Giáo Án Lớp 1 - Tuần 17

I. Mục tiêu:

- Đọc, viết đúng đẹp các tiếng, từ , câu có chứa vần ăt hoặc ât

- Làm đúng các bài tập trong VBT TV T1 trang 69.

II. Đồ dùng dạy học: VBTTV, SGK, bảng, phấn.

III. Hoạt động dạy học:

 

doc 13 trang Người đăng honganh Ngày đăng 29/12/2015 Lượt xem 422Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo Án Lớp 1 - Tuần 17", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 17
Thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2010
Tiếng việt
Ôn tập: ăt -ât
I. Mục tiêu: 
- Đọc, viết đúng đẹp các tiếng, từ , câu có chứa vần ăt hoặc ât 
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV T1 trang 69.
II. Đồ dùng dạy học: VBTTV, SGK, bảng, phấn.
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Luyện đọc: Y/c h/s luyện đọc lại bài 69 (SGK) 
- GV n/x chỉnh sửa phát âm cho HS. 
2. Luyện viết: HD viết bảng con.
- GV y/c HS viết từ: bắt tay, thật thà.
- GV n/x sửa lỗi. 
3. HDHS làm BTTV: 
Bài 1: Nối: 
HDHS nối từ ngữ thích hợp. 
Bài 2: Điền ?
- HD hs q/s hình vẽ rồi điền vần vào chỗ chấm để 
được từ ngữ phù hợp với tranh. 
- Gọi h/s đọc các từ đã điền
- GV n/x, ghi bảng: mặt, mắt, mũi, miệng 
Baì 3: Viết: 
- HD HS viết trong vở BT từ: bắt tay,thật thà. 
- Thu vở chấm chữa bài
Tiết 2
3/ Hoạt động 4: HD viết vở ô li chữ mẫu
 GV viết mẫu lên bảng nêu qui trình viết 
 GV nhận xét chỉnh sửa.
 HD viết vào vở ô ly chữ mẫu
 GV quan sát giúp HS yếu.
 GV thu Vở chấm bài 
4. Củng cố dặn dò: 
 Nhận xét tiết học - c/b bài sau,
- HS luyện đọc (CN- ĐT) 
- HS viết bảng con 
- HS đọc, nối; đọc các từ sau khi nối.
- HS q/s hình vẽ, rồi điền.
- H/s đọc các từ đã điền.
- HS viết trong vở BT 
Toán
Luyện tập chung
A/ Mục tiêu: 
 - Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10; biết làm tính cộng trừ các số trong phạm vi 10; viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán
B/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Thực hành
Bài 1: Củng cố cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10
-HD HS nêu y/ c của bài tập: điền số vào chỗ chấm
- HS nêu cách làm : 2 bằng 1 cộng với1
-HS làm bài vào vở- 4 HS lần lượt đọc bài làm
GV chốt bài làm đúng 
Cả lớp theo dõi nhận xét
B ài 2 Củng cố viết các số theo thứ tự cho biết
HS nêu y/c -Nêu cách làm
Cả lớp làm bài vào vở -3 h/s lên bảng làm bài 
-GV chốt bài làm đúng : Thứ tự từ bé đến lớn là :2, 5, 7 ,8 , 9
Cả lớp nhận xét nêu cách làm 
Bài 3 : Xem tranh, tự nêu bài toán rồi giải và viết phép tính
- HS đọc y/c của đề -HS quan sát tranh -Nêu bài toán
- HS làm bài vào vở- 3 hS lên bảng làm bài
GV chốt bài làm đúng 
- Cả lớp theo dõi nhận xét
III/ Củng cố- Dặn dò:
HS nhắc lại nội dung ôn tập
GV nhận xét giờ học , 
-Dặn HS chuẩn bị bài sau :Luyện tập chung
 Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2010
Tiếng việt
 Ôn :ôt- ơt
I. Mục tiêu: 
- Đọc, viết đúng đẹp các vần, các tiếng câu có chứa các vần ôt, ơt học trong bài.
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV T1. 
II. Đồ dùng dạy học: VBTTV, SGK, bảng, phấn.
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Luyện đọc: Y/C HS luyện đọc lại bài SGK 
- GV n/x chỉnh sửa phát âm cho HS. 
