Bài giảng Lớp 1 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Thạnh Phú 2

- Mục tiêu

- Đọc và viết lại được tiếng,từ có vần ui,ưi

- Học sinh khá giỏi: tìm từ và đặt câu ứng dụng mới có vần ui,ưi

- Học sinh yếu: đọc và viết được tiếng nho,nhô,nhơ

II- Đồ dùng dạy học

 - Vở bài tập tiếng việt,bảng con,vở trắng

III- Các hoạt động dạy học

 

doc 15 trang Người đăng haroro Ngày đăng 25/02/2016 Lượt xem 357Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lớp 1 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Thạnh Phú 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 2
Ngày 14/10/2013
 TIẾNG VIỆT
 TOÁN
Bài dạy: ui,ưi ( tiết 46)
Bài dạy: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG
 (tiết 46)
Thứ 3
Ngày 15/10/2013
 TIẾNG VIỆT
 TOÁN
Bài dạy: uôi,ươi (Tiết 47+48)
Bài dạy: LUYỆN TẬP. (tiết 47)
Thứ 5
Ngày 17/10/2013
 TOÁN
 TIẾNG VIỆT
Bài dạy: LUYỆN TẬP CHUNG
 . (tiết 48+49)
Bài dạy: ay,â-ây (tiết 49) 
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 Ngày soạn:30/9/2013
 Ngày dạy: Thứ 2 ngày 14 tháng 10 năm 2013 
 Môn học : Học Vần
 Bài dạy : ui-ưi (tiết 41) 
 I- Mục tiêu
- Đọc và viết lại được tiếng,từ có vần ui,ưi
Học sinh khá giỏi: tìm từ và đặt câu ứng dụng mới có vần ui,ưi
Học sinh yếu: đọc và viết được tiếng nho,nhô,nhơ
II- Đồ dùng dạy học
 - Vở bài tập tiếng việt,bảng con,vở trắng
III- Các hoạt động dạy học 
Thời 
gian
 HOẠT ĐỘNG DẠY
 HOẠT ĐỘNG HỌC
2phút
5phút
28phút
3phút
2phút
Ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ
 - GV cho hs đọc vầ viết chữ cái túi,gửi quà
 - Nhận xét sữa sai
3. 3. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài
 b. Luyện tập
* HOẠT ĐỘNG 1: Luyện cho hs yếu
- GV viết bảng: nho,nhô,nhơ
- Chỉ định hs đọc
- Luyện cho hs yếu đọc
- Nhận xét sữa cách phát âm cho hs
- Chỉ định hs viết bảng: nho,nhô,nhơ
- Nhận xét 
* HOẠT ĐỘNG 2: Thực hành VBT
* Nối
 - GV hướng dẫn hs nối vào vở bài tập
 - Hướng dẫn hs quan sát tranh và nối từ vào tranh thích hợp
 * Nối
 - GV chỉ định hs nối tiếng thành từ thích hợp
 Bụi mũi
 Cái quà
 Gửi tre
 - GV chỉ định hs làm vào VBT
 * Viết
 - GV cho hs viết đúng ô li: cái túi,gửi quà
Chấm điểm
 * HOẠT ĐỘNG 3: Tìm từ ngoài bài
- GV chỉ định hs đặt câu ứng dụng mới có vần ui,ưi
- GV gợi ý các từ để hs đặt câu:tới lui,mũi ngửi 
- GV đặt mẫu câu: cái bè trôi tới lui 
- GV gọi hs đặt câu
- Nhận xét
Củng cố
GV cho hs đọc lại BT nối
Dặn dò
 - Nhận xét tiết học
- 2 hs lên bảng thực hiện
