Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần lễ 17 (dạy thêm)

Lịch sử

 Ôn tập

I. MỤC TIÊU:

 1.Học xong bài này HS biết :

- Hệ thống lại các giai đoạn lịch sử đã học.

-Nhớ các sự kiện lịch sử theo thời gian .

-Kính trọng và biết ơn các nhân vật lịch sử .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

 

doc 2 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 07/01/2020 Lượt xem 137Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần lễ 17 (dạy thêm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lịch sử
	Ôn tập
I. MỤC TIÊU:
	1.Học xong bài này HS biết : 
- Hệ thống lại các giai đoạn lịch sử đã học. 
-Nhớ các sự kiện lịch sử theo thời gian . 
-Kính trọng và biết ơn các nhân vật lịch sử .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ 
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
HĐ
Giáo viên
Học sinh
1
2
3
1.Kiểm tra bài cũ: 
+Nêu tình hình nước ta cuối thời Trần? 
- Nhận xét , ghi điểm 
 2. Bài mới
Giới thiệu bài: 
Buổi đầu dựng nước và giữ nước.
+Buổi đầu dựng nước và giữ nước của nhân dân ta bắt đầu vào khoảng thời gian nào? 
- Vào thời gian đo ùnước ta có tên là gì ? 
2- Giai đoạn 179 TCN -938 . Nêu các sự kiện lịch sử tiêu biểu của GĐ 179 TCN- 938. 
- Ghi bảng ,giúp HS hệ thống lại các kiến thức quan trọng . 
Giai đoạn từ năm 938-1009 
- Nêu các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược có trong GĐ này? 
Nước Đại Việt thời Lý: 
* Giai đoạn 1009-1226 
- Hệ thống lại cho Hs biết sự phồn thịnh của đất nước ta thời Lý và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược lần thứ hai (1075-1077) 
Nước Đại Việt thời Trần 
- Nhà Trần thành lập như thế nào? 
- Nêu lại nhửng việc Nhà Trần đã làm cho nhân dân ta? 
- Nêu tình hình nước ta cuối thời Trần? 
- Hệ thống lại câu trả lời của HS 
Nhận xét chung giờ học 
Củng cố – dặn dò 
Yêu cầu HS xem lại bài để chuẩn bị thi học kì I
+ 2HS trả lời 
-1Hs đọc bài học 
Lớp nhận xét 
+ HS nêu:Khoảng 700 năm TCN đến năm 938 TCN 
- Nước ta có tên là nước Văn Lang , sau nước Văn Lang là Aâu Lạc.
- HS thảo luận nhóm 4 , cùng nhau hệ thống lại các sự kiện LS tiêu biểu. 
- Các nhóm trình bày trước lớp 
-Hs nêu lại: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân na7m 968 
-Chống quân xâm lược lần thứ nhất 981.
- HS nhắc lại những kiến thức cơ bản trong GĐ này. 
- HS thảo luận nhóm 4 
- Đại diện nhóm trình bày 
-Nhóm khác nhận xét 
Địa lý
	Ôn tập
I. MỤC TIÊU:
	1.Học xong bài này HS biết : 
- Hệ thống kiến thức cơ bản về thiên nhiên và con người ở miền núi và Trung Du . 
 - So sánh được sự khác nhau về đặc điểm địa hình giữa miền núi và Trung Du . 
- Hệ thống được các kiến thức về đồng bằng Bắc Bộ 
Yêu quý các miền quê của đất nước. 
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Phiếu học tập 
Đặc Điểm
Hoàng Liên Sơn
Tây Nguyên
Thiên nhiên
Địa hình
Địa hình
Con người
Khí hậu
Khí hậu
Dân tộc
Dân tộc
Trang phục
Trang phục
Lễ hội
Lễ hội
Hoạt động sản xuất
Hoạt động sản xuất
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 
HĐ
Giáo viên
Học sinh
1
2
3
1.Kiểm tra bài cũ: 
+Trình bày những đặc điểm tiêu biểu về thủ đô Hà Nội? 
- Nhận xét , ghi điểm 
 2. Bài mới
Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu tiết hoc 
1- Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con gnười miền núi và Trung Du 
- Yêu cầu HS thảo luận và điền vào phiếu học tập đã chuẩn bị.
- Nhận xét chung KQ của các nhóm 
- Giúp Hs hệ thống lại kiến thức 
2- Đặc điểm địa hình và con ngưới ở ĐBBB 
- Nêu những đặc điểm tiêu biểu về địa hình của vùng ĐBBB?
- Chủ nhân của làng quê ĐBBBlà ai ? 
- Nêu những nét tiêu biểu về hạot động sản xuất của người dân ở ĐBBB? 
* Giúp Hs hệ thống lại kiến thức 
Củng cố – dặn dò 
Hệ thống lại nội dung bài học 
Yêu cầu HS về nhà xem lại bài chuẩn bị thi học kì I. 
+ 2HS trả lời 
-1Hs đọc bài học 
Lớp nhận xét 
- HS thực hiện theo yêu cầu nhóm 4
- Đại diện các nhóm đưa ra kết quảthảo luận trình bày trước lớp. 
_ Trao đổi nhóm 2 và trả lời trước lớp 
- Cả lớp cùng bổ sung cho bạn 
- HS thảo luận nhóm 4 
- Đại diện nhóm trình bày 
-Nhóm khác nhận xét 

Tài liệu đính kèm:

  • docT17 them.doc