Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 23 đến tuần 27

A- Mục tiêu:

1- Kiến thức:

- HS hiểu đi bộ đúng quy định là đi trên vỉa hè, theo tín hiệu giao thông (đèn xanh) theo vạch sơn quy địn, ở những đường giao thông khác thì đi sát lề đường phía tay phải.

- Đi bộ dúng quy định là đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác không gây cản trở việc đi lại của mọi người.

2- Kĩ năng: Biết đi bộ đúng quy định

3- Thái độ: Có thái độ tôn trọng quy định về đi bộ theo luật định và nhắc nhỏ mọi người cùng thực hiện.

 

doc 174 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 17/08/2018 Lượt xem 280Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 23 đến tuần 27", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 phải sang trái .
- Nêu kết quả - nhận xét.
- Nêu yêu cầu – nêu miệng kết quả lần lượt là : 50 , 60 , 70 , 70 , 80 , 90.
 – nhận xét
- Đọc bài toán ,viết tóm tắt rồi giải vào vở.
 Bài giải 
 Bình có tất cả số viên bi là : 
 20 + 10 = 30( viên bi )
 Đáp số : 30 viên bi
4. Hoạt động nối tiếp : 
a. GV nhận xét giờ
b. Tuyên dương em có ý thức học tập tốt.
c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài
Thứ sáu ngày 2 tháng 3 năm 2007
Tập viết
Tàu thủy , giấy pơ - luya 
I . Mục tiêu : 
	- HS viết đúng cỡ chữ , mẫu chữ các từ :tàu thủy , giấy pơ – luya .. 
	- Rèn luyện kỹ năng vết đẹp , tốc độ viết vừa phải .
	- GD HS có ý thức rèn chữ giữ vở.
II. Thiết bị dạy học :
	1. GV : Chữ viết mẫu vào bảng phụ:tàu thủy , giấy pơ - luya  
	2. HS : Vở tập viết , bảng con .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
 Thầy 
 Trò 
1. ổn định tổ chức : 
2. Kiểm tra bài cũ : 
- GV cho HS viết vào bảng con : sách giáo khoa , hí hoáy 
- GV nhận xét .
3. Bài mới :
a. Hoạt động 1 : nhận diện chữ viết .
- GV treo bảng phụ .
- GV hướng dẫn HS viết từng tiếng , từ .
b. Hoạt động 2: Luyện viết bảng con 
- GV cho HS đọc từ - nhận xét .
- GV đọc cho HS viết vào bảng con .
c. Hoạt động 3 : 
* Viết vào vở
- Cho HS mở vở tập viết .
- Cho HS viết vở 
- Uốn nắn ,giúp đỡ em yếu .
- Chấm 1 số bài .
- HS hát 1 bài 
- HS viết vào bảng con : sách giáo khoa, hí hoáy
- HS nhận xét bài của bạn .
- HS quan sát 
- Đọc thầm các từ ở bảng phụ .
- Viết bảng con : tàu thủy , giấy pơ - luya
- HS nhận xét .
- Viết bài tập viết vào vở tập viết .
- Chú ý khoảng cách giữa các con chữ .
IV . Các hoạt động nối tiếp : 
- GV cho HS thi viết đúng , nhanh , đẹp .
- Tuyên dương 1 số em có ý thức học tập tốt
- GV nhận xét giờ học 
Tập viết
Ôn tập
I . Mục tiêu : 
	- HS viết đúng cỡ chữ , mẫu chữ các từ trong vở tập viết . 
	- Rèn luyện kỹ năng vết đẹp , tốc độ viết vừa phải .
	- GD HS có ý thức rèn chữ giữ vở.
II. Thiết bị dạy học :
	1. GV : Chữ viết mẫu vào bảng phụ. 
	2. HS : Vở tập viết , bảng con .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
 Thầy 
 Trò 
1. ổn định tổ chức : 
2. Kiểm tra bài cũ : 
- GV cho HS viết vào bảng con :tàu thủy , giấy pơ - luya  
- GV nhận xét .
3. Bài mới :
a. Hoạt động 1 : nhận diện chữ viết .
- GV treo bảng phụ .
