Giáo án lớp 1 – Trường Tiểu học Quảng Phong - Tuần 22

i. Mục đích, yêu cầu

 _Giúp học sinh hiểu: Trẻ em có quyền được học tập, có quyền được vui chơi, có quyền được kết giao với bạn bè, Cần phải đoàn kết, thân ái với bạn khi cùng học, cùng chơi.

 _Hình thành cho Hs: Kỹ năng nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và người khác khi học, khi chơi với bạn, hành vi cư xử đúng với bạn khi học, khi chơi.

II. Chuẩn bị :

_Gv: Tranh bài tập.

 _Hs: Vở bài tập Đạo đức

 

doc 22 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 228Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 – Trường Tiểu học Quảng Phong - Tuần 22", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng 9. Như vậy nhà An có 9 con gà
+Vài HS nhắc lại câu trả lời trên
-Năm cộng bốn bằng chín
_Viết số thích hợp vào phần tóm tắt
_Trả lời câu hỏi
_Làm bài
_Đọc lại toàn bộ bài giải
_HS tự giải, tự viết bài giải
_Chữa bài
TiÕt1: To¸n
 So¹n: 22/1/2010
Gi¶ng: T3 - 26/1/2010 
86. XĂNGTIMET- ĐO ĐỘ DÀI
i. Mơc ®Ých - yªu cÇu: 
: _Giúp học sinh: Có khái niệm ban đầu về độ dài, tên gọi, kí hiệu của xăngtimet (cm)
 _Hs biết đo độ dài đoạn thẳng với đơn vị là cm trong các trường hợp đơn giản.
 _Hs yªu thÝch m«n to¸n.
II. chuÈn bÞ:
 _ Gv: Tranh m« h×nh lËp bµi to¸n cã lêi v¨n.
 _ Hs: SGK
III. lªn líp:
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc :
 2.KiĨm tra bµi cị:
 Gv g¾n lªn b¶ng: An gÊp: 5 thuyỊn
 Minh gÊp: 3 thuyỊn
 C¶ 2 b¹n: thuyỊn
 -Träng : lµm bµi trªn b¶ng, c¶ líp lµm vµo nh¸p:
 B§: Lµm ®ĩng, viÕt sè ®Đp: 10® 
 * Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
 3.Bµi míi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 a. Giíi thiƯu bµi:
 b. Giới thiệu đơn vị đo độ dài (cm) và dụng cụ đo độ dài (thước thẳng có các vạch chia thanh từng xăngtimet):
_GV giới thiệu: Đây là thước có vạch chia thành từng xăngtimet. Dùng thước này để đo độ dài các đoạn thẳng. Vạch đầu tiên là vạch 0. Độ dài từ vạch 0 đến vạch 1 là một xăngtimet. Độ dài từ vạch 1 đến vạch 2 cũng bằng một xăngtimet.
_Xăngtimet viết tắt là cm. GV viết bảng: cm
 c.Giới thiệu các thao tác đo độ dài:
_GV hướng dẫn đo độ dài theo 3 bước:
 d.Thực hành:
Bài 1: Yêu cầu HS viết kí hiệu của xăngtimet: cm
 GV giúp HS viết đúng qui định
Bài 2: Cho HS tự đọc “lệnh” rồi làm bài và chữa bài
Bài 3: Cho HS tự làm
Bài 4: GV hướng dẫn HS tự đo độ dài các đoạn thẳng theo 3 bước đã nêu ở trên
4.Củng cố - dặn dò:
_ Gv cđng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vỊ nhµ lµm bµi tËp ë VBT 
_ChuÈn bÞ bµi sau: Luyện tập
 _Gv nhËn xÐt tiÕt häc. 
_HS quan sát thước kẻ 
+Dùng đầu bút chì di chuyển từ 0 đến trên mép thước, khi đầu bút chì đến vạch 1 thì nói “một xăngtimet”
_HS đọc: “xăngtimet”
_HS quan sát và thực hiện theo hướng dẫn của GV
_HS viết một dòng: cm. 
_HS làm bài rồi chữa bài. Khi chữa bài HS tập giải thích bằng lời
TiÕt 2: Hát
BÀI : ÔN TẬP BÀI: TẬP TẦM VÔNG.
