Giáo án Lớp 1 - Tuần 1 đến Tuần 4 - Phan Thị Kim Thanh - Trường TH Đại Đồng

I- MỤC TIÊU:

HS nắm được bài hát “Mời bạn vui múa ca”

Hát đúng giai điệu lời ca.

Biết hát rõ lời và bước đầu biết vỗ tay theo nhịp

Biết chơi Trò chơi theo bài đồng dao ngự a ông đã

II- CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN:

- Hát chuẩn xác bài “Mời bạn vui múa ca”

- Thanh phách

 

doc 179 trang Người đăng honganh Ngày đăng 16/01/2016 Lượt xem 668Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 1 đến Tuần 4 - Phan Thị Kim Thanh - Trường TH Đại Đồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g
- Học sinh thêm yêu trường, lớp và có ý thức giữ gìn sạch sẽ trường lớp.
- Học sinh tự hào mình là học sinh của trường tiểu học Tiên Cát
II - Chuẩn bị : - Nội dung sinh hoạt
III - Tiến hành :
1. ổn định tổ chức :
- Học sinh hát 1 bài
2. Nội dung :
* GV giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của nhà trường
- Duy trì tốt các nội quy nề nếp của trường, lớp.
- HS nghe
- Có phong trào thi đua dạy tốt học tốt.
- HS tham quan, xem một số tranh ảnh về hoạt động của nhà trường
- Thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa : lá lành đùm lá rách...
- Tổ chức phong trào văn nghệ, TDTT
- GV giới thiệu một số thành tích mà nhà trường đã đạt được trong những năm qua.
- Học sinh nghe
- Em cần làm gì để giữ được truyền thống tốt đẹp này?
- HS nêu - Nhận xét
3 Kết thúc :
- Giáo viên cho học sinh hát bài : “Tiên Cát trường em”
- Tuyên dương một số em có ý thức học tập và giữ gìn trường lớp 
Thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2006
Học vần
Bài 10: Ô Ơ
I . Mục tiêu : 
1. Kiến thức : HS đọc và viết được ô, ơ, cô, cờ và câu ứng dụng .
2. Kỹ năng : phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề bờ hồ .
3. Thái độ : Giáo dục HS có ý thức học tập.
II.Thiết bị dạy học : 
1. GV : Tranh minh hoạ các từ khoá ,câu ứng dụng và phần luyện nói .
2. HS : SGK ,VBTTV1,Vở TV .
III Các HĐ dạy học chủ yếu: 
Thầy 	Trò
1. ổn định tổ chức 	- HS hát 
2. Kiểm tra bài cũ : 	- 2 ,3 HS viết O ,C bò - cỏ .
	- 1 HS đọc câu ứng dụng .
3. Giảng bài mới : 
Tiết 1
a. HĐ1 : Giới thiệu bài : 
- GV cho HS mở SGK 	- Mở SGK .
- Các tranh vẽ gì ?	- Tranh vẽ : cô ,cờ .
	Viết bảng Ô, C.
	Đọc ô- cô , ơ - cờ	- Đọc bài – nhận xét 
b. HĐ 2 :Dạy chữ ghi âm 
Ô	* Nhận diện chữ 
- Chữ ô gồm chữ o và dấu mũ 
- Cho HS so sánh ô với o 	- Giống nhau : chữ o 
	- Khác nhau : ô có thêm dấu mũ 
* Phát âm và đánh vần tiếng .
- Phát âm : ô( miệng hơi hẹp hơn o,
môi tròn )	- Nhìn bảng phát âm.
- Sửa phát âm cho HS .
- Đánh vần : cờ - ô - cô	- Đánh vần .
* Hướng dẫn viết chữ : 
- Viết mẫu : Ô - cô	- Viết bảng con 
- Nhận xét , sửa lỗi .
Ơ: GV lưu ý cho HS cách so sánh ơ với o	- Giống nhau : đều có chữ o 
- Khác nhau : ơ có thêm râu ở phía trên bên phải .
- Khi phát âm : miệng mở trung bình, môi
 tròn .
- Đọc tiếng ƯD :	+ Thực hiện .
- Sửa sai cho HS .
Tiết 2: Luyện tập 
a. HĐ 1 : Luyện đọc lại các âm ở tiết 1	- Phát âm : ô cô ,ơ cờ .
- Đọc mẫu câu ứng dụng 	- Đọc theo nhóm , cá nhân ,lớp .
