Giáo án Lớp 1 - Tuần 4 - TrườngTiểu học Phú Đa 3

I.Mục tiêu

- HS đọc được ;n,m, nơ, me, ca nô, lá mơ.

- Đọc được câu : bò bê có cỏ, bò bê no nê.

- Viết được n,m, ca nô , bó mạ .

- Điền n, m vào chỗ trống thích hợp.

II.Chuẩn bị “

- Gv : Các thẻ từ, tranh vẽ bài tập 1, 2

- Hs vở bài tập tiếng việt.

III.Các hoạt động dạy học :

 

doc 47 trang Người đăng honganh Ngày đăng 21/01/2016 Lượt xem 443Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 4 - TrườngTiểu học Phú Đa 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tiêu 
- HS đọc được x, ch, thợ xẻ, xe ca, lá chè
- Đọc được câu : xe ô tô chở cá về thị xã.
- Viết xa xa, chả cá 
- Điền x,ch vào chỗ trống thích hợp.
II.Chuẩn bị “
- Gv : Các thẻ từ, tranh vẽ bài tập 1, 2
- Hs vở bài tập tiếng việt.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1,Luyện đọc :
- Luyện đọc âm, tiếng từ.
- Luyện đọc câu.
2. Gắn thẻ từ với hình ảnh thích hợp:
- Gv gắn các hình ảnh và găn thẻ từ lên bảng lớp.
3, Điền x hay ch:
4. Luyện viết:
5. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiêt học biểu dương em học tốt, tiến bộ
 - HS đọc : x,ch, thợ xẻ, xe ca, lá chè
- Hs đọc :xe ô tô chở cá về thị xã.
 - HS chọn để gắn với thẻ từ vào các hình ảnh thích hợp: thợ xẻ, xe ca, lá chè.
Nhận xét chữa bài
HS điền âm x hay ch vào các từ : xe lu, chợ cá.
Nhận xét chữ bài
HS viết vào vở : xa xa, chả cá 
Viết 1/2 số dòng quy định.
viết đủ số dòng quy định
đọc lại toàn bài
trò chơi tiếp sức.
 Toán: luyện tập
I.Mục tiêu :
- Biết đọc và viết số 8
- Biết so sánh các số trong phạm vi 8
- Biết vị trí số 6 trong dãy số từ 1..8
II.Chuẩn bị :
- Các hình vẽ trong SGK
- Vở bài tập toán
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ôn đọc , viết số 8
- Giới thiệu các mẫu vật có số lượng bằng 8 
- Nhận xét , chỉnh sửa
2. Luyện bài 2:số?
- Dán các hình vẽ lên bảng lớp 
- Nhận xét chữa bài 
3. luyện bài 3:
- Quan sát hình vẽ
- Hs nhận xét 
- Vị trí số 8 trong dãy số từ 1..8?
 Trong dãy số này số nào lớn nhất ?
- Hướng dẫn HS luyện bài 4
IV.Củng cố dặn dò
- Nhận xét tiết học 
- Dặn dò
- HS nhận biết và đọc : sáu
- viết số 8: hai dòng
- hs quan sát hình vẽ và viết số thích hợp vào ô trống
- hs nêu :8 gồm 3và 5
 8 gồm 4và 4
 8 gồm 6 và 2
- HS quan sát hình vẽ và điền số thích hợp
- Hs đọc yêu cầu bài tập.
- So sánh rồi điền dấu thích hợp
- HS làm bài
Thứ năm ngày tháng 09 năm 2011
LTNT : Luyện vẽ
Mục đích, yêu cầu: 
- Hs vẽ được các qủa dạng tròn
B. Đồ dùng dạy học: 
- Gv : Một số hình mẫu ; quả bưởi, quả cam
- Hs : Giấy, bút chì, chì màu, ...
