Giáo án Lớp 1 - Tuần 23 (tiết 7)

Luyện đọc

TRƯỜNG EM

Hướng dẫn HS luyện đọc lại bài Trường em

- Luyện đọc cá nhân. Chú ý nhiều đến HS yếu

- Luyện đọc theo tổ

- Luyện đọc đồng thanh

 

doc 4 trang Người đăng haroro Ngày đăng 17/02/2016 Lượt xem 332Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 23 (tiết 7)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 23
Thứ hai
Luyện đọc
TRƯỜNG EM
Hướng dẫn HS luyện đọc lại bài Trường em
- Luyện đọc cá nhân. Chú ý nhiều đến HS yếu
- Luyện đọc theo tổ
- Luyện đọc đồng thanh
Luyện viết
TRƯỜNG EM
Hướng dẫn HS luyện viết lại bài Trường em vào vở trắng
Luyện toán
LUYỆN TẬP
- Hướng dẫn HS làm bài tập sau:
Bài 1: Giải bài toán theo tóm tắt sau :
	Có : 7 quả bóng
Có : 3 quả bóng
Có tất cả : .. quả bóng ?
Bài 2: Có 5 bạn nam và 3 bạn nữ. Hỏi có tất cả mấy bạn?
+ Hướng dẫn tóm tắt
+ Hướng dẫn bài giải
Thứ tư
Luyện viết
A, Ă, Â
Hướng dẫn HS luyện viết lại chữ hoa : A, Ă, Â
Luyện toán
LUYỆN TẬP
	Bài 1: Tính
	11 + 2 + 3 =	15 + 1 – 6 = 
	12 + 3 + 4 = 	16 + 3 – 9 = 
	17 – 5 – 1 = 	17 – 1 – 5 = 
	Bài 2: 
	a/ Khoanh vào số lớn nhất : 14, 18, 11, 15
	b/ Khoanh vào số bé nhất : 17, 13, 19, 10
Thứ sáu
Hướng dẫn luyện tập
LUYỆN TẬP
Hướng dẫn HS yếu đọc bài tập đọc trong tuần
TUẦN 24
Thứ hai
Luyện đọc
BÀN TAY MẸ
Hướng dẫn HS luyện đọc lại bài Trường em
- Luyện đọc cá nhân. Chú ý nhiều đến HS yếu
- Luyện đọc theo tổ
- Luyện đọc đồng thanh
Luyện viết
BÀN TAY MẸ
Hướng dẫn HS luyện viết lại bài Trường em vào vở trắng
Luyện toán 
LUYỆN TẬP
	Bài 1: Tính
	50 + 10 = 	40 + 30 =	50 + 40 = 
	20 + 20 = 	20 + 60 = 	40 + 50 =
	30 + 50 = 	70 + 20 = 	20 + 70 =
Bài 2: An có 20 quyển vở, Lan có 30 quyển vở. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu quyển vở?
Thứ tư
Luyện viết
B, C
Hướng dẫn HS luyện viết lại chữ hoa : B, C
Luyện toán
LUYỆN TẬP
	Bài 1: Tính
	30cm + 20cm = 	40cm + 20cm =
	40cm + 40cm = 	10cm + 50cm =
	Bài 2: Tính
	30 + 30 = 	30 + 40 =
	80 + 10 = 	40 + 20 =
	20 + 70 = 	50 + 40 =
Thứ sáu
Hướng dẫn luyện tập
VẼ NGỰA
Hướng dẫn HS luyện đọc lại bài Vẽ ngựa
- Luyện đọc cá nhân. Chú ý nhiều đến HS yếu
- Luyện đọc theo tổ
- Luyện đọc đồng thanh

Tài liệu đính kèm:

  • docGA L1 BUOI CHIEU T23 T24.doc