Giáo án các môn lớp ghép 1, 2 - Tuần số 12

- Biết được tên nước nhận biết được quốc kì, Quốc ca của Tổ quốc Việt Nam.

- Nêu được: khi chào cờ cần phải bỏ mũ nón, đứng nghiêm, mắt nhìn Quốc kì.

- Thực hiện nghiêm trang khi chào cờ đầu tuần

- Tôn kính Quốc kì và yêu quý Tổ quốc Việt Nam.

- Biết nghiêm trang khi chào cờ là thể hiện lòng tôn kính Quốc kì và yêu quý tổ quốc V.Nam - Biết tìm x trong các bài tập dạng: x – a = b (với a, b là các số không quá hai chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính (Biết cách tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ).

- Vẽ được đoạn thẳng, xác định điểm là giao của hai đoạn thẳng cắt nhau và đặt tên điểm đó.

- Bài tập cần làm: Bài 1 (a,b,d,e) Bài 2 ( cột 1,2,3), Bài 4. Hs kh giỏi lm BT3

- Hs biết vận dụng vo thực tế.

 

doc 31 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 15/01/2020 Lượt xem 93Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn lớp ghép 1, 2 - Tuần số 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phép trừ dạng 13 – 5, lập được bảng 13 trừ đi một số.
- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 13-8.
- Bài tập cần làm: BT1 (a), BT 2, BT 4. - - Hs khá giỏi làm BT3.
- Hs biết vận dụng vào thực tế.
II/ 
CHUẨN BỊ:
Tranh sgk
Sgk, vở tv, bảng con, bảng cài.
- Gv: Que tính
- Hs: bảng con, vở
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tg
Hđộg
NHĨM TRÌNH ĐỘ 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 2
1
5
1
2
1. Ổn định:
2. Bài cũ: Hs nhắc bài tiết 1: Phát âm từ: en, ên, lá sen, con nhện. 
Gv nhận xét
1. Ổn định:
2. Bài cũ: 2Hs lên bảng làm, cả lớp làm bảng con x+18 = 52. x+24 =62
Giáo viên nhận xét, ghi điểm.
15
3
3. Bài mới: GT - Tiết 2: Luyện tập
Luyện đọc:
- Hs lần luợt phát âm: en, ên, lá sen, con nhện. 
Đọc từ (tiếng) ứng dụng 
Đọc câu ứng dụng:
- Hs quan sát tranh minh hoạ câu ứng dụng: Nhà Dế Mèn ở gần bãi cỏ non. Cịn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá chuối.
- Nhận biết tiếng cĩ âm mới, đọc câu ứng dụng 
- Gv đọc mẫu câu ứng dụng.
3. Bài mới: GT ghi bảng “13 trừ đi một số 13-5”
HDHs thực hiện phép trừ dạng 13 – 5 và lập bảng trừ (13 trừ đi một số)
Gv hướng dẫn Hs thao tác trên que tính 
1chục que tính và 3 que tính là mấy que tính?
13 que tính lấy 5 que tính cịn mấy que tính?
Nêu phép tính tìm kết quả.
Viết kết quả vào phép tính.
13 – 5 = 8
HD đặt tính theo cột dọc 13 – 5 theo cột dọc 5 viết thẳng cột với 3 ở cột đơn vị.
Viết dấu phép tính rồi kẻ vạch ngang 
-
 13
 5
 8
13 trừ 5 bằng 8 viết 8 thẳng cột với 3và 5
Lập bảng 13 trừ đi một số
13 – 4 = 9
13 – 5 = 8 ,
Hs đọc thuộc bảng trừ
8
4
Luyện viết:
- Hs viết: en, ên, lá sen, con nhện. vào vở tập viết.
Bài 1: Tính 
- Gv nêu yêu cầu bài 
- Hs làm vào phiếu. Hs làm trên bảng.
- Gv nhận xét
Bài 2: Tính 
- Gv nêu yêu cầu bài 
- Hs làm bảng con. Hs làm trên bảng.
- Gv nhận xét
10
5
Luyện nĩi:
- Hs luyện nĩi câu theo chủ đề: 
Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới.