- GV hướng dẫn HS viết từng tiếng , từ .
b. Hoạt động 2: Luyện viết bảng con 
- GV cho HS đọc từ - nhận xét .
- GV đọc cho HS viết vào bảng con .
c. Hoạt động 3 : 
* Viết vào vở
- Cho HS mở vở tập viết .
- Cho HS viết vở 
- Uốn nắn ,giúp đỡ em yếu .
- Chấm 1 số bài .
- HS hát 1 bài 
- HS viết vào bảng con : tàu thủy , giấy pơ - luya 
-HS nhận xét bài của bạn .
- Quan sát 
- Đọc thầm các từ ở bảng phụ .
- Viết các từ vào bảng con 
- Viết bài tập viết vào vở tập viết .
- Chú ý khoảng cách giữa các con chữ .
4 . Các hoạt động nối tiếp : 
- GV cho HS thi viết đúng , nhanh , đẹp .
- Tuyên dương 1 số em có ý thức học tập tốt
- GV nhận xét giờ học .
	.
Hoạt động tập thể
Sơ kết tháng
I. Mục tiêu:
- Học sinh thấy rõ ưu, khuyết điểm trong tháng 
-Triển khai nội dung công tác tháng sau
- Giáo dục học sinh ý thức tự quản, ý thức học tập tự giác
II. Cách tiến hành:
1. ổn định:	 Hát
2. Kiểm tra: 	 Đồ dùng học tập, sách vở. Vở ghi các môn
3. Sơ kết tháng :
a. Học sinh phản ánh kết quả rèn luyện tuần tới
b. Giáo viên nhận xét:
- Tổng hợp kết quả cả 4 tuần
+ Nền nếp: Có tiến bộ song còn chậm nhất là giờ truy bài, giờ ăn trưa vẫn còn ồn.
+ Học tập: Tương đối tốt
Tồn tại: Chữ viết chưa đẹp
+ Lao động, vệ sinh: Tốt.
+ Bán trú: Tốt
- Đánh giá xếp loại: 	Tổ 2: A+	Tổ 1: A	Tổ 3: B
- Xếp loại hạnh kiểm học sinh trong tháng
4. Phương hướng tháng tới
- Hưởng ứng thi vẽ tranh
- Tham gia đọc và làm theo báo đội.
- Nâng cao chất lượng học tập.
- Đẩy mạnh củng cố nền nếp.
- Tham gia kế hoạch hoạt động chào mừng ngày 8/3
	..
Học vần ( tăng)
Ôn bài 102: uynh , uych
I. Mục tiêu : 
- Học sinh đọc và viết được: uynh , uych .
- Học sinh đọc trơn được các từ ứng dụng .
- Làm các bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt 
- Giáo dục học sinh có ý thức học tập bộ môn .
II. Đồ dùng dạy học : 
1. Giáo viên : SGK , Bảng phụ ghi vần : uynh , uych.
2. HS : Bảng con – SGK – Vở bài tập Tiếng Việt .
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò 
1.ổn định tổ chức :
2.Ôn : uynh , uych
a. Hoạt động 1 : Cho HS mở SGK đọc bài 
- Cho HS đọc thầm 1 lần .
- Cho cả lớp đọc đồng thanh 1 lần toàn bộ bài đọc.
- Cho HS đọc cá nhân bài đọc 
- HD HS đọc tiếp sức .
- Nhận xét .
b. Hoạt động 2: Luyện viết bảng con 
- Cho HS viết vào bảng con : uynh , uych
- Uốn nắn giúp đỡ các em còn chậm 
c. Hoạt động 3: Làm BT trong vởBTTV:
* Bài tập 1 : Nối 
- Cho HS nêu yêu cầu .
- Cho HS đọc tiếng ( từ ) ở BT số 1 .
- HD HS nối với từ thích hợp .
- Cho HS thực hiện rồi nêu kết quả .
* Bài tập 2: 
- GV cho HS nêu yêu cầu 
- Thực hiện yêu cầu vào vở BTTV .
- Cho HS nêu kết quả - nhận xét .
* Bài tập 3:viết 
- Cho HS nêu yêu cầu .
- HD HS viết 1 dòng : luýnh quýnh , huỳnh huỵch 
- HS hát 1 bài
- Đọc : uynh , uych 
- Mở SGK 
- Đọc thầm 1 lần .
