Giáo án Lớp 3 - Tuần 12

I. Mục tiêu:

A. Tập đọc:

1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng :

- Đọc đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh HS dễ viết sai do ảnh hưởng của tiếng địa phương : Nắng phương nam, uyên, ríu rít, sững lại, vui lắm, lạnh, reo lên, xoắn xuýt

- Đọc đúng các câu hỏi, câu kể . Bước đầu diễn tả được giọng nhân vật trong bài ; phân biệt được lời dẫn chuyện với lời nhân vật .

2. Rèn kỹnăng đọc hiểu :

- Hiểu nghĩa các từ ngữ khó và từ địa phương được chú giải trong bài .Đọc thầm khá nhanh và nắm được cốt truyện .

- Cảm nhận được tình bạn đẹp đẽ, thân thiết, gắn bó, giữa thiếu nhi hai miền Nam Bắc qua sáng kiến của các bạn nhỏ miền Nam , gửi tặng cành mai vàng cho bạn nhỏ ở miền Bắc .

B. Kể chyuện.

1. Rèn kỹ năng nói:

- Dựa vào các gợi ý trong Sgk, kể lại từng đoạn của câu chuyện. Bước đầu biết diễn tả đúng lời nhân vật ; phân biệt lời dẫn chuyện với lời nhân vật .

2. Rèn kỹ năng nghe.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ bài đọc trong Sgk .

- Bảng phụ ghi tóm tắt từng đoạn

 