C. Phương pháp dạy học: 
D. Hoạt động dạy học:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
I- Giới thiệu, ghi đề : Luyện vẽ
II- Củng cố bài :
1- Giới thiệu :
Cho hoïc sinh quan saùt tranh aûnh vaø caùc quaû
- Hs : ...
2- Hướng dẫn hs cách vẽ quả:
GV veõ vaø giaûi thích caùc ñöôøng neùt cô baûn khi veõ caùc quaû coù daïnh hình troøn.
GV quy ñònh kích thöôùc cuûa quaû
- Hs : ...
3- Thực hành :
HS thöïc haønh baøi veõ 
- Hs : 2 hs lên bảng, cả lớp vẽ vào bảng con
- Gv yêu cầu hs lấy giấy, bút màu và thực hành vẽ. 
- Hs lấy giấy, bút và màu ...
- Gv cho hs nhận xét một số bài của các bạn.
- Hs : ...
- Gv nhận xét, tuyên dương.
4- Gv cho hs xem một số bài vẽ của hs năm trước và yêu cầu hs nhận xét.
- Gv nhận xét tiết học.
TUẦN 6
 Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2011
Tiếng việt: Luyện tập
I.Mục tiêu 
- HS đọc được p, ph, nh, nhớ nhà, phố cổ, nho khô
- Đọc được câu : nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù.
- Viết được p, ph, nh, phố, nhà .
- Điền ph, nh vào chỗ trống thích hợp.
II.Chuẩn bị “
- Gv : Các thẻ từ, tranh vẽ bài tập 1, 2
- Hs vở bài tập tiếng việt.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1,luyện đọc :
- Luyện đọc âm, tiếng từ
- Luyện đọc câu
2. Gắn thẻ từ với hình ảnh thích hợp:
- Gv gắn các hình ảnh và găn thẻ từ lên bảng lớp.
3 .Điền ph hay nh :
4. Luyện viết
5. Củng cố dặn dò
- Nhận xét tiêt học biểu dương em học tốt, tiến bộ
Hs đọc : p, nh, ph, phố nhà, nhớ, nho
Hs đọc nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù
HS chọn từ ở cột thứ nhất nối với từ ở cột thứ hai sao cho có nghĩa.
Nhận xét chữa bài
HS điền âm ph hay nh vào các từ phá cổ , nhổ cỏ.
Nhận xét chữ bài
HS viết vào vở : phá cổ , nhổ cỏ.
Viết 1/2 số dòng quy định.
Viết đủ số dòng quy định
Đọc lại toàn bài
Trò chơi tiếp sức.
Toán : LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu: 
- Hs đếm, đọc, viết một cách chắc chắn các số từ 1 -> 10
- Nhận biết được vị trí của số 10 trong dãy số từ 1 -> 10
- So sánh được số 10 với các số đã học.
- Nắm vững cấu tạo số 10.
 - Làm tốt vở BTT.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Gv : Các nhóm con vật, đồ vật có số lượng từ 1 -> 10, các số từ 1 -> 10
- Hs : Bộ đồ dùng học toán, bảng con, sgk, vở bài tập toán.
 III.Các Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I- Giới thiệu, ghi đề bài : Luyện tập 
II- Củng cố bài.
1- Hoạt đ ộng 1 : 
- Gv gọi hs đếm từ 1 -> 10 và ngược lại.
- Hs đếm bằng que tính (cá nhân).
- Gv cho hs lấy ở bộ đồ dùng 10 hình tròn tách thành 2 phần để trên bàn và nêu : 10 gồm mấy với mấy ?
- Hs : 
- Gv hỏi :
+ Trong các số từ 1 -> 10, số nào bé nhất ? số nào lớn nhất ? Số nào đứng sau số 10? Số nào đứng trước số 10? Những số nào bé hơn số 10 ? Thêm 1 vào 9, ta được số nào ?
- Hs : 
- Gv : Thêm một đơn vị vào một số, ta được số mới liền sau số đó.
