Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 31 - Trường TH Phú Cường B

I.Mục tiêu:

-Hs đọc đúng, đọc trơn bài Đọc trơn cả bài. Đọc đúng từ ngữ: ngưỡng cửa, nơi này, quen, dắt vòng, đi men.

II.Chẩn bị:

-Giáo viên: Sgk,

-Học sinh: bảng con, sgk, vở luyện viết.

-Dự kiến phương pháp: Thực hành, trò chơi, nhóm học tập.

III.Các hoạt động dạy học

 

doc 11 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 09/01/2020 Lượt xem 154Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 31 - Trường TH Phú Cường B", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH BÁO GIẢNG
Tuần 31
Ngày, tháng
Môn
Tiết
Tên bài dạy
Thứ Hai
08/04/2013
Tập đọc
31
Ngưỡng cửa
Tập đọc
32
Ngưỡng cửa
RLCV
78
Luyện viết bài Ngưỡng cửa
Thứ Ba
09/04/2013
Tập đọc
33
Luyện đọc bài chuyện ở lớp, mèo con đi học, người bạn tốt, ngưỡng cửa
Tập đọc
34
Toán
78
Luyện tập
Thứ Tư
10/04/2013
TIẾT BỘ MÔN
Thứ Năm
11/04/2013
Tập đọc
35
Kể cho bé nghe
Toán 
79
Đồng hồ thời gian + thực hành
RLCV 
79
Luyện viết bài Kể cho bé nghe
Thứ Sáu
12/04/2013
Tập đọc
36
Hai chị em
Toán 
80
Luyện tập
RLCV
80
Luyện viết bài Hai chị em
Thứ hai, ngày 08 tháng 04 năm 2013
Môn: tập đọc (tiết 31-32)
Bài: Ngưỡng cửa
Tiết: 3,4
I.Mục tiêu:
-Hs đọc đúng, đọc trơn bài Đọc trơn cả bài. Đọc đúng từ ngữ: ngưỡng cửa, nơi này, quen, dắt vòng, đi men..
II.Chẩn bị:
-Giáo viên: Sgk,
-Học sinh: bảng con, sgk, vở luyện viết.
-Dự kiến phương pháp: Thực hành, trò chơi, nhóm học tập.
III.Các hoạt động dạy học
Tiến trình
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định: 1’
2. Ôn tập
2.1 GTB: 1’
2.2 Luyện đọc
33’
2.3 Vở bài tập
30’
3.Củng cố: 4’
4.Dặn dò: 1’
Lớp hát
Tiết 1
Ôn tập bài Ngưỡng cửa
-Ôn các vần đã học
-Hs luyện đọc nhóm đôi: 
-Các nhóm đọc bài
Giáo viên nhận xét
Tiết 2
-Yêu cầu hs làm vở bài tập. 
-Gv sửa vở bài tập.
-Yêu cầu Hs đọc lại bài
-Giáo viên nhận xét.
Trò chơi.
-Thi đua luyện đọc
-Hs chọn ra nhóm đọc đúng nhất.
Lớp hát
-Hs lắng nghe
-HS đọc, cá nhân, nhóm lớp
-Hs luyện đọc.
- HS đọc 
- HS lắng nghe
-hs làm vở bài tập
-Hs sửa vở bài tập
- Hs đọc lại bài
-Hs quan sát lắng nghe. 
-Hs thực hiện
-Hs thực hiện
Môn: RLCV (tiết 78)
Bài: Luyện viết bài Ngưỡng cửa
Ngày dạy: 08/04/2013
Tiết: 5
I.Mục tiêu:
-Ôn lại cho hs kiến thức đã học.
-Rèn cho hs kỹ năng viết đúng bài Ngưỡng cửa.
II.Chẩn bị:
-Giáo viên: Sgk,.
-Học sinh: bảng con, sgk, vở luyện viết.
-Dự kiến phương pháp: Thực hành, trò chơi, nhóm học tập.
III.Các hoạt động dạy học
Tiến trình
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định: 1’
2. Ôn tập
2.1 GTB: 1’
2.2 Luyện đọc
2.3 Luyện viết
30’
3.Củng cố: 4’
4.Dặn dò: 1’
Lớp hát
Ôn tập bài Ngưỡng cửa
-Hs luyện đọc nhóm đôi: 
-Yêu cầu Hs viết bảng con: ngưỡng cửa, nơi này, quen, dắt vòng, đi men 
-Yêu cầu Hs viết vào vở Luyện viết