- Cả lớp đọc đồng thanh 
- Thi đọc cá nhân – nhận xét .
- Thi đọc tiếp sức – nhận xét .
- Viết vào bảng con : uynh , uych
- Nhận xét bài của nhau .
- Nêu yêu cầu 
- Đọc từ – tìm tranh thích hợp để nối
- Nêu kết quả : Hội phụ huynh lớp em giàng nhiều phần thưởng cho bạn học giỏi .
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài tập vào vở 
- Nêu kết quả : huỳnh huỵch đào đất, họp phụ huynh.
- Nêu yêu cầu
- Thực hiện viết 1 dòng : luýnh quýnh , huỳnh huỵch 
3. Hoạt động nối tiếp : 
- GV nhận xét giờ .
- Tuyên dương 1 số em có ý thức học tập .
- Dặn dò : về nhà ôn lại bài .
Tự nhiên và xã hội(tăng)
Ôn : Cây gỗ
I. Mục tiêu : 
*Giúp học sinh :
	- Kể được tên 1 số cây gỗ và nơi sống của chúng .
	- Kể tên các bộ phận chính của cây gỗ .
	- Nói được ích lợi của cây gỗ 
II. Đồ dùng dạy học : 
1.Giáo viên : ảnh cây gỗ bài 24 
2.Học sinh : SGK giấy A4, bút
III. các hoạt động dạy học chủ yếu : 
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò 
1. ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra :Nêu ích lợi của cây gỗ
- Nhận xét .
3. Ôn : cây gỗ 
* Hoạt động 1: Cho học sinh quan sát ảnh cây gỗ 
* Mục tiêu : học sinh biết tên các bộ phận của cây gỗ và kể tên các bộ phận của cây gỗ 
- Cho học sinh quan sát cây gỗ 
và nêu rễ , thân , lá của cây gỗ.
- Thân cây gỗ có đặc điểm gì ?
* Hoạt động 2: Cho học sinh thi vẽ ra giấy cây gỗ mà em quan sát được .
- Cho HS thực hiện ra giấy đã chuẩn bị .
- HS hát 1 bài 
- Gỗ dùng để làm nhà , đóng bàn ghế , tủ, bảng  
- Nhận xét.
- Quan sát cây gỗ.
- Chỉ vào : rễ , thân , lá( nhiều em thực hiện )
- Nhiều em kể : thân cây tròn to , cao , thẳng , cứng 
- Thi vẽ ra giấy cây gỗ mà em quan sát được .
- Kể cho các bạn nghe về cây gỗ của mình đã vẽ trong giấy và nêu xem với cây gỗ đó em sẽ làm gì .
4. Hoạt động nối tiếp : 
- GV nhận xét giờ .
- Tuyên dương em có ý thức học tập tốt .
- Dặn dò : Tiếp tục quan sát cây gỗ và quan sát trước con cá.
 ..
An toàn giao thông
Bài 6 : Ngồi an toàn trên xe đạp xe máy.
I. Mục tiêu : 
	1. Kiến thức
 	- Biết đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe. 	
- Biết bám chắc người ngồi lái xe.
- Xuống xe phải nhìn xung quanh. Xe dừng hẳn mới xuống xe.
 2. Kỹ năng:Thao tác đội mũ bảo hiểm.	
3. Thái độ: 
- Nghiêm túc khi ngồi trên xe
III. Chuẩn bị : Hình SGK ( 18 – 19)
IV. Các hoạt động chính :
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò 
1. ổn định tổ chức .
2. Bài mới : 
- Hoạt động 1 : 
* Đội mũ bảo hiểm
- Cho HS quan sát tranh (18)
- Khi đội mũ bảo hiểm em cần chú ý điều gì ? 
- Khi lên xe em phải chú ý điều gì ?
- Hoạt động 2
* Ngồi trên xe máy.
- Cho HS quan sát tranh - 19
- Khi ngồi sau người lái xe em phải làm
 gì ?
- Khi xe chạy em ngồi như thế nào ?
- GV nêu ghi nhớ SGV( 20 )
- Hát 1 bài .
