Bài giảng Lớp 1 - Tuần 17 (tiết 14)

|. Mục tiêu

GV giúp HS :

-Cần phải giữ trật tự trong trường học

-HS có ý thức giữ trật tự khi ra vào lớp

||.Tài liệu và phương tiện

 Vở bài tập , tranh

|||.Các hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc 31 trang Người đăng haroro Ngày đăng 25/02/2016 Lượt xem 279Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lớp 1 - Tuần 17 (tiết 14)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV ghi bảng : bút
 GV cho HS xem tranh rồi giảng tranh
 GV yêu cầu HS ghép từ
 GV gọi HS n/x bảng ghép của bạn
 GV gọi HS đọc từ vừa ghé
 GV ghi bảng : bút chì
 GV gọi HS đọc cột vần vừa học
 * Dạy vần êt (quy trình tương tự )
 GV hướng dẫn cách đọc : Miệng mở bình thường , môi nhành ra để nói ư . Vừa phát âm ư , vừa đưa đầu lưỡi chặn kín chân răng, luồng hơi tắc ở đó , tạo thành ưt
 GV cho HS giải lao
 GV hướng dẫn viết bảng con :
ut : Viết u như đã học , tới điểm cuối của u ta kéo dài sao cho đi qua điểm bắt đầu của t để viết t
 bút chì : Viết chữ bút , cách 1 nét cong kín viết chữ bút
 ưt : Sau khi viết ư như đã học , tới điểm cuối của ư ta kéo dài sao cho đi qua điểm bắt đầu của t để viết t
 mứt gừng : Viết chữ mứt , cách 1 nét cong kín viết chữ gừng
 GV cho HS xem tranh minh hoạ từ ứng dụng
 GV yêu cầu HS ghép từ
 GV gọi HS nhận xét bảng của bạn
 GV gọi HS đọc từ vừa ghép
 GV ghi : chim cút sứt răng
 sút bóng nứt nẻ
 GV gọi HS đọc từ ứng dụng
 GV gọi HS đọc toàn bài trên bảng
4.Củng cố (3 phút )
 Cô vừa dạy vần gì ?
 Trò chơi :Nối để thành câu
 Không vứt gấy vụn mới tinh .
 Máy hút bụi bừa bãi .
 Một giờ có sáu mươi phút.
5.Dặn dò (1 phút )
GV nhận xét – dặn dò
 TIẾT 2
1.Ổn định ( 1 phút )
2.KTBC (7 phút )
 Ở tiết 1 các em học bài gì ?
 GV gọi HS đọc bài ở tiết 1
 GV nhận xét
3.Bài mới (23 phút )
 GV treo tranh lên bảng , giảng tranh 
 Bay cao cao vút 
 Chim biến mất rồi
 Chỉ còn tiếng hót
 Làm xanh da trời .
 GV gọi HS đọc câu ứng dụng
 GV gọi HS đọc toàn bài trên bảng
 * Luyện nói theo chủ đề : GV treo tranh, hỏi :
 GV yêu cầu HS giơ ngón tay út ? 
 -Em út là em lớn nhất hay em bé nhất ?
 -Quan sát rồi chỉ con vịt đi sau cùng ?
 *Luyện đọc : GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK , kết hợp đọc bài ở bảng : ngòi bút , máy hút bụi , chim cút , mưtù gừng , 
 *Luyện viết : GV yêu cầu HS viết bài vào vở
 GV theo dõi , uốn nắn HS về tư thế ngồi viết , cách để vở , cách cầm bút
 GV chấm điểm
4.Củng cố (3 phút )
 Cô vừa dạy bài gì ?
