Bài soạn các môn học khối lớp 1 - Tuần 7

A- Mục tiêu:

Sau bài học, học sinh có thể:

- Đọc và viết thành thạo âm và chữ vừa học trong tuần: p, ph, nh, g, gh, q, qu, ng, ngh, y, tr.

- Đọc đúng và trôi chảy các từ và câu ứng dụng.

- Nghe hiểu & kể lại theo tranh chuyện Tre ngà.

B- Đồ dùng dạy học:

- Bảng ôn tập.

- Tranh minh hoạ cho câu ứng dụng & truyện kể Tre ngà.

- Sưu tầm 1 số tranh ảnh, sách báo có âm & chữ đã học trong tuần để HS ôn tập.

 

doc 21 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 31/12/2018 Lượt xem 63Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn học khối lớp 1 - Tuần 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
s đọc từ ứng dụng.
- Giải thích một số từ.
- Gv chỉnh sửa, phát âm cho Hs.
d. Tập viết từ ứng dụng .
- Gv viết mẫu, nêu quy trình viết.
HD hs viết bảng con.
- Gv nhận xét & sửa lỗi.
- Gv hướng dẫn & uấn nắn Hs yếu.
3. Luyện tập:
a. Luyện đọc: 
+ đọc lại bài tiết 1.
+ Đọc câu ứng dụng.
- Giới thiệu câu ứng dụng & giải thích.
- Y/c Hs đọc lại câu ứng dụng.
- Gv theo dõi sửa lỗi & khuyến khích các .
b. Luyện viết:tre ngà, quả nho.
- Cho Hs viết trong vở tập viết.
- Gv theo dõi uấn nắn thêm Hs yếu.
c. Kể chuyện "Tre ngà".
+ Gv kể chuyện 1 lần.
+ Gv kể lần 2 sử dụng tranh minh hoạ.
- HD hs kể chuyện: 
 HD HS kể lại từng tranh.
HD HS kể lại toàn truyện.
Gv nêu ý nghĩa câu chuyện: 
4. Củng cố - dặn dò:
- Cho Hs đọc lại bài trên bảng lớp trong SGK.
- Nx chung giờ học.
 - Ôn lại bài.
 - Xem trước bài 28.
- Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con: chú ý trí nhớ, cá trê.
- 1 số Hs.
- Hs đọc : CN, ĐT.
- Từng cá nhân ghép sau đó đọc.
- Hs đọc ĐT sau khi đã ghép xong.
- Hs ghép xong đọc Cn, nhóm, lớp.
- Hs đọc Cn, nhóm, lóp.
- Hs viết trên bảng con.
- Hs đọc Cn, ĐT.
- Hs đọc CN, nhóm, lớp.
- Hs tập viết trong vở theo mẫu.
- Từng HS kể lại chuyện theo từng tranh.
- 1 vài Hs kể toàn truyện.
- Truyền thóng đánh giặc cứu nước của trẻ nước Nam.
- 1 số em đọc.
- Hs nghe & ghi nhớ.
Tiết 5: Toán
Đ25: Kiểm tra
I. Mục tiêu:
Kiểm tra kết quả của HS về:
Nhận biết số lượng trong phạm vi 10, viết các số từ 0 đến 10.
Nhận biết thứ tự mỗi số trong dãy các số từ 1 đéna 10.
Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
II. Đề kiểm tra:
1. Số ? 
{ { {
{ { {
{ { {
{ { {
 { 
{ { {
{{{{
{{
{{{{
 2. Số ?
1
2
4
3
6
0
5
5
8
3. Viết các số 5, 2, 1, 8, 4 theo thứ tự từ bé đến lớn
4. Số ? Có .. hình vuông 
 Có....... hình tam giác
 Buổi chiều 
Tiết 5: Luyện Tiếng viêt:
Luyện đọc , viết : các âm đã học trong tuần
I. Mục tiêu:
 Giúp HS luyện đọc, viết bài thành thạo. Viết đúng cỡ và mẫu chữ.
II. Đồ dùng dạy học: 
Chữ mẫu.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1/ Luỵên đọc :
+) HS đọc bài trong SGK : đồng thanh, cá nhân, tổ , nhóm.
- HD HS thi đọc bài: 
+) Tìm các tiếng từ chứa âm mới vùa học.
