Giáo án lớp 1 tuần 30 - Ngọc Thị Giang

MỤC TIÊU: - HS tập tô chữ hoa O, Ô, Ơ, P

- Tập viết các vần, các t ng÷ trong bài theo đúng cơ, đúng mẫu.

II. CHUẨN BỊ: chữ mẫu

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC:

 1. Bài cũ: gọi ba HS lên viết chữ L,N,M ,

 - Nhận xét

 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài:

 b) Hướng dẫn tô chữ hoa O, Ô, Ơ, P

 Cho HS quan sát chữ mẫu

doc 18 trang Người đăng haroro Ngày đăng 16/02/2016 Lượt xem 339Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 tuần 30 - Ngọc Thị Giang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV nhắc lại cách viết
	HS viết vào bảng con
	d) Hướng dẫn HS t« viÕt vào VTV (PhÇn A)
	Viết, tô theo mẫu
	GV theo dõi.uốn nắn. Chấm một số bài
	3. Củng cố, dặn dò:
	- Cho HS viết phần B ở nhà.
---------------------------------------------------------------
CHÍNH TẢ
Chuyện ở lớp
I. MỤC TIÊU:
- Chép bài chính xác khổ thơ cuối bài Chuyện ở lớp.Biết cách trình bày thể thơ 5 chữ.
	- Điền đúng vần uốt, uốc, chữ k hay c
 II. CHUẨN BỊ: bảng phụ chép sẵn bài.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG, DẠY HỌC:
	1. Bài cũ (không kiểm tra)
	2. Bài mới:
	a) Hướng dẫn tập chép:
	GV treo bảng phụ viết sẵn bài
	HS đọc khổ thơ
	Tìm và viết chữ dễ sai:vuốt tóc, ngoan.(vào bảng con)
	HS viết bài vào vở chính tả
Chú ý cách trình bày
Chữa bài: đổi vở cho nhau phát hiện lỗi-đánh dấu bằng bút chì, HS sửa bài ra lề.
GV chấm một số bài.
	b) Hướng dẫn bài tập ở nhà.
	HS làm vào vở bài tập 1, 2, 3.
	GV theo doi chỉ dân thêm, chấm chữa bài.
	3. Củng cố, dặn dò.
---------------------------------------------------------
¢m nh¹c
GVbé m«n so¹n vµ d¹y
-------------------------------------
To¸n
TiÕt 113: PhÐp trõ trong ph¹m vi 100 (Trõ kh«ng nhí)
 I.Mục tiêu:
 - Học sinh biết đăt tính và thực hiện phép tính trừ (khơng nhớ) các số cĩ hai chữ số dạng 65 – 30 và 36-4 trong phạm vi 100.
- Củng cố về giải tốn cĩ lời văn. Rèn kỹ năng tính nhanh.
 - Giáo dục tính cẩn thận khi làm bài.
 II. Đồ dùng dạy học :
Giáo viên:	Bảng cài que tính.
Học sinh: Que tính, Vở bài tập.
Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành
Hình thức: Cá nhân, nhĩm, cả lớp 
 III.Hoạt động dạy và học:
Ổn định:
Bài cũ:
Bài mới:
Giới thiệu: phép trừ trong phạm vi 100.
Hoạt động 1: Giới thiệu cách làm tính trừ dạng 65- 30.
Lấy 65 que tính -> lấy 65.
Vừa lấy bao nhiêu que? Viết số 65.
Tách ra bĩ 3 chục que tính và 0 que tính rời, xếp các bĩ chục que bên trai và 0 que rời bên phải.
Tách bao nhiêu que tính? -> Ghi số 30 dưới 65.
Sau khi tách 30 que tính cịn bao nhiêu que?
Vì sao con biết?
Đĩ là phép trừ: 
65- 30 = 35.
Giới thiệu cách làm tính trừ:
Hướng dẫn đặt tính:
+ Phân tích số 65, số 30.
Giáo viên viết.
+ Bạn nào cĩ thể nêu cách đặt tính?
Hướng dẫn làm tính trừ:
 + Bạn nào lên trừ giúp cơ?
65
- 30
35
Hoạt động 2: Luyện tập.
Phương pháp: luyện tập, giảng giải.
Bài 1: Nêu yêu cầu bài.
Lưu ý học sinh các trường hợp cĩ số 0:
 35 53 66 54
 10 50 4 4
 20 03 62 50
Bài 2: Yêu cầu gì?
