Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 1 đến 7

BÀI 2 : CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức: + HS có kiến thức về thực hiện sao chép, đổi tên thư mục.

2. Kỹ năng: + Biết thực hiện được các thao tác : sao chép, đổi tên thư mục.

3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.

II. Tài liệu và phương tiện:

- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.

- Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.

III. Tiến trình dạy - học

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Nhắc lại các thao tác tạo thư mục, mở thư mục.

2. Sao chép ( Coppy) thư mục

B1: Nháy chuột phải vào thư mục “Khiem” trong thư mục “TO1” đã tạo ở hoạt động 1, chọn Coppy.

B2: Mở thư mục “TO2”, nháy đúp chuột, chọn Paste.

3. Đổi tên (Rename) thư mục

B1 : Nháy chuột phải tại thư mục “TO3”, chọn Rename.

B2 : Gõ tên thư mục vào ô “TO3” thành ô “to3” rồi nhấn phím Enter.

4. Nhắc lại thao tác xóa thư mục.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG

- Yêu cầu học sinh mở và tạo các thư mục theo mô tả ở 1.a) SGK.

 Nhận xét.

- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm trả lời 1b), 1c).

- Yêu cầu học sinh làm theo hướng dẫn.

- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm trả lời 2b).

- Yêu cầu học sinh làm theo hướng dẫn.

- Yêu cầu học sinh thực hiện.

- Yêu cầu học sinh thực hiện 1.,2.

- Yêu cầu học sinh thực hiện 1.,2.

- Học sinh thực hiện.

- Học sinh thực hiện.

- Nghe giảng

- Nghe giảng và thực hiện theo.

- Học sinh thực hiện.

- Học sinh thực hiện.

- Thực hiện yêu cầu của giáo viên.

- Thực hiện yêu cầu của giáo viên.

- Thực hiện yêu cầu của giáo viên.

 