- Cho HS đọc câu ƯD	- Đọc : bé có vở vẽ 
	GV nhận xét 
b. HĐ 2 : Luyện viết 
- Cho HS mở vở TV 	- Tập viết ô, ơ ,cô ,cờ
c. Luyện nói theo chủ đề : bờ hồ 
- Trong tranh em thấy những gì ?
- Cảnh trong tranh nói về mùa nào ?
- Bờ hồ trong tranh đã được dùng vào 
việc gì ? 	- Làm nơi nghỉ ngơi ,vui chơi .
- Nơi em ở có bờ hồ không ? Bờ hồ dùng 
vào việc gì ?
4.HĐ nối tiếp :
a. Trò chơi: Thi đọc đúng đọc nhanh theo tổ .
b. GV nhận xét giờ .
c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Toán
Tiết 11:Lớn hơn , dấu >
I. Mục tiêu : 
	- Giúp HS bước đầu so sánh số lượng và sử dụng từ lớn hơn , dấu > khi so sánh các số .
	- Thực hành so sánh các số trong phạm vi 5 theo quan hệ lớn hơn .
	- GV giúp HS có ý thức học môn toán .
II. Đồ dùng dạy học :
	1. GV : Các nhóm đồ vật phù hợp với các tranh vẽ và bìa có ghi số 1 2 3 4 5 
	2. HS : VBT toán và bộ đồ dùng toán .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu :
Thầy 	Trò
	1. ổn định tổ chức :	- HS hát 
	2. KT bài cũ : 
- Viết bảng : 2 < 3 , 3 < 4 	- Đọc 2 < 3 , 3 < 4- nhận xét .
- Nhận xét .
	3. Bài mới : 
a. HĐ1 : Nhận biết quan hệ lớn hơn .
- Cho HS quan sát bên trái và hỏi : 
. Bên trái có mấy con bướm , bên phải có 
mấy con bướm ?	- Trả lời : bên trái có 2 con bướm 
 - GV nêu 2 con bướm có nhiều hơn 1 con 
bướm không ? bên phải có 1 con bướm	
- Cho HS nhắc lại ( 2 con bướm nhiều hơn
1 con bướm 	- HS trả lời – nhắc lại : 2 con bướm nhiều hơn 1 con bướm .
- Ta nói : 2 lớn hơn 1
- Viết bảng và giới thiệu dấu >
( đọc là dấu lớn )	- Đọc : lớn hơn 
- Viết bảng : 2 > 1
- Hướng dẫn tương tự như vậy với các
 hình còn lại.
* Viết bảng : 3 > 1 ,3 > 2 ,	- Đọc: 3 lớn hơn 1 ; 3 lớn hơn 2 
	- Nhận xét .
* Hướng dẫn cho HS về sự khác nhau 
của dấu là : dấu nhọn bao giờ 
cũng quay về số bé hơn .	- Nhắc lại .
b. HĐ2 : Thực hành 
- Bài 1 : ( 19 ) - GV nêu yêu cầu bài toán 	 - Viết vào vở 1 dòng dấu >.
- Bài 2 : GV cho HS nêu yêu cầu bài toán 	 - Làm vào SGK: 5 > 3 .
- Bài 3 : tương tự bài 2 	 - Thực hiện vào SGK.
- Bài 4 : GV cho HS nêu yêu cầu bài toán 	 - Viết dấu > vào ô trống .
- GV nhận xét , đánh giá 1 số bài .
4 .HĐ nối tiếp : 	
a. Trò chơi: Thi làm bài nhanh vào phiếu học tập .
b. GVnhận xét giờ.
c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Tự nhiên và xã hội
Tiết 3: Nhận biết các vật xung quanh
I - Mục tiêu : Học sinh biết
- Nhận xét và mô tả được một vật xung quanh
- Hiểu được : Mắt, mũi, tai, lưỡi, tay (da) là các bộ phận giúp chúng ta nhận biết được các vật xung quanh.
- Có ý thức bảo vệ và giữ gìn các bộ phận đó của cơ thể.
II - Đồ dùng dạy học :
- Giáo viên : Hình bài 3 - SGK
- Học sinh : SGK và một số đồ dùng
III - Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức
- Hát
2. Kiểm tra :
- HS nêu
Để cơ thể PT tốt các em phải làm gì ?
