Giáo án Lớp 1 - Tuần 17 - Năm học 2012-2013 - Phạm Thị Thanh Nguyệt

Học vần

 ÔT- ƠT

I.Mục tiêu :

 - Đọc được : ôt, ơt, cột cờ, cái vợt ; từ và đoạn thơ ứng dụng.

 - Viết được : ôt, ơt, cột cờ, cái vợt.

 - Luyệ nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Những người bạn tốt.II.Đồ dùng dạy - học:

 - Sách tiếng việt 1 tập 1.

- Bộ ghép chữ tiếng việt

- Tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần luyện nói

- Quả ớt, cái vợt

III.Các hoạt động dạy - học:

Giáo viên Học sinh

1/ OÅn ủũnh lụựp :

2/Kiểm tra bài cũ:

-Viết và đọc: đôi mắt, bắt tay, thật thà

- Cho HS đọc từ, câu ứng dụng

- GV nhận xét - Haựt

- Mỗi tổ viết một từ vào bảng con

- 2 học sinh đọc

3/ Dạy - học bài mới:

A/ Giới thiệu bài (trực tiếp)

B/ Dậy vần:

*oõt :

a- Nhận diện vần:

- GV ghi bảng vần ôt và hỏi

- Vần ôt do mấy âm tạo nên là những âm nào? - Vần ôt do 2 âm tạo nên là âm ô và t

- Hãy so sánh vần ôt với at ? - Giống: kết thúc = t

 - Khác: ôt bắt đầu từ = ô, at bắt đầu = a

- Hãy phân tích vần ôt? - Vần ôt có âm ô đứng trửụực, âm t đứng sau.

b- Đánh vần:

+ Vần:

- Vần ôt đánh vần như thế nào ?

- GV theo dõi, nhận xét

- ô - tờ - ôt

- HS đánh vần CN, nhóm, lớp

+ Tiếng khoá:

- Yêu cầu HS tìm và gài vần ôt ? - HS sử dụng bộ đồ dùng để gài: ôt

- Yêu cầu HS tìm tiếp chữ ghi âm t và dấu nặng gài với vần ôt ? - Gaứi : coọt

- Ghi bảng: cột

- Hãy phân tích tiếng cột ?

- Hãy đánh vần tiếng cột ?

- GV theo dõi, sửa sai

+ Từ khoá:

- Treo tranh cho HS quan sát và hỏi :

-Tranh vẽ gì ? - HS đọc lại

- Tiếng cột có âm c đứng trước vần ôt đứng sau, đấu nặng dưới ô

- Cờ - ôt - côt - nặng - cột

- HS đánh vần và đọc (CN, nhóm, lớp)

- Tranh vẽ cột cờ

 

