Giáo án Môn Đạo đức 1 - Nội dung tự chọn – Giáo dục lòng yêu nước

I) Mục tiêu: Giúp HS hiểu

Nhân kỉ niệm 2 ngày lễ lớn 30 / 4 và 1 / 5 kể cho HS hiểu về lịch sử của 2 ngày lễ đó.

Kể gương anh hùng để giáo dục tình yêu quê hương đất nước.

Noi gương anh hùng. HS biết khâm phục, biến khâm phục thành hành động thiết thực.

II) Đồ dùng dạy học:Tranh – những nội dung để HS thảo luận ở nhóm và ở lớp.

III) Các hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc 4 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 91Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Môn Đạo đức 1 - Nội dung tự chọn – Giáo dục lòng yêu nước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NguyƠn ThÞ Hoa -Tr­êngTH thÞ trÊn Neo Gi¸o ¸n 1, n¨m häc 2008-2009
§¹o ®øc
Nội dung tự chọn – Giáo dục lòng yêu nước
I) Mục tiêu: Giúp HS hiểu
Nhân kỉ niệm 2 ngày lễ lớn 30 / 4 và 1 / 5 kể cho HS hiểu về lịch sử của 2 ngày lễ đó.
Kể gương anh hùng để giáo dục tình yêu quê hương đất nước..
Noi gương anh hùng. HS biết khâm phục, biến khâm phục thành hành động thiết thực..
II) Đồ dùng dạy học:Tranh – những nội dung để HS thảo luận ở nhóm và ở lớp.
III) Các hoạt động dạy học chủ yếu 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
2. Bài mới : Hoạt động 1 : Họp nhóm ( 6 em ).
Ngày 30 / 4 là ngày gì ?
 GV: Năm 1954 đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đã chia cắt đất nước Việt nam thành hai miền nam và Bắc, Hơn 20 năm xâm lược chúng đã gây ra nhiều đau thương chết chóc cho cả hai miền. Không chịu cảnh nước mât nhà tan, mùa xuân năm 1975 dưới sự lảnh đạo của Đảng, toàn dân đã đứng lên làm một cuộc tổng khởi nghĩa đánh Đế quốc Mĩ ra khỏi miền Nam Việt Nam và ngày 30 / 4 là ngày đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.
 Hoạt động 2: Kể chuyện bó đuốc sống
GV kể chuyện anh hùng Lê Văn Tám
 Lê Văn Tám làm thế nào để đốt kho xăng của giặc?
Tại sao một người hiền lành nhút nhát như anh Tám lại làm được việc đó?
Các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh để bảo vệ đất nước Việt Nam thân yêu, vây nhiệm vụ ủa chúng ta là gì?
 Hoạt động 3: Thực hành
 - Xây dựng kế hoạch thi đua học giỏi, chăm ngoan giữa tổ và cá nhân.
 - Bằng những việc làm cụ thể nào? Bạn nào phấn đấu để đạt danh hiệu trò giỏi, con ngoan.
3/ Củng cố – dặn dò : Khen ngợi một số em đã góp ý xây dựng bài. 
- Nhận xét – Dặên dò.
 HS thảo luận ( nhóm 6 )
 - Đại diện nhóm lên phát biểu - cả lớp nhận xét, góp ý
 tẩm xăng vào người rồi chạy ào vào kho xăng châm lửa đốt mình thành ngọn lửa.
lòng căm thù giặc, yêu đất nước
 học giỏi, ngoan ngoãn biết ơn các anh hùng liệt sĩ.
các tổ thảo luận
 - Đại diện nhóm lên đăng kí và trình bày kế hoạch của mình
HS bổ sung ý kiến cho nhau
Ph¹m ThÞ Liªn - Tr­êng tiĨu häc T©n TiÕn Gi¸o ¸n líp 1 ,n¨m häc : 2008- 2009
§¹o ®øc
Nội dung tự chọn – Giáo dục lòng yêu nước
I) Mục tiêu: Giúp HS hiểu
Nhân kỉ niệm 2 ngày lễ lớn 30 / 4 và 1 / 5 kể cho HS hiểu về lịch sử của 2 ngày lễ đó.
Kể gương anh hùng để giáo dục tình yêu quê hương đất nước..
Noi gương anh hùng. HS biết khâm phục, biến khâm phục thành hành động thiết thực..
II) Đồ dùng dạy học:Tranh – những nội dung để HS thảo luận ở nhóm và ở lớp.
III) Các hoạt động dạy học chủ yếu 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
2. Bài mới : Hoạt động 1 : Họp nhóm ( 6 em ).
Ngày 30 / 4 là ngày gì ?
