Giáo án dạy học khối 1 - Tuần 29 - Trường Tiểu học Ngọc Thiện 1

I. Mục tiêu:

- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: xanh mát, ngan ngát, thanh khiết, dẹt lại. Bước đầu tiên biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Hiểu nội dung bài: Vẻ đẹp của lá,hoa,hương sắc loài sen.

- Trả lời dược câu hỏi 1, 2 ( SGK )

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học

II. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh SGK

- Học sinh: Bảng, phấn, bút.

III. Hoạt động dạy học:

 

doc 18 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 25/12/2018 Lượt xem 41Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy học khối 1 - Tuần 29 - Trường Tiểu học Ngọc Thiện 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 đọc từng đoạn
- GV chia đoạn
* Giải lao giữa tiết
- HS đọc câu bất kì
- Thi đọc nối tiếp giữa các tổ
- Luyện đọc nối tiếp đoạn: 3 lần
- Luyện đọc cả bài
- Nhận xét - tuyên dương
+ Tìm tiếng trong bài có vần en ?
+ Tìm tiếng trong và ngoài bài có vần en, oen?
- Học sinh đọc mẫu câu trong sách.
+ Nói câu chứa tiếng có vần en, oen?
 * Luyện đọc: 
Từ ngữ: bống bang, khéo sảy, khéo sàng
- CN – N - ĐT
- CN ( ĐT)
- CN ( ĐT)
 - HS đoc CN
- HS đọc theo nhóm
- Đọc CN
- 2 HS đọc
- Đọc ĐT
Tiếng trong bài có vần en: sen, ven,
 Tiếng ngoài bài có vần en: xe ben, dế mèn, khen thưởng
 Tiếng ngoài bài có vần oen: nhoẻn cười, xoèn xoẹt
M: Truyện Dế Mèn phiêu lưu ký rất hay
- Em được cô giáo khen vì học chăm học
M: Lan nhoẻn miệng cười.
- Cái hố này đào nông choèn choẹt.
Tiết 3: Tập đọc(Tiếp)
* HĐ 3: Luyện đọc, tìm hiểu bài ( 35')
- Luyện đọc nối tiếp câu, đoạn, bài (cá nhân, nhóm, lớp)
- Nhận xét, tuyên dương.
* Hoạt động 4. Tìm hiểu bài, luyện nói. 
- 1 học sinh đọc toàn bài, lớp đọc thầm
+ Khi nở hoa sen đẹp như thế nào?
+ Đọc câu văn tả hương sen?
- GV đọc diễn cảm toàn bài.1,2 HS đọc lại 
- Luyện nói: Thực hành nói về hoa sen.
- Thảo luận nhóm đôi.
- Đại diện một vài nhóm nói trước lớp.
*Luyện đọc lại 
- HS đọc nối tiếp đoạn
- HS đọc cả bài
4. Củng cố - dặn dò: (5')
- Nhắc lại nội dung toàn bài. Học bài, chuẩn bị bài sau.
- Cánh hoa đỏ nhạt xoè ra, phô đài sen 
và nhị vàng
- Hương sen ngan ngát.
Cây sen mọc trong đầm, lá sen màu xanh mát, hoa sen màu đỏ nhạt. Hương
sen thơm ngát
- CN
- CN - ĐT
 _______________________________
Tự nhiên và xã hội
NhËn biÕt c©y cèi vµ con vËt
I. Mục tiêu:
- Kể tên và chỉ được một số loại cây và con vật
- Nêu điểm giông ( khác nhau ) giữa một số cây hoặc một số con vật.
- Có ý thức bảo vệ cấy cối và các con vật có ích.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh sgk, phiÕu häc tËp
III. Hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Kiểm tra: (3')
- Nªu Ých lîi cña viÖc diÖt trõ muçi?
	2. Bài mới: (28')
a, Giới thiệu bài:
b, Nội dung:
* Hoạt động 1: Làm việc với mẫu vật và tranh ảnh
- Hướng dẫn học sinh chia nhóm và quan sát.
