Giáo án lớp 1 Tuần 1 (tiết 19)

.Kiến thức: - Học sinh nhận biết được cách sử dụng SGK, bảng con, đồ dùng học tập.

 - Học sinh nhận biết được 13 nét cơ bản

2.Kĩ năng: - Bước đầu biết sử dụng SGK, bảng con, đồ dùng học tập

 -HS K-G đọc và viết thành thạo các nét cơ bản. Số HS còn lại bước đầu biết đọc và viết một số nét cơ bản.

3.Thái độ: GD lòng ham học môn Tiếng Việt.

II.Đồ dùng dạy học:

 

doc 27 trang Người đăng haroro Ngày đăng 18/02/2016 Lượt xem 317Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 Tuần 1 (tiết 19)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ùi tự nhiên theo nội dung :Trẻ em và loài vật ai cũng có lớp học cđa m×nh.
 - HS cßn l¹i b­íc ®Çu nhËn biÕt ch÷ e, ®äc, viÕt ®­ỵc ch÷ e.
 II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ có tiếng: bÐ, xe, ve. 
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói về các lớp học của chim, ve,ếch
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
III.Hoạt động dạy học: 
 Tiết1 
 1.Khởi động :
 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
 -Cho HS quan s¸t tranh trong SGK
Hỏi: 
-Tranh này vẽ ai và vẽ gì?
GV nãi: bé,me,xe,ve là các tiếng giống nhau đều có âm e
2.Hoạt động 2 : Dạy chữ ghi âm:
- GV viÕt ch÷ e lªn b¶ng.
- Nhận diện chữ:Chữ e gồm một nét thắt
Hỏi:Chữ e giống hình cái gì?
-Phát âm:e( L­u ý HS yÕu)
-Hướng dẫn viết bảng con 
+Viết mẫu trên giấy ô li(Hướng dẫn qui trình đặt bút)
+Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ
-GV nx , sửa sai
 Tiết 2
a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
b.Luyện viết:
 - GV HD hs viết vào vở tập viết
- GV hướng dẫn số HS yếu tô đúng nét.
c.Luyện nói:
 - GV cho HS QS tranh
Hỏi: - Quan sát tranh em thấy những gì?
 - Mỗi bức tranh nói về loài vật nào?
 - Các bạn nhỏ trong bức tranh đang học gì?
 - Các bức tranh có gì chung?
+ Kết luận : Học là cần thiết nhưng rất vui.Ai cũng phải đi học và học hành chăm chỉ.
3.Hoạt động 3:Củng cố dặn dò
Thảo luận và trả lời: be, me,xe
Thảo luận và trả lời câu hỏi: sợi dây vắt chéo
(Cá nhân- đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Cả lớp viết trên bàn
Viết bảng con
Phát âm e(Cá nhân- đồng thanh)
Tô vở tập viết
HS QS tranh và TL CH
Các bạn đều đi học
TiÕt 3: Toán: HÌNH VUÔNG,HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC
I.MỤC TIÊU:
 - Nhận ra và nêu đúng tên của hình vuông hình tròn, hình tam giác
 - Bước đầu nhận ra hình vuông, hình tròn , hình tam giác từ các vật thật 
 - Thích tìm các đồ vật có dạng hình vuông hình tròn hình tam giác.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - Một số hình vuông hình tròn hình tam giác bằng bìa có kích thước màu sắc khác nhau.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
 1. Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút). 
 2. Kiểm tra bài cũ :(4 phút)
-GV đưa ra số lượng hai nhóm đồ vật khác nhau.( HS so sánh số lượng hai nhóm đồ vật đó).
-Nhận xét KTBC:
 3. Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).
HOẠT ĐỘNG II: (15 phút)
-Giới thiệu hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
 1. Giôùi thiệu hình vuông:
 -GV giơ lần lượt từng tấm bìa hình vuông.
 -Mỗi lần giơ một hình vuông và nói:”Đây là hình vuông”.
-Hướng dẫn HS tìm các đồ vật hình vuông:
 2.Giới thiệu hình tròn.
Tương tự như giới thiệu hình vuông.
3. Giới thiệu hình tam giác.
Tương tự như giới thiệu 2 hình trên.
HOAT ĐỘNG III: Thực hành.(10 phút).
 Hướng dẫn HS làm các bài tập SGK 
 -Bài 1:Tô màu vào hình vuông.
 - HD cả lớp làm( chú ý HS yếu)
Nhận xét bài làm của HS.
