Giáo án lớp 1 - Tuần 28 - Nguyễn Thị Bích Liên - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

I/ Yêu cầu cần đạt

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : hàng xoan, xao xuyến, lảnh lót, thơm phức, mộc mạc, ngõ. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.

 - Hiểu nội dung bài : Tình cảm của bạn nhỏ với ngôi nhà

 - Trả lời được câu hỏi 1 ( SGK )

II/ Đồ dùng dạy học

- Tranh minh hoạ bài học

III/ Các hoạt động dạy học

 

doc 20 trang Người đăng honganh Ngày đăng 10/01/2016 Lượt xem 620Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 - Tuần 28 - Nguyễn Thị Bích Liên - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn ủũnh : haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 
2.Kieồm tra baứi cuừ : 
+ Goùi hoùc sinh ủeỏm caực soỏ tửứ 60 š 80 . Tửứ 80š 100 
-Hoỷi caực soỏ lieàn trửụực , lieàn sau cuỷa : 53, 69 , 81, 99 
- Xeỏp caực soỏ : 32 , 45 , 29 , 70 , 82 , taờng daàn , giaỷm daàn 
- 3 hoùc sinh leõn baỷng . Caỷ lụựp laứm vaứo baỷng con
+ Nhaọn xeựt baứi cuừ 
 3. Baứi mụựi : 
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi 
Mt: Hoùc sinh naộm teõn baứi , bieỏt caựch giaỷi vaứ trỡnh baứy baứi toaựn 
-Giaựo vieõn giụựi thieọu baứi vaứ ghi ủaàu baứi.
-Hửụựng daón hoùc sinh tỡm hieồu baứi toaựn :
-Giaựo vieõn hoỷi :
-baứi toaựn cho bieỏt gỡ ?
-Baứi toaựn hoỷi gỡ ?
-Cho hoùc sinh tửù neõu baứi giaỷi 
- Neỏu hoùc sinh khoõng giaỷi ủửụùc thỡ giaựo vieõn gụùi yự 
-Muoỏn bieỏt nhaứ An coứn maỏy con gaứ thỡ em laứm theỏ naứo ? ẹaởt pheựp tớnh gỡ ? ẹaởt lụứi giaỷi ra sao ?
-1 em hoùc sinh gioỷi leõn baỷng giaỷi 
-Giaựo vieõn hoỷi : Baứi toaựn thửụứng coự maỏy phaàn? 
-Baứi giaỷi goàm coự maỏy phaàn ?
-Giaựo vieõn cho hoùc sinh nhaọn xeựt treõn baỷng baứi toaựn vaứ baứi giaỷi ủeồ khaỳng ủũnh laùi 
Hoaùt ủoọng 2 : Thửùc haứnh 
Mt: Hoùc tửù ủoùc baứi toaựn , ghi soỏ vaứo toựm taột vaứ giaỷi ủửụùc baứi toaựn
- Cho hoùc sinh mụỷ SGK 
Baứi 1 : Toựm taột 
-Coự : 8 con chim 
-Bay ủi : 2 con chim 
-Coứn :  con chim ? 
Baứi 2 : Toựm taột 
-Coự : 8 quaỷ boựng
-bay ủi : 3 quaỷ boựng
-coứn :  quaỷ boựng ?
Baứi 3 : Cho hoùc sinh leõn baỷng giaỷi baứi toaựn 
-3 em ủoùc laùi ủaàu baứi 
-1 em ủoùc ủeà : Nhaứ An coự 9 con gaứ, Meù ủem baựn 3 con gaứ. Hoỷi nhaứ An coứn laùi maỏy con gaứ ? 
-Hoùc sinh traỷ lụứi. Giaựo vieõn ghi toựm taột ủeà leõn baỷng.
-2 em ủoùc laùi ủeà qua toựm taột 
-Hoùc sinh giaỷi : 
 Soỏ con gaứ nhaứ An coứn laứ : 
 9 - 3 = 6 ( con )
 ẹaựp soỏ : 6 con 
-2 phaàn. Phaàn cho bieỏt vaứ phaàn phaỷi ủi tỡm.