2. Luyện viết: Gv đọc cho HS viết bảng con từ: xay bột, ngớt mưa
- GV chỉnh sửa cho HS
3. HD làm BT: 
 Bài 1: Nối: HDHS nối từ cho thích hợp. 
Bài 2: Điền ôt hay ơt ? 
GV- lớp n/x ghi bảng: đốt tre, củ cà rốt, cái thớt
Bài 3: Viết: 
- HD h/s viết trong vở BT: xay bột, ngớt mưa
.
- GV n/x. 
- Thu vở chấm chữa bài.
Tiết 2
3/ Hoạt động 4: HD viết vở ô li chữ mẫu
 GV viết mẫu lên bảng nêu qui trình viết 
 GV nhận xét chỉnh sửa.
 HD viết vào vở ô ly chữ mẫu
 GV quan sát giúp HS yếu.
 GV thu Vở chấm bài 
4. Củng cố dặn dò: 
 Nhận xét tiết học - c/b bài sau,
- HS luyện đọc (CN- ĐT) 
- HS víêt bảng con 
- HS q/s nối - đọc từ đã nối
- H/s q/s hình vẽ, điền ôt hay ơt vào chỗ chấm dưới hình vẽ để có từ ngữ phù hợp. 
- HS tự làm bài.
- HS tập viết trong vở 
HS viết bài
Toán
Luyện tập chung
 A/Mục tiêu :
- Thực hiện được so sánh các số, biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10; biết cộng trừ các số trong phạm vi 10; viết đuwợc phép tính thích hợp với hình vẽ .
 B/ Các hoạt động dạy học 
 HĐ1: Củng cố thứ tự các số trong dãy số từ 0 - 10 
	HS nêu cách làm bài-2 học sinh lên bảng làm bài - Cả lớp làm bài vào vở 
	GV và cả lớp nhận xét bài làm trên bảng.
	Chốt : Cả lớp đọc các số theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại
 HĐ2	: Rèn kĩ năng thực hiện phép tính trong phạm vi 10
Bài 2a/ Củng cố làm tính trừ theo cột dọc.
 - HS nêu y/c của đề- HS tự làm bài - 2 HS lên bảng làm - HS nhận xét 
 -GV chốt lại bài làm đúng: 
 -HS nhắc lại cách đặt tính dọc:Số trên thẳng cột số dưới
 Bài 2b: Củng cố kỹ năng thực hiện phép tính cộng trừ có hai bước tính
 HĐ3 : Bài 3: Củng cố kỹ năng thực hiện các phép tính rồi so sánh các kết quả
	 - HS nêu y/c của đề bài 
 -HS làm bài rôi chữa bài - GV và cả lớp nhận xét
 Chốt :h/s đọc lại bài làm đúng
 HĐ4 :Bài 4: a/ Nêu đề toán rồi nêu phép tính thích hợp. 
 - HS nêu y/c của đề 
 - HS nêu đề toán - HS lên bảng làm bài tập - HS nhận xét sửa sai
 - GV chốt lại phép tính đúng	
 b/Viết phép tính phù hợp với tình huống
 - HS nêu y/c của đề 
 - HS nêu đề toán - HS lên bảng làm bài tập - HS nhận xét sửa sai
 - GV chốt lại phép tính đúng: 
 HĐ5 : Bài 5:Xếp các hình theo thứ tự xác định
	- HS nêu yêu cầu của đề
	- HS nêu qui luật của các hình
 Hđộng nối tiếp 
 - GV nhận xét tiết học
 - Chuẩn bị bài sau ''Luyện tập”
 ***************************************************
Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010
Toán
Luyện tập chung
 A/ Mục tiêu:
 Biết cấu tạo các số trong phạm vi 10; thực hiện được cộng trừ; so sánh các số trong phạm vi 10; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ; nhận dạng hình tam giác. 