-Bài 2: Tô màu vào hình tròn
Nhận xét bài làm của HS.
-Bài 3 : Tô màu vào hình tam giác
GV chấm một số phiếu học tập của HS.
Nhâïn xét bài làm của HS.
 GV nhận xét cách làm của HS.
HOẠT ĐỘNG III: Củng cố, dặn dò: (4 phút)
-Vừa học bài gì?
-Về nhà tìm các đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
- Nhận xét tuyên dương.
-HS quan sát
-HS nhắc lại:”hình vuông”.
-Thảo luận nhóm và nêu tên những vật nào có hình vuông.
Sau đó mỗi nhóm nêu kết quả trao đổûi trong nhóm.(Đọc tên những vật có hình vuông).
HS mở sách.
 HS nhắc lại yêu cầu:(Tô màu).
HS tô màu ở VBT.
Đọc yêu cầu:(Tô màu).
HS tô màu ở VBT.Dùng bút khác màu để tô hình búp bê.
Đọc yêu cầu: (Tô màu).
HS dùng bút chì màu khác nhau để tô màu.
Trả lời. 
TiÕt 4: Tù nhiªn- X· héi:
 C¬ THĨ CHĩNG TA
 I/ Mục tiêu:
-Kiến thức : Kể tên các bộ phận chính của cơ thể.
-Kĩ năng :Biết một số cử động của đầu và cổ,mình,chân và tay.
-Thái độ :Rèn luyện thói quen ham thích họat động để cơ thể phát triển tốt.
Đồ dùng dạy-học:
-GV: Các hình trong bài 1 SGK. 
 C.Hoạt động dạy học:
1.Khởi động: Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra:
-GVkiểm tra sách ,vở bài tập
3.Bài mới:
 Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Giới thiệu bài : Ghi đề
Hoạt động 1:Quan sát tranh
*Mục tiêu:Gọi đúng tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể
*Cách tiến hành:
Bước 1:HS hoạt động theo cặp
-GV hướng dẫn học sinh:Hãy chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể?
-GV theo dõi và giúp đỡ HS trả lời
Bước 2:Hoạt động cả lớp
-GV cho HS QS tranh trong SGK và gọi HS xung phong lên bảng 
-Động viên các em thi đua nói
 Ho¹t ®éng 2 :Quan s¸t tranh
*Mục tiêu:Nhận biết được các hoạt động và các bộ phận bên ngoài của cơ thể gồm ba phần chính:đầu, mình,tay và chân.
*Cách tiến hành:
Bước 1:Làm việc theo nhóm nhỏ
-GV nêu:
.Quan sát hình ở trang 5 rồi chỉ và nói xem các bạn trong từng hình đang làm gì?
.Nói vơi nhau xem cơ thể của chúng ta gồm có mấy phần?
Bước 2:Hoạt động cả lớp
-GV nêu:Ai có thể biểu diễn lại từng hoạt động của đầu,mình,tay và chân như các bạn trong hình.
-GV hỏi:Cơ thể ta gồm có mấy phần?
*Kết luận:
-Cơ thể chúng ta có 3 phần:đầu,mình,tay và chân.
-Chúng ta nên tích cực vận động.Hoạt động sẽ giúp ta khoẻ mạnh và nhanh nhẹn.
Hoạt động 3:Tập thể dục
*Mục tiêu:Gây hứng thú rèn luyện thân thể
*Cách tiến hành:
 Bước1:
-GV hướng dẫn học bài hát: Cúi mãi mỏi lưng
 Viết mãi mỏi tay
 Thể dục thế này
 Là hết mệt mỏi.
 Bước 2: GV vừa làm mẫu vừa hát.
 Bước 3:GoÏi một HS lên thực hiện để cả lớp làm theo
-Cả lớp vừa tập thể dục vừa hát
*Kết luận:Nhắc HS muốn cơ thể khoẻ mạnh cần tập thể dục hàng ngày.
Hoạt động 4:.Củng cố,dặn dò:
-Nêu tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể?
-Về nhà hàng ngày các con phải thường xuyên tập thể dục.
* Nhận xét tiết học.
-HS làm việc theo hướng dẫn của GV
- HS lên bảng vừa chỉ vừa nêu tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể.
-Từng cặp quan sát và thảo luận
- Mét sè HS tr×nh bµy KQ.
