Giáo án Tin học Lớp 5 - Chủ đề 2, Bài 1: Những gì em đã biết (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Đinh Thị Thanh Tuyết

CHỦ ĐỀ 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN

Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 2)

I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm.

 1. Kiến thức: - củng cố các thao tác về gõ văn bản tiếng việt, chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, chèn tranh ảnh vào văn bản.

 - Biết thêm được thao tác định dạng đoạn văn bản

 2. Kỹ năng: - Luyện tập các thao tác sao chép, cắt dán, di chuyển một đoạn văn bản

 - Sử dụng được phím Tab khi soạn thảo văn bản

 - Thao tác định dạng được đoạn văn bản, chèn hình ảnh vào văn bản

3. Thái độ:- Yêu thích môn học và hăng say luyện gõ phím, định dạng văn bản, chèn tranh ảnh vào văn bản

II. Phương pháp: Hỏi – đáp, nhớ lại kiến thức. Thực hành trực quan trên máy tính.

III. Đồ dùng dạy học:

1.Giáo viên: Giáo án, một máy tính

2.Học sinh: Sách giáo khoa tin học lớp 5+ Vở ghi bài.

 

doc 4 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 18/06/2021 Lượt xem 67Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 5 - Chủ đề 2, Bài 1: Những gì em đã biết (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Đinh Thị Thanh Tuyết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 5
Ngày soạn: 24/9/2017
TUẦN 6:
CHỦ ĐỀ 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN
Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 1)
I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm.
 1. Kiến thức: - củng cố các thao tác về gõ văn bản tiếng việt, chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, chèn tranh ảnh vào văn bản.
	- Biết thêm được thao tác định dạng đoạn văn bản 
 2. Kỹ năng: - Luyện tập các thao tác sao chép, cắt dán, di chuyển một đoạn văn bản
	- Sử dụng được phím Tab khi soạn thảo văn bản
	- Thao tác định dạng được đoạn văn bản, chèn hình ảnh vào văn bản 
3. Thái độ:- Yêu thích môn học và hăng say luyện gõ phím, định dạng văn bản, chèn tranh ảnh vào văn bản
II. Phương pháp: Hỏi – đáp, nhớ lại kiến thức. Thực hành trực quan trên máy tính.
III. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Giáo án, một máy tính
2.Học sinh: Sách giáo khoa tin học lớp 5+ Vở ghi bài.
IV. Các hoạt động dạy và học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- Ổn định lớp 
- Kiểm tra bài cũ: Em hãy nhắc lại và thực hiện trên máy thao tác chọn phông chữ việt VN-Time, chọn cỡ chữ 20?
- GV chốt lại
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH (29’):
1. Cho biết kiểu gõ tiếng việt mà em biết?
- Để gõ được các kí tự â, ô, ê, đ, ă, ư, ơ em goc thế nào?
- Cho biết cách gõ các dấu (Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng?
2. Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm (.) (đối tượng nào đó, bảng, hình, tranh/ảnh, căn lề trái, căn giữa, căn lề phải, căn đều hai lề)
a) Để chèn .. vào văn bản, trước tiên ta phải chọn thẻ Insert
b) Để chèn .. vào văn bản ta chọn 
c) Để chèn .. vào văn bản ta chọn 
d) Để chèn .. vào văn bản ta chọn 
e) Để .. vào văn bản ta chọn 
3. a) Để di chuyển một phần văn bản tới vị trí mới ta làm thế nào?
b) Muốn sao chép một bức tranh rồi dán vào vị trí khác của văn bản ta làm thế nào?
- Cho HS báo cáo kết quả đã làm được
- HS báo cáo sĩ số
-HS trả lời và thao tác.
