Giáo án Lớp 1 - Tuần 29 - Hồ Thị Hồng - Trường Tiểu Học Quỳnh Lập A

I) Mục đích, yêu cầu:

1) HS đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các tiếng có phụ âm đầu là s.Biết nghỉ hơi sau dấu chấm,ngắt hơi sau dấu phẩy.

2) Ôn các vần en,oen;tìm được tiếng, nói được câu chứa tiếng có vần en,oen.

3) Hiểu các từ ngữ :đầm sen,nhị(nhuỵ),thanh khiết,thu hoạch,ngan ngát.

 II)Đồ dùng:

 Giáo viên: Tranh minh hoạ bài Tập đọc,hoa sen(nếu có).

III)Các hoạt động dạy học:

A)Bài cũ:HS đọc bài “Vì bây giờ mẹ mới về” và trả lời câu hỏi trong SGK.

 GV nhận xét,ghi điểm.

B)Bài mới:

 

doc 20 trang Người đăng honganh Ngày đăng 13/01/2016 Lượt xem 470Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 29 - Hồ Thị Hồng - Trường Tiểu Học Quỳnh Lập A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c số đơn vị thẳng cột nhau, viết dấu +, kẻ vạch ngang, rồi tớnh từ phải sang trỏi.
	 35	5 cộng 0 bằng 5, viết 5
	 20	3 cộng 2 bằng 5, viết 5
	 55
Như vậy : 35 + 20 = 55
Gọi vài học sinh nhắc lại cỏch cộng
Trường hợp phộp cộng cú dạng 35 + 2
Gọi vài học sinh nhắc cỏch cộng
Học sinh thực hành:
Bài 1: Học sinh nờu yờu cầu của bài.
Giỏo viờn cho học sinh tự làm rồi chữa bài, Lưu ý: Đặt cỏc số cựng hàng thẳng cột với nhau.
Bài 2: Gọi nờu yờu cầu của bài:
Học sinh làm, yờu cầu cỏc em nờu cỏch làm.
Bài 3: Gọi nờu yờu cầu của bài:
Học sinh đọc đề, TT và tự trỡnh bày bài giải.
Cho học sinh làm và nờu kết quả.
Bài 4: Gọi nờu yờu cầu của bài:
Học sinh tự thực hành đo và ghi số thớch hợp vào chỗ trống.
4.Củng cố, dặn dũ:
Nhận xột tiết học, tuyờn dương.Dặn dũ: Làm lại cỏc bài tập, chuẩn bị tiết sau.
1 học sinh nờu TT, 1 học sinh giải.
Học sinh nhắc tựa.
Học sinh lấy 35 que tớnh viết bảng con và nờu: Cú 3 bú, viết 3 ở cột chục. Cú 5 que tớnh rời viết 5 ở cột đơn vị.
Học sinh lấy 24 que tớnh viết bảng con và nờu: Cú 2 bú, viết 2 ở cột chục. Cú 4 que tớnh rời viết 4 ở cột đơn vị.
3 bú và 2 bú là 5 bú, viết 5 ở cột chục. 5 que tớnh và 4 que tớnh là 9 que tớnh, viết 9 ở cột đơn vị.
Học sinh thực hành ở bảng con.
Đọc: 35 + 24 = 59
Nhắc lại: 35 + 24 = 59
Học sinh thực hành ở bảng con.
Đọc: 35 + 20 = 55
Học sinh thực hành ở bảng con.
Đọc: 35 + 2 = 37
Học sinh làm rồi chữa bài tập trờn bảng lớp.
Học sinh đặt tớnh rồi tớnh và nờu cỏch làm.
Học sinh đọc đề và tỡm hiểu bài toỏn:
Học sinh giải và nờu kết quả.
Nờu tờn bài và cỏc bước thực hiện phộp cộng (đặt tớnh, viết dấu cộng, gạch ngang, cộng từ phải sang trỏi).
Thực hành ở nhà.
TẬP ĐỌC
MỜI VÀO.
I.Mục tiờu:
- Đọc trơn cả bài. Đọc đỳng cỏc từ ngữ cú tiếng vựng phương ngữ dễ phỏt õm sai. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dũng thơ, khổ thơ.
- Hiểu nội dung bài: Chủ nhà hiếu khỏch, niềm nở đún những người bạn tốt đến chơi.
Trả lời cõu hỏi 1,2 ( SGK )
- Học thuộc lũng 2 khổ thơ đầu.
II.Đồ dựng dạy học: 
-Tranh minh hoạ bài đọc SGK.
III.Cỏc hoạt động dạy học :
1.KTBC : Hỏi bài trước.