- Cho Hs quan sát tranh minh hoạ và nhận biết tranh vẽ gì?Hs đọc Chủ đề phần luyện nói (Cá nhân, lớp)
Hs luyện đọc cả bài
Bài 4:
- Hs đọc đề toán và nêu yêu cầu bài toán.
- Tĩm tắt bài tốn:
- Cả lớp làm vào vở, Hs làm vào bảng phụ lên trình bày.
- Gv nhận xét.
BT3: Hs khá giỏi làm.
- Gv nhận xét.
3
6
4. Củng cố - dặn dị: Hs nhắc lại bài, Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau.
-------------------------------------˜«™------------------------------------
TIẾT 4
NHĨM TRÌNH ĐỘ 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 2
MÔN
Tốn
Chính tả 
TÊN BÀI
Phép cộng trong phạm vi 6
Sự tích cây vú sữa
I/ 
MỤC TIÊU:
- Thuộc bảng cộng, biết làm tính cộng trong phạm vi 6. 
- Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. 
Hs Làm bài 1, 2 (cột 1, 2, 3), 3 (cột 1, 2), 4 
- Giáo dục Hs tính nhanh nhẹn khi học toán và yêu thích môn học.
- Nghe – viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.
- Làm được BT2; BT(3) a 
- Hs trình bày bài viết sạch đẹp.
II/ 
CHUẨN BỊ:
- Bộ đồ dùng học tập toán lớp 1
- Mô hình phù hợp với bài học.
Bảng phụ viết nội dung bài tập 2, 3
Bảng con, vở
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tg
Hđộg
NHĨM TRÌNH ĐỘ 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 2
1
4
1
2
1. Ổn định:
2. Bài cũ: 2Hs lên bảng làm, cả lớp làm bảng con
3+2= 4-3= 
5-4= 5-5= Gv nhận xét ghi điểm. 
1. Ổn định:
2. Bài cũ: 2Hs viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con: vươn vai, vương vãi,
Gv nhận xét – ghi điểm
10
3
3. Bài mới: Giới thiệu bảng cộng trong p vi 6
* Dạy bảng cộng trong phạm vi 6:
+ Cho Hs lấy 5 hình tam giác, thêm 1 hình tam giác nữa.
- Đặt đề toán
- Bài toán này có thể thực hiện phép tính gì? ( 5 + 1 = 6)
- Có cách đặt đề khác? 
- Thực hiện phép tính thứ hai:
 1 + 5 = 6
- Cho Hs nhận xét 2 cặp phép tính này? (giống nhau - khác nhau)
+ Hình thành các phép tính còn lại: 
- Cho Hs đẩy 1 hình tam giác kia lại gần 5 hình tam giác kia, tự tách làm 2 phần, nhìn vào số hoa, tự lập đề toán rồi viết phép tính vào bảng con.
- Gv gắn kết quả vào bảng cài: 
 4 + 2 = 6, 2 + 4 = 6, 3 + 3 = 6
* Cho Hs đọc và học thuộc bảng cộng: 
3. Bài mới: GT ghi bảng- Sự tích cây vú sữa
HDHs chuẩn bị:
- Gv treo bảng phụ đã viết đoạn văn, rồi đọc đoạn văn.
- Từ các cành lá, những đài hoa xuất hiện như thế nào?
- Quả trên cây xuất hiện ra sao?
- Bài chính tả có mấy câu?
- Những câu nào có dấu phẩy?
- Hs phát hiện tiếng khó và luyện viết vào bảng con: cành láø, đài hoa, trổ ra, nở trắng,
Hs viết bài vào vở:
- Gv đọc cho Hs viết:
- Hs viết bài vào vở 
- Hs chữa lỗi, gạch chân những tiếng viết sai bằng bút chì rồi viết tiếng đúng ra lề lỗi.
Gv theo dõi, uốn nắn.
10
4
1. Tính: 
- Hs làm bảng con Gv nhận xét.
- Chấm bài, nhận xét
10
5
2. Tính: (chỉ cần làm cột 1, 2, 3)
- Hs nêu miệng.
