Giáo án Khối 1 (Chuẩn) - Tuần 12 năm 2011

 I. MỤC TIÊU:

 - Học sinh đọc, viết đợc vần ôn, ơn , con chồn, sơn ca

 - Đọc đợc từ ngữ và câu ứng dụng của bài

 - Nói từ 2-3 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn

 - Yêu thích môn học và chăm đọc sách.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

 Sách , bộ thực hành Tiếng Việt, tranh, bảng con.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

 

doc 21 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 18/02/2016 Lượt xem 282Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khối 1 (Chuẩn) - Tuần 12 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sau, muừi chaõn chaùm ủaỏt, ủoàng thụứi ủửa hai tay ra trửụực, leõn cao thaỳng, loứng baứn tay hửụựng vaứo nhau. Troùng taõm cụ theồ doàn vaứo chaõn trửụực, ngửùc hụi ửụừn, maởt ngửỷa, maột nhỡn theo tay. Laàn taọp tieỏp theo ủoồi chaõn.
_ Cho HS taọp theo 4 nhũp sau:
 + Nhũp 1: ẹửa chaõn traựi ra sau, hai tay giụ cao thaỳng hửụựng.
 +Nhũp 2: Veà TTẹCB.
 +Nhũp 3: ẹửa chaõn phaỷi ra sau, hai tay giụ cao thaỳng hửụựng.
 +Nhũp 4: Veà TTẹCB.
Sau moói laàn taọp, GV nhaọn xeựt, sửỷa chửừa ủoọng taực sai cho HS.
d) OÂn troứ chụi: “Chuyeàn boựng tieỏp sửực” 
3/ Phaàn keỏt thuực:
_ Thaỷ loỷng.
_ Troứ chụi hoài túnh
_ Cuỷng coỏ.
_ Giao vieọc veà nhaứ.
1-2 phuựt
1 phuựt
1 phuựt
30,50m
1 phuựt
1-2 laàn
1-2 laàn
1-2 laàn
1-2 laàn
3-5 laàn
5-6 ph
1-2 ph
1-2 ph
1-2 ph
1-2 ph
- Lụựp taọp hụùp thaứnh 4 haứng doùc.
- OÂn vaứ hoùc moọt soỏ ủoọng taực theồ duùc RLTTCB.
ẹoọi hỡnh haứng doùc à voứng troứn
ẹoọi hỡnh haứng ngang
- 2 x 4 nhũp
ẹoọi hỡnh haứng ngang
ẹoọi hỡnh haứng ngang
 ẹoọi hỡnh haứng doùc
- HS ủi thửụứng theo nhũp 2-4 haứng doùc treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn hoaởc haựt.
- Dieọt caực con vaọt coự haùi 
- HS heọ thoỏng baứi.
-Khen toồ, caự nhaõn hoùc toỏt.
- Taọp laùi caực ủoọng taực ủaừ hoùc.
*****************************************************************
Thửự ba ngaứy 15 thaựng 11 naờm 2011
Học vần
Bài 47: En, ên
 I. mục tiêu:
 - Đọc, viết đợc vần ên, en, lá sen, con nhện
 - Đọc đợc từ ngữ và câu ứng dụng của bài 
 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bên phải, bên trái, bên trên, bên dới
 - Yêu thích môn học và chăm đọc sách.
 II. Đồ dùng dạy - học:
 Sách , bộ thực hành Tiếng Việt, tranh, bảng con.
 III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
 Đọc: đọc câu ứng dụng của bài 46
Viết: ôn, ơn, con chồn, sơn ca
GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm 
3. Bài mới:
 a, Giới thiệu bài: GV ghi đầu bài.
 b. Dạy vần mới
+ En
 * Nhận diện vần 
 Vần en đợc tạo bởi mấy âm?
 Vần en và vần ơn giống, khác nhau ở điểm nào?
 GV phát âm và hướng dẫn học sinh đọc.
 Các con ghép cho cô vần en
*Đánh vần
 Chỉ bảng, chỉnh sửa cách phát âm
 Có vần en rồi muốn đợc tiếng sen cần ghép thêm gì?
 Các con ghép cho cô tiếng sen?
 Bạn nào cho cô biết tiếng mới học hôm nay là tiếng gì?
GV cho HS xem tranh và ghi từ khoá
+ Ên quy trình tơng tự
+ So sánh hai vần vừa học?
 Nghỉ giữa tiết.
 * Đọc từ ngữ ứng dụng:
 GV giải nghĩa một số từ
 Đọc mẫu, hớng dẫn HS đọc. 
* Luyện viết bảng con:
 Cho HS quan sát chữ mẫu. 
