Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 26 - Trường Tiểu học Diễn Trường

I.Mục tiêu:

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: yêu nhất, nấu cơm, rám nắng,.

- Hiểu nội dung bài: Tình cảm và sự biết ơn mẹ của bạ nhỏ. Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).

II.Đồ dùng dạy học:

-Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

III.Các hoạt động dạy học :

 

doc 26 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 1005Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 26 - Trường Tiểu học Diễn Trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g cách thêm dần 1 que tính.
Học sinh làm bài.
Sửa ở bảng lớp.
Hoạt động cá nhân.
 viết số thích hợp vào ô trống.
Học sinh làm bài.
Sửa bài miệng, đọc xuôi, ngược các dãy số.
 cùng có hàng chục là 2, khác hàng đơn vị.
--------------------–&—-------------------
TiÕt .2 LuyƯn to¸n
 LuyƯn C¸c sè cã hai ch÷ sè
I. Mơc tiªu :
 - Cđng cè cho HS vỊ c¸c sè cã hai ch÷ sè
 - Gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
II. C¸c ho¹t ®éng:
TG
 Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®énh cđa häc sinh
5’
15’
15’
5’
1 . KiĨm tra bµi cđ:
HDHS lµm bµi b¶ng con:
ViÕt c¸csè 23, 88, 67, 99, 56 
2.LuyƯn tËp:
Bµi . 1ViÕt sè:
 N¨m m­¬i ba: . T¸m m­¬i l¨m: ..
N¨m m­¬i t¸m: . T¸m m­¬i t¸m: .
S¸u m­¬i ba: T¸m m­¬i chÝn: .
S¸u m­¬i chÝn: . ChÝn m­¬i chÝn:..
- GVHDHS lµm bµi
Bµi. 2 : ViÕt ( theo mÉu )
 - Sè 76 gåm 7 chơc vµ 6 ®¬n vÞ .
- Sè 95 gåm chơc vµ ®¬n vÞ .
- Sè 68 gåm chơc vµ ®¬n vÞ .
- Sè 90 gåm chơc vµ ®¬n vÞ .
- GVHDHS lµm bµi
 Bµi. 3 : ViÕt sè thÝch hỵp (Dµnh cho HS kh¸ giái)
80; ; .;83; ; ; ; ; 88;; 90;;.; ..; .; .; ..; 97; ; 99.
- GVHDHS lµm bµi 
*- HDHSlµm bµi vë luyƯn
2. Cđng cè : HDVN
- HS c¶ líp lµm b¶ng con.
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi.
- HS c¶ líp lµm bµi vë 
- HS ch÷a bµi
- HS c¶ líp lµm bµi vë 
- HS ch÷a bµi nªu miƯng
- HS kh¸ giái lµm bµi
- 2 HS ch÷a bµi
- HS nªu yc bµi to¸n
- HS lµm bµi vµo vë 
- 2HS ch÷a bµi
--------------------–&—-------------------
TiÕt .3	 Tập viết
 TÔ CHỮ HOA C- D - Đ 
I.Mục tiêu :
- HS biết tô chữ hoa C, D, Đ.
-Viết đúng các vần an, at, anh, ach; các từ ngữ: bàn tay, hạt thóc, gánh đỡ, sạch sẽ – kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo vở Tập viết 1, tập hai. (Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần).
- Hs khá giỏi: viết đều nét, dãn đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ quy định trong vở Tập viết 1, tập hai.
II.Đồ dùng dạy học:
-Bảng phụ viết sẵn:
III.Các hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động GV
Hoạt động HS
5’
15’
15’
4’
1’
A.KTBC: Kiểm tra viết bài ở nhà trong vở tập viết, chấm điểm 4 em.
Gọi 2 học sinh lên bảng viết các từ: bàn tay, hạt thóc.
Nhận xét bài cũ.
B.Bài mới :
Qua mẫu viết GV giới thiệu và ghi tựa bài.
