Giáo án dạy phụ đạo lớp 1 tuần 27

I. Mục tiêu: Rèn đọc đúng, hiểu nội dung bài một cách chắc chắn hơn ôn luyện ăm, ăp

- Luyện viết chính tả.

 - chú ý học sinh yếu

II. Lên lớp :

 

doc 8 trang Người đăng honganh Ngày đăng 28/12/2015 Lượt xem 858Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy phụ đạo lớp 1 tuần 27", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án dạy phụ đạo lớp 1 tuần 27
TUẦN 27:
Thứ
 Môn học
Bài học
2
Tiếng việt
Tiếng việt 
 Toán
Ôn luyện : Hoa ngọc lan
Ôn luỵên : Hoa ngọc lan
So sánh các số có hai chữ số .
4
Toán
Toán
Tiếng việt
Ôn luyện : Bảng các số từ 1 đến 100
 Ôn luyện : Bảng các số từ 1 đến 100
Ôn luyện : Ai dậy sớm.
 ***************************************
Thứ 2/ 14/ 3/ 2011 TIẾNG VIỆT:
 ÔN LUYỆN : HOA NGỌC LAN
I. Mục tiêu: Rèn đọc đúng, hiểu nội dung bài một cách chắc chắn hơn ôn luyện ăm, ăp 
- Luyện viết chính tả.
 - chú ý học sinh yếu 
II. Lên lớp :
 Hoạt động GV
 Hoạt động HS
1. Luyện đọc:
 - Gọi học sinh đọc lại bài tập đọc 
“ Hoa ngọc lan"
 - Chú ý cách phát âm khi đọc của học sinh :
* Giáo viên hướng dẫn:
 - Vần ăm khác với vần ăp
-GV nhận xét sửa chữa
 - Tìm tiếng trong bài
 + có vần ăp:
 - Tìm tiếng ngoài bài có vần ăm, ăp
 - GV nhận xét bổ sung
2. Luyện viết bảng con:
- Đọc cho học sinh viết vào bảng con một số từ sau:
- hoa lan, lá dày, lấp ló.
3. Tìm hiểu bài:
- Gọi học sinh đọc bài trả lời câu hỏi:
 + Nụ hoa lan màu gì?
 + Hương hoa lan thơm như thế nào?
- GV nhận xét sửa chữa
- Trò chơi:
- Thi đọc diễn cảm
GV hướng dẫn
* Nhận xét tuyên dương
 Tiết 2
1. Luyện viết chính tả:
(Tập chép nhìn bảng)
 Bài: “ Hoa ngọc lan”
 ( từ Hoa lan lấp ló đến. mái tóc em)
- Hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con
- hoa lan,xoè, duyên dáng, ngan ngát, khắp, cài, búp, trắng ngần ..
* GV vừa đọc vừa kết hợp viết bài lên bảng cho học sinh chép lại vào vở
- GV kiểm tra sửa chữa
-GV đọc cho học sinh dò lại bài viết của mình
2.Bài tập:
* Điền ăm hay ăp
- ch học, ngăn n
* Điền c hay k:
- hát đồng a, chơi éo co
3. Tổng kết chấm bài:
- Sửa chữa, bổ sung
* sửa chữa những lỗi lớp hay viết sai nhiều, nhắc cho các em về nhà tập viết lại nhiều lần.
-Nhận xét , tuyên dương
- Dặn dò:
( học sinh trung bình, yếu) đọc bài
-Lớp theo dõi nhận xét
HS tìm: 
 khắp,
HS tìm và ghi vào bảng con
- HS một em lên bảng viết
- Lớp viết vào bảng con
- HS đọc bài và trả lời câu hỏi
- Nhận xét
HS thảo luận nhóm chọn ra người thi.
- Thi đọc giữa các nhóm
- HS viết từ vào bảng con
- Một em lên bảng viết
-Nhận xét
- HS chép bài vào vở
-2 em lên bảng làm bài
-Lớp nhận xét
-2 em lên bảng làm bài
-Lớp nhận xét
*******************************
 TOÁN:
 ÔN LUYỆN SO SANH CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I. Mục tiêu:	