 Trò chơi :Điền et hay êt
 GV treo lên bảng 3 bức tranh yêu cầu HS điền ut hay ưt (diều đứt dây , cây cao vút , sút bóng) 
 GV tuyên dương nhóm thắng cuộc
5.Dặn dò (1 phút )
 GV nhận xét tiết học – tuyên dương
 Về nhà học bài .Xem trước bài mới
Lớp hát
et êt
Đọc + phân tích : 6 HS
Mỗi tổ viết 1 từ
HS nhận diện vần
HS thực hiện
1 HS nhận xét
1 HS đọc
HS theo dõi
Đánh vần + phân tích : 6 HS
Đọc : 6 HS – nhóm
HS thực hiện
1 HS nhận xét
1 HS đọc , 1 HS khác nhận xét Đánh vần + phân tích Đánh vần + phân tích : 6 HS
Đọc : 6 HS – nhóm
HS quan sát rồi lắng nghe
HS thực hiện
1 HS nhận xét
1 HS đọc , 1 HS khác n/x
Đọc : 6 HS – nhóm
Đọc : 3 HS – nhóm 
Lớp hát
HS theo dõi
HS viết vào bảng con
HS theo dõi 
HS viết vào bảng con
HS quan sát
HS thực hiện
1 HS nhận xét
4 HS đọc
Đánh vần + phân tích : 5 HS
Đọc : 5 HS – nhóm
Đọc : 5 HS – nhóm
Đọc : 3 HS – nhóm
ut ưt
2 nhóm thi đua nối
Nhóm nào nối nhanh và đúng thì thắng
Lớp hát
ut ưt
Đọc : 5 HS – đồng thanh
HS quan sát và lắng nghe
HS tìm tiếng có vần mới (vút )
ĐV + PT : 2 HS
Đọc : 5 HS – nhóm
Đọc : 3 HS
Bé nhất
HS cả lớp chỉ vào tranh
Đọc : 16 HS – đồng thanh
HS thực hiện
4 HS nộp bài
ut ưt
2 nhóm thi đua điền
Nhóm điền nhanh và đúng thì thắng cuộc
Đọc : 6 hs - nhóm
 TOÁN : LUYỆN TẬP CHUNG
|.Mục tiêu
 Giúp hs củng cố về :
 -Cấu tạo của mỗi số trong phạm vi 10
 -Viết các số theo thứ tự cho biết
 -Xem tranh , tự nêu bài toán rồi giải và viết phép tính giải bài toán
||.các hoạt động dạy học chủ yếu;
GV
HS
1.Ổn định ( 1 phút )
2.KTBC (7 phút )
 Các em đã học bài gì ?
 GV gọi hs lên bảng làm :
 Có : 8 quả cam
 Thêm :1 quả cam
 Có tất cả :quả cam ?
 GV gọi hs đọc bài ở bảng con :
 -3 +4 
 9 6 10
 GV cho hs làm bảng con : 10 10
 -
 ..8.. 8 
 2 ..2..
 GV nhận xét
3.Bài mới (23 phút )
 Bài 1 : GV cho hs nêu yêu cầu của bài
2 = 1 + ..1. 6 = 2 + ..4. 8 = ..5. + 3 10 = 8 + ..2.
3 = 1 + ..2. 6 = ..3. + 3 8 = 4 + ..4. 10 = ..7. + 3
4 = ..3. + 1 7 = 1 + ..6. 9 = ..8. + 1 10 = 6 + ..4.
4 = 2 + ..2. 7 = ..5. + 2 9 = ..6. + 3 10 = ..5. + 5
5 = ..4. + 1 7 = 4 + ..3. 9 = 7 + ..2. 10 =10 +..0.
5 = 3 + ..2. 8 = ..7. + 1 9 = 5 + ..4. 10 =0 +..10.
6 = ..5. + 1 8 = 6 + ..2. 10 = ..9. + 1 1 =1 + ..0.
 Bài 2 : GV cho hs tự làm bài
 Viết các số 7 ,5 ,2 ,9 ,8
a.Theo thứ tự từ bé đến lớn :2 , 5 , 7 , 8 , 9
b.Theothứ tự từ lớn đến bé :9 , 8 , 7 , 5 , 2
 GV ghi điểm cho hs thắng cuộc
 Bài 3 : GV treo tranh lên bảng
 GV gọi hs nêu yêu cầu của bài
 a.GV cho hs nhìn vào tranh nêu bài toán
b. GV yêu cầu hs nhìn tóm tắt nêu bài toán
 Có : 7 lá cờ
 Bớt đi : 2 lá cờ
 Còn : lá cờ ?