2/ Luyện viết:
- HS qs chữ mẫu, nêu lại cấu tạo và cách viết các chữ cái, 
- HD HS viết lại bảng con cho chính xác.
- HD HS viết trong vở có mẫu chữ.
( GV quan sát, uốn nắn tư thế ngồi viết và bài viết của HS.).
- Chấm bài, nhận xét, đánh giá từng bài của HS.
3/ Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xéta tiết học
- Dặn HS về tìm những âm vừa học trong các vă bản bất kì tìm được .
Tiết 6: Luyện toán
	 Bài : Chữa bài kiểm tra.
Bài làm
1. Số ? 
{ { {
{ { {
{ { {
{ { {
 { 
{ { {
{{{{
{{
{{{{
9
7
10
0
 2. Số ?
0
1
2
3
4
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
3. Viết các số 5, 2, 1, 8, 4 theo thứ tự từ bé đến lớn
 1
2
4
5
8
4. Số ? Có 2.. hình vuông 
 Có..5..... hình tam giác
 Thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2009
Tiết 1 + 2 Học vần
Bài : ôn tập âm và chữ ghi âm
A- Mục tiêu: 
Sau bài học học sinh có thể:
- Đọc viết thành thạo các âm và chữ ghi âm đã học.
- Đọcviết được các từ ứng dụng ; quả khế, nho khô, phố xá. ngựa gỗ , nghé ọ.
- Tìm được các tiếng , từ chứa các âm đã học.
B- Đồ dùng dạy học:
- Sách tiếng việt 1.
- Bảng con. 
- Bảng gài.
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ:
- Viết và đọc
- Gv nhận xét và sửa lỗi.
II. Dạy - học bài mới:
a. Ôn tập các chữ ghi âm
- Treo bảng chữ cái:Gồm các phụ âm khó dọc và khó nhớ.
- Khuyến khích Hs phát hiện và chỉ ra.
- Cho Hs và nhận xét.
b. Luyện viết:
- Gv viết mẫu, nêu quy trình viết một số chữ.
- Gv theo dõi, chỉnh sửa.
- HD hs viết vở : 
+ GV viết mẫu, Hd qui trình viết . 
c. Củng cố - dặn dò:
- HD hs đọc lại các âm vừa đọc trên bảng.
- Tổ chức chơi trò chơi : thi tìm tiếng , từ chứa các âm đã học.
- Về ôn lại những bài đã học từ đầu năm.
- Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con: tre ngà, nhà ga, quả nho.
- HS nhận xét cách đọc , cách phát âm,
-Hs đọc Cn, nhóm, lớp.
-- Hs viết bảng con.
- 1 - 2 Hs đọc.
- HS viết bài vào vở.
- HS đọc CN, ĐT.
- HS thi theo tổ.
Tiết 4: Toán
Tiết 26: Phép cộng trong phạm vi 3
A- Mục tiêu:
Sau bài học, giúp học sinh. 
- Có khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3.
B- Đồ dùng dạy học:
- Các vật mẫu.
- Bộ đồ dùng toán 1.
C- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ:
II. Dạy học bài mới:
1. Giới thiệu bài 
2. Giới thiệu phép cộng, bảng công trong phạm vi 3.
a. Bước 1: HD phép cộng 1 + 1 = 2.
- Cho Hs quan sát bức tranh 1.
- ? Có 1 con gà, thêm 1 con gà nữa. Hỏi tất cả có mấy con gà ?
- Cho Hs nhắc lại.
+ Gv nói: "1 thêm 1 bằng 2" . Để thể hiện điều đó người ta có phép tính : 1 + 1 = 2.
- Cho Hs nhìn phép tính đọc.
- 1 cộng 1 bằng mấy ?
b. Bước 2: HD phép cộng 2 + 1 = 3.
- Cho Hs quan sát tranh & nêu.
Có 2 ô tô thêm 1 ô tô. Hỏi tất cả có mấy ô tô ?
- Để thể hiện điều đó ta có phép cộng 
2+1=3 = 3 (ghi bảng).
c. Bước 3: HD phép tính 2 + 1 = 3 (tương tự).
d. Bước 4: HD Hs thuộc bảng cộng trong phạm vi 3.
- Gv giữ lại các công thức mới lập.