 Viết mẫu nêu quy trình viết.
 Tiết 2
 c. Luyện tập
 * Luyện đọc lại tiết 1
 * Đọc câu ứng dụng
 Cho HS quan sát tranh, ghi câu khoá.
 Bức tranh vẽ gì nào?
 Đọc mẫu, hớng dẫn đọc
 * Đọc SGK 
 Nghỉ giữa tiết
 * Luyện nói
- Trong tranh vẽ những gì?
- Bên trên con chó là những gì?
- Bên phải con chó?
- bên trái con chó?
- Bên dới con mèo?
- Bên phải con là bạn nào?
- Khi đi học bên trên đầu con là gì?
- Con tự tìm lấy vị trí các con vật yêu thích ở xung quanh mình?
* Luyện viết vở: 
 Bao quát lớp nhắc nhở t thế, giúp HS yếu 
 Thu bài chấm nhận xét
4. Củng cố:
 Chơi trò chơi tìm tiếng mang vần mới.
 NX khen đội tìm đợc nhiều.
 5. Dặn dò:
 Đọc lại bài và chuẩn bị bài sau.
Hát
Cá nhân, đồng thanh đọc.
Học sinh nhắc lại.
2âm, âm e đứng trớc âm n đứng sau
giống âm cuối khác âm đầu.
CN- ĐT đọc
HS ghép
CN- ĐT đọc
 âm s đứng trớc
HS ghép
Tiếng sen
HS phân tích, đánh vần, đọc trơn CN- ĐT
HS QS tranh nêu từ khoá.
đọc trơn CN- ĐT
* 3,4 HS đọc lại
Đọc thầm tìm tiếng mang vần mới, phân tích đánh vần đọc trơn CN- ĐT
CN- ĐT đọc.
 HS nêu NX kiểu chữ, độ cao các con chữ, khoảng cách các con chữ trong một từ, một chữ
 Tô khan, viết bảng con
3, 4 học sinh đọc
Quan sát tranh nêu nhận xét.
Đọc thầm tìm tiếng mang vần mới phân tích đánh vần đọc trơn CN-ĐT
CN-ĐT đọc
Đọc chủ đề: Bên phải, bên trái, bên trên, bên dới.
Quan sát tranh, trả lời câu hỏi
HS viết bài
2 đôị chơi tiếp sức.
*****************************
TOAÙN
Tieỏt 46: Pheựp coọng trong phaùm vi 5 ( Trang 65)
I. MUẽC TIEÂU : 
 - Thuoọc baỷng coọng, bieỏt laứm tớnh coọng trong phaùm vi 6
 - Bieỏt vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp vụựi tỡnh huoỏng trong hỡnh veừ.
 - Yeõu thớch, chaờm hoùc toaựn.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
 + Caực moõ hỡnh gioỏng SGK( 6 tam giaực, 6 hỡnh vuoõng, 6 hỡnh troứn )
 + Boọ thửùc haứnh 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU :
1. Kieồm tra baứi cuừ :
+Goùi hoùc sinh ủoùc laùi caực baỷng coọng trửứ tửứ 2à5 
 +GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm 
2. Baứi mụựi : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu pheựp coọng trong pham vi 6
a) Giaựo vieõn giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi 
b) Hỡnh thaứnh caực pheựp tớnh 
- Treo tranh cho hoùc sinh quan saựt vaứ neõu baứi toaựn 
- Cho hoùc sinh ủeỏm soỏ hỡnh tam giaực ụỷ caỷ 2 nhoựm roài neõu caõu traỷ lụứi 
- Gụùi yự 5 vaứ 1 laứ 6 
- Giaựo vieõn vieỏt : 5 + 1 = 6 (baỷng lụựp )
- Hửụựng daón hoùc sinh quan saựt 5 hỡnh tam giaực vụựi 1 hỡnh tam giaực cuừng gioỏng nhử 1 hỡnh tam giaực vụựi 5 hỡnh tam giaực ủoùc ủoự 5 coọng 1 cuừng baống 1 + 5 
- Giaựo vieõn Vieỏt : 1 + 5 = 6 
- Goùi hoùc sinh ủoùc laùi 2 pheựp tớnh 
- Hửụựng daón hoùc sinh hỡnh thaứnh caực coõng thửực : 
4 + 2 = 6 , 2 + 4 = 6 , 3 + 3 = 6 (tieỏn haứnh tửụng tửù nhử treõn )
Hoaùt ủoọng 2 : Hoùc coõng thửực 
- Goùi HS ủoùc baỷng coọng 
- Hoùc thuoọc theo phửụng phaựp xoaự daàn 
- Giaựo vieõn hoỷi mieọng : 
4 + 2 = ? , 3 + ? = 6
5 + 1 = ? , ? + 5 = 6
Hoaùt ủoọng 3 : Thửùc haứnh baứi 1,2(1,2,3),3(1,2),4.