Gv nhận xét
3. Tính: (chỉ cần làm cột 1, 2)
- Hs làm bảng con + bảng lớp.
4 + 1 + 1 = 5 + 1 + 0 = 
3 + 2 +1 = 4 + 0 + 2 =
Bài 2: Tìm 3 chữ bắt đầu bằng c, 3 chữ bắt đầu bằng k 
- Gv treo bảng phụ.
- 1Hs nêu yêu cầu bài.
- 2Hs thi điền nhanh kết quả. 
- người cha, con nghé, suy nghĩ, ngon miệng.
- 2Hs nhắc lại quy tắc: ng/ngh.
4. Viết phép tính thích hợp
- Hs nêu nội dung bài toán:
- Hs làm vở.
4
+
2
=
6
3
+
3
=
6
Chấm điểm nhận xét. Sửa bài tập
Bài 3 (b): Điền vào chỗ trống; ac hay at? 
- Treo 3 băng giấy viết nội dung bài 3b.
- 1Hs đọc yêu cầu bài. 
- 3 nhóm, mỗi nhóm 4 em lên bảng thi tiếp sức
- Cả lớp chữa bài.
4
8
4. Củng cố - dặn dị: Hs nhắc lại bài, Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau.
Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2011
TIẾT 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 2
MÔN
Tiếng Việt
Tốn
TÊN BÀI
in un
33 - 5
I/ 
MỤC TIÊU:
- Đọc được: in, un, đèn pin, con giun; từ và câu ứng dụng. Hs khá giỏi biết đọc trơn.
- Viết được: in, un, đèn pin, con giun.
- Luyện nói từ 2 -– 4 câu theo chủ đề: Nói lời xin lỗi.
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 33 – 5.
- Biết tìm số hạng chưa của một tổng. (đưa về phép trừ dạng 33 – 5
- Bài tập cần làm: Bài1, Bài2 (a), Bài3, (a,b) Bài 4.
- Hs biết vận dụng vào thực tế
II/ 
CHUẨN BỊ:
Tranh sgk
Sgk, vở tv, bảng con, bảng cài.
- Gv: Que tính chục, que tính rời.
- Hs: que tính, bảng con.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tg
Hđộg
NHĨM TRÌNH ĐỘ 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 2
1
5
1
2
1. Ổn định:
2. Bài cũ: 2Hs đọc bài: en, ên, lá sen, con nhện. Đọc câu ứng dụng.
2Hs lên bảng viết, Cả lớp viết bảng con: en, ên, lá sen, con nhện.
Gv nhận xét đđ 
1. Ổn định:
2. Bài cũ: 1Hs đọc bảng trừ: 13 trừ đi một số.
2Hs lên bảng tính, cả lớp làm vào bảng con. 13 – 4 =, 13 – 6 = 13 – 5 =, 13 – 7 =
Gv nhận xét
5
3
3. Bài mới: Giới thiệu bài: in, un
Dạy vần in 
Nhận diện vần
Hs so sánh vần in với ên
Nêu cấu tạo vần in
Cài bảng vần in
Đánh vần, đọc trơn vần in 
Gv nhận xét sửa sai cho Hs
Muốn cĩ tiếng pin ta thêm âm gì?
Hs cài bảng tiếng pin 
Nêu cấu tạo đánh vần, đọc trơn tiếng pin Gv cho Hs quan sát tranh giới thiệu từ khĩa.
Muốn cĩ từ đèn pin ta thêm tiếng gì?
Hs cài bảng từ đèn pin 
Nêu cấu tạo, đọc trơn từ đèn pin 
3. Bài mới: GT ghi bảng “33 – 5 ”
Tổ chức Hs tìm kết quả phép trừ: 33 – 5 
- Gv nêu: Có 33 que tính lấy bớt 5 que tính còn lại bao nhiêu que tính?
- Muốn biết còn lại bao nhiêu que tính ta làm như thế nào?
- Hs thực hành lấy 33 trừ 5bằng 28 que tính.
- 1Hs lên bảng đặt tính rồi tính, nêu cách tính. Cả lớp làm bảng con.