 GV yêu cầu hs viết phép tính thích hợp với 
bài toán vừa nê
4.Củng cố (3 phút )
 Trò chơi : Tìm đường đi 
 GV phát cho mỗi hs mỗi phiếu rồi yêu cầu hs
Tô màu các ô có ghi số 10 hoặc kết quả phép 
tính trong ô là 10 , từ điểm xuất phát đến đích 
qua mê cung số
5.Dặn dò (1 phút )
 GV nhận xét – tuyên dương
 Về nhà làm bài ở VBT
Lớp hát
Lutện tập chung
1 hs lên làm
1 hs khác nhận xét
1 hs đọc
1 hs khác nhận xét
Mỗi dãy làm 1 trường hợp vào bảng con
Điền số thích hợp vào chỗ chấm
4 hs lên bảng làm
lớp làm vào vở (mỗi tổ làm 1 cột )
2 hs làm th đua
HS nào làm nhanh – đúng thì thắng cuộc
HS quan sát
Viết phép tính thích hợp
*Có 4 bông hoa , có thêm 3 bông hoaq nữa . Hỏi có tất cả mấy bông hoa ?
* Cô có 7 lá cờ . Cô cho bạn hà 2 lá cờ . Hỏi cô còn lại mấy lá cờ ?
2 hs lên bảng làm
lớp làm bảng con : 4 + 3 = 7
 7 – 2 = 5
HS nào tìm đường và đến đích nhanh nhất sẽ được khen thưởng
TOÁN : LUYỆN TẬP CHUNG
|.Mục tiêu
 Giúp hs củng cố về :
 -Thứ tự của các dãy số từ 0 đến 10
 -Rèn kỹ năng thực hiện các phép tính cộng , trừtrong phạm vi 10
 -So sánh các số trong phạm vi 10
 -Xem tranh , nêu bài toán rồi nêu phép tính giải đề toán
 -Xếp các hình theo thứ tự nhất định
||.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 GV chẩn bị bảng phụ , tranh
|||.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GV
HS
1.Ổn định (1 phút )
2.KTBC (7 phút )
 Các em đã học bài gì ?
 GV gọi hs lên bảng làm :
 * Có : 7 lá cờ * Có :9 quả ổi
 Thêm :1 lá cờ Bớt : 2 quảổi
 Có tất cả :lá cờ ? Còn :quảổi? 
 GV gọi hs đọc bài ở bảng :
 6 + ..2.. = 8 6 ..+.. = 10
 9 - ..6.. = 3 10 ..–.. 3 = 7
 GV cho hs làm bảng con :
 ..8..
 - +
 +37 10 0 2
 ..10.. 10
 GV nhận xét 
3.Bài mới (23 phút )
 Bài 1 :GV gọi hs nêu yêu cầu của bài
 GV h/d hs nối theo thứ tự từ số bé đến số lớn
(chẳng hạn : hình “dấu cộng “ hoặc hình “dấu thập ” , hình cái ô tô ) để kích thích trí tưởng tượng , tạo thú học tập cho hs .
 Bài 2 : GV gọi hs nêu yêu cầu của bài
 10 9 6 2 9 5
 - - + + - + 
 5 6 3 4 5 5
 5 3 9 6 4 10
 5 + 4 – 7 = ..2.. 6 – 4 + 8 = ..10..
 1 + 2 + 6 = ..9.. 3 + 2 + 4 = .. 9..
 3 – 2 + 9 = ..10.. 7 – 5 + 3 = ..5..
10 – 9 + 6 = ..7.. 9 – 4 – 3 = 2..
 8 – 2 + 6 = ..10.. 8 – 4 + 3 =..7..
 3 + 5 – 6 = ..2.. 2 + 5 – 4 = ..3..