 B/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Thực hành
Bài 1a :Củng cố kỹ năng thực hiện các phép tính cộng trừ trong phạm vi 10
HS nêu y/c của đề bài 
HS làm bài rồi chữa bài
GV và cả lớp nhận xét
Chốt :h/s đọc lại bài làm đúng
Bài 1b/: Củng cố kỹ năng thực hiện phép tính cộng trừ có hai bước tính
Bài2 :Củng cố cấu tạo số 
HS nêu yêu cầu bài toán 
- HS làm bài vào vở
Chốt bài làm đúng : 
3 HS lên bảng làm bài 
 Cả lớp theo dõ nhận xét
Bài 3 :
HS nêu y/ccủa đề bài 
HS làm bài rôi chữa bài
GV và cả lớp nhận xét
Chốt :h/s đọc lại bài làm đúng :số lớn nhất là : 10 Số bé nhất là : 2
Bài 4 :Viết phép tính thích hợp
HS nêu yêu cầu - Nêu tóm tắt bài toán rồi viết phép tính
 Hai hs lên bảng làm bài- HS cả lớp làm bài vào vở
GV chốt bài làm đúng : 
III/ Củng cố- Dặn dò:
GV nhận xét giờ học 
Tiếng việt
Ôn : et, êt
I. Mục tiêu: Giúp HS. 
- Đọc, viết đúng đẹp các tiếng, từ có vần trong bài.
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV T1. 
II. Đồ dùng dạy học: VBTTV, SGK, bảng, phấn.
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Luyện đọc: Y/C HS luyện đọc lại bài 71 (SGK) 
- GV n/x chỉnh sửa phát âm cho HS. 
2. Luyện viết: HD viết bảng con.
- GV y/c HS viết từ: sấm sét, kết bạn
- GV n/x sửa lỗi. 
3. HDHS làm BTTV: 
Bài 1: Nối: y/c HS đọc các từ ở 2 cột rồi nối với nhau cho phù hợp để được câu có nghĩa. 
-Bài2: HD HS q/s tranh rồi điền từ vào chỗ chấm dưới tranh để được từ phù hợp với bức tranh. 
- GV n/x. vết chân trên cát, con vẹt, con rết.
Bài 3: Viết: sấm sét, kết bạn
- HD HS viết trong vở BT: - Thu vở chấm chữa bài
4. Củng cố dặn dò: 
 Nhận xét tiết học - c/b bài sau,
- HS luyện đọc (CN- ĐT) 
- HS viết bảng con 
- HS tự đọc rồi nối
- Đọc từng câu sau khi nối.
- HS tự điền - đọc từ đã điền
- HS viết trong vở BT 
 Thứ sáu ngày 17 tháng 12 năm 2010
Tiếng việt
Ôn: ut- ưt
I. Mục tiêu: Giúp HS. 
- Đọc, viết đúng đẹp các tiếng, từ, câu có chứa các vần ut- ưt trong bài. 
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV T1. 
II. Đồ dùng dạy học: VBTTV, SGK, bảng, phấn.
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Luyện đọc: Y/C HS luyện đọc lại bài 72(sgk) 
- GV n/x chỉnh sửa phát âm cho HS. 
2. Luyện viết: HD viết bảng con.
GV HD HS viết từ: sút bóng, nứt nẻ.
- GV n/x sửa lỗi. 
3. HDHS làm BTTV: 
a) Nối: HDHS q/s tranh đọc các từ ở 2 cột rồi nối 2 từ với nhau để được câu thích hợp. 
Bài 2: Điền ut hay ưt? 
- HD HS q/s tranh, điền ut hay ưt vào chỗ chấm dưới tranh sao cho phù hợp. 
- GV n/x. 
Baì 3: Viết: 
- HD HS viết trong vở BT: sút bóng, nứt nẻ. 
- Thu vở chấm chữa bài.
4. Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học - c/b bài sau,
- HS luyện đọc (CN- ĐT) 
- HS viết bảng con 
- HS đọc, nối, đọc các câu sau khi nối.
- HS tự làm - đọc câu đã nối
- HS viết trong vở BT 
Luyện viết
 Bài: 72, 73, 74
I. Mục tiêu: Giúp HS 
- Viết đúng, đẹp vần, từ trong bài theo kiểu chữ đứng nét đều.
- Đặt bút theo đúng quy trình viết. Giãn đúng khoảng cách giữa các con chữ và các chữ. 
II. Đồ dùng dạy học: - Vở luyện viết ô li - bảng con, phấn. 
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy của GV
Hoạt động học của HS
*HĐ1: Giới thiệu bài: Viết bài ,73, 74
- GV treo bảng phụ ghi chữ mẫu bài 73,74
*HĐ2: HDHS viết bảng con: 
- GV viết mẫu lên bảng, HDHS viết bảng con 
- Lưu ý: HS các nét nối các con chữ và khoảng cách các con chữ. 