Phân biệt các chuổi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang.
i. Mơc ®Ých - yªu cÇu: 
 	-HS biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài hát: Tập tầm vông.
-Qua các ví dụ cụ thể, học sinh biết thế nào là chuổi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang.
II.Đồ dùng dạy học:
	-Giáo viên thuộc và hát chuẩn xác bài hát.
-Nhạc cụ quen dùng, vật dụng để tổ chức trò chơi.
- Một số ví dụ để giải thích về chuổi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang
Chuổi âm thanh đi lên: gồm các âm đi từ thấp lên cao, ví dụ: Đồ – Rê – Mi – Pha – Son hay Đồ – Mi – Son – La – Đố. Đi lên thường tạo cảm giác như phải vươn tới, đòi hỏi một sự cố gắng .
Chuổi âm thanh đi xuống: gồm các âm đi từ cao xuống thấp, ví dụ: Son – Pha – Mi – Rê – Đồ hay Đố – Son – Mi – Rê – Đồ. Đi xuống thường tạo cảm giác dịu dần, như ánh sáng đang dịu bớt.
Chuổi âm thanh đi ngang: gồm các âm có cao độ bằng nhau diễn ra liên tục, ví dụ: Son, son, son, son, son.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Kiểm tra : Hỏi tên bài cũ 
Gọi HS hát trước lớp.
GV nhận xét phần KTBC.
2.Bài mới : 
GT bài, ghi tựa.
Hoạt động 1 :
Ôn bài hát : Tập tầm vông.
-Ôn bài hát
-Hát kết hợp trò chơi.
-Hát và gõ đệm theo phách hay vỗ tay theo nhịp 2.
Hoạt động 2 :
Nghe hát, nghe nhạc để nhạn ra chuổi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang.
Giáo viên hát hoặc đánh đàn một đoạn bài hát để học sinh phân biệt chuổi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang.
Âm thanh đi lên:
Mẹ mua cho áo mới nhé
Mùa xuân nay em đã lớn
Âm thang đi xuống:
Biết đi thăm ông bà.
Âm thanh đi ngang:
Nào ai ngoan ai xinh ai tươi
Rồi tung tăng ta đi bên nhau.
4.Củng cố :
Hỏi tên bài hát, tên tác của bài hát.
Cho học sinh hát lại kết hợp vận động phụ hoạ “đố nhau”
Nhận xét, tuyên dương.
5.Dặn dò về nhà: 
Thực hành bài hát và đố những người trong gia đình cùng tham gia trò chơi
HS nêu.
4 em lần lượt hát trước lớp bài: Tập tầm vông.
HS khác nhận xét bạn hát.
Lớp hát tập thể 1 lần có phụ hoạ.
Vài HS nhắc lại
Học sinh hát kết hợp đố nhau.
Học sinh kết hợp vỗ tay theo phách.
Tập tầm vông tay không tay có
x	x xx x x xx 
Đệm theo nhịp 2:
Tập tầm vông tay không tay có
 x	 x x x
Học sinh quan sát giáo viên làm mẫu, để nhận ra thanh đi lên, đi xuống, đi ngang.
Tập nhận thử 1, 2 lần. Sau đó giáo viên hát hoặc đánh đàn để học sinh phân biệt âm thanh dưới dạng trò chơi.
Đi lên – Đi xuống – Đi ngang.
Học sinh nêu tên bài hát và tác giả.
Hát tập thể cả lớp và đố nhau theo từng cặp.
TiÕt 3+4: TiÕng ViƯt 
 193+194. oa - oe
i.Mơc ®Ých - yªu cÇu: 
 _Hs n¾m ®­ỵc cÊu t¹o, c¸ch ®äc, c¸ch viÕt vÇn oa, oe. Ph¸t triĨn lêi nãi tù nhiªn theo chđ ®Ị: Søc khoỴ lµ vèn quý nhÊt.
 _ HS đọc, viết được: oa, oe, häa sÜ, mĩa xoÌ, ®äc ®­ỵc tõ, c©u øng dơng.
 _Hs cã ý thøc rÌn luyƯn th©n thĨ t¨ng c­êng søc khoỴ.
