Giáo án Lớp 1 - Tuần 29

I/ Mục tiêu

- HS đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: xanh mát, ngan ngát, thanh khiết, dẹt lại. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Hiểu nội dung bài : Vẻ đẹp của lá, hoa, hương sắc loài sen.

Trả lời được câu hỏi 1,(SGK)

II/ Đồ dùng dạy - học

Tranh minh hoạ SGK. Chép bài lên bảng.

III/ Các hoạt động dạy - học

 

doc 14 trang Người đăng honganh Ngày đăng 15/01/2016 Lượt xem 690Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 29", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai : 29/3/2010
TẬP ĐỌC (Tuần 29)
Bài : ĐẦM SEN
I/ Mục tiêu 
- HS đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: xanh mát, ngan ngát, thanh khiết, dẹt lại. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Hiểu nội dung bài : Vẻ đẹp của lá, hoa, hương sắc loài sen.
Trả lời được câu hỏi 1,(SGK) 
II/ Đồ dùng dạy - học 
Tranh minh hoạ SGK. Chép bài lên bảng.
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra 
- HS đọc bài: Vì bây giờ mẹ mới về TLCH 
- Nhận xét.
 2. Bài mới 
* Giới thiệu chủ điểm 
* HĐ1 : Hướng dẫn HS luyện đọc.
- GV đọc mẫu.
 * Luyện đọc từ 
- Yêu cầu HS phân tích tiếng, từ 
- GV giải nghĩa các từ : “đài sen, nhị, thanh khiết”
 * Luyện đọc câu 
- GV chỉ bảng từng câu 
 * Luyện đọc đoạn, bài.
- Nhận xét, sửa sai cho HS.
* HĐ2 : Ôn vần en, oen. 
- GV nêu yêu cầu 
- GV hướng dẫn HS nói câu ( Yêu cầu 3 ) 
* HĐ3 : Tìm hiểu bài 
 + Câu 1 : 
- HS đọc đoạn lại bài và câu hỏi 1 
- GV nhận xét 
 + Câu 2 :(Hướng dẫn tương tự trên )
- Yêu cầu HS đọc lại đoạn 3 
- Gv đọc lại bài.
* HĐ5 : Luyện nói : 
- GV nhận xét, chốt ý giáo dục HS.
3. Củng cố - dặn dò 
- Gọi HS đọc lại bài.
- Dặn dò 
- Nhận xét tiết học.
- HS đọc cá nhân, trả lời câu hỏi.
- HS luyện đọc cá nhân : các từ ngữ nêu trên phần mục tiêu.
- HS đọc tiếp nối từng câu 
- HS đọc theo nhóm 3 (mỗi em đọc một khổ thơ)
- HS đọc đồng thanh theo tổ.
- HS tìm đọc : cá nhân 
- 2 HS đọc lại bài 
- HS trả lời câu hỏi 
- HS đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi.
- 2, 3 HS đọc lại bài,lớp đọc ĐT 
- HS quan sát tranh SGK nói 
- HS nói trước lớp.
Thứ ba: 30/3/2010
TẬP VIẾT
TÔ CHỮ HOA : L , MÂ, N
I/ Mục tiêu 
- HS biết tô chữ hoa L, M, N.
- Viết đúng các vần en, oen, ong,oong ; các từ ngữ : hoa sen, nhoẻn cười, trong xanh, cải xoong kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở tập viết .
 * HSKG viết đều nét, dãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ quy định trong vở tập viết.
II/ Đồ dùng dạy - học 
Các mẫu chữ hoa nêu trên.
Bảng phụ viết sẵn các vần và từ ngữ nêu trên.
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra 
- Kiểm tra phần luyện viết ở nhà của HS 
- Nhận xét.
 2. Bài mới 
* HĐ1: Hướng dẫn tô chữ 
- GV cho HS xem chữ mẫu 
- GV nêu nhận xét về số lượng nét và kiểu nét trong từng con chữ : L, MÂ, N
- GV viết mẫu, hướng dẫn HS viết 
* HĐ2 : Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng 
- Yêu cầu HS viết vần và các từ 
- Nhận xét, sửa sai.