+ Chỉ và nói tên từng cây từng con vật mà nhóm đẫ sưu tầm được với các bạn?
+ Mô tả sự giống nhau khác nhau giữa các cây, giữa các con vật?
- Nhận xét, kết luận
* Hoạt động 2: Trò chơi đố bạn cây gì con gì
- Hướng dẫn trò chơi
- Tổ chức chơi
- Nhận xét, tuyên dương nhóm chơi tốt
4. Củng cố - dặn dò: (3')
- Nhắc lại nội dung toàn bài. Học bài, chuẩn bị bài sau.
KL: Có nhiều loại cây như cây rau, cây hoa, cây gỗ. Các loại cây này khác nhau về hình dáng kích thước... nhưnh đề giống là có thân, rễ, lá, cành
- Có nhiều loại động vật khác nhau về hình dáng, kích thước, nơi sống... Nhưng chúng đều có đầu, mình và cơ quan di chuyển.
- Học sinh chia nhóm than gia chơi trò chơi đố bạn cây gì con gì?
__________________________________________________________________
Thứ ba ngày 22 th¸ng 3 n¨m 2011
Toán
phÐp céng trong ph¹m vi 100 (phÐp céng kh«ng nhí)
I. Mục tiêu:
- Nắm được cách cộng số có hai chữ số; biết đặt tính và làm tính cộng (không nhớ) số có hai chữ số; vận dụng để giải toán.
- Củng cố về giải toán và đo độ dài.
- GD ý thøc tù gi¸c häc bµi.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sử dụng bộ đồ dùng học Toán, que tính
- Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ổn định: (1')
	2. Kiểm tra: (3') 
- Học sinh làm vào bảng con: 30 + 20 = 50
	3. Bài mới: (33')
* Hoạt động 1. Giới thiệu cách làm tính cộng (không nhớ)
a) Trường hợp phép cộng dạng 35 +24
- Hướng dẫn HS thực hiện
* Hướng dẫn làm tính cộng
+ Đặt tính. Cách viết số, kẻ dấu gạch ngang. Tính từ phải => trái
- Gọi vài HS nhắc lại cách cộng
b) TH phép cộng dạng 35 + 20
c) TH phép cộng dạng 35 +2
- Hướng dẫn tương tự như trên
* Hoạt động 2. Luyện tập
- HS đọc yêu cầu bài tập
- Làm bài vào bảng con
- Nhận xét- sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập
- Nhận xét - sửa sai.
- Đọc đề bài.
- 1 học sinh lên bảng tóm tắt.
- Trình bày bài giải vào vở.
4. Củng cố - dặn dò: (3')
- Nhận xét giờ học. Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
 5cộng 4bằng 9, viết 9; 3cộng 2bằng 5, viết 5
 5 cộng 0bằng 5 viết 5; 3cộng 2 bằng 5,viết 5
 5 cộng 2 bằng 7,viết 7; Hạ 3, viết 3
Bài tập 1 (154) Tính.
Bài tập 2 (155) Đặt tính rồi tính
Bài tập 3 (155) Tóm tắt: 
 Lớp 1A : 35 cây
 Lớp 2A : 50 cây
 Cả hai lớp: cây?
Bài giải
Số cây cả hai lớp trồng được: 
 35 + 50 = 85 (cây) 
Đáp số: 85 cây
 ____________________________
 Tập viết:
 T« ch÷ hoa: L M N
I. Mục tiêu:
- Tô được các chữ hoa: L; M; N
- Viết đúng các vần en, oen, ong, oong các từ ngữ: hoa sen, nhoẻn cười, trong xanh, chữ viết thường, cỡ chữ theo kiểu vở tập viết 1, tập 2 ( Mỗi từ ngữ viết được it nhất 1 lần ).
- GD HS chăm chỉ luyện viết chữ đúng mẫu. 
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa L M N
- Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học:	 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ổn định: (1')
	2. Kiểm tra: (3') - Viết bảng con H I K 
	3. Bài mới: (33')
* Hoạt động 1. Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Hướng dẫn tô chữ hoa.