 33
 5
 2 8
- 
 + 3 không trừ được 5, lấy 
 13 trừ 5 bằng 8, viết
 8 nhớ 1
 + 3 trừ 1 bằng 2, viết 2.
Vậy 33 – 5 = 28
5
4
Dạy vần un
Nhận diện vần
Hs so sánh vần un với in
Nêu cấu tạo vần un
Cài bảng vần un
Đánh vần, đọc trơn vần un 
Gv nhận xét sửa sai cho Hs
Muốn cĩ tiếng giun ta thêm âm gì?
Hs cài bảng tiếng giun
Bài 1: Tính 
- Gv nêu yêu cầu bài
- Cả lớp làm phiếu, 1Hs lên bảng làm.
- Gv nhận xét.
Nêu cấu tạo đánh vần, đọc trơn tiếng giun Gv cho Hs quan sát tranh giới thiệu từ khĩa.
Muốn cĩ từ con giun ta thêm tiếng gì?
Hs cài bảng từ con giun
Nêu cấu tạo,đọc trơn từ con giun 
Bài 2: 
- Gv nêu yêu cầu bài.
- Cả lớp làm bảng con, 1Hs lên bảng làm.
- Gv nhận xét.
6
5
Hướng dẫn viết
Gv viết mẫu lên bảng hướng dẫn quy trình.
Hs viết bảng con chữ : in, un, đèn pin, con giun
Gv nhận xét.
Bài 3: 
- Hs nêu yêu cầu.
- Cả lớp làm bài vào vở. 2Hs lên bảng làm.
- Cả lớp và Gv nhận xét.
6
6
Dạy từ ngữ ứng dụng
Viết lên bảng
Hs tìm tiếng cĩ vần mới gạch chân 
Đánh vần, đọc trơn từ ngữ ứng dụng (cá nhân, nhĩm lớp)
Gv giải nghĩa từ ngữ ứng dụng.
Đọc mẫu tồn bài
Bài 4:
- Gv nêu yêu cầu bài.
- Cả lớp làm nháp, 1Hs lên bảng làm.
- Gv nhận xét.
4
8
4. Củng cố - dặn dị: Hs nhắc lại bài, Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau.
TIẾT 2
NHĨM TRÌNH ĐỘ 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 2
MÔN
Tiếng Việt
Tập đọc 
TÊN BÀI
in un
Mẹ
I/ 
MỤC TIÊU:
- Đọc được: in, un, đèn pin, con giun; từ và câu ứng dụng. Hs khá giỏi biết đọc trơn.
- Viết được: in, un, đèn pin, con giun.
- Luyện nói từ 2 -– 4 câu theo chủ đề: Nói lời xin lỗi.
- Đọc đúng, rõ ràng tồn bài; Biết đọc liền mạch các từ, cụm từ trong câu.
- Biết ngắt nhịp đúng câu thơ lục bát (2/4 và 4/4; riêng dịng 7,8 ngắt 3/3 và 3/5). 
Cảm nhận được nỗi vất vả và tình thương bao la của mẹ dành cho con. (trả lời được các CH trong SGK; thuộc 6 dịng thơ cuối).
- Hs biết được nỗi vất vả và tình thương của mẹ dành cho con.
* GDMT: Hs trả lời câu hỏi trong SGK chú ý câu 2. Từ đó giúp các em trực tiếp cảm nhận được cuộc sống gia đình tràn đầy tình yêu thương của mẹ.
II/ 
CHUẨN BỊ:
Tranh sgk, vở tv, bảng con, bảng cài.
- Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK. Bảng lớp ghi sẵn đoạn HD học sinh luỵên đọc.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tg
Hđộg
NHĨM TRÌNH ĐỘ 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 2
1
5
1
2
1. Ổn định:
2. Bài cũ: Hs nhắc bài tiết 1: Phát âm từ: in, un, đèn pin, con giun. 
Gv nhận xét
1. Ổn định:
2. Bài cũ: Hs đọc truyện: Sự tích cây vú sữa và trả lời câu hỏi.
10
3
3. Bài mới: Luyện đọc:
- Hs lần luợt phát âm: in, un, đèn pin, con giun. 
