Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 12 năm học 2009

I: MỤC TIÊU

-Học sinh đọc ,viết được ôn,ơn ,con chồn ,sơn ca .Đọc được từ ngữ ,câu ứng dụng

-Học sinh có kĩ năng đọc viết đúng.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Mai sau khôn lớn .

 - Giáo dục hs học tập chăm chỉ để đạt được ước mơ của mình

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Tranh ảnh phục vụ cho bài dạy

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Khởi động: hát

2.Kiểm tra bài cũ :ân ,ăn

 Hs đọc cá nhân ,đồng thanh : ân,ăn,cái cân, con trăn,bạn thân,khăn rằn

 Một HS đọc bài ứng dụng ở sgk

Hs viết ,đọc ở bảng con: bạn thân,dặn dò

 

doc 24 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 17/08/2018 Lượt xem 103Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 12 năm học 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i hs đọc từ 
Gv đọc mẫu , giảng bài
Gọi hs đọc lại bài : en
sen
lá sen
Vần ên (tương tự)
Gv đọc mẫu ,giảng từ 
Gọi hs đọc lại bài 
Gọi hs đọc lại toàn bài
- So sánh en -ên ? 
*giải lao giữa tiết 
Hoạt động 2: Đọc từ ngữ ứng dụng
Gv ghi từ ứng dụng lên bảng
ao len mũi tên
khen ngợi nền nhà
- Tiếng nào cóvần en -ên ?
Gọi hs đọc từ 
Gv đọc mẫu và giảng từ 
Gọi hs đọc toàn bảng
Hoạt động 3 :Luyện viết
Gv nêu cấu tạo vần en ,ên,lá sen ,con nhện viết mẫu
Yêu cầu hs viết vào bảng con.
Nhận xét, sửa sai.
 Củng cố tiết 1
-Cho hs nhắc lại cấu tạo vần, tiếng, từ vừa học.
Gọi hs đọc lại bài 
Tiết 2
a. Hoạt động 1; Luyện đọc 
gv tổ chức thi đọc bài ở bảng lớp 
* Đọc câu ứng dụng
Yêu cầu hs qs ,nhận xét nội dung tranh vẽ 
Giáo viên viết lên bảng bài ứng dụng 
Nhà Dế Mèn ở gần bãi cỏ non , còn nhà Sên ở ngay trên tàu lá chuối 
Yêu cầu hs tìm đọc tiếng có vần mới học
Gọi hs đọc câu ứng dụng 
Gv đọc mẫu câu giải nghĩa từ khó
*Giải lao giữa tiết
b. Hoạt động 2:Luyện viết 
Gv hướng dẫn hs viết ở vở tập viết 
Gv theo dõi ,hd hs tư thế ngồi viết; lưu ý hs nối nét đúng quy định. 
Chấm nhận xét một số bài 
c, Hoạt động 3 : Luyện nói 
Gv ghi chủ đề luyện nói
gọi 2 hs đọc chủ dề luyện nói?
Yêu cầu hs nhận biết : từng vị trí ,từng vật cĩ trong tranh.
Cho hs xác định vị trí các bạn trong lớp.
Gv liên hệ, gdhs: Khi đi trên đường, phải đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải.
Hs ghép bảng cài :en
Hs đánh vần ,đọc trơn cá nhân, đt:
 e-n-en ; en
thêm âm s; âm s đứng trước vần en 
hs ghép sen 
hs đánh vần ,đọc trơn các nhân, đt
sờ - en - sen ; sen
hs đọc cá nhân ,đt : lá sen 
hs nghe
hs đọc en ,sen,lá sen 
hs ghép ên , nhện
luyện đọc vần, tiếng, từ: ( cn- nhĩm- đt )
đọc từ :con nhện 
 hs đọc cá nhân,đồng thanh 
ên - nhện - con nhện 
2 hs đọc
 giống: đều kết thúc âm n 
khác :âm đầu : e - ê 
Hs tìm đ. vần ,đọc trơn tiếng cĩ vần en - ên
Hs đọc cá nhân ,đồng thanh
Hs nghe
Hs đọc
HS theo dõi quy trình viết vần, từ.
Hs viết ,đọc ở bảng con 
Hs đọc cá nhân , đt
Nhắc lại cấu tạo vần : en - ên; tiếng : sen - nhện.
hs đọc cá nhân ,nhóm ,đt