- Hướng dẫn quan sát và nhận xét.
+ Nêu cấu tạo của con chữ l, n, m
- GV viết mẫu,nêu quy trình viết.
- HS viết trên bảng con.
* HĐ 3: Hướng dẫn viết vào bảng con, tập tô, tập viết trong vở
- GV thu chấm 5- 6 bài.
- Nhận xét - tuyên dương
4. Củng cố - dặn dò: (3')
- Nhận xét tiết học. Về nhà luyện viết nhiều cho chữ đẹp.
L L L L L L L 
N N N N N N N
M M M M M M 
en en en en en en en
oen oen oen oen oen oen
hoa sen hoa sen hoa sen 
trong xanh trong xanh 
________________________________
Chính tả: (Tập chép)
Hoa sen
I. Mục tiêu:
- Nhìn sách hoặc bảng chép lại và trình bày đúng bài thơ lục bát Hoa sen: 28 chữ trong khoảng 12 – 15 phút.
- Điền đúng vần en, oen, g, gh vào đúng chỗ trống
- Làm bài tập 2, 3. ( sgk)
- GD c¸c em ghi nhớ quy tắc chính tả: gh + i, ê, e.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: bảng phụ.
- Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ổn định: (1')
	2. Kiểm tra: (3') - Học sinh viết bảng con: cây cảnh, xâu kim
	3. Bài mới: (33')
* Hoạt động 1. Giới thiệu bài. 
* Hoạt động 2.Tập chép.
 - Học sinh đọc bài viết.
+ Bài thơ trình bày như thế nào?
- GV nhắc nhở tư thế ngồi, cách cầm bút hướng dẫn bao quát lớp, HS viết bài
- GV đọc bài, HS soát lỗi. GV thu chấm 5- 6 bài
* Hoạt động 3. Làm bài tập chính tả
- Nêu yêu cầu của bài.
- Học sinh làm bài tập
- Nhận xét sửa sai.
c) Quy tắc chính tả
- GV hướng dẫn HS quy tắc
- 3 - 4 học sinh nhắc lại quy tắc
4. Củng cố - dặn dò: (3')
- Nhận xét tiết học. Về nhà luyện viết nhiều cho chữ đẹp.
1. Chính tả: Tập chép
Hoa sen
Bài 2. Điền vần en hay oen.
 đèn bàn, cưa xoèn xoẹt.
Bài 3. Điền chữ gh hay g?
Tủ gỗ lim, đường gồ ghề, con ghẹ 
gh + i , ê, e
_______________________________
Đạo đức
Chµo hái vµ t¹m biÖt (T2)
I. Mục tiêu: HS hiểu
- Biết được ý nghĩa của việc chào hỏi, tạm biệt.
- Biết chào hỏi, tạm biệt trong tình huống cụ thể, quen thuộc hàng ngày.
- Có thái độ tôn trọng , lễ độ đối với người lớn tuổi ; thân ái đối vơi bank bè và em nhỏ.
- HS có kĩ năng, hành vi chào hỏi, tạm biệt đúng, chưa đúng trong các tình huống hàng ngày. 
II. Đồ dùng dạy học:
- Thầy: Nội dung bài học
- Trò: Đồ dùng để đóng vai
III. Hoạt động dạy học: 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Kiểm tra: (3')
- Khi gặp gỡ, tạm biệt chia tay ta cần phải làm gì?
	2. Bài mới: (28')
a, Giới thiệu bài:
b, Nội dung:
* Hoạt động 1: Học sinh làm bài tập 2
- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh 1; 2 SBT
- Bức tranh vẽ gì? Các bạn trong tranh cần làm gì?