* HĐ3 : Hướng dẫn HS tập tô và viết vào vở 
- Yêu cầu HS tô và viết bài phần vần và từ ứng dụng trong bài vào vở.
- GV quan sát, uốn nắn HS.
- GV chấm tập, nhận xét.
 3. Củng cố - dặn dò 
- Dặn HS về nhà viết hoàn thành bài luyện viết ở nhà ( phần B ) 
- Nhận xét tiết học.
- HS quan sát, nhận xét 
- Hs tập viết vào bảng con 
- HS đọc các vần và từ ngữ cần viết trong bài : cá nhân.
- HS tập viết vào bảng con
- HS tô và viết bài vào vở 
Thứ ba: 30/3/2010
CHÍNH TẢ (Tập chép)
HOA SEN 
I/ Mục tiêu 
- HS nhìn bảng hoặc sách, chép lại và trình bày đúng bài thơ lục bát Hoa sen: 28 chữ trong khoảng 12 – 15 phút.
- Điền đúng vần en, oen, chữ g hay gh vào chỗ chấm. Bài tập 2, 3 SGK.
II/ Đồ dùng dạy - học 
Bảng phụ viết sẵn đoan viết, bài tập 
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra 
Kiểm tra vở những HS viết lại bài kỳ trước 
Nhận xét 
 2. Bài mới 
* HĐ1 : Hướng dẫn tập chép 
- GV đọc bài thơ 
- Yêu cầu HS đọc lại bài thơ 
- Yêu cầu HS viết bài 
- GV quan sát uốn nắn HS. 
- GV đọc lại bài ( từng chữ ), GV dừng lại ở những chữ khó đánh vần.
- GV chấm tập, nhận xét 
* HĐ2 : Làm bài tập 
2. Điền vần en hay oen
3. Điền chữ g hay gh
- Hướng dẫn tương tự trên.
 3. Củng cố - dặn dò 
- Dặn những HS viết sai nhiều về viết lại bài.
- Liên hệ giáo dục HS.
- Nhận xét tiết học.
- 2 HS nhìn bảng đọc lại bài 
- Cả lớp đọc thầm bài thơ, viết vào bảng những chữ dễ viết sai.
- HS đọc ĐT lại bài thơ.
- HS nhìn bảng viết bài 
- HS soát lỗi, ghi số lỗi ra lề.
- HS đọc yêu cầu 
- 2 HS thực hiện trên bảng lớp. Cả lớp thực hiện vào vở. 
- HS đọc lại các từ vừa điền.
Thứ tư : 31/3/2010
TẬP ĐỌC
Bài : MỜI VÀO 
I/ Mục tiêu 
- HS đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các từ ngữ có tiếng vùng phương ngữ dễ phát âm sai. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ,khổ thơ.
- Hiểu được nội dung bài :Chủ nhà hiếu khách, niềm nở đón những người bạn tốt đến chơi 
- Trả lời được câu hỏi 1, 2 SGK .
- Học thuộc lòng 2 khổ thơ đầu .
II/ Đồ dùng dạy - học 
Tranh minh hoạ SGK. Chép bài lên bảng.
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra 
- Yêu cầu HS đọc bài : Đầm sen, TLCH 
- Nhận xét.
 2. Bài mới 
* HĐ1 : Hướng dẫn HS luyện đọc.
- GV đọc mẫu.
 * Luyện đọc từ 
- Yêu cầu HS phân tích tiếng, từ 
- GV giải nghĩa từ kiễng chân, buồm thuyền”
 * Luyện đọc câu 
- GV chỉ bảng từng câu 
 * Luyện đọc đoạn, bài.
- Nhận xét, sửa sai cho HS.
* HĐ2 : Ôn vần ong, oong. 
- GV nêu yêu cầu 
- GV hướng dẫn HS nói câu ( Yêu cầu 3 ) 
* HĐ3 : Tìm hiểu bài 
 + Câu 1 : 
- Yêu HS đọc đoạn lại bài và câu hỏi 1 trong bài 
- GV nhận xét 
 + Câu 2 :(Hướng dẫn tương tự trên )
- Yêu cầu HS đọc lại đoạn 3 
- Gv đọc lại bài.