- Thực hiện nhẩm và ghi Đ hoặc S vào ơ vuơng.
Bài 3: tính nhẩm.
 GV hướng dẫn HS làm cột 1 và 3
Củng cố:
Trị chơi: Ai nhanh, ai đúng: Ghi bài tốn 67 – 12. Nhìn vào phép tính, đặt đề tốn rồi giải.
Nhận xét.
Dặn dị:
Làm bài tập 3 cột 2 và 4.Chuẩn bị cho bài sau.
Hát.
Học sinh lấy 6 chục và 5 que rời.
 65 que.
Học sinh tiến hành tách.
 30 que.
 35 que.
 6 chục và 5 đơn vị.
 3 chục và 0 đơn vị.
Học sinh nêu: Viết 65, rồi viết số 30 sao cho các cột 
thẳng hàng với nhau.
Học sinh lên làm và nêu cách làm.
Học sinh nhắc lại cách đặt tính và tính.
Hoạt động lớp.
Tính.
Học sinh làm bài sửa ở bảng lớp.
 đúng ghi Đ, sai ghi S.
Học sinh làm bài và chữa bài
HS làm bài ở nhà
 ChiỊu 1A	¢m nh¹c (LT)
GV bé m«n so¹n vµ d¹y
--------------------------------------
To¸n (LT)
LuyƯn tËp
 I.Mục tiêu :
 - HS làm tính trừ khơng nhớ trong phạm vi 100 một cách thành thạo
 - HS biết làm tính trừ cĩ tên đơn vị cm
 - Luyện tập giải tốn thành thạo 
 II.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động 1. Bài mới :
Hoạt động 2.HD làm các bài tập :
Bài 1 : Tính
 GV hướng dẫn HS làm bài
 GV nhận xét ghi điểm
Bài 2: Tính nhẩm
GV hướng dẫn HS làm bài 
GV chấm chữa bài.
Bài 3 : Điền số thích hợp vào ơ trống
GV gợi ý cho HS làm bài các em phải tính các phép tính trước
GV chấm chữa bài
Bài 4 : HS đọc và giải bài tốn
 Gv hướng dẫn HS làm bài 
 GV nhận xét ghi điểm
 Hoạt động 3: Củng cố: 
Làm lại bài ở VBT, xem bài mới.
HS làm bài và 2 em lên chữa bài
 Lớp nhận xét bổ sung 
 HS làm bài 3 em chữa bài
Lớp nhận xét bổ sung
 HS làm bài và chữa bài 
HS giải và chữa bài
 Bài giải 
Số cái ghế trong phịng cịn lại là :
 75 – 25 = 50 ( cái ghế )
 Đáp số : 50 cái ghế 
-----------------------------------
TiÕng viƯt - Tù häc
LUYỆN TẬP ĐỌC
I .Mục đích yêu cầu :
HS đọc trơn thành thạo bài : chuyện ở lớp
Hiểu được nội dung của bài tập đọc
Liên hệ bài học với những việc làm của các em
Luyện tập làm đúng các bài tập
 II. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động 1 : Luyện đọc
 - GV hướng dẫn cho HS đọc nối tiếp từng câu của bài đọc nối tiếp từng đoạn 
 - HS đọc trơn tồn bài
 - Thi đọc giữa các nhĩm
 - GV sữa cách đọc cho các em
 - GV nêu câu hỏi để củng cố liên hệ bài học với thực tế 
 + Bạn nhỏ kể chuyện gì ở lớp cho mẹ nghe ? 
+ Mẹ muốn nghe chuyện gì ?
 Hoạt động 2 : Luyện tập
 - GV hướng dẫn HS Làm bài tập trong vở bài tập 
Bài 1: Viết tiếng trong bài cĩ vần uơt
 GV hướng dẫn HS tìm và viết 
 Gv chấm chữa bài
Bài 2 : Viết ngồi bài cĩ vần uơt , uơc
 HS viết và đọc gv nhận xét ghi điểm
Bài 3 : Bạn nhỏ kể cho mẹ nghe chuyện gì, đánh dấu x vào ơ trống trước ý trả lời đúng 
 GV chấm bài nhận xét bài 
Bài 4 : Ghi lại lời mẹ nĩi với bạn nhỏ
GV nhận xét ghi điểm
Hoạt động 4 : Dặn dị
Về nhà đọc lại bài 
Xem trước bài sau.