II. chuÈn bÞ:
 _ Gv:Tranh minh hoạ,
_ Hs: Bé thùc hµnh TiÕng ViƯt
III.lªn líp:
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
 2. Kiểm tra bài cũ: 
 C.Hoµng: _§äc: ®Çy ¾p, Êp trøng. ( B§: ®äc to râ rµng: 10®)
 Tr­êng: _Viết: ®ãn tiÕp. (B§: viÕt ®ĩng, ®Đp: 10®)
 *Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
 3.Bµi míi:
 TiÕt 1
Hoạt động của giáo viên
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
 a.Giới thiệu bài:
 b.D¹y vÇn míi:
 * oa
Nhận diện vần: 
 +Phân tích vần oa ?
 _ Đánh vần:
* Vần: 
_ Cho HS đánh vần
* Tiếng khoá, từ khoá:
_Phân tích tiếng häa?
_Cho HS đánh vần tiếng: häa
_Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá 
_Cho HS đọc toµn bµi.
 * oe
 _ Nhận diện vần: 
 +Phân tích vần oe?
 +So s¸nh vÇn oa vµ vÇn oe?
_ Đánh vần:
* Vần: 
_ Cho HS đánh vần
* Tiếng khoá, từ khoá:
_Cho HS đánh vần tiếng: xoÌ
_Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá
_Cho HS đọc:
 * Viết: 
_Gv viÕt mÉu vµ h­íng dÉn c¸ch viÕt
_Gv theo dâi, giĩp dì
 *§ọc từ ngữ ứng dụng:
+Tìm tiếng mang vần vừa học
+Đánh vần tiếng
+Đọc từ
_GV đọc mẫu 
 TiÕt 2
c. Luyện tập:
_ Luyện đọc:
* Luyện đọc các âm ở tiết 1
* Đọc câu ứng dụng:
_ Cho HS xem tranh
_ GV nêu nhận xét chung
_Cho HS đọc câu ứng dụng:
+Tìm tiếng mang vần vừa học
+Đánh vần tiếng
+Đọc câu
_ Chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
_GV đọc mẫu
_ Luyện viết:
_ Cho HS tập viết vào vở
_Gv theo dâi, giĩp ®ì.
 Luyện nói: Søc khoỴ lµ vèn quý nhÊt
_GV cho HS xem tranh và hỏi: C¸c tranh vÏ c¸c b¹n ®ang lµm g×? TËp thĨ dơc mang l¹i cho chĩng ta ®iỊu g×? Ng­êi khoỴ m¹nh vµ ng­êi èm yÕu ai h¹nh phĩc h¬n? §Ĩ cã søc khoỴ tèt chĩng ta ph¶i lµm nh÷ng g×? 
_ Gv kÕt luËn
4.Củng cố - dặn dò:
_ Y/c hs ®äc l¹i bµi, Gv cđng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vỊ nhµ ®äc, viÕt l¹i bµi, lµm bµi tËp _ChuÈn bÞ bµi sau: ®äc tr­íc bµi 92.
_Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_ o và a
_Đánh vần: o - a - oa
_Đánh vần: hê - oa - hoa - nỈng - häa 
_Đọc: Häa sÜ
_HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
_ o và e
_HS thảo luận và trả lời 
+Giống: mở đầu bằng o
+Khác: oe kết thúc bằng e
_Đánh vần: o- e - oe
_Đánh vần: xê - oe - xoe - huyỊn - xoÌ
_Đọc: mĩa xoÌ
_HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
_Viết bảng con: oa, oe, ho¹ sÜ, mĩa xoÌ. 
_2-3 HS đọc từ ngữ ứng dụng
_ Đọc lần lượt: cá nhân, nhóm, bàn, lớp
_ Lần lượt phát âm: oa, oe, ho¹ sÜ, mĩa xoÌ. _Đọc các từ ứng dụng: nhóm, cá nhân, cả lớp
_Thảo luận nhóm về tranh minh họa của câu đọc ứng dụng
_HS đọc theo: nhóm, cá nhân, cả lớp 
_2-3 HS đọc
_Tập viết: oa, oe, ho¹ sÜ, mua xoÌ.. 