doc 28 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 10/06/2021 Lượt xem 17Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 17 - Năm học 2012-2013 - Phạm Thị Thanh Nguyệt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
--------------------
Thửự ba ngaứy 9 thaựng 12 naờm 2014
Hoùc vaàn
 OÂT- ễT
I.Muùc tieõu :
 - ẹoùc ủửụùc : oõt, ụt, coọt cụứ, caựi vụùt ; tửứ vaứ ủoaùn thụ ửựng duùng.
 - Vieỏt ủửụùc : oõt, ụt, coọt cụứ, caựi vụùt.
 - Luyeọ noựi tửứ 2 – 4 caõu theo chuỷ ủeà : Nhửừng ngửụứi baùn toỏt.
II.Đồ dùng dạy - học:
	- Sách tiếng việt 1 tập 1.
- Bộ ghép chữ tiếng việt
- Tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần luyện nói 
- Quả ớt, cái vợt
III.Các hoạt động dạy - học:
Giáo viên
Học sinh
1/ OÅn ủũnh lụựp :
2/Kiểm tra bài cũ:
-Viết và đọc: đôi mắt, bắt tay, thật thà 
- Cho HS đọc từ, câu ứng dụng
- GV nhận xét
- Haựt
- Mỗi tổ viết một từ vào bảng con 
- 2 học sinh đọc
3/ Dạy - học bài mới:
A/ Giới thiệu bài (trực tiếp)
B/ Dậy vần:
*oõt :
a- Nhận diện vần:
- GV ghi bảng vần ôt và hỏi 
- Vần ôt do mấy âm tạo nên là những âm nào?
- Vần ôt do 2 âm tạo nên là âm ô và t
- Hãy so sánh vần ôt với at ?
- Giống: kết thúc = t
- Khác: ôt bắt đầu từ = ô, at bắt đầu = a
- Hãy phân tích vần ôt?
- Vần ôt có âm ô đứng trửụực, âm t đứng sau.
b- Đánh vần:
+ Vần: 
- Vần ôt đánh vần như thế nào ?
- GV theo dõi, nhận xét
- ô - tờ - ôt 
- HS đánh vần CN, nhóm, lớp
+ Tiếng khoá: 
- Yêu cầu HS tìm và gài vần ôt ?
- HS sử dụng bộ đồ dùng để gài: ôt
- Yêu cầu HS tìm tiếp chữ ghi âm t và dấu nặng gài với vần ôt ?
- Gaứi : coọt
- Ghi bảng: cột
- Hãy phân tích tiếng cột ?
- Hãy đánh vần tiếng cột ?
- GV theo dõi, sửa sai
+ Từ khoá:
- Treo tranh cho HS quan sát và hỏi :
-Tranh vẽ gì ?
- HS đọc lại
- Tiếng cột có âm c đứng trước vần ôt đứng sau, đấu nặng dưới ô
- Cờ - ôt - côt - nặng - cột 
- HS đánh vần và đọc (CN, nhóm, lớp)
- Tranh vẽ cột cờ
- Ghi bảng: Cột cờ (gt).
- GV chỉ không theo TT các vần, từ tiếng cho HS đọc.
c- Viết:
- GV viết mẫu, nêu quy trình viết
- GV nhận xét, chỉnh sửa
- HS đọc trơn (CN, nhóm, lớp)
- HS đọc ĐT
- HS viết trên bảng con
*ơt: (Quy trình tương tự)
+ Chú ý:
- Cấu tạo: Vần ơt do âm ơ và t tạo nên
- So sánh vần ơt với ôt
Giống: Kết thúc = t
Khác: ôt bắt đầu = ô
 ơt bắt đầu bằng = ơ
- Viết: Lưu ý nét nối giữa các con chữ và vị trí đặt dấu
- HS thực hiện theo hướng dẫn
 d- Đọc từ ứng dụng :
- Hãy đoùc từ ứng dụng cho cô
 - 3 HS đọc
 - GV ghi từ ứng dụng lên bảng, đọc mẫu & giải nghĩa từ.
Cơn sốt: Nhiệt độ có thẻ tăng lên đột ngột gọi là cơn sốt.
Xay bột: Tức là làm cho các hạt gạo, ngô, đỗ bị nhỏ ra.
Quả ớt: Quả làm gia vị , thuốc ăn vào rất cay
Ngớt mưa: Khi đang mưa to mà tạnh dần thì gọi là ngớt mưa.
 - HS chú ý theo dõi
 - GV theo dõi , chỉnh sửa
 - HS luyện đọc CN , nhóm , lớp.
đ- củng cố - dặn dò
 - Các em vừa học những vần gì ?
 - Vần oõt, ụt có gì giống & khác nhau?
 - 2 HS nêu
 - Hãy tìm từ, tiếng có vần oõt, ụt
 - HS tìm & nêu
 - Cho cả lớp đọc lại bài. 
 - HS đọc ĐT 1 lần 
 - Nhận xét chung giờ học . 
Tiết 2
 Giáo viên
 Học sinh
C/Luyện tập:
a - Luyện đọc:
 * Đọc lại bài tiết 1
 - GV chỉ không theo TT cho HS đọc 
 - GV theo dõi chỉnh sửa
 * Đọc câu ứng dụng:
 - Treo tranh cho HS quan sát & hỏi:
 - Tranh vẽ gì ? 
- GV nói: Đaõy là cây lâu năm không rõ bao nhiêu tuổi , tán lá xoè ra che mát cho dân
- HS đọc CN , nhóm , lớp
- HS quan sát tranh
- Cây rất to
làng. Đó là noọi dung đoạn thơ ứng dụng dưới tranh 
 - Yêu cầu HS dọc đoạn thơ
 - Yêu cầu HS tìm tiếng có vần vừa học
 - GV hướng dẫn & đọc mẫu 
- HS đọc CN , nhóm , lớp
- HS tìm : một 
- 1số em đoùc lại
c- Luyện viết:
- HD HS viết vần ôt, ơt, các từ cột cờ, cái vợt vào vở.
- GV viết mẫu, nhắc lại quy trình, cách viết, lưu ý nét nối giữa chữ ô, ơ với t giữa chữa c, v với ôt, ơt và vị trí đặt dấu thanh
- GV theo dõi, chỉnh sửa
- NX bài viết.
- HS tập viết theo mẫu vào vở
c- Luyện nói:
- Các em đã chuẩn bị bài ở nhà. Vậy hôm nay chúng ta luyện nói về chủ đề gì ?
- GV HD và giao việc
- HS : chủ đề người bạn tốt
- HS qs tranh, thảo luận nhóm hai, nói cho nhau nghe về chủ đề luyện nói hôm nay.
+ Gợi ý:
- Tranh vẽ gì ?
- Các bạn trong tranh đang làm gì ?
- Em nghĩ họ có phải là những người bạn tốt không ?
- Em có nhiều bạn tốt không ?
- Hãy gt tên người bạn em thích nhất ?
- Vì sao em thích bạn đó nhất ?
- Người bạn tốt phải như thế nào ?
- Em có muốn trở thành người bạn tốt của mọi người không ?
- Em có thích có nhiều bạn tốt không ?
4- Củng cố : 
- Hôm nay học vần gì ?
- HS : oõt, ơt
- Y.c HS đọc lại toàn bài 
- HS đọc trong SGK (3HS)
+ Trò chơi: Thi chỉ nhanh, đúng từ.
* GDBV moõi trửụứng.
5/Dặn dò:
- HS chơi thi theo tổ.
- GV nhận xét, đánh giá
- Nghe
- Học lại bài
- Xem trước bài 71
Toaựn
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muùc tieõu :
 - Bieỏt caỏu taùo moói soỏ trong phaùm vi 10 ; vieỏt ủửụùc caực soỏ theo thửự tửù quy ủũnh ; vieỏt ủửụùc pheựp tớnh thớch hụùp vụựi toựm taột baứi toaựn.
 - BT caàn laứm : BT1(coọt 3,4) ; BT2 ; BT3
II. ẹoà duứng daùy hoùc:
	-Saựch Toaựn.
-Hoọp ủoà duứng toaựn.
 III. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1/ OÅn ủũnh lụựp :
2/ Kieồm tra baứi cuừ:
-Baứi 1: Tớnh:
10 - 1 8 - 0 7 - 4
7 + 2 5 - 3 3 + 5
-Baứi 2: > < =
3 + 7  10 – 6
6 – 2  3 + 4
-GV nhaọn xeựt
3/ Baứi mụựi:
A/ Giụựi thieọu baứi :
B/ Thửùc haứnh :
+Baứi 1: Soỏ(coọt 3,4)
-Baứi yeõu caàu gỡ?
-GV choỏt laùi
+Baứi 2: Vieỏt caực soỏ ủaừ cho theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn vaứ tửứ lụựn ủeỏn beự.
-Baứi yeõu caàu gỡ?
-GV choỏt laùi
+Baứi 3: Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp
-Baứi yeõu caàu gỡ?
-GV choỏt laùi.
+GV nhaọn xeựt cuoỏi tieỏt
4/ Cuỷng coỏ :
Cho HS chụi troứ chụi “ẹoỏ baùn”
Nhaọn xeựt.
5/ Daởn doứ: 
-Chuaồn bũ cho baứi sau: Luyeọn taọp chung
-Veà nhaứ nhụự oõn baứi
-Haựt
-HS laứm baỷng con.
-Tớnh keỏt quaỷ roài ủieàn soỏ
-Chụi chuyeàn: toồ naứo chuyeàn nhanh nhaỏt vaứ ủuựng nhaỏt seừ thaộng.
* HS laứm theõm coọt 1, 2.
- Traỷ lụứi
-HS sửỷa baứi, lụựp nhaọn xeựt
-Tửứ tranh, neõu baứi toaựn, laọp pheựp tớnh.
 a/ 4 + 3 = 7
 b/ 7 – 2 = 5
- Sửỷa baứi, lụựp nhaọn xeựt
- Chụi troứ chụi
- Nghe, nhụự.
Tửù nhieõn vaứ xaừ hoọi
 GIệế GèN LễÙP HOẽC SAẽCH, ẹẼP
I.Muùc tieõu :
 - Nhaọn bieỏt ủửụùc theỏ naứo laứ lụựp hoùc saùch, ủeùp.
 - Bieỏt giửừ gỡn lụựp hoùc saùch, ủeùp.
 - Neõu ủửụùc nhửừng vieọc em coự theồ laứm ủeồ goựp phaàn laứm cho lụựp hoùc saùch, ủeùp.
*GDKNS:
-Kĩ năng làm chủ bản thõn: Đảm nhận trỏch nhiệm thực hiện một số cụng việc để giữ lớp học sạch đẹp.
-Kĩ năng ra quyết định: Nờn và khụng nờn làm gỡ để giữ lớp học sạch đẹp.
-Phỏt triển kĩ năng hợp tỏc trong quỏ trỡnh thực hiện cụng việc. 
II. ẹoà duứng daùy hoùc: 
- Saựch giaựo khoa, caực duùng cuù laứm veọ sinh lụựp hoùc. 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1/ OÅn ủũnh lụựp:
2/ Kieồm tra baứi cuừ: 
H: Hụm trước cỏc con học bài gỡ?	
H: Cỏc em phải làm gỡ để giỳp bạn học tốt ?
H: Ở lớp cụ giỏo làm việc gỡ ?
 H: Cỏc bạn HS làm việc gỡ ?
- Nhận xột .
3/ Baứi mụựi:
a/ Giụựi thieọu baứi: 
b/ Daùy baứi mụựi:
*Hoùat ủoọng 1: Quan saựt lụựp hoùc
-Muùc ủớch: HS nhaọn bieỏt theỏ naứo laứ lụựp saùch, lụựp baồn
-Caựch tieỏn haứnh:
 B1: Thửùc hieọn hoaùt ủoọng: traỷ lụứi caõu hoỷi: Duứng vaọt gỡ ủeồ queựt nhaứ? Caực con xem lụựp mỡnh hoõm nay coự saùch vaứ ủeùp khoõng?
 B2: Kieồm tra keỏt quaỷ hoaùt ủoọng
 +Keỏt luaọn: GV khen ngụùi caực em bieỏt giửừ veọ sinh vaứ nhaộc nhụỷ caực em khoõng neõn ủeồ lụựp hoùc maỏt veọ sinh
 *Hoaùt ủoọng 2: Laứm vieọc vụựi SGK
-Muùc ủớch: HS bieỏt giửừ lụựp hoùc saùch ủeùp
-Caựch tieỏn haứnh: 
 B1:Giao nhieọm vuù vaứ thửùc hieọn hoaùt ủoọng
 +Quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: Trong tranh caực baùn ủang laứm gỡ? Sửỷ duùng duùng cuù gỡ? ễÛ tranh dửụựi caực baùn ủang laứm gỡ? Sửỷ duùng duùng cuù gỡ?
 B2: Kieồm tra keỏt quaỷ thaỷo luaọn
 + Keỏt luaọn: ẹeồ lụựp hoùc saùch ủeùp, caực con pjaỷi luoõn coự yự thửực giửừ lụựp saùch, ủeùp vaứ laứm nhửừng coõng vieọc ủeồ lụựp mỡnh saùch, ủeùp
*Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh giửừ lụựp hoùc saùch, ủeùp
-Muùc ủớch: Bieỏt caựch sửỷ duùng moọt soỏ ủoà duứng ủeồ laứm veọ sinh lụựp hoùc
-Caựch tieỏn haứnh: 
 B1: GV laứm maóu
 B2: HS laứm theo
 Nhaọn xeựt: GV khuyeỏn khớch vaứ khen ngụùi
4/ Cuỷng coỏ :
- Neõu caõu hoỷi ủeồ HS traỷ lụứi veà noọi dung baứi hoùc.
- Toồng keỏt baứi hoùc vaứ goùi HS ủoùc laùi baứi.
* GD HS bieỏt giửừ VSCN – VSMT, GDBV moõi trửụứng.
5/ Daởn doứ :
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, daởn doứ HS thoựi quen giửừ veọ sinh lụựp
-Haựt
- HS trả lời.
Quan saựt lụựp hoùc
-Vaứi HS ủửựng leõn nhaọn xeựt
-Laứm vieọc theo nhoựm: Haừy quan saựt vaứ noựi cho nhau nghe
-Nhoựm leõn trỡnh baứy
-HS quan saựt vaứ thửùc haứnh laứm theo
- Lụựp hoùc saùch, ủeùp seừ giuựp cho caực em khoỷe maùnh vaứ hoùc taọp toỏt hụn. Vỡ vaọy caực em phaỷi luoõn yự thửực giửừ cho lụựp hoùc saùch, ủeùp.
- Nghe, nhụự.
-------------------------------------
Thửự tử ngaứy 10 thaựng 12 naờm 2014
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muùc tieõu:
- Thửùc hieọn ủửụùc so saựnh caực soỏ, bieỏt thửự tửù caực soỏ trong daừy soỏ tửứ 0 ủeỏn 10 ; bieỏt coọng, trửứ caực soỏ trong phaùm vi 10 ; vieỏt ủửụùc pheựp tớnh thớch hụùp vụựi hỡnh veừ.
- BT caàn laứm : BT1 ; BT2(a,b coọt 1) ; BT3(coọt 1,2) ; BT4.
II. ẹoà duứng daùy hoùc:
	-Saựch Toaựn.
-Hoọp ủoà duứng toaựn.
 III. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1/ OÅn ủũnh lụựp :
2/ Kieồm tra baứi cuừ:
-Thi ủua theo toồ, caàm caực tụứ bỡa leõn daựn thaọt nhanh caực soỏ 1, 9, 6, 4, 5, 7 
a/Theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn
b/Theo thửự tửù tửứ lụựn ủeỏn beự.
-GV nhaọn xeựt
3/ Baứi mụựi:
A/ Giụựi thieọu baứi :
B/ Thửùc haứnh :
+Baứi 1: Noỏi caực chaỏm theo thửự tửù:
-Baứi yeõu caàu gỡ?
-GV choỏt laùi
+Baứi 2: Tớnh(a,b,coọt 1)
-Baứi yeõu caàu gỡ?
-GV choỏt laùi
+Baứi 3: > < = (coọt 1,2)
-Baứi yeõu caàu gỡ?
-GV choỏt laùi.
+Baứi 4: Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp.
-Baứi yeõu caàu gỡ?
-GV choỏt laùi
4/ Cuỷng coỏ :
+Chụi troứ chụi
+GV nhaọn xeựt cuoỏi tieỏt
5/ Daởn doứ: 
-Chuaồn bũ cho baứi sau: Luyeọn taọp chung
-Veà nhaứ nhụự oõn baứi, laứm BT ụỷ VBT.
-Haựt
-Chụi theo kieồu tieỏp sửực.
-Lụựp nhaọn xeựt.
-Traỷ lụứi -HS laứm baứi
-Sửỷa baứi, lụựp nhaọn xeựt
-Tớnh doùc vaứ tớnh ngang.
-Troứ chụi tieỏp sửực: toồ naứo nhanh vaứ ủuựng thỡ thaộng.
-Sửỷa baứi- lụựp nhaọn xeựt
* HS laứm theõm caực coọt coứn laùi.
-Tớnh keỏt quaỷ 2 veỏ roài ủieàn daỏu > < =
-Chụi chuyeàn: toồ naứo chuyeàn nhanh nhaỏt vaứ ủuựng nhaỏt seừ thaộng.
* HS laứm theõm caực coọt 3.
- Tửứ tranh, neõu baứi toaựn, laọp pheựp tớnh.
a/ 5 + 4 = 9 ; b/ 7 – 2 = 5
- Sửỷa baứi, lụựp nhaọn xeựt
-Sửỷa baứi- lụựp nhaọn xeựt
- Chụi troứ chụi
- Nghe, nhụự
..
Hoùc vaàn
ET- EÂT
I.Muùc tieõu:
- ẹoùc ủửụùc : et, eõt, baựnh teựt, deọt vaỷi ; tửứ vaứ caực caõu ửựng duùng.
- Vieỏt ủửụùc : et, eõt, baựnh teựt, deọt vaỷi
- Luyeọn noựi tửứ 2 – 4 caõu theo chuỷ ủeà : Chụù Teỏt.
II.ẹoà duứng daùy- hoùc
 -Saựch Tieỏng Vieọt 1 taọp moọt
 -Boọ gheựp chửừ tieỏng Vieọt.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc 
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
1.OÅn ủũnh toồ chửực
2.Kieồm tra baứi cuừ
-Giụ baỷng con cho HS ủoùc: oõt, ụt, coọt cụứ, caựi vụùt.
-Goùi moọt HS ủoùc caõu ửựng duùng:
-ẹoùc cho HS vieỏt vaứo baỷng con moọt soỏ tửứ ửựng duùng.
-Nhaọn xeựt.
3. Daùy- hoùc baứi mụựi
3.1 Giụựi thieọu baứi : et, eõt.
3.2 Daùy vaàn
* et :
a) Nhaọn dieọn vaàn
-Yeõu caàu HS phaõn tớch: et.
-Cho HS caứi : et
b) ẹaựnh vaàn
-Chổ baỷng cho HS ủaựnh vaàn
-GV: Coự vaàn et ủeồ coự tieỏng teựt coõ gheựp theỏ naứo?
-Cho HS caứi: teựt
-Chổ baỷng cho HS ủoùc
-Yeõu caàu HS quan saựt tranh vaứ ủoùc tửứ khoựa: baựnh teựt. Giaỷi nghúa tửứ.
* eõt
a) Nhaọn dieọn vaàn
-Yeõu caàu HS phaõn tớch: eõt
-Cho HS caứi: eõt
-Yeõu caàu HS so saựnh eõt vaứ et
b) ẹaựnh vaàn
-Chổ baỷng cho HS ủaựnh vaàn eõt
-GV: Coự vaàn eõt ủeồ coự tieỏng deọt coõ gheựp theỏ naứo?
-Cho HS caứi: deọt
-Chổ baỷng cho HS ủaựnh vaàn
-Yeõu caàu HS quan saựt tranh vaứ ủoùc tửứ khoựa: deọt vaỷi. Giaỷi nghúa tửứ.
* Vieỏt: eõt, et, teựt, deõùt.
-GV laàn lửụùt vieỏt maóu vaứ lửu yự HS caực neựt noỏi, vũ trớ daỏu thanh ủoàng thụứi cho HS vieỏt baỷng con
-Nhaọn xeựt.
* ẹoùc tửứ ngửừ ửựng duùng
-Yeõu caàu HS tỡm tieỏng coự chửựa vaàn vửứa hoùc trong tửứ ửựng duùng: neựt chửừ, saỏm seựt, con reỏt, keỏt baùn.
-Goùi 3 HS ủoùc tửứ ngửừ ửựng duùng.
-GV chổnh sửỷa vaứ giaỷi thớch tửứ.
-Cho HS ủoùc laùi.
* TIEÁT 2
3.3 Luyeọn taọp
a) Luyeọn ủoùc
+ẹoùc laùi baứi ụỷ tieỏt 1
-Chổ baỷng cho caỷ lụựp ủoùc
+ẹoùc caõu ửựng duùng
-Yeõu caàu HS quan saựt tranh vaứ vaứ hoỷi: Tranh veừ gỡ?
-Yeõu caàu HS tỡm tieỏng chửựa vaàn vửứa hoùc trong caõu ửựng duùng.
-Goùi 3 HS ủoùc caõu thụ ửựng duùng
-GV chổnh sửỷa vaứ ủoùc caõu ửựng duùng.
b) Luyeọn vieỏt