hs đọc bài trên bảng lớp (cn - nhóm - đt )
hs qs,nhận xét tranh vẽ trong sgk
Đọc thầm bài ứng dụng
Tìm tiếng cĩ vần vừa học ( mèn, sên, trên )
hs đọc cá nhân, đồng thanh
hs nghe
hs nghe ,quan sát
hs viết bài vào vở TV :
 en ên
 lá sen con nhện
Bên phải ,bên trái ,bên trên ,bên dưới 
hs tự kể: quả bóng ở bên trái 
3, Củng cố ,dặn dò :
 Gọi hs đọc bài ở sgk ( cn - đt )
Cho các tổ thi đua tìm tiếng , từ cĩ vần vừa học : ( ven hồ, chen nhau, họ và tên, đi lên,...)
Nhận xét tiết học; Tuyên dương những em đọc viết tốt; Dặn hs về luyện viết thêm ở nhà, chuẩn bị bài : in - un
----------------------------------------------------------------------------------
Tốn: Tiết 46 /ct
 Bài : PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : Tiếp tục củng cố khái niệm phép cộng ; Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 6 ; Biết làm tính cộng trong phạm vi 6; biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh.
 + Rèn kỹ năng ghi nhớ bảng cộng và tính nhẩm nhanh, chính xác.
 +Học sinh tích cực, chủ động trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Các mô hình giống SGK( 6 tam giác, 6 hình vuông, 6 hình tròn )
 + Bộ thực hành 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn Định :Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
+Gọi học sinh đọc lại các bảng cộng trừ từ 2à5 
+Sửa bài tập 4, 5 / 48 vở bài tập toán trên bảng lớp 
+Bài 4 : 2 em Bài 5 : 1 em 
+Giáo viên nhận xét bổ sung 
+ Nhận xét bài cũ 
 3. Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Giới thiệu phép cộng trong pham vi 6
a)-Giáo viên giới thiệu và ghi đầu bài 
b)-Hình thành các phép tính 
-Gắn hình cho học sinh quan sát và nêu bài toán 
-Cho học sinh đếm số hình tam giác ở cả 2 nhóm rồi nêu câu trả lời 
-Gợi ý 5 và 1 là 6 
-Giáo viên viết : 5 + 1 = 6 (bảng lớp )
-Hướng dẫn học sinh quan sát 5 hình tam giác với 1 hình tam giác cũng giống như 1 hình tam giác với 5 hình tam giác đọc đó 5 cộng 1 cũng bằng 1 + 5 
-Giáo viên Viết : 1 + 5 = 6 
-Gọi học sinh đọc lại 2 phép tính 
-Hướng dẫn học sinh hình thành các phép tính : 
 4 + 2 = 6 , 2 + 4 = 6 , 3 + 3 = 6 
 (tiến hành tương tự như trên )
Hoạt động 2 : Học thuộc bảng cộng
 -Gọi học sinh đọc bảng cộng 
-Học thuộc theo phương pháp xoá dần 
-Giáo viên hỏi miệng : 4 + 2 = ? , 3 + ? = 6 
 5 + 1 = ? , ? + 5 = 6 
Hoạt động 3 : Thực hành 
*Bài 1 : Tính ( theo cột dọc ) 
Cho hs làm ở bảng con
-Gọi 1 học sinh chữa bài chung 
*Bài 2 : Tính .( Làm cột 1, 2, 3 )
-Cho học sinh làm bài tập vào vở Bài tập toán .
-Gọi 1 em chữa bài chung 
*Bài 3 : 
-Gọi từng học sinh nêu cách làm và làm bài 
Yêu cầu hs làm vào vở. GV chấm và chữa bài.
Củng cố thứ tự thực hiện dãy tính.
*Bài 4 : viết phép tính thích hợp 
-Cho học sinh quan sát tranh và nêu bài toán và phép tính phù hợp 
Yêu cầu hs viết phép tính vào bảng con.
-Giáo viên nhận xét, bổ sung sửa chữa bài toán cho hoàn chỉnh 
-Học sinh lần lượt lặp lại đầu bài .