 Bài 3 : GV gọi hs nêu yêu cầu của bài
 0 ..<.. 1 3 + 2 ..=.. 2 + 3 5 – 2 ..<..6 – 2
10 ..>..9 7 – 4 .... 6 + 2
 GV ghi điểm cho hs thắng cuộc
 Bài 4 :GV gọi hs nêu yêu cầu của bài
 GV yêu cầu hs viết phép tính
 GV yêu cầu hs giải thích vì sao làm phép tính đó
4.Củng cố ( 3 phút )
 Vừa học bài gì ?
 GV tổ chức trò chơi : Xếp hình theo mẫu
 GV tuyên dương nhóm thắng cuộc
5.Dặn dò (1 phút )
 GV nhận xét tiết học
 Về nhà làm bài ở VBT
Lớp hát
Luyện tập
2 hs nêu yêucầu
2 hs lên làm
2 hs nhận xét
2 hs đọc
Mỗi dãy làm 1 trường hợp
HS nêu yêu cầu của bài đã học
2 hs lên bảng nối
lớp làm vào vở
tính
1 hs lên làm
hs làm lần lượt vào bảng con
4 hs lên bảng làm
hs làm vào vở (mỗi tổ làm 1 cột)
Viết dấu thích hợp
3 hs lên làm thi đua
hs nào làm nhanh – đúng thì thắng
Viết phép tính thích hợp 
2 hs lên bảng làm
lớp làm vào bảng con
*Có 5 con vịt đang bơi và 4 con vịt nữa đang bơi đến . Hỏi có tất cả bao nhiêu con vịt ?
*Có 7 chú thỏ đang chơi đùa , 2 chú thỏ chạy đi . Hỏi còn lại mấy chú thỏ ?
HS theo dõi
Luyện tập chung
2 hs thi đua xếp
hs nào xếp nhanh – đúng thì thắng
 TOÁN : LUYỆN TÂP CHUNG
 |.MỤC TIÊU 
 Giúp hs :
 Củng cố về cộng , trừ và cấu tạo các số trong phạm vi 10
 So sánh các số trong phạm vi 10
 Tiếp tục củng cố kỹ năng từ tóm tắt bài toán hình thành bài toán rồi giải
 Nhận dạng hình tam giác
||.CÁC HẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GV
HS
1.Ổn định (1 phút )
2.KTBC ( 7 phút )
 Các em đã học bài gì ?
 GV gọi hs lên bảng làm bài :
3 +1 + 6 = ..10.. ..3.. + 6 = 6 + 3 2 + 4 ..=..4 + 2
3 - 1 + 9 = ..10.. ..9.. – 2 = 8 - 1 7 – 3 ..<.. 9 - 3
 GV gọi hs đọc phép tính ở bảng con :
9 – 6 + 5 = ..8.. 2 + 8 ..=.. 8 + 2 2 + 1 = 1 + ..2..
10 – 9 + 7 = ..8.. 10 – 9 =..0..+ 1 4 + 5 = 5 + ..4..
 GV cho hs làm bảng con : 7 – 2 ..+.. 6 - 1 
 10 - ..0.. > 3 + 6
 GV nhận xét –ghi điểm
 GV nhận xét chung
3.Bài mới (23 phút )
 GV giới thiệu – ghi tựa
 Bài 1 : GV gọi hs nêu yêu cầu của bài
a. 
 6 9 5 8 2 10 
 4 - 2 - 3 - 7 - 7 - 8
.10.. ..7.. ..8.. ..1.. ..9.. ..2..
GV lưu ý hs phải viết các số thẳng cột
b.
 8 – 5 – 2 = ..1.. 10 – 9 + 7 = ..8..
 4 + 4 – 6 = ..2.. 2 + 1 + 6 =..9..
 9 – 5 + 4 = ..8.. 10 + 0 – 5 = ..5..
 9 – 3 + 2 = ..8.. 7 – 4 + 4 = ..7..
 GV ghi điểm đối với hs thắng cuộc
 Bài 2 : GV gọi hs nêu yêu cầu của bài
 8 = ..3.. + 5 9 = 10 - ..1.. 7 = ..0.. + 7
 10 = 4 + ..6.. 6 + ..1.. + 5 2 = 2 - ..0..