-GV hửụựng daón HS vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt: et, eõt, baựnh teựt, deọt vaỷi, vaứ cho HS vieỏt.
-Nhaọn xeựt.
c) Luyeọn noựi: Chụù Teỏt.
-Goùi 1 HS ủoùc teõn baứi luyeọn noựi.
-GV hửụựng daón HS luyeọn noựi theo nhoựm ủoõi:
+Tranh veừ gỡ?
+Hoù ủang laứm gỡ?
+Em ủaừ ủi chụù teỏt bao giụứ chửa, dũp naứo?
+Em thaỏy chụù teỏt coự ủeùp khoõng?
+Em coự thớch ủi chụù teỏt khoõng? Vỡ sao?
-Goùi laàn lửụùt 2 nhoựm leõn trỡnh baứy.
-Nhaọn xeựt vaứ keỏt luaọn.
4.Cuỷng coỏ :
-Cho HS thi tỡm tieỏng coự chửựa vaàn vửứa hoùc.
-Goùi 2 HS leõn baỷng ủoùc baứi.
-GV chổ baỷng cho HS ủoùc.
5/ Daởn doứ
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Daởn HS veà hoùc baứi vaứ xem baứi tieỏp theo.
-Haựt
-HS ủoùc caự nhaõn, lụựp.
-1 HS ủoùc.
-HS vieỏt baỷng con.
-Laộng nghe, ủoùc trụn.
-HS: e gheựp vụựi t.
-HS caứi.
-HS: e-tụứ- et( caự nhaõn, lụựp).
-HS: t gheựp vụựi et, daỏu saộc treõn e.
-HS caứi, ủoùc.
-HS: tụứ-et-tet-saộc-teựt ( caự nhaõn, nhoựm, lụựp).
-Quan saựt tranh vaứ ủoùc tửứ khoựa.
-HS: eõ gheựp vụựi t
-HS caứi, ủoùc.
-HS: +Gioỏng: keỏt thuực baống t.
 +Khaực: et baột ủaàu baống e, eõt baột ủaàu baống eõ.
-HS: eõ- tụứ- eõt (caự nhaõn, nhoựm, lụựp).
-HS: d gheựp vụựi eõt, daỏu naởng dửụựi eõ.
-HS caứi, ủoùc.
-HS: dụứ-eõt-deỏt-naởng-deọt ( caự nhaõn, lụựp).
-Quan saựt tranh vaứ ủoùc tửứ khoựa.
-Quan saựt GV vieỏt vaứ vieỏt vaứo baỷng con.
-HS tỡm.
-3 HS ủoùc.
-Laộng nghe.
-HS ủoùc, caự nhaõn, lụựp.
-HS ủoùc: caự nhaõn, nhoựm, lụựp.
-Quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi.
-HS tỡm.
-3 HS ủoùc.
-HS ủoùc caự nhaõn, nhoựm, lụựp.
-Laộng nghe vaứ vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt.
-1 HS ủoùc.
-HS luyeọn noựi theo nhoựm ủoõi.
-Laàn lửụùt 2 nhoựm trỡnh baứy.
-HS thi tỡm.
-2 HS chổ baỷng ủoùc baứi.
-Caỷ lụựp ủoùc.
-Laộng nghe.
Taọp vieỏt
Thanh kieỏm, aõu yeỏm, 
I/ Mục tiêu:
- Vieỏt ủuựng caực chửừ : thanh kieỏm, aõu yeỏm, ao chuoõm, baựnh ngoùt,  kieồu chửừ vieỏt thửụứng, cụừ vửứa theo vụỷ Taọp vieỏt 1, taọp moọt.
- HS vieỏt theõm ủuỷ soỏ doứng quy ủũnh trong vụỷ Taọp vieỏt 1, taọp moọt.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết saỹn nội dung bài.
III/ Các hoạt động dạy học: 
Giáo viên
Học sinh
1/ OÅn ủũnh lụựp :
2/ Kiểm tra bài cũ:
- GV đọc cho HS viết caực tửứ caực em vieỏt coứn sai hoaởc chửa ủeùp ụỷ tieỏt TV trửụực.
- GV nhận xét
-Haựt
- Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con.
3/ Dạy học bài mới:
A/ Giới thiệu bài (trực tiếp):
B/ HD HS quan sát mẫu và nhận xét:
- GV treo bảng chữ mẫu cho HS QS.
- Y/c HS đọc chữ có maóu trong bảng.
- Y/c HS nhận xét về k/c, độ cao, nét nối giửừa caực con chửừ, tieỏng, tửứ
- HS quan sát
- 2 HS đọc.
- HS nhận xét từng từ theo HD.
- GVnhận xét, chỉnh sửa.
C/ Hướng dẫn và viết mẫu:
- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
- GV theo dõi, chỉnh sửa.
- HS viết lên bảng con.
D/ Thực hành:
- Cho HS viết trong vở tập viết.
- Khi viết bài em cần lưu ý gì ?
- Ngồi viết ngay ngaộn cầm bút đúng quy định.
- GV giao việc
- GV theo dõi, uấn nắn thêm cho HS .
+ Thu bài .
- GV nêu và chữa lỗi sai phổ biến.
- Thu số vở còn lại về nhà ghi 
- HS tập viết theo HD.
- HS chữa lỗi trong vở.
4/ Củng cố :