-Nhóm bên trái có 5 hình tam giác. Nhóm bên phải có 1 hình tam giác. Hỏi có tất cả mấy hình tam giác ?
 5 hình tam giác thêm 1 hình tam giác là 6 hình tam giác 
-học sinh lần lượt đọc lại : 5 + 1 = 6 
-Học sinh tự viết phép tính : 1 + 5 = 6 
-10 em đt 
-10 em đọc 
-Học sinh đọc cn- đt nhiều lần cho đến khi thuộc công thức 
-Học sinh trả lời nhanh 
-Học sinh nêu cách làm và làm vào bảng con: 
 6 6 6 6 6 6 
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
4 + 2 = 6 5 + 1 = 6 5 + 0 = 5
2 + 4 = 6 1 + 5 = 6 0 + 5 = 5
-Học sinh nêu cách làm 
-Học sinh tự làm bài vào vở ơ li:
4 + 1 + 1 =6 5 + 1 + 0 = 6 
3 + 2 + 1 =6 4 + 0 + 2 = 6 
-4a) Có 4 con chim thêm 2 con chim . Hỏi có tất cả mấy con chim ?
 4 + 2 = 6 
-4b)Có 3 ô tô màu trắng và 3 ô tô màu xanh .Hỏi có tất cả bao nhiêu ô tô ?
 3 + 3 = 6
4.Củng cố dặn dò : 
- Đọc lại bảng cộng phạm vi 6 
- Nhận xét tiết học.- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt 
- Dặn học sinh về học thuộc bảng cộng hoàn thành bài tập ở vở Bài tập .
- Chuẩn bị bài hôm sau: Phép trừ trong phạm vi 6.
-------------------------------------------------------
Thứ 4 ngày 4 tháng 11 năm 2009.
Tốn : Tiết 47 /ct
 Bài : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : Tiếp tục củng cố khái niệm phép trừ ; Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6 ;Biết làm tính trừ trong phạm vi 6.
 +HS cĩ kỹ năng làm tính và tính nhẩm thành thạo, chính xác.
 +Học sinh tích cực, chủ động trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 +Sử dụng bộ đồ dùng dạy toán lớp 1 
 +6 hình tam giác, 6 hình vuông, 6 hình tròn .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn Định : Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
 5 1 
1 5 
+
+
+Gọi 3 em đọc bảng cộng trong phạm vi 6 .
+3 học sinh lên bảng : 4 + 2 = 2 + 2 + 1 = 
 2 + 4 = 2+ 3 +0 = 
+Học sinh nhận xét sửa bài trên bảng 
+ Nhận xét bài cũ .
 3. Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Giới thiệu phép trừ trong phạm vi 6.
-Treo hình 6 tam giác rồi tách ra 1 hình yêu cầu học sinh nêu bài toán 
-Giáo viên gợi ý để học sinh nêu “ 6 bớt 1 còn 5 “
-Giáo viên viết : 6 – 1 =5 
Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ nêu được : 6 – 5 = 1 
-Giáo viên ghi bảng : 6 – 5 = 1 
-Gọi đọc cả 2 công thức 
+Hướng dẫn học sinh thành lập các công thức 
 6 – 2 = 4 , 6 – 4 = 2 , 6- 3 = 3 (Tiến hành tương tự như trên )
Hoạt động 2 : Học thuộc bảng trừ trong phạm vi 6. 
 -Gọi học sinh đọc cá nhân - đt
-Giáo viên xoá dần bảng trừ phạm vi 6 
-Giáo viên hỏi miệng củng cố bảng trừ
Hoạt động 3 : Thực hành 
-Cho học sinh mở SGK làm bài tập 
*Bài 1 : Tính ( theo cột dọc ) 
-Giáo viên nhắc nhở học sinh viết số thẳng cột 
-Cho hs làm bảng con; chữa bài.
*Bài 2 : 
-Củng cố quan hệ cộng ,trừ . 5 +1 = 6 
 6 – 1 = 5 
 6 – 5 = 1 
*Bài 3 : Biểu thức 
-Yêu cầu học sinh nêu cách làm và làm vào vở.
-Gọi hs lần lượt lên bảng chữa bài.
*Bài 4 : 
-Học sinh quan sát tranh và nêu bài toán .
-Giáo viên bổ sung để bài toán được hoàn chỉnh.