- Lắng nghe
- Quan sát
- HS yếu đọc cá nhân
- Tất cả hs yếu
- Sữa sai
- HS yếu viết bảng con
- Cả lớp thực hiện
Bó củi,múi khế,vui chơi,mũi ngửi
- 3 hs lên bảng thực hiện: 
- Cả lớp thực hiện
 Bụi tre
 Cái mũi
 Gửi quà
Cả lớp thực hiện
- 3,4 hs khá giỏi
- Lắng nghe
- 3,4 hs tìm câu
- HS xung phong
- HS đọc: 
 Bụi tre
 Cái mũi
 Gửi quà
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
 Ngày soạn : 30/9/2013
 Ngày dạy: Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2013
 Môn: Toán 
 Bài dạy: SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG (tiết 46)
I- Mục tiêu
- HS thực hiện phép cộng trong phạm vi 5 với số 0
- Học sinh giỏi:nhìn tranh nêu đề và giải bài toán bằng tính cộng thích hợp
 - Học sinh yếu:cộng hai số hàng ngang trong phạm vi 5 với 0
 II- Đồ dùng dạy học
 - Bảng con,VBT
 - Tranh minh họa
 III- Các hoạt động dạy học
Thời gian
 HOẠT ĐỘNG DẠY
 HOẠT ĐỘNG HỌC
2 p
5 p
28 p
3 p
2 p
Ổn định tổ chức
Kiểm Tra bài cũ
GV cho hs làm tính
1+2= 1+1= +2=5 
4+1= 3+2= 1+1+3= 
GV cho hs thực hiện bảng con
Nhận xét
Luyện tập
Giới thiệu bài
Thực hành
Bài tập 1: Tính
Chỉ định hs lên bảng
a/
4+0= 3+0= 0+2= 1+0=
0+4= 0+3= 2+0= 0+1=
Nhận xét
b/ 5 3 0 0 1 
 + + + + + 
 0 0 2 4 0 
 .. . .  . 
GV chỉ định hs lên bảng thực hiện
Nhận xét-sửa sai
Bài tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- GV chỉ định hs thực hiện vào VBT
 4+=4 3+0=2+.. +2=4
 ..+3=3 +2=2+ 0+..=0
- Chấm điểm
Bài tập 3: Viết phép tính thích hợp
GV cho hs nêu đề và lên bảng thực hiện
- GV nhận xét và nêu lại đề
 - GV cho hs thực hiện phép tính:
 a/ b/ 
Nhận xét
Bài tập 4: Số?
GV chỉ định hs thực hiện vào VBT 
 - Nhận xét
4. Củng cố
- GV cho hs thực hiện đọc lại bài tập 1
- GV hỏi hs hôm nay học bài gì?(Số 0 trong phép cộng)
5. Dặn dò
- Về nhà xem lại bài,chuẩn bị bài mới
- Nhận xét tiết học
- 3 Hs lên bảng
Hs cả lớp thực hiện 
1 hs đọc yêu cầu
- 4 hs yếu: 
Cả lớp thực hiện VBT
3,4 hs thực hiện
Cả lớp thực hiện
Cả lớp thực hiện: 
a/1 hs giỏi nêu đề:có ba trái táo ở dĩa bên trên,hai trái táo dĩa bên dưới có tất cả bao nhiêu trái?
3
+
2
=
5
 b/ 
3
+
0
=
5
- HS thực hiện vào VBT
3+0 0+4 5+0
 3 5 4
Cả lớp đọc lại bài
Đồng thanh trả lời
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 Ngày soạn:30/9/2012
 Ngày dạy: Thứ 3 ngày 15 tháng 10 năm 2013 
 Môn học : Học Vần
 Bài dạy : uôi-ươi (tiết 42+43) 
 I- Mục tiêu
- Đọc và viết lại được từ có vần uôi,ươi
Học sinh khá giỏi: tìm từ và đặt câu ứng dụng mới có vần uôi,ươi