- Đọc từ (tiếng) ứng dụng 
3. Bài mới: GT ghi bảng-Bàn tay dịu dàng
Luyện đọc
- Gv đọc mẫu.
- HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa.
6
4
- Đọc câu ứng dụng:
- Hs quan sát tranh minh hoạ câu ứng dụng: 
Ủn à ủn ỉn
Chín chú lợn con
Ăn đã no trịn
Cả đàn đi ngủ.
- Nhận biết tiếng cĩ âm mới, đọc câu ứng dụng 
- Gv đđọc mẫu câu ứng dụng.
Tìm hiểu bài 
- Hs đọc thầm trả lời câu hỏi 
* Đọc đoạn 1
1. Hình ảnh nào cho biết đêm hè rất oi bức? (Con ve cũng mệt vì hè nắng oi).
* Đọc thầm đoạn 2
2. Mẹ làm gì để con ngủ ngon giấc? (Vừa đưa võng hát ru, vừa quạt cho con mát).
*GDMT: Từ đó giúp các em trực tiếp cảm nhận được cuộc sống gia đình tràn đầy tình yêu thương của mẹ.
7
5
Luyện viết:
- Hs viết: in, un, đèn pin, con giun. vào vở tập viết.
* Đọc thầm cả bài: Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào? (những ngôi sao thức trên bầu trời đêm, ngọn gió mát lành).
8
6
Luyện nĩi:
- Hs luyện nĩi câu theo chủ đề: 
Nói lời xin lỗi.
- Cho Hs quan sát tranh minh hoạ và nhận biết tranh vẽ gì?Hs đọc Chủ đề phần luyện nói 
Hs luyện đọc cả bài
* Luyện đọc lại
- Học thuộc lòng 6 dịng thơ cuối.
- Hs nhẩm 2, 3 lượt 6 dịng thơ cuối
- Thi đọc thuộc lòng 6 dịng thơ cuối
3
7
4. Củng cố - dặn dị: Hs nhắc lại bài, Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau.
-------------------------------------˜«™------------------------------------
TIẾT 3
NHĨM TRÌNH ĐỘ 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 2
MÔN
Tốn
Tập viết 
TÊN BÀI
Phép trừ trong phạm vi 6
Chữ hoa K
I/ 
MỤC TIÊU:
- Thuộc bảng trừ biết làm tính trừ trong phạm vi 6. 
- Biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ. Hs Làm bài 1, 2 , 3 (cột 1, 2), 4.
- Giáo dục Hs tính nhanh nhẹn khi học toán và yêu thích môn học.
- Viết đúng chữ hoa K (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Kề (k dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Kề vai sát cánh (3 lần)
- Hs khá, giỏi viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở Tập viết 2
- Hs viết đẹp, đều chữ cái và câu ứng dụng.
II/ 
CHUẨN BỊ:
- Các nhóm đồ vật, mô hình phù hợp với tranh vẽ của bài học.
- SGK, bảng con, vở tốn.
Mẫu chữ hoa K
Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ trên dòng kẻ li: Kề 1 dòng. Kề vai sát cánh. 2 dòng.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tg
Hđộg
NHĨM TRÌNH ĐỘ 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 2
1
4
1
2
1. Ổn định:
2. Bài cũ: 1Hs lên bảng làm
Cả lớp làm bảng con 
+
+ 
+ 
 5 4 3 
 1 2 3 5
Gv nhận xét
1. Ổn định:
2. Bài cũ: Kiểm tra phần viết bài ôn tập của Hs 
- Gv nhận xét đđ 
7
3
3. Bài mới: 
Giới thiệu bảng trừ trong p vi 6
+ Dạy phép tính: 6 – 1= 5
- Cho Hs lấy 6 hình tam giác, bớt 1 hình tam giác bằng cách tách ra 1 hình tam giác:
- Trên bảng còn mấy hình tam giác?
- Nêu lại bài toán: 6 hình tam giác, bớt 1 hình tam giác còn 5 hình tam giác.
- Cho Hs nhắc lại.
