Giáo án lớp 1 - Tuần 12

I.Mục đích yêu cầu:

- Giúp học sinh đọc viết được: ôn, chồn, ơn, sơn ca

- Đọc đúng câu: “ Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn”.

- Luyên nói từ 2 -4 câu theo chủ đề “ Mai sau khôn lớn ”.

II.Đồ dùng dạy – học:

GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).

HS: Bộ ghép chữ.

III.Các hoạt động dạy – học:

 

doc 11 trang Người đăng honganh Ngày đăng 28/12/2015 Lượt xem 434Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 - Tuần 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 12
 Thứ ngày tháng năm 2009
 Bài 46: ÔN - ƠN 
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: ôn, chồn, ơn, sơn ca 
- Đọc đúng câu: “ Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn”.
- Luyên nói từ 2 -4 câu theo chủ đề “ Mai sau khôn lớn ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 45 (SGK)
- Viết: bạn thân, dặn dò
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần ôn - ơn (3P)
b)Phát âm và đánh vần (12P)
 ôn ơn
 chồn sơn
 con chồn sơn ca
Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
 ôn con chồn
ơn sơn ca
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
 ôn bài cơn mưa
 khôn lớn mơn mởn
Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
“Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn”
 Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“Mai sau khôn lớni”
4.Củng cố – dặn dò: (2P)
HS: Đọc bài (2em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần ôn - ơn
*Vần ôn:
GV: Vần ân gồm ô - n
HS: So sánh ôn - on 
Giống nhau: Kết thúc bằng n
Khác nhau: Bắt đầu bằng ô
HS: Phát âm ôn phân tích -> ghép ôn -> ghép chồn đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh 
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ con chồn - đọc trơn – phân tích 
* Vần ơn: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học 
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)
HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
- Ôn lại bài ở nhà
ĐẠO ĐỨC
Bài 4: GIA ĐÌNH EM ( tiết 2)
I.Mục tiêu:
- Giúp học sinh hiểu trong gia đình có ông bà cha mẹ, anh chị em
- Biết thực hiện những điều ông bà dạy.
- Kính trọng yêu quý, lễ phép các thành viên trong gia đình.
II.Đồ dùng dạy- học:
GV: vở bài tập đạo đức – bài hát “ cả nhà thương nhau” 
HS: vở bài tập
III.Các hoạt động dạy- học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.KTBC: (3 phút)
 Bài hát: “Cả nhà thương nhau”
B.Bài mới:
 1.Giới thiệu bài: (1 phút)
 2.Nội dung: ( 29 phút )
a)Liên hệ bản thân 
- Thực hiện việc lễ phép vâng lời ông bà
- Chúng ta phải kính trọng lễ phép, vâng lời người trên
Nghỉ giải lao
b) Đóng vai theo tranh (9 phút)
- Biết thể hiện theo tình huống và nhân vật trong tranh
c)Cả lớp hát “Cả nhà thương nhau” (4 phút)
C.Củng cố dặn dò: (2 phút)
GV+HS: Cùng hát
GV: Giới thiệu trực tiếp
GV: Đặt câu hỏi
GV: Nêu vấn đề, HD học sinh trả lời:
- Em lễ phép vâng lời ai? Trong tình huống nào? Khi đó ông bà cha mẹ dạy bảo em điều gì? Em đã làm gì khi đó? Tại sao em lại làm như vậy? Kết quả ra sao?
HS: Phát biểu
HS+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Tóm tắt ND
GV: Chia nhóm ( mỗi nhóm 4 em ). Giao cho mỗi nhóm giải quyết tình huống
HS: Thảo luận và chuẩn bị sắm vai
H: Thực hiện trò chơi theo HD của GV
GV: Giúp học sinh từng nhân vật trong tranh
GV: Khen nhận xét các nhóm
HS: Hát tập thể
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh thực hiện bài tốt 
 Thứ ngày tháng năm 2009
 Bài 47: EN – ÊN 
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: en, lá sen, ên, con nhện 
- Đọc đúng câu: “ Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá chuối”.
- Luyên nói từ 2 -4 câu theo chủ đề “ Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 46 (SGK)
- Viết: con chồn, sơn ca
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần en – ên (3P)
b)Phát âm và đánh vần (12P)
 en ên
 sen nhện
 lá sen con nhện
 Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
 en lá sen
ên con nhện
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
 áo len mũi tên
