Giáo án lớp 1 - Tuần 24

I. Mục tiêu:

 - Đọc được: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyên ; từ và đoạn thơ ứng dụng.

 - Viết được: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền.

 - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Em thích đọc truyện

II.Đồ dùng dạy học:

 - GV : Tranh chim khuyên,huân chương

 - HS Bộ đồ dùng TV, bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc 31 trang Người đăng honganh Ngày đăng 28/12/2015 Lượt xem 554Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 - Tuần 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 nhân, nhóm , cả lớp ).
- HS :đang may áo .
- HS ; sản xuất .(đọc theo cá nhân ,nhóm cả lớp )
- HS đọc nối tiếp cá nhân ,cả lớp .
- HS ;Vần uyêt tạo bởi âm u-yê - t
 + giống nhau :đều bắt đầu bằng u
 + khác nhau :uyêt kết thúc bằng yêt, uât kết thúc bằng ât.
- HS : u -yê -t- uyêt .
 d-uyêt –duyêt – duyệt - duyệt binh 
- HS đọc nối tiếp cá nhân ,cả lớp 
uât sản xuất
 - HS viết bảng con: uât sản xuất 
ǯǯǯǯǯǯ
HS viết bảng con : uyêt, duyệt binh
uyêt duyệt binh
ǯǯǯǯǯǯ
- HS đọc : luật giao thông, nghệ thuật băng tuyết, tuyệt đẹp 
- HS: đọc theo cá nhân ,nhóm ,cả lớp .
- HS cả lớp đọc đồng thanh .
- HS đọc : cá nhân ,cả lớp . 
 Tiết 2
*/ Luyện tập
*/ Hướng dẫn HS đọc lại nội dung tiết 1.
- GV gọi HS nối tiếp nhau không theo thứ tự . 
- GV nhận xét, sửa sai.
*/ Thi đọc :GV chỉ vào 3 từ bất kì cho 3 HS đai diện dãy bàn thi đọc .
- GV nhận xét tuyên dương
*/ Đọc câu ứng dụng .
- GV giới thiệu tranh trong sgk ,chia lớp thành nhiều nhóm 2,nêu câu hỏi cho HS thảo luận .
+Trong tranh vẽ gì ?
- GV nhận xét ,rút ra đoạn thơ ứng dụng từ tranh .
- GV đọc mẫu và HD cho HS cách đọc .
- Hãy tìm tiếng mang vần mới ?
- GV nhận xét và gọi HS nối tiếp nhau đọc lại câu ứng dụng kết hợp tìm tiếng mang vần mời , phân tích . 
- GV nhận xét, sửa chữa .
 NGHỈ 5’
*/ Luyện viết vào vở 
- GV cho HS mở vở tập viết, gv hd HS cách viết vào vở rồi cho HS viết bài .
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu .
- GV thu vở 8 HS chấm điểm rồi nêu nhận xét ưu khuyết điểm .
*/ Luyện nói
- GV gọi HS đọc to tên chủ đề luyện nói .
- GV giới thiệu tranh, chia nhóm và nêu yêu cầu thảo luận .
+ Trong tranh vẽ những gì ?
- GV nhận xét và nêu câu hỏi cho HS luyện nói :
+ Em hãy kể tên cảnh đẹp mà em biết ?
+ Em đã được đi chơi ở cảnh đẹp nào chưa ?
- GV nhận xét,tóm ý .
4/ Cũng cố dặn dò :
- GV đọc mẫu toàn bài trong sgk rồi đọc lại cho HS đọc theo .
Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau uynh- uych.
- GV nhận xét tiết học ưu khuyết.
Uât- xuất- sản xuất –uyêt - duyệt binh
Luật giao thông băng tuyết
Nghệ thuật tuyệt đẹp
- HS cá nhân, nhóm cả lớp
- HS quan sát tranh ,thảo luận theo hướng dẫn của giáo viên.