-Đại diện nhóm lên biểu diễn lại các hoạt động của các bạn trong tranh
HS TL 
HS nhắc lại
-HS học lời bài hát
-HS theo dõi
-1 HS lên làm mẫu
-Cả lớp tập
-HS nêu
Thứ tư, ngày 26 tháng 8 năm 2009.
 Tiªt 1: ThĨ dơc.
 Tỉ chøc líp häc: Trß ch¬i vËn ®éng
I/Mơc tiªu:
Phỉ biÕn néi quy luyƯn tËp, Biªn chÕ tỉ häc tËp, chän c¸c sù bé m«n, yªu cÇu häc sinh biÕt ®­ỵc nh÷ng quy ®Þnh c¬ b¶n ®Ĩ thùc hiƯn trong c¸c giê häc thĨ dơc.
II/ §Þa ®iĨm:
Ngoµi s©n.
GS chuÈn bÞ cßi.
III/ Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p:
 1/ PhÇn më ®Çu.
GV tËp hỵp líp thµnh 4 hµng däc, sau ®ã cho quay thµnh 4 hµng ngang.
GV phỉ biÕn néi dung bµi.
§øng t¹i chç vç tay h¸t.
 2/ PhÇn c¬ b¶n:
Biªn chÕ tỉ luyƯn tËp, chän c¸c sù bé m«n.
Phỉ biÕn néi quy luyƯn tËp.
C¸c c¸n sù ®iỊu khiĨn líp, trang phơc gän gµng.
B¾t ®Çu vµ kÕt thĩc giê häc ai muèn ra ph¶i xin phÐp.
HS sưa l¹i trang phơc khi vµo häc.
Trß ch¬i:
DiƯt c¸c con vËt cã h¹i.
GV phỉ biÕn c¸ch ch¬i:
GV ®­a ra 1 sè tranh con vËt, nÕu cã h¹i th× c¶ líp h« “ diƯt”, nÕu cã lỵi th× ®øng yªn.
3/ PhÇn kÕt thĩc:
Líp h¸t, GV nhËn xÐt giê häc.
GV kÕt thĩc giê häc b»ng c¸ch h« “ gi¶i t¸n”, c¶ líp h« “ khoỴ”.
Tiết 2+3: Học ©m: b
I.Mục tiêu:
 - Học sinh K-G nhận biết được chữ b và âm b
 - Nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật
 - Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Các hoạt động học tập khác nhau của
 trẻ em và của các con vật
* HS còn lại bước đầu nhận biết và làm quen với chữ b và âm b
II.Đồ dùng dạy học:
 -Tranh minh hoạ trong SGK có tiếng : bé, bẽ, bóng,bà, giấy ôli,sợi dây
 -Tranh minh hoạ phần luyện nói trong SGK :chim non,voi,gấu,em bé
 III.Hoạt động dạy học: 
 Tiết 2
 1.Khởi động : Oån định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ :
 - Đọc và viết :e (Trong tiếng me,ve,xe)
 - Nhận xét bài cũ
3.Bài mới :
TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Hoạt động 1 :Giới thiệu bài :
 GV cho HS QS tranh trong SGK
Hỏi: 
-Tranh này vẽ ai và vẽ gì?
(Giải thích:bé,bẽ,bà,bóng là các tiếng giống nhau đều có âm b)
Thảo luận và trả lời: bé, bẻ, bà, bóng
2. Hoạt động 2
* Dạy chữ ghi âm:b
-GV viết lên bảng âm b và nói: Đây là âm b
-GV phát âm mẫu
-GV HD hs nhận diện chữ: Chữ b gồm 2 nét :nét khuyết trên và nét thắt
Hỏi: So sánh b với e?
 *Ghép chữ và phát âm: be 
-GV viết bảng chữ be
-Gọi HS đọc bài( lưu ý số HS yếu)
*Hướng dẫn viết bảng con :
-GV viết mẫu và HD cách viết
-GV nx,sửa sai.
-HS phát âm 
Giống: nét thắt của e và nét khuyết trên của b
Khác: chữ b có thêm nét thắt
Đọc (C nhân- đ thanh)
Viết : b, be
-HS viết bảng con
Tiết 3:
1. Luyện đọc: Đọc bài tiết 1
-GV tập trung HD hs yếu đọc bài
2. Luyện viết:
-HD HS viết VTV
Đọc: b, be (C nhân- đ thanh)
Viết vở Tập viết
3. Luyện nói: “Việc học tập của từng cá nhân”
Hỏi: -Ai học bài? Ai đang tập viết chữ e?