- Ta viết như sau: 6 bớt 1 còn 5, viết là: 6 – 1 = 5
- Hs nhắc lại: 6 – 1 = 5
- Thực hiện phép tính thứ hai? (6 – 5 = 1)
+ Thành lập các phép tính khác:
- Cho Hs lấy 6 hình tam giác, sau đó tự bớt hình tam giác bằng cách tách thành 2 phần. Nhìn vào số hình tam giác trên bàn của mình, tự đặt đề toán, rồi lập phép tính vào bảng cài. 
 6 – 1 = 5 6 – 5 = 1
 6 – 2 = 4 6 – 4 = 2 
 6 – 3 = 3 6 – 3 = 3
- Cho Hs học thuộc bảng trừ phạm vi 6.
3. Bài mới: GT ghi bảng-Chữ hoa K
HD viết chữ hoa.
HDHs quan sát và nhận xét chữ K
- Gv treo mẫu chữ lên bảng.
- Hs quan sát, nhận xét
+ Chữ hoa K cao mấy li?
+ Chữ hoa K gồm mấy nét?
6
4
1. Tính:
- Hs làm bảng con + b lớp
Gv nhận xét.
- Gv hướng dẫn cách viết.
- Gv vừa viết mẫu trên bảng vừa nêu lại cách viết. 
- Hs tập viết trên bảng con: K
7
5
2. Tính:
- Hs nêu miệng. Đọc lại toàn bộ (các phép tính bài 2)
Gv nhận xét.
HD viết câu ứng dụng
Kề vai sát cánh 
- Giúp Hs hiểu câu ứng dụng.
GDMT: Ý thức giữ gìn trường lớp học luơn sạch đẹp.
- Hs quan sát và nêu nhận xét về: 
+ Độ cao các chữ cái.
+ Cách đặt dấu thanh.
+ Khoảng cách giữa các chữ.
- Gv viết mẫu chữ: Kề
 Hs tập viết chữ Kề vào bảng con.
12
6
3. Tính: (chỉ cần làm cột 1, 2)
- Hs làm sách, nêu kết quả các bước thực hiện.
6 – 4 – 2 = 6 – 2 – 1 = 
6 – 2 – 4 = 6 – 1 – 2 =
4. Viết phép tính thích hợp
- Hs nêu nội dung bài toán:
- Hs làm vở - nộp vở.
6
-
1
=
5
6
-
2
=
4
Chấm điểm nhận xét. Sửa bài tập
Hướng dẫn viết vở
Hs viết bài vào vở
Gv chấm bài nhận xét.
3
7
4. Củng cố - dặn dị: Hs nhắc lại bài, Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau.
TIẾT 4
NHĨM TRÌNH ĐỘ 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 2
MÔN
Mĩ thuật
Mĩ thuật 
TÊN BÀI
Vẽ tự do
VẼ THEO MẪU: Vẽ lá cờ tổ quốc hoặc cờ lễ hội
I/ 
MỤC TIÊU:
- Tìm, chọn nội dung đề tài.
- Vẽ được bức tranh đơn giản cĩ nội dung gắn với đề tài và vẽ màu theo ý thích.
- Hs khá giỏi: Vẽ được bức tranh cĩ nội dung phù hợp với đề tài đã chọn, hình vẽ sáp xếp cân đối, màu sắc phù hợp.
- Nhận biết được hình dáng, màu sắc của một số loại cờ. Biết cách vẽ lá cờ.
-Vẽ được một lá cờ tổ quốc hoặc cờ lễ hội
- Hs khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
II/ 
CHUẨN BỊ:
Gv: Sưu tầm một số tranh về nhiều đề tài khác nhau.
Hs: Vở tâp vẽ 1, bút chì, tẩy, màu.
- Gv: Vài đồ dùng cĩ trang trí
- Hs: Vở tập vẽ, chì, màu
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tg
Hđộg
NHĨM TRÌNH ĐỘ 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 2
1
4
1
2
1. Ổn định:
2. Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập của Hs
5
3
3. Bài mới: GT ghi bảng-Vẽ tự do.
Quan sát nhận xét
Gv giới thiệu: Vẽ tranh tự do (hay vẽ theo ý thích) chọn và vẽ một đề tài mình thích như: phong cảnh, chân dung, tĩnh vật 
3. Bài mới: GT ghi bảng-VTM:Vẽ lá cờ tổ quốc hoặc cờ lễ hội
Quan sát nhận xét 
Hs xem một số loại cờ dể nhận biết: Cờ tổ quốc hình chữ nhật, nền đỏ cĩ ngơi sao năm cánh màu vàng ở giữa.