- Ăn uống điều độ, TD thường xuyên
3. Bài mới :
- GT trò chơi : “Nhận biết các vật xung quanh”
- HS lắng nghe
- GV lấy khăn bịt mắt 1 HS lại và cho sờ vào một số vật như : Bút, thước... để học sinh nêu
- HS thực hiện
- Nhận xét
Hoạt động 1 : Quan sát hình SGK
B1. Chia nhóm - Hướng dẫn quan sát
- Từng cặp HS nói với nhau về vật mà các em mang tới lớp và hình (SGK)
- GV cho HS quan sát hình - SGK
- Bước 2 : Cho HS nói về từng vật
- HS nói - nhận xét
Hoạt động 2 : Thảo luận theo nhóm nhỏ
Mục tiêu : Biết vai trò của các giác quan trong việc nhận biết thế giới xung quanh.
Bước 1 : Hướng dẫn cách đặt câu hỏi
- HS thay nhau đặt câu hỏi
Nhờ đâu mà bạn biết được màu sắc của 1 vật
- HS nêu : nhờ vào mắt 
Hình dáng của 1 vật ?
Mùi, vị của 1 vật ?
Vật cứng hay mềm ?
Tiếng chim hót...?
- Nhiều em nêu
- Nhận xét
- Nhờ vào tai để nghe .
Bước 2 : Cho HS nêu một trong những câu hỏi đã trao đổi - chỉ định bạn khác trả lời
- HS thực hiện - Nhận xét
Nhận xét
? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị hỏng mắt, tai điếc...?
- Nhiều em nêu : chúng ta sẽ không nghe thấy gì nếu tai chúng ta bị điếc và ta cũng không nghe thấy gì nếu mắt chúng ta bị hỏng .
Kết luận : (SGV - 28)
4. Hoạt động nối tiếp :
- GV nhận xét giờ : Tuyên dương một số em học tốt.
- Về nhà : Chăm sóc mắt, da và bảo vệ tai
Toán(tăng )
 	Ôn : Lớn hơn . dấu >
I. Mục tiêu : 
	- Giúp HS tiếp tục ôn so sánh số lượng và sử dụng từ lớn hơn , dấu lớn.
	- Thực hành so sánh các số từ 1 đến 5 theo quan hệ lớn hơn
	- GD HS có ý thức học bộ môn .
II. Đồ dùng dạy học :
	1. GV : - Các nhóm đồ vật phục vụ cho việc so sánh lớn hơn
	 - Các tấm bìa ghi từng số 1 ,2 ,3 , 4, 5 và bìa ghi dấu >
	 - Bảng phụ ghi 1 số bài tập điền dấu > 
2. HS : - Bộ đồ dùng học toán . VBT toán .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu : 
Thầy 	Trò
1. ổn định tổ chức :	- HS hát 1 bài .
2. KT bài cũ :
- Cho HS đếm xuôi từ 1 đến 5 và đếm 	- Đếm : 1 ,2 ,3 ,4 ,5
ngược từ 5 đến 1.	- Đếm : 5 , 4 , 3 , 2, 1 
 	- Nhận xét 	
3. Ôn dấu < 
	 a. HĐ1 : Ôn lớn hơn
- GV cho HS trả lời 	- HS nêu : có 3 ô tô bên trái , 1 ô tô .
- Gắn bên trái 3 tô , bên phải 1 ô tô . 	- Bên trái có mấy ô tô .
	- Bên phải có mấy ô tô ?	
	- Bên trái có mấy ô tô ?	- HS thực hiện .
GV nói : 3 ô tô nhiều hơn 1 ô tô
1 HV ít hơn 2 HV 	- HS nhắc lại: 3 ô tô nhiều hơn 1 ô tô
Ta nói : 3 lớn hơn 1 viết : 3 > 1)
- Nói : dấu >
- Viết bảng cho HS đọc : 3> 1
3 > 1 , 3 > 2	- Đọc : ba lớn hơn một , ba lớn hơn hai
b. HĐ2 : làm bài tập VBT 
* Bài 1 : 
- Nêu yêu cầu bài toán 	- Thực hiện vào SGK dấu < 
* Bài 2 : GV nêu yêu cầu 	- Làm vào SGK :3 > 1 , 4 > 2 , 5 > 4
* Bài 3 : Cho HS thực hiện vào thanh cài - Thực hiện : 5 > 3 , 4 > 1.