- HS đọc theo cá nhân , nhĩm , lớp
 HS lắng nghe và trả lời : chuyện bạn Hoa khơng học bài , Bạn Mai tay đầy mực
- HS nêu câu trả lời : Chuyện bé ngoan như thế nào
HS viết và đọc : vuốt
HS viết và đọc 
Lớp nhận xét bổ sung
HS làm bài GV gọi HS đọc 
Vuốt tĩc con mẹ bảo: mẹ chẳng nhớ nổi đâu , nĩi mẹ nghe ở lớp con đã ngoan thế nào
HS viết và đọc
-----------------------------------------------
 ChiỊu 1A	Thø t­ ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2011.
ThĨ dơc
GV bé m«n so¹n vµ d¹y
--------------------------------------
TiÕng viƯt (LT)
Luyện viết chính t¶ nghe viết: Mèo con đi học
I.Mục tiêu: Giúp HS
 	- Luyện cách nghe nhớ để viết CT, viết đúng, đẹp 6 dòng cuối bài “Mèo con đi học”( HSK, G)
- HSY cố gắng đạt TB trở lên 
 II. Đồ dùng dạy - học:
 - Bảng lớp 
 III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Hoạt động 1:Viết bảng con
- GV viết bài bảng lớp
- GV gạch chân từ khó
 Chính tả
 Lỗi Mèo con đi học
	Cừu mới be toáng:
	- Tôi sẽ chữa lanh
	Nhưng muốn cho nhanh
	Cắt đuôi khỏi hết!
	- Cắt đuôi? Aáy chết!
	Tôi đi học thôi!
 - Trong bài chữ nào được viết hoa (Vì sao viết hoa?)
- GV đọc từ khó
- GV Theo dõi + sửa sai HSY
- GV nx bảng đẹp
* Thư giãn: Hoà bình cho bé
 2. Hoạt động 2: viết vào vở
- GV đọc từng tiếng
- GV HD HSY nhẩm rồi viết vào vở
- GV thu vở chấm nx
 IV. CC – DD:
- GV chữa lỗi phổ biến HS sai nhiều
- DD: Viết chữ sai thành đúng mỗi chữ một dòng
- Bảng con, vở
- CN + ĐT
- HS tìm từ viết dễ lẫn
- HSY TL
- HS viết bảng con
- CN, ĐT
- HS viết vào vở
- HSY nhẩm phần đầu và
 - HS theo dõi
- HS chú ý theo dõi
- HS lắng nhe
Gi¸o dơc ngoµi giê lªn líp
T×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ.
a.mơc tiªu: Giĩp HS :
-HiĨu t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi sÏ t¹o nªn søc m¹nh,sÏ duy tr× vµ ph¸t triĨn ®­ỵc nỊn hoµ b×nh trªn hµnh tinh,tõ,tõ ®ã nhËn thøc ®­ỵc tr¸ch nhiƯm cđa mçi ng­êi ph¶i vun ®¾p cho t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ.
-T«n träng t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ ,cã t×nh c¶m vµ cã ý thøc s½n sµng hỵp t¸c víi nhau trªn tinh thÇn t«n träng vµ hiĨu biÕt nhau.
-RÌn luyƯn kÜ n¨ng giao tiÕp ,x©y dùng mèi quan hƯ th©n thiƯn trªn tinh thÇn hiĨu biÕt vµ t«n träng lÉn nhau.
B.néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:
1/Néi dung :
-HiĨu ®­ỵc ®oµn kÕt h÷u nghÞ lµ g×?
-T×nh ®oµn kÕt sÏ duy tr× vµ ph¸t triĨn nỊn hoµ b×nh nh­ thÕ nµo?
-V× sao ph¶i cã t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ?
-Lµm thÕ nµo ®Ĩ x©y dùng t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ?
2/H×nh thøc ho¹t ®éng
-H¸i hoa d©n chđ -Th¶o luËn -V¨n nghƯ.
3/ChuÈn bÞ: a. Ph­¬ng tiƯn :
-Tranh ¶nh ,bµi h¸t,bµi th¬,c©u chuyƯn ... ca ngỵi t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ 
-Mét sè c©u hái dµnh cho ho¹t ®éng h¸i hoa d©n chđ.
b.Tỉ chøc :
-GVCN phèi hỵp víi GV v¨n ®Ĩ so¹n mét sè c©u hái cho ho¹t ®éng.
-Tõng tỉ HS häp vµ bµn c¸ch thøc s­u tÇm t­ liƯu ,c©u chuyƯn liªn quan ®Õn néi dung cđa ho¹t ®éng .