- Hs : ...
2- Hoạt động 2 : Luyện tập.
- Gv yêu cầu hs nêu các nét cấu tạo của số 10.
- Hs : ...
- Hs viết số 10 vào bảng con.
- Hs : ...
- Hs làm bài ở bảng cài :
Điền dấu , = : 
- Hs : ...
6 .... 10	10 .... 7	8..... 10
10.... 5	10 .... 10	3 .... 10
- Gv nhận xét.
3- Hoạt động 3 : Làm bài ở vở bài tập toán
1- Viết số 10
- Hs : ...
2- Số ?
- Hs viết số tương ứng với hình vào ô
3- Viết số thích hợp vào ô trống.
- Hs viết số tương ứng với hình vào ô
4- Điền dấu , =.
- Hs điền dấu ... 
- Gv chấm bài, nhận xét.
- Nhận xét tiết học
NGLL: GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG.
A. Mục đích, yêu cầu:
- Cho HS hiểu về môi trường, chức năng của môi trường đối với đời sống và cách bảo vệ môi trường.
- Kỹ năng sống và bảo vệ môi trường trong sạch.
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi truờng.
B. Đồ dùng dạy học:- Tranh ảnh về môi trường.
C. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1- Hoạt động 1 : Giới thiệu, ghi đề
Giáo dục môi trường.
- Hs lắng nghe ...
2 Hoạt động 2: tìm hiểu về môi trường.
-Giáo viên đính tranh lên bảng.
Quan sát tranh , thảo luận nhóm đôi và cho biết môi trường là gì? Chức năng của môi trường đối với đời sống con người như thế nào?
Học sinh thảo luận nhóm.
-Học sinh đại diện nhóm trình bày trước lớp.
-HS trả lời
-Giáo viên kết luận: Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo có quan hệ mật thiết với nhau bao quanh con người có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại và phát triển của con người, thiên nhiên.
- Chức năng cung cấp không gian sống cho người, sinh vật, tài nguyên phục vụ cuộc sống, lưu trử cung cấp nguồn thông tin, chứa đựng phân huỷ các phế thải do con người tạo ra trong cuộc sống
-Học sinh lắng nghe.
3. Hoạt động 3: Tìm hiểu môi trường hiện nay.
- Quan sát tranh và cho biết: Môi trường hiện nay như thế nào? 
- Cho học sinh trình bày trước lớp.
- Giáo viên kết luận: Môi trường hiện nay đang bị ô nhiểm nặng, làm ảnh hưởng đến con người: như khí hậu biến đổi, không khí ô nhiểm, môi trường nước ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến sức đời sống, sức khoẻ con người, động thực vật
- Liên hệ thực tế: Môi trường ô nhiểm có hại như thế nào? Để có môi trường trong sạch chúng ta phải làm gì?
- Giáo viên kết luận chung.
4. Hoạt động 4: Bảo vệ môi trường.
- Cho học sinh thảo luận: chúng ta phải làm gì để bảo vệ môi trường.
- Học sinh thảo luận, trình bày trước lớp.
- Gv kết luận chung về bảo vệ môi trường: Giữ gìn môi trường sạch sẻ, thường xuyên vệ sinh môi trường xung quanh, vệ sinh thân thể, sống hoà hợp gần gủi với thiên nhiên, ngăn nắp, gọn gàng, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.
- Cũng cố dặn dò: Qua bài học giúp em hiểu điều gì?
-Yêu cầu học sinh thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, áp dụng bài học vào thực tiễn, cuộc sống, tham gia bảo vệ môi trường.
- Nhận xét tiết học.
- HS quan sát tranh và thảo luận.
- Học sinh lắng nghe.
-Học sinh liên hệ và trả lời.
- Họ sinh thảo luận
- Học sinh trình bày.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh trả lời.