_ Đọc tên bài luyện nói
_HS quan sát và trả lời
+HS theo dõi và đọc theo. 
_ Học lại bài, tự tìm chữ có vần vừa học ở nhà. 
TiÕt1: Thđ c«ng
 So¹n: 22/1/2010
Gi¶ng: T4 - 27/1/2010 
 22. c¸ch sư dơng bĩt ch×, th­íc kỴ, kÐo
I.Mơc ®Ých - yªu cÇu:
_ HS biết cách , sử dụng được bút chì, thước kẻ, kéo
 _ Hs sư dơng thµnh th¹o bĩt ch×, th­íc kỴ, kÐo.
 _ Hs yªu thÝch nh÷ng s¶n phÈm do m×nh lµm ra. 
II. chuÈn bÞ:
: _Giáo viên: Bút chì, thước kẻ, kéo, 1 tờ giấy vở HS
 _Học sinh: Bút chì, thước kẻ, kéo, 1 tờ giấy vở HS
III. lªn líp: 
ỉn ®Þnh tỉ chøc.
KiĨm tra ®å dïng cđa häc sinh.
Bµi míi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 a.Giới thiệu các dụng cụ học thủ công:
_Bút chì: dùng để kẻ đường thẳng. 
_Thước kẻ: được làm bằng gỗ hay nhựa, thước dùng để đo chiều dài. Trên mặt thước có chia vạch và đánh số 
_Kéo: dùng để cắt giấy, bìa.
_Hồ dán: dùng để dán giấy thành sản phẩm hoặc dán sản phẩm vào vở
b.Hướng dẫn thực hành:
* Cách sử dụng bút chì:
_Mô tả: bút chì gồm hai bộ phận: thân và ruột bút, để sử dụng người ta gọt một đầu bút
_Cách sử dụng: cầm bút ở tay phải, các ngón tay cái, trỏ và ngón giữa giữ thân bút, các ngón còn lại ở dưới thân bút làm điểm tựa đặt trên bàn khi viết, vẽ, kẻ..
*Cách sử dụng thước kẻ:
_Mô tả: Có nhiều loại làm bằng gỗ hoặc bằng nhựa
_Cách sử dụng: Tay trái cầm thước, tay phải cầm bút, ta đặt thước trên giấy, đưa bút chì dựa theo cạnh thước, di chuyển đầu bút từ trái sang phải nhẹ nhàng..
*Cách sử dụng kéo:
_Mô tả: Kéo gồm hai bộ phận lưỡi và cán, lưỡi kéo sắc được làm bằng sắt, cán cầm có 2 vòng
_Cách sử dụng: Tay phải cầm kéo, ngón cái cho vào vòng thứ 1, ngón giữa cho vào vòng thứ 2, ngón trỏ ôm lấy phần trên của cán kéo vòng thứ 2, khi cắt, tay trái cầm tờ giấy, tay phải cầm kéo, ngón cái và ngón trỏ của tay trái đặt trên mặt giấy, tay phải mở rộng lưỡi kéo, đưa lưỡi kéo sát vào đường muốn cắt, bấm kéo từ từ theo đường cắt
c.Học sinh thực hành:
_GV quan sát kịp thời uốn nắn, giúp đỡ cho HS còn lúng túng khó hoàn thành nhiệm vụ
4.Củng cố - dặn dò:
_ Y/c hs nªu l¹i c¸ch sư dơng bĩt ch×, kÐo, th­íc kỴ. 
_Yªu cÇu HS vÌ nhµ tËp sư dơng kÐo, bĩt ch×, thøoc kỴ.
_ChuÈn bÞ bµi sau: “Kẻ các đoạn thẳng cách đều”
_Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_ Quan sát
_ Chuẩn bị giấy trắng, giấy màu, hồ
_Thực hành
+Kẻ đường thẳng
+Cắt theo đường thẳng
_Chuẩn bị bút chì, thước kẻ, giấy vở có kẻ ô 
 TiÕt 2+3: TiÕng ViƯt 
195+196 oai - oay
i. Mơc ®Ých - yªu cÇu: 
: _Hs n¾m ®­ỵc cÊu t¹o, c¸ch ®äc, c¸ch viÕt vÇn oai, oay. Ph¸t triĨn lêi nãi tù nhiªn theo chđ ®Ị: GhÕ ®Èu, ghÕ xoay, ghÕ tùa.