-Gọi 2 học sinh lên bảng viết phép tính phù hợp với bài toán 
-Học sinh lần lượt lặp lại đầu bài : 3 em 
-Có tất cả 6 hình tam giác. Bớt 1 hình tam giác. Hỏi còn lại mấy hình tam giác?
-Học sinh viết số 5 vào chỗ chấm 
-Học sinh đọc lại : 6 - 1 = 5
-Nêu bài toán và ghi được : 6 – 5 = 1 
-Học sinh đọc lại : 6 - 5 = 1 
-10 em đọc 
-10 em đọc bảng trừ 
-Học sinh đọc nhiều lần đến thuộc 
-Học sinh xung phong đọc thuộc 
-Học sinh trả lời nhanh 
-Học sinh mở SGK
-Học sinh nêu cách làm và làm ở bảng con.
 3 2 5 1 4 6 
-Học sinh nêu cách làm bài 
-Học sinh tự làm bài ( miệng )lần lượt mỗi em 1 cột :
 5 + 1 = 6 4 + 2 = 6 3 + 3 = 6
 6 - 5 = 1 6 - 4 = 2 6 - 3 = 3
 6 - 1 = 5 6 - 2 = 4 6 - 6 = 0
-Học sinh nêu cách làm bài 
-Tự làm bài và sửa bài ( cột 1 và 2 )
6 - 4 - 2 = 0 6 - 2 - 1 = 3
6 - 2 - 4 = 0 6 - 1 - 2 = 3
-4a) Dưới ao có 6 con vịt. 1 con vịt lên bờ . Hỏi dưới ao còn lại mấy con vịt ?
 6 - 1 = 5 
-4b) Trên cành có 6 con chim. 2 con bay đi . Hỏi trên cành còn lại mấy con chim ?
 6 - 2 = 4 
4.Củng cố dặn dò : 
- Gọi 3 học sinh đọc lại bảng trừ phạm vi 6 
- Nhận xét tiết học- Tuyên dương học sinh hoạt động tốt 
- Dặn học sinh về học thuộc bảng cộng trừ 6 – Làm bài tập ở vở Bài tập .
- Chuẩn bị bài hôm sau: Luyện tập.
---------------------------------------------------------------
 HỌC VẦN:Tiết 101-102/ ct. 
BÀI IN_UN
I,: MỤC TIÊU
-Học sinh đọc ,viết được in –un ,đèn pin ,con giun .Đọc được từ ngữ ,câu ứng dụng
-Học sinh có kĩ năng đọc viết đúng.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Nói lời xin lỗi 
- Giáo dục biết nhận lỗi và nói lời xin lỗi khi làm phiền người khác 
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Tranh ảnh phục vụ cho bài dạy
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Khởi động: hát
2.Kiểm tra bài cũ :en ,ên 
 Hs đọc cá nhân ,đồng thanh : en,ên,lá sen,con nhện ,khen ngợi,mũi tên 
 Một HS đọc bài ứng dụng ở sgk
Hs viết ,đọc ở bảng con:khen ngợi ,nền nhà 
 3. Dạy bài mới 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Tiết 1
a. Giới thiệu bài : in ,un 
b.Dạy vần : 
Hoạt động 1: giới thiệu vần ,tiếng ,từ và luyện đọc
*Giới thiệu vần in ? 
Vần in gồm mấy âm ghép lại ? đó là những âm nào ? âm nào đứng trước ,âm nào đứng sau
 Yêu cầu hs ghép
Gọi hs đánh vần ,đọc trơn
 -Có vần in muốn có tiếng pin ta phải thêm âm gì? 
Gọi hs đánh vần ,đọc trơn
Gv ghi từ ứng dụng lên bảng
Gọi hs đọc từ 
Gv đọc mẫu , giảng bài
Gọi hs đọc lại bài : in
pin
đèn pin
Vần un (tương tự): un
giun
con giun
Gv đọc mẫu ,giảng từ 
Gọi hs đọc lại bài 
Gọi hs đọc lại toàn bài
- So sánh in ,un ? 
*giải lao giữa tiết 
Hoạt động 2: Đọc từ ngữ ứng dụng
Gv ghi từ ứng dụng lên bảng
 nhà in mưa phùn
xin lỗi vun xới
- Tiếng nào cóvần in ,un ?
Gọi hs đọc từ 
Gv đọc mẫu và giảng từ 
Gọi hs đọc toàn bảng
Hoạt động 3 :Luyện viết
Gv nêu cấu tạo vần in ,un đèn pin ,con giun viết mẫu
Củng cố tiết 1
- Học vần vừa học vần ,tiếng ,từ gì ?
Gọi hs đọc lại bài 
Tiết 2