 1 +1 = 2
 2 + 1= 3
 1+ 2 = 3
- Gv nhấn mạnh: các công thức trên đều là phép cộng.
- Giúp Hs ghi nhớ bảng cộng.
? 1 cộng 1 bằng mấy ?
 Mấy cộng mấy bằng 2 ?
Hai bằng bằng mấy cộng mấy ?
đ. Bước 5: Cho Hs quan sát 2 hình vẽ cuối cùng.
- Y/c Hs nhìn hình vẽ nêu 2 bài toán.
- Cho Hs nêu tên 2 phép tính tương ứng với 2 bài toán.
? Em có nhận xét gì về Kq của 2 phép tính ?
? Vị trí của các số trong 2 phép tính NTN ?
- GV KL: Vị trí của các số khác nhau, nhưng kết quả của phép tính đều bằng 3. Vậy phép tính 2 + 1 cũng bằng phép tính 1 + 2.
. Luyện tập: 
Bài 1: - Cho Hs nêu y/c bài toán.
- HD Hs cách làm bài.
- Gv nhận xét, cho điểm.
Bài 2:
? Bài y/c gì ?
- Cho Hs làm bảng con.
- HD cách đặt tính & ghi kết quả.
- Cho 3 Hs lên bảng.
- Gv nhận xét, sửa chữa.
Bài 3:
? Bài y/c gì
- Gv chuẩn bị phép tính & các số ra tờ bìa. Cho Hs làm như trò chơi.
- Gv nhận xét & cho điểm 2 đội.
4. Củng cố - dặn dò:
- Thi đua đọc thuộc các bảng cộng trong phạm vị 3.
- Nx chung giờ học.
Dặn dò: - Học thuộc bảng cộng.
 - Chuẩn bị bài tiết 27.
- Hs quan sát.
- Có 1 con gà thêm 1 con gà nữa tất cả có 2 con gà.
- 1 số em.
- Một cộng một bằng hai (nhiều Hs nhắc lại).
- 1 vài em nêu.
- Hai ô tô có 1 ô tô. Tất cả có 3 ô tô.
- Hs dùng que tính, thao tác để nhắc lại.
- 1 số Hs đọc lại:
- Hs trả lời sau đó thi đua đọc bảng cộng.
- 2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
- Kq 2 phép tính đều bằng 3.
- Vị trí các số đã đổi vị trí cho nhau (số 1 & số 2).
- Hs nêu: tính.
- Hs làm bài & nêu miệng Kq.—
- Tính:
 1 2 1
 + + +
 1 1 2
 —— —— ——
 2 3 3 
- Nối phép tính với số thích hợp.
- Hs chia 2 đội , thảo luận rồi cử 2 đội lên làm.
- Hs lần lượt đọc nối tiếp.
Buổi chiều 
Tiết 5: Luyện Tiếng viêt:
Củng cố về âm và chữ ghi âm.
I. Mục tiêu:
 Giúp HS luyện đọc, viết bài thành thạo. Viết đúng cỡ và mẫu chữ.
II. Đồ dùng dạy học: 
Chữ mẫu.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1/ Luỵên đọc :
+) HS đọc bài trong SGK : đồng thanh, cá nhân, tổ , nhóm.
- HD HS thi đọc bài: 
+) Tìm các tiếng từ chứa âm mới vùa học.
2/ Luyện viết:
- HS qs chữ mẫu, nêu lại cấu tạo và cách viết các chữ cái, 
- HD HS viết lại bảng con cho chính xác.
- HD HS viết trong vở có mẫu chữ.
( GV quan sát, uốn nắn tư thế ngồi viết và bài viết của HS.).
- Chấm bài, nhận xét, đánh giá từng bài của HS.
3/ Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS về tìm những âm vừa học trong các văn bản bất kì tìm được .
————————————————————
 Tiết 6: Luyện Toán
Củng cố về phép cộng trong phạm vi 3
I. Mục tiêu:
 Giúp HS củng cố về phép cộng trong phạm vi 3.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
hoạt động dạy
hoạt động học
1/ Kiểm tra bài cũ: 
- 2 HS lên bảng.
- Lớp làm bảng con
2/ Hd HS làm bài tập: 
Bài 1: 3 HS lên bảng , lớp làm theo tổ:
- GV nhận xét chỉnh sửa.