-3 phaàn : lụứi giaỷi, pheựp tớnh, ủaựp soỏ 
-Hoùc sinh tửù ủoùc baứi toaựn vaứ tửù giaỷi 
-Baứi giaỷi : 
 Soỏ con chim coứn laùi laứ : 
 8 - 2 = 6 ( con ) 
 ẹaựp soỏ : 6 con 
-Hoùc sinh tửù ủoùc baứi toaựn ghi toựm taột vaứ tửù giaỷi 
 Baứi giaỷi :
 Soỏ quaỷ boựng coứn laùi laứ : 
 8 – 3 = 5 ( quaỷ boựng )
 ẹaựp soỏ 5 quaỷ boựng 
-3 hoùc sinh leõn baỷng 
-Caỷ lụựp nhaọn xeựt, sửỷa sai 
 4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh laứm baứi toỏt 
- Yeõu caàu hoùc sinh veà laứm caực baứi taọp trong vụỷ oõ li 
- Laứm caực baứi taọp trong vụỷ Baứi taọp toaựn 
- Chuaồn bũ baứi hoõm sau : Luyeọn taọp 
 .
CHÍNH TAÛ
Ngôi nhà
I. Yêu cầu cần đạt 
 - Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng khổ thơ 3 bài Ngôi nhà trong khoảng 10 - 12 phút 
 - Điền đúng vần iêu hay yêu; chữ c hay k vào chỗ trống 
 - Bài tập 2, 3 ( SGK ) 
II. Đồ dùng dạy học
- Chép sẵn nội dung bài trên bảng
- Bảng phụ ghi nội dung các bài tập 2, 3 và luật chính tả cần ghi nhớ
III. Các hoạt động dạy học
1. Giới thiệu bài: Chép chính tả “Ngôi nhà ”
2. Viết chính tả
- Gv đưa nội dung bài viết, đọc mẫu 
* Hướng dẫn tập chép 
- Gv đọc mẫu 
- Nhận xét chính tả
- Hướng dẫn viết từ khó 
- Gv ghi bảng, mộc mạc, yêu, đất nước 
- đọc mẫu, nêu cách viết: 
- Gv đọc cho Hs viết
* Viết vở 
- Gv chỉ bài viết. Bài có mấy dòng thơ? Mỗi dòng có mấy chữ?
- Gv hướng dẫn Hs tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở. Lưu ý viết chữ hoa đầu mỗi dòng, thẳng hàng
- Gv đọc thong thả, chỉ vào từng chữ cho Hs viết
c) Chấm, chữa lỗi 
- Gv đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để Hs soát. Dừng lại ở những chữ viết khó, đánh vần
- Gv chấm khoảng 10 bài, nhận xét
d) Làm bài tập 
- Gv đưa bảng phụ bài 2 /84
- Cho 1 Hs điền iêu, yêu
- Đọc lại, nhận xét
+ Bài 3: c hay k?
- 1 Hs điền bảng phụ, cả lớp điền SGK. Đọc lại
=> Âm c trước e, ê, i viết là k.
- 1 Hs đọc lại, cả lớp đọc thầm
- Hs đọc lại, phân tích
- Hs viết bảng con
- Hs chép bài đoạn văn vào vở
- Hs cầm bút chì soát, gạch chân chữ viết sai, ghi số lỗi ra lề
- Hs đổi bài tự kiểm tra
- Hs đọc yêu cầu
- Hs điền SGK
- Hs điền SGK
3. Củng cố :- Tuyên dương những Hs học tốt, chép bài chính tả đúng, đẹp
 ..
TAÄP VIEÁT
Tô chữ H , J, K 
I. Yêu cầu cần đạt
 	- Tô được các chữ hoa : H, I, K
 	- Viết đúng các vần : iêt, uyêt, iêu, yêu; các từ ngữ : hiếu thảo, yêu mến, ngoan ngoãn, đoạt giải kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở Tập viết 1, tập hai ( Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần ) 
II.Đồ dùng
- Chữ H , J , K mẫu
- Bài viết sẵn
III.Các hoạt động dạy học
1.Giới thiệu 
-Tô chữ H , J , K .viết vần oan, oat..... các từ ngoan ngoãn, đoạt giải....
* Hướng dẫn H tô chữ cái hoa 
- Gv hướng dẫn H quan sát và nhận xét số nét.
- Gv đính chữ H . Giới thiệu chữ H hoa
- Gv nêu qui trình viết Gv chỉ chữ mẫu hướng dẫn. Đặt bút ở đường kẻ 5 viết nét cong trái rồi lượn ngang dừng bút trên đường kẻ 6 . Từ điểm dừng bút của nét 1 chuyển hướng đầu bút vá hơi lượn xuống để viết nét khuyết ngược rồi nối liền sang nét khuyết xuôi , đến gần cuối nét khuyết thì viết tiếp nét móc ngược dừng bút ở ĐK2.....theo chiều mũi tên, dừng bút ở đường kẻ 2
- Gv đính chữ J . Giới thiệu chữ J hoa
- Gv nêu quy trình viết: Chữ J là kết hợp của 2 nét cơ bản cong traí và lượn ngang, móc ngược trái ( đầu hơi lượn , cuối nét lượn hẳn vào trong Gần giống nét 1 ở chữ hoa B.