Gọi 2 học sinh đọc bài: “Đầm sen” và trả lời cõu hỏi 1 và 2 trong SGK.
GV nhận xột chung.
2.Bài mới:
GV giới thiệu tranh, giới thiệu bài và rỳt tựa bài ghi bảng.
Hướng dẫn học sinh luyện đọc:
Đọc mẫu bài thơ. Túm tắt nội dung bài.
Luyện đọc tiếng, từ ngữ khú:
Cho học sinh thảo luận nhúm để tỡm từ khú đọc trong bài. Học sinh luyện đọc từ ngữ kết hợp giải nghĩa từ.
+ Luyện đọc cõu:
Gọi em đầu bàn đọc cõu thứ nhất (dũng thứ nhất). Cỏc em sau tự đứng dậy đọc cõu nối tiếp.
Luyện đọc đoạn và cả bài thơ:
Đọc nối tiếp từng khổ thơ.
Thi đọc cả bài thơ.
Giỏo viờn đọc diễn cảm lại bài thơ.
Đọc đồng thanh cả bài.
Luyện tập: ễn vần ong, oong.
Bài tập 1: Tỡm tiếng trong bài cú vần ong ?
Bài tập 2:Tỡm tiếng ngoài bài cú vần ong, oong ?
Gọi học sinh đọc lại bài, giỏo viờn nhận xột.
3.Củng cố tiết 1:
Tiết 2
4.Tỡm hiểu bài và luyện núi:
Những ai đó đến gừ cửa ngụi nhà ?
Giú được chủ nhà mời vào để cựng làm gỡ ?
Giỏo viờn đọc lại bài thơ và gọi 2 học sinh đọc lại.
HTL cả bài thơ: Tổ chức cho cỏc em thi đọc HTL theo bàn, nhúm  .
 Thực hành luyện núi:
Chủ đề: Núi về những con vật em yờu thớch
Giỏo viờn cho học sinh quan sỏt tranh minh hoạ và nờu cỏc cõu hỏi gợi ý để học sinh núi về những con vật em yờu thớch.
Gọi 2 học sinh thực hành hỏi đỏp theo mẫu SGK. 
Nhận xột luyện núi và uốn nắn, sửa sai.
5.Củng cố:
Hỏi tờn bài, gọi đọc bài, nờu lại nội dung bài đó học.
6.Nhận xột dặn dũ: Về nhà đọc lại bài nhiều lần, xem bài mới.
Học sinh nờu tờn bài trước.
2 học sinh đọc bài và trả lời cõu hỏi:
Nhắc tựa.
Lắng nghe.
Thảo luận nhúm rỳt từ ngữ khú đọc
Vài em đọc cỏc từ trờn bảng.
Đọc nối tiếp theo yờu cầu giỏo viờn.
Đọc nối tiếp 4 em, đọc cả bài thơ.
2 em thuộc 2 dóy đại diện thi đọc bài thơ.
Lớp đồng thanh.
Trong. 
Đọc từ mẫu trong bài
Cỏc nhúm thi tỡm tiếng và ghi vào bảng con.
Ong: bong búng, cũng, cỏi chừng, vừng,
Oong: boong tàu, cải xoong, ba toong, 
2 em.
Thỏ, Nai, Giú.
Soạn sửa đún trăng lờn, quạt mỏt thờm 
Học sinh lắng nghe và đọc lại bài thơ.
Học sinh tự nhẩm và đọc thi giữa cỏc nhúm.
Học sinh luyện núi theo gợi ý của giỏo viờn. Vớ dụ:
Tụi cú nuụi một con sỏo. Tụi rất yờu nú vỡ nú hút rất hay. Tụi thường bắt chõu chấu cho nú ăn. - Nhiều học sinh khỏc luyện núi.
Học sinh nờu tờn bài và đọc lại bài 2 em.
Thực hành ở nhà.
HÁT NHẠC
Hoùc haựt: Baứi ẹi tụựi trửụứng
	Nhaùc: ẹửực Baống. Lụứi: Theo Hoùc vaàn lụựp 1 (cuừ)
I. MUẽC TIEÂU
	- Bieỏt haựt theo giai ủieọu vaứ lụứi ca.
	- Bieỏt haựt keỏt hụùp voó tay hoaởc goừ ủeọm theo baứi haựt .
	- Nhoựm HS coự naờng khieỏu bieỏt goừ ủeọm theo phaựch .
II. CHUAÅN Bề CUÛA GIAÙO VIEÂN
	- Haựt chuaồn xaực baứi ẹi tụựi trửụứng.
	- Tranh minh hoùa caỷnh nuựi rửứng caực tổnh phớa Baộc (coự nhaứ saứn, coự suoỏi, coự treỷ em ủi ủeỏn trửụứng).