Bài 2: tổ chức chơi trò chơi tiếp sức:
- Chia 2 đội, mỗi đội 2 người.
Nhận xét , khen tổ thắng cuộc.
Bài 3: Cho cácsố:
7,5,3,4,1,9,8,6,10,0,2.
Điền số thích hợp vào ô trống: 
- Học sinh làm bài vào vở:
- GV chấm bài.
3/ Nhận xét giờ học.
1 + 1 = 1 + 2 = 2 + 1 =
 2 = 1 + 1 += 2 3 = 2+
 1 +1 1+1 2 + 1  1 + 2
 1+1 2+ 1 1+1  1 + 2
a) theo thứ tự từ bé đến lớn: 
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:
 Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2009
Tiết 1 + 2 : Học vần
Bài 28: Chữ thường - chữ hoa
A- Mục tiêu: 
Sau bài học học sinh có thể:
- Biết được chữ in hoa & bước đầu làm quen với chữ in hoa.
-Nhận biết và đọc đúng được các chữ in hoa trong câu ứng dụng.
- Đọc đúng được câu ứng dụng.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề. Ba vì.
B- Đồ dùng dạy học:
- Sách tiếng việt 1.
- Bảng chữ cái in hoa.
- bảng chữ cái thường - chữ hoa.
- Tranh minh họa câu ứng dụng.
- Tranh minh hoạ phần luyện nói.
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ:
- Viết và đọc
- Gv nhận xét và sửa lỗi.
II. Dạy - học bài mới:
1. Giới thiệu bài 
a. Nhận diện chữ hoa:
- Treo bảng chữ cái.
- Khuyến khích Hs phát hiện và chỉ ra.
- Cho Hs và nhận xét.
- Các chữ in hoa 
không giống chữ in thường. 
- Gv HD Hs dựa vào chữ in thường để nhận diện chữ in hoa và chữ viết hoa.
- Y/c Hs nhận diện và đọc âm của chữ.
- Gv theo dõi, chỉnh sửa.
b. Luyện viết:
- Gv viết mẫu, nêu quy trình viết một số chữ.
- Gv theo dõi, chỉnh sửa.
- Đọc lại bảng chữ thường, chữ hoa.
- Nx chung giờ học.
Tiết 2
2. Luyện tập:
a. Luyện đọc:
+ Đọc lại bài ở tiết 1.
+ Đọc từ ứng dụng GT tranh.
- Tìm những từ có chữ in hoa: 
? Những từ NTN thì phải viết hoa?
- HD hs đọc câu ƯD 
- Gv đọc mẫu câu ứng dụng.
b. Luyện nói:
- Gv hướng dẫn & giao việc
- Cho từng cặp Hs lần lượt đứng lên nêu Kq thảo luận.
3. Củng cố - dặn dò:
+ Nhận xét dặn dò:
- Nx chung giào học.
- Về nhà: Đọc lại các chữ in hoa & câu ứng dụng trong bài.
- Xem trước bài 29.
- Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con: tre ngà, nhà ga, quả nho.
- Các chữ in hioa gần giống chữ in thường nhưng kích thích lớn hơn là: C, E, I, K, L, O, Ô, Ơ, P, S, T , U, Ư, V, X, Y.
- Các chữ in hoa ạ chữ in thường là: A, Ă, Â, B, D, Đ, G, H, M, N, Q, R.
- Hs nhận diện và đọc.
Hs đọc Cn, nhóm, lớp.
-- Hs viết bảng con.
- 1 - 2 Hs đọc.
- Đọc Cn, nhóm, lớp.
- Hs quan sát và miêu tả tranh.
- 2 Hs đọc.
- Hs tìm: Bố, Kha, Sa Pa.
- Từ chỉ tên riêng thì phải viết hoa.
- Hs đọc CN, nhóm, lớp.
- Hs quan sát tranh & thảo luận nhóm 2, nói cho nhau nghe về chủ đề luyện nói hôm nay.
- Các nhóm ạ nhận xét bổ xung.
- Hs nghe & ghi nhớ.
Tiết 4: Toán
Đ 26: 	Luyện tập
A- Mục tiêu:
Giúp học sinh:
- Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3.
- Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.
B- Đồ dùng dạy học:
- Tranh vẽ (BT 4,5) ; bảng phụ.