-Bạn voi đang làm gì? Bạn ấy có biết đọc chữ không?
-Ai đang kẻ vở? Hai bạn nhỏ đang làm gì?
- Các bức tranh có gì giống và khác nhau?
Thảo luận và trả lời
Giống: Ai cũng tập trung vào việc học tập
Khác:Các loài khác nhau có những công việc khác nhau
3.Hoạt động 3: Củng cố và dặn dò
-HD học sinh đọc bài trong SGK
-GV nhận xét tiết học
-HS đọc bài
 Tiết 4: Toán: LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU:
 -Kiến thức: Nhận biết và nêu đúng tên các hình tam giác, hình vuông, hình tròn.
 -Kĩ năng: Bước đầu nhận biết nhanh hình tam giác, hình vuông, hình tròn từ các vật thật 
 -Thái độ: Thích tìm các đồ vật có dạng hình tam giác,hình vuông, hình tròn.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 -GV: Một số hình tam giác,hình vuông ,hình tròn bằng bìa(hoặc gỗ,nhựa) có kích thước màu sắc khác nhau. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
 1. Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút). 
 2. Kiểm tra bài cũ: GV đưa ra một số đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác màu sắc khác nhau .(3HS nêu tên các hình đó ). (4phút). 
 -Nhận xét .
 3. Bài mới:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
 1/ Giới thiệu bài 
 2/ Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK.
Bài 1: 
- Hướng dẫn HS cách tô:
+ Lưu ý HS:
 -Các hình vuông tô cùng một màu.
 -Các hình tròn tô cùng một màu.
 -Các hình tam giác tô cùng một màu.
 Nhận xét bài làm của HS.
Bài 2,3: Tương tự
 3/Thực hành ghép,xếp hình(10phút).
 -Hướng dẫn HS thi đua:
-GV khuyến khích HS dùng que tính để ghép thành một số hình khác. (VD hình cái nhà)
-Nhận xét bài làm của HS.
- Tuyên dương những HS có sáng kiến.
4/Củng cố- Dặn dò: Củng cố, dặn dò: (4 phút)
-Vừa học bài gì?
-Về nhà tìm các đồ vật có dạng hình vuông,  
 -HS đọc yêu cầu.
-HS dùng bút chì màu khác nhau để tô màu vào các hình.
-HS dùng que tính để ghép (như hình mẫu trong sách).
 -HS thực hành ghép một số hình khác (như SGV ).
Trả lời(Luyện tập). 
 Lắng nghe 
Thứ năm, ngày 27 tháng 8 năm 2009.
 TiÕt 1: To¸n
	C¸c sè 1, 2, 3
I/ Mơc tiªu: 
Giĩp HS cđng cè vỊ: 
+ Cã kh¸i niƯm ban ®Çu vỊ c¸c sè 1, 2, 3.
+ BiÕt ®äc sè 1, 2, 3.
+ NhËn biÕt sè l­ỵng c¸c nhãm 1, 2, 3 ®å vËt vµ thø tù cđa c¸c sè trong phÇn ®Çu cđa dÉy sè tù nhiªn.
II/ §å dïng:
C¸c nhãm cã 1, 2, 3 ®å vËt cïng lo¹i.
3 tê b×a, mçi tê b×a viÕt s½n 1 trong c¸c sè 1, 2, 3.
3 tê b×a, mçi tê b×a ®· viÕt s½n 1,2,3 chÊm trßn.
III/ Lªn líp:
Giíi thiƯu tõng sè 1, 2, 3.
Giíi thiƯu sè 1.
B­íc 1: HDHS quan s¸t c¸c nhãm chØ ®å vËt.
VD: bøc tranh nµy cã mét b¹n g¸i, tê b×a vÏ mét chÊm trßn
GV chØ vµo bøc tranh vµ nãi “ cã 1 b¹n g¸i”, HS nh¾c l¹i.
B­íc 2: GV giĩp HS nhËn ra c¸c ®Ỉc ®iĨm chung cđa c¸c nhãm ®å vËt cã sè l­ỵng b»ng nhau lµ 1.
VD: 1 con chim, mét b¹n g¸i, mét chÊm trßn.
®Ịu cã sè l­ỵng lµ 1, ta dïng sè ®å vËt ®Ĩ chØ sè l­ỵng cđa mçi nhãm ®å vËt ®ã, sè mét ®­ỵc viÕt b»ng ch÷ sè mét nh­ sau:
GV viÕt sè 1 in vµ sè 1viÕt lªn b¶ng:
HS ®äc: Mét.