- Quan sát tranh ( 18 ) 
- Đội mũ bảo hiểm phải vừa đầu , cân đối , cài chặt khóa an toàn dưới cằm.
- Lên xe phía bên tay trái , và phía sau trước khi lên xe.
- Quan sát tranh ( 19)
- Em phải bám chắc người ngồi trước.
- Khi xe chạy em không vung chân , vung tay .
V. Củng cố : 
a. Tổng kết : Nhắc lại nội dung bài học .
b. Dặn dò : Thực hiện theo nội dung bài học.
..
Tuần 25
Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2007
 Toán
Điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình.
I. Mục tiêu : * Giúp HS biết: 
- Điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học .
II. Đồ dùng dạy học :
1.GV : Hình SGK
2.HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức : 
2.Ktra bài cũ: Đặt tính rồi tính 
 60 – 40 , 50 + 20
3. Bài mới 
a. Hoạt động 1: 
* Giới thiệu điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình .	
 - Treo bảng phụ ( hình vuông)
 - Giới thiệu : A là điểm ở trong hình vuông. N là điểm ở ngoài hình vuông.
 - Tương tự đối với hình tròn : Điểm 0 ở trong hình tròn, P ở ngoài hình tròn 
b. Hoạtđộng 2: thực hành
*Bài 1: Điền Đ vào kết quả đúng .S vào kết quả sai.
* Bài 2 Thực hiện vào SGK 
* Bài 3: Hướng dẫn thực hiện theo hàng ngang
*Bài 4 : luyện giải toán
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Cho HS giải bài toán vào vở.
- HS hát 1 bài
- Đặt tính vào bảng con.
- Thực hiện từ phải sang trái .
- Nêu kết quả - nhận xét.
- Quan sát hình trên bảng .
- Nhắc lại .
- Nhận xét.
- Nêu yêu cầu .
- Lần lượt điền : Đ, S, Đ, Đ, S, Đ
- Nhận xét.
- Thực hiện rồi nêu kết quả: 40 , 60 , 60 , 30, 30 , 40 
 Bài giải 
 Hoa có tất cả số nhãn vở là : 
 10 + 20 = 30 ( nhãn vở)
 Đáp số : 30 nhãn vở
4. Hoạt động nối tiếp : 
a. GV nhận xét giờ
b. Dặn dò : về nhà ôn lại bài
	.
Tập đọc
Trường em
I.Mục đích , yêu cầu : 
	1. HS đọc trơn toàn bài .Phát âm đúng các tiếng từ ngữ khó có vần ai , ay, ương.Từ : cô giáo , bạn bè , thân thiết , anh em .
2. Ôn vần : ai , ay
	- Tìm được tiếng , nói được câu chứa tiếng có vần : ai ,ay
	- Biết nghỉ hơi khi gặp dấu câu ( dấu chấm và dấu phảy , dấu chấm nghỉ dài hơn so với dấu phảy )
	3. Hiểu các từ ngữ trong bài .
	- Nhắc lại nội dung bài : Sự thân thiết của ngôi trường với bạn học sinh.Bồi dưỡng tình cảm yêu mến của học sinh với ngôi trường.
II. Đồ dùng dạy học : 
	- Tranh minh họa bài Tập đọc trong SGK ( hoặc tranh trong SGK)
	- Bộ TH Tiếng Việt .
	- Bảng phụ chép bài đọc 
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Tiết 1
A. ổn định tổ chức : 
B. Kiểm tra bài cũ : 
- Sự chuẩn bị của học sinh
- Nhận xét .
C. Dạy bài mới 
1. Giới thiệu bài : 
2. HDHS luyện đọc : 
a. GV đọc mẫu toàn bài : giọng đọc chậm rãi , nhẹ nhàng ,tình cảm .
b. HS luyện đọc : 
* Luyện đọc tiếng , từ ngữ
- HD HS luyện đọc tiếng , từ ngữ : cô giáo ,dạy em rất yêu , thứ hai , mái trường và phân tích tiếng ( trường ) có âm đầu gì và có vần , dấu gì ?
- Kết hợp giải nghĩa từ khó .
* Luyện đọc câu : 
- Chỉ bảng từng tiếng trên bảng phụ
- Cho các em đọc tiếp nối từng câu .