- Hộp đồ dùng toán 1.
C- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ:
- KT đọc bảng cộng trong phạm vi 3.
- 3 Hs lên bảng làm tính cộng.
- Nx sau KT.
II. Dạy - học bài mới:
1. Giới thiệu bài .
2. Hướng dẫn Hs làm BT:
Bài 1:
- Bài y/c gì ?
- HD & giao việc.
Bài 2:
- Cho Hs nêu y/c bài toán.
- HD & giao việc.
- Gv nhận xét, sửa sai.
Bài 3:
- Bài 3 y/c làm gì ?
- HD & giao việc.
- Gv nhận xét, chỉnh sửa.
Bài 4:
? Bài y/c gì ?
- HD Hs nhìn vào tranh nêu bài toán rồi viết kq của phép tính.
- Gv Nx, cho điểm.
Bài 5:
a. Y/c Hs nhìn vào hình vẽ & nêu đề toán.
- Y/c Hs viết dấu vào phép tính.
b. Cách làm tương tự.
- Gv Nx, cho điểm.
3. Củng cố - dặn dò:
- HS đọc lại các phép tính đã học.
- Nx chung giờ học.
- 1 số Hs đọc.
- 1 + 1
 2 + 1
 1 + 2
- Quan sát tranh rồi viết 2 phép cộng ứng với tình huống trong tranh.
- Hs làm bài trong sách; 2 Hs lên bảng làm. 
2 + 1 = 3
1 + 2 = 3
- Hs nêu cách làm bài.
- Hs làm bảng con.
 1 2 1
 + + +
 1 1 2
 —— —— —— 
 2 3 3
- Điền số thích hợp vào ô trống.
- Hs làm , nêu kq trước lớp.
- 3 Hs lên bảng làm.
- Nêu bài toán rồi tính kq của phép tính
- 3 Hs lên bảnglàm bài.
- Lớp làm PBT.
- Đức có 1 quả bóng, Kha có 2 quả bóng. Hỏi cả hai bạn có mấy quả bóng?
1 + 2 + = 3
- Hs nêu đề toán & ghi phép tính 
1 + 1 = 2.
- Vài HS đọc bài.
- Hs nghe & ghi nhớ.
Buổi chiều 
Tiết 5: Luyện Tiếng viêt:
Củng cố về chữ thường và chữ hoa
A. Mục tiêu:
 Giúp HS luyện đọc, viết bài thành thạo. Viết đúng cỡ và mẫu chữ.
B. Đồ dùng dạy học: 
SGK
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
I. Luỵên đọc :
+) HS đọc bài trong SGK : đồng thanh, cá nhân, tổ , nhóm.
- HD HS thi đọc bài: 
+) Tìm các tiếng từ chứa vần mới vừa học.
II. Luyện viết:
HS qs chữ mẫu, nêu lại cấu tạo và cách viết các chữ cái, khoảng cách giữa các chữ, các từ.
HD HS viết lại bảng con cho chính xác.
HD HS viết trong vở có mẫu chữ.
( GV quan sát, uốn nắn tư thế ngồi viết và bài viết của HS.).
Chấm bài, nhận xét, đánh giá từng bài của HS.
III. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS về tìm những vần vừa học trong các văn bản bất kì tìm được .
———————————————————
 Tiết 6: Luyện Toán
Củng cố về phép cộng trong phạm vi 3.
I. Mục tiêu:
 Giúp HS củng cố về phép cộng trong phạm vi 3
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
hoạt động dạy
hoạt động học
A. Kiểm tra bài cũ: 
- 2 HS lên bảng.
- Lớp làm bảng con
B. Hd HS làm bài tập: 
Bài 1: 3 HS lên bảng , lớp làm theo tổ:
- GV nhận xét chỉnh sửa.
Bài 2: tổ chức chơi trò chơi tiếp sức:
- Chia 2 đội, mỗi đội 2 người.
Nhận xét , khen tổ thắng cuộc.
Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống: 
- Học sinh làm bài vào vở:
- GV chấm bài.
C. Nhận xét giờ học.
- Đọc bảng cộng trong phạm vi 3.
