Giáo án Tin học Lớp 4 - Chủ đề 1, Bài 1: Những gì em đã biết (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam

1. Ổn định lớp

2. Dạy bài mới

 * Giới thiệu bài

Ở lớp 3 các em đã làm quen với môn tin học. Năm nay các em sẽ làm quen tiếp tục với bộ môn này trong cả hai học kì. Hôm nay Thầy sẽ hướng dẫn các em ôn lại các kiến thức mà ta đã được học ở năm qua.

 * Bài mới

 A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

 1. Các bộ phận của máy tính

 a) Điền tên các bộ phận chính của máy tính để bàn vào chỗ chấm ( ).

 -> Nhận xét và nêu kết quả đúng, tuyên dương học sinh nhắc lại đúng tên các bộ phận chính của máy tính.

 b) Trao đổi với bạn, điền từ: tín hiệu vào, xử lí, hiển thị kết quả vào chỗ chấm (.) để được câu đúng.

 -> Nhận xét, nêu lại chức năng các bộ phận của máy tính và tuyên dương các nhóm trả lời đúng.

 c) Điền các từ di chuyển, con trỏ chuột, bàn phím, cảm ứng chuột vào chỗ chấm (.) để được câu đúng.

 -> Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyên dương học sinh.

 2. Em tạo thư mục lớp 4A trên màn hình nền rồi thực hiện các yêu cầu sau:

 a) Đánh dấu X vào ô ở sau câu đúng.

 - Gọi vài học sinh thực hiện lại thao tác tạo thư mục.

 

doc 4 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 15/06/2021 Lượt xem 57Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 4 - Chủ đề 1, Bài 1: Những gì em đã biết (2 tiết) - Năm học 2017-2018 - Võ Ngọc Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 1	Ngày soạn: 31/08/2017
Tiết : 1
CHỦ ĐỀ 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 1)
	I. MỤC TIÊU
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
2’
13’
13’
5’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
Ở lớp 3 các em đã làm quen với môn tin học. Năm nay các em sẽ làm quen tiếp tục với bộ môn này trong cả hai học kì. Hôm nay Thầy sẽ hướng dẫn các em ôn lại các kiến thức mà ta đã được học ở năm qua.
 * Bài mới
 A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 1. Các bộ phận của máy tính
 a) Điền tên các bộ phận chính của máy tính để bàn vào chỗ chấm ().
 -> Nhận xét và nêu kết quả đúng, tuyên dương học sinh nhắc lại đúng tên các bộ phận chính của máy tính.
 b) Trao đổi với bạn, điền từ: tín hiệu vào, xử lí, hiển thị kết quả vào chỗ chấm (...) để được câu đúng.
 -> Nhận xét, nêu lại chức năng các bộ phận của máy tính và tuyên dương các nhóm trả lời đúng.
 c) Điền các từ di chuyển, con trỏ chuột, bàn phím, cảm ứng chuột vào chỗ chấm (...) để được câu đúng.
 -> Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyên dương học sinh.
 2. Em tạo thư mục lớp 4A trên màn hình nền rồi thực hiện các yêu cầu sau:
 a) Đánh dấu X vào ô ở sau câu đúng.
 - Gọi vài học sinh thực hiện lại thao tác tạo thư mục.
 -> Nhận xét và nêu câu trả lời đúng.
 b) Thực hiện lần lượt các thao tác sau:
 -> Nhận xét.
 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học và tuyên dương.
3. Củng cố - dặn dò
 - Gọi tên và nêu chức năng các bộ phận của máy tính?
 - Thực hiện các thao tác tạo thư mục;
 - Học bài và xem trước phần còn lại của bài đã học.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hiện bài làm cá nhân rồi báo cáo kết quả.
-> Học sinh khác nhận xét. 
- Lắng nghe, hoan hô.
- Thảo luận nhóm đôi và nêu kết quả theo từng nhóm. 
 + Kết quả điền là: 
 * xử lí
 * hiển thị kết quả
 * tín hiệu vào
- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.
- Lắng nghe, hoan hô.
- Làm việc cá nhân rồi đọc kết quả để cả lớp nhận xét.
 + Kết quả điền theo thứ tự là: 
 * con trỏ chuột
 * di chuyển
 * cảm ứng chuột
 * bàn phím
- Lắng nghe.
- Chú ý quan sát.
- Làm việc cá nhân, tiến hành thực hiện các thao tác tao thư mục lớp 4A như đã hướng dẫn trong SGK.
 + Trả lời: mở thư mục lớp LOP4A rồi đóng thư mục LOP4A .
- Lắng nghe.
- Thảo luận nhóm đôi và nêu kết quả theo từng nhóm. 
 + Các thao tác ở hoạt động b giống như các thao tác ở hoạt động a (mở và đóng thư mục LOP4A)
- Lắng nghe.
=> Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động cơ bản với thầy/cô giáo
- Lắng nghe và trả lời.
- Tạo được các thư mục theo yêu cầu.
- Chú ý lắng nghe.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Tuần : 1	Ngày soạn: 31/08/2017
Tiết : 2
CHỦ ĐỀ 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 2)
	I. MỤC TIÊU
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	- Máy tính, tranh ảnh minh họa máy tính, SGK.
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
1’
5’
20’
 7’
1. Ổn định lớp
2. Dạy bài mới
 * Giới thiệu bài
 Các em đã học phần giới thiệu ở phần A, hôm nay thầy và cả lớp sẽ tiếp tục thực hành trên máy tính.
 * Bài mới
 A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 3. Trao đổi với bạn thực hiện các yêu cầu sau: 
 -> Nhận xét, trình bày kết quả và tuyên dương các nhóm làm đúng. 
 B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
 - Mở thư mục có tên lớp em đã tạo ở hoạt động 3b. Tạo thư mục LAN là thư mục con của thư mục có tên lớp em theo cách sau: 
 + Mở thư mục tên lớp em;
 + Nháy chọn New folder;
 + Gõ tên thư mục là LAN rồi nhấn Enter.
 - Thực hiện mẫu và hướng dẫn học sinh thực hành tạo thư mục theo yêu cầu.
 - Theo dõi quá trình thực hành của học sinh và sửa lỗi khi học sinh mắc phải.
 => Nhận xét, nêu lại kiến thức đã vừa học, thực hiện mẫu lại các thao tác tạo thư mục và tuyên dương học sinh tạo đúng và tạo nhanh các thư mục.
3. Củng cố - dặn dò
 - Nêu các bước để tạo thư mục;
 - Em hãy đọc phần ghi nhớ;
 - Thực hiện lại các bước tạo thư mục và xem trước bài tiếp theo.
- Hát.
- Chú ý lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Thảo luận nhóm đôi và điền kết quả vào SGK -> các nhóm thi nhau trả lời. 
 + Kết quả theo thứ tự là:
 * LOP4A
 * thư mục con
 * BINH, KHIEM, TUAN
- Lắng nghe và hoan hô các nhóm làm đúng.
- Lắng nghe.
- Quan sát.
- Từng cá nhân thực hành tạo thư mục theo yêu cầu, sau đó so sánh kết quả với bạn.
=> Em báo cáo kết quả sau khi tìm hiểu phần hoạt động thực hành và hoạt động ứng dụng mở rộng với thầy/cô giáo.
- Trả lời.
- Đọc phần ghi nhớ.
- Chú ý lắng nghe.
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docCD1_Bai_1_Nhung_gi_em_da_biet.doc