Giáo án Thể dục từ lớp 1 đến lớp 5

I / Mục tiêu:

 - Giới thiệu chương trình Thể dục 2, một số qui định trong giờ học Thể dục. Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn. Học giậm chân tại chỗ - đứng lại. Ôn trò chơi Diệt các con vật có hại.

 - Giúp HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình, biết những điểm cơ bản và từng bước vận dụng vào quá trình học tập, thực hiện tương đối đúng động tác giậm chân tại chỗ - đứng lại. Tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.

 - Giáo dục HS có thái độ học tập đúng, tạo nền nếp

 II / Chuẩn bị: Sân bãi; còi.

 III / Các hoạt động dạy học:

 

doc 148 trang Người đăng honganh Ngày đăng 21/12/2015 Lượt xem 556Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục từ lớp 1 đến lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 đổi bên.
 - HS luyện tập động tác, GV quan sát, sửa sai cho HS 
2. Động tác tay: - GV nêu tên động tác, làm mẫu kết hợp phân tích từng nhịp của động tác. HS tập theo. - Nhịp 5,6,7,8 như trên. HS thực hiện , GV quan sát, sửa sai.
3. Ôn hai động tác vươn thở và tay:- HS chia nhóm luyện tập. Gọi 1-2 nhóm trình diễn. GV nhận xét tuyên dương.
 4. Trò chơi “Dẫn bóng”: - GV nêu tên trò chơi, luật chơi, hướng dẫn cách chơi. Tổ chức HS chơi
C. Phần kết thúc:
 1. Động tác hồi tĩnh: Cho HS vỗ tay và hát một bài. Gv cùng HS hệ thống bài học.
 2. Nhận xét – Dặn dò: GV nhận xét giờ học. Về nhà ôn luyện các động tác TD đã học.
7 phút
2 phút
3 phút
2 phút
24phút
 2lần
3-4lần
2lần
3-4lần
8 phút
6 phút
4 phút
2 phút
€€€€€€€€
€€€€€€€€ 
€€€€€€€€
 † 
€ € € € € €
 € € € € €€ 
€ € € € € €
	 †
€ € € € € €
 € € € € €€ 
€ € € € € €
	 †
xp đích
€€€€€€€€
€€€€€€€€ 
€€€€€€€€
 †
TUẦN 9
 Từ ngày: 05/11 – 10/11/2007
Lớp 2: BÀI 17
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG. 
ĐIỂM SỐ 1-2 -, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC
I / Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung. Biết điểm số1-2, 1-2 theo đội hình hàng dọc 
- HS bước đầu thực hiện động tác tương đối chính xác, đẹp. Điểm đúng số, rõ ràng
 - Giáo dục HS ý thức kỉ luật và trật tự trong luyện tập thể dục.
II / Chuẩn bị: Sân bãi, còi, bóng hoặc khăn tay để thực hiện trò chơi.
 Bài cũ: 2A: Dương, Đăng, Đăng, Hằng; 2B: Đức,Hải, Hiền, Hiếu; 
 2C :Nguyệt, Phàn, Phùng, Quốc ;
III / Các hoạt động dạy học:
Nội dung tiến trình
Định lượng
Hình thức tổ chức
A. Phần mở đầu:
 1. Ổn định: Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. GV nhâïn lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động: - Cho HS khởi động chung.
 - HS đứng vỗ tay, hát một bài. 
3. Bài cũ: 4 HS thực hiện động tác lườn, bụng.
B. Phần cơ bản:
 1. Học điểm số 1 - 2, 1 - 2 theo đội hình hàng dọc: 
 - Tập hợp lớp theo đội hình hàng dọc. GV hướng dẫn cách điểm số 1-2, 1-2 đến hết. Gọi một tổ làm mẫu lớp quan sát sau đó cả lớp thực hiện, GV quan sát, sửa chữa. GV cho tập điểm số tiếp, tuyên dương các tổ thực hiện đúng, nhanh
 2. Ôn bài thể dục phát triển chung: -HS luyện tập theo tổ dưới sự điều khiển của tổ trưởng. GV quan sát và uốn nắn tư thế động tác mà HS thực hiện sai.