 Thứ ba ,ngày27 tháng 09 năm 2011
Tiếng việt	 Luyện đọc
I. Mục đích, yêu cầu:
- Đọc được: g, gh, gà ri, ghế gỗ; các từ ngữ và câu ứng dụng.
- Viết được: g, gh, gà ri, ghế gỗ
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: gà ri, gà gô
II. Đồ dùng dạy học: sgk, vở 
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I- Giới thiệu, ghi đề : Luyện đọc
II- Củng cố bài :
Ôn bài cũ
-Yêu cầu HS đọc lại bài g, gh
3 HS
Giáo viên nhận xét
Luyện đọc
Giáo viên ghi bảng : gà ri, gà gô
Gọi HS đọc
Giáo viên treo bảng phụ: nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ
Gọi học sinh đọc
GV đọc bài cho HS viết vào vở
HS đọc lại bài viết
Chấm vở nhận xét
HS quan sát 
Hs đọc bài 
HS đọc và gạch chân tiếng có âm g, gh
HS viết vào vở
Hs đọc bài
3- Củng cố dặn dò
- Nhận xét tiết học
Toán LUYỆN TẬP 
I. Mục đích, yêu cầu:
- Hs đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10 thành thạo.
- Biết thứ tự của các số trong dãy số từ 0® 10.
- Nắm được cấu tạo các số.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Gv : Nội dung củng cố- que tính.
- Hs : Bộ đồ dùng học toán.
III. Các Hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
I- Giới thiệu, ghi đề : 
Luyện tập 
II- Củng cố bài :
1- Hoạt động 1 : 
- Gv yêu cầu hs đếm từ 0 ® 10 và ngược lại.
- Hs đếm : ...
2- HĐ 2 : Làm bài ở bảng con.
* So sánh các số từ 0 ® 10 :
- Hs làm vào bảng con ...
- Gv nhận xét.
3- HĐ 3 : Làm bài vào vở.
- Bài 1: Viết các số : 
- Hs làm bài vào vở.
a- Từ 0 đến 10
b- Từ 10 đến 0
- Bài 2 : Xếp các số : 
a- Theo thứ tự từ bé đên lớn
b- Theo thứ tự từ lớn đến bé
- Bài 3 : 
a- Khoanh tròn số lớn nhất. 
b- Khoanh tròn số bé nhất 
- Gv chấm bài, nhận xét.
- Nhận xét tiết học.
Thứ năm , ngày29 tháng 09 năm 2011
LTNT: Học hát tự chọn
I.Mục tiêu
- HS học thuộc bài hát : sao của em
- Biết làm một số động tác theo từng câu hát
- Thích ca hát , thích sinh hoạt tập thể
II.Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ ghi nội dung bài hát
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: học hát bài sao của em
Giới thiệu bài hát
Hướng dẫn đọc lời ca
Hát mẫu
Hướng dẫn hát từng câu
Hướng dẫn vỗ tay theo nhịp, vỗ tay theo tiết tẫu lời ca.
2.Hoạt động 2 : Hướng dẫn múa phụ họa
- Làm mẫu
- Hướng dẫn động tác múa theo từng câu hát.
3.Hoạt động 3.Tổ chức biểu diễn 
4,Củng cố , dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò
Hs đọc theo giáo viên
HS học hát từng câu, mỗi câu hát 3 lần cho đến hết
Hs luyện theo dãy , theo bàn
HS làm theo giáo viên.
HS luyện tập
 - Bình chọn cá nhân xuất sắc.
TUẦN 7
Thứ hai, ngày 03 tháng 10 năm 2011
Tiếng việt: Ôn luyện: q-qu, gi, g, gh, ng, ngh, nh, tr, y, p-ph
I. Mục tiêu
- Củng cố lại bài học
- HS đọc, viết được các chữ có âm: q-qu, gi, g, gh, ng, ngh, nh, tr, y, p-ph và các từ câu ứng dụng trong bài
- HS yêu thích môn tiếng việt
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Bảng ôn 
- HS: bảng con, vở luyện viết ô li
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1,luyện đọc :
- Luyện đọc âm, tiếng từ
- Luyện đọc câu
2. Nối từ ở cột bên trái ứng với cột bên phải sao cho từ có nghĩa
- Gv ghi các từ lên bảng lớp
- Cho học sinh đọc.