-Cư ban gi¸m kh¶o,ng­êi ®iỊu khiĨn ch­¬ng tr×nh.
-ChuÈn bÞ trang trÝ líp.
4/TiÕn hµnh ho¹t ®éng :
Líp kª bµn theo h×nh ch÷ U,ë gi÷a cã c©y hoa trang trÝ ®Đp m¾t víi nh÷ng b«ng hoa c©u hái ®đ mµu rùc rì .
Ng­êi ®iỊu khiĨn ch­¬ng tr×nh nªu yªu cÇu th¶o luËn vµ mêi gi¸o viªn chđ nhiƯm ®iỊu khiĨn ho¹t ®éng cïng víi ban gi¸m kh¶o.
Ng­êi ®iỊu khiĨn mêi lÇn l­ỵt ®¹i diƯn tõng tỉ lªn h¸i hoa ,mçi b«ng hoa lµ mét c©u hái cÇn th¶o luËn .
Toµn líp trao ®ỉi th¶o luËn tõng vÊn ®Ị ,bỉ sung c©u tr¶ lêi cđa tõng tỉ.
GV ®iỊu chØnh bỉ sung c©u tr¶ lêi cđa tõng tỉ .GV ®iỊu chØnh bỉ sung lµm phong phĩ thªm ý kiÕn HS .C¸c ý kiÕn cđa tËp thĨ líp ®­ỵc th­ ký ghi l¹i ®Çy ®đ .
 S¸ng 1A	Thø n¨m ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2011.
ThĨ dơc (LT)
GV bé m«n so¹n vµ d¹y
---------------------------------
TËp ®äc
Ng­êi b¹n tèt
A- Mơc ®Ých, yªu cÇu:
 1. Hs ®äc tr¬n c¶ bµi. LuyƯn ®äc c¸c tõ ng÷: liỊn, sưa l¹i, n»m, ng­ỵng nghÞu. TËp ®äc c¸c ®o¹n ®èi tho¹i. 
2. ¤n c¸c vÇn uc, ut;
- T×m ®­ỵc tiÕng cã vÇn uc, ut.
- Nãi c©u chøa tiÕng chøa vÇn uc hoỈc ut.
 3.- HiĨu néi dung bµi.
 NhËn ra c¸ch c­ xư Ých kØ cđa Cĩc; th¸i ®é giĩp ®ì b¹n hån nhiªn, ch©n thµnh cđa Nơ vµ Hµ. Nơ vµ Hµ lµ nh÷ng ng­êi b¹n tèt.
B- §å dïng d¹y häc: Tranh minh häa bµi ®äc.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa gv:
I- KiĨm tra bµi cị:
 - §äc thuéc lßng bµi MÌo con ®i häc vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: 
+ MÌo con kiÕm cí g× ®Ĩ ®Þnh trèn häc?
+ V× sao MÌo con l¹i ®ång ý ®i häc?
 - Gv nhËn xÐt, cho ®iĨm.
II- Bµi míi:
 1. Giíi thiƯu bµi: Gv nªu.
 2. LuyƯn ®äc:
 a. Gv ®äc mÉu bµi.
 b. Hs luyƯn ®äc:
 - LuyƯn ®äc c¸c tõ ng÷: liỊn, sưa l¹i, n»m, ng­ỵng nghÞu.
 + Cho hs ghÐp tõ: ng­ỵng nghÞu.
 - LuyƯn ®äc c¸c c©u trong bµi.
 - §äc c©u dỊ nghÞ cđa Hµ vµ c©u tr¶ lêi cđa cĩc.
 - TËp ®äc c©u: Hµ thÊy vËy... trªn l­ng b¹n vµ c©u: Cĩc ®á mỈt... c¶m ¬n Hµ.
 - LuyƯn ®äc c¶ bµi:
 + §äc nèi tiÕp c¸c ®o¹n trong bµi.
 + Gäi hs ®äc c¶ bµi.
 + §äc ®ång thanh c¶ bµi.
 3. ¤n c¸c vÇn uc, ut.
 a. T×m tiÕng trong bµi cã vÇn uc, ut.
 b. Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn uc, vÇn ut.
TiÕt 2
 4. T×m hiĨu bµi vµ luyƯn nãi:
 a. T×m hiĨu bµi:
 - Cho hs ®äc ®o¹n 1
+ Hµ hái m­ỵn bĩt, ai ®· giĩp Hµ?