 - Gọi thứ tự các tổ lên trình diễn bài thể dục, lớp quan sát nhận xét, GV đánh giá, xếp loại, biểu dương
 * Trò chơi Nhanh lên bạn ơi:- GV nêu tên trò chơi, luật chơi, hướng dẫn cách chơi. Tổ chức HS chơi
C. Phần kết thúc:
 1. Động tác hồi tĩnh: - HS thực hiện các động tác thả lỏng cơ bắp, vỗ tay, hát một bài. 
 - GV cùng HS hệ thống nội dung bài học.
 2. Nhận xét – Dặn dò: 
- GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS thực hiện tốt. 
- Về nhà ôn luyện nội dung vừa học. 
7 phút
2 phút
3 phút
2 phút
24phút
4 lần
7 phút
5 phút
5 phút
3 phút
 2 phút
 x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
†
 x x x x 
 †
 †
x x x x x x x
 x 	 
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
Lớp 3: BÀI 17
ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I / Mục tiêu:
 - Học 2 động tác Vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi Chim Về tổ.
 - Rèn HS thực hiện động tác tương đối đúng. Tham gia trò chơi chủ động, nhiệt tình.
 - Giáo dục HS tính tự giác trong học tập và rèn luyện sức khoẻ.
II / Chuẩn bị: Sân bãi, còi.
 Bài cũ: 3A: Đào, Đông, Hiếu, Hiếu; 3B: Trung, Vinh, Aùnh, Aùnh;
 3C: Khiêm, Loan, Phước, Tiêng;
III / Các hoạt động dạy học:
Nội dung tiến trình
Định lượng
Hình thức tổ chức
A. Phần mở đầu:
 1. Ổn định: Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động: - HS khởi động chung.
 - Thực hiện trò chơi đứng ngồi theo hiệu lệnh.
3. Bài cũ - 4HS tập hợp hàng ngang, dóng hàng.
B. Phần cơ bản:
 1. Học động tác vươn thở: - GV nêu tên động tác, làm mẫu kết hợp phân tích giảng giải từng nhịp của động tác. HS bắt chước tập theo. GV Hướng dẫn về cách hít, thở.
 - Nhịp 5, 6, 7, 8 như trên song chân phải bước trước.
 - HS luyện tập động tác, GV quan sát, sửa sai cho HS. 2. Học động tác tay: - GV nêu tên động tác làm mẫu kết hợp phân tích giảng giải từng nhịp của động tác. HS bắt chước tập theo. 
 - Nhịp 5, 6, 7, 8 như trên. HS thực hiện động tác, GV quan sát và sửa sai cho HS.
 3. Trò chơi Chim về tổ: GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, luật chơi. Tổ chức điều khiển HS chơi.
C. Phần kết thúc:
 1. Động tác hồi tĩnh: Cho HS giậm chân tại chỗ vỗ tay và hát một bài. GV cùng HS hệ thống nội dung bài học.
 2. Nhận xét – Dặn dò: GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS, Về nhà ôn luyện 2 động tác vươn thở, tay.
7 phút
2 phút
3 phút
2phút
22 phút
2 lần
 3-4 lần
 6 phút
 2-3 lần
3-4 lần
6 phút
6 phút
 4 phút
 2 phút
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
 x x x x 
 †
 x x x x x x x
 x x x x x x x 
 x x x x x x x
	 †
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
Lớp 4: BÀI 17
ĐỘNG TÁC CHÂN của bài thể dục phát triển chung
- TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI”
I / Mục tiêu:
 -Ôn 2 động tác Vươn thở và tay. Học động tác chân. Biết chơi trò chơi Nhanh lên bạn ơi.
 - Rèn HS thực hiện cơ bản đúng động tác. Tham gia trò chơi chủ động, nhiệt tình.
 - Giáo dục HS tính kỉ luật trong học tập và rèn luyện sức khoẻ.
II / Chuẩn bị: Sân bãi, còi, sân chơi.
 Bài cũ: 4A: Cúc, Duyên, Đào, Gấm; 4B: Hà, Hà, Hà, Huệ;
 4C: Dỏ, Doản, Đão, Đạt; 
III / Các hoạt động dạy học:
Nội dung tiến trình
Định lượng
Hình thức tổ chức
A. Phần mở đầu:
 1. Ổn định lớp: Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động:-HSkhởi động chung.Trò chơi vận động
 3. bài cũ: - 4 HS thực hiện động tác vươn thở và tay. 