- HS : Vẽ các bạn nhỏ đang cùng nhau đi chơi dưới ánh trăng
- HS đọc đồng thanh : 
 Những đêm nào trăng khuyết /
 Trông giống con thuyền trôi /
 Em đi, trăng theo bước /
 Như muốn cùng đi chơi. //
- HS tìm và nêu : khuyết ,
- HS đọc nối tiếp lại câu ứng dụng theo cá nhân, nhóm , cả lớp .
- HS mở vở tập viết đọc nội dung bài viết, nhắc lại tư thế ngồi viết đúng rồi viết bài .
- HS đọc :Đất nước ta tuyệt đẹp .
- HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm 4 dựa vào câu hỏi của gv .
+ Tranh vẽ : cảnh suối chảy ,ruộng bậc thang ,cảnh mọi người đâng gặt lúa 
- HS : Hòn đá bạc, Khai Long ,Mũi Cà Mau.
- Rồi ạ!
- HS đọc lại toàn bài trong sgk theo gv 
Môn : Toán
Tiết : 4 
Bài : 
 Luyện tập
TCT : 93
A. MỤC TIÊU
 - Biết đọc, viết, so sánh các số tròn chục.
 - Bước đầu nhận biết cấu tạo số tròn chục ( 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị ).
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Bộ thực hành toán lớp 1
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 1. Ổn định tổ chức
	Văn nghệ đầu giờ
2. Kiểm tra bài cũ	
- GV đọc các số bất kì cho 3 HS viết bảng lớp , HS còn lại viết vào bảng con. 
- GV nhận xét ,chấm điểm
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài .
- GV giới thiệu và ghi tên bài cho HS nhắc lại b. Giảng bài 
Bài 1: Gọi 1 -> 2 em nêu yêu cầu của bài tập
+ Muốn nối đúng số em cần làm gì ?
- GV gọi 1 em lên bảng làm – còn lại làm vào vở.
Chín mươi möôøi
- GV bao quát giúp đỡ HS yếu.
- GV nhận xét – sửa chữa
Bài 2: Bài này yêu cầu gì ?
+ Số 40 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
- GV gọi HS lên bảng làm bài.
- GV bao quát giúp đỡ HS yếu.
- GV nhận xét – sửa chữa
 Bài 3:
- GV gọi 2 em nêu yêu cầu của bài tập
+ Muốn khoanh vào số bé nhất và số lớn nhất ta làm gì ?
- GV cho HS nêu miệng số cần khoanh và giải thích vì sao lại khoanh vào số đó 	
- GV nhận xét – sửa chữa
Bài 4: HS nêu yêu cầu của bài tập	
+ Để viết các số đã cho theo đúng thứ tự ta cần làm gì ? 
- GV gọi HS lên bảng làm bài .
- GV cùng HS nhận xét – sửa chữa
- HS cả lớp viết bảng con :40 ,20, 30, 90
- HS nghe và nhắc lại tên bài
Bài 1: Nối (theo mẫu )
- HS cần đọc số cho đúng vối với số đã cho .
Sáu mươi
Tám mươi
90
30
80
60
10
Ba mươi
mười
Năm mươi
- 2 em nêu yêu cầu bài tập
Bài 2 :Viết
- Gồm 4 chục và 0 đơn vị
- 3 em lên bảng làm bài – cả lớp làm vào vở.
a. Số 40 gồm: 4 chục và 0 đơn vị
b. Số 70 gồm: 7 chục và 0 đơn vị
c. Số 50 gồm: 5 chục và 0 đơn vị 
d. Số 80 gồm: 8 chục và 0 đơn vị
Bài 3
- HS so sánh các số đã cho với nhau. 
a. Khoanh vào số bé nhất:
20
70 , 40, 50, 30
b. Khoanh vào số lớn nhất
90
10, 80, 60, 70
+) Bài 4
- HS : cần so sánh các chữ số ở hàng chục.
a. Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 80, 70, 20, 50, 90
- 2 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở.
20
50
70
80
90
b. Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 10, 40, 60, 80, 30
80
60
40
30
10
+ HS : so sánh các số đó với nhau .
- HS nghe.
4. Củng cố và dặn dò 
 + Muốn viết các số đã cho theo thứ tự cần làm gì ?