- Cả lớp nhận xét bổ xung
- Nhận xét
* Hoạt động 2: Thảo luận bài tập 3
- Giáo viên chia nhóm, phát phiếu thảo luận cho từng nhóm
- Nhận xét: 
* Hoạt động 3: Học sinh tự liên hệ
- Giáo viên hướng dẫn nêu yêu cầu liên hệ 
- Nhận xét chốt lại cách chào hỏi
3. Củng cố - dặn dò: (3')
- Nhận xét giờ học. Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
+ Tranh 1: Các bạn cần chào hỏi thầy cô giáo
+ Tranh 2:Bạn nhỏ cần chào tạm biệt khách 
* KL: Không nên chào hỏi một cách ồn ào khi gặp người quen trong bệnh viện, trong rạp hát, rạp chiếu bóng lúc đang giờ biểu diễn. Trong những trường hợpnhư vậy, em có thể chào bạn bằng cách ra hiệu gật đầu, mỉm cười và giơ tay vẫy.
- Học sinh liên hệ
- Trình bày
Thứ tư ngày 23 th¸ng 3 n¨m 2011
Toán
LuyÖn tËp
I. Mục tiêu:
- Biết làm tính cộng không nhớ trong phạm vi 100, tập đặt tính rồi tính.Biết tính nhẩm.
- Nhận biết bước đầu về tính chất giao hoán của phép cộng.
- Củng cố về giải toán và đo độ dài.
- GD ý thøc häc bµi ch¨m chØ.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sử dụng bộ đồ dùng học Toán, que tính
- Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ổn định: (1')
	2. Kiểm tra: (3') - Học sinh làm vào bảng con: 30 + 20 = 50
	3. Bài mới: (33')
- HS đọc yêu cầu bài tập
- Làm bài vào bảng con.
- Nhận xét- sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập
- HS lên bảng lam
- Nhận xét - sửa sai.
- Đọc đề bài.
- 1 học sinh lên bảng tóm tắt.
- Trình bày bài giải vào vở.
- Học sinh đọc đề bài 
- Vẽ đoạn thẳng vào vở
4. Củng cố - dặn dò: (3')
- Nhận xét giờ học. Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Bài tập 1(156) Đặt tính rồi tính.
Bài tập 2 (156).Tính nhẩm.
30 + 6 = 36 60 + 9 = 69 52 + 6 = 58 82 + 3 = 85
40 + 5 = 45 70 + 2 = 72 6 + 52 = 58 3 + 82 = 85 
Bài tập 3 (156) Tóm tắt: Bạn gái: 21 bạn
 Bạn trai: 14 bạn
 Có tất cả: bạn?.
Bài giải:
 Có tất cả là: 21 + 14 = 35 (bạn) 
Đáp số: 35 bạn.
Bài tập 4 (155) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8 cm
	 ______________________________
Tập đọc
Mêi vµo (94)
I. Mục tiêu:
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ có tiếng vùng phương ngữ dễ phát âm sai. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối dòng thơ, khổ thơ.
- Hiểu nội dung bài: chủ nhà hiếu khách, niềm nở đón những người bạn tốt đến chơi.
- Trả lời câu hỏi 1, 2 ( SGK )
- Học thuộc lòng 2 khổ thơ đầu
- GD học sinh yêu quý bè bạn.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh minh hoạ
- Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ổn định: (1')
	2. Kiểm tra: (3')
- Đọc bài: Đầm sen.
- Hương sen thơm như thế nào? 
- Hương sen ngan ngát, thanh khiết.
	3. Bài mới: (35')
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2: Luyện đọc.
- Giáo viên đọc mẫu 2 lần
+ Bài có mấy dòng thơ?
* luyện đọc từ khó
* Luyện đọc câu
- HDhs ngắt câu văn dài, nhịp thơ.
- Giải nghĩa từ khó
* Luyện đọc từng khổ 
- GV chia khổ thơ
* Giải lao giữa tiết
- HS đọc câu bất kì
- Thi đọc nối tiếp giữa các tổ
- Luyện đọc nối tiếp khổ thơ: 3 lần
- Luyện đọc cả bài
- Nhận xét - tuyên dương
+ Tìm tiếng trong bài có vần ong?
+ Tìm tiếng ngoài bài có vần ong, oong?