Cờ lễ hội cĩ nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau.
5
4
HD cách vẽ 
Hs quan sát một số tranh để nhận biết về nội dung,cách vẽ hình,vẽ màu.
Gv đặt câu hỏi để Hs nhận xét.
Tranh này vẽ những gì? 
Màu sắc trong tranh thế nào?
Đâu là hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong 
tranh?
HD cách vẽ lá cờ
Gv vẽ phác họa hình dáng lá cờ lên bảng
Để Hs nhận ra tỉ lệ nào là vừa.
- Vẽ hình lá cờ vừa với phần giấy.
- Vẽ ngơi sao ở giữa nền cờ
- Vẽ màu:
Nền màu đỏ tươi.
Ngơi sao màu vàng.
Cờ lễ hội
20
5
Thực hành
Hs chọn đề tài.
Vẽ hình và vẽ màu theo ý thích.
Thực hành
Hs vẽ lá cờ tập vẽ
Vẽ màu đều tươi sáng.
5
6
4. Nhận xét đánh giá :
Hs nhận xét bài của bạn.
Chọn bài mà mình thích.
Gv nhận xét bài của Hs.
Nhận xét tiết học.
Chuẩn bị tiết sau.
4. Nhận xét đánh giá:
Hs nhận xét bài của bạn.
Chọn bài mà mình thích.
Gv nhận xét bài của Hs.
Nhận xét tiết học. Chuẩn bị tiết sau.
-------------------------------------˜«™------------------------------------
Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2011
TIẾT 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 2
MÔN
Tiếng Việt
Tốn
TÊN BÀI
iên yên
53 - 15
I/ 
MỤC TIÊU:
- Đọc được: iên, yên, đèn điện, con yến; từ và câu ứng dụng. Hs khá giỏi biết đọc trơn.
- Viết được: iên, yên, đèn điện, con yến.
- Luyện nói từ 2 -– 4 câu theo chủ đề: Biển cả
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 53-15.
- Biết tìm số bị trừ, dạng x – 18 = 9.
- Biết vẽ hình vuông theo mẫu (vẽ trên giấy ô li).
- Bài tập cần làm: Bài 1 (dòng1), Bài 2, Bài 3 (a), Bài 4.
- Hs biết vận dụng vào thực tế.
II/ 
CHUẨN BỊ:
Tranh sgk, bảng ơn.
Sgk, vở tv, bảng con.
Gv: 5 bó 1 chục que tính và 3 que tính rời.
Hs: que tính, bảng con
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tg
Hđộg
NHĨM TRÌNH ĐỘ 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 2
1
5
1
2
1. Ổn định:
2. Bài cũ: 2Hs đọc bài: in, un, con giun. 
Đọc câu ứng dụng.
2Hs lên bảng viết, Cả lớp viết bảng con: in, un, con giun. Gv nhận xét đđ 
1. Ổn định:
2. Bài cũ: 1Hs lên bảng làm, cả lớp làm vào b.con: Gv nhận xét đđ 
8
3
3. Bài mới: Giới thiệu bài: iên, yên
Dạy vần iên
Nhận diện vần
Hs so sánh vần iên với in
Nêu cấu tạo vần iên
Cài bảng vần iên
Đánh vần, đọc trơn vần iên 
Gv nhận xét sửa sai cho Hs
Muốn cĩ tiếng điện ta thêm âm gì?
Hs cài bảng tiếng điện
Nêu cấu tạo đánh vần, đọc trơn tiếng điện Gv cho Hs quan sát tranh giới thiệu từ khĩa.
Muốn cĩ từ đèn điện ta thêm tiếng gì?
Hs cài bảng từ đèn điện 
Nêu cấu tạo,đọc trơn từ đèn điện 
3. Bài mới: GT ghi bảng “53 - 13”
Giới thiệu phép trừ: 53 – 15
- Gv giới thiệu: Có 53 que tính lấy bớt 15 que tính hỏi còn bao nhiêu que tính? Muốn biết còn bao nhiêu que tính ta làm như thế nào?