 - Về nhà làm lại các bài tập ở vở bài tập . Xem trước bài : Cộng các số tròn chục
 - GV nhận xét giờ học – ưu khuyết điểm
	Thứ tư ngày 23 tháng 02 năm 2011
Tiết: 1+ 2
 Môn: Học vần
 Bài: 
 uynh – uych
TCT: 205 - 206
 I.Mục tiêu:
 - Đọc được: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch ; từ và các câu ứng dụng.
 - Viết được: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch
 - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang.
II.Đồ dùng dạy học:
 - GV :Tranh khuỳnh tay - ủy ban
IIICác hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1.Ổn định tổ chức
 2.Kiểm tra bài cũ
- GV đọc cho 3 dãy bàn mỗi dãy viết một từ
- GV gọi 2 HS đọc các từ ngữ ứng dụng.
- GV gọi 2-3 HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét sửa chữa và cho điểm
Bài mới:
a) Giới thiệu bài
 - GV giới thiệu và ghi tựa bài lên bảng : uynh, uych. 
- Gọi vài HS nhắc lại 
*Dạy vần uynh:
- Vần uynh được cấu tạo bởi những âm nào ?
 - GV cho học sinh so sánh
 - GV cho học sinh cài vần uynh .
 - GV cài mẫu, cho học sinh sửa sai . 
* Đánh vần : 
-Vần uynh được đánh vần như thế nào ?
- GV cho HS đánh vần ,theo dõi sửa sai 
*Tiếng từ khóa: 
- Các em vừa được học vần uynh. Vậy cô vừa ghép thêm âm gì trước vần uynh?
-Vậy ta được tiếng gì? Tiếng đó được phân tích như thế nào?
- Hãy đánh vần tiếng huynh ?
- GV cho HS đánh vần ,theo dõi nhận xét sửa sai .
- GV giới thiệu tranh SGK ,hỏi :
+ Trong tranh này vẽ gì ?
- GV nhận xét rút ra từ khóa phụ huynh cho HS đọc 
- GV chỉ cho cả lớp đọc phân tích và tổng hợp lại vần .
* Vần uych GV hướng dẫn tương tự như 
vần uych.
* So sánh vần uych với vần uynh ?
+ Đánh vần:
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại phân tích ,tổng hợp cả vần .
 NGHỈ 5 PHÚT 
* Viết bảng con 
+ - GV vừa viết mẫu vừa nêu quy trình viết . uynh, phụ huynh - uych, ngã huỵch
- GV cho HS viết bảng con ,nhận xét sửa sai.
- GV hướng dẫn HS viết vần uych, ngã huỵch quy trình tương tự .
*Từ ứng dụng:
- GV gọi HS khá đọc trơn từ trên bảng .
- GV đọc mẫu kết hợp giả nghĩa từ trên bảng cho HS cả lớp đọc trơn. 
- GV gọi HS tìm tiếng mang vần mới kết hợp phân tích đánh vần đọc trơn .
- GV theo dõi ,nhận xét ,sửa sai. 
- GV chỉ bảng cho HS đọc tổng hợp lại cả bài
 nghệ thuật băng tuyết
 tuyệt đẹp 
Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi, trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi.
- 3 HS nối tiếp nhắc lại tên bài .
-Vần uynh được cấu tạo bởi âm u, y,nh 
+ Giống nhau : đều bắt đầu bằng u 
+ Khác nhau : vần uât kết thúc bằng âm t, còn vần uynh kết thúc bằng âm nh.
- HS: Cài vần uynh
- HS : u- y –nh –uynh.
- HS nối tiếp nhau đánh vần theo cá nhân - nhóm - cả lớp .
- HS : âm h.
- HS : huynh . âm h đứng trước , vần uynh đứng sau 
- HS : hờ – uynh – huynh.
- HS :đánh vần nối tiếp cá nhân - nhóm - cả lớp.
- HS :Tranh vẽ bố đang dạy bé học bài ở nhà 
- HS : phụ huynh. đọc theo cá nhân - nhóm - cả lớp 
- HS đọc cá nhân ,cả lớp .