3 .Điền tiếng:
4. Luyện viết
5. Củng cố dặn dò
- Nhận xét tiêt học biểu dương em học tốt, tiến bộ
Hs đọc : các âm đã học.
Hs đọc quê bé hà có nghề xẻ gỗ,phố bé nga có nghề giã giò
HS chọn từ để nối 
Nhận xét chữa bài
HS điền tiếng thích hợp sao cho tương ứng nghĩa của tranh có sẵn : nhà ga, lá tre, quả mơ
Nhận xét chữ bài
HS viết vào vở : nhà ga, ý nghĩ
Viết 1/2 số dòng quy định.
Viết đủ số dòng quy định
Đọc lại toàn bài
Trò chơi tiếp sức.
Toán : Ôn luyện: Các số trong phạm vi 10
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Củng cố về cách đọc và viết các số từ 0 đến 10
- So sánh các số trong phạm vi 10
- HS hứng thú trong học tập môn tóan.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Một số bài tập để HS luyện tập
- HS: Vở toán
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn HS làm bài tập ôn luyện
Bài 1: số?
5
6
2
2
5
9
Bài 2: số?
10
7
8
2
4
3
Bài 3: Điền , =
2..........5 7..........4 5.......5
9...........7 10.........8 3........5
4...........6 6..........6 7........8
3.Củng cố:
- yêu cầu hs xem trước bài ở nhà
HS lắng nghe
HS làm bài 
+ 3 HS làm bài ở bảng
+ lớp làm vào vở
+ HS đọc kết quả
HS làm bài
Chữa bài
3 HS làm 3 cột
lớp làm bài vào vở
Chữa bài
NGLL:Hoạt động làm sạch đẹp trường lớp (t1)
I. Mục đích, yêu cầu:
- Nắm được cách làm sạch đẹp trường lớp 
- Học sinh biết làm sạch đẹp trường lớp đúng cách., ý thức của các em học sinh trong việc làm sạch đẹp trường lớp 
II. Đồ dùng dạy học:-
- Hình, tranh vẽ, chổi, khăn lau, chậu nước, khẩu trang
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1- Hoạt động 1 : Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động làm sạch đẹp trường lớp (t1)
- Gv : Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua nội dung : Hoạt động làm sạch đẹp trường lớp (t1)
- Hs lắng nghe ...
2- Hoạt động 2 : Tập cho hs hát tập thể 1 bài : “Em yêu trường em”
3- Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS cách làm sạch đẹp trường lớp
Gv nêu từng câu hỏi, yêu cầu hs trả lời :
- Muốn lớp sạch thì chúng ta làm gì?
-HS trả lời
- Khi quét dọn, vệ sinh chúng ta phải dùng những dụng cụ gì?
-HS trả lời
- Nêu cách làm việc với những dụng cụ đó
- Hs quan sát
- Tổ chức cho học sinh tập thực hành theo tổ: Tổ 1: quét nhà; tổ 2: lau bàn ghế; tổ 3 lau cửa
- HS thực hành theo tổ
- GV theo dõi, quan sát, nhắc nhở, sửa chữa đối với các em học sinh còn làm chưa đúng.
4- Hoạt động 4 : Củng cố
- Qua bài cho em biết điều gì
Dặn dò: Yêu cầu học sinh thường xuyên thực hiện tốt vệ sinh trường lớp
- Nhận xét tiết học.
- HS .
Thứ ba, ngày 04 tháng 10 năm 2011
Tiếng việt : Ôn luyện: Ôn tập âm và chữ ghi âm
I. Mục tiêu: Giúp HS
- HS đọc viết được một cách chắc chắn các âm, chữ đã học.