* HĐ5 : Luyện học thuộc lòng
- GV xoá bảng dần hướng dẫn học thuộc lòng
* HĐ6 : Luyện nói : 
- GV nhận xét, chốt ý giáo dục HS.
3. Củng cố - dặn dò 
- Gọi HS đọc lại bài.
- Dặn dò 
- Nhận xét tiết học.
- HS đọc cá nhân, trả lời câu hỏi.
- HS luyện đọc cá nhân : các từ ngữ nêu trên phần mục tiêu.
- HS đọc tiếp nối từng câu 
- HS đọc theo nhóm 3 ( mỗi em đọc một khổ thơ )
- HS đọc đồng thanh theo tổ.
- HS tìm đọc : cá nhân 
- 2 HS đọc lại bài 
- HS trả lời câu hỏi 
- HS đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi.
- 2, 3 HS đọc lại bài,lớp đọc ĐT 
- HS học thuộc lòng theo hướng dẫn 
- HS quan sát tranh SGK nói 
- HS nói trước lớp.
Thứ năm: 1/4/2010
CHÍNH TẢ ( Tập chép )
MỜI VÀO 
I/ Mục tiêu 
- HS nhìn bảng chép lại chính xác, trình bày đúng khổ thơ 1,2 bài Mời vào trong khoảng 15 phút.
- Điền đúng vần ong hay oong, chữ ng hay ngh vào chỗ chấm.
 Bài tập 2, 3 SGK.
II/ Đồ dùng dạy - học 
Bảng phụ viết sẵn đoan viết, bài tập 
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra 
Kiểm tra vở những HS viết lại bài kỳ trước 
Nhận xét 
 2. Bài mới 
* HĐ1 : Hướng dẫn tập chép 
- Gv cho HS xem nội dung đoạn cần viết 
- Yêu cầu HS viết bài 
- GV quan sát uốn nắn HS. 
- GV đọc lại bài ( từng chữ ), GV dừng lại ở những chữ khó đánh vần.
- GV chấm tập, nhận xét 
* HĐ2 : Làm bài tập 
2. Điền vần ong hay oong
3. Điền chữ ng hay ngh
- Hướng dẫn tương tự trên.
 3. Củng cố - dặn dò 
- Dặn những HS viết sai nhiều về viết lại bài.
- Liên hệ giáo dục HS.
- Nhận xét tiết học.
- 2 HS nhìn bảng đọc lại bài 
- Cả lớp đọc thầm đoạn văn, viết vào bảng những chữ dễ viết sai.
- HS đọc ĐT lại đoạn văn.
- HS nhìn bảng viết bài 
- HS soát lỗi, ghi số lỗi ra lề.
- HS đọc yêu cầu 
- 2 HS thực hiện trên bảng lớp. Cả lớp thực hiện vào vở. 
- HS đọc lại các từ vừa điền.
Thứ năm: 1/4/2010
KỂ CHUYỆN
NIỀM VUI BẤT NGỜ
I/ Mục tiêu 
- HS kể lại được một đoạn truyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh.
- Hiểu nội dung câu chuyện : Bác Hồ rất yêu thiếu nhi và thiếu nhi cũng rất yêu quý Bác Hồ.
* HSK,G kể được toàn bộ câu chuyện.
II/ Đồ dùng dạy – học 
Tranh ( Bộ tranh kể chuyện ) 
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra 
- HS kể lại câu chuyện : Bông hoa cúc trắng.
- Nhận xét, đánh giá 
 2. Bài mới 
 * HĐ1: Kể chuyện 
- GV kể chuyện lần 1 
- GV kể lần 2, 3 kết hợp với tranh ( nội dung SGK )
* HĐ2: Hướng dẫn HS kể từng đoạn truyện theo tranh 
- Kể theo từng tranh : GV yêu cầu HS xem tranh, đọc câu hỏi dưới tranh, TLCH.
