Giáo án Tin học Lớp 4 - Tiết 17+18, Bài 3: Tìm hiểu thẻ view, thay đổi kích thước trang vẽ (Tiết 1) - Vũ Cẩm Hoa

NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN

1. Ổn định lớp( 1’)

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới:

 Giới thiệu bài

Nội dung bài học:

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

*Hoạt động 1. Tìm hiểu thẻ View

Hoạt động 2. Thay đổi kích thước trang vẽ

a) Trao đổi với bạn rồi vẽ hình theo mẫu.

b) Thực hiện điều chỉnh trang giấy vẽ vừa đủ để chứa ngôi nhà như sau:

4. Củng cố, dặn dò

 

doc 5 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 16/06/2021 Lượt xem 66Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 4 - Tiết 17+18, Bài 3: Tìm hiểu thẻ view, thay đổi kích thước trang vẽ (Tiết 1) - Vũ Cẩm Hoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trường TH Bạch Mai
GV: Vũ Cẩm Hoa
Môn : Tin học
Tuần : 9
Tiết số : 17
Thứ ...ngày ... tháng ... năm ...
BÀI 3: TÌM HIỂU THẺ VIEW, 
THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC TRANG VẼ (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Biết một số chức năng trong thẻ View;
- Thay đổi được kích thước trang vẽ.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1.Giáo viên: - Giáo án + Máy tính
2.Học sinh: Sách giáo khoa Hướng dẫn học tin học lớp 4 + Vở ghi bài
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
TG
NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN
PHƯƠNG PHÁP
ĐDDH
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 2’
1. Ổn định lớp( 1’)
2. Kiểm tra bài cũ
Nêu cách viết chữ lên hình vẽ.
Xoay hình?
-HS thực hiện
- Quan sát, nhận xét
Máy tính, máy chiếu
29’
3. Bài mới: 
 Giới thiệu bài
Hôm nay học tìm hiểu về thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ.
- HS trả lời
- Lắng nghe
- Chú ý lắng nghe
Máy tính, máy chiếu
15’
Nội dung bài học: 
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
*Hoạt động 1. Tìm hiểu thẻ View
Hướng dẫn các thao tác về thẻ View cho hs quan sát.
Quan sát rồi thực hiện theo thao tác của GV.
Máy tính, máy chiếu
15’
Hoạt động 2. Thay đổi kích thước trang vẽ
a) Trao đổi với bạn rồi vẽ hình theo mẫu.
b) Thực hiện điều chỉnh trang giấy vẽ vừa đủ để chứa ngôi nhà như sau:
Quan sát và chỉnh sửa.
Gợi ý: ở hình bên phần dư thừa của trang giấy vẽ quá nhiều, em cần điều chỉnh để trang giấy vẽ vừa đủ chứa ngội nhà.
Yêu cầu 1 vài học sinh thực hiện thao tác chỉnh theo ý hiểu của học sinh.
GV chốt lại kiến thức điều chỉnh trang giấy vẽ.
GV giới thiệu thêm: Chương trình Paint cho phép em sử dụng một số phím tắt:
-Chọn toàn bộ văn bản: Ctrl+A
- Sao chép vùng được chọn: Ctrl+C.
-Lưu bài vẽ: Ctrl+S
HS trao đổi và vẽ hình theo mẫu.
-HS thực hiện.
Cả lớp quan sát, nhận xét.
HS thực hiện lần lượt từng tao tác trên máy.
Máy tính, máy chiếu
2’
4. Củng cố, dặn dò
- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh 
- Nhận xét tiết học.
- Chú ý lắng nghe
Máy tính, máy chiếu
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM:
 Trường TH Bạch Mai
GV: Vũ Cẩm Hoa
Môn : Tin học
Tuần : 9
Tiết số : 18
Thứ ...ngày ... tháng ... năm ...
BÀI 3: TÌM HIỂU THẺ VIEW, 
THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC TRANG VẼ (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Biết một số chức năng trong thẻ View;
- Thay đổi được kích thước trang vẽ.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1.Giáo viên: - Giáo án + Máy tính
2.Học sinh: Sách giáo khoa Hướng dẫn học tin học lớp 4 + Vở ghi bài
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
TG
NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN
PHƯƠNG PHÁP
ĐDDH
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
3’
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Thực hành cách thay đổi thẻ View, thay đổi kích thước tranh vẽ
- HS trả lời
- Lắng nghe
Máy tính, máy chiếu
32’
Bài mới
20’
Giới thiệu bài mới
Nội dung bài học:
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1. Vẽ hình theo mẫu, đặt tên là TAU HOA 1. Lưu bài vẽ trong thư mục của em.
2. Sử dụng phím tắt để sao chép toa tàu đã có thành hai toa tàu mới. Định dạng kích thức trang vẽ để chứa vừa đủ đoàn tàu.
3. Trao đổi với bạn cách quay đoàn tàu về hướng ngược lại rồi tô màu cho đoàn tàu.
1. Vẽ hình theo mẫu, đặt tên là TAU HOA 1. Lưu bài vẽ trong thư mục của em.
GV hướng dẫn các con, quan sát HS vẽ. HS thực hiện sao chép bằng phím tắt trên máy.
Chỉnh sủa lỗi sai.
HS quan sát thực hiện cách quay đoàn tàu. 
GV hướng dẫn và chỉnh sủa.
HS thực hiện trên máy.
Thao tác để sao chép đoàn tàu.
Thực hiện cách quay đoàn tàu.
Máy tính, máy chiếu
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG MỞ RỘNG
Em thực hiện các yêu cầu sau:
a) Tìm hiểu chức năng của các nút lệnh trong thẻ View, giải thích với bạn chức năng mà em tìm hiểu được.
b) Nháy chọn lần lượt vào từng nút lệnh , quan sát sự thay đổi ở góc phải phía dưới phần mềm Paint. Nhận xét về kết quả em quan sát được.
Tìm hiểu các thao tác và hướng dẫn hs tìm ra kiến thức.
-HS thực hiện và đưa ra ý kiến.
Các bạn khác nhận xét.
Máy tính, máy chiếu
2’
4. Củng cố, dặn dò
- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh 
- Nhận xét tiết học.
- Chú ý lắng nghe
Máy tính, máy chiếu
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM:

Tài liệu đính kèm:

  • docCD2_Bai_3_Tim_hieu_the_View_thay_doi_kich_thuoc_trang_ve.doc