- Rèn HS yếu để các em chuẩn bị học sang phần vần.
- Giáo dục lòng yêu thích học toán
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Bảng phụ ghi các chữ, âm cần ôn.
- HS: vở tập viết(ô li), bảng con.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài
- GV: Để giúp các em luyện đọc và viết một cách chắc chắn các âm đã học trước khi sang học phần vần. Tiết học vần ôn luyện hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập các âm đã học
2. Luyện đọc:
-GV: Treo bảng phụ ghi các âm cần luyện đọc: ch, ph, th, qu, gi, ng, g, ngh, gh, tr.
- Cho HS nhẩm đọc
- Gọi HS đọc
GV chú ý rèn đọc cho những HS đọc còn chậm
3. Luyện viết:
- GV đọc các âm vừa luyện đọc cho HS luyện viết
GV theo dõi, giúp đỡ HS
4.Củng cố, dặn dò:
- GV chấm một số bài, nhận xét chung.
- Nhận xét chung tiết học
HS lắng nghe
HS quan sát
HS nhẩm đọc
HS nhìn bảng đọc: cá nhân, tổ, lớp
HS luyện viết bảng con
HS luyện viết vào vở
Toán: Ôn luyện: Phép cộng trong phạm vi 3
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Củng cố về bảng cộng trong phạm vi 3
- Rèn kĩ năng cộng trong phạm vi 3
- Rèn tính cẩn thận trong tính toán.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: vở bài tập toán
- HS: Vở bài tập toán
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
* Kiểm tra bài cũ
1 + 2 = 
2+ 1 = 
2 + ..... = 3
.... + 1 = 3
1 + .... = 3
GV nhận xét, ghi điểm
* Giới thiệu bài
* Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1: Điền số thích hợp
GV chữa bài
Bài 2: Đặt tính rồi tính
Yêu cầu HS tự làm bài
Nhắc HS chú ý viết kết quả cho thẳng cột
Bài 3: Nối phép tính với kết quả đúng
Tổ chức cho HS chơi 
Nhận xét, biểu dương đội thắng cuộc
Bài 4: Viết phép tính thích hợp với tranh
Chữa bài
Lần lượt 2 HS lên bảng làm bài
HS nhận xét bài làm của bạn
HS lắng nghe
HS tự điền số
HS làm bài ở bảng
HS tự đặt tính rồi tính
5 HS làm bài ở bảng lớp
HS chia thành 2 đội thi đua nối nhanh
Nhận xét
HS viết phép tính thích hợp với tranh
2HS làm bài ở bảng
Thứ năm, ngày 06 tháng 10 năm 2011
LTNT : XEM TRANH THIẾU NHI VUI CHƠI
I.Muïc tieâu :
 -Giuùp HS laøm quen, tieáp xuùc vôùi tranh veõ cuûa thieáu nhi.
-Taäp quan saùt, moâ taû hình aûnh, maøu saéc treân tranh.
- HS khá giỏi bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của tranh
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Moät soá tranh thieáu nhi veõ caûnh vui chôi 
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng của GV
Hoaït ñoäng của HS
1. KTBC: Kieåm tra duïng cuï hoïc moân mó thuaät cuûa hoïc sinh. 
2. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu tranh veà ñeà taøi thieáu nhi vui chôi. 
GV giôùi thieäu tranh ñeå hoïc sinh quan saùt:
Ñaây laø loaïi tranh veõ veà caùc hoaït ñoäng vui chôi cuûa thieáu nhi ôû tröôøng, ôû nhaø vaø ôû caùc nôi khaùc. Chuû ñeà vui chôi raát roäng, ngöôøi veõ coù theå choïn moät trong raát nhieàu caùc hoaït doäng vui chôi maø mình thích ñeå veõ thaønh tranh.