Giíi thiƯu sè 2 vµ sè 3 t­¬ng tù.
GV cho HS ®Õm tõ 1 ®Õn 3 vµ ng­ỵc l¹i.
Thùc hµnh: 
Bµi 1: Thùc hµnh viÕt sè 1, 2, 3.
B×a 2: Nh×n tranh viÕt sè thÝch hỵp.
Trß ch¬i.
GV gi¬ tê b×a vÏ s½n mét, hai, ba chÊm trßn, HS thi ®ua gi¬ c¸c tê b×a cã sè l­ỵng t­¬ng øng.
GV thu bµi chÊm- nhËn xÐt- tuyªn d­¬ng.
Cđng cè - DỈn dß.
GV nhËn xÐt tiÕt häc
DỈn HS CB bµi sau.
TiÕt 2+ 3: Häc vÇn
 DÊu /
I/ Mơc tiªu:
HS biÕt ®­ỵc DÊu vµ thanh s¾c
BiÕt ghÐp tiÕng: bÐ
BiÕt ®­íc DÊu vµ thanh s¾c ë tiÕng chØ ®å vËt, sù vËt
Ph¸t triĨn lêi nãi theo néi dung
II/ ChuÈn bÞ:
C¸c vËt nhùa nh­ h×nh dÊu s¾c. 
Tr©nh minh ho¹ c¸c tiÕng: bÐ, c¸, chuèi, chíi, khª.
Tranh minh ho¹ phÇn luyƯn nãi, mét sè ho¹t ®éng cđa bÐ ë nhµ, ë tr­êng.
III/ Lªn líp: 
 TiÕt 2:
ỉn ®Þnh:
Bµi cị
HS lªn viÕt ch÷ b vµ tiÕng bÐ (2 em)
GV nhËn xÐt ghi ®iĨm
Bµi míi:
GTB
HS quan s¸t tõng bøc tranh
H: Tranh nµy vÏ g×?
GV rĩt ra dÊu / . HS ®äc dÊu s¾c. Gi¸o viªn ghi b¶ng.
D¹y dÊu thanh:
GV viÕt lªn b¶ng dÊu /
NhËn diƯn dÊu
GV viÕt lªn b¶ng dÊu s¾c ®· viÕt s½n vµ nãi: DÊu / lµ mét nÐt sỉ nghiªng ph¶i.
H: DÊu s¾c gièng c¸i g× ?(gièng c¸i th­íc ®Ỉt nghiªng)
GhÐp ch÷ vµ ph¸t ©m
GV nãi: C¸c bµi tr­íc chĩng ta ®· ®­ỵc häc ch÷ e, b vµ tiÕng bÐ khi thªm dÊu vµo trªn ch÷ e ta ®­ỵc tiÕng bÐ.
GV viÕt tiÕng bÐ lªn b¶ng: bÐ
HS ph¸t ©m theo GV
Líp ph¸t ©m tỉ, c¸, nh©n.
H­íng dÉn viÕt tiÕng cã dÊu thanh võa häc.
ViÕt tiÕng bÐ vµo b¶ng con.
 TiÕt 3
LuyƯn ®äc
 - LÇn l­ỵt HS ph¸t ©m tiÕng: bÐ
GV sưa sai
LuyƯn viÕt
HS tËp t« tiÕng be, bÐ trong vëv tËp viÕt
LuyƯn nãi
 - GV cho HS quan s¸t tranh trong SGK.
H: Quan s¸t tranh em thÊy g× ?
TL: C¸c b¹n ngåi häc trong líp, 2 b¹n g¸i nh¶y d©y, b¹n g¸i ®i häc
H: C¸c bøc tranh nµy cã g× gièng nhau ? Kh¸c nhau ?
TL: Gièng: §Ịu cã c¸c b¹n.
4.Cđng cè - DỈn dß.
Cho HS ®äc l¹i bµi trong SGK
GV nhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng HS tÝch cùc.
TiÕt 4: 	 MÜ thuËt
Xem tranh thiÕu nhi vui ch¬i
I/ Mơc tiªu: - Giĩp HS lµm quen tiÕp xĩc víi tranh cđa thiÕu nhi.
TËp quan s¸t m« t¶ h×nh ¶nh, mµu s¾c
II/ ChuÈn bÞ: - Mét sè tranh ¶nh thiÕu nhi ®ang ch¬i.