* Luyện đọc đoạn bài .
- Cho HS thi đọc theo đoạn 
- Cho cá nhân đọc cả bài .
- Nhận xét : 
3. Ôn các vần : ai , ay
a. Nêu yêu cầu 1 SGK : 
- Cho HS tìm tiếng trong bài có vần :
- Cho học sinh đọc các tiếng , từ chứa vần : 
- Cho HS phân tích tiếng : hai
b. Nêu yêu cầu 2 SGK : 
- Cho HS đọc từ mẫu .
- HD HS viết tiếng có vần ai , ay vào bảng con 
- Cho HS nêu kết quả .
c. GV nêu yêu cầu 3: ( Nói câu chứa tiếng có vần : ai , ay)
- Cho HS nhìn sách nói theo câu mẫu 
- Cho HS trình bày câu theo mẫu.
Tiết 2 
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói .
a. Tìm hiểu bài đọc :
- Cho 1 em đọc câu hỏi 1
- 2 em đọc câu văn thứ nhất,
- Cho HS nêu .
+ GV cho nhiều em nói tiếp câu: Trường học được gọi là ngôi nhà thứ hai của tôi vì  
* Đọc diễn cảm toàn bài .
* Gọi 2 – 3 em đọc toàn bài .
b. Luyện nói 
- Nêu yêu cầu phần luyện nói trong SGK : Hỏi nhau về trường lớp 
- Hát 1 bài .
- Mở sách giáo khoa .
- Nhận xét .
- Quan sát tranh minh họa 
- Lắng nghe cô đọc 
- đọc nhẩm theo 
- đọc nối tiếp từng câu .
- nhận xét .
- Từng nhóm mỗi em đọc nối tiếp nhau 
- học sinh đọc – nhận xét
- Nêu: tìm tiếng trong bài có vần ai , ay
- Đọc các tiếng đó : thứ hai , mái trường , dạy em , điều hay.
- Phân tích tiếng : hai = h + ai
- Nhắc lại yêu cầu .
- Đọc từ mẫu .
- Viết vào bảng con: hai , mái 
- Nêu kết quả - nhận xét .
- Nêu câu mẫu : Tôi là máy bay chở khách .
- Nhiều em nêu câu của mình .
- Nhận xét.
- Đọc câu hỏi 1: Trường học được gọi là gì ?
- Trường học được gọi là ngôi nhà thứ hai của em.
- Nhiều em nêu
- Đọc diễn cảm toàn bài.
- Nêu yêu cầu phần luyện nói . 
- Đóng vai hỏi đáp theo mẫu trong SGK.
- Từng cặp HS đóng vai hỏi đáp : 
+ Trường của bạn là trường gì ?
+ Bạn thích đi học không?
+ ở trường bạn yêu ai nhất?
+Hôm nay ở trường bạn có gì vui không?
5. Củng cố dặn dò : 
	- Giáo viên nhận xét giờ học .
	- Khen các em có ý thức học tốt .
	- Về nhà ôn lại bài . Đọc trước bài :Tặng cháu. 
	.
Toán( tăng)
Luyện : Trừ các số tròn chục
I .Mục tiêu : 
	- Giúp HS :
- Biết làm tính trừ các số tròn chục 
- Tập trừ nhẩm các số tròn chục và giải toán có lời văn.
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học .
II. Đồ dùng dạy học :
1.GV : Nội dung
2.HS : Các bó chục que tính , vở BT Toán
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức : 
2. Ôn : Trừ các số tròn chục
*Bài 1( 27) Đặt tính rồi tính
- Cho HS thực hiện vào bảng con
- Nhận xét
*Bài 2 ( 27) Tính nhẩm
- Cho 1 số em nêu miệng – nhận xét 
*Bài 3 : luyện giải toán
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Cho HS giải bài toán vào vở.
*Bài 4: Hướng dẫn cách làm .
- Cho HS thực hiện vào SGK
- HS hát 1 bài 
- Đặt tính vào bảng con.
- Thực hiện từ phải sang trái .
- Nêu kết quả lần lượt là : 10 , 30 , 40 , 60 , 0
- Nêu yêu cầu – nêu kết quả miệng: 
 40 – 20 = 20, 50 – 40 = 10, 
 70 – 30 = 40, 90 – 20 = 70
– nhận xét
- Thực hiện vào sách giáo khoa .