- GV chỉnh sửa cho HS. 
*HĐ3: HDHS viết vở luyện viết ô li. 
- Nhắc nhở HS trước khi viết.
- Thu chấm, nhận xét 1 số vở .
Tuyên dương HS viết đúng
- HĐ4: Củng cố, dặn dò: 
- HS nhìn bảng đọc (CN, ĐT)
HS theo dõi.
HS viết bảng con. 
- HS nhắc lại tư thế ngồi viết .
- HS viết bài trong vở luyện viết ô li.
Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010
Toán
luyện tập
I.mục tiêu- Thực hiện được phép cộng , phép trừ trong phạm vi 10;viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán.
II.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
*.Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1: Tính
Củng cố mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
Nhận xét.
Bài 2: Số ? 
Giúp HS cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 10. 
Nhận xét.
Bài 3: , = 
Củng cố về so sánh các sốtrong phạm vi 10.
Nhận xét.
Bài 4: Viết phép tính thích hợp.
Giúp HS dựa vào tóm tắt nêu bài toán rồi giải.
Nhận xét.
Chấm bài – nhận xét
IV.Củng cố – dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Ôn tập các phép tính trong phạm vi các số đã học.
Nêu yêu cầu bài tập
HS: Làm bài – chữa bài.
Nhận xét.
Nêu yêu cầu bài tập
HS: Làm bài – chữa bài.
Nhận xét.
Nêu yêu cầu bài tập
HS: Làm bài, đổi vở kiểm tra chéo bài của bạn.
Nhận xét.
Nêu yêu cầu bài tập
HS: Làm bài – chữa bài.
Nhận xét.
Luyện viết
Bài:65, 66 
I. Mục tiêu: Giúp HS 
- Viết đúng, đẹp vần, từ trong bài theo kiểu chữ đứng nét đều.
- Đặt bút theo đúng quy trình viết. Giãn đúng khoảng cách giữa các con chữ và các chữ. 
II. Đồ dùng dạy học: - Vở luyện viết ô li - bảng con, phấn. 
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy của GV
Hoạt động học của HS
*HĐ1: Giới thiệu bài: Viết bài 65, 66
- GV treo bảng phụ ghi chữ mẫu bài 65, 66
*HĐ2: HDHS viết bảng con: 
- GV viết mẫu lên bảng, HDHS viết bảng con 
- Lu ý: HS các nét nối các con chữ và khoảng cách các con chữ. 
- GV chỉnh sửa cho HS. 
*HĐ3: HDHS viết vở luyện viết ô li. 
- Nhắc nhở HS trước khi viết.
- Thu chấm, nhận xét 1 số vở .
- Tuyên dương HS viết đúng, đẹp .
*HĐ4: Củng cố, dặn dò: 
- HS nhìn bảng đọc (CN, ĐT)
HS theo dõi.
HS viết bảng con. 
- HS nhắc lại tư thế ngồi viết .
- HS viết bài trong vở luyện viết ô li.
Tiếng việt
 Ôn tập: uôm – ươm
I Mục tiêu: 
- Đọc, viết đúng đẹp các vần, các tiếng câu có chứa các vần uôm, ươm học trong bài.
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV T1. 
II. Đồ dùng dạy học: VBTTV, SGK, bảng, phấn.
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Luyện đọc: Y/C HS luyện đọc lại bài SGK 
- GV n/x chỉnh sửa phát âm cho HS. 
2. Luyện viết: Gv đọc cho HS viết bảng con từ: nhuộm vải, vườn ươm
- GV chỉnh sửa cho HS
3. HD làm BT: 
 Bài 1: Nối: HDHS q/s tranh đọc to các từ dưới tranh rồi nối 2 từ với tranh cho thích hợp. 
Bài 2: Điền uôm hay ươm? 
GV- lớp n/x ghi bảng: ướm thử áo, lượm lúa, ao chuôm. 
Bài 3: Viết: 
- HD h/s viết trong vở BT: nhuộm vải, vườn ươm
- GV n/x. 
- Thu vở chấm chữa bài.
- HS luyện đọc (CN- ĐT) 
- HS víêt bảng con 
- HS q/s nối - đọc từ đã nối
- H/s q/s hình vẽ, điền uôm hay ươm vào chỗ chấm dưới hình vẽ để có từ ngữ phù hợp. 