- Cho hs ®äc ®o¹n 2.
 + B¹n nµo giĩp Cĩc sưa d©y ®eo cỈp?
- Gäi hs ®äc l¹i bµi.
+ Em hiĨu thÕ nµo lµ ng­êi b¹n tèt?
 b. LuyƯn nãi:
 - Nªu yªu cÇu luyƯn nãi: KĨ vỊ ng­êi b¹n tèt cđa em.
- Cho hs tËp kĨ theo cỈp.
- Gäi hs kĨ tr­íc líp.
5. Cđng cè, dỈn dß:
 - Cho hs ®äc l¹i c¶ bµi.
 - Gv nhËn xÐt giê häc.
 - DỈn hs vỊ nhµ, nh×n tranh minh häa, kĨ l¹i c¸c viƯc 2 b¹n nhá ®· giĩp nhau nh­ thÕ nµo.
Ho¹t ®éng cđa hs:
- 2 hs ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái.
- Vµi hs ®äc.
- Hs tù ghÐp.
- Hs ®äc nt tõng c©u.
- Vµi hs ®äc.
- Vµi hs ®äc.
- Vµi hs ®äc.
- 3 hs ®äc.
- C¶ líp ®äc. 
- 1 vµi hs nªu.
- Hs c¸c tỉ thi ®ua nªu.
- 1 hs ®äc.
- C¶ líp ®äc thÇm.
- 1 vµi hs nªu. 
- 1 hs ®äc. 
- Vµi hs nªu.
- 1 hs ®äc.
- Vµi hs nªu.
- 1 hs nªu. 
- Hs kĨ theo cỈp.
- Vµi hs kĨ tr­íc líp.
----------------------------
To¸n
TiÕt: 115: C¸c ngµy trong tuÇn lƠ
A- Mơc tiªu: Giĩp hs: 
- Lµm quen víi c¸c ®¬n vÞ ®o thêi gian: ngµy vµ tuÇn lƠ. NhËn biÕt 1 tuÇn cã 7 ngµy.
- BiÕt gäi tªn c¸c ngµy trong tuÇn: Chđ nhËt, thø hai, thø ba, thø t­, thø n¨m, thø s¸u, thø b¶y.
- BiÕt ®äc thø, ngµy, th¸ng trªn 1 tê lÞch bãc h»ng ngµy. 
- B­íc ®Çu lµm quen víi lÞch häc tËp trong tuÇn. 
B- §å dïng d¹y häc:
 Mét quyĨn lÞch bãc h»ng ngµy vµ 1 b¶ng thêi khãa biĨu.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa gv:
1. Giíi thiƯu c¸c ngµy trong tuÇn lƠ:
a. Gv giíi thiƯu cho hs quyĨn lÞch bãc h»ng ngµy, chØ vµo tê lÞch cđa ngµy h«m nay vµ hái: 
+ H«m nay lµ thø mÊy?
b. Gäi hs ®äc h×nh vÏ trong sgk.
- Mét tuÇn cã mÊy ngµy? Lµ nh÷ng ngµy nµo?
c. Gv chØ vµo tê lÞch ngµy h«m nay vµ hái: H«m nay lµ ngµy bµo nhiªu?
2. Thùc hµnh: a. Bµi 1: - §äc yªu cÇu. 
- Yªu cÇu hs tù lµm bµi - §äc kÕt qu¶. 
- NhËn xÐt, bỉ sung. 
b. Bµi 2: - §äc yªu cÇu. 
- Gv cho hs lµm bµi - NhËn xÐt, bỉ sung. 
- Yªu cÇu hs tù kiĨm tra bµi. 
c. Bµi 3: §äc thêi khãa biĨu cđa líp em. 
- Yªu cÇu hs ®äc TKB.
- Cho hs chÐp l¹i TKB vµo vë. 
3. Cđng cè, dỈn dß:
- Gv nhËn xÐt giê häc.
- DỈn hs vỊ nhµ lµm bµi tËp.
Ho¹t ®éng cđa hs:
- Hs quan s¸t. 
- Vµi hs nªu. 
- Vµi hs ®äc. 
- Vµi hs nªu. 
- 1 hs ®äc. 
- Hs lµm bµi. 
- Vµi hs ®äc. 
- Hs nªu. 
- 1 hs ®äc. 
- Hs lµm bµi. 
- 2 hs lªn b¶ng lµm. 
- Hs nªu. 
- Hs ®ỉi chÐo kiĨm tra. 