- Củng cố kiến thức về so sánh các số có hai chữ số một cách chác hơn.
- Biết đọc , viết các số có hai chữ số.
II. Lên lớp:
 Hoạt động GV
Hoạt động HS
Tiết 1:
1. Hướng dẫn HS cách so sánh các số có hai chữ số, đọc viết các số có hai chữ số:
- Cho HS diễn đạt
- Hai số 24 và 28 đều có 2 chục, mà 4 bé hơn 8 nên 24< 28
- Hai số 39 và 70 có số chục khác nhau, 3 chục bé hơn 70, nên 39< 70 
2. Luyện làm tính vào bảng con:
- GV hướng dẫn cách làm
- Gọi 1 số em HS yếu lên bảng thực hiện
- Điền , = vào chỗ chấm
4842, 8597, 7660
- Sửa chữa, uốn nắn
Nghỉ giải lao
2. Thực hành bài tập
 - GV hướng dẫn HS làm bài tập 1
 - Bài1: so sánh và điền dấu 
 - GV nêu yêu cầu bài tập
 - Hướng dẫn cách làm bài
 - Kiểm tra, uốn nắn
- Bài 2: 
- GV nêu yêu cầu ,hướng dẫn thực hành khoanh vào số cho đúng.
 - Nhận xét, đánh giá 
 Nghỉ giải lao
 - Bài 3:Viết số:55, 36, 85, 49,29
- Theo thứ tự từ bé đến lớn
- Theo thứ tự từ lớn đến bé
 - GV hướng dẫn
 - Nhận xét, đánh giá
3. Chấm bài ,nhận xét , đánh giá:
- GV chỉnh sửa một số lỗi HS mắc phải
4. Nhận xét, dặn dò:
 - Nhận xét tiết học
 - Dặn dò về nhà
- HS chú ý
- HS trả lời
- Lớp làm vào bảng con
- 3 em lên bảng làm
( Chú ý HS yếu )
 3 em lên bảng làm, 
 lớp làm bài vào vở
5755, 9084, 9792, 9297, 5555, 5155,
9585, 4537, 3630
a, Khoanh vào số lớn nhất :
 80, 60, 10, 70.13
b, Khoanh vào số bé nhất :
 90, 20, 30, 10, 4
 - 2 em lên bảng
 - Lớp làm bài vào vở
- Hai em lên bảng
- HS làm bài vào vở
 ******************************************
Thứ 4/ 16/ 3/ 2011 TOÁN : 
 ÔN LUYỆN BẢNG CÁC SỐ TỪ 1 ĐẾN 100
I. Mục tiêu:	
- Củng cố kiến thức nhận biết 100 là số liền sau của 99.
- Tự lập được bảng các số từ 1 đến 100
- Nhận biết một số đặc điểm của các số trong bảng các số đến 100 một cách chắc chắn hơn.
- chú ý học sinh yếu.
II. Lên lớp:
 Hoạt động GV
Hoạt động HS
 Tiết 1:
1. Hướng dẫn HSnhận biết 100 là số liền sau của 99
- Hướng dẫn HS tự lập được bảng các số từ 1 đến 100:
- GV hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi
- Số 100 là số liền sau của số nào?
- Cho HS đếm từ 1 đến 100
- Số bé nhất có hai chữ số là số nào?
- Số lớn nhất có hai chữ số là số nào
- Số lớn nhất có một chữ số là số nào?
2 Thực hiện vào bảng con:
- GV đọc các số có hai chữ số trong bảng theo từng hàng cho HS viết vào bảng con
- Gọi 1 em HS yếu lên bảng viết
- Sửa chữa, uốn nắn
Nghỉ giải lao
Tiết 2:
2. Thực hành bài tập
 - GV hướng dẫn HS làm bài tập 1
 - Bài1: 
 - GV nêu yêu cầu bài tập
 - Kiểm tra, uốn nắn
- Bài 2: Viết số còn thiếu vào ô trống:
 - GV nêu yêu cầu ,
 Hướng dẫn thực hành miệng
 - Nhận xét, đánh giá 
- Bài 3:
Mai có 30 bông hoa, Lan có 20 bông . Hỏi hai bạn có bao nhiêu bông hoa?
-Gọi HS đọc lại đề toán
