Giáo Án Lớp 1 - Tuần 18

I- MỤC TIÊU:

 - Giúp HS nhận biết được điểm ,đoạn thẳng

 - Biết kẻ đoạn thẳng qua 2 điểm

 - Biết đọc tên các điểm và đoạn thẳng

II- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

 1. Giới thiệu về đoạn thẳng

 - GV vẽ lên bảng 2 điểm: . A . B

 - HS nói trên bảng có điểm A, điểm B

 - HS lên vẽ các điểm và đặt tên: điểm M, điểm N

GV : Điểm là các chấm mà ta có thể gọi và ghi tên điểm bằng các chữ in hoa : A, B,C, D, M,N .

 GV nối 2 điểm A và B ta được đoạn thẳng AB

 A B

 . .

 HS đọc : đoạn thẳng AB

2, Hướng dẫn cách vẽ

 Dùng thước để vẽ đoạn thẳng :

- Chấm 2 điểm và đặt tên

- Nối 2 điểm được đoạn thẳng AB

3, Thực hành

 HS thực hành vẽ đoạn thẳng vào giấy nháp

 GV theo dõi, sửa lỗi

 - HS làm bài vào vở bài tập

 HS nêu yêu cầu bài tập và tự làm bài

 GV theo dõi và HD thêm cách làm Chấm, chữa bài Nhận xét giờ học.

 