Baứi 1 : Tớnh ( theo coọt doùc ) 
- Goùi 1 hoùc sinh chửừa baứi chung 
Baứi 2 : Tớnh .
- Cho hoùc sinh laứm baứi taọp vaứo vụỷ toaựn .
- Goùi 1 em chửừa baứi chung 
Baứi 3 : 
 4 + 1 + 1 = 5 + 1 + 0 = 2 + 2 +2 = 
 3 + 2 + 1 = 4 + 0 + 2 = 3 +3 +0 =
- Goùi tửứng hoùc sinh neõu caựch laứm vaứ laứm baứi 
Baứi 4 : vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp 
- Hoùc sinh quan saựt tranh vaứ neõu baứi toaựn vaứ pheựp tớnh phuứ hụùp 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, boồ sung sửỷa chửừa baứi toaựn cho hoaứn chổnh 
-Hoùc sinh laàn lửụùt laởp laùi ủaàu baứi .
- Nhoựm beõn traựi coự 5 hỡnh tam giaực. Nhoựm beõn phaỷi coự 1 hỡnh tam giaực. Hoỷi coự taỏt caỷ maỏy hỡnh tam giaực ?
 5 hỡnh tam giaực theõm 1 hỡnh tam giaực laứ 6 hỡnh tam giaực 
- HS vieỏt soỏ 6 vaứo pheựp tớnh beõn traựi cuỷa hỡnh veừ trong saựch gk 
- HS ủoùc laùi : 5 + 1 = 6 
- Hoùc sinh tửù vieỏt soỏ 6 vaứo choó chaỏm 
-10 em ủt 
-10 em ủoùc 
-Hoùc sinh ủoùc- ủt nhieàu laàn cho ủeỏn khi thuoọc coõng thửực 
-Hoùc sinh traỷ lụứi nhanh 
- Hoùc sinh neõu caựch laứm 
- Hoùc sinh laứm baứi vaứo baỷng. 
- Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứ chửừa baứi 
- Hoùc sinh neõu caựch laứm 
- Cho hoùc sinh tửù laứm baứi ( mieọng )
 a) Coự 4 con chim theõm 2 con chim . Hoỷi coự taỏt caỷ maỏy con chim ?
 4 + 2 = 6 
 b) Coự 3 oõ toõ maứu traộng vaứ 3 oõ toõ maứu xanh. Hoỷi coự taỏt caỷ bao nhieõu oõ toõ ?
 3 + 3 = 6 
 4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Hoõm nay em hoùc baứi gỡ ?
- ẹoùc laùi baỷng coọng phaùm vi 6 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.- Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt 
*****************************
ẹAẽO ẹệÙC
Baứi 6: Nghieõm trang khi chaứo cụứ( Tieỏt 1)
I/. MUẽC TIEÂU :
 Bieỏt ủửụùc teõn nửụực, nhaọn bieỏt ủửụùc Quoõc kỡ,Quoỏc ca cuỷa Toồ quoỏc VIEÄT NAM
 Neõu ủửụùc khi chaứo cụứ phaỷi boỷ muừ noựn, ủửựng nghieõm, maột nhỡn leõn Quoỏc kỡ.
 Thửùc hieọn nghieõm trang khi chaứo cụứ ủaõu tuaàn.
 Bieỏt toõn kớnh Quoỏc kỡ vaứ yeõu quyự Toồ quoỏc Vieọt Nam
 Kieồm tra chửựng cửự 1 cuỷa nhaọn xeựt 4.
II/. CHUAÅN Bề :
1/. Giaựo vieõn : Vụỷ baứi taọp ủaùo ủửực , moọt laự cụứ Vieọt Nam 
2/. Hoùc sinh: - SGK. Vụỷ baứi taọp ủaùo ủửực , buựt chỡ .
III/. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY VAỉ HOẽC 
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA THAÀY
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA TROỉ
1/ OÅn ủũnh : 
2/. Baứi cuừ 
Khi ủửụùc anh chũ cho quaứ , baựnh , em seừ laứm gỡ
Khi coự ủoà chụi ủeùp, nhửng em cuỷa mỡnh cửự ủoứi seừ xửỷ lyự nhử theỏ naứo ?
Laứm anh, chũ ta phaỷi nhử theỏ naứo ?
Laứ em nhoỷ phaỷi nhử theỏ naứo ?
3/. Baứi mụựi : 
Giụựi thieọu baứi :
HOAẽT ẹOÄNG 1 : Q S TRANH BAỉI TAÄP 1
Tranh veừ gỡ ?