 -Giáo viên chấm và nhận xét một số tập.
Trò chơi: Viết đúng đẹp
-Giáo viên phát cho mổi đội 10 hoa điểm 10. Giáo viên đọc các tiếng, từ có chức nét Hs sai nhiều nhất. Đội nào có số bạn sai nhiều nhất là đội bị mất 1 hoa điểm 10.
-Dặn Hs đọc lai bài.
Lớp hát
-Hs lắng nghe
-Hs thực hiện
-Hs viết
-Hs viết cỡ chữ nhỏ.
- Hs nộp bài
-Hs thực hiện
-Hs thực hiện
Thứ ba, ngày 09 tháng 04 năm 2013
Môn: Ôn tập đọc (tiết 33-34)
Luyện đọc bài : chuyện ở lớp, mèo con đi học
Tiết: 3,4
I.Mục tiêu:
-Ôn lại cho hs kiến thức đã học.
-Hs đọc đúng, đọc trơn bài: chuyện ở lớp, mèo con đi học, người bạn tốt, ngưỡng cửa.
II.Chẩn bị:
-Giáo viên: Sgk,
-Học sinh: bảng con, sgk,.
-Dự kiến phương pháp: Thực hành, trò chơi, nhóm học tập.
III.Các hoạt động dạy học
Tiến trình
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định: 1’
2. Ôn tập
2.1 GTB: 1’
2.2 Luyện đọc
33’
2.3 Thi đọc
30’
3.Củng cố: 4’
4.Dặn dò: 1’
Lớp hát
Tiết 1
Ôn tập bài chuyện ở lớp, mèo con đi học, người bạn tốt, ngưỡng cửa.
-Yêu cầu Hs đọc lại bài chuyện ở lớp, mèo con đi học,người bạn tốt,ngưỡng cửa
-Hs luyện đọc nhóm đôi: 
-Các nhóm đọc bài
Giáo viên nhận xét
Tiết 2
-Yêu cầu các nhón thi đọc. 
-Yêu cầu Hs nhận xét.
-Giáo viên nhận xét.
-Gọi học đọc lại các bài được ôn
-Dặn học sinh đọc lại bài.
Lớp hát
-Hs lắng nghe
-HS đọc cá nhân
-Hs luyện đọc.
- HS đọc 
- HS lắng nghe
-Hs thi đọc
-Hs nhận xét
-Hs quan sát lắng nghe. 
-Hs thực hiện
-Hs thực hiện
Môn: Toán (tiết 78)
Bài: Luyện tập
Ngày dạy: 09/04/2013
Tiết: 5
I.Mục tiêu:
- Rèn cho Hs kỹ năng thực hành cộng, trừ số có 2 chữ số, đặt tính và làm tính trừ (không nhớ) số có hai chữ số vào giải toán.
II.Chẩn bị:
Giáo viên: Vở bài tập, sgk, bảng phụ.
Học sinh: Vở bài tập, sgk, bảng con 
Dự kiến phương pháp: Tthực hành, hỏi đáp, trò chơi.
III.Các hoạt động dạy học
Tiến trình
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định 1’
2. Ôn tập
2.1 GTB 1’
2.2 ôn kiến thức
10’
2.3 thực hành
18’
3. Củng cố 4’
4. Dặn dò 1’
-Lớp hát
Luyện tập
-Yêu cầu Hs nhắc lại cách đặt tính.
-Yêu cầu Hs nhắc lại cách thực hiện phép tính 77-21, 21+56
-Yêu cầu Hs làm Vở bài tập toán
-Yêu cầu Hs sửa bài
-Yêu cầu Hs nhận xét
-Giáo viên nhận xét
Cùng bạn sửa sai
-Cho hs kiểm bài chéo lẫn nhau và cùng sửa lại các bài chưa đúng.
-Dặn Hs đọc lại bài
-lớp hát
-HS nêu
-Hs nêu
-Hs làm bài
-Hs sửa bài
-HS nhận xét
-Hs lắng nghe
-Hs thực hiện
Hs thực hiện
Thứ tư, ngày 10 tháng 04 năm 2013
Thứ năm, ngày 11 tháng 04 năm 2013
Môn: tập đọc (tiết 35)
Bài: Kể cho bé nghe
Tiết: 3
I.Mục tiêu:
- Rèn cho HS kỹ năng Đọc trơn cả bài, Kể cho bé nghe.
 II.Chẩn bị:
-Giáo viên: Sgk,
-Học sinh: bảng con, sgk, vở luyện viết.
-Dự kiến phương pháp: Thực hành, trò chơi, nhóm học tập.
III.Các hoạt động dạy học
Tiến trình
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định: 1’