 _ HS đọc, viết được: oai, oay, ®iƯn tho¹i, giã xo¸y, ®äc ®­ỵc tõ, c©u øng dơng.
 _Hs cã ý thøc ch¨m chØ häc tËp.
II. ChuÈn bÞ:
 _ Gv:Tranh minh ho¹,
_ Hs: Bé thùc hµnh TiÕng ViƯt
III. lªn líp:
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
 2. Kiểm tra bài cũ: 
 Th­¬ng : _§äc: s¸ch gi¸o khoa, m¹nh khoỴ. ( B§: ®äc to râ rµng: 10®)
 _Viết: häa sÜ
 *Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
 3.Bµi míi
Hoạt động của giáo viên
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
 a.Giới thiệu bài:
 b.D¹y vÇn míi:
 * oai
Nhận diện vần: 
 +Phân tích vần oai ?
 _ Đánh vần:
* Vần: 
_ Cho HS đánh vần
* Tiếng khoá, từ khoá:
_Phân tích tiếng tho¹i?
_Cho HS đánh vần tiếng: tho¹i
_Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá 
_Cho HS đọc toµn bµi.
 * oay
 _ Nhận diện vần: 
 +Phân tích vần xo¸y?
 +So s¸nh vÇn oai vµ vÇn oay?
_ Đánh vần:
* Vần: 
_ Cho HS đánh vần
* Tiếng khoá, từ khoá:
_Cho HS đánh vần tiếng: xo¸y
_Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá
_Cho HS đọc:
 * Viết: 
_Gv viÕt mÉu vµ h­íng dÉn c¸ch viÕt
_Gv theo dâi, giĩp dì
 *§ọc từ ngữ ứng dụng:
+Tìm tiếng mang vần vừa học
+Đánh vần tiếng
+Đọc từ
_GV đọc mẫu 
 TiÕt 2
c. Luyện tập:
_ Luyện đọc:
* Luyện đọc các âm ở tiết 1
* Đọc câu ứng dụng:
_ Cho HS xem tranh
_ GV nêu nhận xét chung
_Cho HS đọc câu ứng dụng:
+Tìm tiếng mang vần vừa học
+Đánh vần tiếng
+Đọc câu
_ Chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
_GV đọc mẫu
_ Luyện viết:
_ Cho HS tập viết vào vở
_Gv theo dâi, giĩp ®ì.
 Luyện nói: GhÕ ®Èu, ghÕ xoay, ghÕ tùa
_GV cho HS xem tranh và hỏi: Tranh vÏ nh÷ng g×? C¸c lo¹i ghÕ ®ã cã g× gièng vµ kh¸c nhau? Khi ngåi ghÕ cÇn chĩ ý ®iỊu g×? 
_ Gv kÕt luËn
4.Củng cố - dặn dò:
_ Y/c hs ®äc l¹i bµi, Gv cđng cè ND bµi. 
_Yªu cÇu hs vỊ nhµ ®äc, viÕt , lµm VBT
_ChuÈn bÞ bµi sau: ®äc tr­íc bµi 93
_Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_ oa và i
_Đánh vần: oa - ia - oai
_Đánh vần: thê - oai - thoai - nỈng - tho¹i 
_Đọc: ®iƯn tho¹i
_HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
_ oa và y
_HS thảo luận và trả lời 
+Giống: mở đầu bằng oa
+Khác: oay kết thúc bằng y
_Đánh vần: oa- y - oay
_Đánh vần: xê - oay - xoay - s¾c - xo¸y
_Đọc: giã xo¸y
_HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
_Viết bảng con: oai, oay, ®iƯn tho¹i, giã xo¸y. 
_2-3 HS đọc từ ngữ ứng dụng
_ Đọc lần lượt: cá nhân, nhóm, bàn, lớp
_ Lần lượt phát âm: oai, oay, ®iƯn tho¹i, giã xo¸y. 
