Giáo án Tin học Lớp 5 - Tuần 7, Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản - Năm học 2017-2018

Tiết 16 – Bài 3: CHỌN KIỂU TRÌNH BÀY CÓ SẴN

CHO ĐOẠN VĂN BẢN (t2)

I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm.

 1. Kiến thức: - Chọn được kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản.

 - Biết cách trình bày văn bản theo nhiều kiểu khác nhau.

 2. Kỹ năng: Trình bày được đoạn văn bản theo nhiều kiểu khác nhau

 3. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc trong học tập, có ý thức bảo vệ tài sản trong PMáy

 III. Phương pháp: Hướng dẫn, gợi mở giải quyết vấn đề.

II. Đồ dùng dạy học:

1.Giáo viên: Giáo án, Phần mềmWord, một máy tính để giới thiệu.

2.Học sinh: Sách giáo khoa hướng dẫn học tin học lớp 5 + Vở ghi bài.

 

docx 2 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 18/06/2021 Lượt xem 48Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 5 - Tuần 7, Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TIN HỌC LỚP 5
Ngày soạn: 09/10/2017 	TUẦN 7: 
Ngày dạy:	Tiết 15 – Bài 3: CHỌN KIỂU TRÌNH BÀY CÓ SẴN 
CHO ĐOẠN VĂN BẢN (t1)
I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm.
 1. Kiến thức: - Chọn được kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản.
	- Biết cách trình bày văn bản theo nhiều kiểu khác nhau.
 2. Kỹ năng: Trình bày được đoạn văn bản theo nhiều kiểu khác nhau
 3. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc trong học tập, có ý thức bảo vệ tài sản trong PMáy
 III. Phương pháp: Hướng dẫn, gợi mở giải quyết vấn đề.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Giáo án, Phần mềmWord, một máy tính để giới thiệu.
2.Học sinh: Sách giáo khoa hướng dẫn học tin học lớp 5 + Vở ghi bài.
III.Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (1’)
- Bài cũ (3’): Lên mở một tệp Word căn lề giữa cho tiêu đề, thân bài căn đều hai lề. 
* GiỚI thiệu (1’): Các em đã được là quen với kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản, ngoài kĩ thuật đó ra ta còn có thể chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản bằng cách chọn kiểu trên thanh công cụ. Chọn thế ta tìm hiểu bài mới.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN (15’): 
- GV hướng dẫn HS cách chọn kiểu trình bày có sẵn.
+ Mở một văn bản 
- Cho HS quan sát các kiểu có sẵn
- GV thao tác chọn mẫu
?Nêu cách chọn kiểu có săn cho đoạn văn bản?
- Cho HS thao tác
?Nêu lợi ích của việc chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản?
- GV chốt lại. Chọn kiểu trình bày có săn cho đoạn văn bản tiết kiệm được thời gian định dạng vì kiểu có sẵn đã được định dạng như: Phông chữ, màu chữ, cỡ chư
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH (13’):
- Cho HS thực hành mục 1 và 2 SGK trang 45
- Cho HS báo cáo kết quả đã làm được
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- HS thao tác
- HS lắng nghe
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
- HS lắng nghe
- HS quan sát
- HS quan sát
- Cách chọn kiểu có săn cho đoạn văn bản
B1: Nháy chuột vào đoạn cần chọn kiểu trình bày
B2: Nháy chọn mẫu có sẵn
- HS thao tác
- HS trả lời lợi ích của việc chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản là nhanh, tiện lợi 
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
- HS thực hành mục 1 và 2 SGK trang 45
- HS báo cáo kết quả đã làm được
4. Củng cố, dặn dò (3’): Về nhà tập soạn thảo một văn bản và chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản
* RÚT KINH NGHIỆM:
MÔN TIN HỌC LỚP 5
Ngày soạn: 09/10/2017 	TUẦN 7: 
Ngày dạy:	Tiết 16 – Bài 3: CHỌN KIỂU TRÌNH BÀY CÓ SẴN 
CHO ĐOẠN VĂN BẢN (t2)
I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm.
 1. Kiến thức: - Chọn được kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản.
	- Biết cách trình bày văn bản theo nhiều kiểu khác nhau.
 2. Kỹ năng: Trình bày được đoạn văn bản theo nhiều kiểu khác nhau
 3. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc trong học tập, có ý thức bảo vệ tài sản trong PMáy
 III. Phương pháp: Hướng dẫn, gợi mở giải quyết vấn đề.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Giáo án, Phần mềmWord, một máy tính để giới thiệu.
2.Học sinh: Sách giáo khoa hướng dẫn học tin học lớp 5 + Vở ghi bài.
III.Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Ổn định (1’):
- Bài cũ (3’): 
Lên mở cửa sổ Word và chọn kiểu định dạng có sẵn?
- GV chốt lại
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH (22’): 
- GV nhắc lại kiến thức đã học
- Cho HS thực hành theo nội dung SGK trang 45
- Cho HS báo cáo kết quả đã làm được
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG:
- Cho HS thực hiện các yêu cầu theo SGK trang 45, 46
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
-Học sinh thực hiện.
- Cả lớp nhận xét
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 
- Học sinh lắng nghe.
- HS thực hành theo nội dung SGK trang 45
- HS báo cáo kết quả đã làm được
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
Củng cố - Dặn dò (3’): - Em cần ghi nhớ Sử dụng các kiểu trình bày văn bản có sẵn giúp em trình bày văn bản nhanh hơn.
	- Về nhà tập soạn thao văn bản bằng cách chọn kiểu trình bày có sẵn
* RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docxCD2_Bai_3_Chon_kieu_trinh_bay_co_san_cho_doan_van_ban.docx