+ Trò chơi: Thi viết chữ, đúng, đẹp.
- Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng.
5/ Dặn dò:
- NX chung giờ học.
- Luyện viết bài ở vở luyện viết.
- HS chơi thi giữa các tổ.
- HS nghe và nghi nhớ.
..
Thửự naờm ngaứy 11 thaựng 12 naờm 2014
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muùc tieõu :
 - Bieỏt caỏu taùo caực soỏ trong phaùm vi 10 ; thửùc hieọn ủửụùc coọng, trửứ, so saựnh caực soỏ trong phaùm vi 10 ; vieỏt ủửụùc pheựp tớnh thớch hụùp vụựi toựm taột baứi toaựn .
 - BT caàn laứm : BT1 ; BT2(doứng 1) ; BT3,4
II. ẹoà duứng daùy hoùc:
	-Saựch Toaựn.
-Hoọp ủoà duứng toaựn.
 III. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1/ OÅn ủũnh lụựp :
2/ Kieồm tra baứi cuừ:
-Thi ủua theo toồ, caàm caực tụứ bỡa leõn daựn thaọt nhanh caực soỏ 10, 3, 4, 9, 5 
a/Theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn
b/Theo thửự tửù tửứ lụựn ủeỏn beự.
-Tớnh : 8 + 1, 6 – 3, 9 + 0
-GV nhaọn xeựt
3/ Baứi mụựi:
A/ Giụựi thieọu baứi :
B/ Thửùc haứnh :
+Baứi 1: Tớnh
-Baứi yeõu caàu gỡ?
-GV choỏt laùi
+Baứi 2: Soỏ(doứng 1)
-Baứi yeõu caàu gỡ?
-GV choỏt laùi
+Baứi 3: Khoanh vaứo soỏ lụựn nhaỏt, beự nhaỏt ?
-Baứi yeõu caàu gỡ?
-GV choỏt laùi.
+Baứi 4: Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp.
-Baứi yeõu caàu gỡ?
-GV choỏt laùi
4/ Cuỷng coỏ :
- Chụi troứ chụi
+GV nhaọn xeựt cuoỏi tieỏt
5/Daởn doứ: 
-Chuaồn bũ cho baứi ủeồ thi CHKI
-Veà nhaứ nhụự oõn baứi
-Haựt
-Chụi theo kieồu tieỏp sửực.
-Laứm baỷng con
-Lụựp nhaọn xeựt.
-Tớnh doùc vaứ tớnh ngang.
-Troứ chụi tieỏp sửực: toồ naứo nhanh vaứ ủuựng thỡ thaộng.
-Sửỷa baứi- lụựp nhaọn xeựt
-Nhaồm keỏt quaỷ roài ủieàn soỏ
-HS laứm vaứo vụỷ
-Chụi chuyeàn: toồ naứo chuyeàn nhanh nhaỏt vaứ ủuựng nhaỏt seừ thaộng.
-Sửỷa baứi, lụựp nhaọn xeựt. 
* HS laứm theõm doứng 2.
- Traỷ lụứi
- Sửỷa baứi, lụựp nhaọn xeựt
- Tửứ toựm taột, neõu baứi toaựn, laọp pheựp tớnh.( 5 + 2 = 7)
- Sửỷa baứi, lụựp nhaọn xeựt
- Chụi troứ chụi
- Nghe, nhụự
.
Hoùc vaàn 
UT- ệT
I.Muùc tieõu :
 - ẹoùc ủửụùc : ut, ửt, buựt chỡ, mửựt gửứng ; tửứ vaứ ủoaùn thụ ửựng duùng.
 - Vieỏt ủửụùc : ut, ửt, buựt chỡ, mửựt gửứng.
 - Luyeọn noựi tửứ 2 – 4 caõu theo chuỷ ủeà : Ngoựn uựt, em uựt, sau roỏt.
II.ẹoà duứng daùy- hoùc
 -Saựch Tieỏng Vieọt 1 taọp moọt
 -Boọ gheựp chửừ tieỏng Vieọt.
 -Buựt chỡ.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc 
Hoaùt ủoọng daùy
Hoaùt ủoọng hoùc
1.OÅn ủũnh toồ chửực
2.Kieồm tra baứi cuừ
-Giụ baỷng con cho HS ủoùc: et, eõt, teựt, deọt.
-Goùi moọt HS ủoùc caõu ửựng duùng:
-ẹoùc cho HS vieỏt vaứo baỷng con.
-Nhaọn xeựt.
3.Daùy- hoùc baứi mụựi
3.1 Giụựi thieọu baứi : ut, ửt.
3.2 Daùy vaàn
* ut
a) Nhaọn dieọn vaàn
-Yeõu caàu HS phaõn tớch: ut.
-Cho HS caứi: ut
b) ẹaựnh vaàn
-Chổ baỷng cho HS ủaựnh vaàn
-GV: Coự vaàn ut ủeồ coự tieỏng buựựt coõ gheựp theỏ naứo?
-Cho HS caứi: buựt
-Chổ baỷng cho HS ủoùc
-Yeõu caàu HS quan saựt tranh vaứ ủoùc tửứ khoựa: buựt chỡ.
* ửt
a) Nhaọn dieọn vaàn
-Yeõu caàu HS phaõn tớch: ửt
-Cho HS caứi: ửt
-Yeõu caàu HS so saựnh ut vaứ ửt
.
b) ẹaựnh vaàn
-Chổ baỷng cho HS ủaựnh vaàn ửt
-GV: Coự vaàn ửt ủeồ coự tieỏng mửựt coõ gheựp theỏ naứo?
-Cho HS caứi: mửựt
-Chổ baỷng cho HS ủaựnh vaàn
-Yeõu caàu HS quan saựt tranh vaứ ủoùc tửứ khoựa: mửựt gửứng