	- Nhaùc cuù ủeọm, goừ (song loan, thanh phaựch  ), maựy nghe, baờng haựt maóu.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽ CHUÛ YEÁU
	1. OÅn ủũnh toồ chửực: nhaộc HS sửỷa tử theỏ ngoài ngay ngaộn.
	2. Kieồm tra baứi cuừ: GV hoỷi HS teõn baứi haựt ủaừ ủửụùc hoùc ụỷ tieỏt trửụực, taực giaỷ baứi haựt. Cho caỷ lụựp, caự nhaõn oõn haựt laùi baứi haựt. GV baột gioùng hoaởc ủeọm ủaứn.
	3. Baứi mụựi:
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
*Hoaùt ủoọng 1: Daùy baứi haựt ẹi tụựi trửụứng.
- Giụựi thieọu baứi haựt, taực giaỷ, noọi dung baứi haựt.
- Cho HS nghe baờng haựt maóu hoaởc GV vửứa ủeọm ủaứn vửứa haựt.
- Cho HS xem tranh minh hoùa vaứ hoỷi HS trong tranh coự nhửừng hỡnh aỷnh gỡ.
- Hửụựng daón HS taọp ủoùc lụứi ca theo tieỏt taỏu baứi haựt 
- Taọp haựt tửứng caõu, moói caõu cho HS haựt 2, 3 laàn ủeồ thuoọc lụứi vaứ giai ủieọu baứi haựt. Nhaộc HS bieỏt laỏy hụi giửừa moói caõu haựt.
- Sau khi taọp xong baứi haựt, cho HS haựt laùi nhieàu laàn ủeồ thuoọc lụứi, giai ủieọu vaứ tieỏt taỏu baứi haựt.
- Sửỷa cho HS (neỏu caực em haựt chửa ủuựng yeõu caàu), nhaọn xeựt.
*Hoaùt ủoọng 2: Haựt keỏt hụùp vụựi voó tay hoaởc goừ ủeọm theo phaựch.
- Hửụựng daón HS haựt vaứ voó tay hoaởc goừ ủeọm theo phaựch. GV laứm maóu:
Tửứ nhaứ saứn xinh xaộn ủoự
 x x x x x
(Sửỷ duùng nhaùc cuù goừ ủeọm: song loan, thanh phaựch, troỏng nhoỷ, ). 
*Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ – Daởn doứ:
- Cho HS ủửựng leõn oõn laùi baứi haựt keỏt hụùp voó tay hoaởc goừ ủeọm theo phaựch trửụực khi keỏt thuực tieỏt hoùc.
- HS nhaộc laùi teõn baứi haựt, taực giaỷ baứi haựt.
- Nhaọn xeựt chung Daởn HS veà oõn baứi haựt vửứa taọp.
- Ngoài ngay ngaộn, chuự yự nghe
- Nghe baờng maóu hoaởc nghe GV haựt maóu.
- HS xem tranh vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi. 
- Taọp ủoùc lụứi ca theo hửụựng daón cuỷa GV.
- Taọp haựt tửứng caõu theo hửụựng daón cuỷa GV.
- Haựt laùi nhieàu laàn, chuự yự phaựt aõm roừ lụứi, troứn tieỏng.
	+ Haựt ủoàng thanh 
	+ Haựt theo daừy, nhoựm.
	+ Haựt caự nhaõn.
- Haựt vaứ voó tay hoaởc goừ ủeọm theo phaựch theo hửụựng daón cuỷa GV.
- HS oõn haựt theo hửụựng daón.
- HS traỷ lụứi.
- Chuự yự nghe GV nhaọn xeựt, daởn doứ vaứ ghi nhụự.
	Nghỉ giữa kỡ từ thứ 4 ngày 23/3 đến thứ 3 ngày 29/3
Sỏng thứ tư ngày 30 thỏng 3 năm 2011
Luyện Toán : 	ÔN TậP 
I)Mục tiêu: Giúp HS:
- Luyện tập làm tính cộng( không nhớ) các số trong pham vi 100
- Tập đặt tính rồi tính.
-Tập tính nhẩm(trong trường hợp cộng đơn giản)Và nhận biết bước đầu về tính chất giao hoán của phép cộng.
- Củng cố về giải toán và đo độ dài đoạn thẳng.
III) Các hoạt động dạy học: 
A)KT:HS làm bảng con:17+10 ; 32+25
GV nhận xét,cho điểm.
B)Bài luyện tập:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1)Giớithiệubài:
2)HĐ1:HDHS làm các BT trong SGK trang 156.
GV cho HS nêu yêu cầu của bài tập và làm bài tập.
-Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
47+22 40+20 12+4
51+35 80+9 8+31
HDHS đặt tính rồi tính.
Chú ý viết các số cho thẳng cột.
-Bài 2: Tính nhẩm:
a)30+6= 60+9= 52+6= 
 40+5= 80+9= 6+52=
Nhận xét kết quả:52+6và 6+52
b)
20cm+10cm= 4cm+5cm=
32cm+12cm= 30cm+40cm= 
25cm+4cm= 43cm+15cm= 
Lư u ý: ghi kết quả đưa cả đơn vị đo vào. GV nhận xét.
-Bài 3:GV nêu bài tập,HDHS tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. 
+Bài toán cho ta biết gì?
+Bài toán yêu cầu gì?
+Câu lời giải là gì?
+Muốn biết lớp em có bao nhiêu bạn ta phải làm phép tính gì?
HS ghi lời giải,phép tính,đáp số và cách trình bày bài giải.
-Bài 4: Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8 cm.
3)HĐ2:HS làm bài vào vở.
4)Chấm bài,chữa bài.
5)Củng cố,dặn dò
-HS nêu yêu cầu của bài và làm bài.
-Làm vào bảng con.Nhận xét,chữa lỗi.
 (Lưu ý viết các số cho thẳng cột)
-Tính nhẩm và viết kết quả vào sau dấu bằng.
a)30+6=36 60+9=69 52+6= 58
 40+5= 45 80+9=89 6+52=58
Nhận xét kết quả:52+6và 6+52bằng nhau.(Khiđổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi)
b)
20cm+10cm=30cm;4cm+5cm =9cm 32cm+12cm=44cm 30cm+40cm=70cm 
25cm+4cm=29cm 43cm+15cm=58cm.
- HS tìm hiểu yêu cầu của bài và giải BT trên bảng,cả lớp nhận xét,bổ sung.
+Lớp em có 21 bạn gái và 14 bạn trai.
+Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn?
+Lớp em có tất cả số bạn là:
+Làm phép cộng.Lấy 21 +14
-HS vẽ.
-Làm BT vào vở ô li(Bài 1,2,3)
-Hệ thống bài học.
-Nhận xét tiết học.
-Về ôn bài và chuẩn bị bài sau./.
Thứ tư ngày 30 thỏng 3 năm 2011
Toán : Luyện tập 
I)Mục tiêu: Giúp HS:
- Luyện tập làm tính cộng( không nhớ) các số trong pham vi 100
- Tập tính nhẩmvới phép cộng đơn giản 
- Củng cố về cộng các số đo độ dài đơn vị là xăngtimet.
III) Các hoạt động dạy học: 
A)KT:HS đếm từ 1 đến 100. và TLCH:
Số lớn nhất có 1 chữ số là số nào?
GV nhận xét,cho điểm.
B)Bài luyện tập:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1)Giới thiệu bài:
2)HĐ1:HDHS làm các BT trong vở BT Toán (Bài 109,trang 44)
-Bài 1:Tính:
 25 28 34 8
+ + + +
 63 41 51 10
.... .... .... .... ....
(Củng cố về cách cộng)
-Bài 2:Đặt tính rồi tính:
 61+32 15+44 7+31 ....
 61
+
 32
 ....
(Củng cố về cách đặt tính rồi tính)
-Bài 3:GV nêu BT.
HDHS tìm hiểu yêu cầu của bài và giải BT.
+Bài toán cho ta biết gì?
+Bài toán yêu cầu gì?
+Câu lời giải là gì?
+Muốn biết Bác Nam trồng được tất cả bao nhiêu cây ta phải làm phép tính gì?
-Bài 4:Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số đo.
(Đáp án:AB=3cm,AC=4cm,BC=5cm)
+Đoạn thẳng nào dài nhất?
+Đoạn thẳng nào ngắn nhất?
3)HĐ2:Thực hành vào vở.
GV theo dõi,giúp đỡ HS còn lúng túng.
4)Chấm bài và chữa bài.
-Làm vào bảng con.Nhận xét,chữa lỗi.
 25 28 34 8
+ + + +
 63 41 51 10
 88 69 85 18 ....
-Đọc yêu cầu của đề và làm bài.
(Lưu ý viết các số cho thẳng cột)
- HS tìm hiểu yêu cầu của bài và giải BT.
+Bác Nam trông fđược 28 cây cam và 20 cây bưởi.
+Hỏi Bác Nam trồng được tất cả bao nhiêu cây?
+Bác Nam trồng được số cây là:
+Làm phép cộng.Lấy 28 +20
BC
AB.
5)Củng cố,dặn dò:
-Nhận xét tiết học.Ôn bài ở nhà./.