* Bài 4 : Cho HS làm vào thanh cài 	 - Thực hiện vào thanh cài : 5 > 1 , 4 > 2
* Bài 5: Cho HS làm vào vở BT toán .	 - Làm vào vở 4 > 1 , 3 > 1 ,
 5 > 1
4 . HĐ nối tiếp :
	a. Trò chơi : Thi điền dấu vào bài tập có ở bảng phụ .
	b. GV nhận xét giờ .
	c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Học vần( tăng )
 Ôn bài 10: ô , ơ
I. Mục tiêu :
- HS làm quen và nhận biết được các nét cơ bản : chữ ô , ơ
- Biết viết chữ ô ,ơ
- GD HS có ý thức học bộ môn 
II. Thiết bị dạy học : 
1.GV : - Vở tập viết
 - bảng phụ ghi chữ ô , ơ
	2. HS : Vở tập viết , vở BTTV
III. Các HĐ dạy học chủ yếu 
1. ổn định tổ chức :	- HS hát 
	2. Kiểm tra : HS đọc : ô , ơ	- Đoc : ô , ơ
- Mở đồ dùng học tập cài vào thanh cài chữ ô , ơ
 3. Ôn : ô, ơ
- HD đọc ô , ơ 
- Cho HS đọc theo nhóm 	
- Cho HS đánh vần tiếng : cô , cờ - Đánh vần theo nhóm , cá nhân 
- Nhận xét .
- Cho HS viết ô , ơ vào bảng con . - Viết vào bảng con : ô , ơ
- Cho HS viết vào vở ô ly . - Viết 2 dòng chữ ô, ơ vào vở ô	ly
- Giúp đỡ HS yếu .
- Cho HS luyện viết vào vở BTTV
- Giúp đỡ các em viết còn chậm 
4 . Các HĐ nối tiếp 
a.Trò chơi : thi đoán nhanh các tiếng chứaô , ơ 
 	b. GV nhận xét giờ
	c. dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2006
Toán
Tiết 12: Luyện tập
I .Mục tiêu:
	- Giúp HS củng cố khái niệm ban đầu về bé hơn , lớn hơn , về sử dụng các dấu và các từ lớn hơn và bé hơn khi so sánh 2 số .
	- Bước đầu giới thiệu quan hệ giữa bé hơn và lớn hơn khi so sánh 2 số .
	- GD HS có ý thức học tập bộ môn .
II .Đồ dùng dạy học : 
	- GV : Hình vẽ trong SGK 
	- HS :bộ đồ dùng học toán 1.
III. Các HĐ dạy học chủ yếu : 
Thầy 	Trò 
1. ổn định tổ chức	- HS hát 1 bài 
2. KT bài cũ : 
	- Em đã học những dấu gì ? 	- HS nêu : dấu 
	- GV nhận xét - Nhận xét 
3. Bài mới : Giới thiệu 
a. HĐ1: 
- Cho HS quan sát hình gắn trên bảng .
- VD : Bên trái có 4 bông hoa 
	 Bên phải có 5 bông hoa 	- Nêu - đọc : 4 4 
- Viết bảng : 4 < 5
	 5 < 4
Cho HS thực hiện kết quả trên thanh cài 	- Thực hiện vào thanh cài .
* Tương tự : - Bên trên có 1 ô tô 
	- Bên dưới có 5 ô tô 	- Nêu : 1 1 
b. HĐ2 : Thực hành 
- Bài1 : ( 21 ) 
- Nêu yêu cầu bài toán 	 - Làm bài vào SGK - đổi bài – Nhận xét 
- Bài2 : Nêu yêu cầu - cho HS làm bài 
vào SGK .	 - Nêu kết quả : 4 > 3 ; 3 < 4 
- Quan sát nhận xét .
- Bài 3 : Nêu yêu cầu - cho HS làm bài 
vào SGK 	 - Thực hiện nối ô vuông ở ô thứ nhất với 4 số : 2 , 3, 4, 5.
 	- Nêu kết quả : 1< 2 ; 2 < 3
4. HĐ nối tiếp : 
	a. Trò chơi :Thi ghép vào thanh cài dấu .VD : 3 3
	b. GV nhận xét giờ .
	c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
	.
Học vần
Bài 11: Ôn tập
I . Mục tiêu ; 
1. Kiến thức : HS đọc và viết một cách chắc chắn âm và chữ vừa học trong tuần , đọc đúng câu ứng dụng .
2. Kỹ năng : nghe , hiểu và kể lại được truyện : Hổ.
3. Thái độ : HS học tập nghiêm túc .
II. Thiết bị dạy học : 
1. GV : bảng ôn (T 14) 
	 tranh minh hoạ SGK và câu truyện : hổ .