 Bài 3 :GV gọi hs nêu yêu cầu cầu bài
 Trong các số 6 , 8 , 4 , 2 , 10
 -Số nào là số lớn nhất ?
 -Số nào là số bé nhất ?
 GV ghi điểm cho hs trả lời đúng
 Bài 4 : GV gọi hs nêu yêu cầu của bài
 GV gọi hs đọc tóm tắt bài toán
 Có :5 con cá
 Thêm : 2 con cá
 Có tất cả : con cá ?
 GV yêu cầu hs nêu bài toán
 GV yêu cầu hs viết phép tính thích hợp
 Bài 5 :GV nêu yêu cầu của bài (đếm có bao nhiêu hình vuông )
 GV chấm điểm
4.Củng cố (3 phút )
 Cô vừa dạy bài gì ?
 GV tổ chức trò chơi : GV có thể chuyển bài 2 hoặc bài 4 xuống để tổ chức trò chơi
5.Dặn dò (1 phút )
 GV nhận xét tiết học – tuyên dương
 Về nhà làm bài ở VBT
Lớp hát
Luyện tập chung
3 hs lênlàm
3 hs khác nhận xét
3 hs đọc kết quả
3 hs nhận xét
Mỗi dãy làm 1 trường hợp
1số hs nhắc
1 hs lên bảng làm
lớp làm vào vở 
4 hs lên bảng làm
HS nào làm nhanh – đúng thì
thắng
viết số vào ô trống
1 hs lên bảng làm
hs làm vào bảng con (lần lượt )
tìm số lớn nhất , bé nhất
2 hs trả lời miệng:
-10
-2
Viết phép tính thích hợp
1 hs đọc tóm tắt bài toán
Nhà em có 5 con cá , mẹ mua thêm 2 con cá . Hỏi nhà em có tất cả bao nhiêu con cá ?
1 hs lên bảng làm
lớp làm bảng con :5 + 2 = 7
HS làm bài vào vở
5 hs nộp vở
TOÁN : KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HK|
|.MỤC TIÊU
 HS thực hiện được các phép tính cộng , trừ
 HS điền được dấu thích hợp vào ô trống
 HS biết số nào là số lớn nhất , bé nhất trong các số đã cho
 HS điền số thìch hợp vào chỗ chấm
 HS viết được phép tíng thích hợp
||.Đề
 GV viết đề lên bảng – hs làm vào giấy thi
 Bài 1 : Tính
 2 9 4 10
 + - + -
 3 0 5 9
 10 – 2 – 8 = 9 + 0 – 2 =
 5 + 4 – 4 = 10 – 8 + 3 =
 Bài 2 : , =
 3 + 7  7 + 3 3 + 2  2 + 2
 10 – 9  2 + 0 8 – 0  8 + 0
 Bài 3 : Số ?
 10 =  + 2 8 -  = 0
 5 =  - 5  + 6 = 6
 Bài 4 : 
 Khoanh vào số bé nhất : 0 ,8 ,2 ,5 ,10
 Khoanh vào số lớn nhất : 4 ,6 ,1 ,9 ,8
 Bài 5 : Viết phép tính thích hợp
 Đã có : 6 cây cam
 Trồng thêm : 3 cây cam
 Có tất cả :  cây cam ?
TNXH : GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH , ĐẸP
|. MỤC TIÊU
 Giúp hs biết :
 -Nhận biết thế nào là sạch , đẹp
 -Tác dụng của việc giữ lớp học sạch , đẹp đối với sức khoẻ và học tập
 -Làm 1 số công việc đơn giản để giữ lớp học sạch , đẹp như : lau bàn , lau ghế
 -Có ý thức giữ lớp học sạch, đẹp và sẵn sàng tham gia vào những hoạt động làm cho lớp học của mình sạch , đẹp
 ||.Đồ dùng dạy học
 Các hình trong SGK
|||.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GV
HS
 GV giới thiệu – ghi tựa
 Hoạt động 1 : Biết giữ lớp học sạch , đẹp
 GV h/d hs q.sát hình trong SGK (trang 36 )
 -Trong bức tranh thứ nhất , các bạn đang làm gì ?