- HS ;Vần uych tạo bởi âm u – y- ch 
 + Giống nhau: đều bắt đầu bằng u
 + Khác nhau: uych kết thúc bằngch, uynh kết thúc bằng nh
- HS : u - y -ch - uych
 hờ – uych – huych – nặng - huỵch - huỵch
 ngã huỵch 
- HS đọc cá nhân ,cả lớp 
- HS : uynh, phụ huynh
uynh phụ huynh
Ǯǯǯǯǯǯ
- HS :uych, ngã huỵch
uych ngã huỵch
ǯǯǯǯǯǯ
- HS đọc :
luýnh quýnh khuỳnh tay
huỳnh huỵch uỳnh uỵch
- HS: Luýnh quýnh, khuỳnh, huỵch, uỵch. - HS đọc cá nhân ,cả lớp 
 Tiết 2
c. Luyện tập
1. Hướng dẫn HS đọc lại bài tiết 1
- Gv gọi HS nối tiếp nhau không theo thứ tự 
- GV nhận xét, sửa sai.
*Thi đọc :GV chỉ vào 3 từ bất kì cho 3 HS đai diện dãy bàn thi đọc .
- GV nhận xét tuyên dương .
c. Câu ứng dụng .
- GV giới thiệu tranh trong SGK ,chia lớp thành nhiều nhóm 2,nêu câu hỏi cho HS thảo luận .
+ Trong tranh vẽ gì ?
- GV nhận xét, rút ra đoạn văn ứng dụng từ tranh .
- GV đọc mẫu và HD cho HS cách đọc .
- Hãy tìm tiếng mang vần mới ?
- GV nhận xét và gọi HS nối tiếp nhau đọc lại câu ứng dụng kết hợp tìm tiếng mang vần mới , phân tích . 
- GV nhận xét, sửa chữa .
 NGHỈ 5 PHÚT
3. Luyện viết vào vở 
- Gv cho HS mở vở tập viết, GV HD HS cách viết vào vở rồi cho HS viết bài .
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu .
4. Luyện nói
- GV gọi HS đọc to tên chủ đề luyện nói 
- GV giới thiệu tranh, chia nhóm và nêu yêu cầu thảo luận .
 - GV nhận xét và nêu câu hỏi cho HS luyện nói 
+ Hãy kể tên các loại đèn mà nhà em có sử dụng ?
+ Em hãy kể tên một số loại đèn mà em biết ?
+ Ở nhà em sử dụng loại đèn nào để học 
 - GV nhận xét ,tóm ý .
4. Củng cố dặn dò 
 - GV đọc mẫu toàn bài trong SGK rồi đọc lại cho HS đọc theo .
- Dặn HS về nhà luyện đọc viết lại bài . Xem và chuẩn bị bài sau : Ôn tập 
*Nhận xét tiết học ưu khyết.
uynh
huynh
phụ huynh
uych
huỵch
ngã huỵch.
luýnh quýnh huỳnh huỵch
 khuỳnh tay uỳnh uỵch
- HS đọc: cá nhân - cả lớp . 
- HS quan sát tranh ,thảo luận theo hướng dẫn của giáo viên.
- HS : Vẽ các bạn nhỏ đang cùng nhau trồng cây 
- HS đọc đồng thanh :
 Thứ năm vừa qua,/ lớp em tổ chức lao động trồng cây.// Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về .// 
- HS tìm và nêu : huynh
- HS đọc nối tiếp lại câu ứng dụng theo cá nhân - nhóm - cả lớp .
- HS mở vở tập viết đọc nội dung bài viết, nhắc lại tư thế ngồi viết đúng rồi viết bài .
- HS đọc :đèn dầu , đèn điện ,đèn huỳnh quang.
- HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm 4 dựa vào câu hỏi của GV .
- HS tự kể 
- HS kể 2 – 4em
+ Đèn huỳnh quang
 HS đọc lại toàn bài trong SGK 
- HS đọc lại toàn bài trong SGK theo GV
Tiết : 3
Môn: Toán
Bài: Cộng các số tròn chục
TCT:94
GT: BT2, cột 2
I.Mục tiêu:
 - Biết đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục, cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90 ; giải được bài toán có phép cộng
II.Đồ dùng dạy học:
- GV: Các bó chục que tính
- HS: Bảng con
III.Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên 
 Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
- GV gọi 2 HS lên bảng làm , HS cả lớp làm vào bảng con.