B. Phần cơ bản:
 1. Ôn 2 động tác Vươn thở và tay:- GV điều khiển lớp luyện tập, sửa sai nhịp biên độ động tác cho HS. Chú ý động tác Vươn thở, nhịp hô chậm, thực hiện hít thở sâu.
 - Cho lớp trưởng điều khiển lớp luyện tập, GV quan sát nhận xét, sửa sai cho HS.
 2. Học động tác Chân: - GV nêu tên động tác và làm mẫu kết hợp phân tích giảng giải từng nhịp của động tác. HS bắt chước tập theo. 
 - Nhịp 5, 6, 7, 8 như trên song đổi chân phải.
 - HS luyện tập động tác, GV quan sát và sửa sai. 
 * Tập phối hợp 3 động tác: GV điều khiển HS luyện tập và nhận xét sửa sai cho HS.
 - 4 HS lên thực hiện lại 3 động tác trên. GV cùng lớp nhận xét, GV đánh giá kết quả (tuyên dương HS).
 3. Trò chơi Nhanh lên bạn ơi: GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi, luật chơi . Tổ chức HS chơi.
C. Phần kết thúc:
 1. Động tác hồi tĩnh: Cho HS giậm chân tại chỗ vỗ tay và hát một bài. GV cùng HS hệ thống nội dung bài học.
 2. Nhận xét – Dặn dò: GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS, Về nhà ôn luyện 3 động tác thể dục vừa học.
7 phút
2 phút
3 phút
2 phút
22 phút
 3 lần
 2lần
 2lần
 2 lần
6 phút
 6 phút
4 phút
2 phút
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
 x x x x 
 †
 x x x x x x x
x x x x x x x 
 x x x x x x x
	 †
 †
 x x x x x x x
x x x x x x x 
 x x x x x x x
 † 
Lớp 5: BÀI 17
 ĐỘNG TÁC CHÂN – TRÒ CHƠI “ DẪN BÓNG”
I / Mục tiêu:
 - Ôn hai động tác vươn thở và tay. Học động tác chân. Biết chơi trò chơi Dẫn bóng.
 - Rèn HS thực hiện cơ bản đúng động tác. Tham gia trò chơi chủ động, hào hứng.
 - Giáo dục HS ý thức kỉ luật và tự giác luyện tập thể dục.
II / Chuẩn bị: Sân bãi, còi, bóng, kẻ sân chơi.
 Bài cũ: 5A: Anh, Duyên, Đức, Hạnh.; 5B: Hằng, Hằng......, Hiệp, Hồng.;
 5C: Fít, Quang, Quyên, Sơn;
III / Các hoạt động dạy học:
Nội dung tiến trình
Định lượng
Hình thức tổ chức
A. Phần mở đầu:
 1. Ổn định lớp: Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động: - Cho HS khởi động chung. 
 - Trò chơi làm theo hiệu lệnh. 
 3. Bài cũ: 4 HS thực hiện động tác vươn thở và tay. 
B. Phần cơ bản:
 1. Ôn 2 động tác thể dục vươn thở và tay: - GV điều khiển lớp tập luyện, kết hợp nhận xét sửa sai cho HS.
 - Lớp trưởng điều khiển lớp luyện tập. GV quan sát nhận xét và sửa sai tư thế động tác cho các em.
 2. Học động tác chân: - GV nêu tên động tác, làm mẫu kết hợp phân tích giảng giải từng nhịp của động tác. HS bắt chước tập theo. 
 - Nhịp 5, 6, 7, 8 như trên nhưng đổi chân.
 - HS thực hiện động tác, GV quan sát và sửa sai. 
* Ôn 3 động tác thể dục trên:
 - Lớp trưởng điều khiển lớp tập luyện, GV theo dõi và uốn nắn tư thế kĩ thuật động tác cho HS còn sai.
 3. Trò chơi Dẫn bóng: GV nêu tên trò chơi hướng dẫn lại cách chơi và luật chơi của trò chơi. Tổ chức điều khiển HS chơi. Thi đua theo tổ.
C. Phần kết thúc:
 1. Động tác hồi tĩnh: - HS vỗ tay và hát một bài. 
 - GV cùng HS hệ thống bài học.
 2. Nhận xét – Dặn dò: 
 - GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS học tốt.