- Lần lượt nêu kết quả là :S, Đ, S
- Đọc bài toán ,viết tóm tắt rồi giải vào vở.
 Bài giải 
 Đổi 1 chục bát = 10 cái bát 
 Nhà Lan có số cái bát là : 
 20 + 10 = 30( cái bát) 
 Đáp số : 30 cái bát
- Nêu kết quả : 40 – 20 = 20.
50 – 10 = 40 , 30 + 20 = 50 
- Nhận xét 
4. Hoạt động nối tiếp : 
a. GV nhận xét giờ
b. Dặn dò : về nhà ôn lại bài
Tiếng Việt ( tăng)
Luyện đọc :Trường em
 I.Mục đích , yêu cầu : 
	1. HS đọc trơn toàn bài .Phát âm đúng các tiếng từ ngữ khó :cô giáo , bạn bè , điều hay , mái trường 
	2. Ôn vần : ai , ay
	- Tìm được tiếng , nói được câu chứa tiếng có vần : ai , ay
	- Biết nghỉ hơi khi gặp dấu câu ( dấu chấm và dấu phảy , dấu chấm nghỉ dài hơn so với dấu phảy )
	- Nhắc lại nội dung bài : Tình cảm yêu mến của HS với mái trường .
II. Đồ dùng dạy học : 
	- Bộ TH Tiếng Việt .
	- Bảng phụ chép bài đọc .
III. Các hoạt động dạy – học : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. ổn định tổ chức 
B.Luyện đọc bài:Trường em
- Gọi 1 em đọc lại toàn bộ bài .
- GV sửa cho học sinh .
** Luyện đọc tiếng , từ
- Luyện đọc tiếng , từ khó: cô giáo , bạn bè , điều hay , mái trường 
- Nhận xét .
** Luyện đọc câu :
- Cho học sinh đọc từng câu .
- Nhận xét 
**Ôn lại các vần : ai , ay
- Cho HS nêu tiếng , từ có vần ai , ay 
- Nhận xét .
**Luyện đọc toàn bài .
- Gọi HS thi đọc diễn cảm toàn bài 
*Luyện tập : 
- Cho HS thi tìm tiếng , nói câu chứa tiếng có vần :ai , ay
- Cho HS nêu lại nội dung bài .
* Làm bài tập 
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở vở BTTV
- Hát 1 bài 
- 1 em khá đọc toàn bài trong SGK 
- Lắng nghe – nhận xét 
- Tìm tiếng khó đọc – nhận xét .
- Nối tiếp nhau đọc từng câu
- Nhận xét 
- Nêu : mái , hai , sai , trai , gái , hái 
- Nhận xét
- Đọc diễn cảm cả bài .
- Nhận xét.
- Thi tìm tiếng , nói câu chứa tiếng có vần : 
- Vài em nhắc lại nội dung bài :Tình cảm yêu mến của HS với mái trường.
- Lần lượt nêu yêu cầu của bài – thực hiện vào vở bài tập Tiếng Việt 
C. Củng cố , dặn dò : 
- Giáo viên nhận xét giờ .
	- Tuyên dương em có ý thức học tập tốt .
	- Về nhà đọc lại bài .
.
Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2007
Tập đọc
Tặng cháu
I.Mục đích , yêu cầu : 
	1. HS đọc trơn toàn bài .Phát âm đúng các tiếng từ ngữ khó :vở , tỏ , tặng cháu , lòng yêu , gọi là 
	2. Ôn vần : ao , au
	- Tìm được tiếng , nói được câu chứa tiếng có vần : ao , au
	- Biết nghỉ hơi khi gặp dấu câu ( dấu chấm và dấu phảy , dấu chấm nghỉ dài hơn so với dấu phảy )
	3. Hiểu các từ ngữ trong bài: nước non
	- Nhắc lại nội dung bài : Bác rất yêu thiếu nhi , Bác mong các cháu học giỏi 
	- Học thuộc bài thơ .
II. Đồ dùng dạy học : 
	- Tranh minh họa bài Tập đọc trong SGK ( hoặc tranh trong SGK)
	- Bộ TH Tiếng Việt .