TẬP ĐỌC
CHÚ CễNG
I.Mục tiờu:
- Đọc trơn cả bài. Đọc đỳng cỏc từ ngữ: ở lớp, đứng dậy, trờu, bụi bẩn, vuốt túc. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối dũng thơ, khổ thơ.
- Hiểu nội dung bài: Mẹ chỉ muốn nghe chuyện ở lớp bộ đó ngoan như thế nào? 
Trả lời cõu hỏi 1,2 ( SGK )
II.Đồ dựng dạy học: 
-Tranh minh hoạ bài đọc SGK.
III.Cỏc hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC : Hỏi bài trước.
Gọi 2 học sinh đọc bài: “Mời vào” và trả lời cỏc cõu hỏi SGK.
GV nhận xột chung.
2.Bài mới:
GV giới thiệu tranh, giới thiệu bài và rỳt tựa bài ghi bảng.
Hướng dẫn học sinh luyện đọc:
Đọc mẫu bài văn .Túm tắt nội dung bài:
Luyện đọc tiếng, từ ngữ khú:
Cho học sinh thảo luận nhúm để tỡm từ khú đọc trong bài- Học sinh luyện đọc từ ngữ kết hợp giải nghĩa từ.
Luyện đọc cõu:
Học sinh đọc từng cõu nối tiếp nhau 
Gọi học sinh đọc nối tiếp cõu theo dóy.
Luyện đọc đoạn, bài (chia thành 2 đoạn để luyện cho học sinh)
Đoạn 1: Từ đầu đến “Rẻ quạt”
Đoạn 2: Phần cũn lại.
Gọi học sinh đọc cỏ nhõn đoạn rồi tổ chức thi giữa cỏc nhúm.
Giỏo viờn đọc diễn cảm lại cả bài.
Đọc đồng thanh cả bài.
Luyện tập: ễn cỏc vần oc, ooc:
Bài tập 1: Tỡm tiếng trong bài cú vần oc ?
Bài tập 2:Tỡm tiếng ngoài bài cú vần oc, ooc ?
Giỏo viờn nờu tranh bài tập 3:
Núi cõu chứa tiếng cú mang vần oc hoặc ooc.
3.Củng cố tiết 1:
Gọi học sinh đọc lại bài, giỏo viờn nhận xột.
Tiết 2
4.Tỡm hiểu bài và luyện đọc:
Gọi học sinh đọc bài cả lớp đọc thầm và trả cõu hỏi:
-Lỳc mới chào đời chỳ cụng cú bộ lụng màu gỡ, chỳ đó biết làm động tỏc gỡ?
-Đọc những cõu văn tả vẽ đẹp của đuụi cụng trống sau hai, ba năm.
Nhận xột học sinh trả lời.
Giỏo viờn đọc diễn cảm lại bài văn, gọi 2 học sinh đọc lại cả bài văn.
Luyện núi: Haựt baứi haựt veà con coõng.
Giỏo viờn cho học sinh quan sỏt tranh minh hoạ và hỏt bài hỏt : Tập tầm vụng con cụng hay mỳa  . Hỏt tập thể nhúm và lớp.
5.Củng cố:
Hỏi tờn bài, gọi đọc bài, nờu lại nội dung bài đó học.
6.Nhận xột dặn dũ: Về nhà đọc lại bài nhiều lần, xem bài mới
Học sinh nờu tờn bài trước.
2 học sinh đọc bài và trả lời cõu hỏi:
Nhắc tựa.
Lắng nghe.
Thảo luận nhúm rỳt từ ngữ khú đọc
5, 6 em đọc cỏc từ trờn bảng.
H đọc nối tiếp 
Cỏc em thi đọc nối tiếp cõu theo dóy.
4 nhúm, mỗi nhúm cử 1 bạn thi đọc trước lớp. Cả lớp bỡnh chọn xem bạn nào đọc hay nhất, tuyờn dương bạn đọc hay nhất.
1 học sinh đọc lại bài, lớp đọc đồng thanh cả bài.
Ngọc. 
Thi đua theo nhúm tỡm và ghi vào bảng 
Oc: búc, bọc, cúc, lọc, /.Ooc: Rơ – moúc, quần soúc
Đọc mẫu cõu trong bài.
Từng học sinh đặt cõu. Sau đú lần lượt núi nhanh cõu của mỡnh. Học sinh khỏc nhận xột.
2 em đọc lại bài.
 Lỳc mới chào đời chỳ cụng cú bộ lụng màu tơ màu nõu gạch, sau vài giờ chỳ đó biết làm động tỏc xoố cỏi đuụi nhỏ xớu thành hỡnh rẻ quạt.
