Giáo án Tin học Lớp 4 - Chủ đề 2, Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam

1. Xoay hình

 Trao đổi với bạn, thực hiện các yêu cầu sau:

 a) Vẽ chiếc đèn ông sao theo mẫu.

 -> Nhận xét và tuyên dương học sinh làm đúng và làm nhanh.

 b) Sao chép thêm một số chiếc đèn ông sao, di chuyển vào các vị trí thích hợp trên bài vẽ.

 -> Nhận xét và tuyên dương các nhóm làm đúng và nhanh theo yêu cầu.

 c) Thực hiện xoay hướng đèn ông sao theo hướng dẫn.

 - Các bước để thực hiện xoay hình:

 + B1: Nháy chọn Select, chọn hình ngôi sao cần xoay.

 + B2: Chọn Rotate.

 + B3: Chọn hướng muốn xoay từ danh sách.

 - Quan sát hình Rotate, từ ảnh gốc em có thể xoay hình theo những hướng nào?

 -> Nhận xét thực hiện mẫu các thao tác xoay hình để học sinh quan sát và thưc hiện theo.

 -> Quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành.

 2. Viết chữ lên hình vẽ

 - Em hãy nêu các bước thưc hiện để viết chữ lên hình vẽ?

 -> Nhận xét và thực hiện mẫu thao tác viết chữ lên hình vẽ để học sinh quan sát và thực hiện theo.

 -> Quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành.

 -> Nhận xét và tuyên dương.

 -> Chú ý: Khi viết chữ lên hình, nếu chọn chế độ thì màu nền của chữ sẽ có màu ở ô Color 2, nếu chọn chế độ thì màu nền của chữ sẽ trong suốt.

 