* Luyện đọc: 
Từ ngữ: bống bang, khéo sảy, khéo sàng
- CN – N - ĐT
- CN ( ĐT)
- CN ( ĐT)
 - HS đoc CN
- HS đọc theo nhóm
- Đọc CN
- 2 HS đọc
- Đọc ĐT
Tiếng trong bài có vần ong: trong
 Tiếng ngoài bài có vần ong: bong bóng
 Tiếng ngoài bài có vần oong: boong tàu, 
cải xoong
Tiết 2: Tập đọc 
Mời vào (tiếp)
* HĐ 3: Luyện đọc, tìm hiểu bài (35')
- Luyện đọc nối tiếp câu, khổ thơ, bài, (cá nhân, nhóm, lớp)
- Nhận xét - tuyên dương
* HĐ 4. Tìm hiểu bài, luyện nói
- 1 học sinh đọc bài, lớp đọc thầm.
+ Những ai đến gõ cửa ngôi nhà?
+ Gió được chủ nhà mời vào để cùng gì?
* Học thuộc lòng bài thơ ở lớp.
- Luyện nói: Nói về những con vật em yêu thích
- Thảo luận nhóm đôi.
- Luyện nói trước lớp.
- Nhận xét - tuyên dương.
*Luyện đọc lại 
- HS đọc nối tiếp đoạn
- HS đọc cả bài
4. Củng cố - dặn dò: (5')
- Nhận xét giờ học. Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
- Thỏ, Nai , Gió.
- Gió được chủ nhà mời vào để cùng soạn sửa, đón trăng lên, quạt mát hơi biển cả, gieo hoa lá, đẩy buồm thuyền, đi khắp miền làm việc tốt
- CN 
- CN - ĐT
_____________________________________
	Thủ công
C¾t d¸n h×nh tam gi¸c (T2)
I. Mục tiêu:
- Häc sinh biÕt c¸ch c¾t, d¸n h×nh tam gi¸c.
- C¾t, d¸n ®­îc h×nh tam gi¸c.
- GD học sinh biết yêu quý sản phảm lao động
II. Đồ dùng dạy học:
- Thầy: Hình mẫu, kéo, giấy màu, hồ dán
- Trò: Kéo, giấy màu, hồ dán,...
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra: (3')
- Sự chuẩn bị của HS
2. Bài mới: (28'
- Quan sát, nhận xét hình tam giác Hướng dẫn, quan sát
+ Hình tam giác gồm mấy cạnh? Độ dài các cạnh như thế nào?
 - Hướng dẫn kẻ hình tam giác
+ Để kẻ hình tam giác ta phải làm thế nào?
- GV thao tác mẫu từng bước
- GV hướng dẫn cắt, dán hình tam giác
- Kẻ hình tam giác
- GV theo dõi, uốn, sửa cho HS
- Nhận xét, đánh giá
- Cắt hình tam giác
- Dán hình tam giác
	3. Củng cố - dặn dò: (3')
- Nªu c¸ch c¾t, d¸n h×nh tam gi¸c? - Xem tr­íc bµi, chuÈn bÞ giÊy thñ c«ng, hå d¸n 
- HS quan sát, nhận xét
- Có 3 cạnh. ba gãc, ba ®Ønh
- HS kẻ, cắt, dán hình tam giác
- Tự nhận xét, đánh giá
Thứ năm ngày 24 th¸ng 3 n¨m 2011
Toán
LuyÖn tËp
I. Mục tiêu: Giúp HS: 
- Luyện tập làm các phép tính cộng các số trong phạm vi 100 (không nhớ).
- Biết tính nhẩm (với phép cộng đơn giản), vận dụng để cộng các số đo độ dài.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sử dụng bộ đồ dùng học Toán, que tính
- Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ổn định: (1')
	2. Kiểm tra: (3') - Học sinh làm vào bảng con: 47 + 22 = 69
	3. Bài mới: (33')
- HS đọc yêu cầu bài tập
- Làm bài vào bảng con
- Nhận xét- sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Nhận xét - sửa sai.
- Đọc đề bài.
- 1HS lên bảng tóm tắt
- Trình bày bài giải vào vở.
- Học sinh đọc đề bài 
- Làm bài vào vở
4. Củng cố - dặn dò: (3')
- Nhận xét giờ học.Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
Bài tập 1(157) Tính.