doc 25 trang Người đăng honganh Ngày đăng 24/12/2015 Lượt xem 633Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 - Tuần 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
:
III. Các hoạt động dạy học:
A. KTBC : - Muốn gấp 1số lên nhiều lần ta làm như thế nào ? ( 2 HS ) 
	 -> HS + GV nhận xét 
B. Bài mới: 
1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài toán .
* HS nắm được cách so sánh số ớn gấp mấy lần số bé .
- GV nêu bài toán 
- HS chú ý nghe 
- GV phân tích bài toán và vẽ sơ đồ minh hoạ 
- Vài HS nhắc lại 
 6 cm
 A B 
- HS quan sát 
 C D
 2 cm 
+ Đoạn thẳng Ab dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD ? 
- Dài gấp 3 lần 
+ Em làm thế nào để biết đoạn thẳng AB dài gấp 3 lần đoạn thẳng CD ? 
-> Thực hiện phép tính chia : 6 : 2 = 3 
- GV gọi HS lên giải 
- 1 HS lên giải 
 Baig giải :
 Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài doạn thẳng CD số lần là :
 6 : 2 = 3 ( lần ) 
 Đáp số : 3 lần 
- GV : Bài toán trên được gọi là bài toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé .
- Vởy hki muốn so sánh gấp mấy lần số bé ta làm thế nào ? 
-> Ta lấy số lớn chia cho số bé 
- Nhiều HS nhắc lại 
2. Hoạt động 2: Thực hành 
a. Bài 1+ 2 + 3: củng cố về cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé .
* Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 2 HS nêu yêu cầu BT 
- GV HD HS lamg bài 
- HS làm bài vào vở 
+ Bước 1: Chúng ta phải làm gì? 
-> đếm số hình tròn màu xanh, trắng 
+ Bước 2 : Lamg gì ? 
-> So sánh bằng cách thực hiện phép chia 
 Bài giải : 
- GV theo dõi HS làm bài 
a. 6 : 2 = 3 lần 
b. 6 : 3 = 2 lần 
c. 16 : 4 = 4 lần 
- GV nhận xét sửa sai 
* Bài 2 : GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 2 HS nêu yêu cầu BT
- Muốn so sánh số 20 gấp mấy lần số 5 ta thực hiện phép tính nào ? 
- Phép tính chia : 20 : 5 = 4 ( lần ) 
- HS giải vào vở + 1 HS lên bảng 
- GV theo dõi HS làm bài 
 Bài giải : 
 Số cây cam gấp số cây cau số lần là :
 20 : 5 = 4 ( lần ) 
 Đáp số : 4 lần 
- GV gọi HS nhận xét 
- GV nhận xét 
* Bài 3 : - GV gọ HS nêu yêu cầu BT 
- 2 HS nêu yêu cầu BT 
- GVHDHS làm bài tương tự như bài tập2 
- HS làm bài vào vở 
 Bài giải : 
 Con lợn cân nặng gấp con ngỗng số lần là :
 42 : 6 = 7 ( lần ) 
- GV theo dõi HS làm 
 Đáp số : 7 lần 
- GV gọi HS nhận xét 
-> GV nhận xét sửa sai 
b. Bài 4: * Củng cố về tính chu vi .
- GV gọi HS nêu yêu cầu BT 
- 2 HS nêu yêu cầu BT
+ Hãy nêu cách tính chu vi đã học ở lớp 2 
- 2 HS nêu 
- HS làm vào vở – 1 HS lên giải 
 Bài giải : 
- GV gọi HS lên bảng làm 
a. Chu vi hình vuông MNPQ là : 
 3 x 4 = 12 ( cm ) 
- GV gọi HS nhận xét 
b. Chu vi hình tứ giác ABCD là : 
-> GV nhận xét 
 3 + 4 + 5 + 6 = 18 ( cm ) 
IV. Củng cố dặn dò : 
- Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm thế nào? 
- 2 HS nêu 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
Chính tả : ( Nghe – Viết ) 
Tiết: 	 Chiều trên Sông Hương 
I. Mục tiêu:
	Rèn kỹ năng nghe viết chính tả .
- Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài Chiều trên Sông Hương .
- Viết đúng các tiếng có vần khó, dễ lẫn ( oc / ooc ); giải đúng câu đố, viết đúng 1số tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn : ( trâu, trầu, trấu ) .