 - Về nhà ôn luyện các động tác TD đã học.
8 phút
2 phút
3 phút
3 phút
24 phút
4 phút
1 lần
 2-3 lần
 6 phút
2 lần
 3-4 lần
 8 phút
6 phút
 5 phút
3 phút
 2 phút
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
x x x x 
 †
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
 x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
 x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
Lớp 2: BÀI 18
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG. 
ĐIỂM SỐ 1-2 -, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG
I / Mục tiêu:
-Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung. Học điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình hàng ngang
- Rèn HS thực hiện bài thể dục tương đối đều, đẹp. Điểm đúng số và rõ ràng, thực hiện được quay đầu sang trái.
 - Giáo dục HS ý thức kỉ luật và trật tự trong luyện tập thể dục.
II / Chuẩn bị: Sân bãi, còi, 5 chiếc khăn tay.
Bài cũ:2A: Hậu, Hiếu, Hoà, Hoàng..; 2B:Hoàng, Hồng,Hùng,Nguyệt...; 2C: Qyết, Quýt, Thắm, Thắng;
III / Các hoạt động dạy học:
Nội dung tiến trình
Định lượng
Hình thức tổ chức
A. Phần mở đầu:
 1. Ổn định: Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
 GV nhâïn lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động: - HS khởi động chung
 - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp1- 2.
 3. Bài cũ: 4 HS điểm số 1-2 theo đội hình hàng dọc.
B. Phần cơ bản:
1. Điểm số 1- 2, - 2 theo đội hình hàng ngang: 
 - Lớp trưởng tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang. GV giải thích, làm mẫu động tác quay đầu sang trái và điểm số sau đó sử dụng khẩu lệnh cho HS tập, GV nhận xét. Gọi một tổ làm mẫu lớp quan sát sau đó tất cả các tổ làm thử 2 lần.
 - GV điều khiển lớp thực hiện điểm số, nhận xét tuyên dương các tổ thực hiện đúng, nhanh
 2. Ôn bài thể dục phát triển chung:
 - Các tổ trưởng điều khiển HS luyện tập. GV quan sát, uốn nắn tư thế động tác mà HS thực hiện sai.
 - Gọi thứ tự các tổ lên trình diễn bài thể dục, lớp quan sát nhận xét, GV đánh giá, tuyên dương 
 3.Trò chơi Nhanh lên bạn ơi: - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. Tổ chức HS chơi theo tổ.
C. Phần kết thúc:
 1. Động tác hồi tĩnh: -HS thực hiện các động tác thả lỏng cơ bắp, vỗ tay hát một bài. 
 - GV cùng HS hệ thống nội dung bài học.
 2. Nhận xét – Dặn dò:
- GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS thực hiện tốt . - Về nhà ôn luyện bài thể dục, cách điểm số.
7 phút
2 phút
3 phút
2 phút
24phút
2-3 lần
3-4 lần
2x8nhịp
6 phút
 5 phút
3 phút
2 phút
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
x x x x † 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 1 2 1 2 1 2 hết
 †
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 †
 x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
Lớp 3: BÀI 18
ÔN hai ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ và TAY CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I / Mục tiêu:
 - Ôn 2 động tác Vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi Chim Về tổ.
 - Bước đầu giúp HS thực hiện được động tác cơ bản đúng. Tham gia trò chơi tương đối chủ động, nhiệt tình.
 - Giáo dục HS tính tự giác trong học tập và rèn luyện sức khoẻ.
II / Chuẩn bị: Sân bãi, còi.
 Bài cũ: 3A: Hoa . . ., Hùng. . ., Hương . . ., Khánh . . . ;3B: Dũng . . ., Đức . . . ., 
 Hằng . . ., Hậu . . . ; 3C: Tôi . . . , Tường . . . , Vân . . . , Vượng . . . 
III / Các hoạt động dạy học:
Nội dung tiến trình
Định lượng
Hình thức tổ chức
A. Phần mở đầu:
 1. Ổn định: - Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. 
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động: - Khởi động chung. 
 - Chơi trò chơi Đứng ngồi theo hiệu lệnh.
3. Bài cũ: 4 HS thực hiện động tác vươn thở
B. Phần cơ bản:
 1. Ôn động tác vươn thở: - GV nêu tên động tác và làm mẫu. HS bắt chước tập theo. GV chú ý về cách hít, thở.