Ví duï:
+ Caûnh vui chôi ôû saân tröôøng vôùi raát nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau: nhaûy daây, muùa haùt, keùo co, chôi bi,
+ Caûnh vui chôi ngaøy heø cuõng coù nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau: thaû dieàu, taém bieån, tham quan du lòch,.
GV nhaán maïnh: Ñeà taøi vui chôi raát roäng, phong phuù vaø haáp daãn ngöôøi veõ. Nhieàu baïn ñaõ say meâ deà taøi naøy vaø veõ ñöôïc nhöõng tranh ñeïp.
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh xem tranh vaø traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV
GV treo caùc böùc tranh maãu coù chuû ñeà vui chôi, ñaët caâu hoûi gôïi yù.
 Böùc tranh veõ nhöõng gì?
 Em thích böùc tranh naøo nhaát?
 Vì sao em thích böùc tranh ñoù?
GV tieáp tuïc ñaët caùc caâu hoûi khaùc ñeå hoïc sinh tìm hieåu theâm veà böùc tranh:
 Treân tranh coù nhöõng hình aûnh naøo? (neâu caùc hình aûnh vaø moâ taû hình daùng vaø ñoäng taùc )
 Hình aûnh naøo laø chính, hình aûnh naøo laø phuï?
 Hình aûnh trong tranh ñang dieãn ra ôû ñaâu?
 Trong tranh coù nhöõng maøu naøo? Maøu naøo ñöôïc veõ nhieàu hôn?
 Em thích nhaát maøu naøo treân böùc tranh cuûa baïn?
GV theo doõi khen ngôïi, ñoäng vieân khích leä caùc em. GV söõa chöõa boå sung theâm.
3.Toùm taét, keát luaän:
GV heä thoáng laïi noäi dung baøi.Caùc em vöøa ñöôïc xem caùc böùc tranh raát ñeïp. Muoán thöôûng thöùc ñöôïc caùi hay, caùi ñeïp cuûa böùc tranh, tröôùc heát caùc em caàn quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi, ñoàng thôøi ñöa ra nhöõng nhaän xeùt rieâng cuûa mình veà böùc tranh.
4.Nhaän xeùt, ñaùnh giaù:
Nhaän xeùt chung caû tieát hoïc veà noäi dung baøi hoïc, veà yù thöùc hoïc taäp cuûa caùc em.
5.Daën doø:
Veà nhaø taäp quan saùt vaø nhaän xeùt tranh.
Chuaån bò cho baøi hoïc sau.
Hoïc sinh ñeå ñoà duøng hoïc taäp leân baøn ñeå GV kieåm tra.
Hoïc sinh quan saùt vaø laéng nghe.
Hoïc sinh neâu theâm moät vaøi caûnh hoaït ñoäng vui chôi maø caùc em bieát.
Hoïc sinh laéng nghe vaø nhaéc laïi.
Hoïc sinh quan saùt vôû taäp veõ lôùp 1, thaûo luaän theo caëp.
Ñaïi dieän caùc caëp traû lôøi caâu hoûi.
Caûnh ñua thuyeàn, beå bôi ngaøy heø.
Hoïc sinh noùi theo tuøy thích.
Caùc chieác thuyeàn roàng, côø vaø caùc vaän ñoäng vieân ñang bôi thuyeàn.
Hoïc sinh quan saùt tranh vaø neâu theo quan ñieåm cuûa mình. 
Hoïc sinh laéng nghe vaø nhaéc laïi.
Hoïc sinh laéng nghe vaø nhaéc laïi.
Thöïc hieän ôû nhaø.
TUẦN 8
Thứ hai, ngày10 tháng 10 năm 2011
Tiếng việt: Ôn: Luyện đọc viết: ua, ưa
I. Mục tiêu:
Giúp HS
- Củng cố, nhận biết vần ua, ưa
- Rèn đọc, viết những tiếng có vần ua, ưa
- Hứng thú học tập
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng cài
- HS: Vở bài tập tiếng việt 
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn ôn luyện.