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
ỉn ®Þnh: Líp h¸t tËp thĨ.
bµi míi :
Giíi thiƯu tranh vỊ ®Ị tµi thiÕu nhi ®ang vui ch¬i.
 -GV giíi thiƯu tranh ®Ĩ HS quan s¸t:
 + C¸ch vui ch¬i ë s©n tr­êng.
 + C¸ch vui ch¬i ngµy lƠ.
 b) H­íng dÉn HS xem tranh: 
 - GV theo mÉu ®Ĩ HS quan s¸t tõng bøc tranh.
 H: bøc tranh vÏ nh÷ng g×?
 H: Em thÝch bøc tranh nµo nh©t?
 H: V× sao em thÝch bøc tranh ®ã?
 H: Trªn bøc tranh ®ã cã nh÷ng h×nh ¶nh nµo? Mµu s¾c nµo?
 Cđng cè- dỈn dß: 
 - NhËn xÐt ý thøc häc tËp cđa HS.
Thứ sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2009.
 TiÕt 1: ¢m nh¹c
 QU£ H¦¥NG T¦¥I §ĐP
I/ Mơc tiªu:
H¸t ®ĩng giai ®iƯu vµ lêi ca
H¸t ®ång ®Ịu, râ rµng
BiÕt bµi h¸t “Quª h­¬ng t­êi ®Đp” lµ d©n ca cđa d©n téc Nïng
II/ ChuÈn bÞ:
H¸t chuÈn bµi h¸t
Mét sè tranh ¶nh vỊ d©n téc Ýt ng­êi.
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc
ỉn ®Þnh:
Bµi cị
bµi míi
GTB: GV ghi ®Ị bµi lªn b¶ng
Ho¹t ®éng 1
D¹y bµi h¸t quª h­¬ng t­¬i dĐp
GV h¸t mÉu. GV ®äc tõng c©u
HS ®äc theo
D¹y h¸t tõng c©u
HS h¸t ®ång thanh, tỉ, c¸ nh©n
Ho¹t ®éng 2
HS h¸t kÕt hỵp vç tay
Võa h¸t võa vç tay theo ph¸ch
Võa h¸t võa nhĩn ch©n theo nhÞp
Cđng cè- dỈn dß
Líp hat ®ång thanh
C¸ nh©n h¸t 
VỊ nhµ h¸t nhiỊu lÇn cho thuéc
TiÕt 2-3: 	 Häc ©m.
 DÊu ?, dÊu .
I/ Mơc tiªu:
*HS kh¸, giái nhËn biÕt ®­ỵc dÊu ?,.
§äc l­u lo¸t c¸c tiÕng bỴ, bĐ.
BiÕt ®­ỵc c¸c dÊu thanh ?,. ë c¸c tiÕng chØ ®å vËt, sù vËt.
Ph¸t triĨn lêi nãi tù nhiªn theo néi dung: Ho¹t ®éng cđa bÐ, mĐ, b¹n g¸i vµ c¸c b¸c n«ng d©n trong tranh.
* HS cßn l¹i b­íc ®Çu nhËn biÕt dÊu ?, . ®äc ®­ỵc tiÕng bỴ, bĐ.
II/ ChuÈn bÞ:
C¸c vËt tùa nh­ dÊu ?, dÊu nỈng.
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc.
1/ ỉn ®Þnh
2/ KTBC: 
2 hs lªn b¶ng viÕt tiÕng: bÐ, dÊu /
GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
3/ Bµi míi:
Giíi thiƯu bµi míi:
DÊu hái:
Hs th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái:
H: C¸c bøc tranh nµy vÏ g×?VÏ ai?
H: C¸c tiÕng gièng nhau ë chç nµo?
GV viÕt dÊu ? lªn b¶ng, hs ®äc theo GV.
DÊu nỈng:
- Hs quan s¸t tranh trong SGK
H: C¸c bøc tranh nµy vÏ g× vµ vÏ ai?
GV chØ vµo dÊu nỈng vµ cho hs ®äc theo.
D¹y dÊu thanh: DÊu ?
 GV viÕt b¶ng tiÕng cã dÊu hái. 
GV ph¸t ©m mÉu- hs ph¸t ©m theo( c¸c nh©n, tỉ, c¶ líp)
DÊu nỈng vµ dÊu mét chÊm ( . )
 GV viÕt tiÕng cã dÊu nỈng lªn b¶ng vµ ph¸t ©m.
Hs ph¸t ©m theo GV.
