Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 26: Luyện tập về quan hệ từ

TIẾT 26

Luyện từ và câu

LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Nhận biết các cặp quan hệ từ theo yêu cầu của BT1.

- Biết sử dụng cặp quan hệ từ phù hợp(BT2), bước đầu nhận biết được tác dụng của quan hệ từ qua việc so sánh hai đoạn văn(BT3).

II. Đồ dùng dạy học:

- 2, 3 tờ phiếu khổ to viết sẵn các câu trong BT để HS làm bài.

III. Các hoạt động dạy- học:

 

doc 2 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 15/01/2020 Lượt xem 24Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 26: Luyện tập về quan hệ từ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy:
TIẾT 26
Luyện từ và câu
LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:
- Nhận biết các cặp quan hệ từ theo yêu cầu của BT1.
- Biết sử dụng cặp quan hệ từ phù hợp(BT2), bước đầu nhận biết được tác dụng của quan hệ từ qua việc so sánh hai đoạn văn(BT3).
II. Đồ dùng dạy học:
- 2, 3 tờ phiếu khổ to viết sẵn các câu trong BT để HS làm bài.
III. Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI CHÚ
1. Kiểm tra:
Gọi HS sửa BT. Nhận xét, Ghi điểm.
- HS lên bảng sửa BT
- Lớp nhận xét, bổ sung.
2. Bài mới: 
HS khá giỏi nêu được tác dụng của BT3
Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 
- Ghi bảng.
- Ghi vở.
Hoạt động 2: Làm BT.
MT: Nhận biết các cặp quan hệ từ theo yêu cầu, Biết sử dụng cặp quan hệ từ phù hợp.
HT: cá nhân, nhóm.
-Hướng dẫn HS làm BT 1.
-Tìm các cặp quan hệ từ trong các từ sau: 
- Tìm các cặp quan hệ từ trong các từ sau:
- HS đọc yêu cầu đề.
- cả lớp nhẫm theo.
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- Tìm quan hệ từ trong 2 câu a và b.
- HS Tìm quan hệ từ trong 2 câu a và b.
- Cho HS làm việc + trình bày kết quả.
-HS làm và trình bày kết quả.
- Lớp nhận xét
- GV nhận xét, chốt lại. Ghi điểm.
- chú ý lắng nghe.
b) Hướng dẫn HS làm BT 2. 
-Chuyển các cặp từ trong ngoặc đơn thành một câu có sử dung cặp quan hệ từ vì nên, chẳng nhữngmà.
- Chuyển các cặp từ trong ngoặc đơn thành một câu có sử dung cặp quan hệ từ vì nên, chẳng nhữngmà.
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề. 
- Cả lớp nhẫm theo.
- Cho HS làm bài.
- Lớp làm vào giấy nháp.
- GV dán 2 tờ phiếu lên bảng cho 2 HS lên làm bài.
- 2 HS lên làm vào phiếu.
- Chuyển các cặp từ trong ngoặc đơn thành một câu có sử dung cặp quan hệ từ vì nên, chẳng nhữngmà.
- Nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt lại.Ghi điểm.
c) Hướng dẫn HS làm BT 3. 
- Hai đoạn văn sau đây đoạn văn nào hay hơn? Vì sao?
- Hai đoạn văn sau đây đoạn văn nào hay hơn? Vì sao?
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu.
- Cả lớp nhẫm theo.
- Cho HS làm bài + trình bày kết quả.
-HS trao đổi theo cặp.Xem coi đoạn văn nào hay hơn.Trình bài, nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chốt lại.Ghi điểm.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
- Yêu cầu HS về nhà làm lại BT 3 vào vở.
- HS về nhà làm bài.
- Chuẩn bị bài tiếp.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIẾT 26.doc