* Hoạt động 1: Luyện ghép những tiếng có vần ua, ưa: cua, ngựa, mua mía, xưa kia
- Tổ chức cho HS ghép chữ
- Theo dõi, chỉnh sửa cho HS
* Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1
- Ghi các khung từ lên bảng, yêu cầu HS đọc các khung từ
- Yêu cầu HS tự làm bài
Bài 2: Hướng dẫn HS điền tiếng thích hợp
- Chữa bài
Bài 3: Hướng dẫn HS viết chữ
GV theo dõi, uốn nắn
3.Củng cố, dặn dò
- GV chấm một số vở
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS xem trước bài ôn tập
HS lắng nghe
Ghép chữ
HS đọc các khung từ
Tự nối từ ở cột bên trái với từ thích hợp ở cột bên phải
Đọc kết quả
Quan sát. tự điền, 
2 HS làm bài ở bảng 
HS luyện viết ở vở ô li
Toán : Luyện tập
I.Mục tiêu
Giúp HS
- Củng cố phép cộng trong phạm vi3, phạm vi 4
- Rèn kĩ năng tính toán
- Rèn tính cân thận khi tính toán
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh bài tập 5, bảng phụ bài tập 2
- HS: Vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1: Tính
a)
- Yêu cầu 4 HS lên bảng làm bài( Mỗi HS một cột)
- Theo dõi, giúp đỡ HS dưới lớp
- Cho HS nhận xét
- Chữa bài
b) Cho HS nêu kết quả
GV chốt kết quả đúng, nhắc HS viết kết quả sao cho thẳng cột với phép tính
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- GV treo bảng phụ
-Yêu cầu HS tự làm bài
- GVchữa bài
Bài 3: Tính
- Hướng dẫn HS thực hiện phép tính : 1 + 1 = 2
-Yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài(2phép tính còn lại)
-Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng
- GV chữa bài
Bài 4: Điền >,<,=-
- Yêu cầu HS tự làm bài
- GV chữa bài
Bài 5 : 
- GV treo tranh
- Hướng HS để rút ra bài toán
- Yêu cầu HS nêu phép tính tương ứng với bài toán
3. Củng cố, dặn dò: GV chấm một số bài 
- Nhận xét tiêt học
HS lắng nghe
- 4 HS làm bài ở bảng, dưới lớp làm bài vào vở
HS nhận xét
Chữa bài
HS đọc kết quả 
HS làm bài
Chữa bài
HS làm bài vào vở
HS nhận xét
HS làm bài
HS nêu bài toán
HS nêu phép tính: 2 + 2 =4
NGLL: Hoạt động làm sạch đẹp trường lớp (t2)
I. Mục đích, yêu cầu:
- Nắm được cách làm sạch đẹp trường lớp 
- Học sinh biết làm sạch đẹp trường lớp đúng cách.
- ý thức của các em học sinh trong việc làm sạch đẹp trường lớp 
II. Đồ dùng dạy học:-
- Hình, tranh vẽ, chổi, khăn lau, chậu nước, Khẩu trang
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1- Hoạt động 1 : Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động làm sạch đẹp trường lớp (t2)
- Gv : Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua nội dung : Hoạt động làm sạch đẹp trường lớp (t2)
- Hs lắng nghe ...
2- Hoạt động 2 : Tập cho hs hát tập thể 1 bài : “Em yêu trường em”
3- Hoạt động 3 : Hướng dẫn HS thực hành làm sạch đẹp trường lớp
Gv nêu từng câu hỏi, yêu cầu hs trả lời :
- Nhắc lại cách làm vệ sinh trường lớp, và cách sử dụng các dụng cụ để vệ sinh.
-HS trả lời
- Tổ chức c

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN TANG BUOI LOP 1.doc