doc 6 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 16/06/2021 Lượt xem 322Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 4 - Chủ đề 2, Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 8	Ngày soạn:21/10/2017
Tiết : 15
Bài 2: XOAY HÌNH, VIẾT CHỮ LÊN HÌNH VẼ (tiết 1)
	I. MỤC TIÊU
	- Biết cách xoay hình theo nhiều hướng khác nhau;
	- Viết chữ lên hình vẽ.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	Máy tính, phần mềm vẽ Paint, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
1’
 15’
15’
3’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại kiến thức và thực hành các thao tác với hình vẽ trên máy tính.
 * Bài mới
 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 1. Xoay hình
 Trao đổi với bạn, thực hiện các yêu cầu sau: 
 a) Vẽ chiếc đèn ông sao theo mẫu.
 -> Nhận xét và tuyên dương học sinh làm đúng và làm nhanh.
 b) Sao chép thêm một số chiếc đèn ông sao, di chuyển vào các vị trí thích hợp trên bài vẽ.
 -> Nhận xét và tuyên dương các nhóm làm đúng và nhanh theo yêu cầu.
 c) Thực hiện xoay hướng đèn ông sao theo hướng dẫn.
 - Các bước để thực hiện xoay hình: 
 + B1: Nháy chọn Select, chọn hình ngôi sao cần xoay.
 + B2: Chọn Rotate.
 + B3: Chọn hướng muốn xoay từ danh sách.
 - Quan sát hình Rotate, từ ảnh gốc em có thể xoay hình theo những hướng nào? 
 -> Nhận xét thực hiện mẫu các thao tác xoay hình để học sinh quan sát và thưc hiện theo.
 -> Quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành.
 2. Viết chữ lên hình vẽ
 - Em hãy nêu các bước thưc hiện để viết chữ lên hình vẽ?
 -> Nhận xét và thực hiện mẫu thao tác viết chữ lên hình vẽ để học sinh quan sát và thực hiện theo.
 -> Quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành.
 -> Nhận xét và tuyên dương.
 -> Chú ý: Khi viết chữ lên hình, nếu chọn chế độ thì màu nền của chữ sẽ có màu ở ô Color 2, nếu chọn chế độ thì màu nền của chữ sẽ trong suốt.
 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Nêu các hướng xoay hình?
 - Xem trước phần còn lại của bài.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
-> Trao đổi với bạn và vẽ chiếc đèn ông sao theo mẫu. So sánh kết quả với bạn.
-> Báo cáo kết quả làm được với giáo viên.
- Lắng nghe, hoan hô.
- Chú ý lắng nghe.
-> Từng nhóm đôi thực hiện theo yêu cầu bài đề ra, sau đó báo cáo kết quả với giáo viên.
- Lắng nghe, hoan hô.
- Lắng nghe.
-> Từ ảnh gốc em có thể xoay hình theo các hướng như:
 + Rotate right 90o
 + Rotate left 90o
 + Rotate 180o
 + Flip vertical
 + Flip horizontal.
-> Báo cáo kết quả điền với giáo viên.
- Chú ý quan sát.
-> Thực hiện xoay hình theo 5 kiểu đã kể trên và so sánh kết quả mình làm được với hình ảnh gốc.
- Lắng nghe.
-> Từng cá nhân nêu các bước viết chữ lên hình vẽ:
 + B1: Chọn A trong thẻ Home.
 + B2: Di chuyển con trỏ đến vị trí cần viết chữ, nháy chuột.
 + B3: Chọn cỡ chữ, màu chữ, phông chữ.
 + B4: Gõ nội dung lên hình vẽ rồi nhấn phím Enter.
- Chú ý quan sát.
-> Từng cá nhân thực hiện việc viết chữ lên hình vẽ.
-> Báo cáo kết quả điền với giáo viên.
- Lắng nghe và hoan hô.
- Chú ý lắng nghe.
=> Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động cơ bản với thầy/cô giáo.
- Lắng nghe, hoan hô.
- Trả lời.
- Lắng nghe.
	IV. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần : 8	Ngày soạn:21/10/2017
Tiết : 16
Bài 2: XOAY HÌNH, VIẾT CHỮ LÊN HÌNH VẼ (tiết 2)
	I. MỤC TIÊU
	- Biết cách xoay hình theo nhiều hướng khác nhau;
	- Viết chữ lên hình vẽ.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	Máy tính, phần mềm vẽ Paint, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
1’
 10’
10’
10’
3’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Để củng cố lại kiến thức đã học, hôm nay chúng ta sẽ thực hành xoay và viết chữ lên các hình vẽ.
 * Bài mới
 B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 1. Em hãy vẽ hình chiếc đồng hồ theo hình a rồi sao chép ra hai chiếc đồng hồ mới. Sử dụng công cụ lật hình, lật kim giờ, kim phút để được hai chiếc đồng hồ như hình b và c.
 - Giáo viên thực hiện vẽ mẫu để học sinh quan sát và thực hiện theo.
 -> Quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành.
 -> Nhận xét và tuyên dương học sinh làm đúng và làm nhanh.
 2. Em hãy vẽ tổ chim theo mẫu. Tô màu và gõ tên em, tên lớp em vào góc phải trên cùng của bài vẽ. Lưu bài vẽ với tên Tổ chim trong thư mục của em trên máy tính.
 - Giáo viên thực hiện vẽ mẫu để học sinh quan sát và thực hiện theo.
 -> Quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành.
 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh vẽ đẹp và vẽ nhanh theo yêu cầu.
 C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
 - Trao đổi với bạn, vẽ bức tranh có chủ đề Ngôi trường của em. Vẽ thêm cổng trường, viết tên trường em lên cổng trường. Đặt tên cho bài vẽ rồi lưu vào thư mục của em trên máy tính.
 - Giáo viên thực hiện vẽ mẫu để học sinh quan sát và thực hiện theo.
 -> Quan sát và tư vấn, hỗ trợ để học sinh hoàn thành hoạt động thực hành.
 -> Nhận xét và tuyên dương những học sinh vẽ đẹp, vẽ nhanh và có sáng tạo trong việc vẽ ngôi trường của mình trở nên sinh động.
 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Nêu các bước viết chữ lên hình vẽ?
 - Em hãy đọc phần ghi nhớ.
 - Xem trước bài tiếp theo.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Chú ý quan sát.
-> Từng cá nhân thực hiện vẽ chiếc đồng hồ theo mẫu. So sánh kết quả với bạn.
-> Báo cáo kết quả làm được với giáo viên.
- Lắng nghe, hoan hô.
- Chú ý lắng nghe.
- Chú ý quan sát.
-> Từng cá nhân thực hiện vẽ tổ chim theo mẫu. So sánh kết quả với bạn.
-> Báo cáo kết quả làm được với giáo viên.
- Lắng nghe, hoan hô.
- Lắng nghe.
- Chú ý quan sát.
-> Từng cá nhân thực hiện vẽ Ngôi trường của em và trang trí thêm cho ngôi trường trở nên sinh động. So sánh kết quả với bạn.
-> Báo cáo kết quả làm được với giáo viên.
- Lắng nghe, hoan hô.
=> Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động thực hành và hoạt động ứng dụng, mở rộng với thầy/cô giáo.
- Lắng nghe, hoan hô.
- Trả lời.
- Đọc phần ghi nhớ.
- Lắng nghe.
	IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docCD2_Bai_2_Xoay_hinh_viet_chu_len_hinh_ve.doc