- GV nhận xét , sửa sai cho điểm 
3 . Bài mới 
a. Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng cho HS nhắc lại 
*Giới thiệu cách cộng các số tròn chục
GV vừa thao tác mẫu vừa hướng dẫn HS cách thực hiện trên que tính 
- Lấy 30 que tính (3 bó que tính 1 chục)
xếp trên mặt bàn 
+ 30 que tính gồm có mấy chục và mấy đơn vị ?( GV ghi bảng )
- Xếp tiếp thêm 2 bó que tính 1 chục dưới 3 bó que tính ta được bao nhiêu? Gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
+ Muốn biết có bao nhiêu que tính ta làm thế nào? 
+ Vậy ta được phép tính gì ? 
+ Vậy 30 +20 được đặt tính như thế nào? Thực hiện như thế nào? 
+ Lấy mấy cộng mấy ,bằng mấy viết mấy 
GV gọi HS nhắc lại nhiều lần cách thực hiện 
 NGHỈ 5 PHÚT 
* Thực hành
+ Bài 1: 2 em nêu yêu cầu bài tập
+ Khi thực hiện các phép tính dạng này em cần thực hiện như thế nào?
( Theo thứ tự từ phải sang trái)
- GV gọi HS lên bảng làm bài.
- GV bao quát giúp đỡ HS yếu.
- GV gọi HS nhận xét ,kết hợp sửa sai 
* Bài 2: 
- GV hướng dẫn HS cách làm (tính nhẩm theo mẫu)
+ Khi tính nhẩm ta nhẩm như thế nào ?
- GV gọi HS nối tiếp nhau nêu miệng kết quả ( kết hợp ghi bảng )
- GV nhận xét sửa chữa
 Bài 3
+ Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn tìm cả hai thùng có tất cả bao nhiêu gói bánh ta làm phép tính gì? 
- Khi thực hiện giải bài toán ta thực hiện theo mấy bước? 
- GV gọi HS lên bảng trình bày bài giải.
- GV bao quát giúp đỡ HS yếu.
- GV nhận xét 
4. Củng cố dặn dò 
+ Khi cộng các số tròn chục với nhau ta thực hiện ở hàng nào trước , hàng nào sau 
- Dặn các em về nhà làm bài tập trong vở bài tập. Xem trước bài: Luyện tập 
- GV nhận xét giờ học ưu khuyết điểm.
- HS: Viết các số 90, 30, 40, 60,
- HS nghe và nối tiếp nhau nhắc lại tên bài
- HS thao tác theo hướng dẫn của GV
- HS : 30 gồm có 3 chục và 0 đơn vị 
- HS: 20 gồm có 2 chục và 0 đơn vị 
- Ta làm tính cộng , lấy 20 cộng với 30 được 50 que tính 
CHỤC
ĐƠN VỊ
2
+
 3
0
 0
5
0
 30 + 20 =
-Thực hiện từ hàng đơn vị sang hàng chục 
+
 20 * 0 cộng 0 bằng 0, viết 0.
 30 * 2 cộng 3 bằng 5, Viết 5
 50 
 20 + 30 = 50
- 5 -> 7 hs nhắc lại
+ Bài 1 Tính:
- Thực hiện hàng đơn vị trước rồi đến hàng chục 
- 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vào bảng con theo dãy bàn .
+
+
+
+
+
 40 50 30 10 20
 30 40 30 70 50
 70 90 60 80 70
 2 em nêu yêu cầu bài tập
Bài 2: Tính nhẩm:
- Ta lấy 2 chục + với 3 chục = 5 chục 
50 + 10 = 60	 50 + 40 = 90
20 + 20 = 40	40 + 50 = 90
30 + 50 = 80	20 + 70 = 90
 2 em đọc đề bài
Bài 3: Tóm tắt:
	Thùng 1: 20 gói bánh
	Thùng 2: 30 gói bánh
 Cả hai thùng : . . . gói bánh?
