Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 24: Luyện tập về quan hệ từ

TIẾT 24

Luyện từ và câu

LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ

I. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Tìm được quan hệ từ trong câu và biết chúng biểu thị quan hệ gì trong câu (BT1, BT2).

- Tìm được quan hệ từ thích họp theo yêu cầu của BT3, biết đặt câu với quan hệ từ đã cho (BT4)

II. Đồ dùng dạy học:

- 2,3 tờ giấy khổ to.

- Giấy khổ to, băng dính.

III. Các hoạt động dạy- học:

 

doc 2 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 15/01/2020 Lượt xem 24Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Luyện từ và câu lớp 5 - Tiết 24: Luyện tập về quan hệ từ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy:
TIẾT 24
Luyện từ và câu
LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ
I. Mục tiêu, nhiệm vụ:
- Tìm được quan hệ từ trong câu và biết chúng biểu thị quan hệ gì trong câu (BT1, BT2).
- Tìm được quan hệ từ thích họp theo yêu cầu của BT3, biết đặt câu với quan hệ từ đã cho (BT4)
II. Đồ dùng dạy học:
- 2,3 tờ giấy khổ to.
- Giấy khổ to, băng dính.
III. Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI CHÚ
1. Kiểm tra:
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, ghi điểm.
- HS trả lời câu hỏi.
- lắng nghe.
2. Bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
- Ghi bảng. 
- Ghi vở.
Hoạt động 2: Luyện tập.
*Hướng dẫn HS làm BT 1. 
*Tìm quan hệ từ trong đoạn văn
- HS đọc yêu cầu đề, Tìm quan hệ từ trong đoạn văn
MT: Tìm được quan hệ từ và biết chúng biểu thị quan hệ gì trong câu. Biết đặt câu với quan hệ từ
HT: cá nhân, nhóm.
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề.
- Cả lớp đọc thầm theo, suy nghĩ tìm cách làm
- Cho HS làm bài.
- HS làm việc theo cặp: Tìm quan hệ từ trong đoạn văn.
- GV dán 3 tờ giấy khổ to lên bảng.
- HS quan sát.
- GV nhận xét, chốt lại.
- Chú ý lắng nghe.
b) Hướng dẫn HS làm BT 2.
*Các từ in đậm dùng ở mỗi câu biểu thị quan hệ gì.
-Tìm các từ in đậm dùng ở mỗi câu biểu thị quan hệ gì.
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề.
- Cả lớp đọc thầm theo, suy nghĩ tìm cách làm
- Cho HS làm bài + trình bày kết quả.
- HS làm việc theo cặp theo yêu cầu.
- GV nhận xét, chốt lại. Ghi điểm.
- Chú ý lắng nghe.
- Lớp nhận xét.
c) Hướng dẫn HS làm BT 3.
*Tìm quan hệ từ “ và, nhưng, trên, thì, ở, của” thích hợp với mỗi ô trống.
- Tìm quan hệ từ “ và, nhưng, trên, thì, ở, của” thích hợp với mỗi ô trống.
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
- HS đọc yêu cầu đề.
- Cả lớp đọc thầm theo, suy nghĩ tìm cách làm
- Cho HS làm việc. 
- 2 HS lên làm trên giấy.
- GV dán 2 tờ giấy khổ to đã viết sẵn 4 câu văn.
- Lớp dùng viết chì điền vào chỗ trống trong SGK.
- GV nhận xét, chốt lại.
- Chú ý lắng nghe.
d) Hướng dẫn HS làm BT 4.
*Đặt câu với mỗi từ sau: mà, thì, bằng.
- Đặt câu với mỗi từ sau: mà, thì, bằng.
HS đặt được 3 câu với 3 quan hệ từ nêu ở BT4
- Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. 
- HS đọc yêu cầu đề.
- Cả lớp đọc thầm theo, suy nghĩ tìm cách làm
- Cho HS làm việc + trình bày kết quả.
- GV lưu ý HS trong quá trình đặt câu.Nhận xét, sữa chữa.
- HS làm bài cá nhân: Đặt câu với mỗi từ mà, thì, bằng. .
- Trình bày kết quả.
- Lớp nhận xét.
- GV nhận xét.
- Chú ý lắng nghe.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Chú ý lắng nghe.
- Yêu cầu HS về nhà làm lại vở các BT đã làm ở lớp.
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hiện yêu cầu.
- Chuẩn bị bài tiếp.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIẾT 24.doc