_Đọc các từ ứng dụng: nhóm, cá nhân, cả lớp
_Thảo luận nhóm về tranh minh họa của câu đọc ứng dụng
_HS đọc theo: nhóm, cá nhân, cả lớp 
_2-3 HS đọc
_Tập viết: oai, oay, ®iƯn tho¹i, giã xo¸y. 
 _ Đọc tên bài luyện nói
_HS quan sát và trả lời
+HS theo dõi và đọc theo. 
_ Học lại bài, tự tìm chữ có vần vừa học ở nhà. 
TiÕt 4: TNXH
 22. c©y rau
(Møc ®é tÝch hỵp GDBVMT: Bé phËn )
i. Mơc ®Ých - yªu cÇu: 
: _Giúp HS biết: Kể tên một số cây rau và nơi sống của chúng ích lợi của việc ăn rau và sự cần thiết phải rửa rau trước khi ăn
 _Hs biÕt quan sát, phân biệt và nói tên các bộ phận chính của cây rau
 _HS có ý thức ăn rau thường xuyên và ăn rau đã được rửa sạch.
II. chuÈn bÞ:
_ Gv: Hình ảnh các cây rau trong bài 22 SGK, Khăn bịt mắt
_ Hs: đem các cây rau đến lớp
III. lªn líp:
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
 2. Kiểm tra bài cũ: 
 Liªn : _Em h·y kĨ vỊ cuéc sèng xung quanh em. 
 *Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
 3.Bµi míi
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
a.Giới thiệu bài:
_GV và HS giới thiệu cây rau của mình
_GV hỏi: Cây rau của em tên gì? được trồng ở đâu?
* Hoạt động 1: Quan sát cây rau
_Mục tiêu: HS biết tên các bộ phận của cây rau. Biết phân biệt loại rau này với loại rau khác
_Cách tiến hành:
 +Chia nhóm, hướng dẫn các nhóm quan sát cây rau và trả lời câu hỏi: Hãy chỉ và nói rễ, thân, lá của cây rau em mang đến lớp? Trong đó có bộ phận nào ăn được? Em thích ăn loại rau nào?
 + GV kết luận: Có rất nhiều loại rau, Các cây rau đều có: rễ, thân, lá.Có loại rau ăn lá, th©n, cđ, hoa, qu¶.
* Hoạt động 2: Làm việc với SGK
_Mục tiêu: HS biết đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi dựa trên các hình ảnh trong SGK. Biết ích lợi của việc ăn rau và sự cần thiết phải rửa rau trước khi ăn
_Cách tiến hành:
 +Chia nhóm, GV hướng dẫn HS tìm bài 22 SGK, giúp đỡ và kiểm tra hoạt động của HS. Đảm bảo các em thay nhau hỏi và trả lời câu hỏi trong SGK
 +GV nêu câu hỏi: Các em thường ăn loại rau nào? Tại sao ăn rau lại tốt? Trước khi dùng rau làm thức ăn người ta phải làm gì? 
 +Gv kết luận:Ăn rau có lợi cho sức khỏe, giúp ta tránh táo bón,tránh bị chảy máu chân răng.(GDBVMT)
*Hoạt động 3: Trò chơi “Đố bạn rau gì?”
_Mục tiêu: HS được củng cố những hiểu biết về cây rau mà các em đã học
_Cách tiến hành:
+Mỗi tổ cử 1 bạn lên chơi
+Các em chơi đứng thành hàng ngang trước lớp
+GV đưa cho mỗi em một cây rau và yêu cầu các em đoán xem đó là cây rau gì?
 Ai đoán nhanh và đúng là thắng cuộc.
+Gv nhËn xÐt, kÕt luËn.
4.Củng cố - dặn dò:
_ Y/c hs ®äc l¹i bµi, tr¶ lêi c©u hái trong SGK. 
_DỈn dß hs chÞu khã ¨n rau hµng ngµy.
_ChuÈn bÞ bµi sau: C©y hoa
_Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_HS giới thiệu về cây rau của mình
_Chia nhóm
_Quan sát và trả lời
_Đại diện một số nhóm lên trình bày trước lớp
_Nhóm 2 em
_Mở SGK
_Quan sát tranh, đọc câu hỏi và trả lời các câu hỏi trong SGK
_Một số cặp lên hỏi và trả lời nhau trước lớp
_HS trả lời
+Mỗi bạn mang theo 1 cái khăn sạch để bịt mắt
+HS dùng tay sờ và có thể ngắt lá để ngửi, đoán xem đó là rau gì? 