* Vieỏt: ut, ửt, buựt, mửựt.
-GV laàn lửụùt vieỏt maóu vaứ lửu yự HS caực neựt noỏi, vũ trớ daỏu thanh ủoàng thụứi cho HS vieỏt baỷng con
-Nhaọn xeựt.
* ẹoùc tửứ ngửừ ửựng duùng
-Yeõu caàu HS tỡm tieỏng coự chửựa vaàn vửứa hoùc trong tửứ ửựng duùng: chim cuựt, suựt boựng, sửựt raờng, nửựt neỷ.
-Goùi 3 HS ủoùc tửứ ngửừ ửựng duùng.
-GV chổnh sửỷa vaứ giaỷi thớch tửứ.
-Cho HS ủoùc laùi.
* TIEÁT 2
3.3 Luyeọn taọp
a) Luyeọn ủoùc
+ẹoùc laùi baứi ụỷ tieỏt 1
-Chổ baỷng cho caỷ lụựp ủoùc
+ẹoùc caõu ửựng duùng
-Yeõu caàu HS quan saựt tranh vaứ vaứ hoỷi: Tranh veừ gỡ?
-Yeõu caàu HS tỡm tieỏng chửựa vaàn vửứa hoùc trong caõu ửựng duùng.
-Goùi 3 HS ủoùc caõu thụ ửựng duùng
-GV chổnh sửỷa vaứ ủoùc caõu ửựng duùng.
b) Luyeọn vieỏt
-GV hửụựng daón HS vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt: ut, ửt, buựt chỡ, mửựt gửứng, vaứ cho HS vieỏt.
-Nhaọn xeựt.
c) Luyeọn noựi: Ngoựn uựt, em uựt, sau roỏt.
-Goùi 1 HS ủoùc teõn baứi luyeọn noựi.
-GV hửụựng daón HS luyeọn noựi theo nhoựm ủoõi:
+Tranh veừ gỡ?
+Ngoựn uựt so vụựi caực ngoựn khaực nhử theỏ naứo?
+Nhaứ em coự maỏy anh chũ em?
+Giụựi thieọu teõn ngửụứi em uựt trong nhaứ?
+ẹaứn vũt con coự ủi cuứng nhau khoõng?
+ẹi sau cuứng coứn goùi laứ gỡ?
-Goùi laàn lửụùt 2 nhoựm leõn trỡnh baứy.
-Nhaọn xeựt vaứ keỏt luaọn.
4.Cuỷng coỏ :
-Cho HS thi tỡm tieỏng coự chửựa vaàn vửứa hoùc.
-Goùi 2 HS leõn baỷng ủoùc baứi.
-GV chổ baỷng cho HS ủoùc.
5/ Daởn doứ :
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Daởn HS veà hoùc baứi vaứ xem baứi tieỏp theo.
-HS ủoùc caự nhaõn, lụựp.
-1 HS ủoùc.
-HS vieỏt baỷng con.
-Laộng nghe.
-HS: u gheựp vụựi t.
-HS caứi.
-HS: u-tụứ- ut ( caự nhaõn, lụựp).
-HS: b gheựp vụựi ut, daỏu saộc treõn u.
-HS caứi, ủoùc.
-HS: bụứ-ut-but-saộc-buựt ( caự nhaõn, nhoựm, lụựp).
-Quan saựt tranh vaứ ủoùc tửứ khoựa.
-HS: ử gheựp vụựi t
-HS caứi, ủoùc.
-HS: +Gioỏng: keỏt thuực baống t.
 +Khaực: ut baột ủaàu baống u, ửt baột ủaàu baống ử.
-HS: ử- tụứ- ửt: caực nhaõn, nhoựm, lụựp.
-HS: m gheựp vụựi ửt, daỏu saộc treõn ử.
-HS caứi, ủoùc.
-HS: mụứ-ửt-mửựt-saộc-mửựt ( caự nhaõn, lụựp).
-Quan saựt tranh vaứ ủoùc tửứ khoựa.
-Quan saựt GV vieỏt vaứ vieỏt vaứo baỷng con.
-HS tỡm.
-3 HS ủoùc.
-Laộng nghe.
-HS ủoùc, caự nhaõn, lụựp.
-HS ủoùc: caự nhaõn, nhoựm, lụựp.
-Quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi.
-HS tỡm.
-3 HS ủoùc.
-HS ủoùc caự nhaõn, nhoựm, lụựp.
-Laộng nghe vaứ vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt.
-1 HS ủoùc.
-HS luyeọn noựi theo nhoựm ủoõi.
-Laàn lửụùt 2 nhoựm trỡnh baứy.
-HS thi tỡm.
-2 HS chổ baỷng ủoùc baứi.
-Caỷ lụựp ủoùc.
-Laộng nghe.
------------------------------ 
Thửự saựu ngaứy 12 thaựng 12 naờm 2014
Taọp vieỏt
xay boọt, neựt chửừ, keỏt baùn, chim cuựt, 
I/ Mục tiêu:
- Vieỏt ủuựng caực chửừ : xay boọt, neựt chửừ, keỏt baùn, chim cuựt,  kieồu chửừ vieỏt thửụứng, cụừ vửứa theo vụỷ Taọp vieỏt 1, taọp moọt.
- HS vieỏt theõm ủửụùc ủuỷ soỏ doứng quy ủũnh trong vụỷ Taọp vieỏt 1, taọp moọt.
II/ Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết saỹn nội dung bài.
III/ Các hoạt động dạy học: 
Giáo viên
Học sinh
1/ OÅn ủũnh lụựp :
2/ K

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 17.doc