* HĐ3 : Hướng dẫn HS kể toàn bộ câu chuyện 
- GV tổ chức HS kể theo vai 
- G V là người dẫn chuyện cho HS kể lần đầu 
* HĐ4 : Giúp HS hiểu nghĩa câu chuyện 
- GV hỏi : Câu chuyện cho em hiểu điều gì ?
- GV nhận xét, giáo dục HS.
3. Củng cố - dặn dò 
- Liên hệ giáo dục HS 
- Dặn dò.
- Nhận xét tiết học
-4 HS kể ( mỗi em kể một đoạn ) 
- HS nghe nhớ câu chuyện 
- HS quan sát tranh, đọc câu hỏi dưới tranh, trả lời câu hỏi.
- HS kể chuyện : cá nhân theo từng tranh 
- HSKG kể lại toàn bộ câu chuyện, HS kể theo vai 
- Nhận xét.
- HS trả lời : 
+ Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Thiếu nhi rất yêu Bác Hồ.
+ Bác Hồ và thiếu nhi rất yêu quý nhau.
Thứ sáu: 2/4/2010
TẬP ĐỌC
Bài : CHÚ CÔNG 
I/ Mục tiêu 
- HS đọc trơn cả bài. Ñoïc đúng các từ ngữ: nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh. Biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
 - Hiểu được nội dung bài : Đặc điểm của đuôi công lúc bé và vẻ đẹp của bộ lông công lúc trưởng thành.
- Trả lời được câu hỏi 1, 2 SGK 
II/ Đồ dùng dạy - học 
Tranh minh hoạ SGK. Chép bài lên bảng.
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra 
- HS đọc thuộc lòng bài : Mời vào, TLCH.
- Nhận xét.
 2. Bài mới 
* HĐ1 : Hướng dẫn HS luyện đọc.
- GV đọc mẫu.
 * Luyện đọc từ 
- Yêu cầu HS phân tích tiếng, từ 
 * Luyện đọc câu 
- GV chỉ bảng từng câu 
* Luyện đọc đoạn, bài.
- Nhận xét, sửa sai cho HS.
* HĐ2 : Ôn vần en, oen. 
- GV nêu yêu cầu 
- GV hướng dẫn HS nói câu ( Yêu cầu 3 ) 
* HĐ3 : Tìm hiểu bài 
 + Câu 1 : 
- Yêu HS đọc lại bài và câu hỏi 1 trong bài 
- GV nhận xét 
 + Câu 2 :(Hướng dẫn tương tự trên )
- Yêu cầu HS đọc lại bài 
- Gv đọc lại bài.
* HĐ5 : Luyện nói : 
- GV nhận xét, chốt ý giáo dục HS.
3. Củng cố - dặn dò 
- Gọi HS đọc lại bài.
- Dặn dò 
- Nhận xét tiết học.
- 2 HS đọc, trả lời câu hỏi.
- HS luyện đọc cá nhân : các từ ngữ nêu trên phần mục tiêu.
- HS đọc tiếp nối từng câu 
- HS đọc theo nhóm 3 ( mỗi em đọc một khổ thơ )
- HS đọc đồng thanh theo tổ.
- HSKG tìm đọc : cá nhân 
- HSKG nói câu 
- 2 HS đọc lại bài 
- HS trả lời câu hỏi 
- HS đọc lại bài , trả lời câu hỏi.
- 2, 3 HS đọc lại bài 
- HS đọc ĐT 
- HS quan sát tranh SGK nói về căn nhà của mình. 
- HS nói trước lớp.
Thứ sáu: 2/4/2010
SINH HOẠT LỚP
TUẦN 29
I/ Mục tiêu 
 -HS nhận ra ưu khuyết điểm 4 mặt giáo dục trong tuần.
 - Nắm được phương hướng tuần sau.
II / Tiến hành sinh hoạt 
 1. Tổng kết tuần.
 * Lớp trưởng điều khiển 
 - Các tổ thảo luận 
 - Tổ trưởng các tổ báo cáo
 - Tổ viên nhận xét bổ sung.
 * GV nhận xét 
 - Nhận xét, nhắc nhở HS.
 - Nhắc nhở những HS học tập còn lười biếng, những HS vệ sinh kém.
 2. Phương hướng tuần sau :
 - Đi học đều, đúng giờ, nghỉ học phải có giấy phép. 