Caực baùn ủang laứm gỡ ?
Caực baùn ủoự laứ ngửụứi nửụực naứo? Vỡ sao em bieỏt ?
Keỏt luaọn: Caực baùn nhoỷ trong tranh ủang giụựi thieọu veà mỡnh , laứm quen vụựi nhau . Moói baùn mang moọt quoỏc tũch rieõng : Nhử Vieọt Nam , Trung Quoỏc, Nhaọt Baỷn. Treỷ em coự quyeàn coự quoỏc tũch – Quoỏc tũch cuỷa chuựng ta laứ quoỏc tũch Vieọt Nam .
HOAẽT ẹOÄNG 2: THAÛO LUAÄN QUAN SAÙT BAỉI TAÄP 2 
GV chia nhoứm thaỷo luaọn :
Toồ 1 : Tranh 1 – 2 
Toồ 2 : Tranh 3.
GV giao vieọc:
+ Quan saựt tranh veừ gỡ?
Tử theỏ cuỷa ngửụứi trong tranh ? ( Tranh 1 – 2).
Vỡ sao hoù sung sửụựng naõng laự cụứ toồ quoỏc ( Tranh 3)
ẹaùi dieọn nhoựm leõn trỡnh baứy .
 Choỏt yự: Toồ chửực cho HS chaứo cụứ taùi lụựp .
Keỏt luaọn : Ta phaỷi ngieõm trang khi chaứo cụứ ủeồ baứy toỷ loứng toõn kớnh quoỏc kỡ theồ hieọn tỡnh yeõu ủoỏi vụựi Toồ quoỏc Vieọt Nam .
HOAẽT ẹOÄNG 3 : HS LAỉM BAỉI TAÄP 3
Hoỷi tranh veừ gỡ ?
Con nhaọn xeựt gỡ veà caực baùn trong tranh ?
Keỏt luaọn : Khi chaứo cụứ phaỷi ủửựng nghieõm trang, khoõng quay ngang, quay ngửỷa vaứ khoõng noựi chuyeọn rieõng trong khi chaứo cụứ.
4. CUÛNG COÁ 
Toồ chửực cho 2 daừy thi ủua “Nghieõm trang khi chaứo cụứ”
Chuựng ta vửứa hoùc xong baứi gỡ ?
5/. DAậN DOỉ
 - Baứi taọp: Thửùc hieọn baứi hoùc vaứo tieỏt chaứo cụứ ủaàu tuaàn 
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Haựt 
Hoùc sinh tửù neõu
ẹoựn nhaọn baống 2 tay , noựi lụứi caỷm ụn leó pheựp vụựi anh chũ.
Con seừ nhửụứng ủoà chụi cho em 
Phaỷi nhửụứng nhũn em nhoỷ . 
Phaỷi leó pheựp vụựi anh chũ. 
Coõ giaựo vaứ HS ủang chaứo cụứ.
Caực baùn ủang giụựi thieọu veà mỡnh .
Nhaọt baỷn, Vieọt Nam , Laứo , Trung Quoỏc . 
ẹaùi dieọn toồ leõn nhaọn vieọc .
Caực nhoựm thaỷo luaọn theo caõu hoỷi gụùi yự cuỷa GV 
HS laộng nghe baùn trỡnh baứy .
Thửự 2 ủaàu tuaàn .
Boỷ muừ , noựn sửỷa sang laùi quaàn aựo
ẹửựng nghieõm maột hửụựng veà laự Quoỏc kỡ .
Thửùc hieọn chaứo cụứ ụỷ lụựp .
HS quan saựt 
Coõ giaựo vaứ caực baùn ủang chaứo cụứ.
2 – 3 HS nhaọn xeựt .
ẹaùi dieọn moói daừy leõn cho caực baùn chaứo cụứ .
Nghieọm tranh khi chaứo cụứ .
****************************************************************
Thửự tử ngaứy 16 thaựng 11 naờm 2011
Học vần
Bài 48: In. un
 I. mục tiêu:
 - Học sinh hiểu được cấu tạo của vần in, un. đọc, viết đợc vần in, un, đèn pin, con giun.
 - Đọc đợc từ ngữ và câu ứng dụng của bài 
 - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Nói lời xin lỗi
 - Yêu thích môn học và chăm đọc sách.
 II. Đồ dùng dạy – học:
 Sách , bộ thực hành Tiếng Việt, tranh, bảng con.
Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
 Đọc: đọc câu ứng dụng của bài 46
Viết: áo len, khen ngợi
GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm 
 3. Bài mới:
 a, Giới thiệu bài: GV ghi đầu bài.
 b. Dạy vần mới
+ IN
Nhận diện vần 
 Vần in đợc tạo bởi mấy âm?