TiÕt 5: To¸n
 87. LUYỆN TẬP
I.Mơc ®Ých - yªu cÇu:
 _Giúp học sinh cđng cè c¸ch gi¶i to¸n vµ tr×nh bµy bµi to¸n cã lêi v¨n.
 _Rèn luyện kĩ năng giải toán và trình bày bài giải cho Hs
 _Hs yªu thÝch m«n to¸n.
II. ChuÈn bÞ:
 _ Gv: SGK to¸n.
 _ Hs: SGK
III. lªn líp:
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc :
 2.kiĨm tra bµi cị:
 _KiĨm tra VBT cđa HS
 _ V.Hoµng: U.Thªm: _§o ®é dµi råi ®äc sè ®o
 B§: §o ®ĩng c¸ch, ®äc ®ĩng sè: 10® 
 * Gv nhËn xÐt.
3.Bµi míi:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 a. Giíi thiƯu bµi:
 b.Thực hành:
 GV tổ chức, hướng dẫn HS tập dượt tự giải bài toán. 
Bài 1: 
_Cho HS đọc đề toán
_Nêu tóm tắt
_Nêu lời giải: 
 +Viết phép tính
 +Viết đáp số
Bài 2: Tiến hành tương tự như bài 1 để có bài giải
Bài 3: Tương tự bài 1 và bài 2
 4.Củng cố - dặn dò:
 _ Gv cđng cè néi dung bµi. 
 _Yªu cÇu hs vỊ nhµ lµm bµi tËp ë VBT 
 _ChuÈn bÞ bµi sau: Luyện tập
 _Gv nhËn xÐt tiÕt häc. 
_HS tự đọc bài toán, quan sát tranh vẽ, tự nêu tóm tắt 
Bài giải
 Số bức tranh trên tường có tất cả là:
+ 2 = 16 (tranh)
 Đáp số: 16 bức tranh
Bài giải
 Số hình vuông và hình tròn có tất cả là:
 5 + 4 = 9 (hình)
 Đáp số: 9 hình
TiÕt2+3: Häc vÇn
 So¹n: 22/1/2010
Gi¶ng: T5 - 28/1/2010 
197+198. oan - o¨n
I.Mơc ®Ých - yªu cÇu:
 _Hs n¾m ®­ỵc cÊu t¹o, c¸ch ®äc, c¸ch viÕt vÇn oan, o¨n. Ph¸t triĨn lêi nãi tù nhiªn theo chđ ®Ị: Con ngoan, trß giái.
 _ HS đọc, viết được: oan, o¨n, giµn khoan, tãc xo¨n, ®äc ®­ỵc tõ, c©u øng dơng.
 _Hs cã ý thøc ch¨m chØ häc tËp, ngoan ngo·n ®Ĩ trë thµnh con ngoan, trß giái.
II. chuÈn bÞ:
 _ Gv:Tranh minh hoạ,
_ Hs: Bé thùc hµnh TiÕng ViƯt
III. lªn líp: TiÕt 1
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
 2. Kiểm tra bài cũ: 
 +ViƯt : _§äc: qua xoµi, loay hoay. ( B§: ®äc to râ rµng: 10®)
 +Vinh : _Viết: giã xo¸y. (B§: viÕt ®ĩng, ®Đp: 10®)
 *Gv nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
 3.Bµi míi
Hoạt động của giáo viên
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
 a.Giới thiệu bài:
 b.D¹y vÇn míi:
 * oan
Nhận diện vần: 
 +Phân tích vần oan ?
 _ Đánh vần:
* Vần: 
_ Cho HS đánh vần
* Tiếng khoá, từ khoá:
_Phân tích tiếng khoan?
_Cho HS đánh vần tiếng: khoan
_Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá 
_Cho HS đọc toµn bµi.
 * o¨n
 _ Nhận diện vần: 
 +Phân tích vần xo¨n?
 +So s¸nh vÇn oan vµ vÇn o¨n?