 GV: Năm 1954 đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đã chia cắt đất nước Việt nam thành hai miền nam và Bắc, Hơn 20 năm xâm lược chúng đã gây ra nhiều đau thương chết chóc cho cả hai miền. Không chịu cảnh nước mât nhà tan, mùa xuân năm 1975 dưới sự lảnh đạo của Đảng, toàn dân đã đứng lên làm một cuộc tổng khởi nghĩa đánh Đế quốc Mĩ ra khỏi miền Nam Việt Nam và ngày 30 / 4 là ngày đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.
 Hoạt động 2: Kể chuyện bó đuốc sống
GV kể chuyện anh hùng Lê Văn Tám
 Lê Văn Tám làm thế nào để đốt kho xăng của giặc?
Tại sao một người hiền lành nhút nhát như anh Tám lại làm được việc đó?
Các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh để bảo vệ đất nước Việt Nam thân yêu, vây nhiệm vụ ủa chúng ta là gì?
 Hoạt động 3: Thực hành
 - Xây dựng kế hoạch thi đua học giỏi, chăm ngoan giữa tổ và cá nhân.
 - Bằng những việc làm cụ thể nào? Bạn nào phấn đấu để đạt danh hiệu trò giỏi, con ngoan.
3/ Củng cố – dặn dò : Khen ngợi một số em đã góp ý xây dựng bài. 
- Nhận xét – Dặên dò.
 HS thảo luận ( nhóm 6 )
 - Đại diện nhóm lên phát biểu - cả lớp nhận xét, góp ý
 tẩm xăng vào người rồi chạy ào vào kho xăng châm lửa đốt mình thành ngọn lửa.
lòng căm thù giặc, yêu đất nước
 học giỏi, ngoan ngoãn biết ơn các anh hùng liệt sĩ.
các tổ thảo luận
 - Đại diện nhóm lên đăng kí và trình bày kế hoạch của mình
HS bổ sung ý kiến cho nhau
Nguþ ThÞ NguyƯt - Tr­êng TH thÞ trÊn Neo Gi¸o ¸n líp 1, n¨m häc : 2008-2009
§¹o ®øc
Nội dung tự chọn – Giáo dục lòng yêu nước
I) Mục tiêu: Giúp HS hiểu
Nhân kỉ niệm 2 ngày lễ lớn 30 / 4 và 1 / 5 kể cho HS hiểu về lịch sử của 2 ngày lễ đó.
Kể gương anh hùng để giáo dục tình yêu quê hương đất nước..
Noi gương anh hùng. HS biết khâm phục, biến khâm phục thành hành động thiết thực..
II) Đồ dùng dạy học:Tranh – những nội dung để HS thảo luận ở nhóm và ở lớp.
III) Các hoạt động dạy học chủ yếu 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
2. Bài mới : Hoạt động 1 : Họp nhóm ( 6 em ).
Ngày 30 / 4 là ngày gì ?
 GV: Năm 1954 đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đã chia cắt đất nước Việt nam thành hai miền nam và Bắc, Hơn 20 năm xâm lược chúng đã gây ra nhiều đau thương chết chóc cho cả hai miền. Không chịu cảnh nước mât nhà tan, mùa xuân năm 1975 dưới sự lảnh đạo của Đảng, toàn dân đã đứng lên làm một cuộc tổng khởi nghĩa đánh Đế quốc Mĩ ra khỏi miền Nam Việt Nam và ngày 30 / 4 là ngày đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.
 Hoạt động 2: Kể chuyện bó đuốc sống
GV kể chuyện anh hùng Lê Văn Tám
 Lê Văn Tám làm thế nào để đốt kho xăng của giặc?
Tại sao một người hiền lành nhút nhát như anh Tám lại làm được việc đó?
Các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh để bảo vệ đất nước Việt Nam thân yêu, vây nhiệm vụ ủa chúng ta là gì?
 Hoạt động 3: Thực hành
 - Xây dựng kế hoạch thi đua học giỏi, chăm ngoan giữa tổ và cá nhân.
 - Bằng những việc làm cụ thể nào? Bạn nào phấn đấu để đạt danh hiệu trò giỏi, con ngoan.
3/ Củng cố – dặn dò : Khen ngợi một số em đã góp ý xây dựng bài. 
- Nhận xét – Dặên dò.
 HS thảo luận ( nhóm 6 )
 - Đại diện nhóm lên phát biểu - cả lớp nhận xét, góp ý
 tẩm xăng vào người rồi chạy ào vào kho xăng châm lửa đốt mình thành ngọn lửa.
lòng căm thù giặc, yêu đất nước
 học giỏi, ngoan ngoãn biết ơn các anh hùng liệt sĩ.
các tổ thảo luận
 - Đại diện nhóm lên đăng kí và trình bày kế hoạch của mình
HS bổ sung ý kiến cho nhau

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an dao duc 2008.doc