HD viÕt dÊu thanh ? 
GV viÕt mÉu, hs viÕt vµo b¶ng con.
GV nhËn xÐt, chØnh sưa.
 TiÕt 3:
LuyƯn tËp:Hs lÇn l­ỵt ph¸t ©m c¸c tiÕng trªn b¶ng: bỴ, bĐ
luyƯn viÕt: Hs t« trong vë tËp viÕt.
GV theo dâi, HD thªm cho hs yÕu.
Luyªn nãi: ( Dµnh cho HS K- G )
- Hs quan s¸t tranh trong SGK.
 H: Qua nh÷ng bøc tranh em thÊy nh÷ng g×?
 H: C¸c bøc tranh nµy cã g× gièng nhau vµ kh¸c nhau?
 H: Em thÝch bøc tranh nµo nhÊt?V× sao?
 H: Em cã th­êng chia quµ cho mäi ng­êi kh«ng?
Hs th¶o luËn theo nhãm.
Mét sè HS lªn tr×nh bµy.
GV theo dâi, hs thªm cho hs.
Cđng cè vµ dỈn dß:
hs ®äc bµi trong SGK.
 - GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm khuyÕn khÝch.
H­íng dÉn c¸ch b¶o vƯ s¸ch vë.
TiÕt 4: Thđ c«ng
 Giíi thiƯu mét sè lo¹i giÊy b×a
I/ Mơc tiªu:
HS biÕt mét sè lo¹i b×a vµ dơng cơ häc thđ c«ng.
II/ ChuÈn bÞ:
C¸c lo¹i giÊy mµu, b×a vµ dơng cơ häc thđ c«ng, kÐo, hå d¸n, th­íc kỴ.
III/ Lªn líp:
ỉn ®Þnh: H¸t
Bµi cị
Bµi míi
GTB
GV giíi thiƯu b×a ®­ỵc lµm tõ bét cđa nhiỊu lo¹i c©y nh­: tre, nøa, bå ®Ị
Cho HS quan s¸t giÊylµ thµnh phÇn trªn trang máng, b×a ®­ỵc ®ãng phÝa ngoµi giµy h¬n.
HS quan s¸t cgi¸y mµu: GiÊy mµu m¾t tr­íc vµ c¸c lo¹i mµu, mỈt sau cã kỴ « li.
giíi thiƯu dơng cơ häc thđ c«ng:
th­íc kỴ, bĩt ch×,kÐo , hå d¸n 
Cđng cè- dỈn dß:
NhËn xÐt chung giê häc
VỊ chuÈn bÞ gi¸y tr¾ng, giÊy mµu, hå d¸n ®Ĩ häc bµi: “XÐ d¸n h×nh ch÷ nhËt h×nh tam gi¸c”.
Tiết 5.	 	 Sinh ho¹t líp
I/ Mơc tiªu:
- HS làm quen với việc chấp hành nợi quy của trường, lớp. Bước đầu biết chấp hành nợi quy, quy chế của trường, lớp. Làm quen với nề nếp học tập và các môn học ở lớp Một.
- TËp cho HS cã thãi quen m¹nh d¹n trưíc tËp thĨ.
- Giĩp HS biÕt nhËn xÐt nh÷ng ưu khuyÕt ®iĨm cđa c¸c thµnh viªn trong tỉ.
II/ NhËn xÐt trong tuÇn:
 * ¦u ®iĨm:
-Gv nhận xét chung về nề nếp, việc chấp hành nợi quy của lớp. 
 - §i häc ®Ịu ®ĩng giê .
 - Vệ sinh cá nhân sạch sẽø, gọn gàng.
 - Vệ sinh trường, lớp sạch sẽ.
 * Nhưỵc ®iĨm:
 - NỊ nÕp häc tËp cßn lợn xợn.
 - Nga, Thảo đi học muợn, nhiều bạn còn quên đờ dùng học tập: Soan, An, Gấm.
 - Một số HS chưa tập trung viết bài: Yến, Thạch.
 III/ KÕ ho¹ch tuÇn tíi
- Tiếp tục rÌn nỊ nÕp häc tËp. 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của các em.
- TËp 1 sè bµi h¸t cho HS.
- Tăng cường rÌn ®äc, viÕt cho sè HS yÕu.
- Hưíng dÉn c¸ch b¶o vƯ s¸ch vë.