	- Bảng phụ chép bài đọc .
III. Các hoạt động dạy – học : 
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Tiết 1
A. ổn định tổ chức : 
B. Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi HS đọc bài : Trường em
- Nhận xét .
C. Dạy bài mới 
1. Giới thiệu bài : Bác Hồ là ai ? Em biết gì về Bác Hồ ?
2. HDHS luyện đọc : 
a. GV đọc mẫu toàn bài : giọng đọc chậm rãi , nhẹ nhàng , tình cảm .
b. HS luyện đọc : 
* Luyện đọc tiếng , từ ngữ gọi là , nước non
- HD HS luyện đọc tiếng , từ ngữ và phân tích tiếng ( tặng)đó có âm đầu gì và có vần , dấu gì ?
- Kết hợp giải nghĩa từ khó .
- Luyện đọc câu : 
* Chỉ bảng từng câu trên bảng phụ
* Cho các em đọc tiếp nối từng câu .
- Luyện đọc đoạn bài .
- Cho HS thi đọc theo đoạn 
- Cho cá nhân đọc cả bài .
- Nhận xét : 
3. Ôn các vần : ao , au
a. Nêu yêu cầu 1 SGK : 
- Cho HS tìm tiếng trong bài có vần ao , au
- Cho học sinh đọc các tiếng , từ chứa vần : ao , au
- Cho HS phân tích tiếng : cháu 
b. Nêu yêu cầu 2 SGK : 
- Cho HS đọc từ mẫu .
- HD HS viết tiếng có vần ao , au vào bảng con 
- Cho HS nêu kết quả .
c. GV nêu yêu cầu 3: ( Nói câu chứa tiếng có vần : ao , au )
- Cho HS nhìn sách nói theo câu mẫu 
- Cho HS trình bày câu theo mẫu.
Tiết 2 
4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói .
a. Tìm hiểu bài đọc :
- Cho 1 em đọc câu hỏi 1
- Gọi 2 em đọc 2 dòng thơ đầu .
- Bác Hồ tặng vở cho ai?
- Bác mong bạn nhỏ điều gì ?
* Đọc diễn cảm toàn bài .
* Gọi 2 – 3 em đọc toàn bài .
**Học thuộc lòng bài thơ 
- HDHS học thuộc bài thơ , xóa dần chữ, giữ lại tiếng đầu dòng 
- Hát 1 bài .
- 2 – 3 em đọc bài : Trường em 
- Nhận xét .
- Quan sát tranh minh họa 
- Lắng nghe cô đọc 
- Tiếng Tặng có âm đầu t , vần ăng , dấu nặng .
- đọc nhẩm theo 
- đọc nối tiếp từng câu .
- nhận xét .
- Từng nhóm mỗi em đọc nối tiếp nhau 
- Nêu tiếng có vần ao , au 
- Đọc các tiếng đó : ao , au
- Phân tích tiếng : cháu 
- Nhắc lại yêu cầu .
- Đọc từ mẫu .
- Viết vào bảng con: cháu , sau
- Nêu kết quả - nhận xét .
- Nêu câu mẫu .
- Nhiều em nêu câu của mình .
- Đọc câu hỏi 1.
- 2 em đọc câu thơ đầu .
- Bác tặng cho bạn HS
- Bác mong bạn nhỏ ra công mà học tập
- Đọc diễn cảm toàn bài.
- Thực hiện theo HD của cô giáo .
5. Củng cố dặn dò : 
	- Giáo viên nhận xét giờ học .
	- Khen các em có ý thức học tốt .
	- Về nhà ôn lại bài . Đọc trước bài : Cái nhãn vở
	..
Toán
Điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình
I Mục tiêu : 
	- Giúp HS biết: 
- Điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình .
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học .
II. Đồ dùng dạy học :
1.GV : Hình SGK
2.HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức : 
2.Ktra bài cũ: Đặt tính rồi tính 
 60 – 40 , 50 + 20
- Nhận xét
3. Bài mới 
a. Hoạt động 1: 
* Giới thiệu điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình .	
 - Treo bảng phụ ( hình vuông)
 - Giới thiệu : A là điểm ở trong hình vuông. N là điểm ở ngoài hình vuông.