- HS tự làm bài.
- HS tập viết trong vở 
Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2010
Tiếng việt
Ôn tập
I. Mục tiêu: Giúp HS. 
- Đọc, viết đúng đẹp các tiếng, từ câu có vần trong bài ôn
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV T1. 
II. Đồ dùng dạy học: VBTTV, SGK, bảng, phấn.
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Luyện đọc: Y/C HS luyện đọc lại bài 67 (SGK) 
- GV n/x chỉnh sửa phát âm cho HS. 
2. Luyện viết: HD viết bảng con.
- GV y/c HS viết từ: nhóm lửa, hương thơm
- GV n/x sửa lỗi. 
3. HDHS làm BTTV: 
Bài 1: Nối: y/c HS đọc các từ ở 2 cột rồi nối với nhau cho phù hợp để được câu có nghĩa. 
- HD HS q/s tranh rồi điền từ vào chỗ chấm dưới tranh để được từ phù hợp với bức tranh. 
- GV n/x. 
Bài 3: Viết: 
- HD HS viết trong vở BT từ: nhóm lửa, hương thơm 
- Thu vở chấm chữa bài
4. Củng cố dặn dò: 
 Nhận xét tiết học - c/b bài sau,
- HS luyện đọc (CN- ĐT) 
- HS viết bảng con 
- HS tự đọc rồi nối
- Đọc từng câu sau khi nối.
- HS tự điền - đọc từ đã điền
- HS viết trong vở BT 
Toán
luyện tập chung
I.mục tiêu:- Biết đếm, so sánh , thứ tự các số từ 0 đến 10; biết làm tính cộng, trừ các số trong phạm vi 10; viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán.
II.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
.Hưng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1: Số?
Củng cố về dãy số từ 0 đến 10.
Nhận xét.
Bài 2:Đọc và viết các số từ 0 đến 10, từ 10 đến 0
Bài 3: tính
Củng cố về cộng, trừ trong phạm vi 10.
Nhận xét.
Bài 4:Số
Bài5: 
 Viết phép tính thích hợp.
Giúp HS dựa vào tóm tắt nêu bài toán rồi giải.
Nhận xét.
Chấm bài – nhận xét
IV.Củng cố – dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Ôn tập các phép tính trong phạm vi các số đã học.
Nêu yêu cầu bài tập
HS: Làm bài – chữa bài.
Nhận xét.
Nêu yêu cầu bài tập
HS: Làm bài – chữa bài.
Nhận xét.
Nêu yêu cầu bài tập
HS: Làm bài, đổi vở kiểm tra chéo bài của bạn.
Nêu yêu cầu bài tập
HS: Làm bài – chữa bài.
Nhận xét.
Toán
Ôn tập: phép trừ trong phạm vi 10
I/ Mục tiêu: 
Giúp HS biết làm tính cộng trong phạm vi 10. 
 II. Hoạt động dạy học: HDHS luyện tập trong SGK.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Bài 1: Tính: 
- GV viết phép tính bảng lớp. 
- GV n/x lu ý HS viết thẳng cột. 
Bài 2: Số? 
- GV kẻ bảng lớp - y/c hs nêu đề bài.
- Gv n/x, sửa chữa cho HS 
Bài 3: Điền dấu thích hợp vào ô trống.
- GV n/x sửa chữa. 
Bài 4: Viết phép tính thích hợp. 
- HDHS q/s tranh nêu bài toán
- GV n/x ghi bảng k/q. 
10 – 4 = 6
*Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học - C/b bài 
-Vài HS lên bảng làm - lớp n/x. 
- 2 em lên bảng làm - lớp làm bảng con. 
- Hs q/s sơ đồ rồi tự làm. 
- Hs nêu y/c và làm vào bảng con. 
- HS nêu bài toán có 10 quả bí bác gấu chở về 4 quả. Hỏi còn mấy quả?
- HS làm bảng con 
- HS q/s nêu bài toán, viết phép tính thích hợp vào bảng con. 
Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2010
Toán
luyện tập
I.mục tiêu:
Thực hiện được phép cộng trong phạm vi 10; viết được phép tính phù hợp tranh vẽ.
 III.Các hoạt động dạy học
trong phạm vi 10.
Nhận xét.
*Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 1: Tính.