Buổi chiều
 Tiết 1,2: Tiếng Việt: 
 ¤n tËp
 I/ Mục tiêu:
HS K-G ôn luyện các nét cơ bản , đọc, viết thành thạo hơn về các nét cơ bản. 
HS còn lại đọc ,viết thêm một số nét cơ bản.
 II/ Hoạt động dạy học:
 TiÕt 1: LuyƯn ®äc
 1/ HD HS đọc các nét cơ bản.
GV ghi các nét lên bảng, HD HS ®äc.
Gọi một số HS yếu lên đọc , cả lớp đọc thầm 
GV sửa lỗi phát âm cho HS
 TiÕt 2: LuyƯn viÕt
1/ HD viết bảng con.
GV viết mẫu lên bảng, HD cách viết. GV nhËn xÐt , sưa sai trªn b¶ng cho HS.
2/ HD viÕt vë.
GV yêu cầu HS K-G nhìn bảng viết vào vở
GV viết mẫu vào vở cho HS yếu, HD viết từng nét
3/ Chấm bài:
GV thu vở chấm, sửa sai trong vở cho HS
Nhận xét chung.
4/ Củng cố- Dặn dò:
Nhận xét tiết học. Tuyên dương những HS đọc, viết tóât.
Dặn HS chuẩn bị bài sau.
Tiết 3: Toán ÔN TẬP
I/ Mục tiêu:
HS K-G biÕt so s¸nh thµnh th¹o c¸c ®å vËt vỊ nhiỊu h¬n, Ýt h¬n.
HS cßn l¹i b­íc ®Çu biÕt so s¸nh nhiỊu h¬n,Ýt h¬n víi sè l­ỵng ®å vËt Ýt h¬n.
II/ Ho¹t ®éng d¹y- häc
 1/ HD hs biÕt c¸ch so s¸nh mét sè ®å vËt.
GV ®­a ra 2 l¸ vµ 3 b«ng hoa.
Gäi HS lªn ®Ỉt mçi hoa vµo mét l¸
H: §å vËt nµo bÞ d­ ra?
- HS nh×n vµo vµ TL .
- GV nhËn xÐt KL :
VËy sè l¸ Ýt h¬n sè hoa, sè hoa nhiỊu h¬n sè l¸.
GV ®­a ra thªm mét sè ®å vËt kh¸c vµ HD sè HS yÕu so s¸nh vµ rĩt ra kÕt luËn ®å vËt nµo nhiỊu h¬n, ®å vËt nµo Ýt h¬n.
2/ Cđng cè - DỈn dß.
GV nhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng nh÷ng HS tÝch cùc trong häc tËp.
DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
 Ngµy so¹n: 24/8/2008
Thø 3: Ngµy d¹y: 26/8/2008
 Buỉi chiỊu
 TiÕt 1: LUYƯN §äC 
 I/ Mơc tiªu:
HS kh¸, giái ®äc l­u lo¸t , râ rµng ©m e, nhËn biÕt ©m e trong c¸c ch÷ xe, me, bÐ.
HS cßn l¹i ®äc ®­ỵc ©m e , nhËn biÕt ©m e ë mét sè ch÷.
II/ Ho¹t ®éng d¹y- häc.
H§ d¹y
H§ häc
1/HD luyƯn ®äc
- GV viÕt ch÷ e lªn b¶ng , HD hS ®äc
- GV uèn n¾n, sưa sai cho sè HS yÕu
2/HD HS nhËn biÕt ©m e trong c¸c tiÕng xe,me.ve.
GV viÕt b¶ng : xe,me,ve.
3/ Cđng cè- dỈn dß:
GV nhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng nh÷ng HS tÝch cùc.
DỈn HS ®äc l¹i bµi vµ CB bµi sau.
- HS ®äc ®ång thanh, tỉ, bµn, c¸ nh©n.
HS t×m vµ chØ ch÷ e .
HS kh¸c NX, bỉ sung.
 TiÕt 2: LuyƯn viÕt
 I/ Mơc tiªu:
HS kh¸, giái viÕt thµnh th¹o, ®ĩng,®Đp ch÷ e.
HS cßn l¹i viÕt ®­ỵc ch÷ e theo mÉu .
II/ Ho¹t ®éng d¹y - häc: 
H§ D¹Y
H§ HäC
1/ LuyƯn viÕt ch÷ e.
-GV kỴ b¶ng, viÕt ch÷ e lªn b¶ng.
- HD quy tr×nh viÕt .
-HD viÕt b¶ng con

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tuan 1.doc