 - Thuộc bài, làm bài đầy đủ khi đến lớp.
 - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập, sách vở khi đến lớp.
 - Nhắc nhở lớp trưởng và các lớp phó, tổ trưởng kiểm tra bài đầu giờ.
 - Nhắc nhở HS luyện viết, luyện đọc ở nhà nhiều lần.
 - Giáo dục đạo đức HS.
 - Phân công tổ 4 làm vệ sinh lớp tuần 30.
Thứ hai: 29/3/2010 
TOÁN
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100 (CỘNG KHÔNG NHỚ)
I/ Mục tiêu 
- Nắm được cách cộng số có hai chữ số ; biết đặt tính và làm tính cộng ( không nhớ ) số có hai chữ số, vận dụng để giải toán.
- Thực hiện được các bài tập 1,2,3 trong bài. ( HS KG thực hiện được bài 4 )
II/ Đồ dùng dạy - học 
Các thẻ chục que tính và các que tính rời ; kẻ bảng như SGK.
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra
- Gọi HS nêu các số có hai chữ số 
- Nhận xét 
 2. Bài mới 
* HĐ1 : Giới thiệu cách làm tính cộng (không nhớ )
- GV thao tác trên que tính để hướng dãn HS kỹ thuật tính.( Hướng dẫn HS thực hiện tương tự như cộng trong phạm vi 20 ).
- GV nhắc lại cách đặt tính và tính 
* Hướng dẫn HS thực hiện phép cộng : 
35 + 20 ;35 + 2 tương tự như trên.
* Lưu ý HS khi đặt tính, các sô phải thẳng cột với nhau.
* HĐ2 : Thực hành 
 + Bài 1 : Tính 
- GV nêu từng phép tính 
- Nhận xét, sửa bài.
 + Bài 2 : Đặt tính rồi tính 
- Yêu cầu HS thực hiện vào vở 
- Nhận xét, sửa bài.
 +Bài 3 
- Gọi HS nêu đề toán 
- Yêu cầu HS thực hiện vào vở 
 +Bài 4 : 
- GV nêu yêu cầu, yêu cầu HSKG thực hiện ở nhà.
 3. Củng cố - dặn dò 
- Dặn HS ôn lại bài.
- Nhận xét tiết học 
- 2HS nêu trước lớp 
- Hs thao tác trên que tính theo GV.
- HS nhắc lại cá nhân.
- HS thực hiện lần lượt vào bảng con.
- HS lớp làm bài vào vở.3 HS thực hiện trên bảng lớp. 
Nhận xét, sửa bài.
- HS đọc cá nhân 
- HS làm bài vào vở. 1 HS thực hiện trên bảng lớp, nhận xét, sửa bài.
- HS KG thực hiện ở nhà.
Thứ ba: 30/3/2010 
TOÁN
LUYỆN TẬP
I/Mục tiêu 
- Biết làm tính cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 100, tập đặt tính rồi tính ; biết tính nhẩm.
- Thực hiện được các bài tập 1, 2,3, 4 trong bài.
II/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra
- Yêu cầu HS đặt tính rồi tính : 
32 + 24 41 + 15 
- Nhận xét.
 2. Bài mới 
* Thực hành 
- Hướng dẫn HS thực hiện lần lượt từng bài tập 
 + Bài 1 : Đặt tính rồi tính 
- Gọi HS nêu yêu cầu, nhắc lại cách thực hiện.
- Yêu cầu HS thực hiện vào vở.
 + Bài 2 : Tính nhẩm 
- GV hướng dẫn HS cách nhẩm 
- Yêu cầu HS nhẩm, nêu kết quả.
- Nhận xét, sửa bài.
+ Bài 3 : 
- Yêu cầu HS đọc đề toán, phân tích bài toán. 
- GV tóm tắt bài toán.
- Yêu cầu HS thực hiện vào vở 
 + Bài 4 : Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
- Yêu cầu HS nhắc lại cách vẽ đoạn thẳng
 3. Củng cố - dặn dò 
- Dặn Hs về thực hiện lại dạng toán đã học.
- Nhận xét tiết học.