_ Đánh vần:
* Vần: 
_ Cho HS đánh vần
* Tiếng khoá, từ khoá:
_Cho HS đánh vần tiếng: xo¨n
_Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá
_Cho HS đọc:
 * Viết: 
_Gv viÕt mÉu vµ h­íng dÉn c¸ch viÕt
_Gv theo dâi, giĩp dì
 *§ọc từ ngữ ứng dụng:
+Tìm tiếng mang vần vừa học
+Đánh vần tiếng
+Đọc từ
_GV đọc mẫu 
 TiÕt 2
c. Luyện tập:
_ Luyện đọc:
* Luyện đọc các âm ở tiết 1
* Đọc câu ứng dụng:
_ Cho HS xem tranh
_ GV nêu nhận xét chung
_Cho HS đọc câu ứng dụng:
+Tìm tiếng mang vần vừa học
+Đánh vần tiếng
+Đọc câu
_ Chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
_GV đọc mẫu
_ Luyện viết:
_ Cho HS tập viết vào vở
_Gv theo dâi, giĩp ®ì.
 Luyện nói: 
_GV cho HS xem tranh và hỏi: C¸c b¹n trong tranh ®ang lµm g×? §iỊu ®ã cho con biÕt ®iỊu g× vỊ c¸c b¹n? Con ®· lµm g× ®Ĩ trë thµnh con ngoan, trß giái? 
_ Gv kÕt luËn
4.Củng cố -dặn dò:
_ Y/c hs ®äc l¹i bµi, Gv cđng cè néi dung bµi. 
_Yªu cÇu hs vỊ nhµ ®äc, viÕt l¹i bµi, lµm VBT
_ChuÈn bÞ bµi sau: ®äc tr­íc bµi 94
_Gv nhËn xÐt tiÕt häc.
_ oa và n
_Đánh vần: oa - nê - oan
_Đánh vần: khê - oan - khoan 
_Đọc: giµn khoan
_HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
_o¨ và n
_HS thảo luận và trả lời 
+Giống: kÕt thĩc b»ng n
+Khác: o¨n më ®Çu b»ng o¨
_Đánh vần: o¨ - nê -o¨n
_Đánh vần: xê -o¨n -xo¨n 
_Đọc: tãc xo¨n
_HS đọc cá nhân, nhóm, lớp
_Viết bảng con: oan, o¨n, giµn khoan, tãc xo¨n
_2-3 HS đọc từ ngữ ứng dụng
_ Đọc lần lượt: cá nhân, nhóm, bàn, lớp
_ Lần lượt phát âm: oan, o¨n, giµn khoan, tãc xo¨n 
_Đọc các từ ứng dụng: nhóm, cá nhân, cả lớp
_Thảo luận nhóm về tranh minh họa của câu đọc ứng dụng
_HS đọc theo: nhóm, cá nhân, cả lớp 
_2-3 HS đọc
_Tập viết: oan, o¨n, giµn khoan, tãc xo¨n
 _ Đọc tên bài luyện nói
_HS quan sát và trả lời
+HS theo dõi và đọc theo. 
_ Học lại bài, tự tìm chữ có vần vừa học ở nhà. 
TiÕt 4: ThĨ dơc
 22. BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI vËn ®éng
I.Mơc ®Ých - yªu cÇu: 
 _¤n 4 ®éng t¸c thĨ dơc ®· häc, häc ®éng t¸c bơng, lµm quen víi trß ch¬i: Nh¶y ®ĩng, nh¶y nhanh.
 _ Thùc hiƯn ®éng t¸c cị ®ĩng, ®éng t¸c míi häc c¬ b¶n ®ĩng.
 _ Hs cã ý thøc rÌn luyƯn th©n thĨ.
II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 
_ Trên sân trường.Dọn vệ sinh nơi tập.
_ GV chuẩn bị 1 còi vàkẻ sân chơi 
III. lªn líp: 
NỘI DUNG
TỔ CHỨC LUYỆN TẬP
1.Phần mở đầu: 
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
-Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học
- Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
-Khởi động:
 + Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường.
2. Phần cơ bản: 
 a) Động tác bụng:
* GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích động tác 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 22.doc