2. HS : SGK ,vở BTTV ,vở TV 
III. Các HĐ dạy học chủ yếu: 
Thầy 	Trò
1. ổn định tổ chức 	- HS hát 
2. Kiểm tra bài cũ :	- 2 HS viết ô, ơ cô ,cờ.
- Lớp đọc câu ứng dụng SGK 
3. Giảng bài mới:
	Tiết 1:
a. HĐ 1: Giới thiệu bài - Quan sát tranh SGK
- Tuần qua em đã học những âm gì ?	- Nêu ; o, c ,ô, ơ.
- Gắn bảng ôn (T24) cho HS theo dõi 	- Theo dõi - nhận xét - bổ sung 
b. HĐ 2: Ôn tập 
*Các chữ và âm vừa học ;	- Lên bảng chỉ các chữ vừa học 
	trong tuần .
	- Chỉ chữ và đọc âm.
* Ghép chữ thành tiếng 	- Đọc các tiếng do các chữ ở cột dọc kết hợp với các chữ ở dòng ngang của bảng ôn
- Cho HS đọc từ đơn do các tiếng ở cột 
dọc kết hợp với các thanh ở dòng ngang.
* Cho đọc từ ngữ ƯD: 
- Sửa sai cho HS 	- Đọc từ ngữ ƯD theo nhóm , 
*Tập viết từ ngữ ƯD
- GV chỉnh sửa chữ viết cho HS .	- Viết bảng con : lò cò ,vơ cỏ 
( GV lưu ý vị trí dấu thanh cho HS )
Tiết 2 
a. HĐ1 :Luyện đọc	- Đọc các tiếng trong bảng ôn 
và các từ ngữ Ư D theo bàn, nhóm 	
- Giới thiệu câu đọc ƯD	- Đọc câu ƯD: bé vẽ cô,bé vẽ .. Khuyến khích HS đọc trơn .	- Đọc theo bàn ,nhóm ,lớp.
b. HĐ 2 :Luyện viết : 
GV cho HS viết 1 số từ tự chọn 	- Viết vào vở 1 số từ
c. HĐ 3: Kể truyện :Hổ
- GV giới thiệu chuyện :hổ là được lấy từ 	- Lắng nghe
chuỵên : Mèo dạy Hổ .
- Kể chuyện một lần .	- Kể trong nhóm , đại diện kể
- Kể theo tranh .	- Nhận xét .
* Nêu ý nghĩa của truyện : Hổ là con vật vô ơn đáng khinh bỉ .
4.Hoạt động nối tiếp : 
GV nhận xét giờ .
b. dặn dò : về nhà kể lại chuyện cho cả nhà nghe.
..
Thủ công
Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác
I - Mục tiêu : 
- Học sinh biết cách xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác
- Xé dán được hình chữ nhật, hình tam giác theo hướng dẫn.
II -Chuẩn bị : 
- Giáo viên : Bài mẫu....
- Học sinh : Giấy màu...
III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức
- Học sinh hát
2. Kiểm tra : Sự chuẩn bị của HS
3.Bài mới :
a. Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- HS quan sát hình mẫu
b. Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu
- Vẽ và xé hình chữ nhật (GV hướng dẫn cho HS quan sát)
- Quan sát
c. Hoạt động 3 : Giáo viên hướng dẫn vẽ và xé dán cho HS quan sát
- Quan sát
(GV hướng dẫn thao tác cho HS QSf)
d. Hoạt động 4 : Dán hình
- GV sử dụng hồ hướng dẫn HS dán hình chữ nhật, hình tam giác.
* Học sinh thực hành
- GV hướng dẫn HS thực hành
- HS thực hành
- GV quan sát - nhận xét
- HS quan sát giúp nhau
+ Đánh dấu
+ Xé, theo ô đánh dấu
+ Dán sản phẩm vào vở
4 – Hoạt động nối tiếp :
- Giáo viên nhận xét chung
- Đánh giá sản phẩm
- Dặn dò : Chuẩn bị giấy màu để xé dán hình vuông, hình tròn
	..