 - Nhịp 5, 6, 7, 8 như trên song chân phải bước trước.
 - HS luyện tập động tác, GV quan sát và sửa sai cho HS.
 2. Ôn động tác tay: - GV nêu tên động tác, làm mẫu. HS bắt chước tập theo. 
 - Nhịp 5, 6, 7, 8 như trên. HS thực hiện động tác, GV quan sát và sửa sai cho HS.
 * Tập liên hoàn cả hai động tác: GV vừa làm mẫu, vừa hô nhịp, nêu tên động tác trước khi chuyển động tác tay. 
 3. Trò chơi Chim về tổ: GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, luật chơi. Tổ chức điều khiển HS chơi.
C. Phần kết thúc:
 1. Động tác hồi tĩnh: HS giậm chân tại chỗ vỗ tay và hát 
- GV cùng HS hệ thống nội dung bài học.
 2.Nhận xét- Dặn dò: GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS 
- Về nhà ôn luyện 2 động tác thể dục vừa ôn tập.
7 phút
2 phút
3 phút
2 phút
22phút
1 lần
2-3 lần
1 lần
2-3 lần
2 lần
6 phút
6 phút
4 phút
2 phút
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
x x x x
 †
x x x x x x x
 x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
Lớp 4: BÀI 18
ĐỘNG TÁC LƯNG-BỤNG CỦA BÀI THỂ DỤC 
TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”
I / Mục tiêu:
 - Ôn động tác Vươn thở, tay và chân, học động tác lưng - bụng. Biết chơi trò chơi Con cóc là cậu ông trời.
 - Rèn HS thực hiện 3 động tác tương đối chính xác, bước đầu hực hiện động tác lưng - bụng cơ bản đúng. Tham gia trò chơi tương đối chủ động, nhiệt tình.
 - Giáo dục HS tính kỉ luật trong học tập và rèn luyện sức khoẻ.
II / Chuẩn bị: Sân bãi, còi.
Bài cũ: 4A Hạnh ., Hậu.., Huy ., Kiên..; 4B Linh.., Ng. Linh,Tr Linh.., Lượng 4C: Điểm .. ., Guyn . . ., Hà . . ., Hêm . . .
III / Các hoạt động dạy học:
Nội dung tiến trình
Định lượng
Hình thức tổ chức
A. Phần mở đầu:
 1. Ổn định: Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động: HS khởi động chung
 - Thực hiện trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”.
3. Bài cũ: 4 HS thực hiện động tác chân
B. Phần cơ bản
1.Ôn 3 động tác vươn thở, tay và chân: -GV điềukhiển
 lớp luyện tập,sửa sai nhịp biên độ động tác cho HS. 
 -Lớp trưởng điều khiển lớp luyện tập, GV quan sát nhận xét, sửa sai cho HS.
 2. Học động tác lưng - bụng :
 - GV nêu tên động tác, làm mẫu kết hợp phân tích giảng giải từng nhịp của động tác. HS tập theo. 
 - Nhịp 5, 6, 7, 8 như trên song đổi chân phải.
 -HS luyện tập động tác, GV quan sát, sửa sai cho HS * Tập phối hợp 4 động tác: GV điều khiển HS luyện tập và nhận xét sửa sai cho HS.
 3. Trò chơi Con cóc là cậu ông trời: GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi,luật chơi. Tổ chức HS chơi.
C. Phần kết thúc:
 1. Động tác hồi tĩnh: HS giậm chân tại chỗ vỗ tay hát một bài. GV cùng HS hệ thống nội dung bài học.
 2. Nhận xét – Dặn dò: GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS, Về nhà ôn luyện các động tác vừa học 
7 phút
2 phút
3 phút
2 phút
22phút
9phút
1 lần
3 lần
7 phút
1 lần
2 lần
2 lần
6 phút
 6 phút
4 phút
2 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
†
x x x x
†
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
†
 CB xp
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
Lớp 5: BÀI 18
ÔN BA ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN
TRÒ CHƠI “ AI NHANH VÀ KHÉO HƠN”
I / Mục tiêu:
 - Học trò chơi “ Ai nhanh và khéo hơn”. Ôn ba động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung.