 -Trong bức tranh thứ hai , các bạn đang làm gì ?
 -Các bạn đã sử dụng dụng cụ gì ?
 -Các bạn đã sử dụng đồ dùng gì ?
 GV gọi hs trả lời trước lớp
*GV nêu câu hỏi :
-Lớp học của em đã sạch đẹp chưa ?
-Lớp em có những góc trang trí như hình ở trang 37 SGK không ?
-Bàn ghế trong lớp có xếp ngay ngắn không ?
-Cặp , mũ , nón đã để đúng nơi quy định chưa?
-Em có viết , vẽ bẫn lên bản , ghế , tường không ?
-Em không nên làm gì để giữ lớp sạch , đẹp ?
*GV kết luận : để lớp học sạch , đẹp mỗi hs luôn có ý thức giữ lớp học sạch , đẹp và tham gia những hoạt động làm cho lớp học của mình sạch , đẹp
 Hoạt động 2 :biết cách sử dụng 1 số dụng cụ để làm vệ sinh lớp học
 GV chia tổ , phát cho mỗi tổ 1 , 2 dụng cụ
 GV cho hs thảo luận theo các câu hỏi sau:
 -Những dụng cụ này được dùng để làm gì ?
 -Cách sửtừng loại như thế nào ?
 GV gọi hs lên trình bày
 GV gọi hs trình bày 
 GV kết luận : Các em phải biết sử dụng dụng cụ hợp lý , có như vậy mới đảm bảo an toàn và vệ sinh cơ thể 
 *Tổng kết bài học : Lớp học sạch , đẹp sẽ giúp các em khoẻ mạnh và học tập tốt hơn . Vì vậy , cácem phải có ý thức giữ cho lớp học sạch , đẹp .
1 số hs nhắc
HS q.sát và thảo luận nhóm các hoạt động thể hiện ở từng hình
Quét lớp , lau bàn ghế
Trang trí lớp
Chổi , sọt rác , khăn lau 
Giấy màu , kéo , hồ , bút
Đại diện nhóm trả lời
1 số hs trả lời
sạch
không
ngay ngắn
chưa
không
xả rác , vẽ bậy
HS lắng nghe
Các tổ thảo luận
Đại diện các nhóm lên trình bày và thực hành
HS lắng nghe
TIẾNG VIỆT : it iêt (tuần18)
|.Mục đích 
 HS đọc được : it , iêt , trái mít , chữ viết 
 HS đọc được từ ứng dụng , câu ứng dụng
 Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề
||.Chuẩn bị
 Thanh chữ gắn bìa
 Tranh minh hoạ : trái mít , chữ viết
 Tranh minh hạ từ ứng dụng , câu ứng dụng
 Tranh minh hoạ phần luyện nói
 |||.Các hoạt động dạy học
GV
HS
1.Ổn định (1 phút )
2.KTBC (7 phút )
 Các em đã học bài gì ?