Học sinh yếu: đọc và viết được âm nh,u,ư,a,ă,â
II- Đồ dùng dạy học
 - Vở bài tập tiếng việt,bảng con,vở trắng
III- Các hoạt động dạy học 
Thời 
gian
 HOẠT ĐỘNG DẠY
 HOẠT ĐỘNG HỌC
2phút
5phút
28phút
3phút
2phút
1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
 - GV cho hs đọc vầ viết chữ cái túi,gửi quà
 - Nhận xét sữa sai
3. 3. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài
 b. Luyện tập
* HOẠT ĐỘNG 1: Luyện cho hs yếu
- GV viết bảng: nh,u,ư,a,ă,â
- Chỉ định hs đọc
- Luyện cho hs yếu đọc
- Nhận xét sữa cách phát âm cho hs
- Chỉ định hs viết bảng: nh,u,ư,a,ă,â
- Nhận xét 
* HOẠT ĐỘNG 2: Thực hành VBT
* Nối
 - GV hướng dẫn hs nối vào vở bài tập
 - Hướng dẫn hs quan sát tranh và nối từ vào tranh thích hợp
 - Nhận xét-sửa sai
 * Nối
 - GV chỉ định hs nối tiếng thành từ thích hợp
 Nhà bà nuôi dưa
 Mẹ muối xuôi
 Bè nứa trôi thỏ
 - GV chỉ định hs làm vào VBT
 - Nhận xét-sửa sai
 * Viết
 - GV cho hs viết đúng ô li: buổi tối,túi lưới
Chấm điểm
 * HOẠT ĐỘNG 3: Tìm từ ngoài bài
- GV chỉ định hs đặt câu ứng dụng mới có vần uôi,ươi
- GV gợi ý các từ để hs đặt câu:tưới cây,nuôi bò 
- GV đặt mẫu câu: cha bé Na nuôi bò 
- GV gọi hs đặt câu
- Nhận xét
4.Củng cố
GV cho hs đọc lại BT nối
5.Dặn dò
 - Nhận xét tiết học
- 2 hs lên bảng thực hiện
- Lắng nghe
- Quan sát
- HS yếu đọc cá nhân
- Tất cả hs yếu
- Sữa sai
- HS yếu viết bảng con
- Cả lớp thực hiện nối
Con ruồi,vá lưới,cá đuối,cưỡi ngựa
- 3 hs lên bảng thực hiện: 
- Cả lớp thực hiện
Nhà bà nuôi thỏ
Mẹ muối dưa
Bè nứa trôi xuôi
Cả lớp thực hiện
- HS thực hiện viết vào vở ô li
- 3,4 hs khá giỏi
- Lắng nghe
- 3,4 hs tìm câu
- 1 hs giỏi tìm câu
- HS đọc: 
 Nhà bà nuôi thỏ
 Mẹ muối dưa
 Bè nứa trôi xuôi
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
 Ngày soạn : 30/9/2013
 Ngày dạy: Thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2013
 Môn: Toán 
 Bài dạy: LUYỆN TẬP (tiết 42)
I- Mục tiêu
- HS thực hiện làm các bài tập ở VBT
- Học sinh giỏi:nhìn bảng viết kết quả phép cộng
 - Học sinh yếu:cộng hai số hàng ngang trong phạm vi 5
 II- Đồ dùng dạy học
 - Bảng con,VBT
 - Tranh minh họa
 III- Các hoạt động dạy học
Thời gian
 HOẠT ĐỘNG DẠY
 HOẠT ĐỘNG HỌC
2 p
5 p
28 p
3 p
2 p
1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm Tra bài cũ
GV cho hs làm tính
1+=4 +2=4 1+1+2=
0+0= 1+0= 2+0=
GV cho hs thực hiện bảng con
Nhận xét
3.Luyện tập
a.Giới thiệu bài
b.Thực hành
Bài tập 1: Tính
Chỉ định hs lên bảng