Bài tập 2 (157) Tính
20 cm + 10 cm = 30 cm 14 cm + 5 cm = 19 cm
32 cm + 12 cm = 44 cm 30 cm + 40 cm = 70 cm
25 cm + 4 cm = 29 cm
Bài tập 4: Tóm tắt: Lúc đầu: 15 cm
 Sau đó: 14 cm
 Bò được tất cả:cm?
Bài giải
 Bò được tất cả là: 
 15 + 14 = 29 (cm) 
Đáp số: 29cm
__________________________________
Thể dục
Trß ch¬i vËn ®éng
I. Mục tiêu:
- Lµm quen víi chuyÒn cÇu nhãm hai ng­êi. Yªu cÇu tham gia trß ch¬i ë møc nhÊt 
®Þnh.
Lµm quen víi trß ch¬i “KÐo c­a lõa xΔ. Yªu cÇu tham gia vµo trß ch¬i mét c¸ch chñ ®éng. Bước đầu biết cách chơi trò chơi. ( Chưa có vần điệu )
GD c¸c em luyÖn tËp mét c¸ch gi÷ an toµn vµ tù gi¸c.
.II. Chuẩn bị:
- §Þa ®iÓm: s©n tr­êng, vÖ sinh an toµn
- Ph­¬ng tiÖn: cßi,
III. Hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Phần mở đầu:
- GV phổ biến nội dung tiết học
- GV cho HS khởi động: các khớp chân, tay, ...
- HS đi thường, chạy nhẹ nhàng, giậm chân tại chỗ - Ôn toàn bài thể dục đã học
Phần cơ bản:
- Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi
- HS làm mẫu, thực hiện trò chơi
- Chuyền cầu theo nhóm 2 người: tương tự như trên
Phần kết thúc:
- Đi thường, hít thở sâu.
- GV hệ thống bài học, chuẩn bị bài sau
* * * * * *
* * * * * *
 *
Đồng loạt, lần lượt
hàng dọc, hàng ngang, vòng tròn
Hai hàng dọc
___________________________
Tập đọc
Chó c«ng (97)	
I. Mục tiêu:
- HS đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Ôn các vần oc, ooc; tìm được các tiếng, nói được câu chứa tiếng có các vần trên
- Hiểu các từ ngữ trong bài.
- Hiểu đặc điểm đuôi công lúc bé và vẻ đẹp của bộ lông công khi trưởng thành
- GD học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh SGK
- Học sinh: Bảng, phấn, bút.
III. Hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ổn định: (1')
2. Kiểm tra: (3') - Đọc bài: Mời vào
3. Bài mới: (35')
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2: Luyện đọc.
- Giáo viên đọc mẫu 2 lần
+ Bài có mấy câu?
* luyện đọc từ khó
* Luyện đọc câu
- HDhs ngắt câu văn dài, nhịp thơ.
- Giải nghĩa từ khó
* Luyện đọc từng đoạn 
- GV chia đoạn
* Giải lao giữa tiết
- HS đọc câu bất kì
- Thi đọc nối tiếp giữa các tổ
- Luyện đọc nối tiếp khổ thơ: 3 lần
- Luyện đọc cả bài
- Nhận xét - tuyên dương
+ Tìm tiếng trong bài có vần oc?
+ Tìm tiếng ngoài bài có vần ooc?
* Luyện đọc: 
Từ ngữ: bống bang, khéo sảy, khéo sàng
- CN – N - ĐT
- CN ( ĐT)
- CN ( ĐT)
 - HS đoc CN
- HS đọc theo nhóm
- Đọc CN
- 2 HS đọc
- Đọc ĐT
Tiếng trong bài có vần oc: ngọc.
Tiếng ngoài bài có vần ooc: đàn ác- coóc, 
đê- ông, rơ - moóc, quần soóc
Tiết 2: Tập đọc (Tiếp)
* HĐ 3: Luyện đọc, tìm hiểu bài (35')
- Luyện đọc nối tiếp câu, đoạn, bài, (cá 
nhân, nhóm, lớp)
- Nhận xét - tuyên dương
* Hoạt động 4. Tìm hiểu bài, luyện nói
- 1 học sinh đọc đoạn 1, lớp đọc thầm.