- 2 HS thực hiện tên bảng lớp, nhắc lại cách đặt tính và tính.
- HS đọc yêu cầu,nhắc lại cách thực hiện : cá nhân 
- HS thực hiện vào vở 
- HS nhẩm, nêu kết quả : cá nhân 
- HS đọc đề toán : cá nhân, đồng thanh.
- HS thực hiện vào vở, 1 HS thực hiện tên bảng lớp, nhận xét, sửa bài 
- HS nhắc : cá nhân
- HS thực hành vẽ đoạn thẳng vào vở. 
* Rút kinh nghiệm : 
Thứ tö: 31/3/2010 
TOÁN
LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu 
- Biết làm tính cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 100 ; biết tính nhẩm.Vận dụng để cộng các số đo độ dài.
- Thực hiện được các bài tập 1, 2, 4 trong bài.(HSKG thực hiện được bài tập 3)
II/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra
- Yêu cầu HS đặt tính rồi tính : 
32 + 24 41 + 15 
- Nhận xét.
 2. Bài mới 
* Thực hành 
- Hướng dẫn HS thực hiện lần lượt từng bài tập 
 + Bài 1 : Tính 
- Gọi HS nêu yêu cầu nhắc lại cách thực hiện.
- Yêu cầu HS thực hiện vào vở.
 + Bài 2 : Tính nhẩm 
- GV hướng dẫn HS cách nhẩm 
- Yêu cầu HS thực hiện vào vở 
- Nhận xét, sửa bài.
 + Bài 4 : 
- Yêu cầu HS đọc đề toán, phân tích bài toán 
- GV tóm tắt bài toán.
- Yêu cầu HS thực hiện vào vở 
 + Bài 3 : Nối ( theo mẫu )
- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện 
- GV tổ chức cho HS thi tiếp sức.
- Nhận xét 
 3. Củng cố - dặn dò 
- Dặn Hs về thực hiện lại dạng toán đã học.
- Nhận xét tiết học.
- 2 HS thực hiện tên bảng lớp, nhắc lại cách đặt tính và tính.
- HS đọc yêu cầu,nhắc lại cách thực hiện : cá nhân 
- HS thực hiện vào vở 
- HS thực hiện nhẩm vào vở 
- 2 HS thực hiện trên bảng lớp 
- Nhận xét, sửa bài.
- HS đọc đề toán : cá nhân, đồng thanh.
- HS thực hiện vào vở, 1 HS thực hiện tên bảng lớp, nhận xét, sửa bài .
- HS KG nêu 
- HS KG thi tiếp sức thực hiện bài 
Thứ naêm: 1/4/2010 
TOÁN
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100 (TRỪ KHÔNG NHỚ)
I/ Mục tiêu 
-Biết đặt tính và làm tính trừ ( không nhớ ) số có hai chữ số, biết giải toán có phép trừ số có hai chữ số.
- Thực hiện được các bài tập 1,2,3 trong bài. 
II/ Đồ dùng dạy - học 
Các thẻ chục que tính và các que tính rời ; kẻ bảng như SGK. Bảng phụ viết nội dung bài tập 2.
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra
- Gọi HS nêu các số có hai chữ số 
- Nhận xét 
 2. Bài mới 
*HĐ1: Giới thiệu cách làm tính trừ (không nhớ )
- GV thao tác trên que tính để hướng dẫn HS kỹ thuật tính.( Hướng dẫn HS thực hiện tương tự như cộng trong phạm vi 100 ) 
- GV nhắc lại cách đặt tính và tính 
* Hướng dẫn HS thực hiện phép trừ : 
57 -23 tương tự như trên.
* Lưu ý HS khi đặt tính, các soá phải thẳng cột với nhau.
* HĐ2 : Thực hành 
 + Bài 1 : a/ Tính 
- GV nêu từng phép tính 
- Nhận xét, sửa bài.
 b/ Đặt tính rồi tính 
- Yêu cầu HS thực hiện vào vở 
- Nhận xét, sửa bài.
+Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s. 
- GV nêu yêu cầu 
- Hướng dẫn HS thực hiện dạng trắc nghiệm.