-GV nêu câu hỏi
-Ghi tóm tắt 
Mai : 30 bông hoa
Lan : 20 bông hoa
Có tất cả : .bông hoa?
3. Chấm bài ,nhận xét , đánh giá:
- GV chỉnh sửa một số lỗi HS mắc phải
4. Nhận xét, dặn dò:
 - Nhận xét tiết học
 - Dặn dò về nhà
-2 em đếm
- HS trả lời
HS làm bài vào bảng con
1 em lên bảng viết 
- Số liền sau số 97 là
- Số liền sau số 98 là..
- Số liền sau số 99 là
- 3 em lên bảng làm
- Lớp làm bài vào vở
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
18
20
21
23
25
27
29
31
32
34
36
38
41
43
45
47
49
51
52
54
56
58
60
61
63
65
67
69
71
74
76
78
80
81
83
85
87
89
91
92
94
96
98
 HS nêu miệng:
 - Một em lên bảng giải
- Lớp làm bài vào vở
 Bài giải
Số viên phấn hai bạn có tất cả là:
 30 + 20 = 50 (bông hoa)
 Đáp số: 50 bông hoa
 ******************************** 
 TIẾNG VIỆT:
 ÔN LUYỆN : AI DẬY SỚM
I. Mục tiêu: Rèn đọc đúng, hiểu nội dung bài một cách chắc chắn hơn ôn luyện ươn, ương 
- Luyện viết chính tả.
 - chú ý học sinh yếu 
II. Lên lớp :
 Hoạt động GV
 Hoạt động HS
1. Luyện đọc:
 - Gọi học sinh đọc lại bài tập đọc 
“ Ai dậy sớm"
 - Chú ý cách phát âm khi đọc của học sinh :
* Giáo viên hướng dẫn:
 - ươn khác với ương
 -GV nhận xét sửa chữa
 - Tìm tiếng trong bài
 + có vần ươn, ương:
 - Nói câu chứa tiếng có vần ươn, ương
 - GV nhận xét bổ sung
2. Luyện viết bảng con:
- Đọc cho học sinh viết vào bảng con một số từ sau:
- dậy sớm, ra vườn, lên đồi, đất trời, chờ đón..
3. Tìm hiểu bài:
- Gọi học sinh đọc bài trả lời câu hỏi:
 + Khi dậy sớm điều gì chờ đón em
+ ở ngoài vườn?
+ Trên cánh đồng?
- Trên đồi?
- GV nhận xét sửa chữa
- Trò chơi:
- Thi đọc diễn cảm
GV hướng dẫn
* Nhận xét tuyên dương
1. Luyện viết chính tả:
(Tập chép nhìn bảng)
 Bài: “ Ai dậy sớm”
- Hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con
- dậy sớm, ra vườn,lên đồi, đất trời, chờ đón. ..
* GV vừa đọc vừa kết hợp viết bài lên bảng cho học sinh chép lại vào vở
- GV kiểm tra sửa chữa
-GV đọc cho học sinh dò lại bài viết của mình
2.Bài tập:
* Điền ươn hay ương
- con l, n rẫy.
* Điền v,d hay gi:
-ỏ trứng, ỏ cá, cặp a.
3. Tổng kết chấm bài:
- Sửa chữa, bổ sung
* sửa chữa những lỗi lớp hay viết sai nhiều, nhắc cho các em về nhà tập viết lại nhiều lần.
-Nhận xét , tuyên dương
- Dặn dò:
( học sinh trung bình, yếu) đọc bài
-Lớp theo dõi nhận xét
 - HS tìm: 
- vườn,hương
- HS nói
- HS một em lên bảng viết
- Lớp viết vào bảng con
- HS đọc bài và trả lời câu hỏi
- Nhận xét
HS thảo luận nhóm chọn ra người thi.
- Thi đọc giữa các nhóm
- HS viết từ vào bảng con
- Một em lên bảng viết
-Nhận xét
- HS chép bài vào vở
-2 em lên bảng làm bài
-Lớp nhận xét
-2 em lên bảng làm bài
-Lớp nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an day phu dao lop 1 tuan 27.doc