 - Rèn HS thực hiện cơ bản đúng động tác. Tham gia chơi chủ động, hào hứng.
 - Giáo dục HS ý thức kỉ luật và tự giác luyện tập thể dục.
II / Chuẩn bị: Sân bãi, còi, bóng.
 Bài cũ: 5A:Hiếu , Hoa, Lệ ., Minh.; 5B: Huệ., Hưng., Hương ., Lệ
 5C: Tài .., Tâm., Thai..., Trọng,
III / Các hoạt động dạy học:
Nội dung tiến trình
Định lượng
Hình thức tổ chức
A. Phần mở đầu:
 1. Ổn định: Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. 
 GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động: - HS khởi động chung
 - Thực hiêïn trò chơi Đứng ngồi theo hiệu lệnh. 
 3. Bài cũ: 4 HS thực hiện động tác chân 
B. Phần cơ bản:
 1. Ôn 3 động tác Vươn thở, tay và chân:
- GV nhắc lại thứ tự các động tác động tác, kết hợp làm mẫu theo từng động tác. 
- HS thực hiện thứ tự từng động tác, GV quan sát, sửa sai
 - Ôn liên hoàn 3 động tác, GV quan sát, kết hợp sửa sai cho HS.
- Chia tổ luyện tập. GV quan sát nhận xét và sửa sai tư thế động tác cho các em.
- Các tổ trình diễn; GV cùng HS nhận xét, biểu dương.
 2. Học trò chơi “ Ai nhanh và khéo hơn”: 
GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi và luật chơi. Cho HS chơi thử GV nhận xét, giải thích thêm
 - Tổ chức điều khiển HS chơi theo cặp . GV quan sát, nhận xét, biểu dương.
C. Phần kết thúc:
 1. Động tác hồi tĩnh: 
-HS thực hiện các động tác thả lỏng cơ bắp. Vỗ tay và hát một bài. 
 - GV cùng HS hệ thống bài học.
 2. Nhận xét – Dặn dò: 
 - GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS.
 - Về nhà ôn luyện các động tác TD đã học.
7 phút
2 phút
3 phút
2 phút
23 phút
14 phút
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần/tổ
9 phút
5 phút
3 phút
2 phút
 x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
x x x x
 †
 x x x x x x x
 x x x x x x x 
 x x x x x x x
 †
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
TUẦN 10
 Từ ngày: 12/ 11 – 16/11/07
Lớp 2: BÀI 19
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG. 
 I / Mục tiêu:
 - Tiếp tục ôn luyện bài thể dục phát triển chung. 
 - Rèn HS thực hiện các động tác của bài thể dục tương đối đều, đẹp. 
 - Giáo dục HS ý thức kỉ luật và trật tự trong luyện tập thể dục.
II / Chuẩn bị: Sân bãi, còi
 Bàicũ: 2A:Hậu,Hiếu,Hoà.., Hoàng; 2B: Hoàng, Hồng.., Hùng,Nguyệt; 2C: Quyết.., Quýt.., Thắm.., Thắng..;
III / Các hoạt động dạy học:
Nội dung tiến trình
Định lượng
Hình thức tổ chức
A. Phần mở đầu:
 1. Ổn định: -Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. GV nhâïn lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động: - HS khởi động chung.
 - Thực hiện trò chơi:Chanh chua cua cắp
3. Bài cũ: 4 HS tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số theo1-2, 1-2 .
B. Phần cơ bản:
 1. Ôn bài thể dục phát triển chung:
 - GV điều khiển lớp ôn luyện kết hợp uốn nắn tư thế động tác cho HS.
 - Lớp trưởng điều khiển lớp tập luyện bài thể dục. GV theo dõi và nhận xét, sửa sai cho HS. 
 -HS luyện tập theo tổ dưới sự điều khiển của tổ trưởng. GV quan sát và uốn nắn tư thế động tác mà HS các tổ còn thực hiện sai.
 - Gọi thứ tự các tổ lên trình diễn bài thể dục, lớp quan sát nhận xét, GV đánh giá chung, xếp loại HS. * trò chơi Nhanh lên bạn ơi:
 - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. Tổ chức điều khiển HS chơi thi đua theo tổ.
C. Phần kết thúc:
 1. Động tác hồi tĩnh: HS thực hiện các động tác thả lỏng cơ bắp, vỗ tay và hát một bài. 