 Vần in và vần ôn giống, khác nhau ở điểm nào?
 GV phát âm và hớng dẫn học sinh đọc.
 Các con ghép cho cô vần in
 *Đánh vần
 Chỉ bảng, chỉnh sửa cách phát âm
 Có vần in rồi muốn đợc tiếng pin cần ghép thêm gì?
 Các con ghép cho cô tiếng pin?
 Bạn nào cho cô biết tiếng mới học hôm nay là tiếng gì?
GV cho HS xem tranh và ghi từ khoá
+ UN quy trình tương tự
 + So sánh hai vần vừa học?
 Nghỉ giữa tiết.
* Đọc từ ngữ ứng dụng:
 GV giải nghĩa một số từ
 Đọc mẫu, hửớng dẫn HS đọc. 
* Luyện viết bảng con:
 Cho HS quan sát chữ mẫu. 
 Viết mẫu nêu quy trình viết.
 Tiết 2
 c. Luyện tập
 * Luyện đọc lại tiết 1
* Đọc câu ứng dụng
 Cho HS quan sát tranh, ghi câu khoá.
 Bức tranh vẽ gì nào?
 Đọc mẫu, hớng dẫn đọc
 * Đọc SGK 
 Nghỉ giữa tiết
 * Luyện nói
- Trong tranh vẽ những gì?
- Hãy nói xem bạn nhỏ trong tranh mặt lại buồn nh vậy?
- Khi đi học muộn, con có xin lỗi cô giáo không?
- Khi không thuộc bài con phải làm gì?
- Khi làm đau hoặc làm hỏng đồ chơi của bạn con có xin lỗi bạn không?
- Con đã xin lỗi bao giờ cha ? Trong trờng hợp nào?
* Luyện viết vở: 
 Bao quát lớp nhắc nhở t thế, giúp HS yếu 
 Thu bài chấm nhận xét
Củng cố:
 Chơi trò chơi tìm tiếng mang vần mới.
 NX khen đội tìm đợc nhiều.
 5. Dặn dò:
 Đọc lại bài và chuẩn bị bài sau.
Hát
Cá nhân, đồng thanh đọc.
Học sinh nhắc lại.
2âm, âm i đứng trớc âm n đứng sau
giống âm cuối khác âm đầu.
CN- ĐT đọc
HS ghép
CN- ĐT đọc
 âm p đứng trớc
HS ghép
Tiếng pin
HS phân tích, đánh vần, đọc trơn CN- ĐT
HS QS tranh nêu từ khoá.
đọc trơn CN- ĐT
3,4 HS đọc lại
Đọc thầm tìm tiếng mang vần mới, phân tích đánh vần đọc trơn CN- ĐT
CN- ĐT đọc.
HS nêu NX kiểu chữ, độ cao các con chữ, khoảng cách các con chữ trong một từ, một chữ
 Tô khan, viết bảng con
3, 4 học sinh đọc
Quan sát tranh nêu nhận xét.
Đọc thầm tìm tiếng mang vần mới phân tích đánh vần đọc trơn CN-ĐT
CN-ĐT đọc
Đọc chủ đề: Nói lời xin lỗi
Quan sát tranh, trả lời câu hỏi
HS viết bài
2 đôị chơi tiếp sức.
*****************************
TOAÙN
Tieỏt 47: Pheựp trửứ trong phaùm vi 6 ( Trang 66 )
I. MUẽC TIEÂU : 
 - Thuoọc baỷng trửứ, bieỏt laứm tớnh trửứ trong phaùm vi 6
 - Bieỏt vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp vụựi tỡnh huoỏng trong hỡnh veừ.
 - Yeõu thớch, chaờm hoùc toaựn.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
 + Sửỷ duùng boọ ủoà duứng daùy toaựn lụựp 1 
 + 6 hỡnh tam giaực, 6 hỡnh vuoõng, 6 hỡnh troứn .
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU :
1. Kieồm tra baứi cuừ :
+ Goùi 3 em ủoùc baỷng coọng trong phaùm vi 6 .