- Yêu cầu HS thực hiện vào sách.
+Bài 3 : 
-Gọi HS đọc đề toán, phân tích bài toán 
- Yêu cầu hS thực hiện vào vở 
 3. Củng cố - dặn dò 
- Dặn HS ôn lại bài 
- Nhận xét tiết học 
- 2HS nêu trước lớp 
- HS thao tác trên que tính theo GV.
- HS nhắc lại cá nhân.
- HS thực hiện lần lượt vào bảng con.
- HS lớp làm bài vào vở.3 HS thực hiện trên bảng lớp. Nhận xét, sửa bài.
- HS làm bài vào sách. 1 HS thực hiện trên bảng phụ, nhận xét, sửa bài.
- HS đọc, phân tích bài toán 
- HS thực hiện vào vở, 1 HS thực hiện trên bảng lớp. Nhận xét, sửa bài 
Ngày dạy: 30/3/2010
THỂ DỤC
TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
I/Mục tiêu 
- Böôùc ñaàu bieát caùch chuyền cầu theo nhóm 2 người ( bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ)
*Có thể chưa đón được cầu chuyền tới,nhưng tung cầu và dùng bảng cá nhân,vợt gỗ đánh cầu đi được coi là chuyền cầu.
-Böôùc ñaàu bieát caùch chơi trò chơi :( chưa có vần điệu).
II/ Địa điểm – phương tiện 
- Trên sân trường, dọn vệ sinh.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp 
 1. Phần mở đầu 
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài học :.
- Xoay các khớp cổ tay, cẳng tay, cánh tay, đầu gối, hông :.
 2. Phần cơ bản 
* Trò chơi : Kéo cưa lừa xẻ 
- Đầu tiên cho HS chơi khoảng 1 phút để nhớ lại cách chơi. Tiếp theo GV dạy cho HS cách đọc 1 trong 2 bài vần điệu ; Cho HS chơi kết hợp có vần điệu.
* Chuyền cầu theo nhóm 2 người.
- Cho cả lớp tập hợp 
- Cho HS quay mặt vào nhau tạo thành từng đôi một, mỗi đôi cách nhau 2m.
Cho HS tập chuyền cầu.
 3. Phần kết thúc 
- Đi thường theo nhịp 2 – 4 hàng dọc và hát 
- Gv cùng HS hệ thống lại bài học :.
- Nhận xét tiết học 
Ngày dạy: 1/4/2010 
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CON VẬT
I/Mục tiêu 
- Kể tên và chỉ được một số loại cây và con vật.
* HSKG nêu điểm giống ( hoặc khác ) nhau giữa một số cây hoặc giữa một số con vật.
II/ Đồ dùng dạy - học 
-Các hình trong bài SGK,
- phiếu bài tập ( HĐ2) ;
- một số băng giấy ghi tên cây cối và con vật.
III/ Các hoạt động dạy - học 
 1. Kiểm tra 
- Kiểm tra bài : Con muỗi 
- Nhận xét.
 2. Bài mới 
* HĐ1 : Làm việc theo nhóm.
- Yêu cầu HS kể tên một số loại cây như phiếu, quan sát hình trong bài trang 61 SGK viết tên các con vật.
- GV nhận xét, kết luận : 
* HĐ2: Trò chơi “Đố bạn cây gì” 
- GV hướng dẫn HS chơi trò chơi : 1HS đeo băng giấy có ghi tên 1 cây gỗ hoặc con vật gì ở sau lưng, HS đó không biết đó là cây hoặc con gì, cả lớp thì biết rõ.
* HĐ 3: Làm việc với SGK 
- Yêu cầu 2HS quan sát các hình trang 60 trong SGK.
-Goò HS trình baøy
- Nhận xét.
 3. Củng cố - dăn dò 
- Yêu cầu kể tên 1 số cây rau, cây hoa, con vaät mà em biết.
- Chuẩn bị bài sau.
- Nhận xét tiết học.
- HS làm việc nhóm theo yêu cầu 
-HS thöïc hieän troø chôi
HS quan saùt,nhaän xeùt.
-HS trình baøy
* Rút kinh nghiệm : 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 29.doc