doc 15 trang Người đăng honganh Ngày đăng 10/01/2016 Lượt xem 558Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo Án Lớp 1 - Tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 18
Toán
 ĐIểM - ĐOạN THẳNG
I- MụC TIÊU:
	- Giúp HS nhận biết được điểm ,đoạn thẳng
	- Biết kẻ đoạn thẳng qua 2 điểm
	- Biết đọc tên các điểm và đoạn thẳng
II- CáC HOạT ĐộNG DạY- HọC:
	1. Giới thiệu về đoạn thẳng
	- GV vẽ lên bảng 2 điểm: . A . B
	- HS nói trên bảng có điểm A, điểm B
	- HS lên vẽ các điểm và đặt tên: điểm M, điểm N
GV : Điểm là các chấm mà ta có thể gọi và ghi tên điểm bằng các chữ in hoa : A, B,C, D, M,N ...
 GV nối 2 điểm A và B ta được đoạn thẳng AB
 	 A B
 	 .	 .
 HS đọc : đoạn thẳng AB
2, Hướng dẫn cách vẽ
	Dùng thước để vẽ đoạn thẳng :
- Chấm 2 điểm và đặt tên
- Nối 2 điểm được đoạn thẳng AB
3, Thực hành
 	HS thực hành vẽ đoạn thẳng vào giấy nháp
	GV theo dõi, sửa lỗi
	- HS làm bài vào vở bài tập
	HS nêu yêu cầu bài tập và tự làm bài 
	GV theo dõi và HD thêm cách làm Chấm, chữa bài Nhận xét giờ học.
Tiết 3
Học vần
Bài 73: it iêt
I- MụC TIÊU:
 Sau bài học HS có thể:
 - HS đọc và viết được: it, iêt, trái mít, chữ viết.
	 - Đọc được các từ ngữ,câu ứng dụng 
 	 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Em tô, vẽ, viết.
II- Đồ DùNG DạY- HọC:
	 - Bộ chữ cái TV
III- CáC HOạT ĐộNG DạY- HọC:
A- Kiểm tra: HS viết bảng con: Bút chì, chim cút, nứt nẻ.
 HS đọc bài 72 B- Dạy học bài mới:
 	 HĐ1: Giới thiệu bài
	HĐ2: Dạy vần it
	a. Nhận diện vần
GV giới thiệu và ghi bảng vần it
HS đọc, phân tích vần it
HS cài vần it
Cài thêm chữ m và dấu thanh để có tiếng mít
Đọc từ khóa : trái mít
- Dạy vần iêt (quy trình tương tự)
HS luyện đọc: iêt, chữ viết. b- Đọc từ ứng dụng :
 con vịt thời tiết
 đông ngịt hiểu biết 	
HS luyện đọc từ ứng dụng
GV giải thích từ ứng dụng.
 c- tập viết
GV viết mẫu và hướng dẫn viết: it, iêt, mít, viết.
HS viết bảng con.
Nhận xét sửa lỗi
Tiết 4
 	HĐ3: Luyện tập.
a, Luyện đọc.
- HS đọc bài tiết 1: CN-T-L
? Tìm tiếng có vần it, iêt.
	 - Đọc câu ứng dụng: Con gì có cánh.
 Mà lại biết biết bơi
 Ngày xuống ao chơi
	 Đêm về đẻ trứng 
- HS đọc câu ứng dụng.
	 b, luyện viết.
- HS viết vào vở: it, iêt, trái mít, chữ viết.
- Theo dõi chấm bài.
	c, Luyện nói: chủ đề: Em tô, vẽ, viết
	HS quan sát tranh
? Bức tranh vẽ gì
 Đặt tên từng bạn trong tranh và giới thiệu bạn đang vẽ gì
	HS giới thiệu về các bạn trong tranh
 IV. CủNG Cố DặN Dò:
	Trò chơi: Thi tìm tiếng nhanh
	HS thi tìm tiếng có vần vừa học.
 	 HS đồng thanh toàn bài.
 	 Dặn dò về nhà.
Học vần
	Bài 74 : uôt - ươt
I. MụC TIÊU :
Sau bài học HS có thể:
 - HS đọc và viết được: uôt ,ươt ,con chuột ,lướt ván	 
 - Đọc được các từ ngữ,câu ứng dụng
 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề Chơi cầu trượt
II. Đồ DùNG DạY- HọC:
- Bộ chữ cái TV
III. CáC HOạT ĐộNG DạY- HọC:
A- Kiểm tra: HS viết bảng con: quả mít, chữ viết, hiểu biết
 HS đọc bài 73
	GV nhận xét, ghi điểm B- Dạy học bài mới:
	HĐ1: Giới thiệu bài
	HĐ2: Dạy vần uôt
	a. Nhận diện vần
GV giới thiệu và ghi bảng vần uôt
HS đọc, phân tích vần uôt
HS cài vần uôt
Cài thêm chữ ch và dấu thanh để có tiếng chuột 
Đọc từ khóa : chuột nhắt
- Dạy vần ươt (quy trình tương tự)
HS luyện đọc: ư ơt, lướt ván
	b. Đọc từ ứng dụng 
trắng muốt vượt lên
tuốt lúa ẩm ướt
HS luyện đọc từ ứng dụng
GV giải thích từ ứng dụng
 c. tập viết
GV viết mẫu và hướng dẫn viết: uôt, ươt, chuột, lướt HS viết bảng con.
Nhận xét sửa lỗi
Tiết 2.
 HĐ3: Luyện tập.
a, Luyện đọc.
 - HS đọc bài tiết 1: CN-T-L
? Tìm tiếng có vần uôt, ươt
	- Đọc câu ứng dụng:
Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa
 Mua mắm mua muối về giỗ cha con mèo.
- HS đọc câu ứng dụng.
	b, Luyện viết.
- HS viết vào vở: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván
- Theo dõi chấm bài.
	c, Luyện nói: chủ đề: Chơi cầu trượt
	HS quan sát tranh
? Bức tranh vẽ gì
? Các bạn trong tranh đang làm gì
? Qua tranh em thấy nét mặt của các bạn ntn
? Khi chơi các bạn làm gì khỏi xô ngã nhau
? Em đã chơi cầu trượt bao giờ chưa ? Em có thích không
IV. CủNG Cố DặN Dò:
HS đồng thanh toàn bài.
Thi tìm tiếng nhanh : HS thi tìm tiếng có vần uôt, ươt Dặn dò về nhà.
Toán
Độ DàI ĐOạN THẳNG
I. MụC TIÊU:
	Giúp HS :
- Có biểu tượng về dài hơn, ngắn hơn và từ đó có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng thông qua các đặc tính dài ngắn của chúng.
- Biết so sánh độ dài đoạn thẳng tùy ý bằng 2 cách: So sánh trực tiếp hoặc so sánh gián tiếp qua độ dài trung gian.
II. CáC HOạT ĐộNG DạY- HọC
1. Dạy biểu tượng Dài hơn, ngắn hơn và so sánh trực tiếp độ dài hai đoạn thẳng.
- GV đưa ra hai bút chì có độ dài ngắn khác nhau.
? Làm thế nào để biết được cái nào dài hơn, cái nào ngắn hơn.
GV hướng dẫn HS đo trực tiếp bằng cách chập hai chiếc bút chì sao cho một đầu bằng nhau rồi nhìn vào đầu kia thì biết chiếc nào dài hơn.
- HS thực hành so sánh theo hướng dẫn
- HS xem hình vẽ trong SGK và nói về độ dài của các đoạn thẳng rồi so sánh.
- GV giúp HS nhận ra: mỗi đoạn thẳng đều có một độ dài nhất định.
	2, So sánh độ dài bằng cách dán tiếp qua độ dài trung gian
 	GV làm mẫu và HDHS 
 	 HS làm bài vào vở
	GV theo dõi và hướng dẫn thêm HS yếu
	Chấm, chữa bài
	HS đọc kết quả bài 1, 2, 4
	2 HS lên bảng lam bài 3
	Nhận xét bài làm của HS.
Tự nhiên và xã hội
CUộC SốNG XUNG QUANH
I. MụC TIÊU:
- Giúp HS biết quan sát và nói một số nết chính vềcác hoạt động sinh sống của nhân dân địa phương.
- Có ý thức gắn bo yêu quý quê hương.
II. CáC HOạT ĐộNG DạY- HọC:
1,Tham quan hoạt động sinh sống của nhân dân khu vực GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát xung quanh trường học, Cảnh ttrên đồng: ( người qua lại, cây cối, nhà cửa, hàng quán...