1 + 1 = 1 + 2 = 2 + 1 =
 2 = 1 + 1 += 2 3 = 2+
 1 +1 1+1 2 + 1  1 + 2
 1+1 2+ 1 1+1  1 + 2
a : 
+
=
2
2
=
+
1
+
0
=
3
+
0 
=
Thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2009
Tiết 1 + 2 : Học vần
 Bài 29 : ia
A- Mục tiêu:
Sau bài học, học sinh có thể:
- Đọc và viết được: ia, lá tía tô.
- Đọc được các tiếng và TN ứng dụng : Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá.
- Nhận ra chữ trong các tiếng của một văn bản bất kỳ.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chia quà.
B- Đồ dùng dạy - học.
- Bộ ghép chữ tiếng việt
- Tranh minh hoạ của từ khoá .
- Tranh minh hoạ câu ứng dụng và phần luyện nói (SGK)
C- các hoạt động dạy - học:
Hoạt động dạy
hoạt động học
 Tiết 1
I- Kiểm tra bài cũ:
- Đọc câu ứng dụng trong SGK
- Nêu nhận xét sau kiểm tra
II- Dạy - học bài mới.
1- Giới thiệu bài 
2- Dạy vần:
ia:
a- Nhận diện vần
b- Đánh vần.
+ vần:
- GV đáng vần mẫu và HD: 
- GV theo dõi, chỉnh sửa.
- Y/c HS tìm và gài vần vừa học
+) Tiếng:
- Y/C HS gài tiếng khoá .
- đánh vần và đọc trơn tiếng .
- GV theo dõi, chỉnh sửa
+ Đọc từ khoá:
- Y/c HS gài và đọc từ khoá.
- Phân tích từ khoá:
d- Hướng dẫn viết bảng :
+) Viết vần:
- GV viết mẫu, lưu ý nét nối giữa i và a
+)Viết tiếng
- HD HS viết bảng:
- GV nhận xét, chữa lỗi cho HS.
đ- Đọc từ ngữ ứng dụng:
- Y/c HS đọc những từ ứng dụng trên bảng
- Tìm tiếng chứa vầnvừa học ?
- Cho HS phân tích tiếng vừa tìm đựơc.
- Giải nghĩa các từ ứng dụng
- Phân tích từ.
- Cho HS đọc từ ứng dụng
- GV theo dõi, chỉnh sửa.
d- Củng cố - Dặn dò:
 - Đọc bài trên bảng, trong SGK.
Tiết 2
 3. Luyện tập:
a- Luyện đọc:
+ Đọc lại bài tiết 1 (bảng lớp)
+ Đọc câu ứng dụng: GT tranh- Rút ra câu ứng dụng: Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá.
- Y/c HS đọc câu ứng dụng:
 - Y/c HS tìm tiếng chứa vần vừa học trong câu ứng dụng.
- Gọi HS đọc và phân tích tiếng vừa tìm được.
- GV đọc mẫu.
b- Luyện viết:
- Cho HS quan sát vở mẫu
- HD HS viết vở tập viết
- GV quan sát và sửa cho HS.
- Nhận xét bài viết.
c- Luyện nói theo chủ đề: chia quà :
- HD và giao việc
- Cho HS phát biểu lời nói tự nhiên qua thảo luận với bạn bè trước lớp theo chủ đề.
- GV đặt câu hỏi, gợi ý giúp HS phát triển lời nói.
? Tranh vẽ gì ?
? Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ trong tranh ?
? Bà chia những quà gì ?
? Các bạn nhỏ trong tranh vui hay buồn?
? Bà vui hay buồn ?
? Em hay được ai cho quà nhất ?
? Khi được chia quà em có thích không ?
Em thường để dành quà cho ai trong gia đình 
4- Củng cố, dặn dò:
- GV chỉ bảng cho HS đọc.
- Cho HS đọc trong SGK.
- Nhận xét chung giờ học.
- HD học ở nhà: Đọc, viết vần, tiếng, từ vừa học.
 Xem trước bài 30.
- 2 HS đọc câu UD: Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa. 
HS phát âm: CN, nhóm, lớp
- HS lấy bộ đồ dùng thực hành.
- HS ghép: 
- HS đọc: 
- HS phân tích tiếng khoá và đọc .
- HS phân tích từ khoá và đọc.
+ HS viết bảng con:
- HS đọc cá nhân, đồng thanh.
 - HS lên bảng gạch chân.