doc 14 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 15/06/2021 Lượt xem 41Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 4 - Tuần 1 đến 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1	
Tiết 01- 02
 Ngày soạn: 
 Ngày dạy: 
CHƯƠNG I: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT 
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: H.s nhớ lại các kiến thức đã học về máy tính, thư mục, thư mục con.
2. Kỹ năng: H.s nhớ lại các kỹ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con.
3. Thái độ: HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
Thảo luận nhóm thực hiện các yêu cầu 1, 2,3,4
B.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG 
Cách tạo thư mục con.
B1 : Mở thư mục cần tạo thư mục con.
B2 : Nháy chọn New folder.
B3: Gõ tên thư mục con rồi nhấn Enter
- Nhận xét
Hướng dẫn học sinh tạo thư mục con
- Hoạt động nhóm và trả lời câu hỏi.
- Nghe giảng và thực hiện theo trên máy tính.
3. Củng cố
4.Dặn dò
- Giáo viên nhận xét về giờ học
- Nhắc nhở HS về nhà ôn lại bài đã học và chuẩn bị cho bài học sau. 
- Lắng nghe
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO ÁN
RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN
Tuần 2	
Tiết 01- 02
 Ngày soạn: 
 Ngày dạy: 
BÀI 2 : CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC 
I. Mục tiêu : 
1. Kiến thức: + HS có kiến thức về thực hiện sao chép, đổi tên thư mục.
2. Kỹ năng: + Biết thực hiện được các thao tác : sao chép, đổi tên thư mục.
3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Nhắc lại các thao tác tạo thư mục, mở thư mục.
2. Sao chép ( Coppy) thư mục
B1: Nháy chuột phải vào thư mục “Khiem” trong thư mục “TO1” đã tạo ở hoạt động 1, chọn Coppy.
B2: Mở thư mục “TO2”, nháy đúp chuột, chọn Paste.
3. Đổi tên (Rename) thư mục 
B1 : Nháy chuột phải tại thư mục “TO3”, chọn Rename.
B2 : Gõ tên thư mục vào ô “TO3” thành ô “to3” rồi nhấn phím Enter.
4. Nhắc lại thao tác xóa thư mục.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
- Yêu cầu học sinh mở và tạo các thư mục theo mô tả ở 1.a) SGK.
 Nhận xét.
- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm trả lời 1b), 1c).
- Yêu cầu học sinh làm theo hướng dẫn.
- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm trả lời 2b). 
- Yêu cầu học sinh làm theo hướng dẫn.
- Yêu cầu học sinh thực hiện.
- Yêu cầu học sinh thực hiện 1.,2.
- Yêu cầu học sinh thực hiện 1.,2.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh thực hiện.
- Nghe giảng
- Nghe giảng và thực hiện theo.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh thực hiện.
- Thực hiện yêu cầu của giáo viên.
- Thực hiện yêu cầu của giáo viên.
- Thực hiện yêu cầu của giáo viên.
3. Củng cố
4.Dặn dò
- Giáo viên nhận xét về giờ học
- Nhắc nhở HS về nhà ôn lại bài đã học và chuẩn bị cho bài học sau. 
- Lắng nghe
 BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO ÁN
RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN
Tuần 3	
Tiết 01- 02
 Ngày soạn: 
 Ngày dạy: 
BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP 
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: H.s biết phân biệt được tệp và thư mục
2. Kỹ năng: H.s tạo được tệp
3. Thái độ: HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1.Tạo tệp
2. Phân biệt tệp và thư mục
Mỗi tệp có một tên, tên tệp bao gồm phần tên và phần mở rộng được cách nhau bởi dấu chấm. Phần tên do em tự đặt, phần mở rộng được tự động thêm vào.
Ví dụ: Baisoan.docx 
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG MỞ RỘNG
- Yêu cầu học sinh thực hiện các yêu cầu 1a, 1b,1c,1d.
- Nêu sự khác biệt của tệp so với thư mục.
- Yêu cầu thực hiện 2b
- Yêu cầu thực hiện a, b trong mục B.
- Yêu cầu thực hiện 1,2
- Thực hiện theo trên máy tính.
- Lắng nghe
- Thực hiện.
- Thực hiện.
-Thực hiện
3. Củng cố
4.Dặn dò
- Giáo viên nhận xét về giờ học
- Nhắc nhở HS về nhà ôn lại bài đã học và chuẩn bị cho bài học sau. 
- Lắng nghe
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO ÁN
RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN
Tuần 4	
Tiết 01- 02
 Ngày soạn: 
 Ngày dạy: 
BÀI 2 : CÁC THAO TÁC VỚI TỆP 
I. Mục tiêu : 
1. Kiến thức: + HS có kiến thức về thực hiện sao chép, đổi tên, xóa tệp.
2. Kỹ năng: + Biết thực hiện được các thao tác : sao chép, đổi tên, xóa tệp.
3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1.Đổi tên tệp
B1: Mở thư mục “HOCTAP” đã tạo ở Bài 3, nháy chuột phải vào tệp có tên “Hinhvuong.png”
B2: Chọn Rename.
B3: Gõ tên “HinhVuong.png”
B4 : Nhấn phím Enter.
2. Sao chép tệp
B1: Mở thư mục “HOCTAP”, nháy nút phải chuột vào tệp có tên “HinhVuong.png” rồi chọn Coppy.
B2: Mở thư mục “ Ve”, nháy nút phải chuột trong thư mục “Ve” rồi chọn Paste.
3. Xóa tệp
B1: Mở thư mục “HOCTAP”, nháy nút phải chuột vào tệp “HinhVuong.png” rồi chọn Delete.
B2: Chọn Yes.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG.