	? Người dân ở đây chủ yếu làm nghề gì
2, Thảo luận cả lớp
	HS thảo luận nhóm theo gọi ý trên.
	HS trình bày trước lớp.
	GV nhận xét, bổ sung
Tổng kết: Xung quanh trường có nhiều cây cối, ruộng vườn, ngoài đường có người đi lại thưa thớt...
Người dân ở đây chủ yếu làm nghề nông, buôn bán nhỏ
	Liên hệ ? Bố mẹ em làm nghề gì
	GV nhận xét giờ học
Toán
THựC HàNH ĐO Độ DàI
I - MụC TIÊU:
	Giúp HS :	
- Biết cách đo độ dài đoạn thẳng, độ dài của một số đồ vật quen thuộc như: bàn HS, bảng đen...
- Nhận biết rằng gang tay ,bước chân của 2 người lhác nhau thì không nhất thiết phải giống nhau , từ đó có biểu tượng về tính xấp xỉ hây ước lượngtrong quá trình đo độ dài bằng đơn vị đo chưa chuẩn.
- Bước đầu thấy được sự cần thiết phải có một đơn vị đo chuẩn để đo độ dài.
II. CáC HOạT ĐộNG DạY- HọC:
1. Hướng dẫn cách đo độ dài bằng bước chân, gang tay.
	- HD cách xác định độ dài của gang tay
	- HS đo độ dài cạnh bàn của mình.
	- Đo độ dài bằng bước chân
	- HS thực hành đo độ dài bảng lớp bằng bước chân
2, Thực hành
	- Đo độ dài quyển sach tiếng việt bằng gang tay
 - Đo chiều dài bảng lớp bằng sải tay
 - HS làm bài tập vào vở
	GV theo dõi và hướng dẫn thêm.
Tổng kết:
	Nhận xét giờ học.
Học vần
 	BàI 75: ÔN TậP
I. MụC TIÊU :
Sau bài học HS có thể:
-HS đọc và viết được một cách chắc chắn các vần đã học có kết thúc bằng t
- Nghe, hiểu và kể lại theo tranh truyện kể : Chuột nhà và chuột đồng
III. CáC HOạT ĐộNG DạY- HọC:
A. Kiểm tra: HS viết bảng con: tuốt lúavượt khó
	HS đọc bài 74
B. Dạy học bài mới:
HĐ1: Ôn tập các vần đã học
HS nêu các vần có kết thúc bằng t đã học
GV kẻ bảng ôn như SGK
HS ghép vần và đọc
? Các vần trên có điểm gì giống nhau
 GV ghép thêm âm đầu cho HS đọc tiếng
- Đọc từ ứng dụng 
 Chót vót, bát ngát,Việt Nam
HS luyện đọc từ ứng dụng
GV giải thích từ ứng dụng
 HĐ2: tập viết
GV viết mẫu và hướng dẫn viết: chót vót, bát ngát
HS viết bảng con.
Nhận xét sửa lỗi
Tiết 4
 HĐ3: Luyện tập.
a, Luyện đọc.
- HS đọc bài tiết 1:CN-T-L.
 - Đọc câu ứng dụng: 
Một đàn cò trắng phau phau
Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm
- HS đọc câu ứng dụng.
	b, luyện viết.
- HS viết vào vở các từ ứng dụng
- Theo dõi chấm bài.
	c, Kể chuyện
	GV kể lần 1 cho HS biết câu chuyện
Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa
Hướng dẫn HS kể lại câu chuyện
	HS quan sát tranh
? Bức tranh vẽ cảnh gì
HS kể lại nội dung tranh 1
Hướng dẫn HS kể các tranh còn lại tương tự
GV giúp HS nêu ý nghĩa câu chuyện: Phải biết yêu quý những gì do chính tay mình làm ra
IV. CủNG Cố, DặN Dò:
HS đồng thanh toàn bài.
Thi tìm tiếng nhanh : HS thi tìm tiếng có vần vừa ôn Dặn dò về nhà.
Tiết 3
Đạo đức
ÔN TậP Và THựC HàNH Kĩ NĂNG CUốI HọC Kỳ I
I. MụC TIÊU:
	Ôn tập về một số kiến thức, kĩ năng đã học trong học kì I Rèn luyện kĩ năng thực hành các hành vi đạo đức đã học .
