Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 32: Tổng kết vốn từ

TIẾT 32

Luyện từ và câu:

TỔNG KẾT VỐN TỪ (TT3)

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Biết kiểm tra vốn từ của mình theo các nhóm đồng nghĩa đã cho(BT1).

- Đặt được câu theo yêu cầu của BT2, BT3.

 II. Đồ dùng dạy học:

- Chuẩn bị 6 tờ phiếu phô tô phóng to BT 1.

III. Các hoạt động dạy- học:

 

doc 2 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 16/01/2020 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 32: Tổng kết vốn từ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÀY DẠY:
TIẾT 32
Luyện từ và câu: 
TỔNG KẾT VỐN TỪ (TT3)
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:
- Biết kiểm tra vốn từ của mình theo các nhóm đồng nghĩa đã cho(BT1).
- Đặt được câu theo yêu cầu của BT2, BT3.
 II. Đồ dùng dạy học:
- Chuẩn bị 6 tờ phiếu phô tô phóng to BT 1.
III. Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI CHÚ
1. Kiểm tra:
- Hỏi lại ND bài trước.. 
- Nhận xét, tuyên dương.
- HS trả lời. 
- Lớp nhận xét, bổ sung.
2. Bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 
- Ghi bảng.
- Ghi vở.
Hoạt động 2: HS làm bài tập. 
MT: Biết kiểm tra vốn từ của mình theo các nhóm đồng nghĩa đã cho.
Đặt được câu theo yêu cầu .
HT: cá nhân, nhóm.
*Hướng dẫn HS làm BT 1. 
*Tự kiểm tra vốn từ của mình.
-HS Tự kiểm tra vốn từ của mình.
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề
- Cho HS làm bài (GV phát phiếu cho các nhóm làm bài) + trình bày kết quả.
- Các nhóm trao đổi, tìm kết quả, ghi vào phiếu.
- Xếp các tiếng sau vào nhóm đồng nghĩa, tìm các tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.
- Trình bài, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt lại.Ghi điểm.
b) Hướng dẫn HS làm BT 2.
*Tìm các tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.
- Tìm các tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống.
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề.
- Lóp đọc thầm theo
 Dựa vào gợi ý của bài văn, mỗi HS đặt câu theo một trong 3 gợi ý a, b, c.
- Cho HS đọc bài văn tìm những ý gợi trong bài văn để đặt câu.
- Cho HS làm việc.
- HS tìm, trình bài.
- GV chốt lại.Tuyên dương.
- lắng nghe.
c) Hướng dẫn HS làm BT 3. 
*Đặt câu theo một trong những yêu cầu SGK..
- Đặt câu theo một trong những yêu cầu sau.
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề.
- Lóp đọc thầm theo
Dựa vào gợi ý ở đoạn văn trên BT 2 để đặt câu miêu tả theo lối so sánh hay nhân hoá.
- HS đặt câu miêu tả dòng sông, đôi mắt, dáng đi của một người.
- Cho HS làm bài + đọc những câu văn mình đặt.
- HS làm bài + đọc những câu văn mình đặt.
- GV nhận xét.Ghi điểm.
3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
- Chuẩn bị bài tiếp.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIẾT 32.doc