- Gv đính chữ K hoa.
- Gv nêu quy trình viết: Nét 1 giống chữ J , Nét 2 là nét móc ngược trái ( đầu nét hơi lượn , cuối nét lượn hẳn vào trong). Nét 3 là kết hợp của 2 nét cô bản móc xuôi và móc ngược phải nối liền nhau tạo vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ.
Hs nhắc lại
Hs tô khan
- Hs tô khan
- Hs viết bảng 
3. Hướng dẫn viết vần, từ ứng dụng 
+ Nhận xét chữ uôi 
- Gv nêu cách viết. Đặt bút ở dưới đường kẻ 2 viết con chữ u cao 2 li nối với con chữ ô, con chữ i dừng bút tại đường kẻ 2
+ Nhận xét chữ ươi.
- Gv nêu cách viêt , hướng dẫn theo con chữ...
- Các vần iêt , uyết, iêu, yêu hướng dẫn tương tự.
+ Nhận xét từ nải chuối, tưới cây, ngoan ngoãn, hiếu thảo, yêu mến .
- Gv nêu cách viết: Đặt bút giữa dòng li thứ 2 viết con chữ n nối với con chữ a, con chữ i ( Các chữ còn lại hướng dẫn theo con chữ - chữ.)
đ Nhận xét
Con chữ o, a, n cao 2 li
Hs viết bảng con từ nải chuối , ngoan ngoãn.
- Hs viết bảng : nải chuối , tưới cây, hiếu thảo, yêu mến.
4.Vở viết 
Đọc nội dung bài viết 1 Hs đọc
Quan sát chữ Hs mẫu đặt bút từ đường kẻ 6 tô theo chiều mũi tên.
->Chú ý tô liền nét, ngồi đúng tư thế.
- Nải chuối : Viết từ đường kẻ 3.
- Tưới cây : Viết thẳng nải chuối.
- Hướng dẫn tô chữ J 
- Viết đẹp : Cách 2 đường kẻ viết từ đường kẻ 3
- Hướng dẫn tô chữ K.
- Hiếu thảo : viết từ đường kẻ 3
- Yêu mến : viết thẳng dòng hiếu thảo.
- Gv nêu cách viết.
->Cho Hs xem vở mẫu
Hs mở vở tập viết
Hs đọc- Hs viết theo Gv hướng dẫn.
5.Chấm. Nhận xét 
6.Củng cố : Nhận xét giờ học. Tuyên dương Hs viết đẹp
Tệẽ NHIEÂN XAế HOÄI
Con Muoói
I. YEÂU CAÀU CAÀN ẹAẽT :
 	- Neõu moọt soỏ taực haùi cuỷa muoói 
 	- Chổ ủửụùc caực boọ phaọn beõn ngoaứi cuỷa con muoói treõn hỡnh veừ 
II. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC:
 1. Oồn ủũnh toồ chửực:
 2. Kieồm tra baứi cuừ: GV Cho lụựp neõu baứi hoùc hoõm trửụực	(Con Meứo)
 - Meứo coự nhửừng boọ phaọn chớnh naứo?	
 - Nhaọn xeựt baứi cuừ
3. Baứi mụựi:
Hoaùt ẹoọng cuỷa GV
Hoaùt ẹoọng cuỷa HS
Giụựi thieọu baứi mụựi: Con Muoói
Hoaùt ủoọng 1 Troứ chụi 
Muùc tieõu : HS bieỏt ủửụùc taực haùi cuỷa con muoói, caực boọ phaọn beõn ngoaứi cuỷa con muoói.
Caựch tieỏn haứnh
GV cho lụựp chụi: Con Muoói
‘Coự con Muoói vo ve vo ve, chớch caựi mieọng hay noựi chuyeọn, chớch caựi chaõn hay ủi chụi, chớch caựi tay hay ủaựnh baùn, oõi da! ẹau quaự! Em ủaọp caựi buùp muoói cheỏt.’
 - Vaọy taùi sao ta laùi ủaọp cheỏt Muoói?
 - GV cho HS quan saựt con Muoói ụỷ trong tranh ủửụùc phoựng to vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
 - Con haừy chổ caực boọ phaọn beõn ngoaứi cuỷa con Muoói?
 - Con Muoói to hay nhoỷ? 
 - Khi ủaọp con Muoói em thaỏy con Muoói cửựng hay meàm?
 - Muoói duứng voứi ủeồ laứm gỡ?
 - Con Muoói di chuyeồn nhử theỏ naứo?
 - Cửỷ 1 soỏ ủaùi dieọn leõn trỡnh baứy.