II.CáC HOạT ĐộNG DạY- HọC:
1, GV chuẩn bị các lá phiếu có ghi các nội dung của bài ôn tập gọi HS lên bốc thăm câu hỏi và trả lời
2, Nội dung các lấ phiếu:
- Ăn mặc ntn được coi là gọn gàng sạch sẽ ?
- Vì sao cần phải ăn mặc gọn gàng sạch sẽ
- Cần làm gì để giữ sách vở đồ dùng bền đẹp?
- Vì sao cần phải lễ phép với anh chị nhường nhịn em nhỏ
- Vì sao cần phải giữ trật tự trong lớp học
- Giữ trật tự trng lớp học có lợi gì
- HS lên bốc thăm và trả lời câu hỏi
- GV cùng lớp nhận xét chấm điểm.
 Tổng kết
	GV kết luận nội dung của từng lá phiếu.
	Nhắc nhở hs thực hiện tốt như bài học.
	Dặn dò tiết sau.
Học vần
 BàI 76 : OC - AC
I. MụC TIÊU:
Sau bài học HS có thể:
 - HS đọc và viết được: oc, ac. Con sóc, bác sĩ
	 - Đọc được các từ ngữ, câu ứng dụng
 	 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Vừa vui vừa học
II. Đồ DùNG DạY- HọC:
- Bút chì 
- Bộ chữ cái TV
III. CáC HOạT ĐộNG DạY- HọC:
A- Kiểm tra: HSviết bảng con: chót vót , bát ngát , việt nam
 2HS đọc bài 75
	B - Dạy học bài mới:
	HĐ1: Giới thiệu bài
	HĐ2: Dạy vần oc
	a. Nhận diện vần
GV giới thiệu và ghi bảng vần oc
HS đọc, phân tích vần oc 
HS cài vần oc
Cài thêm chữ s và dấu thanh để có tiếng sóc
Đọc từ khóa : con sóc
- Dạy vần ac (quy trình tương tự)
HS luyện đọc: ac, bác, bác sĩ
	b. Đọc từ ứng dụng:
	Hạt thóc bản nhạc
	Con cóc con vạc
HS đọc từ ứng dụng 
GV giải thích từ ứng dụng
 c. tập viết
GV viết mẫu và hướng dẫn viết: oc, ac, con sóc, bác sĩ HS viết bảng con.
Nhận xét sửa lỗi
Tiết 2.
 HĐ3: Luyện tập.
a, Luyện đọc.
- HS đọc bài tiết 1: CN-T-L
? So sánh vần oc, ac
	- Đọc câu ứng dụng: 
 Da cóc mà bọc bột lọc
	 Bột lọc mà bọc hòn than.
- HS đọc câu ứng dụng
- GV đọc mẫu- HS đồng thanh.
	b, Luyện viết.
- HS viết vào vở: oc, ac, con sóc, bác sĩ
GV lưu ý HS cách trình bày bài, tư thế ngồi viết
- Theo dõi chấm bài.
	c, Luyện nói: chủ đề: Vừa vui vừa học
	HS quan sát tranh
? Bức tranh vẽ những ai
? Các bạn đang làm gì
? Hãy kể tên các trò chơi được học ở trên lớp
? Em đã được học những bài hát nào
? Em thấy cách học như thế có vui không
IV. CủNG Cố, DặN Dò:
HS đồng thanh toàn bài.
Thi tìm tiếng nhanh : HS thi tìm tiếng có vần oc, ac Dặn dò về nhà.
 Toán
MộT CHụC –TIA Số
I. MụC TIÊU:
- Giúp HS nhận biết 10 đơn vị cọn gọi là một chục
- Biết đọc và ghi số trên tia số
II. CáC HOạT ĐộNG DạY- HọC:
	1, Giới thiệu : Một chục 
HS quan sát tranh
? Đếm xem trên cây có bao nhiêu quả
GV : 10 quả còn gọi là một chục quả
HS lấy 1 bó 10 que tính
? 10 que tính còn gọi là mấy chục que tính
? 1chục bằng mấy đơn vị
Ghi: 10 đơn vị = 1 chục
2, Giới thiệu :Tia số:
- GV vẽ tia số rồi giới thiệu
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GV : Đây là tia số, tia số có một điểm gốc được ghi là 0, các điểm, (vạch) cách đều nhau ghi các số theo thứ tự tăng dần.
GV biểu diễn các số từ 0 đến 10 trên tia số.