a. Hoạt động 1; Luyện đọc 
gv tổ chức thi đọc bài ở bảng lớp 
* Đọc bài ứng dụng
Yêu cầu hs qs ,nhận xét nội dung tranh vẽ 
Giáo viên viết lên bảng bài ứng dụng 
ủûn à ủn ỉn
 chín chú lợn con
 ăn đã no tròn
 cả đàn đi ngủ
Yêu cầu hs tìm đọc tiếng có vần mới học
Gọi hs đọc câu ứng dụng 
Gv đọc mẫu câu giải nghĩa từ khó
*Giải lao giữa tiết
b, Hoạt động 2:Luyện viết 
Gv hướng dẫn hs viết ở vở tập viết 
Gv theo dõi ,hd hs viết 
Chấm nhận xét một số bài 
c, Hoạt động 3 : Luyện nói 
Gv ghi chủ đề luyện nói
gọi 2 hs đọc chủ dề luyện nói?
- tranh vẽ ai ?
- cô giáo và các bạn đang làm gì ?
- vì sao mặt bạn trai lại buồn ? 
- bạn đã làm gì ? 
- khi làm phiền người khác em phải làm gì ?
- nói lời xin lỗi để làm gì ? 
*GV liên hệ, gdhs.
...2 âm đó là âm i và âm n; âm i đứng trước,âm n đứng sau
Hs ghép bảng cài in
Hs đánh vần ,đọc trơn cá nhân, đồng thanh i-n-in
in
-thêm âm p; âm p đứng trước vần in 
hs ghép pin 
hs đánh vần ,đọc trơn các nhân, đt
pờ- in- pin ; pin
hs đọc cá nhân ,đt : đèn pin 
hs nghe
hs đọc ( cn- nhĩm - đt )
in-pin-đèn pin
hs ghép un ; đánh vần ,đọc trơn:un 
ghép tiếng giun ; đọc trơn: giun
đọc từ :con giun 
 hs đọc cn,đt: un- giun - con giun 
2 hs đọc
giống: đều kết thúc âm n 
khác :âm đầu 
Hs tìm đánh vần ,đọc trơn tiếng đó
Hs đọc cá nhân ,đồng thanh
Hs nghe
Hs đọc
Hs viết ,đọc ở bảng con 
Hs đọc cá nhân , đt
Nêu vần, tiếng, từ vừa học.
Hs đọc cá nhân ,nhóm ,đt
hs đọc cá nhân ,nhóm ,đồng thanh
hs qs,nhận xét
Đọc thầm bài ứng dụng 
Tìm tiếng cĩ vần vừa học 
( ủn ỉn , chín )
hs đọc nối tiếp cá nhân, đồng thanh
hs nghe, ghi nhớ.
hs nghe ,quan sát
hs viết bài:
 in un
đèn pin con giun
Nói lời xin lỗi 
vẽ cô giáo và các bạn 
cô giáo đang giảng bài các bạn nghe 
vì bạn đi học muộn 
đã xin lỗi cô giáo và các bạn 
nói lời xin lỗi 
để tỏ ý ân hận vì mình đã làm phiền người khác 
3, Củng cố ,dặn dò :
 Gọi hs đọc bài ở sgk ( cn - đt )
Thi đua tìm tiếng từ cĩ vần vừa học ( tin , kín, dây thun, bún riêu cua, ...)
Nhận xét tiết học; Dặn hs chuẩn bị bài : iên - yên.
----------------------------------------------------------------------------------
Thủ cơng : Tiết 12 /ct
Bài dạy : Ôn tập chương 1 :
Kỹ thuật xé dán giấy.
MỤC TIÊU :
- Củng cố kiến thức , kỹ năng xé , dán giấy.
 -HS biết chọn giấy màu phù hợp,xé dán được các hình và biết cách dán ghép,trình bày sản phẩm thành bức tranh tương đối hoàn chỉnh.
- Giúp các em rèn luyện đơi tay khéo léo, ĩc thẩm mỹ..
ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- GV : Các loại giấy màu và các hình mẫu đã chuẩn bị ở các tiết học trước.
- HS : Giấy thủ công,bút chì,thước,hồ dán.
HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
1. Ổn định lớp : Hát tập thể.
2. Bài cũ :
 Giáo viên hỏi lại các mẫu xé dán đã học : Học sinh trả lới,lớp bổ sung.
 Muốn có được sản phẩm đẹp em cần xé dán như thế nào ?
3. Bài mới :
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
* Hoạt động 1 : Giới thiệu bài -ghi đề .