 - GV theo doừi, nhaọn xeựt.
Hoaùt ủoọng 2: Lieõn heọ thửùc teỏ 
 Muùc tieõu :HS bieỏt ủửụùc muoói soỏng ụỷ ủaõu, caựch phoứng trửứ, tieõu dieọt muoói .
 Caựch tieỏn haứnh 
 GV neõu caõu hoỷi vụựi caực noọi dung sau:
 - Muoói soỏng ụỷ ủaõu?
 - Taực haùi cuỷa Muoói?
 - Caựch dieọt trửứ Muoói?
Keỏt luaọn: Muoói ủoỏt ta seừ bũ maọt maựu vaứ Muoói laứ trung taõm truyeõn beọnh tửứ ngửụứi naứy sang ngửụứi khaực. Caực beọnh nhử soỏt xuaỏt huyeỏt, soỏt reựt.
 - Caực em nguỷ caàn phaỷi maộc maứn, nhaộc ba meù thửụứng xuyeõn dieọt Muoói, phun thuoỏc trửứ Muoói.
Hoaùt ủoọng 3 : Hoaùt ủoọng noỏi tieỏp
 - Muoói laứ con vaọt coự ớch hay coự haùi?
 - Muoỏn tieõu dieọt Muoói ta phaỷi laứm gỡ?
 - Haừy neõu caực boọ phaọn chớnh cuỷa con Muoói
Daởn doứ:
 Veà nhaứ caực con caàn ủeà phoứng , traựnh khoõng cho muoói ủoỏt,tieõu dieọt muoói thửụứng xuyeõn.
 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- HS caỷ lụựp haựt.
- Noự huựt maựu ta.
- Coự ủaàu, mỡnh, chaõn vaứ caựnh.
- Con Muoói meàm.
- Baống chaõn, caựnh.
- Thaỷo luaọn nhoựm.
Thửự tử, ngaứy 31 thaựng 3 naờm 2010 
TAÄP ẹOẽC
Quà của bố
I. Yêu cầu cần đạt 
 	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : lần nào, luôn luôn, về phép, vững vàng. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ. 
 	- Hiểu nội dung bài : Bố là bộ đội ngoài đảo xa, bố rất nhớ và yêu em 
 	- Trả lời câu hỏi 1, 2 ( SGK ) 
 	- Học thuộc lòng một khổ bài thơ.
II/ Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ bài học
III/ Các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
- Hs đọc 1 khổ thơ mà mình thích trong bài “ Ngôi nhà”
- ở trong ngôi nhà bạn nhỏ nhìn thầy gì? Nghe thấy gì? Ngửi thấy gì?
- Câu thơ nào nói về tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ gắn với tình yêu đất nước?
2. Dạy bài mới 
a/ Giới thiệu bài
- Mẹ rất yêu con, vất vả vì con. Còn bố thì sao ... Bố ở đảo xa, nhớ con , gửi cho con rất nhiều quà... -> Quà của bố.
b/ Luyện đọc 
* Gv đọc mẫu: giọng chậm rãi, tình cảm nhấn giọng ở khổ thơ 2 khi đọc các từ ngữ: nghìn cái nhớ, nghìn cái thương, nghìn lới chúc, nghìn cài cái hôn
- Bài thơ có mấy dòng? 
* Luyện đọc tiếng từ
- Gv viết, đọc mẫu: lần nào, về phép, luôn luôn,
 vững vàng
- Gv giải nghĩa từ khó
đ Giảng: vững vàng -> chắc chắn
 đảo xa -> vùng đất ở giữa biển, xa đất liền
- Gv chỉ bảng cho Hs đọc
* Luyện đọc câu:
- Gv đọc mẫu từng dòng thơ, nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ như là một dấu chấm
* Luyện đọc đoạn
- Gv hướng dẫn Hs đọc đoạn khó.
- Cho Hs đọc 4 dòng thơ đầu
- Hs đọc 4 dòng thơ tiếp theo
- Hs đọc 4 dòng thơ cuối
- Cho Hs đọc nối tiếp các khổ thơ
-> Cho điểm
* Luyện đọc cả bài
- Cho Hs đọc cả bài
đ Gv cho điểm
c/ Ôn vần 
- Gv ghi: oan , oat
+ Tìm tiếng trong bài có vần oan?
- Cho Hs quan sát tranh SGK / 86. Đọc câu dưới tranh
- Nói câu chứa tiếng có vần oan?
- Nói câu chứa tiếng có vần oat ?