0+1= 0+2= 0+3= 0+4=
1+1= 1+2= 1+3= 1+4=
2+1= 2+2= 2+3= 
3+1= 3+2=
4+1=
Nhận xét-sửa sai
* Bài tập 2: Tính
 3+2= 1+4= 1+2= 0+5=
 2+3= 4+1= 2+1= 5+0= .
GV chỉ định hs lên bảng thực hiện
Nhận xét-sửa sai
Bài tập 3:
 - GV cho hs thực hiện vào vở
< 4.3+2 5..5+0 3+22+3
> ? 
= 22+1 30+4 1+2+2.2+2
- Chấm bài
Nhận xét và sửa sai
Bài tập 4: Viết kết quả phép cộng
+
 1
 2
 3
 4
 1
 2
 3
 4
- Nhận xét-sửa sai
Củng cố
- GV cho hs thực hiện đọc lại bài tập 4
- GV hỏi hs hôm nay học bài gì?(luyện tập)
5. Dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Nhận xét tiết học
Hs cả lớp thực hiện:
1 hs đọc yêu cầu
4 hs yếu:
Cả lớp thực hiện VBT
3,4 hs thực hiện
Cả lớp thực hiện VBT
- Cả lớp thực hiện điền dấu
 - 2 hs khá giỏi thực hiện
+
1
2
3
4
1
2
3
4
5
2
3
4
5
3
4
5
4
5
- Cả lớp đọc bài
+
1
2
3
4
1
2
3
4
5
2
3
4
5
3
4
5
4
5
- Đồng thanh trả lời
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
 Ngày soạn : 30/9/2013
 Ngày dạy: Thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2013
 Môn: Toán 
 Bài dạy: LUYỆN TẬP CHUNG (tiết 43+44 )
I- Mục tiêu
- HS thực hiện làm các bài tập ở VBT
- Học sinh giỏi:nhìn tranh nêu đề và giải bài toán bằng tính cộng
 - Học sinh yếu:cộng hai số hàng dọc trong phạm vi 5
 II- Đồ dùng dạy học
 - Bảng con,VBT
 - Tranh minh họa
 III- Các hoạt động dạy học
Thời gian
 HOẠT ĐỘNG DẠY
 HOẠT ĐỘNG HỌC
2 p
5 p
28 p
3 p
2 p
1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm Tra bài cũ
GV cho hs làm tính
4+0= 3+0= 0+2= 1+0=
0+4= 0+3= 2+0= 0+1=
GV cho hs thực hiện bảng con
Nhận xét
3.Luyện tập
Giới thiệu bài
Thực hành
Bài tập 1: Tính
Chỉ định hs lên bảng 
2 5 2 1 2 0
 + + + + + + 
 2 0 3 3 3 5
.. . .  . .
GV chỉ định hs lên bảng thực hiện
Nhận xét-sửa sai
Bài tập 2: Tính
- GV chỉ định hs thực hiện vào VBT
2+1+1= 3+1+1= 2+1+1=
1+3+1= 4+1+0= 2+1+2=
- Chấm điểm
Nhận xét-sửa sai
Bài tập 3: 
- GV cho thực hiện vào vở
< 2+25 2+11+2 3+13+2
> ? 2+35 2+21+2 3+11+3 
= 5+05 2+01+2 1+44+1
- Chấm điểm
Nhận xét và sửa sai
Bài tập 4 Viết phép tính thích hợp
GV cho hs nêu đề lên bảng thực hiện
- GV nhận xét và nêu lại đề
 - GV cho hs thực hiện phép tính:
 a/ b/
 d/ c/
 - Nhận xét
4.Củng cố
- GV cho hs thực hiện đọc lại bài tập 2
- GV hỏi hs hôm nay học bài gì?(luyện tập chung)
5. Dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Nhận xét tiết học
Hs cả lớp thực hiện:
1 hs đọc yêu cầu
4 hs yếu:
Cả lớp thực hiện VBT
3,4 hs thực hiện
5 5 4
5 5 5
Cả lớp thực hiện 