GV hỏi về các bài xé ,dán đã học và yêu cầu học sinh kể tên các bài xé dán.
 - Hãy nêu quy trình xé dán hình chữ nhật,hình tam giác.
* Hoạt động 2 : Học sinh thực hành theo nhóm.
 GV yêu cầu mỗi nhóm chọn 2 sản phẩm xé dán,sau đó lên trình bày dán vào bảng nhĩm.
 GV theo dõi, giúp đỡ những em thao tác chậm.
 Quan sát, nhắc nhở chung.
*Hoạt động 3 :Trưng bày sản phẩm
 Tổ chức cho các nhĩm trưng bày sản phẩm.
GV nêu các tiêu chí đánh giá sp:
-Xé, dán được ít nhất 1 hình trong số các hình đã học.
-Đường xé ít răng cưa.
-Hình dán cân đối, tương đối phẳng.
- Hình chữ nhật,hình tam giác,hình vuông,hình tròn,hình quả cam,hình cây đơn giản,hình con gà con.
 - Học sinh nêu :
 + Bước 1 : Đếm ô đánh dấu.
 + Bước 2 : Làm thao tác xé.
 + Bước 3 : Dán hình.
 Các nhóm thực hành.
Trưng bày sản phẩm theo nhĩm.
Nhận xét bài làm của từng nhĩm.
4. Củng cố, dặn dị :
 Giáo viên nhắc lại kỹ thuật xé kết hợp nhận xét,công bố thi đua trên bảng
 Tuyên dương các nhĩm cĩ sản phẩm đạt yêu cầu , đẹp.
 Dặn hs chuẩn bị học phần gấp giấy và gấp hình.
 Nhận xét lớp.
---------------------------------------------------------------------
Thứ 5 ngày 5 tháng 11 năm 2009.
 HỌC VẦN:Tiết 103-104/ ct. 
BÀI: iên - yên
I,: MỤC TIÊU
-Học sinh đọc ,viết được iên –yên ,đèn điện ,con yến .Đọc được từ ngữ ,câu ứng dụng
-Học sinh có kĩ năng đọc viết đúng.Phát triển lời nói tự nhiên ( từ 2 -4 câu ) theo chủ đề : Biển cả 
- Giáo dục hs tính đoàn kết ,kỉ luật 
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Tranh ảnh phục vụ cho bài dạy
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1. Khởi động: hát
2.Kiểm tra bài cũ :in,un 
 Hs đọc cá nhân ,đồng thanh : in,un, đèn pin,con giun 
 Một HS đọc bài ứng dụng ở sgk
Hs viết ,đọc ở bảng con: xin lỗi , mưa phùn 
 2, Dạy bài mới 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Tiết 1
a. Giới thiệu bài : iên ,yên 
b. Dạy vần: 
Hoạt động 1: giới thiệu vần ,tiếng ,từ và luyện đọc
*Giới thiệu vần iên :
Vần iên gồm mấy âm ghép lại ? đó là những âm nào ? âm nào đứng trước ,âm nào đứng sau
 Yêu cầu hs ghép
Gọi hs đánh vần ,đọc trơn
 Có vần iên muốn có tiếng điện ta phải thêm âm gì?dấu gì ? 
Gọi hs đánh vần ,đọc trơn
Gv ghi từ ứng dụng lên bảng
Gọi hs đọc từ 
Gv đọc mẫu , giảng từ 
Gọi hs đọc lại bài : iên
điện
đèn điện
Vần yên (tương tự): yên
 yến
con yến
Gv đọc mẫu ,giảng từ 
Gọi hs đọc lại bài 
Gọi hs đọc lại toàn bài
- So sánh iên - yên ? 
*giải lao giữa tiết 
Hoạt động 2: Đọc từ ngữ ứng dụng
Gv ghi từ ứng dụng lên bảng
 cá biển yên ngựa
viên phấn yên vui
- Tiếng nào cóvần iên - yên ?
Gọi hs đọc từ 
Gv đọc mẫu và giảng từ 
Gọi hs đọc toàn bảng
Hoạt động 3 :Luyện viết
Gv nêu cấu tạo vần iên,yên,đèn điện ,con yến . Viết mẫu
 Yêu cầu hs viết vào bảng con.
GV theo dõi, nhắc nhở chung.
Nhận xét, sửa sai. 
Củng cố tiết 1
Cho hs nhắc lại cấu tạo vần, tiếng, từ.
Gọi hs đọc lại bài 
Tiết 2
a. Hoạt động 1; Luyện đọc 
 Tổ chức thi đọc bài ở bảng lớp 
* Đọc bài ứng dụng
Yêu cầu hs qs ,nhận xét nội dung tranh vẽ 