 Đuụi lớn thành một thứ xiờm ỏo rực rỡ sắc màu, mỗi chiếc lụng đuụi úng ỏnh màu xanh sẩm được tụ điểm bằng những đốm trũn đủ màu, khi giương rộng đuụi xoố rộng như một chiếc quạt lớn đớnh hàng trăm viờn ngọc. 
Học sinh đọc lại bài văn.
Quan sỏt tranh và hỏt bài hỏt : Tập tầm vụng con cụng hay mỳa.
Nhúm hỏt, lớp hỏt.
Nờu tờn bài, 1 học sinh đọc lại bàivà nội dung bài học.
Thực hành ở nhà.
Mĩ thuật: Vẽ tranh đàn gà
I)Mục tiêu:Giúp HS:
-Biết ghi nhớ về hình ảnh con gà.
-Biết chăm sóc vật nuôi trong nhà.
-Vẽ được tranh về đàn gà theo ý thích.
II)Đồ dùng:
GV:1 Số tranh,ảnh về đàn gà.
HS:Bút vẽ,vở Thực hành Mĩ thuật.
III)Các hoạt động dạy-học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1)Giới thiệu bài:
Giới thiệu tranh ,ảnh về đàn gà để HS nhận thấy:
2)HĐ1:HDHS cách vẽ tranh.
Cho HS xem tranh để nhận xét về:
-Đề tài của tranh?
-Những con gà trong tranh?
-Xung quanh con gà có những hình ảnh gì?
-Màu sắc,hình dáng và cách vẽ con gà trong tranh như thế nào?
-Gợi ý HS về đặc điểm con gà?
-Gợi ý cách vẽ:
+Vẽ 1 con gà hay nhiều con gà vào phần giấy ở vở Thực hành Mĩ thuật.
+Nhớ lại cách vẽ ở tuần 19,vẽ phác chì trước để có thể tấy sửa theo ý của mình.
+vẽ màu theo ý thích.
3)HĐ2:HS thực hành:
-GV theo dõi,giúp đỡ HS vẽ hình và vẽ màu.
4)Nhận xét,đánh giá:
GV cùng HS nhận xét bài vẽ về:
-Hình dáng của con gà.
-Hình ảnh phụ.
-Màu sắc .
5)Dặn dò:Sưu tầm tranh vẽ của thiếu nhi./.
-Gà là vật nuôi rất gần gũi với con người.
-Có gà trống,gà mái và gà con,mỗi con có vẻ đẹp riêng.
-Vẽ tranh đàn gà.
-Có gà trống,gà mái,gà con.
-Người cho gà ăn,cây cối,cảnh vật.
-tươi sáng và đẹp.
-Gà trống:thân to,đuôi dài,mào to,...
-Gà mái:thân to,đuôi ngắn hơn gà trống,mào nhỏ hơn,...
-Gà con:nhỏ,màu sắc đẹp.
-Vẽ tranh đàn gà theo ý của em.
-Vẽ màu theo ý thích.
-Bình chọn bài vẽ đẹp nhất và tuyên dương.
Thứ năm ngày 31 tỏng 3năm 2011
Toán : Luyện tập 
I)Mục tiêu: Giúp HS: Giúp HS:
- Luyện tập làm tính cộng( không nhớ) các số trong pham vi 100
- Tập tính nhẩmvới phép cộng đơn giản 
- Củng cố về cộng các số đo độ dài đơn vị là xăngti mét.
III) Các hoạt động dạy học: 
A)KT:HS làm bảng con:28+30 ; 22+52
GV nhận xét,cho điểm.
B)Bài luyện tập:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1)Giớithiệubài:
2)HĐ1:HDHS làm các BT trong VBT (Bài 110.)
GV cho HS nêu yêu cầu của bài tập và làm bài tập.
-Bài 1: Tính: 
 54 35 55 44
+ + + +
 14 22 23 33
 .... .... .... ....
HDHS đặt tính rồi tính.
Chú ý viết các số cho thẳng cột.
-Bài 2: Tính nhẩm:
20cm+10cm= 30cm+40cm=
14cm+5cm= 25cm+4 cm= 
32cm+12cm= 43cm+15cm= 
Lưu ý: ghi kết quả đưa cả đơn vị đo vào. GV nhận xét.
-Bài 3:GV nêu bài tập,HDHS tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài. 
+Bài toán cho ta biết gì?
+Bài toán yêu cầu gì?
+Câu lời giải là gì?
+Muốn biết lớp em có bao nhiêu bạn ta phải làm phép tính gì?
HS ghi lời giải,phép tính,đáp số và cách trình bày bài giải.
3)HĐ2:HS làm bài vào vở.
4)Chấm bài,chữa bài.
