Bộ 12 Bài Giáo Án Lớp 3

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:

NĂM HỌC: 2009 - 2010.

 

doc 12 trang Người đăng honganh Ngày đăng 15/12/2015 Lượt xem 674Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bộ 12 Bài Giáo Án Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỚP 3
Họ và tên giáo viên:
Năm học: 2009 - 2010.
 phòng giáo dục & đào tạo BìNH SƠN
TRƯỜNG TH SỐ 1 BèNH CHÁNH
phòng giáo dục & ĐàO TạO BìNH SƠN
TRƯỜNG TH SỐ 1 BèNH CHÁNH
 ˜ & ™
GIAÙO AÙN TNXH, ẹAẽO ẹệÙC 3
 GIÁO VIấN : 
 Năm học: 2009 - 2010.
phòng giáo dục & đào tạo BìNH SƠN
TRƯỜNG TH SỐ 1 BèNH CHÁNH
 ˜ & ™
GIAÙO AÙN TOAÙN 3
TẬP 
 giáo viên: 
 Năm học: 2009 - 2010.
phòng giáo dục & ĐàO TạO BìNH SƠN
TRƯỜNG TH SỐ 1 BèNH CHÁNH
----- ˜ & ™ -----
 GIAÙO AÙN TIEÁNG VIEÄT 3
Họ và tên giáo viên:
Năm học: 2009 - 2010.
phòng giáo dục & đàO TạO BìNH SƠN
TRƯỜNG TH SỐ 1 BèNH CHÁNH
 GIAÙO AÙN TOAÙN 3
Họ và tên giáo viên:
Năm học: 2009 - 2010.
phòng giáo dục & đào tạO BìNH SƠN
TRƯỜNG TH SỐ 1 BèNH CHÁNH
 GIAÙO AÙN
 	Họ và tên giáo viên: 
Năm học: 2009 - 2010.
phòng giáo dục & đào tạo BìNH SƠN
TRƯỜNG TH SỐ 1 BèNH CHÁNH
GV: 
Phòng GD & ĐT BìNH SƠN
Trường tH Số 1 BìNH CHáNH
----------– & —---------
Giáo án lớp 3
Môn: 
 Giáo Viên: 
 Năm học : 2009-2010
PHòNG gd - đt BìNH SƠN
trường TH Số 1 BìNH CHáNH
------- ***------
GIáO áN TOáN LớP 3
 Họ Và TÊN GV : Nguyễn Thị Cúc
 đơn vị: trường th số 1 bình chánh
Năm học 2009 - 2010
Phòng GD & ĐT BìNH SƠN
Trường tH Số 2 BìNH CHáNH
----------– & —---------
Giáo án lớp 3
Môn: 
 Giáo Viên: Nguyễn Thị Cúc
 Năm học : 2009-2010

Tài liệu đính kèm:

  • doc12 bia gan dep.doc