Toán(tăng )
 	Ôn : dấu >, <
I. Mục tiêu : 
	- Giúp HS tiếp tục ôn so sánh số lượng và sử dụng từ lớn hơn , dấu lớn, bé hơn ,dấu <
	- Thực hành so sánh các số từ 1 đến 5 theo quan hệ lớn hơn, bé hơn
	- GD HS có ý thức học bộ môn .
II. Đồ dùng dạy học :
	1. GV : - Các nhóm đồ vật phục vụ cho việc so sánh lớn hơn, bé hơn
	 - Các tấm bìa ghi từng số 1 ,2 ,3 , 4, 5 và bìa ghi dấu >, <
	 - Bảng phụ ghi 1 số bài tập điền dấu > ; <
2. HS : - Bộ đồ dùng học toán . VBT toán .
III. Các HĐ dạy học chủ yếu : 
Thầy 	Trò
1. ổn định tổ chức :	- HS hát 1 bài .
2. KT bài cũ :
- Cho HS đếm xuôi từ 1 đến 5 và đếm 	- Đếm : 1 ,2 ,3 ,4 ,5
ngược từ 5 đến 1.	- Đếm : 5 , 4 , 3 , 2, 1 
 	- Nhận xét 	
3. Ôn dấu > ,< 
	 a. HĐ1 : Ôn lớn hơn
- GV cho HS trả lời 
- Nêu bài toán 	
- HS nêu : có 3 ô tô bên trái , 1 ô tô bên phải .
- Gắn bên trái 3 tô , bên phải 1 ô tô . 	
	- Bên phải có mấy ô tô ?	
	- Bên trái có mấy ô tô ?	- HS thực hiện .
GV nói : 3 ô tô nhiều hơn 1 ô tô	- 1 HV ít hơn 3 HV
1 HV ít hơn 2 HV 	- HS nhắc lại: 3 ô tô nhiều hơn 1 ô tô
Ta nói : 3 lớn hơn 1 viết : 3 > 1)
- Nói : dấu >, <
- Viết bảng cho HS đọc : 3> 1	- Đọc cá nhân : 
1 2	- Đọc : ba lớn hơn một , ba lớn hơn hai
b. HĐ2 : làm bài tập VBT 
* Bài 1 : 
- Nêu yêu cầu bài toán 	- Thực hiện vào SGK dấu > ,< 
* Bài 2 : GV nêu yêu cầu 	 - Làm vào SGK :3 > 1 , 4 > 2 , 5 > 4
* Bài 3 : Cho HS thực hiện vào thanh cài - Thực hiện : 5 > 3 , 4 > 1.
* Bài 4 : Cho HS làm vào thanh cài 	 - Thực hiện vào thanh cài : 5 > 1 , 4 > 2
* Bài 5: Cho HS làm vào vở BT toán .	 - Làm vào vở 4 > 1 , 3 > 1 ,
 5 > 1
4 . HĐ nối tiếp :
	a. Trò chơi : Thi điền dấu vào bài tập có ở bảng phụ .
	b. GV nhận xét giờ .
	c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Thủ công (Tăng)
Ôn : Xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác
I - Mục tiêu : 
- Học sinh xé, dán hình chữ nhật, hình tam giác
- Hoàn thành sản phẩm và dán kết quả vào vở thủ công.
II -Chuẩn bị : 
- Giáo viên : Hình chữ nhật, hình tam giác
- Học sinh : Giấy màu kẻ ô ly, hồ dán.
III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức
- Hát
2. Kiểm tra : Sự chuẩn bị của HS
- Nhận xét
3. Ôn : Xé dán hình chữ nhật, HTG
a. Nhắc lại cách đánh dấu
- Nêu cáh đánh dấu.
- HS nhận xét
b. Cho HS xé dán hình vuông, hình tròn
- Tiến hành xé
- Quan sát, nhận xét
- Nhận xét.
- Giúp đỡ học sinh còn lúng túng
c. Dán sản phẩm
- Cho HS trưng bày kết quả
- Dán sản phẩm vào vở thủ công
- Nhận xét
4. Hoạt động nối tiếp : 
- GV nhận xét giờ .
- Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
- Trưng bày sản phầm
- Bình chọn kết quả - Nhận xét
	..
Học vần( tăng )
 Ôn bài 11: ôn tập 
I. Mục tiêu :
- HS làm quen và nhận biết được các nét cơ bản : chữ o , c
- Biết viết chữ o , c.