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng lớp viét sẵn bài tập 2 	
III. Các hoạt động dạy học:
A. KTBC : - GV đọc : trời xanh, dòng sữa, ánh sáng, ( 2 HS viết bảng ) 
	 -> HS + GV nhận xét 
B. Bài mới :
1. GTB: ghi đầu bài.
2. HDHS viết chính tả.
a. HD HS chuẩn bị :
- GV đọc toàn bài 1 lượt 
- HS chú ý nghe 
- GV HD nắm ND bài và cách trình bày 
+ Tác giải tả những hình ảnh và âm thanh nào trên Sông Hương ? 
-> Khói thả nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước 
+ Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? vì sao? 
- HS nêu 
- GV đọc các tiếng khó : lạ lùng, nghi ngút, tre trúc 
- HS luyện viết vào bảng con 
-> GV theo dõi sửa sai cho HS
b. GV đọc bài : 
- HS viết bài vào vở 
- GV theo dõi uốn nắm cho HS 
c. Chấm chữa bài :
- GV đọc lại bài viết 
- HS dùng bút chì và đổi vở soát lỗi 
- GV thu vở chấm điểm 
- GV nhận xét bài viết 
3. HD làm bài tập :
a. Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu BT 
- 2 HS nêu yêu cầu BT 
- HS làm bài vào nháp 
- GV gọi 2 HS lên bảng làm 
- 2 HS lên bảng làm - đọc kết quả 
-> cả lớp nhận xét 
-> GV nhận xét bài đúng 
Con sóc, quần soóc, cẩu móc hàng, xe rơ - moóc .
b. Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 2 HS nêu yêu cầu BT 
- HS làm việc cá nhân 
- GV gọi HS giải câu đố 
- Vài HS giải câu đố 
-> HS nhận xét 
-> GV nhận xét 
4. Củng cố dặn dò : 
- Nêu lại ND bài ? 
- 1HS 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
* Đánh giá tiết học .
Đạo đức 
	Tiết: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường 
I. Mục tiêu:
1. HS hiểu :
- Thế nào là tham gia việc lớp, việc trường và vì sao phải tích cực than gia việc lớp việc trường .
- Trẻ em có quyền được tham gia những việc có liên quan đến trẻ em .
2. HS tích cực tham gia các công việc của lớp, của trường .
3. HS biết quý trọng các bạn tích cực lamg việc lớp việc trường .
II. Tài liệu và phương tiện:
- Các bài hát về chủ đề nhà trường .
- Các tấm bài màu đỏ, màu xanh và màu trắng .
III. Các hoạt độngdạy học :
A. KTBC : - Thế nào là tham gia việc lớp, việc trường ? 1 HS 
B. Bài mới :
1. Hoạt động 1: Xử lý tình huống .
* Mục tiêu : HS biết thể hiện tính tích cực tham gia việc lớp, việc trường trong các tình huống cụ thể . 
* Tiến hành : 
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm .
- Các nhóm nhận tình huống 
- Các nhóm thảo luận 
- GV gọi địa diện các nhóm lên trình bày.
- Đại diện các nhóm lên trình bày 
- HS nhận xét, góp ý kiến 
- GV kết luận 
+ Là bạn Tuấn, em nên khuyên bạn Tuấn đừng từ chối .
+ Em nên xung phong giúp các bạn học .
+ Em nên nhắc nhở các bạn không được làm ồn ảnh hưởng đến lớp bên cạnh .
+ Em có thể nhờ mọi người trong gia đình hoặc bạn bè mang lọ hoa đến lớp hộ em .
b. Hoạt động 2: Đăng ký tham gia việc lớp, việc trường .
* Mục tiêu : Tạo cơ hội cho HS thể hiện sự tích tham gia làm việc lớp, việc trường 
* Tiến hành: 
- GV nêu yêu cầu : Hãy suy nghĩ và ghi ra giấy những việc lớp. Trường mà các em có khả năng tham gia và mong muốn được tham gia . 
- HS xác định việc mình có thể làm và viết ra giấy ( phiếu ) 
- Đại diện mỗi tổ đọc to các phiếu cho cả lớp cùng nghe 
- GV sắp xếp thành các nhóm công việc và giao nhiệm vụ cho HS thực hiện .