 GV gọi HS đọc bài ở SGK kết hợp đọc bài ở bảng : ngòi bút , mứt gừng , nứt nẻ , chim cút, 
 GV cho HS víet bảng con :bút chì , mứt 
 gừng
 GV nhận xét 
3.Bài mới (7 phút )
 * Dạy vần et
 GV giới thiệu – ghi bảng : it
 GV yêu cầu HS ghép vần mới
 GV gọi HS n/x bảng ghép của bạn
 GV gọi HS đọc vần vừa ghép 
 GV hướng dẫn cách đọc : Miệng mở hẹp , nhành môi ra để nói i . Vừa phát âm e , vừa đưa đầu lưỡi chặn kín chân răng , luồng hơi bị cản tắc ở đó , tạo thành it
 GV yêu cầu HS lấy thêm m và / để ghép tiếng mới
 GV gọi HS nhận xét bảng ghép của bạn
 GV gọi HS đọc vần vừa ghép
 GV ghi bảng : mít
 GV cho HS xem tranh rồi giảng tranh
 GV yêu cầu HS ghép từ
 GV gọi HS n/x bảng ghép của bạn
 GV gọi HS đọc từ vừa ghép
 GV ghi bảng : trái mít
 GV gọi HS đọc cột vần vừa học
 * Dạy vần êt (quy trình tương tự )
 GV hướng dẫn cách đọc : Miệng mở bình thường , môi nhành ra nói iê.Vừa phát âm iê, vừa đưa đầu lưỡi chặn kín chân răng, luồng hơi tắc ở đó , tạo thành iêt
 GV cho HS giải lao
 GV hướng dẫn viết bảng con: 
 it :Sau khi viết i như đã học tới điểm cuối của i ta kéo dài sao cho đi qua điểm bắt đầu của t để viết t
 trái mít : viết chữ trái , cách 1 nét cong kín viết chữ mít
 iêt : Viết i như đã học , tới điểm cuối của i ta kéo dài sao cho đi qua điểm bắt đầu của ê để viết ê , cuối cùng viết t
 chữ viết : Viết chữ chữ , cách 1 nét cong kín viết chữ viết
 GV cho HS xem tranh minh hoạ từ ứng dụng
 GV yêu cầu HS ghép từ
 GV gọi HS nhận xét bảng của bạn
 GV gọi HS đọc từ vừa ghép
 GV ghi : con vịt thời tiết
 đông nghịt hiểu bài
 GV gọi HS đọc từ ứng dụng
 GV gọi HS đọc toàn bài trên bảng
4.Củng cố (3 phút )
 Cô vừa dạy vần gì ?
 Trò chơi :Nối để thành câu
 Bà mẹ trời tiết mát mẻ .
 Cánh quạt Việt Nam anh hùng.
 Mùa thu quay tít .
5.Dặn dò (1 phút )
 GV nhận xét – dặn dò
 TIẾT 2
1.Ổn định ( 1 phút )
2.KTBC (7 phút )
 Ở tiết 1 các em học bài gì ?
 GV gọi HS đọc bài ở tiết 1
 GV nhận xét
3.Bài mới (23 phút )
 GV treo tranh lên bảng , giảng tranh ,rồi ghi 
 Con gì có cánh
 Mà lại biết bơi
 Ngày xuống ao chơi
 Đêm về đẻ trứng .
 GV gọi HS đọc câu ứng dụng
 GV gọi HS đọc toàn bài trên bảng
 ** Luyện nói theo chủ đề : GV treo tranh, hỏi :
 -Trong tranh vẽ gì ?
 -GV yêu cầu HS đặt tên cho mỗi bạn và giới thiệu bạn đang làm gì ?
 **Luyện đọc : GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK kết hợp đọc bài ở bảng : hiểu biết , con vịt , chữ viết , Việt Nam , 
 **Luyện viết : GV yêu cầu HS viết bài vào vở
 GV theo dõi , uốn nắn HS về tư thế ngồi viết , cách để vở , cách cầm bút
 GV chấm điểm
4.Củng cố (3 phút )
 Cô vừa dạy bài gì ?