- Yêu cầu học sinh làm theo hướng dẫn.
- Nêu chú ý
- Hướng dẫn và yêu cầu học sinh thực hiện.
- Hướng dẫn và yêu cầu học sinh thực hiện.
- Yêu cầu học sinh thực hiện 1,2
- Học sinh thực hiện.
- Nghe giảng
- Nghe giảng và thực hiện theo.
- Học sinh thực hiện.
- Thực hiện yêu cầu của giáo viên.
3. Củng cố
4.Dặn dò
- Giáo viên nhận xét về giờ học
- Nhắc nhở HS về nhà ôn lại bài đã học và chuẩn bị cho bài học sau. 
- Lắng nghe
 BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO ÁN
RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN
Tuần 5	
Tiết 01- 02
 Ngày soạn: 
 Ngày dạy: 
BÀI 5 : SỬ DỤNG THIẾT BỊ LƯU TRỮ NGOÀI 
I. Mục tiêu: 	
1. Kiến thức: H.s biết một số thiết bị lưu trữ thông tin phổ biến như USB, đĩa CD/DVD.
2. Kỹ năng: H.s sử dụng được USB, đĩa CD/DVD, ổ đĩa ngoài để lưu trữ, trao đổi thông tin.
3. Thái độ: HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Khám phá Computer
2. Thiết bị lưu trữ USB
Các bước thực hiện sao chép thư mục vào USB
B1: Nhấn nút phải chuột vào thư mục cần sao chép, chọn Coppy
B2: Mở USB, nháy nút phải chuột, chọn Paste.
3.Các thiết bị lưu trữ ngoài khác
+) Ổ đĩa ngoài ( ổ cứng di động)
+) Ổ đĩa CD/DVD.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG 
- Yêu cầu học sinh thực hiện 
- Giáo viên gắn USB vào máy tính để học sinh quan sát sự thay đổi trong cửa sổ.
- Giáo viên mở biểu tượng USB, yêu cầu học sinh quan sát và trả lời 2b
Hướng dẫn học sinh tạo thư mục con
- Giới thiệu về các thiết bị lưu trữ khác
- Yêu cầu học sinh thực hành 1 , 2.
- Yêu cầu Hs sao chép các sản phẩm đã tạo khi học tập trên máy tính vào USB.
- Trả lời câu hỏi.
- Quan sát.
- Nghe giảng và thực hiện theo trên máy tính.
- Quan sát và trả lời.
- Nghe giảng và thực hành theo.
- Lắng nghe, quan sát.
- Thực hành
- Thực hiện yêu cầu.
3. Củng cố
4.Dặn dò
- Giáo viên nhận xét về giờ học
- Nhắc nhở HS về nhà ôn lại bài đã học và chuẩn bị cho bài học sau. 
- Lắng nghe
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO ÁN
RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN
Tuần 6	
Tiết 01- 02
 Ngày soạn: 
 Ngày dạy: 
BÀI 6 : TÌM KIẾM THÔNG TIN TỪ INTERNET
I. Mục tiêu : 
1. Kiến thức: Hs biết tìm kiếm thông tin từ Internet
2. Kỹ năng: 
 + HS biết cách lưu hình ảnh tìm kiếm từ Internet vào thư muc trên máy tính
 + HS biết tìm được thông tin( văn bản, hình ảnh) phục vụ học tập giải trí.
3. Thái độ: + HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Những gì em đã biết.
2. Tìm kiếm thông tin trên Internet
B1: Gõ từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm
B2: Ấn Enter.
- Các bước thực hiện tìm kiếm hình ảnh “hoa hồng”:
B1: Truy cập trang web “ google.com.vn”. Gõ từ khóa “hoa hồng” vào ô tìm kiếm rồi nhấn phím Enter
B2: Nháy chọn vào mục “Hình ảnh”.
B3: Chọn hình ảnh hoa hồng em thích rồi chọn “Lưu hình ảnh”
B4: Hiện cửa số “Save as”, đặt tên cho hình rồi ấn “ Save”.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
- Yêu cầu học sinh thực hiện 1.a), b), c), d) SGK.
 Nhận xét.
- Hướng dẫn học sinh tìm kiếm trang Web học Toán học 4.
- Hướng dẫn học sinh tìm kiếm hình ảnh “hoa hồng” và yêu cầu thực hiện.
- Yêu cầu học sinh thực hiện 1.,2.
- Yêu cầu học sinh thực hiện a), b), c) trong mục C.
- Học sinh thực hiện.
- Học sinh quan sát và thảo luận những gì em nhìn thấy trên màn hình.
- Nghe giảng và thực hiện theo.
- Thực hiện yêu cầu của giáo viên.
- Thực hiện yêu cầu của giáo viên.
3. Củng cố
4.Dặn dò
- Giáo viên nhận xét về giờ học
- Nhắc nhở HS về nhà ôn lại bài đã học và chuẩn bị cho bài học sau. 
- Lắng nghe
 BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO ÁN
RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN
Tuần 7	
Tiết 01- 02
 Ngày soạn: 
 Ngày dạy: 
CHỦ ĐỀ 2 : EM TẬP VẼ
BÀI 1 : NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT 
I. Mục tiêu: 	
1. Kiến thức: H.s ôn tập các kiến thức đã học về cách vẽ hình cơ bản.
2. Kỹ năng:
 - H.s biết cách vẽ hình cơ bản.
 - H.s biết lưu bài vẽ vào máy tính và mở bài vẽ đã lưu để chỉnh sửa.
3. Thái độ: HS trật tự nghe giảng, tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài và hào hứng với bài học.
II. Tài liệu và phương tiện:
- Giáo viên: Bảng, phấn, giáo án, máy tính và một vài hình ảnh minh họa.
- Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi bài, bút.
III. Tiến trình dạy - học
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG 
- Yêu cầu học sinh thực hiện 1,2,3,4,5 
- Yêu cầu hoạt động nhóm để so sánh điểm giống và khác nhau của công cụ vẽ đường gấp khúc và công cụ vẽ đường thẳng.
- Thực hiện yêu cầu trên máy tính.
- Thực hiện yêu cầu.
3. Củng cố
4.Dặn dò
- Giáo viên nhận xét về giờ học
- Nhắc nhở HS về nhà ôn lại bài đã học và chuẩn bị cho bài học sau. 
- Lắng nghe
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO ÁN
RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_tong_hop.doc