- Các nhóm HS cam kết sẽ thực hiện tốt các công việc được giao trước lớp .
* Kết luận chung .
- Tham gia việc lớp, việc trường vừa là quyền, vừa là bổn phận của mỗi HS . 
IV. Củng cố dặn dò :
- Nêu lại ND bài ? 
- 1 HS 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
* Đánh giá tiét học .
Thủ công
	Tiết: 	 Cắt, dán chữ I, T ( Tiết 2 ) 
I. Mục tiêu: 
- HS kẻ, cắt, dán được chữ I, T đungd quy trình kỹ thuật .
- HS thích cắt, dán chữ .
II. Chuẩn bị:
-Tranh quy trình 
- Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì 
III. Các hoạt động dạy học:
Thời gian 
 Nội dung 
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò 
25' 
* Hoạt động 3: HS thực hành cắt, dán chữ I, T .
- GV yêu cầu HS nhắc lại các thao tác và các bước 
- 3 – 4 HS nhắc lại 
- GV nhắc lại các bước theo quy trình .
- GV tổ chức cho HS thực hành 
+ Bước 1: Kẻ chữ I, T 
+ Bước 2: cắt chữ I, T
+ Bước 3: Dán chữ I, T
- GV quan sát, HD thêm cho HS 
* Trưng bày sản phẩm. 
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm 
- HS trưng bày sản phẩm theo nhóm 
- HS nhận xét sản phẩm của bạn 
-> GV nhận xét, khen ngợi những sản phẩm đẹp 
- GV đánh giá sản phẩm 
5' 
* Củng cố dặn dò : 
- GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần học tập và kết quả thực hành 
- HS chú ý nghe 
Dặn dò HS giờ học sau .
_________________________________________________________________
Thứ tư ngày 22 tháng 11 năm 2006
Mĩ thuật 
	Tiết: 	 Vẽ tranh : Đề tài ngày nhà giáo Việt Nam 
I. Mục tiêu: 
- HS biết tìm, chọn ND đề tài ngày nhà giáo Việt Nam .
- Vẽ được tranh về ngày nhà giáo Việt Nam .
- Yêu quý, kính trọng thầy giáo, cô giáo .
II. Chuẩn bị : 
- Sưu tầm một số tranh ảnh về ngày 20 tháng 11 .
- Hình gợi ý cách vễ tranh .
III. Các hoạt động dạy học :
1. GTB : ghi đầu bài 
2. Bài mới :
a. Hoạt động 1: Tìm chọn ND đề tài 
- GV gới thiệu 1số tranh 
- HS chú ý quan sát 
+ Tranh nào vẽ đề tài 20/11 ? 
- HS nêu 
+ Tranh về ngày 20/ 11 có những hình ảnh gì ? 
GV: Có nhiều cách vẽ tranh về ngày 20/11, tranh phải thể hiện được không khí vui của ngày lễ .
- HS chú ý nghe 
b. Hoạt động 2: Cách vẽ tranh 
- GV giới thiệu cách vẽ tranh và gợi ý HS về nội dung . 
VD : Tặng hoa thầy cô giáo , HS vây quanh thầy cô cùng cha mẹ tặng hoa 
- HS chú ý nghe 
- GV gợi ý về cách vẽ tranh 
+ Vẽ hình ảnh chính trước 
- HS chú ý nghe 
+ Vẽ hình ảnh phụ sau 
+ Tô màu 
c. Hoạt động 3: Thực hành 
- HS vẽ vào vở tập vẽ 
- giáo viên quan sát HD thêm cho HS 
d. Hoạt động 4 : Nhận xét đánh giá 
- HS chọn bài vẽ đã hoàn thành giới thiệu trước lớp 
GV gọi HS nhận xét 
- Vài HS nhận xét 
- HS tìm tranh mình thích và sắp xếp theo cảm nhận riêng 
-> GV nhận xét 
3. Củng cố dặn dò :
- Về nhà quan sát cái bút về hình dáng và cách trang trí . 
- HS chú ý nghe 
- Nhận xét tiết học .
Tập đọc
	Tiết: 	 Cảnh đẹp non sông 
I. Mục tiêu:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng :
- Chú ý các từ ngữ : non sông, Kì Lừa, la đà, mịt mù, quanh quanh, hoạ đồ, Đồng Nai, lóng lánh 
- Ngắt nhịp đúng giữa các dòng thơ lục bát, thơ 7 chữ .
- Giọng đọc biểu lộ niềm tự hoà về cảnh đẹp ở các miền đất nước .
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu :
- Biết được các địa danh trong bài qua chú thích .