- 1 hs ®äc yc. 
- Vµi hs ®äc. 
- Hs tù chÐp. 
------------------------------------------------------------
 ChiỊu 1A	To¸n (LT)
 Luyện tính nhẩm phép trừ trong PV:100
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Biết tự xác định hàng đơn vị, hàng chục để tính nhẩm nhanh( HSY giải theoHD
của GV)
II. Đồ dùng dạy – học:
 - Vở 5 ô li, bảng con
III. Hoạt động dạy học: 
1. Hoạt động 1: Làm bảng con
- GV ghi bảng lớp
24 – 12 = 12 71 – 50 =
	79 – 37 =	 	 96 – 66 =
- CV nx + tuyên dương 
2. Hoạt động 2: Làm vào vở
26 – 32 =	70 – 60 =
63 – 31 =	 47 – 7 =
44 + 25 = 	 95 – 54 =
- GV theo dõi + sửa sai HSY 
- GV thu vở chấm nx
IV. CC – DD:
- GV gọi HS nêu lại cách trừ nhẩm
- Trò chơi: Nhẩm nhanh kết quả( 34 – 24 )
- GV nx + tuyên dương HS nhẩm nhanh đúng
- GV nx tiết học
---------------------------------------------------------------------
T­ häc - TiÕng viƯt
Luyện đọc: Người bạn tốt
Mục tiêu: Giúp HS
- Đọc trôi chảy, diễn cảm bài: Người bạn tốt ( HSK, G), Luyện đọc đúng, đọc trơn
( HSY)
II. Đồ dùng dạy - học:
- Sgk
III. Hoạt động dạy học: 
1. Hoạt động 1: Đọc nhóm đôi
- GV chia nhóm + nêu yêu cầu
- GV theo dõi nhóm có HSY đọc
- GV nx + tuyên dương HS đọc chăm chỉ, đọc hay( phê bình HS chưa tích cực trong đọc nhóm)
2. Hoạt động 2: luyện đọc hay, đọc theo vai 
- Đọc nối tiếp đoạn
- Đọc nối tiếp theo vai
- Thi đua đọc hay giữa các nhóm
3. Hoạt động 3: Kèm HSY đọc	
- GV gọi HSY lên bàn GV đọc
 - GV nx sự tiến bộ của từng HSY
IV. CC – DD:
* Trò chơi: Thi đua đọc hay
- GVnx + tuyên dương HS đọc hay, diễn cảm
- DD: Đọc trước bài: Ngưỡng cửa
--------------------------------------------------------------
Thđ c«ng
TiÕt 30: C¾t, d¸n hµng rµo ®¬n gi¶n
I.Mục tiêu: giúp HS
- Biết cách kẻ, cắt các nan giấy.
 - Cắt được các nan giấy. Các nan giấy tương đối đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng.
- Dán được các nan giấy thành hình hàng rào đơn giản. Hàng rào có thể chưa cân đối.
- HSG kẻ, cắt các nan giấy đều nhau. Dán được các nan giấy thành hình hàng rào ngay ngắn, cân đối. Có thể kết hợp vẽ trang trí.
II.Đồ dùng dạy – học:
Giấy màu, kéo, hồ, bút lông
Hàng rào mẫu - Giấy màu, kéo
 Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
III. hoạt động dạy – học:
1.Hoạt động1: Quan sát và nhận xét
- GV đính hàng rào mẫu
+ Hàng rào có ? nan đứng( 4 nan)
+ Có ? nan ngang( 2 nan)
+ Khoảng cách giữa các nan đứng là ?
+ Các nan ngang cách nhau ? ô( 1 ô)
- GV nx 
2.Hoạt động 2: Kẻ cắt các nan giấy
- GV HD
+ Vẽ HCN: 6 x 4 ô, cắt rời từng nan 6 ô
 9 x 2 ô, cắt rời 2 nan 9 ô
* Thư giãn: Diệt con vật có hại
2.Hoạt động 2: Thực hành
- GV theo dõi sửa sai HSY
IV. CC – DD:
- GV nx tinh thần học tập - GV nx tiết học, giáo dục 
-HS quan sát
+ HSY TL
+HSK, G bổ sung
- HS nx
- HS quan sát
- HS theo dõi
*HS thực hành trên giấy
 nháp
 S¸ng 1B	Thø s¸u ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2011.