- Làm phép tính cộng 
- Thực hiện theo 3 bước, viết câu lời giải, viết phép tính sau cùng là viết đáp số.
- 1 em lên bảng trình bày bài giải ,HS cả lớp làm vào vở 
 Bài giải
 Cả hai thùng có gói bánh là:
20 + 30 = 50 (gói)
Đáp số: 50 gói bánh
- HS : thực hiện từ hàng đơn vị trước rồi đến hàng chục.
- HS nghe.
Tiết :4
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài : Cây gỗ
TCT: 24
I. Mục tiêu:
 - Kể được tên và nêu ích lợi của một số cây gỗ.
 - Chỉ được rễ, thân, lá, hoa của cây gỗ.
* Giúp học sinh biết được ích lợi của cây gỗ.
II.Đồ dùng dạy học:
 - Hình ảnh một số loại cây gỗ trong SGK
 - Chuẩn bị một số cây gỗ thật
III. Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên 
 Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- GV nêu câu hỏi và gọi 2 HS trả lời:
- Cây hoa gồm những bộ phận nào?
- Kể tên 1 số loại cây hoa mà em biết?
- GV nhận xét đánh giá.
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài
- GV giới thiệu bài ghi bảng.
* Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận:
- GV yêu cầu HS quan sát, nhận xét cây nào là cây gỗ và phân biệt các bộ phận chính của cây gỗ, phân biệt được cây gỗ và cây hoa:
- Tên cây gỗ là gì ?
- Hãy kế các bộ phận của cây gỗ? 
- Cây lấy gỗ có đặc điểm gì khác với cây hoa và cây rau ?
- GV nhận xét và kết luận: 
 Giống như các cây đã học cây gỗ cứng, có rễ, thân, lá, hoa. Nhưng cây gỗ có thân to, cao, cho ta gỗ để dùng. Cây gỗ còn nhiều cành và lá, cây làm thành tán toả bóng mát, chắn gió, chắn bão...
 NGHỈ 5 PHÚT 
* Hoạt động 2 :Làm việc với SGK
- GV gọi HS đọc yêu cầu trong SGK GV hướng dẫn HS quan sát theo cặp.
- GV gọi HS trình bày kết quả thảo luận: Đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi .
+ Cây gỗ được trồng ở đâu?
+ Hãy kể tên một số cây gỗ thường gặp ở địa phương?
+ Kể tên các đồ dùng được làm từ gỗ?
- GV nhận xét và kết luận: 
 Cây gỗ được trông để lấy gỗ, làm đồ và làm nhiều việc khác, cây gỗ có bộ rễ ăn sâu vào đất và tán lá cao, có tác dụng giữ đất, chắn gió, toả bóng mát. Vì vậy cây gỗ thường được trông ở những nơi đô thị để lấy bóng mát, làm cho không khí trong lành.
- GV cho HS nêu lại phần kết luận
* Hoạt động 2 : Trò chơi 
- GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi rồi cho hai HS lên chơi thử. 
- GV cho HS chơi thật theo nhóm 2, 
- GV làm trọng tài, tuyên dương cặp HS chơi hay nhất.
4. Cũng cố dặn dò:
- Cây gỗ có ích lợi gì ?
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà xem lại bài, xem và chuẩn bị bài sau: con cá.
- HS: rễ thân, lá, hoa.
- Hoa mai, đào, huệ, cúc, hoa mười giờ...
- HS quan sát và trả lời theo câu hỏi của GV.
- HS: cây phượng, cây bàng, cây bã đậu
Cây đước, cây vẹt. Cây mắm.......
- HS quan sát trả lời.
- Cây có rễ, thân, lá, hoa	
- Cây gỗ thân to, tán lá rộng
- HS lắng nghe
- HS thảo luận nhóm đôi và trình bày
- Trong vườn, nơi công viên, sân trường, trong rừng.
- Cây đước, cây bạch đàn, cây mắm, cây vẹt.