2. Ôn tập
2.1 GTB: 1’
2.2 Luyện đọc
12’
2.3 Luyện viết
15’
3.Củng cố: 5’
4.Dặn dò: 1’
Lớp hát
Kể cho bé nghe
-Yêu cầu Hs đọc bài
-Yêu cầu Hs đọc trước lớp
-Yêu cầu Hs nhận xét
-Giáo viên nhận xét, chỉnh sửa
-Gv viết các từ: ầm ĩ, chó vện, chăng dây, ăn no, quay tròn, nấu cơm
-Y/c Hs nhận nhận xét chữ viết của bạn.
-Yêu cầu Hs viết vào VTV.
Trò chơi: Ai nhanh? Ai đúng?
-Dặn Hs đọc lại bài.
Lớp hát
-Hs mở sách
-Hs thực hành nhóm đôi
-Hs đọc trước lớp
-Hs nhận xét
-Hs lắng nghe.
-Hs viết bảng con.
-Hs nhận nhận xét
-Hs thực hiện.
-Hs thực hiện
-Hs thực hiện
Tiết: 4
Môn: Toán (tiết 79)
Bài: Đồng hồ thời gian + thực hành
Ngày dạy: 11/04/2013
I.Mục tiêu:
-Rèn cho Hs kỹ năng đọc giờ đúng, vẽ kim đồng hồ chỉ các giờ đúng trong ngày
II.Chẩn bị:
Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ.
Học sinh: sgk, bảng con
Dự kiến phương pháp: Tthực hành, hỏi đáp, trò chơi.
III.Các hoạt động dạy học
Tiến trình
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định 1’
2. Ôn tập
2.1 GTB 1’
2.2 ôn kiến thức
10’
2.3 thực hành
11’
3. Củng cố 5’
4. Dặn dò 1’
Lớp hát
Đồng hồ thời gian + thực hành
-Y/c hs nhắc lại vị trí của các loại kim chỉ giờ trong đồng hồ.
-Yêu cầu Hs nêu các giờ mà em biết.
-Yêu cầu Hs làm VBT 
-Yêu cầu Hs sửa bài:
-Yêu cầu hs nhận xét.
-Giáo viên nhận xét, chỉnh sửa
Trò chơi: Đố bạn
-Xoay đồng hồ đố bạn.
-Dặn hs xem lại bài
Lớp hát
-Hs thực hiện
-Hs thực hiện
-Hs thực hiện
-4 hs làm bảng lớp.
-1 Hs thực hiện.
-HS lắng nghe
- Hs thực hiện.
-Hs thực hiện
Tiết: 5
Môn: RLHS (tiết 79)
Luyện viết: Kể cho bé nghe
Ngày dạy: 11/04/2013
I.Mục tiêu:
-Ôn lại cho hs kiến thức đã học.
-Rèn cho hs kỹ năng viết đúng bài Kể cho bé nghe.
II.Chẩn bị:
-Giáo viên: Sgk,.
-Học sinh: bảng con, sgk, vở luyện viết.
-Dự kiến phương pháp: Thực hành, trò chơi, nhóm học tập.
III.Các hoạt động dạy học
Tiến trình
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định: 1’
2. Ôn tập
2.1 GTB: 1’
2.2 Luyện đọc
2.3 Luyện viết
30’
3.Củng cố: 4’
4.Dặn dò: 1’
Lớp hát
Ôn tập bài Kể cho bé nghe
-Hs luyện đọc nhóm đôi: 
-Yêu cầu Hs viết bảng con: ầm ĩ, chó vện, chăng dây, ăn no, quay tròn, nấu cơm
-Yêu cầu Hs viết vào vở Luyện viết
 -Giáo viên chấm và nhận xét một số tập.
Trò chơi: Viết đúng đẹp
-Giáo viên phát cho mổi đội 10 hoa điểm 10. Giáo viên đọc các tiếng, từ có chức nét Hs sai nhiều nhất. Đội nào có số bạn sai nhiều nhất là đội bị mất 1 hoa điểm 10.
-Dặn Hs xem lại bài.
Lớp hát
-Hs lắng nghe
-Hs thực hiện
-Hs viết
-Hs viết cỡ chữ nhỏ.
- Hs nộp bài
-Hs thực hiện
-Hs thực hiện
Thứ sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2013
Môn: tập đọc (tiết 36)
Bài: Hai chị em
Tiết: 3
I.Mục tiêu:
- Rèn cho HS kỹ năng Đọc trơn cả bài Hai chị em
II.Chẩn bị:
-Giáo viên: Sgk,
-Học sinh: bảng con, sgk, vở luyện viết.