ThĨ dơc (LT)
Gv bé m«n so¹n vµ d¹y
-----------------------------------
ChÝnh t¶
MÌo con ®i häc
 I.Mục đích yêu cầu:
	-HS chép lại chính xác, trình bày đúng 8 dịng thơ đầu của bài: Mèo con đi học.
	-Làm đúng các bài tập chính tả: Điền vần in hoặc iên, chữ r, d hoặc gi.
 - Làm đúng bài tập 2 a hoặc b
 II.Đồ dùng dạy học: 
 -Bảng phụ, bảng nam châm. Nội dung 8 dịng thơ cần chép và các bài tập 2 .
 - Học sinh cần cĩ VBT.
- Phương pháp: Trực quan, giảng giải, đàm thoại, thực hành
- Hình thức: Cá nhân, nhĩm, cả lớp 
 III.Các hoạt động dạy học :
Ho¹t ®éng cđa gv:
1. Giíi thiƯu bµi: Gv nªu.
2. H­íng dÉn hs tËp chÐp.
 - §äc bµi viÕt.
 - T×m vµ viÕt nh÷ng ch÷ khã trong bµi
 - Gv nhËn xÐt, sưa sai.
 - Gv cho hs chÐp bµi vµo vë.
 - Gv ®äc l¹i bµi cho hs so¸t lçi.
 - Yªu cÇu hs tù kiĨm tra bµi.
 - Gv chÊm bµi, nhËn xÐt.
3. H­íng dÉn hs lµm bµi tËp.
 a. §iỊn vÇn: iªn hay in?
 - Yªu cÇu hs lµm bµi: (§µn kiÕn ®ang ®i. ¤ng ®äc b¶ngtin.)
 - NhËn xÐt bµi lµm - §äc l¹i bµi lµm.
 b. §iỊn ch÷: r, d hay gi?
 - Yªu cÇu hs tù lµm bµi: (ThÇy gi¸o d¹y häc. BÐ nh¶y d©y. §µn c¸ r« léi n­íc.)
- NhËn xÐt bµi lµm.
 - §äc l¹i bµi lµm ®ĩng.
4. Cđng cè, dỈn dß:
 - Gv nhËn xÐt giê häc.
 - DỈn hs vỊ nhµ viÕt l¹i bµi cho ®ĩng, ®Đp h¬n.
Ho¹t ®éng cđa hs:
 - Vµi hs ®äc.
- Hs viÕt b¶ng con. 
 - Hs tù viÕt bµi vµo vë. 
- Hs tù so¸t lçi. 
- Hs ®ỉi chÐo kiĨm tra. 
 - 1 hs nªu yªu cÇu. 
- Hs lµm bµi tËp. 
- 2 hs lªn b¶ng lµm. 
- Hs nªu. 
- Vµi hs ®äc. 
- 1 hs nªu yªu cÇu. 
- Hs lµm bµi tËp. 
- 3 hs lªn b¶ng lµm. 
 - Hs nªu. 
- Vµi hs ®äc. 
KĨ chuyƯn
Sãi vµ Sãc
I. MỤC TIÊU: Ghi nhớ được ND câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và câu hỏi của GV kể theo đoạn câu chuyện.
II. CHUẨN BỊ: Tập tranh kể chuyện
1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC
	1. Bài cũ: 
HS kể tiếp chuyện”Niềm vui bất ngờ”
Nhận xét, cho điểm
	2. Bài mới: a) Giới thiệu bài:
2
	b) GV kể chuyện (2 lần)
Chú ý giọng lời Sóc và Sói
	c) Hướng dẫn HS kể từng đoạn theo tranh.
GV treo tranh – HS trả lời câu hỏi dưới tranh
Kể lại ND từng bức tranh
3
HS khác nhận xét bạn kể.
GV nhận xét cho điểm
Thi kể chuyện phân vai
Mỗi nhóm ở HS đóng các vai:Người dẫn chuyện Sóc, Sói
Đánh giá nhận xét
4
	d) Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện.
Sói là người như thế nào ? Sóc là người ntn?
HS TL – GV KL
	3. Củng cố, dặn dò
----------------------------------------------------------------------------------------------
Gi¸o ¸n: Thi GVG cÊp tr­êng
Thø n¨m ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2011.
M«n: To¸n
TiÕt 116: Céng, trõ (kh«ng nhí) trong ph¹m vi 100.
I. MỤC TIÊU: 
	- Cũng cố về làm tính cộng, tính từ trong pham vi 100.
	- Rèn luyện kỹ năng tính nhẩm & giải toán có lời văn.