- HS đọc và phân tích (cá nhân, đồng thanh) .
- HS có thể giải nghĩa .
- HS phân tích.
- HS đọc cá nhân, tổ, nhóm,lớp.
- HS đọc CN, nhóm, lớp.
- HS đọc CN, nhóm, lớp
- HS QS tranh minh hoạ và nhận xét.
- HS đọc:CN, đồng thanh.
- HS tìm gạch chân: 
- HS thực hiện cá nhân.
- HS đọc cá nhân, nhóm, lớp.
- HS tập viết trong vở.
- HS nêu chủ đề luyện nói: Chia quà.
- HS qs tranh thảo luận nhóm 2 nói cho nhau nghe về chủ đề chia quà.
- HS lên bảng trình bày phần luyện nói theo cặp.
- HS đọc ĐT.
- 2 HS đọc nối tiếp (SGK).
 Thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2009
Tiết 1 Toán
 Đ 27: Phép cộng trong phạm vi 4
A- Mục tiêu:
Sau bài học, giúp Hs:
- Tiếp tục hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng.
- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4.
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.
B- Đồ dùng dạy học:
Giáo viên: 1 số mẫu vật, tranh vẽ như SGK phóng to.
Học sinh: Bộ đồ dùng toán 1.
C- Các hoạt động dạy - học chủ yếu: 
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
I. Kiểm tra bài cũ:
- Cho 2 Hs lên bảng làm BT:
2 + 1 = , 1 + 1 = , 1 + 2 =
- Cho Hs đọc lại bảng cộng trong phạm vi 3.
- Nêu Nx sau KT.
II. Dạy - học bài mới:
1. Giới thiệu bài.
2. Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 4.
a. Giới thiệu phép cộng: 3 + 1 =4
- Gv gắn lên bảng 3 bông hoa và 1 bông hoa.
- Y/c Hs nêu bài toán & trả lời.
- Cho Hs nêu phép tính và đọc.
b. Giới thiệu phép cộng: 2 + 2 = 4
 1 + 3 = 4
(Tương tự như gt phép cộng: 3 + 1 =4).
c. Cho Hs học thuộc bảng cộng vừa lập.
d. Cho Hs quan sát hình cuối cùng và nêu ra 2 bài toán.
- Y/c Hs nêu phép tính tương ứng với bài toán.
- Cho Hs Nx về Kq phép tính.
- Gv KL để rút ra: 3 + 1 = 1 + 3.
3. Luyện tập:
Bài 1: Bài yêu cầu gì ?
- Cho Hs làm bảng con.
- Gv nhận xét, sửa sai.
Bài 2: - Nêu y/c bài :
- Hs & giao việc.
- Nhắc nhở Hs viết Kq cho thẳng cột.
Bài 3: 
- bài y/c gì ?
? Muốn điền đựơc dấu em phải làm gì?
- Gv nhận xét, sửa sai.
Bài 4: Y/c Hs nêu bài toán theo tranh rồi viết phép tính phù hợp.
4. Củng cố - dặn dò:
- Cho Hs đọc lại bảng cộng.
- Nx chung giờ học.'
 - Học lại bài.
- Xem trước bài 29.
- 3 Hs lên bảng.
- 1 vài em.
+ Có 3 bông hoa thêm 1 bông hoa. Hỏi tất cả có mấy bông hoa ?
- 3 bông hoa thêm 1 bông hoa. Tất cả có 4 bông hoa.
- 3 + 1 = 4
(Ba cộng một bằng bốn).
- Hs học thuộc bảng cộng. 
Bài 1: Có 3 chấm tròn, thêm 1 chấm tròn. Hỏi tất cả có mấy chấm tròn ?
 3 + 1 = 4
Bài 2: Có 1 chấm tròn, thêm 3 chấm tròn, hỏi tất cả có mấy chấm tròn
 1 + 3 = 4
- Kết quả như nhau, vị trí của số 1 số 3 đã thay đổi.
Tính.
- Tổ1 T2 T3.
 1 + 3 = 4 3 + 1 = 4 1 + 1 = 2
 2 + 2 = 4 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
- 3 Hs lên bảng chữa.
- Hs làm trong sách sau đó lên bảng chữa.
 2 2 3 1
 + + + +
 2 1 1 1
 —— —— —— ——
 4 3 4 2
- Điền dấu thích hợp vào ô trống.