Củng cố về tính chất giao hoán của phép cộng,mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ 
Nhận xét.
Bài2 : tính:
HS thực hiện được phép tính cộng trong phạm vi các số đã học.
Nhận xét.
Bài 3: Viết số thích hợp.(HS giỏi)
Củng cố bảng cộng trong phạm vi 10.
Nhận xét.
Bài 4:Tính 
Giúp HS thực hiện được phép tính từ trái sang phải.
Bài 5: Viết phép tính thích hợp.
Giúp HS ghi phép tính thích hợp qua tranh vẽ.
Nhận xét.
Chấm bài - nhận xét
IV.Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét giờ học.
- Ôn tập các phép tính đã học, xem trước bài 58.
Nêu yêu cầu bài tập
HS: Làm bài - chữa bài.
Nhận xét.
Nêu yêu cầu bài tập
HS: Làm bài - chữa bài.
Nhận xét.
Nêu yêu cầu bài tập
HS: Làm bài - chữa bài.
Nhận xét.
Nêu yêu cầu bài tập
HS: Làm bài, đổi vở kiểm tra chéo bài của bạn.
Nhận xét.
Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009
Học vần
Ôn tập: em - êm
I. Mục tiêu: Giúp HS. 
- Đọc, viết đúng đẹp các tiếng, từ, câu có chứa các vần em hoặc êm trong bài. 
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV T1. 
II. Đồ dùng dạy học: VBTTV, SGK, bảng, phấn.
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Luyện đọc: Y/C HS luyện đọc lại bài 63(sgk) 
- GV n/x chỉnh sửa phát âm cho HS. 
2. Luyện viết: HD viết bảng con.
GV HD HS viết từ: que kem, mềm mại
- GV n/x sửa lỗi. 
3. HDHS làm BTTV: 
a) Nối: HDHS q/s tranh đọc các từ ở 2 cột rồi nối 2 từ với nhau để đợc câu thích hợp. 
 ném sao
ngõ còn
 đếm hẻm
Bài 2: Điền em hay êm? 
- HD HS q/s tranh, điền em hay êm vào chỗ chấm dới tranh sao cho phù hợp. 
- GV n/x. 
Baì 3: Viết: 
- HD HS viết trong vở BT: que kem, mềm mại 
- Thu vở chấm chữa bài.
4. Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học - c/b bài sau,
- HS luyện đọc (CN- ĐT) 
- HS viết bảng con 
- HS đọc, nối, đọc các câu sau khi nối.
- HS tự làm - đọc câu đã nối
- HS viết trong vở BT 
Toán
Luyện tập
I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về phép tính cộng trong phạm vi 10. 
 II. Đồ dùng dạy học: HDHS luyện tập trong SGK.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- HDHS ôn tập trong SGK: 
Bài 1: Tính: Viết phép tính lên bảng lớp.
 9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = ......
 1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = ......
- GV n/x, củng cố t/c phép cộng.
Bài 2: Tính: 
- GV viết phép tính lên bảng - y/c HS làm vở ô li 
 - Gv n/x- lu ý HS viết thẳng cột. 
Bài 3: Số? 
- GV vẽ bảng lớp – y/c hs ên bảng làm. 
- GV n/x sửa chữa. 
Bài 4: Tính:
- GV viết phép tính bảng lớp. 
 5 + 3 + 2 = 4 = 4 + 1 = 6 + 3 – 5 = 
 5 + 2 – 6 =
- GV n/x sửa chữa. 
 Bài 5: Viết phép tính thích hợp. 
- Y/c HS q/s tranh vẽ SGK nêu đề toán. 
- GV n/x ghi bảng: 
7 + 3 = 10
*Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học - C/b bài sau.
- HS nêu y/c và làm bài vào bảng con từng cột. 
- lớp n/x k/q
- 1 số HS lên bảng làm - lớp làm vở ô li - n/x. 
- Hs nêu y/c - 1 số HS lên bảng làm.
- Lớp n/x. 
- HS nêu y/c – làm bài vào bảng con. 
- Lớp n/x k/q. 
- HS nêu đề toán viết phép tính vào bảng con. 
- Hs nêu đề bài: 
- Có 7 con gà, có 3 con đang chạy tới. Hỏi có tất cả mấy con gà?

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 17 -doc - b2 -2010 -l1 (N).doc