	- Bước đầu nhận biêt mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
	- GD: HS ham học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
GV: dạy CNTT, bảng phụ.
HS: B/c, phấn
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	1. Bài cũ: 	- Một tuần lễ có mấy ngày?
	 	 	- Nêu tên các ngày trong tuần lễ?
	2. Bài míi:
	a) Giới thiệu bài:	
	* Bài 1. Tính nhẩm: Hướng dẫn HS cách tính nhẩm. 
	- HS nhẩm nối tiếp – GV đưa kết quả lên màn hình.
	- GV chốt (mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ)
- Cả lớp đọc lại bài vừa làm.
	* Bài 2. Đặt tính rồi tính: (HS nêu y/c)
- GV HD HS cách đặt tính và tính.
- Y/c HS thực hiện vào b/c 
– GV nhận xét – Sửa sai.
36 + 12 65 + 22
48 – 36 87 - 65
48 – 12 87 - 22
* Bài 3: HS đọc bài toán.
Hà có 35 que tính, Lan có 43 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính?
GV tóm tắt trên bảng – Y/c HS làm nháp.
Tóm tắt
Hà có	 : 35 que tính
 Lan co ù : 43 que tính ? que tính
Bài giải
Hai bạn có tất cả số que tính là:
35 + 43 = 78 ( que tính)
Đáp số: 78 que tính
- Đại diện của 3 tổ làm vào b/p.
- Báo cáo kết quả trên bảng.
	* Bài 4: Y/c HS đọc bài toán.
	Hà và Lan hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 34 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa?
GV HD HS cách trình bày.
Tóm tắt
Tất cả có : 68 bông hoa
 Hà có : 34 bông hoa
 Lan có :  bông hoa?
Bài giải
Lan có số bông hoa là:
68 – 34 = 34 (bông hoa)
 Đáp số: 34 bông hoa
Y/c HS làm vào vở.
GV theo dõi HD HS yếu, kém.
GV thu 1 số bài chấm.
	3. Củng cố - dặn dò 
	Nêu lại cách đặt tính và thưc hiện cộng trừ trong phạm vi 10.
----------------------------------------------------------
 Chiều 1B	Tự nhiên & Xã hội (LT)
Thực hành trời nắng, trời mưa
I. MỤC TIÊU: 
	Cũng cố nắm dấu hiệu chính khi trời nắng, trời mưa
II. CHUẨN BỊ: 1 số tranh ảnh về trời nắng, trời mưa
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
1. Ôn kiến thức .
	- Nêu những dấu hiệu khi trời nắng 
	- Nêu những dấu hiệu khi trời mưa
	HS nêu – bổ sung
	2. Thực hành.
	Hướng dẫn HS làm vào vở BT TNXH
	GV theo dõi chỉ dẫn thêm 
	HS nêu miệng làm bài 
	3. Củng cố - dặn dò: 
	Chú ý giữ gìn sức khoẻ khi di dưới trời nắng, trời mưa
-------------------------------------------------------------------------------
To¸n - Tù häc
Luyện cộng, trừ trong phạm vi 100
I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố kỉ năng cộng, trừ trong phạm vi 100 (cộng, trừ không nhớ). Giải toán có lời văn.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC 
	1. Nhắc lại cách đặt tính cộng, trừ
	- Cách thực hiện
	2. Luyện tập
	Bài 1: HS làm vào bảng con
 45	 56	 30	 9	38	 44
	+33 	 -41	+18	+50	+1	-44
 Bài 2: HS làm vào VBT
	Tính nhẩm: 
	 30 + 6 =	56 – 6 =	81+3 =
	 44 + 0 =	49 – 49 =	50 +9 =
	HS làm gọi nêu miệng kết quả
	Nhận xét, đối chiếu
	Bài 3: Một con sên ban ngày bò lên được 12cm của cái cột, ban đêm bò tiếp được 13cm nữa .Hỏi con sên đã bò được tất cả bao nhiêu cm ?
	HS đọc yêu cầu tóm tắt tự giải.
	Gọi một em làm ở bảng
	Chấm – chữa bài
	3. Tổng kết, dặn dò
---------------------------------------------------------------
Sinh ho¹t líp
KiĨm ®iĨm cuèi tuÇn 30
I. Mơc tiªu
- Häc sinh n¾m ®­ỵc ­u nh­ỵc ®iĨm cđa m×nh trong tuÇn

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 1 Tuan 30Ngoc Giang THTT An Chau.doc