- Cảm nhận được vẻ đẹp và sự giàu có của các miền trên đất nước ta, từ đó thêm tự hào về quê hương đất nước .
3. Học thuộc lòng bài thơ .
II. Đồ dùng dạy học: 
- Tranh , ảnh về cảnh đẹp được nói đến trong câu ca dao .
III. Các hoạt động dạy học:
A. KTBC : - Kể lại chuyện : Nắng phương nam ( 3 HS ) 
	 - Qua câu chuyện em hiểu điều gì ?
	 -> HS + GV nhận xét 
B. Bàimới :
1. GTB : ghi đầu bài 
2. Luyện đọc :
a. GV đọc diễn cảm bài thơ 
- HS chú ý nghe 
- GV HD cách đọc 
b. GV HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
+ Đọc từng dòng thơ 
- HS nối tiếp nhau đọc từng dòng thơ 
+ Đọc từng đoạn trước lớp 
- GV HD HD cách ngắt nghỉ hơi đúng giữa các dòng thơ 
- HS chú ý nghe 
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp 
- GV gọi HS giải nghĩa từ mới 
- HS giải nghĩa từ mới 
+ Đọc từng đoạn trong nhóm 
- HS đọc từng đoạn trong nhóm 
+ Đọc đồng thanh 
- Cả lớp đọc đồng thanh 1 lần 
3. Tìm hiểu bài :
- Mỗi câu ca dao nói đến 1 vùng . Đó là những vùng nào ? 
- Lạng Sơn. Hà Nội, Nghệ An, Hà n
Tĩnh Long An, Tiền Giang 
GV : 6 câu cao dao về cảnh đẹp của ba miền Bắc, Trung, Nam trên đất nước ta .
- Mỗi vùng có cảnh đẹp gì ? 
- HS tự nêu 
- Theo em ai đã giữ gìn, tô điểm cho non sông ta ngày càng đẹp hơn ? 
- Cha ông ta bao đời nay đã gây dựng 
nên đất nươc này , giữ gìn tô điểm cho non sông ngày càng tươi đẹp hơn 
4. Học thuộc lòng : 
- GV HD cách đọc 
- HS đọc theo dãy, bàn, cá nhân 
- GV gọi HS thi đọc học thuộc lòng 
- HS đọc thuộc lòng 6 câu cao dao (4 – 5 học sinh ) 
- GV nhân xét ghi điểm 
- HS nhận xét , bình chọn bạn đọc hay, thuộc nhất 
5. Củng cố dặn dò : 
- Bài vừa học giúp em hiểu điều gì ? 
- 1 HS 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
* Đánh giá tiết học .
Luyện từ và câu 
Tiết 12 : Ôn về từ chỉ hoạt động , trạng thái , so sánh 
I. Mục tiêu :
1. Ôn tập về các từ chỉ hoạt động, trạng thái .
2. Tiếp tục học về cách so sánh ( so sánh hoạt động với hoạt động ).
II. Các hoạt động dạy học:
A. KTBC : - Làm lại bài tập 2 ( tiết TLV tuần 11 ) 2 HS 
	 -> HS + GV nhận xét 
B. Bài mới : 
1. GTB : Ghi đầu bài 
2. HD HS làm bài tập :
a. Bài tập 1 : 
- GV gọi HS đọc yêu cầu 
- 2 HS đọc yêu cầu 
- HS làm nháp + 1 HS lên bảng làm 
-> GV nhẩn mạnh : đây là 1 cách so sánh mới, cách so sánh này giúp ta cảm nhận được hoạt động của những chú gà con thật ngộ nghĩnh .
+ Câu thơ có hình ảnh so sánh là : 
 Chạy như lăn tròn 
b. Bài tập 2 : 
- GV gọiHS nêu yêu cầu BT 
- 2 HS nêu yêu cầu BT 
- GV yêu cầu HS làm bài 
- HS đọc thầm đoạn trích – là bài cá nhân 
- GV gọi HS nêu kết quả 
- HS đọc bài làm -> HS khác nhận xét 
-> GV nhận xét chốt lại lời giải đúng 
Con vật , con vật 
 Hoạt động 
 Từ so sánh 
 Hoạt động 
a. Con trâu đen 
 ( chân ) đi 
 Như 
 đập đất 
b. Tàu cau 
 Vươn 
 Như 
 ( tay ) vẫy 
c. Xuồng con 
- Đậu ( quanh thuyền lớn )
- Húc húc vào mạn thyuền mẹ 
 Như 
 Như 
Nằm quanh bụng mẹ 
Đòi ( bú tí ) 
c. Bài tập 3: 
- GV gọi HS nêu yêu cầu BT 
- 2 HS nêu yêu cầu BT 
- HS làm nhẩm dùng thước nối từ cột A sanh cột B 
- GV dán lên bảng 3 tờ phiếu 
- 3 HS lên bảng làm bài 
-> HS nhận xét 
-> GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng 
- 3 – 4 HS đọc lời giải đúng 
- HS viết vào vở câu văn ghép được 
VD : A 	B