+ Lúc mới chào đời chú công có bộ lông 
màu gì?
+ Chú đã biết làm những động tác gì?
- 1 học sinh đọc đoạn 2, cả lớp đọc thầm.
+ Sau hai, ba năm đuôi công trống thay 
đổi như thế nào?
- Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài.
- 1, 2 học sinh đọc bài trước lớp.
- Luyện nói: Hát các bài hát về con công.
- Một vài bạn hát trước lớp
- Nhận xét - tuyên dương.
*Luyện đọc lại 
- HS đọc nối tiếp đoạn
- HS đọc cả bài
4. Củng cố - dặn dò: (5')
- Nhắc lại nội dung toàn bài. Học bài, chuẩn bị bài sau.
- Lúc mới chào đời , chú công có bộ lông màu nâu gạch
- Sau vài giờ, chú đã có động tác xoè cái đuôi nhỏ xíu thành hình rẻ quạt.
- Sau hai, ba năm đuôi công lớn thành thứ xiêm áo rực rỡ sắc màu, mỗi chiếc lông đuôi óng ánh màu xanh sẫm, được tô điểm bằng những đốm tròn đủ màu
- CN 
- CN - ĐT
__________________________________________________________________
Thứ s¸u ngày 25th¸ng 3 n¨m 2011
Toán
phÐp trõ trong ph¹m vi 100 (trừ không nhớ)
I. Mục tiêu:Giúp HS: 
- Biết đặt tính rồi làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 số có hai chữ số (dạng 57 - 23). Biết giải toán có phép trừ số có hai chữ số.
- Củng cố về giải toán
- GD ý thøc häc bµi vµ lµm bµi tù gi¸c.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sử dụng bộ đồ dùng học Toán, que tính
- Học sinh: Bảng con, phấn, que tính.
III. Hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ổn định: (1')
2. Kiểm tra: (3') - HS làm vào bảng con: 30cm + 20cm = 50cm
3. Bài mới: (33'
s
* HĐ 1. Giới thiệu cách làm tính trừ (không nhớ) dạng 57 - 23
- Hướng dẫn HS thực hiện 
* Hướng dẫn làm tính trừ
+ Đặt tính. Cách viết số, kẻ dấu gạch ngang. Tính từ phải sang trái
- Gọi vài HS nhắc lại cách trừ
* Hoạt động 2. Luyện tập
- HS đọc yêu cầu bài tập
- Làm bài vào bảng con
- Nhận xét- sửa sai.
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Thảo luận nhóm rồi điền kết quả vào vở
- Đọc kết quả
- Nhận xét - sửa sai.
- Đọc đề bài.
- 1 học sinh lên bảng tóm tắt.
- Trình bày bài 
4. Củng cố - dặn dò: (3')
- Nhận xét giờ học.Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.giải vào vở
 7 trừ 3 bằng 4 , viết 4
 5 trừ 2 bằng 3, viết 3
Bài tập 1(158) a) Tính
b) Đặt tính rồi tính
Bài tập 2 (158) Đúng ghi đ, sai ghi s
s
đ
đ
đ
đ
Bài tập 3 (158) Tóm tắt: Có : 64 trang
 Đã đọc:24 trang
 Còn lại: trang?
Bài giải
Số trang sách còng lại là: 64 - 24 = 40 (trang) 
Đáp số: 40 trang
	 _________________________________
Chính tả: (Nghe viết)
Mêi vµo
I. Mục tiêu:
- Nghe viết hoặc bảng, chép lại cho đúng khổ thơ 1,2 bài Mời vào khoảng 15 phút.