 khen ngợi nền nhà
Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
“ Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá chuối”.
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới
4.Củng cố – dặn dò: (2P)
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần en – ên
*Vần en:
GV: Vần en gồm e - n
HS: So sánh en - ôn 
Giống nhau: Kết thúc bằng n
Khác nhau: Bắt đầu bằng e
HS: Phát âm en phân tích -> ghép en -> ghép sen đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh 
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ lá sen - đọc trơn – phân tích 
* Vần ên: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học 
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)
HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài
 Thứ ngày tháng năm 2009
 Bài 48: IN – UN 
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: in, đèn pin. un, con giun 
- Đọc đúng câu: “ủn à ủn ỉn
 Chín chú lợn con
 Ăn đã no tròn
 Cả đàn đi ngủ”.
- Luyên nói từ 2 -4 câu theo chủ đề “ Nói lời xin lỗi ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 47 (SGK)
- Viết: lá sen, con nhện
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần in – un (3P)
b)Phát âm và đánh vần (12P)
 in un
 pin giun
 đèn pin con giun
 Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
 in đèn pin
 un con giun
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
 nhà in mưa phùn
 xin lỗi vun xới
 Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
“ủn à ủn ỉn
Chín chú lợn con
Ăn đã no tròn
Cả đàn đi ngủ”.
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
 Nói lời xin lỗi
4.Củng cố – dặn dò: (2P)
HS: Đọc bài ( 2em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần in – un
*Vần in:
GV: Vần in gồm i - n
HS: So sánh in - en 
Giống nhau: Kết thúc bằng n
Khác nhau: Bắt đầu bằng i
HS: Phát âm in phân tích -> ghép in -> ghép pin đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh 
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ đèn pin - đọc trơn – phân tích 
* Vần un: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học 
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)
HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK( đọc nhóm, cá nhân, lớp)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài
 Thứ ngày tháng năm 2009
 Bài 49: IÊN – YÊN 
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: iên, đèn điện, yên, con yến 
- Đọc đúng câu: “ Sau cơn bão, kiến đen lại xây nhà. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới”.
- Luyên nói từ 2 -4 câu theo chủ đề “ Biển cả ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 48 (SGK)
- Viết: đèn pin, con giun
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần iên - yên (3P)
b)Phát âm và đánh vần (12P)
 iên yên
 điện yến
 đèn điện con yến
 Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
 iên đèn điện
yên con yến
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
 cá biển yên ngựa
 viên phấn yên vui
 Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
“ Sau cơn bão, kiến đen lại xây nhà. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới”.
 Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
 Biển cả
4.Củng cố – dặn dò: (2P)
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần iên – yên
*Vần iên:
GV: Vần iên gồm iê – iê
HS: So sánh iên – iêu 
Giống nhau: Kết thúc bằng n
Khác nhau: Bắt đầu bằng iê
HS: Phát âm iên phân tích -> ghép iên -> ghép điện đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh 
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ đèn điện - đọc trơn – phân tích 
* Vần yên: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học 
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)
HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK -> đọc nhóm – cá nhân – lớp
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài
 Thứ ngày tháng năm 2009
 Bài 50: UÔN – ƯƠN 
I.Mục đích yêu cầu:
- Giúp học sinh đọc viết được: uôn, chuồn chuồn, ươn, vươn vai 