- GD HS có ý thức học bộ môn 
II. Thiết bị dạy học : 
1.GV : - Vở tập viết- bảng phụ ghi chữ o , c
	2. HS : Vở tập viết , vở BTTV
III. Các HĐ dạy học chủ yếu 
	1. ổn định tổ chức :	- HS hát 
	2. Kiểm tra : HS đọc : o , c	- Đọc : o , c
- Mở đồ dùng học tập cài vào thanh cài chữ o , c
 3. Ôn : o , c
- Cho HS đọc o , c 
- Cho HS đọc theo nhóm 	
- Cho HS đánh vần tiếng : bò , cỏ 	- Đánh vần theo nhóm , cá nhân 
- Nhận xét .
- Cho HS viết o , c vào bảng con . 	 - Viết vào bảng con : o , c
- Cho HS viết vào vở ô ly . 	 - Viết 2 dòng chữ o , c vào vở ô	ly
- Cho HS luyện viết vào vở BTTV
- Giúp đỡ các em viết còn chậm 
4 . Các HĐ nối tiếp 
- GV nhận xét giờ.
	- Dặn dò : về nhà ôn lại bài 
Thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2006
Học vần
 Bài 12: i – a
I . Mục tiêu : 
1. Kiến thức : HS đọc và viết được i , a , bi , cá và câu ứng dụng .
2. Kỹ năng : phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề :lá cờ .
3. Thái độ : Giáo dục HS có ý thức học tập.
II.Thiết bị dạy học : 
1. GV : Tranh minh hoạ các từ khoá ,câu ứng dụng và phần luyện nói .
2. HS : SGK ,VBTTV1,Vở TV .
III Các HĐ dạy học chủ yếu: 
Thầy 	Trò
1. ổn định tổ chức 	- HS hát 
2. Kiểm tra bài cũ : 	- 2 ,3 HS viết ô , ơ , cô , cờ.
	- 1 HS đọc câu ứng dụng .
3. Giảng bài mới : 
Tiết 1
a. HĐ1 : Giới thiệu bài :
- Cho HS mở SGK 	- Mở SGK .
- Các tranh vẽ gì ?	- Tranh vẽ : bi , cá .
	Viết bảng i - a.
	Đọc : i – a – bi – cá 	- HS đọc : i – a – bi – cá
b. HĐ 2 :Dạy chữ ghi âm 
	* Nhận diện chữ i
- Chữ i gồm nét xiên phải và nét móc 
ngược phía trên có dấu chấm . 
- Cho HS so sánh i với các đồ vật 	 
- Nhiều HS phát biểu : giống cọc tre cắm xuống đất 
* Phát âm và đánh vần tiếng .
- Phát âm : i( miệng hơi hẹp hơn ê,
mở hẹp nhất )	- Nhìn bảng phát âm.
- Sửa phát âm cho HS .
- Đánh vần : bi = bờ – i - bi	- Đánh vần : bờ – i - bi.
* Hướng dẫn viết chữ : 
- Viết mẫu : i – bi 	- Viết bảng con : i , bi
- Nhận xét , sửa lỗi .
* a : GV lưu ý cho HS cách so sánh i với a	- Giống nhau : đều có nét móc ngược 
- khác nhau : a có thêm nét cong 
- Khi phát âm : miệng mở to nhất , môi 
không tròn.
- Sửa sai cho HS .
Tiết 2: Luyện tập 
a. HĐ 1 : Luyện đọc lại các âm ở tiết 1	- Phát âm : i – a , bi , cá .
- Đọc mẫu câu ứng dụng 	- Đọc theo nhóm , cá nhân ,lớp .
- Cho HS đọc câu ƯD	- Đọc Bé Hà có vở ô ly – nhận xét . 
	Nhận xét 
b. HĐ 2 : Luyện viết 
- Cho HS mở vở TV 	- Tập viết : i – a , bi - cá 
c. Luyện nói theo chủ đề : lá cờ 
- Trong sách vẽ mấy lá cờ ? - Nêu – nhận xét 
- Lá cờ Tổ Quốc có nền màu gì ?
- Em còn biết lá cờ nào nữa ? 	
- Cờ Đội có nền màu gì , ở giữa có gì ? - Nhiều em nêu – nhận xét 
4 .HĐ nối tiếp :
a. Trò chơi: Thi đọc đúng đọc nhanh theo tổ tiếng có âm : i – a 
b. GV nhận xét giờ .
c. Dặn dò : về nhà ônlại bài .
Thể dục
	Đội hình đội ngũ – Trò chơi vận động .