 - GV cùng HS hệ thống nội dung bài học.
 2. Nhận xét – Dặn dò:
 - GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS thực hiện tốt bài học. 
 - Về nhà ôn luyện bài thể dục phát triển chung. 
7 phút
2 phút
3 phút
2 phút
23 phút
1 lần
2 lần
6 phút
6 phút
4 phút
2 phút
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
†
x x x x
†
 x x x x x x x
 x x x x x x x 
 x x x x x x x
 †
x x x x x x x
x
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
Lớp 3: BÀI 19
 ĐỘNG TÁC CHÂN, LƯỜN CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I / Mục tiêu:
 - Ôn 2 động tác Vươn thở và tay. Học động tác chân, lườn của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi Nhanh lên bạn ơi.
 - Rèn HS thực hiện động tác tương đối đúng. Tham gia trò chơi chủ động, nhiệt tình.
 - Giáo dục HS ý thức kỉ luật, tự giác trong tập luyện và rèn luyện sức khoẻ.
II / Chuẩn bị: - Sân bãi, còi.
 - Bài cũ: 3A: Kiên, Lan, Linh, Minh; 3B: Hùng, Lâm, Loan, Mai; 3C: Bảo, Căm, Cường, Dỉn
III / Các hoạt động dạy học:
Nội dung tiến trình
Định lượng
Hình thức tổ chức
A. Phần mở đầu:
 1. Ổn định: Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động:- HS khởi động. Chơi trò chơi vận động .
3. Bài cũ: - 4 HS thực hiện động tác tay.
B. Phần cơ bản:
 1. Ôn động tác vươn thở, tay: - GV điều khiển HS thực hiện động tác kết hợp nhận xét sửa sai cho HS.
 2. Học động tác chân: - GV nêu tên động tác, làm mẫu kết hợp phân tích giảng giải từng nhịp của động tác. HS bắt chước tập theo. 
 - Nhịp 5, 6, 7, 8 như trên.
 - HS luyện tập động tác, GV quan sát và sửa sai cho HS. 
3. Học động tác lườn: - Tổ chức như động tác chân. 
 - Nhịp 5, 6, 7, 8 như trên. Nhưng đổi bên phải. HS thực hiện động tác, GV quan sát và sửa sai cho HS thực hiện chưa đúng kĩ thuật động tác.
 - HS ôn phối hợp cả 4 động tác. GV quan sát, sửa sai.
 4. Trò chơi Nhanh lên bạn ơi: GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi, luật chơi. Tổ chức HS chơi.
C. Phần kết thúc:
 1. Động tác hồi tĩnh: Cho HS giậm chân tại chỗ vỗ tay và hát một bài. GV cùng HS hệ thống nội dung bài học.
 2. Nhận xét – Dặn dò: GV nhận xét giờ học, tuyên dương HS, Về nhà ôn luyện 4 động tác thể dục đã học.
7 phút
2 phút
3 phút
2 phút
22 phút
2 lần
2 lần
3 lần
6 phút
3 lần
2 lần
6 phút
4 phút
 2 phút
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
x x x x
 †
x x x x x x x
 x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
x x x x x x x
x x x x x x x 
x x x x x x x
 †
 Lớp 4: BÀI 19
ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP - TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”
I / Mục tiêu:
 - Ôn 4 động tác Vươn thở , tay chân va ølưng bụng. Học động tác phối hợp của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi Con cóc là cậu ông trời.
 - Rèn HS thực hiện 4 động tác tương đối chính xác, bước đầu hực hiện ĐT phối hợp cơ bản đúng. Tham gia trò chơi tương đối chủ động, nhiệt tình.
 - Giáo dục HS tính kỉ luật trong học tập và rèn luyện sức khoẻ.
II / Chuẩn bị: Sân bãi, còi.
Bài cũ: 4A: Ngân, Nghĩa, Nhung, Quế..; 4B Nam, Nga, Nguyên, Nhân;
 4C: Hợp, Lộc, Nghiếp, Nhung;
III / Các hoạt động dạy học:
Nội dung tiến trình
Định lượng
Hình thức tổ chức
A. Phần mở đầu:
 1. Ổn định: Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
 2. Khởi động: -

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an the duc lop 1 den lop 5 (Ca nam).doc