5)Củng cố,dặn dò: 
-HS nêu yêu cầu của bài và làm bài.
-Làm vào bảng con.Nhận xét,chữa lỗi.
 (Lưu ý viết các số cho thẳng cột)
-Tính nhẩm và viết kết quả vào sau dấu bằng.
20cm+10cm=30cm 
14cm+5cm=19cm
 32cm+12cm=44cm; 30cm+40cm=70cm ; 25cm+4cm=29cm ; 43cm+15cm=58cm. 
-Đọc bài và tìm hiểubài,sau đó làm bài
+Lúc đầu con sên bò được 15cm,sau đó bò tiếp được 14cm.
+Hỏi Sên bò được tất cả bao nhiêu cm?
+Sên bò tất cả là :
+Làm tính cộng:14 +15=29(cm)
 Bài giải :
 Sên bò tất cả là :
 15 +14=29(cm)
 Đáp số :29cm
-Làm bài và chữa bài.
TUẽ NHIEÂN XAế HOÄI Baứi 29: NHAÄN BIEÁT CAÂY COÁI VAỉ CON VAÄT
I.Muùc ủớch::Sau baứi hoùc, HS 
	-Cuỷng coỏ caực kkieỏn thửực ủaừ hoùc veà thửùc vaọt vaứ ủoọng vaọt ủoàng thụứi nhaọn bieỏt ủửụùc moọt soỏ caõy vaứ con vaọt mụựi.
	-Bieỏt ủửụùc ủaởc ủieồm chung nhaỏt cuỷa caõy coỏi, ủaởc ủieồm chung nhaỏt cuỷa caực con vaọt.\
	-Coự yự thửực baỷo veọ caõy coỏi vaứ con vaọt coự ớch.
II. ẹoà duứng daùy hoùc: Saựch giaựo khoa, caực tranh aỷnh sửu taàm. 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1/ OÅn ủũnh lụựp:
2/ Kieồm tra baứi cuừ: 
-Muoói thửụứng soỏng ụỷ ủaõu?
-Neõu taực haùi do bũ muoói ủoỏt?
-GV nhaọn xeựt- ủaựnh giaự
3/ Baứi mụựi:a/ Giụựi thieọu baứi
 b/ Daùy baứi mụựi:
Hoùat ủoọng 1: Phaõn loaùi caực maóu vaọt veà thửùc vaọt
 B1: Giao nhieọm vuù vaứ thửùc hieọn: Daựn caực tranh, aỷnh veà caõy coỏi cuỷa HS ủem vaứo lụựp theo coọt: caõy rau, caõy hoa vaứ caõy goó.
 B2: Thu keỏt quaỷ laứm vieọc
 Keỏt luaọn: Coự raỏt nhieàu loaùi caõy khaực nhau, nhửng caực caõy ủeàu coự chung 1 ủaởc ủieồm laứ: coự reó, thaõn, laự, hoa. 
Hoaùt ủoọng 3: Laứm vieọc vụựi caực maóu vaọt vaứ tranh aỷnh veà ủoọng vaọt
 B1: Daựn caực tranh, aỷnh veà con vaọt leõn giaỏy, phaõn ra con vaọt coự ớch, coự haùi. Neõu ớch lụùi vaứ taực haùi cuỷa con vaọt ủoự 
 B2: Kieồm tra keỏt quaỷ hoaùt ủoọng
 Keỏt luaọn: Coự nhieàu ủoọng vaọt khaực nhau veà hỡnh daùng, kớch cụừ, nụi soỏng, nhửng chuựng gioỏng nhau laứ ủeàu coự ủaàu, mỡnh vaứ cụ quan di chuyeồn.
IV. Cuỷng coỏ, daởn doứ: Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-Haựt
-HS traỷ lụứi
-HS laứm vieọc theo nhoựm, treo saỷn phaồm trửụực lụựp
-HS trỡnh baứy keỏt quaỷ cuỷa nhoựm mỡnh
-Lụựp nhaọn xeựt, boồ sung
-HS laứm vieọc theo nhoựm
-Treo tranh, cửỷ ủaùi dieọn nhoựm leõn trỡnh baứy
KỂ CHUYỆN
NIỀM VUI BẤT NGỜ
I.Mục tiờu : 
- Kể lại được một đoạn cõu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh.
- Hiểu nội dung cõu chuyện: Bỏc Hồ rất yờu thiếu nhi và thiếu nhi cũng yờu quý Bỏc Hồ 
II.Đồ dựng dạy học:
-Bảng ghi gợi ý 4 đoạn của cõu chuyện.
III.Cỏc hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC : 
Giỏo viờn yờu cầu học sinh học mở SGK trang 90 để kể lại cõu chuyện “Bụng hoa cỳc trắng”. Mỗi em kể theo 2 tranh. 