Giáo viên viết lên bảng bài ứng dụng 
 Sau cơn bão ,Kiến đen lại xây nhà .Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới.
Yêu cầu hs tìm đọc tiếng có vần mới học
 Gọi hs đọc câu ứng dụng 
Gv đọc mẫu câu giải nghĩa từ khó
*Giải lao giữa tiết
b. Hoạt động 2:Luyện viết 
Gv hướng dẫn hs viết ở vở tập viết 
Gv theo dõi ,hd hs viết 
Chấm nhận xét một số bài 
c. Hoạt động 3 : Luyện nói 
Gv ghi chủ đề luyện nói
gọi 2 hs đọc chủ dề luyện nói?
- tranh vẽ cảnh gì ?
 - nước biển có màu gì ?
- ở biển có những gì ? 
- nước biển mặn hay ngọt ? 
- người ta dùng nước biển để làm gì ?
- những ngọn núi ở ngoài biển gọi là gì ? 
- những người đánh bắt cá ở ngoài biển gọi là gì ?
- em đã được ra biển chưa?
Gv liên hệ giáo dục 
... 2 âm đó là nguyên âm đôi iê và âm n iê đứng trước,âm n đứng sau
Hs ghép bảng cài iên 
Hs đánh vần ,đọc trơn ( cn- đt)
 iê - n - iên ; iên 
- thêm âm đ và dấu nặng . Âm đ đứng trước vần iên ,dấu nặng đặt dưới âm ê 
hs ghép: điện 
hs đánh vần ,đọc trơn ( cn- đt)
đờ - iên- điên- nặng- điện ; điện 
hs đọc cá nhân ,đt : đèn điện 
hs nghe
hs đọc iên ,điện ,đèn điện 
HS ghép và luyện đọc : ( cn - nhĩm -đt )
- yên - yến - con yến 
Nghe - ghi nhớ
2 hs đọc 
giống: đều kết thúc âm n 
khác :âm đầu iê - yê 
Hs tìm đánh vần ,đọc trơn tiếng đó
Hs đọc cá nhân ,đồng thanh
Hs nghe
Hs đọc
Hs viết ,đọc ở bảng con 
Hs đọc cá nhân , đt
hs đọc cá nhân ,nhóm ,đt
Hs đọc cá nhân ,nhóm ,đồng thanh
Hs qs,nhận xét tranh vẽ ở sgk.
Đọc thầm câu, xác định tiếng cĩ vần vừa học ( kiến , kiên )
Hs đọc nối tiếp cá nhân, đồng thanh
hs nghe
hs nghe ,quan sát
hs viết bài vào vở TV :
 iên yên
đèn điện con yến
HS đọc tên chủ đề : Biển cả 
- ...vẽ cảnh biển 
-... màu xanh 
- ...cá ,tôm ,rong
- ...mặn 
-...để làm muối 
-...đảo
- ...ngư dân
HS tự kể ( từ 2 -4 câu ) 
3, Củng cố ,dặn dò :
 Gọi hs đọc bài ở sgk
 -Tìm tiếng , từ có vần:iên ( chiên, tiền, khiến ,...)
 -Tìm tiếng, từ có vần yên ( đứng yên , ...)
Nhận xét tiết học. Dặn hs chuẩn bị bài : uơn - ươn .
---------------------------------------------------------------
Tốn : Tiết 48 /ct
Bài : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : - Củng cố về phép tính cộng , trừ trong phạm vi 6 .Biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính thích hợp.
 + Học sinh cĩ kỹ năng làm tính, tình nhẩm nhanh, đúng .
 + Giáo dục hs cẩn thận, chính xác khi học tốn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bộ thực hành toán .Tranh bài tập 5/67
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn Định :+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
+ Gọi 3 em đọc bảng trừ phạm vi 6 
6 6 6
1 5 3
+ 2 hs lên bảng, lớp làm b.con : 
 6 – 2 = 6 - 2 - 2 = 
 6 – 3 = 6 - 3 - 2 = 
 6 – 4 = 
+ Nhận xét sửa bài .
 3. Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1 : Củng cố phép cộng trừ trong phạm vi 6.
-Giáo viên giới thiệu và ghi đầu ba

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 1 tuan 12 chuan.doc