 Trò chơi :Điền it hay iêt
 GV treo lên bảng 3 bức tranh và 3 từ : bịt mắt , bàn viết , đàn vịt 
 GV tuyên dương nhóm thắng cuộc
5.Dặn dò (1 phút )
 GV nhận xét tiết học – tuyên dương
 Về nhà học bài .Xem trước bài mới 
Lớp hát
ut ưt
Đọc + phân tích : 6 HS
Mỗi tổ viết 1 từ
HS nhận diện vần
HS thực hiện
1 HS nhận xét
1 HS đọc
HS theo dõi
Đánh vần + phân tích : 6 HS
Đọc : 6 HS – nhóm
HS thực hiện
1 HS nhận xét
1 HS đọc , 1 HS khác n/x
Đánh vần + phân tích : 6 HS
Đọc : 6 HS – nhóm
HS quan sát rồi lắng nghe
HS thực hiện
1 HS nhận xét
1 HS đọc , 1 HS khác n/x
Đọc : 6 HS – nhóm
Đọc : 3 HS – nhóm 
Lớp hát
HS theo dõi
HS viết vào bảng con
HS theo dõi
HS viết vào bảng con
HS quan sát
HS thực hiện
1 HS nhận xét
4 HS đọc
Đánh vần + phân tích : 5 HS
Đọc : 5 HS – nhóm
Đọc : 5 HS – nhóm
Đọc : 3 HS – nhóm
et êt
2 nhóm thi đua nối
Nhóm nào nối nhanh và đúng thì thắng
Lớp hát
it iêt
Đọc : 5 HS – đồng thanh
HS quan sát và lắng nghe
HS tìm tiếng có vần mới (biết )
ĐV + PT : 2 HS
Đọc : 5 HS – nhóm
Đọc : 3 HS
Các bạn đang vẽ
HS thực hiện theo yêu cầu của GV
Đọc : 16 HS – đồng thanh
HS thực hiện
4 HS nộp bài
it iêt
2 nhóm thi đua nối
Nhóm nối nhanh và đúng thì thắng cuộc
Đọc : 6 hs - nhóm
TIẾNG VIỆT : uôt uơt
|.Mục đích 
 HS đọc được : uôt , ươt , chuột nhắt , lướt ván
 HS đọc được từ ứng dụng , câu ứng dụng
 Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề
||.Chuẩn bị
 Thanh chữ gắn bìa
 Tranh minh hoạ : chuột nhắt , lướt ván
 Tranh minh hạ từ ứng dụng , câu ứng dụng
 Tranh minh hoạ phần luyện nói
|||.Các hoạt động dạy học
GV
HS
1.Ổn định (1 phút )
2.KTBC (7 phút )
 Các em đã học bài gì ?
 GV gọi HS đọc bài ở SGK kết hợp đọc bài ở bảng :trái mít , con vịt , chữ viết , thân thiện, miệt mài , 
 GV cho HS viết bảng con : trái mít , chữ viết
 GV nhận xét 
3.Bài mới (7 phút )
 * Dạy vần et
 GV giới thiệu – ghi bảng : uôt
 GV yêu cầu HS ghép vần mới
 GV gọi HS n/x bảng ghép của bạn
 GV gọi HS đọc vần vừa ghép 
 GV hướng dẫn cách đọc : Mở đầu bằng âm đôi uô , kết thúc bằng âm t vói đầu lưỡi tắc ở chân răng , luồng hơi bị cản tắc ở đó , tạo thành uôt
 GV yêu cầu HS lấy thêm ch và . để ghép tiếng mới
 GV gọi HS n/x bảng ghép của bạn
 GV gọi HS đọc vần vừa ghép
 GV ghi bảng : chuột
 GV cho hs xem tranh rồi giảng tranh
 GV yêu cầu hs ghép từ
 GV gọi hs nhận xét bảng ghép của bạn
 GV gọi hs đọc từ vừa ghé
 GV ghi bảng : chuột nhắt
 GV gọi HS đọc cột vần vừa học
 * Dạy vần êt (quy trình tương tự )
 GV hướng dẫn cách đọc : Miệng mở bình thường , môi nhành ra để nói ê. Vừa phát âm ê , vừa đưa đầu lưỡi chặn kín chân răng, luồng hơi tắcở đó , tạo thành êt
 GV cho HS giải lao
 GV hướng dẫn viết bảng con :
 uôt : Viết con chữ u , sau đó viết con chữ ô , cuối cùng viết con chữ t
 chuột nhắt : Viết chữ chuột , cách 1 nét cong kín viết chữ nhắt
 ươt : Viết con chữ ư , sau đó viết con chữ ơ , cuối cùng viết con chữ t
 lướt ván : Viết chữ lườt , cách 1 nét cong kín viết chữ ván
 GV cho HS xem tranh minh hoạ từ ứng dụng
 GV yêu cầu HS ghép từ
 GV gọi HS nhận xét 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 17.doc