Gọi học sinh núi ý nghĩa cõu chuyện.
Nhận xột bài cũ.
2.Bài mới :
- Qua tranh giới thiệu bài và ghi tựa.
Kể chuyện: Giỏo viờn kể 2, 3 lần với giọng diễn cảm:
Kể lần 1 để học sinh biết cõu chuyện.
Kể lần 2 và 3 kết hợp tranh minh hoạ giỳp học sinh nhớ cõu chuyện.
- Hướng dẫn học sinh kể từng đoạn cõu chuyện theo tranh: 
Tranh 1: Giỏo viờn yờu cầu học sinh xem tranh trong SGK đọc và trả lời cõu hỏi dưới tranh.
Tranh 1 vẽ cảnh gỡ ?
Cõu hỏi dưới tranh là gỡ ?
Giỏo viờn yờu cầu mỗi tổ cử 1 đại diện thi kể đoạn 1. 
Tranh 2, 3 và 4: Thực hiện tương tự như tranh 1.
- Hướng dẫn học sinh kể toàn cõu chuyện:
Tổ chức cho cỏc nhúm, mỗi nhúm 4 em đúng cỏc vai: Lời người dẫn chuyện, Lời Bỏc, Lời cỏc chỏu Mẫu giỏo). Thi kể toàn cõu chuyện. 
Kể lần 1 giỏo viờn đúng vai người dẫn chuyện, cỏc lần khỏc giao cho học sinh thực hiện với nhau.
- Giỳp học sinh hiểu ý nghĩa cõu chuyện:
Cõu chuyện này cho em biết điều gỡ ?
3.Củng cố dặn dũ: 
Nhận xột tổng kết tiết học, yờu cầu học sinh về nhà kể lại cho người thõn nghe. Chuẩn bị tiết sau, xem trước cỏc tranh minh hoạ phỏng đoỏn diễn biến của cõu chuyện.
2 học sinh xung phong kể lại cõu chuyện “Bụng hoa cỳc trắng”.
Học sinh khỏc theo dừi để nhận xột cỏc bạn kể.
2 học sinh nờu ý nghĩa cõu chuyện.
Học sinh nhắc tựa.
Học sinh lắng nghe và theo dừi vào tranh để nắm nội dung cõu truyện.
Cỏc bạn nhỏ đi qua cổng Phủ Chủ tịch, xin cụ giỏo cho vào thăm nhà Bỏc.
Cỏc bạn nhỏ xin cụ giỏo điều gỡ khi đi qua cổng Phủ Chủ tịch?
Học sinh cả lớp nhận xột cỏc bạn đúng vai và kể.
Lần 1: Giỏo viờn đúng vai người dẫn chuyện và cỏc học sinh để kể lại cõu chuyện.
Cỏc lần khỏc học sinh thực hiện (khoảng 4 ->5 nhúm thi đua nhau. Tuỳ theo thời gian)
Học sinh khỏc theo dừi và nhận xột cỏc nhúm kể và bổ sung.
Bỏc Hồ rấy yờu thiếu nhi, thiếu nhi rất yờu Bỏc Hồ.
Bỏc Hồ và thiếu nhi rất yờu quý nhau.
Bỏc Hồ rất gần gũi, thõn ỏi với thiếu nhi.
Tuyờn dương cỏc bạn kể tốt.
Thứ sỏu ngày 1 thỏng 4 năm 2011
Toán : Phép trừ trong phạm vi 100(trừ không nhớ). 
I)Mục tiêu: Giúp HS:
- HS biết đặt tính và thực hiện phép tính trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100( dạng 57- 23). 
- Củng cố về giải toán có lời văn.
II)Đồ dùng:Các bó chục que tính và các que tính rời.
III) Các hoạt động dạy học: 
A)Kiểm tra: Thực hiện phép tính:34+23=...
GV nhận xét,ghi điểm.
B)Bài mới:
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1)Giới thiệu bài:
2)HĐ1: Giới thiệu cách làm tính trừ
 ( không nhớ)
*Bước 1: Thao tác trên que tính.
- Gài 57 que tính lên bảng , gài giống HS.
-Em vừa lấy bao nhiêu que tính?
Viết 57.
-GV Thao tác giống HS.
Vừa tách ra bao nhiêu que tính?
Viết 23 thẳng hàng với 57
Sau khi tách 23 que tính ra thì còn bao nhiêu que tính?
- Vì sao em biết?
Có thể thực hiện bằng cách nào khác?
*Bước 2: Giới thiệu cách làm tính trừ.
HD Đặt tính:
57 gồm mấy c

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 29.1.doc