- Điền đúng vần ong hat oong; chữ ng hay ngh vào chỗ trống
- Làm bài tập 2,3 ( sgk )
- GD c¸c em ghi nhớ quy tắt chính tả: ngh + i, ê, e.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: bảng phụ
- Học sinh: Bảng, phấn, bút
III. Hoạt động dạy học:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ổn định: (1')
	2. Kiểm tra: (3') - HS lên bảng làm bài tập, dưới lớp làm vào bảng con
Điền chữ gh hay g? Tủ ỗ lim, đường ồ ghề
	3. Bài mới: (33'
* Hoạt động 1. Giới thiệu bài
* Hoạt động 2. Nghe viết
 - Học sinh đọc bài viết.
+ Bài thơ trình bày như thế nào?
- Giáo viên nhắc nhở tư thế ngồi
- Giáo viên đọc chậm, học sinh viết.
- GV đọc bài, HS soát lỗi. GV thu chấm 5- 6 bài
* Hoạt động 3. Làm bài tập chính tả.
- Nêu yêu cầu của bài.
- Học sinh làm bài tập.
- Nhận xét sửa sai.
c) Quy tắc chính tả.
- GV hướng dẫn HS quy tắc
- 3 - 4 HS nhắc lại quy tắc
4. Củng cố - dặn dò: (3')
- Nhận xét tiết học. Về nhà luyện viết nhiều cho chữ đẹp.
1. Chính tả: Nghe viết
 Mời vào
Bài 2. Điền vần ong hay oong
Nam học giỏi. Bố thưởng cho em 1 chuyến đi tham quan vịnh Hạ Long. Đứng trên boong tàu , ngắm mặt biển 
rộng, Nam mong muốn lớn lên sẽ trở 
thành thuỷ thủ.
Bài 3. Điền chữ ngh hay ng?
 ngôi nhà, nghề nông, nghe nhạc
ngh + i , ê, e
 _________________________
Kể chuyện	 
NiÒm vui bÊt ngê
I. Mục tiêu:
- Kể lại một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh.
- Hiểu nội dung câu chuyện: Bác Hồ rất yêu quý thiếu niên và nhi đồng cũng như thiếu nhi yêu quý Bác Hồ.
- Học sinh giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyên.
- Häc sinh biÕt ¬n vµ yªu quý B¸c Hå.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh minh hoạ 
- HS: Bút, vở, SGK
III. Hoạt động dạy học:	
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Ổn định: (1')
	2. Kiểm tra: (3')- 2 HS nối tiếp nhau kể chuyện bông hoa cúc trắng
	3. Bài mới: (33')
* Hoạt động 1. Giới thiệu bài.
* Hoạt động 2. Giáo viên kể chuyện.
- Kể lần 2 kết hợp tranh minh họa.
* HĐ 3. Hướng dẫn học sinh kể chuyện
+ Các bạn nhỏ xin cô giáo điều gì?
+ Chuyện gì diễn ra sau đó?
+ Bác Hồ trò chuyện với các bạn ra sao?
+ Cuộc chia tay diễn ra như thế nào?
- Học sinh kể chuyện từng đoạn.
- Nhận xét tuyên dương.
+ Qua câu chuyện em hiểu được điều gì?
4. Củng cố - dặn dò: (3')
- Nhận xét giờ học.Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.
- Các bạn nhỏ xin cô giáo được vào thăm nhà Bác
- Một đồng chí cán bộ vui vẻ mời cô giáo cho các cháu vào thăm nhà Bác.
- Bác hỏi các cháu có ngoan không?
- Bác hỏi các cháu thích gì nào?..
- Lúc ra về cháu nào cũng lưu luyến ngoảnh lại vẫy vẫy những bàn tay bé xíu chào Bác.
* Bác Hồ rất yêu thiếu nhi, thiếu nhi rất yêu Bác Hồ
____________________________
Sinh hoạt lớp:
TuÇn 29
I. Mục tiêu:
- Cho học sinh thấy được ưu nhược điểm của mọi hoạt động trong tuần.
- Đề ra phương hướng tuần tới, thực hiện tốt các hoạt động đề ra.
- GD c¸c em thùc hiÖn tèt ph­¬ng h­íng ®· 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 29 Lop CKTKN Van NT.doc