- So sánh vế trái với vế phải rồi điền.
- Hs làm & nêu miệng Kq.
- 2 Hs lên bảng.
 Hs nêu đề toán & trả lời (1 số em).
 1 + 3 = 4
- Đọc ĐT (1lần).
Tiết 2+3: Tập viết:
Tiết 5+6: Cử tạ, thợ xẻ, chữ số
 Nho khô, nghé ọ, chú ý.
A- Mục tiêu:
- Nắm được quy trình và cách viết các từ: nho khô, nghé ọ, chú ý.
- Biết viết đúng cỡ, liền nét & chia đều k/c.
- Biết viết đúng & đẹp các từ trên.
- Rèn thói quen cầm bút, ngồi viết đúng quy định.
- Có ý thức giữ vở sạch đẹp & viết chữ đúng đẹp.
B- Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết sẵn các chữ của bài viết.
C- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
hoạt động học
I. Kiểm tra bài cũ:
II. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài (linh hoạt).
2. Quan sát mẫu & Nx.
- Treo chữ mẫu lên bảng.
- Y/c Hs nhận xét sau quan sát.
- Gv giải thích 1 số từ.
3. Hướng dẫn và viết mẫu:
- Gv lần lượt viết mẫu từng từ và nêu quy trình viết
- Gv theo dõi, chỉnh sửa.
4. Hướng dẫn Hs tập viết vào vở:
- HD Hs viết từng từ theo mẫu chữ vào vở.
- Gv theo dõi, uấn nắn Hs yếu.
- Nhắc nhở Hs tư thế ngồi viết, cách viết liền nét.
- Chấm 1 số bài.
5. Củng cố - dặn dò:
 Trò chơi: Thi viết chữ đúng đẹp.
- Nx chung giờ học.
- Về nhà viết lại bài vào vở ô li.
- Hs quan sát chữ mẫu.
- 1 số Hs đọc chữ.
- Hs nhận xét về số nét trong chữ, độ cao, rộng, khoảng cách giữa các chữ
- Nho khô: Quả nho đã được phơi khô.
- Chú ý: Sự tập trung vào 1 việc gì đó.
- Hs tô chữ trên không sau đó luyện viết trên bảng con.
- Hs tập viết trong vở theo mẫu.
- Các tổ cử đại diện lên chơi.
Tiết 4: Thủ công
Bài : Tiết 6: Xé, dán hình ngôi nhà
A- Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Nhận biết hình ngôi nhà.
 - Nắm được cách xé, dán hình ngôi nhà.
2. Kỹ năng: - Biết cách xé, dán hình ngôi nhà đơn giản.
 - Xé được hình (mái nhà, thân nhà, ô cửa, dán cân đối, thẳng).
3. Thái độ: Yêu thích môn học.
B- Chuẩn bị:
Gv: - Bài mẫu, giấy thủ công các mầu, hồ dán
Hs: Giấy thủ công, giấy nhám, bút chì, vở, hồ dán
C- Các động tác dạy - học:
Hoạt dộng của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
I. Kiểm tra bài cũ:
- Gv kiểm tra sự chuẩn bị của Hs cho tiết học.
- Gv nêu Nx sau KT.
II. Dạy - học bài mới:
1. Giới thiệu bài.
2. Hướng dẫn HS quan sát và Nx.
- Treo bài mẫu lên bảng & giao việc.
- Yêu cầu Hs mô tả ngôi nhà của mình đang sống.
3. Giáo viên hướng dẫn mẫu:
a, Xé hình mái nhà:
- Gv HD kết hợp với làm mẫu đánh dấu, vẽ và .
b, Xé hình thân nhà.
- Gv lật tờ giấy mầu xanh, lật mặt sau đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé hình chữ nhật có cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 4 ô.
c, Xé dán hình ô cửa:
- Gv lấy 1 tờ giấy mầu xanh đậm, lật mặt sau, đếm ô, đánh dấu, vẽ hình 
d, Dán, ghép hình:
Bước 1: Dán thân nhà.
Bước 2: Dán mái nhà.
Bước 3: Dán cửa ra vào và cửa sổ.
- Lưu ý Hs xé xong th

Tài liệu đính kèm:

  • docCopy of TUAN 7.doc