 - Những ruộng lúa cấy sớm Huơ vòi chào khán giả
	 - Những chú voi thắng cuộc Đã trổ lông 
3. Củng cố dặn dò : 
- Nêu lại ND bài ? ( 1 HS ) 
- về nhà học bài chuẩn bị bài sau .
Toán 
Tiết: 	 Luyện tập 
I. Mục tiêu:
- Giúp HS : Rèn luyện kỹ năng thực hành " gấp 1số lên nhiều lần " .
B . Các hoạt động dạy học:
A . KTBC: - Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta làm như thế nào ? ( 1 HS ) 
	- HS + GV nhận xét 
B. Bài mới: GTB : ghi đầu bài 
1. Hoạt động 1: Bài tập 
a. Bài 1 + 2 +3 : Củng cố về gấp 1số lên nhiều lần .
* Bài 1 ( 58 ) 
- GV gọi HS nêu yêu cầu BT 
- 2 HS nêu yêu cầu BT 
- HS làm vào nháp rồi trả lời 
- GV gọi HS nêu miệng BT 
 18 : 6 = 3 lần ; 18m dài gấp 3 lần 6m 
35 : 5 = 7 lần ; 35 kg nặng gấp 7 lần 5 
 Kg
-> GV nhận xét 
-> HS nhận xét 
* Bài 2( 58 ) 
- GV gọi HS nêu yêu cầu BT 
- 2 HS nêu yêu cầu BT 
- GV cho HS làm vào nháp 
- HS làm vào nháp – chữa bài 
- GV gọi HS đọc bài làm 
 Bài giải : 
 Số con bò gấp số con trâu số lần là :
 20 : 4 = 5 ( lần ) 
 Đáp số : 5 lần 
-> GV nhận xét sửa sai 
* Bài 3: 
- GV goiJ HS nêu yêu cầu BT 
- 2 HS nêu yêu cầu BT 
- GV gọi HS phân tích bài toán 
+ Bài toán làm theo mâý bước ? 
- 2 bước 
+ Bước 1 : tìm gì ? 
- Tìm số kg cà chua thu hoặc ở thửa ruộng thứ 2 .
+ Bước 2 : tìm gì ? 
- Tìm số kg cà chua thuhoặch ở hai thửa ruộng .
- GV yêu cầu HS làm vào vở 
- HS làm vào vở – 1 HS lên bảng làm 
1HS làm bảng lớp 
 Bài giải : 
 Số kg cà chua thu hoặch ở thửa ruộng thứ hai là : 
 127 x 3 = 318 ( kg ) 
Cả hai thửa ruộng thu hoặch được là : 
 127 + 381 = 508 (kg ) 
 Đáp số : 508 kg 
-> GV nhận xét 
* Bài 4: * Ôn tập và phân biệt so sánh số lớn hơn số bé gấp và gấp mấy lần số bé . 
- GV gọi HS nêu yêu cầu 
- 2 HS nêu yêu cầu 
+ Muốn so sánh số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị ta làm như thế nào ? 
- Làm phép tính trừ 
+ Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm như thế nào ? 
- Làm phép tính nhân 
- GV yêu cầu HS làm vào Sgk 
- HS làm bài vào Sgk 
Số lớn 
30 
42
42
70
Số lớn 
5
6
7
7
Số lớn hơn bé bao nhiêu đơn vị 
25
36
35
63
Số lớn gấp mấy lần số bé 
5
7
6
10
- GV gọi HS nêu kết quả 
- Vài hS nêu kết quả 
- HS nhận xét 
-> GV nhận xét 
IV. Củng cố dặn dò: 
- Nêu lại nội dung bài 
- 1 HS 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau 
	Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2006
Thể dục : 
Tiết:
Học động tác nhảy của bài
thể dục phát triển chung
I. Mục tiêu :
- Ôn 6 động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng và toàn thân cua rbài thể duch phát triển chung . Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác .
- Học động tác nhảy . Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng .
- Chơi trò chơi " ném bóng trúng đích ". Yêu cầu biết cách chơi và biết tham gia chơi một cách tương đối chủ động .
II. Địa điểm phương tiện :
- Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập .
- Phương tiện : Còi, kẻ vạch cho trò chơi 
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
 5'
ĐHTT :
1. Nhận lớp . 
 x x x x x
- Cán sự báo cáo sĩ số 
 x x x x x
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung 
2. Khởi động : 
- Chạy chậm thành một vòng tròn 
ĐHKĐ : 
- Chơi trò chơi chẵn lẻ 
B. Phần cơ bản: 