-Dự kiến phương pháp: Thực hành, trò chơi, nhóm học tập.
III.Các hoạt động dạy học
Tiến trình
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định: 1’
2. Ôn tập
2.1 GTB: 1’
2.2 Luyện đọc
12’
2.3 Luyện viết
15’
3.Củng cố: 5’
4.Dặn dò: 1’
Lớp hát
Hai chị em
-Yêu cầu Hs đọc bài 
-Yêu cầu Hs đọc trước lớp
-Yêu cầu Hs nhận xét
-Giáo viên nhận xét, chỉnh sửa
-Gv viết các từ: vui vẻ, một lát, hét lên, dây cót, buồn
-Y/c Hs nhận nhận xét chữ viết của bạn.
-Yêu cầu Hs viết vào VTV.
Trò chơi: Ai nhanh? Ai đúng?
-Dặn Hs đọc lại bài.
Lớp hát
-Hs mở sách
-Hs thực hành nhóm đôi
-Hs đọc trước lớp
-Hs nhận xét
-Hs lắng nghe.
-Hs viết bảng con.
-Hs nhận nhận xét
-Hs thực hiện.
-Hs thực hiện
-Hs thực hiện
Tiết: 4
Môn: Toán (tiết 80)
Bài: Luyện tập
Ngày dạy: 12/04/2013
I.Mục tiêu:
-Rèn cho Hs kỹ năng cộng trừ các số có hai chữ số không nhớ; cộng trừ nhẩm.
II.Chẩn bị:
Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ.
Học sinh: sgk, bảng con
Dự kiến phương pháp: Tthực hành, hỏi đáp, trò chơi.
III.Các hoạt động dạy học
Tiến trình
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định 1’
2. Ôn tập
2.1 GTB 1’
2.2 ôn kiến thức
10’
2.3 thực hành
11’
3. Củng cố 5’
4. Dặn dò 1’
Lớp hát
Luyện tập
-Y/c hs nhắc lại cách đặt tính, phép tính cột dọc.
-Yêu cầu Hs nhắc lại cách thực hiện Phép trừ trong phạm vi 100 qua bài 45-2, 43+2
-Yêu cầu Hs làm VBT 
-Yêu cầu Hs sửa bài:
-Yêu cầu hs nhận xét.
-Giáo viên nhận xét, chỉnh sửa
Trò chơi: Đố bạn
-Hs đố nhau tính nhẩm các phép tính cộng trừ các số tròn chục.
-Dặn hs xem lại bài và xem trước bài tiếp theo
Lớp hát
-Hs thực hiện
-Hs thực hiện
-Hs thực hiện
-4 hs làm bảng lớp.
-1 Hs thực hiện.
-HS lắng nghe
- Hs thực hiện.
-Hs thực hiện
Tiết: 5
Môn: RLHS (tiết 80)
Luyện viết bài: Hai chị em
Ngày dạy: 12/04/2013
I.Mục tiêu:
-Ôn lại cho hs kiến thức đã học.
-Rèn cho hs kỹ năng viết đúng bài Hai chị em.
II.Chẩn bị:
-Giáo viên: Sgk,.
-Học sinh: bảng con, sgk, vở luyện viết.
-Dự kiến phương pháp: Thực hành, trò chơi, nhóm học tập.
III.Các hoạt động dạy học
Tiến trình
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định: 1’
2. Ôn tập
2.1 GTB: 1’
2.2 Luyện đọc
2.3 Luyện viết
30’
3.Củng cố: 4’
4.Dặn dò: 1’
Lớp hát
Ôn tập bài Hai chị em
-Hs luyện đọc nhóm đôi: 
-Yêu cầu Hs viết bảng con vui vẻ, một lát, hét lên, dây cót, buồn 
-Yêu cầu Hs viết vào vở Luyện viết
 -Giáo viên chấm và nhận xét một số tập.
Trò chơi: Viết đúng đẹp
-Giáo viên phát cho mổi đội 10 hoa điểm 10. Giáo viên đọc các tiếng, từ có chức nét Hs sai nhiều nhất. Đội nào có số bạn sai nhiều nhất là đội bị mất 1 hoa điểm 10.
-Dặn Hs xem lại bài.
Lớp hát
-Hs lắng nghe
-Hs thực hiện
-Hs viết
-Hs viết cỡ chữ nhỏ.
- Hs nộp bài
-Hs thực hiện
-Hs thực hiện

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an buoi chieu tuan 31.doc