- Viết lên bảng 53 – 15 =
- Hs thực hành tính trên que tính sau đó đọc kết quả.
- 1Hs lên đặt tính rồi tính, cả lớp làm bảng con.
 53 
 15
 38
- 
 . 3 khơng trừ được 5,
 lấy 13 trừ 5 bằng 8,
 viết 8, nhớ 1.
 . 1 thêm 1 bằng 2, 5 
 trừ 2 bằng 3, viết 3.
Vậy 53-15 =38
7
4
Dạy vần yên 
Nhận diện vần
Hs so sánh vần yên với iên
Nêu cấu tạo vần yên
Cài bảng vần yên
Đánh vần, đọc trơn vần yên 
Gv nhận xét sửa sai cho Hs
Muốn cĩ tiếng yến ta thêm âm gì?
Hs cài bảng tiếng yến
Nêu cấu tạo đánh vần, đọc trơn tiếng yến Gv cho Hs quan sát tranh giới thiệu từ khĩa.
Muốn cĩ từ con yến ta thêm tiếng gì?
Hs cài bảng từ con yến
Nêu cấu tạo,đọc trơn từ con yến 
Bài 1: Tính 
- Gv nêu yêu cầu bài
- Cả lớp làm phiếu, Hs lên bảng làm.
- Gv nhận xét.
8
5
Hướng dẫn viết
Gv viết mẫu lên bảng hướng dẫn quy trình.
Hs viết bảng con chữ : iên, yên, đèn điện, con yến
Gv nhận xét.
Bài 2: 	
- Gv nêu yêu cầu bài
- Cả lớp làm bảng con, 1Hs lên bảng làm.
- Gv nhận xét.
8
6
Dạy từ ngữ ứng dụng
Viết lên bảng
Hs tìm tiếng cĩ vần mới gạch chân 
Đánh vần, đọc trơn từ ngữ ứng dụng (cá nhân, nhĩm lớp)
Gv giải nghĩa từ ngữ ứng dụng.
Đọc mẫu tồn bài
Bài 3: 
- Hs đọc đề tốn. tóm tắt bài tốn.
- Cả lớp làm bài vào vở. 1 Hs làm bảng phụ, lên trình bày.
- Cả lớp và Gv nhận xét
3
7
4. Củng cố - dặn dị: Hs nhắc lại bài, Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau.
-------------------------------------˜«™------------------------------------
TIẾT 2
NHĨM TRÌNH ĐỘ 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 2
MÔN
Tiếng Việt
Luyện từ và câu
TÊN BÀI
iên yên
Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy
I/ 
MỤC TIÊU:
- Đọc được iên, yên, đèn điện, con yến; tư ø- câu ứng dụng. Hs khá giỏi biết đọc trơn.
- Viết được: iên, yên, đèn điện, con yến.
- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Biển cả
- Biết ghép tiếng theo mẫu để tạo các từ chỉ tình cảm gia đình, biết dùng một số từ tìm được để điền vào chỗ trống trong câu (BT1, BT2); nói được 2, 3 câu về hoạt động của mẹ và con được vẽ trong tranh (BT3).
- Biết đặt dấu phẩy vào chỗ hợp lí trong câu ( BT4 – chọn 2 trong số 3 câu).
- Hs vận dụng để làm tốt các bài tập.
* GDMT: Giáo dục Hs có tình cảm yêu thương, gắn bó với gia đình.
II/ 
CHUẨN BỊ:
Tranh sgk, bảng ơn
Sgk, vở tv, bảng con.
- Bảng phụ viết nội dung bài tập 1 (3lần), 3 câu văn bài tập 2.- Vở bài tập
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tg
Hđộg
NHĨM TRÌNH ĐỘ 1
NHĨM TRÌNH ĐỘ 2
1
4
1
2
1. Ổn định:
2. Bài cũ: Hs nhắc bài tiết 1: Phát âm từ: iên, yên, đèn điệ

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 12.doc