+ 2 hoùc sinh leõn baỷng :
 4 + 2 = 2 + 2 + 1 = 
 2 + 4 = 2 + 3 + 0 = 
 + GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm 
2. Baứi mụựi : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu pheựp trửứ trong phaùm vi 6.
- GV giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi leõn baỷng 
- Treo hỡnh 6 tam giaực roài taựch ra 1 hỡnh yeõu caàu hoùc sinh neõu baứi toaựn 
- Giaựo vieõn gụùi yự ủeồ hoùc sinh neõu “ 6 bụựt 1 coứn 5 “
- Giaựo vieõn vieỏt : 6 – 1 =5 
Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh quan saựt hỡnh veừ neõu ủửụùc : 6 – 5 = 1 
- Giaựo vieõn ghi baỷng : 6 – 5 = 1 
- Goùi ủoùc caỷ 2 coõng thửực 
+ Hửụựng daón hoùc sinh thaứnh laọp caực coõng thửực 
 6 – 2 = 4 , 6 – 4 = 2 , 6- 3 = 3
(Tieỏn haứnh tửụng tửù nhử treõn )
Hoaùt ủoọng 2 : Hoùc thuoọc coõng thửực 
- Goùi hoùc sinh ủoùc caự nhaõn . 
- Cho ủoùc ủt nhieàu laàn ủeỏn thuoọc
- Giaựo vieõn xoaự daàn baỷng trửứ phaùm vi 6 
- Giaựo vieõn hoỷi mieọng 
Hoaùt ủoọng 3 : Thửùc haứnh baứi 1,2,3(1,2),4
- Cho hoùc sinh mụỷ SGK laứm baứi taọp 
Baứi 1 : Tớnh ( theo coọt doùc ) 
- GV nhaộc nhụỷ hoùc sinh vieỏt soỏ thaỳng coọt 
Baứi 2 : 
- Cuỷng coỏ quan heọ coọng ,trửứ . 
5 +1 = 6
6 – 1 = 5
6 – 5 = 1
Baứi 3 : Daừy tớnh 
- Yeõu caàu hoùc sinh neõu caựch laứm 
- Cho hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi 
- Lửu yự thửùc hieọn daừy tớnh tửứ traựi sang phaỷi
Baứi 4 : 
- HS quan saựt tranh vaứ neõu baứi toaựn 
-GV boồ sung ủeồ baứi toaựn ủửụùc hoaứn chổnh.
- 2 HS leõn baỷng vieỏt pheựp tớnh phuứ hụùp vụựi baứi toaựn 
- HS laởp laùi ủaàu baứi : 3 em 
- Coự taỏt caỷ 6 hỡnh tam giaực. Bụựt 1 hỡnh tam giaực. Hoỷi coứn laùi maỏy hỡnh tam giaực?
- Hoùc sinh vieỏt soỏ 5 vaứo choó chaỏm 
- Hoùc sinh ủoùc laùi : 6 - 1 = 5
- Neõu baứi toaựn vaứ ghi ủửụùc : 
 6 – 5 = 1 
- Hoùc sinh ủoùc laùi : 6 - 5 = 1 
-10 em ủoùc 
-10 em ủoùc baỷng trửứ 
- Hoùc sinh ủoùc nhieàu laàn ủeỏn thuoọc 
- Hoùc sinh xung phong ủoùc thuoọc 
- Hoùc sinh traỷ lụứi nhanh 
- Hoùc sinh mụỷ SGK
- Hoùc sinh neõu caựch laứm, laứm baỷng
- Tửù laứm baứi vaứ chửừa baứi 
- Hoùc sinh neõu caựch laứm baứi 
- Hoùc sinh tửù laứm baứi ( mieọng )laàn lửụùt moói em 1 coọt 
-Hoùc sinh neõu caựch laứm baứi 
-Tửù laứm baứi vaứ sửỷa baứi 
a) Dửụựi ao coự 6 con vũt. 1 con vũt leõn bụứ . Hoỷi dửụựi ao coứn laùi maỏy con vũt ?
6 - 1 = 5
b) Treõn caứnh coự 6 con chim. 2 con bay ủi . Hoỷi treõn caứnh coứn laùi maỏy con chim ?
6 - 2 = 4
 4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Hoõm nay em hoùc baứi gỡ ?
- Goùi 3 hoùc sinh ủoùc laùi baỷng trửứ phaùm vi 6 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc- Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt 
- Daởn hoùc sinh veà hoùc thuoọc baỷng coọng trửứ 6.
*****************************
Tệẽ NHIEÂN XAế HOÄI
Baứi 12: Nhaứ ụỷ
I/. MUẽC TIEÂU :
 HS bieỏt ủũa chổ nhaứ ụỷ cuỷa mỡnh.
 Keồ veà ngoõi nhaứ vaứ caực ủoà duứng trong nhaứ cuỷa em cho caực baùn trong lụựp nghe
 Giaựo duùc HS yeõu quyự ngoõi nhaứ vaứ caực ủoà duứng trong nhaứ mỡnh 
 Kieồm tra chửựng cửự 2 cuỷa nhaọn xeựt 3
II/. CHUAÅN Bề :
Giaựo vieõn : 	Caực maóu tranh minh hoaù.