 25'
1. Ôn 6 động tác của bài thể dục phát triển chung đã học .
ĐHTL : 
 x x x x x
 x x x x x
+ GV chia tổ cho HS tập luyện 
+ GV đi đến từng tổ quan sát nhắc nhở, kết hợp sửa chữa những động tác sai cho HS 
+ GV cho các tổ thi đua tập 
2. Động tác nhảy .
ĐHTL : 
 x x x x x x
 x x x x x x
+ GV vừa làm mẫu, giải thích và hô nhịp chậm, HS tập theo 
+ GV nhận xét và cho HS tập lần 2 
+ Lần 3 : GV vừa hôn nhịp vừa làm mẫu 
+ Lần 4 : GV chỉ làm mẫu những nhịp cần nhấn mạnh 
+ Lần 5: GV hô nhịp – HS tập 
3. Chơi trò chơi : Ném bóng trúng đích.
- GV nêu tên trò chơi và cách chơi 
- HS chơi trò chơi theo tổ 
-> GV nhận xét biểu dương tổ thắng 
C. Phần kết thúc:
 5'
ĐHXL :
- Tập 1số động tác hồi tĩnh 
 x x x x x x
- GV cùng HS hệ thống bài 
 x x x x x x
- GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà .
Tập viết 
	Tiết : 	 Ôn chữ hoa H
I. Mục tiêu :
- Củng cố cách viết chữ hoa H thông qua bài tập ứng dụng .
- Viết tên riêng : Hàm Nghi bằng chữ cỡ nhỏ .
- Viết câu cao dao : Hải Vân bát ngát nghìn trùng / Hòn Hồng sừng sững đứng trong vịnh Hàn bằng chữ cỡ nhỏ .
II. Đồ dùng dạyhọc:
- Mẫu chữ viết hoa H, N, V 
- Các chữ Hàm Nghi và câu lục bát viết trên dòng kẻ ô li 
III. Các hoạt động dạy học:
A. KTBC : - 1 HS nhắc lại từ và câu ứng dụng đã học ở bài trước .
	 -> GV nhận xét 
B. Bài mới:
1. GTB : ghi đầu bài 
2. HD HS viết trên bảng con .
a. Luyện viết chữ hoa .
- GV yêu cầu HS mở vở quan sát 
- HS quan sát bài viết 
+ Tìm các chữ hoa trong bài 
- Chữ H, N, V 
- GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết 
- HS quan sát
Từng chữ .
- GV đọc H, N, V 
- HS tập viết bảng con 3 lần 
- GV quan sát sửa sai cho HS 
b) Luyện viết từ ứng dụng .
- GV gọi HS đọc từ ứng dụng 
- 2 HS đọc từ ứng dụng 
- GV giới thiệu : Hàm Nghi ( 1872 – 1943 ) làm vua năm 12 tuổi, có tinh thần yêu nước, chống thực dân pháp 
- HS chú ý nghe 
- GV đọc : Hàm Nghi 
- HS viết trên bảng con 2 lần 
-> GV quan sát sửa sai cho HS 
c. Luyện viết câu ứng dụng .
- GV gọi HS đọc câu ứng dụng 
-2 HS đọc câu ứng dụng 
- GV giúp HS hiểu nội dung câu cao dao ( SGV ) 
- HS chú ý nghe 
- GV đọc : Hải Vân, Hòn Hồng 
- HS viết bảng con 2 lần 
-> GV theo dõi uốn nắn cho HS 
3. HD viết vào vở tập viết .
- GV nêu yêu cầu 
- HS chú ý nghe 
-> GV quan sát HD thêm cho HS 
- HS viết bài vào vở 
4. Chấm chữa bài .
- GV thu bài chấm điểm 
- Nhận xét bài viết 
- HS chú ý nghe
5. Củng cố dặn dò :
- Nêu lại ND bài ?
- 1 HS nêu 
- Về nhà chuẩn bị bài sau 
* Đánh giá tiết học .
Tập đọc 
	Tiết 36: Luôn nghĩ đến Miền Nam 
I. Mục tiêu :
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Chú ý các từ ngữ : Miền Nam, trăm năm, hai mươi mốt năm, năm năm, mệt nặng ..
- Đọc đúng giọng văn kể chuyện tự nhiên, cảm động, đọc phân biệt lời dẫn truyện và lời các nhân vật ( Chị cán bộ Miền Nam, Bác Hồ ) .
2. Rèn kỹ năng đọc - Hiểu:
- Hiểu các từ ngữ trong bài ( sợ Bác trăm tuổi, hóm hỉnh ) .
- Hiểu tình cảm bao la của Bác Hồ dành cho đồng bào Miền Nam, cũng như tình cảm kính yêu của đồng bào Miền Nam dành cho Bác Hồ .
II. Đồ dùng dạy học:
- ảnh minh hoạ bài học trong Sgk .
III. Các hoạt động dạy học :
A. KTBC: - Đọc thuộc lòng các câu ca dao trong bài : cảnh đẹp non sông ( 2 HS ) 
	 -> HS + GV nhận xét 