- Bàn ghế, tủ, giường ,
- HS 5 -> 7 em nhắc lại phần kết luận: Cây gỗ được trông để lấy gỗ, làm đồ và làm nhiều việc khác, cây gỗ có bộ rễ ăn sâu vào đất và tán lá cao, có tác dụng giữ đất, chắn gió, toả bóng mát. Vì vậy cây gỗ thường được trông ở những nơi đô thị để lấy bóng mát, làm cho không khí trong lành.
 - HS chơi: 
- Bạn tên là gì?
+ Tôi tên cây bàng
+ Bạn được trồng ở đâu?
+ Tôi được trồng ở sân trường 
+ Bạn có ích lợi gì?
+ Tôi che bóng mát .
- Cây gỗ được trồng để lấy gỗ, che bóng mát, chắn gió, ngăn lũ,
Tiết : 5
Môn: Thể dục
Bài : Bài thể dục-trò chơi vận động
TCT: 24
I.Mục tiêu:
 - Biết cách thực hiện sáu động tác vươn thở,tay,chân vặn mình,bụng, toàn thân của bài thể dục phát triển chung .
- Bước đầu cách thực hiện động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách điểm số đúng hàng theo tổ và lớp.
 II. Địa điểm phương tiện:
Chuẩn bị còi, cờ, kẻ sân chơi 
- Dọn vệ sinh nơi chơi
 III.Các hoạt động dạy học:
TT
Nội dung bài dạy
TG
 Số lần
PP
Phần
Mở 
đầu
- GV tập trung hs phổ biến nội dung yêu cầu bài dạy 
 - Đứng tại chỗ vỗ tay – hát
 - Giậm chân tại chỗ theo nhịp 1 – 2, 1 – 2,
 - Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc theo địa hình tự nhiên ở sân trường 40 – 50 mét
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu
- GV điều khiển ,nhận xét 
1 -2 phút
5 – 6
phút
1-2 lần
4 hàng dọc
Vòng tròn
Phần
Cơ 
bản
*Ôn 6 động tác đã học
- GV hô cho HS lại bài 
- GV chỉnh sửa
 * Học động tác điều hòa 
- Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai đồng thời đưa hai tay ra trước ,bàn tay sấp . Lắc hai bàn tay . 
- Nhịp 2: Đưa hai tay dang ngang, bàn tay sấp . Lắc hai bàn tay . 
- Nhịp 3: Đưa hai tay về trước , bàn tay sấp . Lắc hai bàn tay .
- Nhịp 4: Về TTĐCB
- GV làm mẫu và hướng dẫn HS làm
- GV hô HS tập
* Ôn cả bài thể dục 
* Tập hợp hàng dọc .dóng hàng .Điểm số theo tổ hàng dọc
- GV điều khiển ,nhận xét sửa sai
*Trò chơi
Nhảy đúng nhảy nhanh
- GV hướng dẫn cách chơi và cho HS tham gia trò chơi
2
4
1
3
 - GV làm mẫu và hướng dẫn HS nhảy
 - HS tham gia trò chơi
 - GV quan sát và khích lệ các em
5 - 6
Phút
10 -12
Phút
5 phút
10 - 12
phút
1 - lần
 3 - 4
 Lần
 1 - 2 lần
 5 - 6 lần
4 hàng
Ngang
4 hàng ngang
2 hàng dọc
2 hàng dọc
Phần 
Kết
Thúc
- Đi thường theo nhịp thành 2 -> 4 hàng dọc và hít thở sâu
- Chơi trò chơi” diệt các con vật có hại" .
- GV cùng HS hệ thống bài 
- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà
 Nhắc các em về nhà tập lại bài.
4 - 5
Phút
 1 - 2
lần
2 - 4
Hàng ngang
Thứ năm ngày 4 tháng 02 năm 2011
Tiết : 1+2
Môn : Học vần
Bài : 
 Ôn tập
TCT: 217 - 218
I.Mục tiêu:
 - Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 98 đến bài 103
 - Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 98 đến bài 103.
 - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Truyện kể mãi không hết
II.Đồ dùng dạy học:
 - GV : Tranh truyện kể mãi không hết 
III.Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức :	
2.Kiểm tra bài cũ 
- GV đọc cho 3 dãy mỗi dãùy viết một từ vào bảng con .
- GV gọi 3 HS đọc từ và câu ứng dụng.
GV nhận xét sửa chữa cho điểm.
3 . Bài mới
a. Giới thiệu bài
- GV giới thiệu và ghi bảng 
b. ôn tập
* Các vần vừa học
- GV gắn tranh bảng ôn lên bảng.
- GV cho HS chỉ các chữ vừa học.
- GV đọc âm cho HS chỉ chữ.
- GV nhận xét.
* Ghép âm thành vần .
- Nhìn âm ở cột dọc với âm ở hàng ngang ghép thành vần
+ Muốn ghép được vần uân ta ghép như thế nào ?
- Tương tự cho HS ghép đến hết.
- GV cho HS đọc các vần ghép từng chữ ở cột dọc với các chữ ở các dòng ngang .
- GV nhận xét tuyên dương.
 NGHỈ 5 PHÚT
 * Đọc từ ngữ ứng dụng 
 - GV ghi từ ứng dụng lên bảng.
- GV đọc mẫu.
- GV giải thích từ:
+ Hòa thuận: cùng nhau đòan kết trong công việc 
- GV gọi HS nối tiếp nhau đọc trơn kết hợp phân tích đánh vần các tiếng có vần trong bảng ôn ,
- GV nhận xét tuyên dương.
* Viết từ ứng dụng
- GV viết mẫu và nêu cách viết
- GV cho HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa tuyên dương.
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại toàn bài.
- GV nhận xét tuyên dương. 
- HS viết bảng con : khuỳnh tay ,uỳnh uỵch 
- 3 HS đọc các từ vừa viết, 3 HS đọc lại câu ứng dụng :
 Thứ năm vừa qua, lớp em tổ chức lao động trồng cây. Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về .
- 4 HS nối tiếp nhắc lại: ôn tập
- HS đọc cá nhân, nhóm cả lớp theo hướng dẫn của gv
u
ân
uân
ât
uât
- HS :ghép âm u với âm â- n thành vần 
- HS ghép và đọc cá nhân.u – â – uân
- HS đọc cá nhân nối tiếp, nhóm, cả lớp.
u
ê
uê
ơ
uơ
 u
yêt
uyêt
ynh
uynh
ych
uych
- HS đọc cả lớp :
 ủy ban - hòa thuận - luyện tập 
- HS đọc : cá nhân, nhóm , cả lớp.
- HS theo dõi
hòa thuận
- HS viết bảng con :hòa thuận - luyện tập
 ǯǯǯǯǯǯ
- HS viết bảng con: luyện tập .
luyện tập
Ǯǯǯǯǯǯ
 Tiết 2
c) Luyện tập 
* Luyện đọc lại tiết 1:
- GV cho HS đọc lại bài ôn ở tiết trước .
- GV tổ chức cho HS đọc các vần .trong bảng ôn và các từ ngữ ứng dụng . 
- GV chỉ không theo thứ tự.
- GV theo dõi , nhận xét và chỉnh sửa
*/ Đọc câu ứng dụng :
- GV cho HS quan sát tranh SGK thảo luận nhóm đôi trả lời:
- Tranh vẽ gì?
- GV nhận xét ghi bảng đoạn thơ ứng dụng.
- GV đọc mẫu và hướng dẫn cho HS đọc 
- GV khi đọc hết dòng thơ ta cần làm gì ? 
- GV gọi HS nối tiếp nhau đọc trơn kết hợp phân tích ,đánh vần các vần vừa ôn. 
- GV nhận xét tuyên dương .
 NGHỈ 5 PHÚT
* Luyện viết
- GV dặn dò HS trình bày sạch sẽ, viết đúng mẫu chữ,cho HS đọc tư thế ngồi viết đúng .
- GV cho HS viết vào vở tập viết
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu
- GV chấm 6-8 bài nhận xét tuyên dương
* Luyện nói 
- Kể c

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 1 TUAN 24 MOI.doc