? Càng xa điểm gốc thì các số ntn
3, Thực hành
	HS làm bài tập vâo vở
	GV theo dõi và HD thêm
	Chấm, chữa bài
	Nhận xét giờ học.
Luyện Tiếng Việt
LUYệN TậP : OC -AC
I .MụC TIÊU:
	- Củng cố cách đọc viết các tiếng có vần oc, ac	
	- Rèn kĩ năng đọc, viết cho HS
II. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC
	1.Luyện đọc
 ? Buổi sáng các em học vần gì
	- HS đọc bài SGK
	- GVtheo dõi và giúp đỡ HS yếu
	? Tìm tiếng có vần oc, ac
	- HS Đọc bài cá nhân
	2.Luyện viết
- GV đọc cho HS viết bảng con các tiếng có vần oc, ac : đọc báo, lác đác, bản nhạc, hạt thóc, ...
	- GV theo dõi, sửa lỗi cho HS
 - Đọc cho HS viết các từ trên vào vở
	- Hướng dẫn thêm HS yếu
	3,	Làm BT 
	- HS nêu yêu cầu và tự làm BT ở vở BT tiếng việt 
	- HS d?c k?t qu? bài làm.
	- GV chấm , chữa bài Tổng kết:
	Thi tìm tiếng có vần oc, ac
 Nhận xét giờ học.
Tự học
LUYệN VIếT
I- MụC TIÊU:
- HS Viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách, đúng chính tả, đảm bảo tốc độ.
- Rèn luyện chữ viết cho HS.
II- HOạT ĐộNG DạY- HọC:
1, Luyện viết bảng con:
- Hướng dẫn quy trình viết
- GV viết mẫu lên bảng.
- HS viết vào bảng con: bánh ngọt, nhóm lửa, gót chân, ghét rác.
2, Viết vào vở:
HS viết đoạn thơ:	Hỏi cây bao nhiêu tuổi
	Cây không nhớ tháng năm
	Cây chỉ dang tay lá
	Che tròn một bóng râm.
- GV theo dõi hướng dẫn.
- Chấm một số vở, nhận xét chữ viết HS.
Nhận xét giờ học.
Hướng dẫn thực hành
GấP CáI Ví 
I, MụC TIÊU:
	- HS biết cách gấp cái ví và gấp được cái ví bằng giấy.
II, CáC HOạT ĐộNG DạY- HọC:
1. Củng cố cách gấp ví.
	HS nhắc lại các bước gấp cái ví.
	GV hướng dẫn lại cách gấp ví.
	GV làm chậm cho HS quan sát.
2. Thực hành.
	- HS thực hành gấp caí ví
	GV theo dõi và hướng dẫn thêm.
	HD HS vẽ trang trí thêm cho đẹp.
	Chấm một số sản phẩm.
3. Trưng bày sản phẩm.
	- GV chọn một số sản phẩm đẹp cho cả lớp xem.
	HS nhận xét về sản phẩm của bạn.
	Tổng kết.
	GV nhận xét giờ học.
Tiếng Việt
ÔN TậP
I- MụC TIÊU:
	- Củng cố cách đọc viết các vần có kết thúc băng m, n dã học.
	- Rèn kĩ nang đọc viết cho HS.
II- CáC HOạT ĐộNG DạY- HọC:
	1, Ôn tập
	- HS nêu các vần có kết thúc bằng n, m
	- GV kẻ bảng ôn
- HS ghép vần và đọc: on, an, ôn, ơn, un, in, en, ên, iên, yên, uôn, ươn, om, am, ăm, âm ...
	- GV theo dõi và HD thêm
	Đọc từ ngữ: 
Bàn ghế sách vở cái yếm viên gạch
Vui thích con lươn vườn nhãn con yến
	HS đọc từ ứng dụng
	Đọc phân tích một số tiếng
	Đọc câu ứng dụng:
Sông La ơi sông La
 Trong veo như ánh mắt
Bờ tre xanh im mát
 Mươn mướt đôi hàng mi.
	HS luyện đọc từng dòng thơ.
	GV đọc mẫu- HS đọc cá nhân.
	Đồng thanh bài ứng dụng.
Tiết 2
2, Luyện viết
	- GV đọc cho HS viết bảng con các vần vừa ôn/.
- Viết các từ: bàn ghế, cái yếm, đèn điện, quý hiếm, con lươn, vườn nhãn ...
- HS viết bài vào vở	
- GV đọc cho HS viết bài vào vở
3, Làm bài tập TV
 - Điền chữ ng hay ngh vào chỗ chấm:
	bẻ .... ô ... ệ sĩ 
	... õ nhỏ ... i ngờ
	... ôn ngữ ... ày mùa.
	- Điền chữ c, k, q.
	 Rổ ...am ...uả khế. 
	- HS làm bài.
	GV theo dõi và hướng dẫn thêm.
4, Trò chơi: Thi tìm tiếng nhanh.
- GV nêu yêu cầu trò chơi: 3 tổ thi ghép chữ chứa vần mà GV yêu cầu:
	Tổ 1: viết tiếng có vần ôm.
	Tổ 2: viết tiếng có vần iên.
	Tổ 3: viết tiếng có vần uôm.
	HS thi viết chữ vào giấy.
	Đại diện các tổ đọc tiếng vừa viết.
	GV cùng cả lớp nhận xét, cho điểm.
	Tổng kết:
	HS đồng thanh bài ôn.
	Nhận xét giờ học.
Thủ công
GấP CáI Ví ( T2)
I, MụC TIÊU:
	- HS biết cách gấp cái ví và gấp được cái ví bằng giấy.
II, CáC HOạT ĐộNG DạY- HọC:
1. Củng cố cách gấp ví.
	HS nhắc lại các bước gấp cái ví.
	GV hướng dẫn lại cách gấp ví.
	GV làm chậm cho HS quan sát.
2. Thực hành.
	- HS thực hành gấp caí ví
	GV theo dõi và hướng dẫn thêm.
	HD HS vẽ trang trí thêm cho đẹp.
	Chấm một số sản phẩm.
3. Trưng bày sản phẩm.
	- GV chọn một số sản phẩm đẹp cho cả lớp xem.
	HS nhận xét về sản phẩm của bạn.
	Tổng kết.
	GV nhận xét giờ học.
Hoạt động tập thể
SINH HOạT LớP.
1. GV nhận xét, đánh giá về các hoạt động của lớp trong tuần.
Biểu dương các HS có ý thức học tập tốt, đạt nhiều điểm giỏi, vệ sinh sạch sẽ.
Động viên, nhắc nhở các HS còn lại.
2. Kế hoạch tuần tới.
Tiếp tục phát động phong trào thi đua trong học tập.
Làm tốt công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học.
Tiết1
Luyện toán
LUYệN TậP Về MộT CHụC, TIA Số.
I.MụC TIÊU:
- Giúp HS nhận biết 10 đơn vị cọn gọi là một chục
- Biết đọc và ghi số trên tia số
II. CáC HOạT ĐộNG ĐạY- HọC:
1, Củng cô kiến thức
HS đếm từ 1 đến 10
? 10 còn gọi là mấy chục
? Một chục có mấy đơn vị
GV vẽ tia số- HS viết số vào tia số
2, Luyện tập
HS thực hành vẽ tia số
Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số
Gv theo dõi và hướng dẫn thêm
Nhận xét giờ học
Dặn dò về nhà.
Tự học
Luyện viết: it, iêt, uôt, ươt
I. MụC TIÊU:
	HS viết đúng các vần theo yêu cầu.
	Rèn kĩ năng viết chữ cho HS.
II. CáC HOạT ĐộNG DạY- HọC:
1, Hướng dẫn viết
	HS đọc các vần cần viết : it, iêt, uôt, ươt
	 ? So sánh các vần trên
	? Nêu đọ cao của từng con chữ
	GV viết mẫu và hướng dẫn viết vần it
	HS viết bảng con it
	Hướng dẫn viết các vần còn lại tương tự
	Nhận xét, sửa lỗi cho HS
2, Luyện viết
	HS viết bài vao vở ô li
	Yêu cầu HS nêu tư thé khi ngồi viết bài.
	HS viết vào vở các vần theo hướng dẫn.
	GV theo dõi và HD thêm
	Chấm một số bài, nhận xét chữ viết của HS.
HĐNGLL
TìM HIểU Về VĂN HOá Hà TĩNH
I- MụC TIÊU:
 - HS biết về văn hoá Hà Tĩnh. 
- Thêm yêu quê hương đất nước, tự hào về quê hương mình, vùng quê có truyền thống hiếu học.
- Có ý thức học tập tốt để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
II- HOạT ĐộNG DạY- HọC:
GV kết hợp với tổng phụ trách triển khai chung .

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 18 1.doc