I. Mục tiêu: 
- Ôn tập hợp hàng dọc , dóng hàng 
- Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản nhanh , đúng trật tự. 
- Làm quen với đứng nghiêm , nghỉ
	- Ôn trò chơi : diệt con vật có hại .
 	- Giáo dục học sinh yêu thích môn học
II. Thiết bị dạy và học:
 	- Địa điểm: sân bãi vệ sinh sạch sẽ
 	- Phương tiện: còi
III.Các hoạt động dạy và học:
Nội dung
Định lượng
HĐ.Thầy
HĐ. Trò
1.Phần mở đầu
- Nêu yêu cầu giờ học 
- Chỉnh đốn trang phục
- Khởi động
2. Phần cơ bản 
- Ôn : Tập hợp hàng dọc , dóng hàng 
- Kết hợp động tác : nghiêm , nghỉ .
- Ôn trò chơi : diệt con vật có hại 
3.Phần kết thúc
- Đứng theo vòng tròn vỗ tay, hát
- Hệ thống bài .
- Giao bài về nhà
1-2’
1-2’
1’
8-10’
5-6’
6-8’
- Nêu yêu cầu nội dung giờ học .
- Cho HS ôn lại cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng 
- GV điều khiển lần tập này 
- Nhận xét 
- Kết hợp động tác nghiêm , nghỉ 
- Nhắc lại tên trò chơi 
- Quan sát 
- Uốn nắn
- Tuyên dương tổ nhóm tập tốt, nhận xét
- Hệ thống bài 
- Nhắc ôn lại trò chơi.
- Tập hợp từ 2 - 4 hàng dọc 
- Đứng vỗ tay và hát 1 bài 
- Giậm chân tại chỗ , đếm to nhịp 1 –2 , 1 -2
- Tập hợp theo đơn vị tổ dưới sự điều khiển của giáoviên 
- Tập dưới sự điều khiển của lớp trưởng .
- Chơi trò chơi dưới sự điều khiển của lớp trưởng .
- Đứng vỗ tay và hát .
- Ôn lại trò chơi.
	.
Hoạt động tập thể
Học bài hát : Tiên Cát trường em
I - Mục tiêu : 
- Học sinh học bài hát : Tiên Cát trường em
- Học sinh học thuộc bài hát, múa vận động phụ họa cho bài hát
- Qua bài hát học sinh thêm yêu trường lớp của mình hơn.
II - Chuẩn bị : - Nội dung bài hát, một số động tác phụ họa 
III - Tiến hành :
- GV hát cho HS nghe lời bài hát 1 lần
 - Lắng nghe
- Cho HS nghe băng lời bài hát 
- HS nghe theo băng 
- GV đọc lời ca
- HS đọc lời ca theo hướng dẫn của cô
- GV hướng dẫn hát từng câu
- HS hát từng câu
- GV hướng dẫn hát nối các câu - hát hết cả bài
- GV hướng dẫn múa một số động tác phụ họa cho bài hát 
- HS thực hiện hát nối từng câu rồi hát cả bài 
- HS múa – nhận xét 
- GV cho HS hát cá nhân, hát tập thể
- HS hát nhóm , cá nhân , lớp 
- Cho HS thi giữa các nhóm
- HS thi - Nhận xét
IV - Kết thúc :
- Học sinh hát đồng thanh cả bài 1 lần
- Giáo viên nhận xét giờ . Dặn dò : Về nhà ôn lại bài bài hát “Tiên Cát trường em”cho thuộc
	..
Thể dục(tăng )
	Ôn : Đội hình đội ngũ – Trò chơi vận động .
I. Mục tiêu: 
- HS biết : tập hợp hàng dọc , dóng hàng 
- Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản nhanh , đúng trật tự. 
- Tiếp tục làm quen với đứng nghiêm , nghỉ
 	- Giáo dục học sinh có ý thức nghiêm túc trong giờ học .
II. Thiết bị dạy và học:
 	- Địa điểm: sân bãi vệ sinh sạch sẽ
 	- Phương tiện: còi
III.Các hoạt động dạy và học:
Nội dung
Định lượng
HĐ.Thầy
HĐ. Trò
1.Phần mở đầu
- Nêu yêu cầu giờ học 
- Chỉnh đốn trang phục
- Nhắc lại nội dung ôn 
- Khởi động
2. 

Tài liệu đính kèm:

  • doctangTHanh 1234.doc