- Đọc đúng câu: “ Mùa thu bầu trời như cao hơn. Trên giàn thiên lí, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn”.
- Luyên nói từ 2 -4 câu theo chủ đề “ Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào ”.
II.Đồ dùng dạy – học:
GV: Sử dụng bộ ghép chữ, tranh (SGK).
HS: Bộ ghép chữ.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc: bài 49 (SGK)
- Viết: đèn điện, con yến
B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài: (2P)
2.Dạy vần:
a)Nhận diện vần uôn - ươn (3P)
b)Phát âm và đánh vần (12P)
 uôn ươn
 chuồn vươn
 chuồn chuồn vươn vai
Nghỉ giải lao
c)Viết bảng con (7P)
 uôn chuồn chuồn
ươn vươn vai
d)Đọc từ ứng dụng (7P)
 cuộn dây con lươn
 ý muốn vườn nhãn
 Tiết 2
3.Luyện tập:
a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
“ Mùa thu bầu trời như cao hơn. Trên giàn thiên lí, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn”.
Nghỉ giải lao (5P)
b)Luyện viết vở tập viết (7P)
c)Luyện nói theo chủ đề (7P)
“ Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào’’
4.Củng cố – dặn dò: (2P)
HS: Đọc bài (2 em)
HS: Viết bảng con
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu vần uôn – ươn
*Vần uôn:
GV: Vần uôn gồm uô - n
HS: So sánh uôn – uôi 
Giống nhau: Bắt đầu bằng uô
Khác nhau: Kết thúc bằng n
HS: Phát âm uôn phân tích -> ghép uôn -> ghép chuồn đánh vần – phân tich - đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh 
GV: Giải thích tranh vẽ
HS: Ghép từ chuồn chuồn - đọc trơn – phân tích 
* Vần ươn: HD tương tự
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học 
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..)
HS: Luyện đọc bài trên bảng -> đọc nhóm đọc cá nhân – lớp
HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung tranh
GV: Ghi câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá nhân,lớp)
GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài
HS: Viết bài vào vở
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh
GV: Đặt câu hỏi gợi ý
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Nói mẫu
HS: Nói lại câu GV vừa nói
HS: Khá giỏi nói
- HS khác nhắc lại
GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài
HS: Đọc bài trên bảng
GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài
 Môn : Thủ công
 ÔN TẬP CHƯƠNG I : KỈ THUẬT XÉ DÁN GIẤY
 1- Mục đích yêu cầu :
 - Học sinh nắm được kỉ thuật xé,dán giấy .
 - Chọn được giấy màu phù hợp, xé, dán được các hình và biết cách ghép, dán,
 trình bày sản phẩm thành bức tranh tương đối hoàn chỉnh. 
 - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, sáng tạo khi thực hành.
 2- Chuẩn bị:
 A-Giáo viên:
 -Bài mẫu, hồ dán , giấy trắng làm nền.
 B- Học sinh:
 -Giấy màu ,hồ dán ,bút chì
 3- Các hoạt động dạy –học
 a- Kiểm tra bài cũ
 Gv kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh
 b- Bài mới:
 GV chép đề lên bảng để HS chọn và thực hiện:
 Em hãy chọn màu giấy và xé, dán một trong các nội dung của chương trình đã học.
Xé, dán hình một con vật mà em yêu thích; hình ngôi nhà; hình quả cam;
 hình cây đơn giản .
Học sinh thực hành.
GV theo dõi hướng dẫn thêm cho các em.
Học sinh trưng bày sản phẩm.
 4- Đánh giá sản phẩm
 5- Tổng kết dặn dò
 GV nhận xét giờ học. 
 SINH HOẠT SAO
I . Mục đích yêu cầu:
Sinh hoạt văn nghệ giữa các sao
Nêu phương hướng hoạt động tuần
II . Các nội dung chính:
1. GV đánh giá hoạt động của các sao trong tuần vừa qua
*Ưu điểm 
- Nhìn chung các em ngoan, chăm chỉ học tập.
- Chuẩn bị tương đối đầy đủ đồ dùng học tập sách vở...
- Vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học tương đối sạch sẽ.
-Cô tuyên dương sao vui vẻ, sao chăm chỉ rất ngoan và đoàn kết
*Tồn tại
- Một số bạn chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập sách, vở....
 -Moät soá sao nhi nam aên maëc chöa ñöôïc goïn gaøng
2. Ý kiến thảo luận của các sao nhi
3. Tổ chức cho các em sinh hoạt văn nghệ
3. GV nêu phương hướng tuần tới
- Xây dựng nề nếp lớp tốt
- Chú ý các hoạt động ngoài giờ
- Vệ sinh cá nhân vệ sinh lớp học sạch sẽ.
- Chuẩn bị đầy đủ sách, vở, đồ dùng học tập.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 12.doc