đ Nhận xét
- Hs theo dõi
- Hs đọc lại kết hợp phân tích tiếng
- Hs đọc lại, phân tích
- Hs đọc 
- Hs đọc theo dãy
- Hs đọc
- 4 - 5 Hs đọc
- Hs đọc, phân tích
- Hs nói: ngoan, phân tích
- Hs nói theo mẫu, nói tự nhiên
Tiết 2:
a/ Luyện đọc 
- Gv đọc mẫu bài “ Quà của bố ”
- Đọc nối tiếp khổ thơ
- Đọc cả bài
đ Gv chấm điểm
b/ Tìm hiểu nội dung 
- Cho 1 Hs đọc khổ thơ 1:
+ Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đâu?
- 1 Hs đọc khổ thơ 2, 3
+ Bố gửi cho bạn những quà gì?
- Gv đọc diễn cảm bài thơ. Nhấn giọng ở khổ 2
- Cho Hs nhẩm thuộc lòng bài thơ
c/ Luyện nói ( 8 – 10’)
- Gv nêu yêu cầu: hỏi nhau về nghề nghiệp của bố.
- Cho Hs quan sát tranh SGK /86. Mọi người trong tranh làm nghề gì?
- Cho 2 Hs đọc câu mẫu trong SGK
- Cho Hs hỏi đáp về nghề nghiệp của bố theo mẫu SGK
đ Nhận xét
- Hs đọc thầm
- 3 nhóm
- 8 – 10 em
- Hs đọc thầm 
- Bố bạn là bộ đội ở đảo xa
- Hs đọc thầm
- Bố gửi những nỗi nhớ thương, những lời chúc con khoẻ, ngoan học giỏi và rất nhiều cái hôn
- Hs đọc lại
- tự nhẩm từng câu thơ
- Thi đọc thuộc lòng
- Bác sĩ, công nhân...
- 2 Hs hỏi đáp theo mẫu SGK
- Thực hành hỏi đáp
3. Củng cố dặn dò 
- Nhận xét tiết học. Khen ngợi những Hs học tốt
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP
I. YEÂU CAÀU CAÀN ẹAẽT : 
 	Bieỏt giaỷi baứi toaựn coự pheựp trửứ; thửùc hieọn ủửụùc coọng, trửứ ( khoõng nhụự ) caực soỏ trong phaùm vi 20 
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
+ Baỷng phuù ghi baứi taọp soỏ 1, 2, 3, 4.
+ Phieỏu baứi taọp 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn ủũnh : haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 
2.Kieồm tra baứi cuừ : 
+ 2 hoùc sinh leõn baỷng giaỷi baứi 3 / 149 Saựch giaựo khoa.
+ Caỷlụựp nhaọn xeựt, giaựo vieõn sửỷa sai chung 
+ Nhaọn xeựt baứi cuừ 
 3. Baứi mụựi : 
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi 
Mt: Hoùc sinh naộm teõn baứi hoùc. Reứn kyừ naờng giaỷi toaựn .
-Giaựo vieõn giụựi thieọu baứi vaứ ghi ủaàu baứi.
-Giaựo vieõn hoỷi : Baứi toaựn thửụứng coự maỏy phaàn ?
-Baứi giaỷi thửụứng coự maỏy phaàn ?
-Giaựo vieõn lửu yự hoùc sinh ghi caõu lụứi giaỷi luoõn baựm saựt vaứo caõu hoỷi cuỷa baứi toaựn
Hoaùt ủoọng 2 : Thửùc haứnh 
Mt: Hoùc sinh giaỷi toaựn vaứ thửùc hieọn caực pheựp coọng trửứ nhanh, ủuựng 
- Cho hoùc sinh mụỷ SGK 
Baứi 1 : 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa baứi chung
Baứi 2 : 
-Giaựo vieõn goùi hoùc sinh ủoùc baứi toaựn vaứ tửù giaỷi baứi toaựn 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai chung
Baứi 3 : Thi ủua thửùc hieọn coọng, trửứ nhanh 
-Giaựo vieõn chia lụựp 2 ủoọi. Moói ủoọi cửỷ 6 em leõn thửùc hieọn ghi keỏt quaỷ caực pheựp tớnh vaứo oõ. 
-Chụi tieỏp sửực, ủoọi naứo nhanh, ủuựng laứ thaộng cuoọc 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt , tuyeõn dửụng ủoọi thaộng
Baứi 4 : 
-Goùi hoùc sinh nhỡn toựm taột, ủoùc baứi toaựn 
-Cho hoùc sinh tửù giaỷi baứi toaựn vaứo phieỏu baứi taọp 
-1 hoùc sinh leõn baỷng giaỷi baứi toaựn.
Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa sai chung 
-3 em ủoùc laùi ủaàu baứi 
-Hoùc sinh ủoùc baứi toaựn 
- 1 hoùc sinh leõn baỷng ghi toựm taột baứi toaựn
-1 hoùc sinh ủoùc laùi baứi toaựn 
- Hoùc sinh giaỷi baứi toaựn vaứo phieỏu baứi taọp.
 Baứi giaỷi : 
 Soỏ buựp beõ cửỷa haứng coứn laùi laứ :
 15 – 2 = 13 ( buựp beõ ) 
 ẹaựp soỏ : 13 buựp beõ 
-Hoùc sinh ủoùc baứi toaựn 
-1 em leõn baỷng ghi soỏ vaứo toựm taột 
-Hoùc sinh tửù giaỷi baứi toaựn vaứo phieỏu baứi taọp 
 Baứi giaỷi : 
 Soỏ maựy bay treõn saõn coứn laùi laứ : 
 12 - 2 =10 ( maựy bay )
 ẹaựp soỏ : 10 maựy bay 
Hoùc sinh tham gia chụi ủuựng luaọt 
- Coự 8 hỡnh tam giaực. Lan ủaừ toõ maứu 4 hỡnh tam giaực. Hoỷi coứn maỏy hỡnh tam giaực chửa toõ maứu ?
 Baứi giaỷi : 
 Soỏ hỡnh tam giaực chửa toõ maứu laứ : 
 8 – 4 = 4 ( hỡnh )
 ẹaựp soỏ : 4 hỡnh 
 4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt 
- Yeõu caàu hoùc sinh veà nhaứ laứm caực baứi taọp trong vụỷ baứi taọp toaựn 
- Chuaồn bũ baứi cho tieỏt hoùc hoõm sau : Luyeọn taọp 
Tệẽ NHIEÂN XAế HOÄI
Con Muoói
I. YEÂU CAÀU CAÀN ẹAẽT :
 	- Neõu moọt soỏ taực haùi cuỷa muoói 
 	- Chổ ủửụùc caực boọ phaọn beõn ngoaứi cuỷa con muoói treõn hỡnh veừ 
II. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC:
 1. Oồn ủũnh toồ chửực:
 2. Kieồm tra baứi cuừ: GV Cho lụựp neõu baứi hoùc hoõm trửụực	(Con Meứo)
 - Meứo coự nhửừng boọ phaọn chớnh naứo?	
 - Nhaọn xeựt baứi cuừ
3. Baứi mụựi:
Hoaùt ẹoọng cuỷa GV
Hoaùt ẹoọng cuỷa HS
Giụựi thieọu baứi mụựi: Con Muoói
Hoaùt ủoọng 1 Troứ chụi 
Muùc tieõu : HS bieỏt ủửụùc taực haùi cuỷa con muoói, caực boọ phaọn beõn ngoaứi cuỷa con muoói.
Caựch tieỏn haứnh
GV cho lụựp chụi: Con Muoói
‘Coự con Muoói vo ve vo ve, chớch caựi mieọng hay noựi chuyeọn, chớch caựi chaõn hay ủi chụi, chớch caựi tay hay ủaựnh baùn, oõi da! ẹau quaự! Em ủaọp caựi buùp muoói cheỏt.’
 - Vaọy taùi sao ta laùi ủaọp cheỏt Muoói?
 - GV cho HS quan saựt con Muoói ụỷ trong tranh ủửụùc phoựng to vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
 - Con haừy chổ caực boọ phaọn beõn ngoaứi cuỷa con Muoói?
 - Con Muoói to hay nhoỷ? 
 - Khi ủaọp con Muoói em thaỏy con Muoói cửựng hay meàm?
 - Muoói duứng voứi ủeồ laứm gỡ?
 - Con Muoói di chuyeồn nhử theỏ naứo?
 - Cửỷ 1 soỏ ủaùi dieọn leõn trỡnh baứy.
 - GV theo doừi, nhaọn xeựt.
Hoaùt ủoọng 2: Lieõn heọ thửùc teỏ 
 Muùc tieõu :HS bieỏt ủửụùc muoói soỏng ụỷ ủaõu, caựch phoứng trửứ, tieõu dieọt muoói .
 Caựch tieỏn haứnh 
 - Muoói soỏng ụỷ ủaõu?
 - Taực haùi cuỷa Muoói?
 - Caựch dieọt trửứ Muoói?
 - Vaứo luực naứo em hay nghe tieỏng Muoói vo ve?
Keỏt luaọn: Muoói ủoỏt ta seừ bũ maọt maựu vaứ Muoói laứ trung taõm truyeõn beọnh tửứ ngửụứi naứy sang ngửụứi khaực. Caực beọnh nhử soỏt xuaỏt huyeỏt, soỏt reựt.
