Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 31: Tổng kết vốn từ

TIẾT 31

Luyện từ và câu:

TỔNG KẾT VỐN TỪ (TT)

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

-Tìm được một số từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa với các từ: nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù.(BT1).

-Tìm được những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong bài văn Cô Chấm (BT2).

II. Đồ dùng dạy học:

- Chuẩn bị 6 tờ phiếu phô tô phóng to BT 1.

III. Các hoạt động dạy- học:

 

doc 2 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 16/01/2020 Lượt xem 23Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 31: Tổng kết vốn từ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÀY DẠY:
TIẾT 31
Luyện từ và câu: 
TỔNG KẾT VỐN TỪ (TT)
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:
-Tìm được một số từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa với các từ: nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù.(BT1).
-Tìm được những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong bài văn Cô Chấm (BT2). 
II. Đồ dùng dạy học:
- Chuẩn bị 6 tờ phiếu phô tô phóng to BT 1.
III. Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI CHÚ
1. Kiểm tra: 
- Chấm một số vở. 
- Nhận xét, tuyên dương.
- HS nộp vở.
- Lớp nhận xét, bổ sung.
2. Bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 
- Ghi bảng.
- Ghi vở.
Hoạt động 2: HS làm bài tập. 
MT: Tìm được một số từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa với các từ: nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù.
HT: cá nhân, nhóm.
*Hướng dẫn HS làm BT 1. 
*Tìm những từ đồng nghĩa và trái nghĩa với mỗi câu sau.
- Tìm những từ đồng nghĩa và trái nghĩa với mỗi câu sau
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề
- Cho HS làm bài (GV phát phiếu cho các nhóm làm bài) + trình bày kết quả.
- Các nhóm trao đổi, tìm kết quả, ghi vào phiếu.
- Tìm những từ đồng nghĩa, trái nghĩa.Trình bài.
- GV nhận xét, chốt lại.
b) Hướng dẫn HS làm BT 2. 
*Nêu những chi tiết và hình ảnh minh họa cho nhận xét của em.
* Nêu những chi tiết và hình ảnh minh họa cho nhận xét của em.
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề.
- Lóp đọc thầm theo.
-Cho HS nêu tính cách của cô Chấm, những chi tiết minh họa cho hình ảnh đó. 
- HS nêu tính cách của cô Chấm, những chi tiết minh họa cho hình ảnh đó.
- Cho HS làm việc.GV theo dõi giúp đỡ những HS làm bài chưa xong.
- Trình bài, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
GVchốtlại.Nhậnxét,tuyêndương.
- Lắng nghe.
3. Củng cố, dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
- Chuẩn bị bài tiếp.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIẾT 31.doc