Hoùc sinh: 	Vụỷ baứi taọp tửù nhieõn
III/. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY VAỉ HOẽC 
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA THAÀY
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA TROỉ
1/. Oồn ẹũnh : 
2/. Baứi Cuừ 
Haừy keồ veà gia ủỡnh em ?
Em ủaừ giuựp ủụừ nhửừng gỡ cho Ba, meù ?
3/. Baứi Mụựi : 
Giụựi thieọu baứi:
Hoaùt ủoọng 1:HS QUAN SAÙT HèNH .
HS quan saựt tửứng tranh vaứ neõu nhaọn xeựt ?
Hỡnh 1: Ngoõi nhaứ naứy coự ụỷ vuứng naứo?
Hỡnh 2: Ngoõi nhaứ naứy coự ụỷ vuứng naứo?
Baùn bieỏt gỡ veà ngoõi nhaứ ụỷ hỡnh 3 ?
Hỡnh 4: Cho baùn bieỏt ủieàu gỡ?
Baùn thớch ngoõi nhaứ naứo nhaỏt ?
GV hửụựng daón HS quan saựt caực loaùi nhaứ khaực nhau.
ố Nhaứ ụỷ laứ nụi sinh soỏng vaứ laứm vieọc cuỷa moùi ngửụứi trong gia ủỡnh ..
Hoaùt ủoọng 2: QUAN SAÙT THEO NHOÙM NHOÛ 
 Lụựp chia ra thaứnh 4 nhoựm , moói nhoựm quan saựt tửứng tranh ?
 HS haừy quan saựt vaứ neõu nhửừng ủoà duứng trong tranh 
Mụứi ủaùi dieọn moói nhoựm leõn trỡnh baứy ?
Nhửừng vaọt naứo nhaứ em coự ?
ố Moói gia ủỡnh ủeàu coự nhửừng ủoà duứng caàn thieỏt cho sinh hoaùt vaứ vieọc mua saộm nhửừng ủoà duứng ủoự tuyứ thuoọc vaứo ủieàu kieọn kinh teỏ cuỷa moói gia ủỡnh 
Hoaùt ủoọng 3 : VEế TRANH 
Yeõu caàu: Haừy veừ veứ ngoõi nhaứ cuỷa mỡnh ?
HS tửù veừ maứu vaứ nhaọn xeựt .
Baùn haừy giụựi thieọu veà ngoõi nhaứ , nụi mỡnh ụỷ 
ố Caàn nhụự ủũa chổ nhaứ ụỷ cuỷa mỡnh .Bieỏt yeõu quyự ngoõi nhaứ cuỷa mỡnh, giửừ gỡn ngoõi nhaứ 
4- Cuỷng coỏ: 
HS haừy keồ veà nụi ụỷ cuỷa mỡnh ;
5/. Daởn doứ
 Veà nhaứ : Veừ ngoõi nhaứ cuỷa mỡnh vaứ ghi roừ ủũa chổ .
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Haựt
 HS tửù keồ 
HS neõu nhửừng coõng vieọc giuựp ba meù
HS nhaộc laùi 
HS neõu nhaọn xeựt tranh 
ễỷ vung noõng thoõn 
ễỷ thaứnh thũ 
Vuứng nuựi, nhaứ saứn 
ẹoự laứ daùng bieọt thửù hay daừy phoỏ 
HS tửù neõu yự thớch veà nhaứ 
HS tửù quan saựt theo sửù chổ daón cuỷa GV 
Nhoựm 1 : Tranh 1 
Nhoựm 2: Tranh 2
Nhoựm 3: Tranh 3
Nhoựm 4: Tranh 5
HS hoọi yự trong nhoựm cuỷa mỡnh.
1 HS ủaùi dieọn nhoựm leõn trỡnh baứy 
HS tửù neõu .
HS tửù veừ ngoõi nhaứ cuỷa mỡnh 
HS tửù giụựi thieọu .
******************************************************************
Thửự naờm ngaứy 17 thaựng 11 naờm 2011
Học vần
Bài 49: iên, yên
 I. mục tiêu:
 - Đọc, viết đợc iên, yên, đèn điện, con yến.
 - Đọc đợc từ ngữ và câu ứng dụng của bài 
 - Nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Biển cả
 - Yêu thích môn học và chăm đọc sách.
 II. Đồ dùng dạy - học:
 Sách , bộ thực hành Tiếng Việt, tranh, bảng con.
 III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
 Đọc: đọc câu ứng dụng của bài 48
Viết: in, un, xin lỗi, gỗ mun.
GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm 
 3. Bài mới:
 a, Giới thiệu bài: GV ghi đầu bài.
 b. Dạy vần mới
+ IÊN
 * Nhận diện vần 
 Vần iên đợc tạo bởi mấy âm?
 Vần iên và vần in giống, khác nhau ở điểm nào?
 GV phát âm và hớng dẫn học sinh đọc.
 Các con ghép cho cô vần iên
 *Đánh vần
Chỉ bảng, chỉnh sửa cách phát âm
 Có vần iên rồi muốn đợc tiếng điện cần ghép thêm gì?
Các con ghép cho cô tiếng điện?
 Bạn nào cho cô biết tiếng mới học hôm nay là tiếng gì?
 GV cho HS xem tranh và ghi từ khoá
+ YÊN :quy trình tơng tự
+ So sánh hai vần vừa học?
 Nghỉ giữa tiết.
* Đọc từ ngữ ứng dụng:
 GV giải nghĩa một số từ
 Đọc mẫu, hớng dẫn HS đọc. 
* Luyện viết bảng con:
 Cho HS quan sát chữ mẫu. 
 Viết mẫu nêu quy trình viết.
 Tiết 2
 c. Luyện tập
 * Luyện đọc lại tiết 1
 * Đọc câu ứng dụng
 Cho HS quan sát tranh, ghi câu khoá.
 Bức tranh vẽ gì nào?
 Đọc mẫu, hớng dẫn đọc
 * Đọc SGK 
 Nghỉ giữa tiết
 * Luyện nói
- Trong tranh vẽ những gì?
- Con thấy trên biển thờng có gì?
- Trên những bãi biển con thấy có gì?
- Nước biển nh thế nào? Người ta dùng nước biển để làm gì?
- Con có thích biển không?
- Con đã đi biển chơi bao giờ cha? Con đã làm gì khi ra biển chơi?
- Đứng trước biển con thấy thế nào?
* Luyện viết vở: 
 Bao quát lớp nhắc nhở t thế, giúp HS yếu 
 Thu bài chấm nhận xét
 4. Củng cố:
 Chơi trò chơi tìm tiếng mang vần mới.
 NX khen đội tìm được nhiều.
 5. Dặn dò:
 Đọc lại bài và chuẩn bị bài sau.
Hát
Cá nhân, đồng thanh đọc.
Học sinh nhắc lại.
2âm, âm iê đứng trớc âm n đứng sau
giống âm cuối khác âm đầu.
CN- ĐT đọc
HS ghép
CN- ĐT đọc
 âm đ đứng trớc thanh nặng dới chân âm ê
HS ghép
Tiếng điện
HS phân tích, đánh vần, đọc trơn CN- ĐT
HS QS tranh nêu từ khoá.
đọc trơn CN- ĐT
* 3,4 HS đọc lại
Đọc thầm tìm tiếng mang vần mới, phân tích đánh vần đọc trơn CN- ĐT
CN- ĐT đọc.
HS nêu NX kiểu chữ, độ cao các con chữ, khoảng cách các con chữ trong một từ, một chữ
 Tô khan, viết bảng con
3, 4 học sinh đọc
Quan sát tranh nêu nhận xét.
Đọc thầm tìm tiếng mang vần mới phân tích đánh vần đọc trơn CN-ĐT
CN-ĐT đọc
Đọc chủ đề: Biển cả
Quan sát tranh, trả lời câu hỏi
HS viết bài
2 đôị chơi tiếp sức.
*****************************
TOAÙN
Tieỏt 48: Luyeọn taọp ( Trang 67)
I. MUẽC TIEÂU : 
 - Thửùc hieọn ủửụùc pheựp tớnh coọng, trửứ trong phaùm vi 6.
 - Vieỏt pheựp tớnh phuứ hụùp tranh veừ.
 - Yeõu thớch, chaờm hoùc toaựn.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
 + Boọ thửùc haứnh toaựn .Tranh SGK baứi taọp 5/67
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU :
1. Kieồm tra baứi cuừ :
6 6 6
1 5 3
+ Goùi 3 em ủoùc baỷng trửứ phaùm vi 6 
+ 3 hoùc sinh leõn baỷng : 
+ Hoùc sinh dửụựi lụựp laứm baứi treõn baỷng con.
 + GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm 
2. Baứi mụựi : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoaùt ủoọng 1 : Cuỷng coỏ pheựp coọng trửứ trong phaùm vi 6.
- GV giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi leõn baỷng 
- Goùi ủoùc caự nhaõn .
Baỷng coọng phaùm vi 6 
Baỷng trửứ phaùm vi 6 

Tài liệu đính kèm:

  • docGA tuan 12 CKTKN va giam tai.doc