 - Caực em nguỷ caàn phaỷi maộc maứn, nhaộc ba meù thửụứng xuyeõn dieọt Muoói, phun thuoỏc trửứ Muoói.
Hoaùt ủoọng 3 : Hoaùt ủoọng noỏi tieỏp
 Muùc tieõu : HS naộm ủửụùc noọi dung baứi hoùc 
 Caựch tieỏn haứnh
 - Muoói laứ con vaọt coự ớch hay coự haùi?
 - Muoỏn tieõu dieọt Muoói ta phaỷi laứm gỡ?
 - Haừy neõu caực boọ phaọn chớnh cuỷa con Muoói
Daởn doứ:
 Veà nhaứ caực con caàn ủeà phoứng , traựnh khoõng cho muoói ủoỏt,tieõu dieọt muoói thửụứng xuyeõn.
 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- HS caỷ lụựp haựt.
- Noự huựt maựu ta.
- Coự ủaàu, mỡnh, chaõn vaứ caựnh.
- Con Muoói meàm.
- Baống chaõn, caựnh.
- Thaỷo luaọn nhoựm.
Thửự naờm, ngaứy 1 thaựng 4 naờm 2010 
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP
I. YEÂU CAÀU CAÀN ẹAẽT : 
 	Bieỏt giaỷi vaứ trỡnh baứy baứi giaỷi baứi toaựn coự lụứi vaờn coự moọt pheựp trửứ. 
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
+ Baỷng phuù ghi baứi taọp soỏ 1, 2, 3, 4./151 Saựch giaựo khoa 
+ Phieỏu hoùc taọp 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn ủũnh : haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 
2.Kieồm tra baứi cuừ : 
+ 2 hoùc sinh leõn baỷng giaỷi baứi 4 / 150 Saựch giaựo khoa.
+ Caỷ lụựp nhaọn xeựt, giaựo vieõn sửỷa sai chung 
+ Nhaọn xeựt baứi cuừ 
 3. Baứi mụựi : 
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi 
Mt: Hoùc sinh naộm teõn baứi hoùc.
-Giaựo vieõn giụựi thieọu baứi : Chuựng ta ủaừ bieỏt phaõn tớch baứi toaựn, trỡnh baứy 1 baứi giaỷi toaựn. Hoõm nay caực em seừ reứn luyeọn kyừ naờng giaỷi toaựn coự lụứi vaờn .
-Giaựo vieõn hoỷi : Baứi toaựn coự maỏy phaàn ?
-Baứi giaỷi thửụứng coự maỏy phaàn ?
Hoaùt ủoọng 2 : 
Mt: Hoùc sinh coự kyừ naờng giaỷi toaựn caực lụứi vaờn 
-Giaựo vieõn cho hoùc sinh mụỷ SGK 
Baứi 1 : Toựm taột 
- Coự : 14 caựi thuyeàn 
- Cho baùn : 4 caựi thuyeàn 
-Coứn laùi  caựi thuyeàn ?
Baứi 2 : Hoùc sinh tửù ủoùc ủeà, tửù giaỷi baứi toaựn theo toựm taột 
-Coự : 9 baùn 
- Nửừ : 5 baùn 
 Nam :  baùn ? 
 Cho hoùc sinh tửù giaỷi vaứo vụỷ 
Baứi 3 : Giaựo vieõn treo baỷng phuù coự hỡnh veừ toựm taột baứi toaựn 
 ? cm 2 cm 
 13 cm 
Baứi 4 : 
-Cho hoùc sinh nhỡn toựm taột ủoùc ủửụùc baứi toaựn 
-Coự : 15 hỡnh troứn 
-Toõ maứu : 4 hỡnh troứn 
-Khoõng toõ maứu :  hỡnh troứn ? 