- Cả lớp thực hiện điền dấu
Hoàn thành
- 4 hs giỏi nêu đề
Lắng nghe
4 hs khá lên bảng thực hiện phép tính
 a/1+2=3 b/ 1+3=4 
c/ 2+2=4 d/ 2+3=5
Cả lớp đọc lại bài
Đồng thanh trả lời
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 Ngày soạn:30/9/2013
 Ngày dạy: Thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2013 
 Môn học : Học Vần
 Bài dạy : ay,â-ây (tiết 44) 
 I- Mục tiêu
- Đọc và viết lại được từ có vần ay,ây
Học sinh khá giỏi: tìm từ và đặt câu ứng dụng mới có vần ay,ây
Học sinh yếu: đọc và viết được tiếng nhu,như,nha,nhớ
II- Đồ dùng dạy học
 - Vở bài tập tiếng việt,bảng con,vở trắng
III- Các hoạt động dạy học 
Thời 
gian
 HOẠT ĐỘNG DẠY
 HOẠT ĐỘNG HỌC
2phút
5phút
28phút
3phút
2phút
1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
 - GV cho hs đọc vầ viết chữ buổi tối,túi lưới
 - Nhận xét sữa sai
3. 3. Dạy bài mới
a. Giới thiệu bài
 b. Luyện tập
* HOẠT ĐỘNG 1: Luyện cho hs yếu
- GV viết bảng: nhu,như,nha,nhơ
 - Chỉ định hs đọc
- Luyện cho hs yếu đọc
- Nhận xét sữa cách phát âm cho hs
- Chỉ định hs viết bảng:nhu,như,nha,nhơ
- Nhận xét 
* HOẠT ĐỘNG 2: Thực hành VBT
* Nối
 - GV hướng dẫn hs nối vào vở bài tập
 - Hướng dẫn hs quan sát tranh và nối từ vào tranh thích hợp
 - Nhận xét-sửa sai
 * Nối
 - GV chỉ định hs nối tiếng thành từ thích hợp
 Suối chảy bơi lội
 Chú tư đi cày
 Bầy cá qua khe đá
 - GV chỉ định hs làm vào VBT
 - Nhận xét-sửa sai
 * Viết
 - GV cho hs viết đúng ô li: cối xay,vây cá
Chấm điểm
 * HOẠT ĐỘNG 3: Tìm từ ngoài bài
- GV chỉ định hs đặt câu ứng dụng mới có vần ay,ây
- GV gợi ý các từ để hs đặt câu:gió lay,ăn chay,mây trôi
- GV đặt mẫu câu: gió thổi mây trôi nhẹ đi
- GV gọi hs đặt câu
- Nhận xét
4.Củng cố
GV cho hs đọc lại BT nối
5.Dặn dò
 - Nhận xét tiết học
- 2 hs lên bảng thực hiện
- Lắng nghe
- Quan sát
- HS yếu đọc cá nhân
- Tất cả hs yếu
- Sữa sai
- HS yếu viết bảng con
- Cả lớp thực hiện nối
Máy cày,gà máy,vây cá,thợ xây
- 3 hs lên bảng thực hiện: 
- Cả lớp thực hiện
Suối chảy qua khe đá
Chú tư đi cày
Bầy cá bơi lội
Cả lớp thực hiện
- HS thực hiện viết vào vở ô li
- 3,4 hs khá giỏi
- Lắng nghe
- 3,4 hs tìm câu
- 1 hs giỏi tìm câu
- HS đọc: 
Suối chảy qua khe đá
Chú tư đi cày
Bầy cá bơi lội
Tuần 9
 Nhận xét của Tổ Trưởng
 BGH Kí duyệt
Từ ngày
14/10/2013
Đến ngày
18/10/2013
- Hình thức:
- Nội dung:
 Ngày:./ 10 /2013
 Tổ Trưởng
- Hình thức:
- Nội dung:
 Ngày:./ 10 /2013
 Hiệu Trưởng

Tài liệu đính kèm:

  • docGA lop 1 buoi chieu Tuan 9.doc