 - Tương tự đối với hình tròn : Điểm 0 ở trong hình tròn, P ở ngoài hình tròn 
b. Hoạtđộng 2: thực hành
*Bài 1: Điền Đ vào kết quả đúng .S vào kết quả sai.
* Bài 2 Thực hiện vào SGK 
* Bài 3: Hướng dẫn thực hiện theo hàng ngang
*Bài 4 : luyện giải toán
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- Cho HS giải bài toán vào vở.
- HS hát 1 bài
- Đặt tính vào bảng con.
- Thực hiện từ phải sang trái .
- Nêu kết quả - nhận xét.
- Quan sát hình trên bảng .
- Nhắc lại .
- Nhận xét.
- Nêu yêu cầu .
- Lần lượt điền : Đ, S, Đ, Đ, S, Đ
- Nhận xét.
- Thực hiện rồi nêu kết quả: 40 , 60 , 60 , 30, 30 , 40 
 Bài giải 
 Hoa có tất cả số nhãn vở là : 
 10 + 20 = 30 ( nhãn vở)
 Đáp số : 30 nhãn vở
4. Hoạt động nối tiếp : 
a. GV nhận xét giờ
b. Dặn dò : về nhà ôn lại bài
Thể dục
Bài thể dục – trò chơi
I. Mục tiêu: 
- Ôn bài thể dục. 
	- Yêu cầu học sinh thực hiện theo đúng thứ tự các động tác ở mức độ cơ bản đúng. 
	- làm quen với trò chơi : Tâng cầu.
II. Thiết bị dạy và học:
 	- Địa điểm: sân bãi vệ sinh sạch sẽ
 	- Phương tiện: còi, quả cầu
III.Các hoạt động dạy và học:
Nội dung
Định lượng
HĐ.Thầy
HĐ. Trò
1.Phần mở đầu
- Nhận lớp phổ biến yêu cầu giờ học 
- Đứng vỗ tay và hát 
- Xoay khớp cổ tay 
2. Phần cơ bản 
- Ôn toàn bài thể dục.
- Chơi trò chơi : Tâng cầu.
3.Phần kết thúc
- Đi thường theo nhịp quanh sân tập
- Hệ thống bài .
- Dặn dò 
2 - 5
20 – 
25 
3 - 5
- Nêu yêu cầu nội dung giờ học .
- Hướng dẫn học sinh thực hiện 
 *Ôn bài thể dục.
- GV làm mẫu – giải thích 
- Nêu từng động tác 
- Quan sát giúp em chưa thực hiện chính xác
 - Nêu tên trò chơi , giải thích làm mẫu , hướng dẫn học sinh thực hiện trò chơi.
* Nhận xét giờ
- Hệ thống bài 
- Giao việc về nhà.
- Lắng nghe
- Đứng vỗ tay và hát 
- Xoay khớp cổ tay 
- Quan sát cô làm mẫu .
- Lớp thực hiện dưới sự điều khiển của GV mỗi động tác 2 lần 8 nhịp 
- Thực hiện theo hàng dọc .
- Chuyển lớp thành đội hình vòng tròn chơi trò chơi .
- Ôn lại các động tác đã học 
	.................................................................
Thể dục(tăng)
Bài thể dục – trò chơi
I. Mục tiêu: 
- Ôn toàn bài thể dục. 
	- Yêu cầu học sinh thực hiện theo đúng thứ tự các động tác ở mức độ chính xác.
	- Tiếp tục làm quen với trò chơi : Tâng cầu.
II. Thiết bị dạy và học:
 	- Địa điểm: sân bãi vệ sinh sạch sẽ
 	- Phương tiện: còi, quả cầu
III.Các hoạt động dạy và học:
Nội dung
Định lượng
HĐ.Thầy
HĐ. Trò
1.Phần mở đầu
- Nhận lớp phổ biến yêu cầu giờ học 
- Đứng vỗ tay và hát 
- Xoay khớp cổ tay 
2. Phần cơ bản 
- Ôn toàn bài thể dục.
- Ôn trò chơi : Tâng cầu.
3

Tài liệu đính kèm:

  • docquyen 5.doc