-Giaựo vieõn sửỷa sai chung cho hoùc sinh 
-Phaàn cho bieỏt vaứ phaàn caõu hoỷi cuỷa baứi toaựn 
( Phaàn ủi tỡm ) 
- Baứi giaỷi coự 3 phaàn : lụứi giaỷi, pheựp tớnh, ủaựp soỏ 
-ẹoùc baứi toaựn 1 
-Hoùc sinh tửù hoaứn chổnh phaàn toựm taột 
 Baứi giaỷi : 
Soỏ thuyeàn cuỷa Lan coứn laùi laứ : 
14 – 4 = 10 ( caựi thuyeàn )
ẹaựp soỏ : 10 caựi thuyeàn 
- 2 Hoùc sinh leõn baỷng giaỷi baứi toaựn 
Baứi giaỷi :
Soỏ baùn Nam toồ em coự :
9 – 5 = 4 ( baùn )
ẹaựp soỏ : 4 baùn 
-Hoùc sinh ủoùc baứi toaựn 
-Phaõn tớch baứi toaựn vaứ tửù giaỷi baứi toaựn vaứo vụỷ 
-2 Hoùc sinh leõn baỷng giaỷi 
Baứi giaỷi :
Sụùi daõy coứn laùi daứi laứ :
13 - 2 =11 ( cm )
ẹaựp soỏ : 11 cm
-2 Hoùc sinh leõn baỷng giaỷi baứi toaựn 
Baứi giaỷi :
Soỏ hỡnh troứn khoõng toõ maứu laứ :
15 – 4 = 11 ( hỡnh troứn )
ẹaựp soỏ : 11 hỡnh troứn
4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh giaỷi ủuựng 
- Yeõu caàu hoùc sinh laứm caực baứi taọp trong vụỷ baứi taọp toaựn 
- Chuaồn bũ baứi cho tieỏt hoùc hoõm sau : Luyeọn taọp chung
CHÍNH TAÛ
Quà của bố
I. Yêu cầu cần đạt 
 Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng khổ thơ 2 bài Quà của bố khoảng 10-12 phút 
 	- Điền đúng chữ s hay x; vần im hay iêm vào chỗ trống
 	- Bài tập 2a và 2b
II.Đồ dùng dạy học
- Chép sẵn nội dung bài viết. Bảng phụ chép sẵn bài 2a, 2b sgk / 87
III.Các hoạt động dạy học
1.Giới thiệu
Tập chép khổ thơ 2 bài “Quà của bố”
2.Viết chính tả 
* Hướng dẫn viết chính tả
 Gv đưa nội dung bài viết - đọc mẫu. Hs đọc lại, cả lớp đọc thầm
- Nhận xét chính tả.
- Hướng dẫn viết từ khó 
+ Gv viết bảng các từ sau: Gửi, nghìn, thương, chúc
+ Gv đọc mẫu, phân tích cách viết
 Đứng trước e, ê, i ng viết bằng ngh
+ Gv xoá bảng- đọc các chữ trên bảng
+ Hs viết bảng con
đ Nhận xét
* Hướng dẫn viết vở 
- Gv chỉ bài viết - bài viết có mấy dòng? Mỗi dòng có mấy chữ?
- Các chữ ở đầu câu viết như thế nào?
- Viết lùi vào 2 ô. Viết thẳng hàng, chức đầu dòng viết hoa
- Hướng dẫn tư thế ngồi, cầm bút
- Gv chỉ từng chữ cho Hs viết vở
* Chấm - chữa bài 
Gv đọc thong thả chỉ vào từng chữ trên bảng để Hs soát. Dừng lại ở những chữ khó viết. Đánh vần cho Hs soát
- Gv chấm bài (10-12 bài)
đ Nhận xét
* Làm bài tập 
Gv đưa bảng phụ có nội dung bài viết /87
Cho Hs quan sát 4 bức tranh. Tranh vẽ gì?
Cho 2 Hs lên bảng điền bảng phụ
đ Nhận xét
Hs đọc đánh vần 1 số tiếng
Hs nhẩm viết bảng con
4 dòng
5 chữ
Viết hoa ở chữ đầu
Hs chép bài vào vở
Hs soát lỗi. Gạch chân chữ sai. Ghi lỗi ra lề
Cả lớp làm sgk
3. Củng cố 
Nhận xét giờ học. Tuyên dương Hs viết đẹp
KEÅ CHUYEÄN 
Bông hoa cúc trắng
I. Yêu cầu cần đạt 
 	- Kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh
 	- Hiểu được nội dung câu chuyện: Lòng hiếu thảo của cô bé làm cho đất trời cũng cảm động, giúp cô chữa khỏi bệnh cho mẹ. 
II.Đồ dùng dạy học : Tranh minh họa truyện. Một vài đồ dùng: khăn, gậy...
Bảng ghi gợi ý 4 đoạn của câu chuyện
III.Các hoạt động dạy học
1.Giới thiệu 
- Ngày xưa ở đát nước Nhật bản có một cậu bé nhà nghèo rất hiếu thảo. Yêu thương người mẹ đang ốm nặng. Tấm lòng hiếu thảo đã làm cảm động cả thần tiên Kể câu chuyện “Bông hoa cúc trắng”
2.Gv kể
* G kể chuyện 2-3 lần
- Lần 1: Kể để H biết câu chuyện. - Lần 2, 3; kết hợp với tranh minh hoạ
* Tranh 1:
- Ngày 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 28 lop 1CKTKN.doc