B. Bài mới :
1. GTB : ghi dầu bài 
2. Luyện đọc :
- GV HD cách đọc 
- HS chú ý nghe 
b. HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ .
+ Đọc từng câu 
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu 
+ Đọc từng đoạn trước lớp 
- GV HD cách nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và những câu văn dài 
- HS chú ý nghe 
- HD nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp 
- học sinh chú ý nghe
- học sinh đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp .
+ GV gọi học sinh giải nghĩa từ mới
- Một số học sinh giải nghĩa từ.
- Đọc từng đoạn trước lớp 
+ Gọi học sinh chia đoạn
- học sinh chia đoạn: 3 đoạn
+ GVHD cách ngắt, nghỉ những câu văn dài.
- Đọc từng đoạn văn trong nhóm
+ học sinh đọc theo nhịp 3
- GV gọi HS thi đọc
+ 3 học sinh nối tiếp nhau thi đọc 3 đoạn
+ 1 học sinh đọc cả bài
-> học sinh nhận xét.
-> GV nhận xét ghi điểm
3. Tìm hiểu bài:
Chị cán bộ Miền Nam thưa với Bác điều gì?
-> Chúng cháu đánh giặc Mĩ một trăm năm cũng không sợ. Chỉ sợ một điều là Bác . trăm tuổi
- Câu nói đó thể hiện tình cảm của đồng bào Miền Nam với Bác như thế nào?
-> học sinh nêu theo ý hiểu
- Tình cảm của Bác đối với đồng bào Miền Nam thư thế nào
-> học sinh nêu.
-> GV chốt lại: Bác Hồ rất yêu quý Miền Nam không phút giây nào là không nghĩ đến Miền Nam.
-> học sinh chú ý nghe
4. luyện đọc lai:
- GV đọc diễn cảm đoạn 2 và 3.
- HS chú ý nghe.
- GV hướng dẫn HS đọc đúng đoạn lời Bác.
- GV gọi HS thi đọc
- 2 -> 3 học sinh đọc lại lời của Bác
- 2 HS thi đọc cả bài 
-> GV nhận xét ghi điểm
-> HS nhận xét
5. Củng cố dặn dò: 
- Nêu nội dung chính của bài?
- 1 HS, vài HS nhắc lại
- Về nhắc lại bài, kể lại bài
* Đánh giá tiết học.
Toán 
Tiết:	 	bảng chia 8
A. Mục tiêu:
- Giúp HS:
+ Dựa vào bảng nhân 8 để lập bảng chia 8 và học thuộc bảng chia 8.
+ Thực hành chia trong phạm vi 8 và giải toán có lời văn (về chia thành 8 phần bằng nhau và chia theo nhóm 8).
B. Đồ dùng dạy học:
- Các tấm biểu, mỗi tấm có 8 chấm tròn.
C. Các hoạt động dạy học:
I. Ôn luyện: Đọc lại bảng nhân 8 (3 HS)
	HS + GV nhận xét
II. Bài mới:
1. Hoạt động 1: Hướng dẫn lập bảng chia 8
* HS lập được bảng chia 8 và học thuộc lòng bảng chia 8
+ GV yêu cầu HS lấy 1 tấm bìa có 8 chấm tròn.
- HS lấy 1 tấm bìa có 8 chấm tròn
-> 8 lấy 1 bằng 8
+ 8 lấy 1 lần còn mấy? 
GV viết 8 x 1 = 8
+ Lấy 8 chấm tròn chia theo các nhóm, mỗi nhóm có 8 chấm tròn thì được mấy nhóm
- Được 1 nhóm
-> GV nêu 8 chia 8 được 1
GV viết: 8 : 8 = 1
-> HS đọc: 8 x 1 = 8; 8 : 8 = 1 (3 HS)
- GV cho học sinh lấy 2 tấm nữa, mỗi tấm có 8 chấm tròn
- HS lấy 2 tấm nữa
+ 8 lấy 2 lần được bao nhiêu?
GV viết: 8 x 2 = 16
-> 8 lấy 2 lần bằng 16
+ Lấy 16 chấm tròn chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 8 chấm tròn thì được mấy nhóm?
GV nêu: 16 chia 8 được 2
GV viết: 16 : 8 = 2
-> 16 chấm tròn chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 8 chấm tròn thì được 2 nhóm.
-> Nhiều HS đọc
- GV gọi HS nêu công thức nhân 8 rồi HS tự lập công thức chia 8 
-> HS tự lập phép tính còn lại
- GV tổ chức cho HS học thuộc bẳng chia 8
- HS đọc theo bàn, dãy, tổ, cá nhân
- GV gọi HS thi đọc
- HS thi đọc thuộc lòng bảng chia 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 12.doc