- HS lắng nghe.
- Cả lớp nhận xét
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1. 
- HS trả lời
- HS trả lời
2. 
- HS trả lời
a) Đối tượng nào đó
b) đối tượng nào đó
c) hình, tranh/anh
d) bảng
e) căn lề trái, căn giữa, căn lề phải, căn đều hai lề
3. a) Để di chuyển một phần văn bản tới vị trí mới ta. 
B1) Chọn phần văn bản → chọn lệnh Cut 
B2) Nháy chuột vào vị trí cần di chuyển đến → chọn lệnh Paste
b) Muốn sao chép một bức tranh rồi dán vào vị trí khác của văn bản ta
B1) Nháy chọn bức tranh → Copy
B2) Nháy chuột vào vị trí cần sao chép đến → chọn lệnh Paste
- HS báo cáo kết quả đã làm được
V. Củng cố dặn dò:
- Về nhà tập soạn thảo văn bản và định dạng căn lề, chèn thêm hình ảnh vào văn bản.
TUẦN 6:
CHỦ ĐỀ 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN
Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 2)
I. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm.
 1. Kiến thức: - củng cố các thao tác về gõ văn bản tiếng việt, chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, chèn tranh ảnh vào văn bản.
	- Biết thêm được thao tác định dạng đoạn văn bản 
 2. Kỹ năng: - Luyện tập các thao tác sao chép, cắt dán, di chuyển một đoạn văn bản
	- Sử dụng được phím Tab khi soạn thảo văn bản
	- Thao tác định dạng được đoạn văn bản, chèn hình ảnh vào văn bản 
3. Thái độ:- Yêu thích môn học và hăng say luyện gõ phím, định dạng văn bản, chèn tranh ảnh vào văn bản
II. Phương pháp: Hỏi – đáp, nhớ lại kiến thức. Thực hành trực quan trên máy tính.
III. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Giáo án, một máy tính
2.Học sinh: Sách giáo khoa tin học lớp 5+ Vở ghi bài.
IV. Các hoạt động dạy và học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: Lên chèn một hình ảnh ở ổ đĩa D thư mục lớp 5 vào văn bản
- GV chốt lại
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
- Cho HS nhắc lại cách căn lề, chọn phông chữ việt, chọn cỡ chữ
- Cho HS thực hành theo nội dung SGK trang 38
- Cho HS báo cáo kết quả đã làm được
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG:
- Cho HS thực hành theo nội dung SGK trang 39
- GV thoa tác sao chép định dạng
?Nêu cách sao chép định dạng?
- GV chốt lại
* Chú ý: Sao chép định dạng
B1: Chọn thẻ Home
B2: Nháy chuột vào vị trí đã được định dạng → chọn lệnh Format Painter 
B3: Bôi đen phần văn bản cần định dạng
- Học song bài này các em cần ghi nhớ điều gì?
* GV chốt lại: Em cần ghi nhớ.
+ Dòng đầu mỗi đoạn cần lùi vào (sử dụng phím Tab)
+ Sử dụng công cụ Format Painter để sao chép định dạng văn bản.
- GV cho HS báo cáo kết quae đã làm được
- HS báo cáo sĩ số
- HS: thao tác
- Cả lớp nhận xét
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
- HS nhắc lại cách căn lề, chọn phông chữ việt, chọn cỡ chữ
- HS thực hành theo nội dung SGK trang 38
- HS báo cáo kết quả đã làm được
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
- HS thực hành theo nội dung SGK trang 39
- HS quan sát
- HS trả lời
- HS ghi bài
- HS trả lời
- HS ghi bài
- HS báo cáo kết quae đã làm được
V. Củng cố, dặn dò:
- Về nhà tập soạn thảo văn bản và định dạng căn lề, chèn thêm hình ảnh vào văn bản. tập sao chép định dạng cho phần văn bản chưa được định dạng
NHẬN XÉT CỦA BGH
NHẬN XÉT CỦA TT
Ngày ././2017
Đoàn Văn Gụ
Ngày ././2017
Đinh Thị Thanh Tuyết

Tài liệu đính kèm:

  • docCD2_Bai_1_Nhung_gi_em_da_biet.doc