Giáo Án Đạo Đức Lớp 1 - Tuần 7: Gia Đình Em (tiết 1)

I/ Mục tiêu

 Học sinh hiểu trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ, được cha mẹ yêu thương chăm sóc. Trẻ em phải có bổn phận lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ và anh chị.

 Học sinh biết yêu quí gia đình của mình, yêu thương, kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ.

 Quí trọng những bạn biết lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.

II/ Chuẩn bị:

 Giáo viên: Sách, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, tranh.

 Học sinh: Sách bài tập.

III/ Hoạt động dạy và học:

1. Kiểm tra bài cũ: 5 ,

2. Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng honganh Ngày đăng 25/12/2015 Lượt xem 6068Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo Án Đạo Đức Lớp 1 - Tuần 7: Gia Đình Em (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 š&›
	TUẦN 7. GIA ĐèNH EM
 (Tiết 1)
I/ Mục tiêu
v Học sinh hiểu trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ, được cha mẹ yêu thương chăm sóc. Trẻ em phải có bổn phận lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ và anh chị.
v Học sinh biết yêu quí gia đình của mình, yêu thương, kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ.
v Quí trọng những bạn biết lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
II/ Chuẩn bị:
v Giáo viên: Sách, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, tranh.
v Học sinh: Sách bài tập.
III/ Hoạt động dạy và học:
Kiểm tra bài cũ: 5 ,
Bài mới:
ND - TG
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
*Hoạt động 1:
 5 ,
*Hoạt động 2:
 10 ,
*Hoạt động 3:
 10 ,
*Hoạt động 4:
 5 ,
Cho học sinh kể về gia đình mình.
-Gợi ý học sinh kể theo câu hỏi: Gia đình em có mấy người? Bố mẹ em tên là gì? Anh chị em tên gì? Học lớp mấy?
-Gọi học sinh kể trước lớp.
-Kết luận: Chúng ta ai cũng có 1 gia đình.
Xem bài tập 2 và kể lại nội dung tranh
-Giáo viên chốt lại nội dung từng tranh
+T1: Bố mẹ đang hướng dẫn con học bài.
+T2: Bố mẹ đưa con đi chơi đu quay ở công viên.
+T3: Một gia đình đang sum họp bên mâm cơm.
+T4: Một bạn nhỏ trong tổ bán báo “Xa mẹ” đang bán báo trên phố.
H: Bạn nhỏ trong tranh nào được sống hạnh phúc với gia đình? Bạn nào phải sống xa cha mẹ?
-Kết luận: Các em thật hạnh phúc khi được sống cùng với gia đình. Chúng ta cần thông cảm, chia sẻ với các bạn thiệt thòi, không được sống cùng gia đình.
Đóng vai theo bài tập 3.
-Giáo viên chia lớp thành các nhóm giao nhiệm vụ cho các nhóm đóng vai.
-Giáo viên theo dõi, bổ sung.
-Kết luận: Các em phải có bổn phận kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
H: Các em phải có bổn phận gì? (Kính trọng, lễ phép, vâng lời và giúp đỡ...) 
-Nhận xét tiết học, giáo dục học sinh.
Học sinh tự kể về gia đình mình.
Kể trước lớp.
Nhắc lại.
Hoạt động theo nhóm.
Học sinh lên kể lại nội dung tranh: Lớp nhận xét, bổ sung.
Bạn nhỏ trong tranh 1, 2, 3 được sống hạnh phúc với gia đình. Bạn trong tranh 4 phải sống xa cha mẹ.
Nhắc lại.
Các nhóm chuẩn bị đóng vai theo tranh.
T1: Nói vâng ạ, thực hiện đúng...
T2: Chào bà và mẹ khi đi học về.
T3: Xin phép bà đi chơi.
T4: Nhận quà bằng 2 tay và cảm ơn.

Tài liệu đính kèm:

  • docdaoduct7.doc