GV treo bảng phụ viết sẵn nội dung tập viết. Nêu nhiệm vụ của giờ học: Tập tô chữ D, Đ, tập viết các vần và từ ngữ ứng dụng đã học trong các bài tập đọc.
Hướng dẫn tô chữ cái hoa:
Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét:
Nhận xét về số lượng và kiểu nét. Sau đó nêu quy trình viết cho học sinh, vừa nói vừa tô chữ trong khung chữ.
Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng:
Giáo viên nêu nhiệm vụ để học sinh thực hiện (đọc, quan sát, viết).
3.Thực hành :
Cho HS viết bài vào tập.
GV theo dõi nhắc nhở động viên một số em viết chậm, giúp các em hoàn thành bài viết tại lớp.
4.Củng cố :
Hỏi lại tên bài viết.
Gọi HS đọc lại nội dung bài viết và quy trình tô chữ D, Đ hoa.
Thu vở chấm một số em.
Nhận xét tuyên dương.
5.Dặn dò : Viết bài ở nhà phần B, xem bài mới.
Bàn 7, 8 nạp bài để kiểm tra chấm điểm.
2 học sinh viết bảng, 1 em viết 1 từ.
Học sinh quan sát chữ D,Đ hoa trên bảng phụ và trong vở tập viết.
Học sinh quan sát giáo viên tô chữ D, Đ hoa trên khung chữ mẫu.
Viết bảng con.
Học sinh đọc các vần và từ ngữ ứng dụng, quan sát vần và từ ngữ trên bảng phụ và trong vở tập viết.
Viết bảng con.
Thực hành bài viết theo yêu cầu của giáo viên và vở tập viết.
Nêu nội dung và quy trình tô chữ hoa, viết các vần và từ ngữ.
Hoan nghênh, tuyên dương các bạn viết tốt.
 Thứ tư, ngày 3 tháng 3 năm 2010
TiÕt 1 +2	 Tập đọc
 CÁI BỐNG
I.Mục tiêu:
 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: khéo sảy, khéo sàng, đường trơn, mưa rông.
 - Hiểu nội dung bài: Tình cảm và sự hiếu thảo của Bống đối với mẹ.
 - Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).
 - Học thuộc lòng bài ca dao.
II.Đồ dùng dạy học: 
-Tranh minh hoạ bài đọc SGK.
III.Các hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động GIÁO VIÊN
Hoạt động HS
5’
1’
15’
5’
10’
20’
10’
5’
A.KTBC : Hỏi bài trước.
Gọi 2 học sinh đọc bài Bàn tay mẹ và trả lời câu hỏi 1 và 2 trong bài.
GV nhận xét chung.
B.Bài mới:
GV giới thiệu tranh, giới thiệu bài và rút tựa bài ghi bảng.
Hướng dẫn học sinh luyện đọc:
Đọc mẫu bài văn lần 1 (giọng chận rãi, nhẹ nhàng). Tóm tắt nội dung bài:
Đọc mẫu lần 2 ( chỉ bảng), đọc nhanh hơn lần 1.
Luyện đọc tiếng, từ ngữ khó:
Cho học sinh thảo luận nhóm để tìm từ khó đọc trong bài, giáo viên gạch chân các từ ngữ các nhóm đã nêu.
Bống bang: (ông ¹ ong, ang ¹ an)
Khéo sảy: (s ¹ x)
Học sinh luyện đọc từ ngữ kết hợp giải nghĩa từ.
Các em hiểu như thế nào là đường trơn? Mưa ròng?
Luyện đọc câu:
Bài này có mấy câu ? gọi nêu câu.
Luyện đọc tựa bài: Cái Bống
Câu 1: Dòng thơ 1
Câu 2: Dòng thơ 2
Câu 3: Dòng thơ 3
Câu 4: Dòng thơ 4
Gọi học sinh đọc nối tiếp câu theo dãy.
Đọc liền hai câu thơ và đọc cả bài.
Luyện đọc cả bài thơ:
Thi đọc cả bài thơ.
Đọc đồng thanh cả bài.
Nghỉ giữa tiết
Luyện tập:
Ôn vần anh, ach:
Giáo viên treo bảng yêu cầu:
Bài tập 1: 
Tìm tiếng trong bài có vần anh ?
Bài tập 2:
Nói câu chứa tiếng có mang vần anh, ach.
Gọi học sinh đọc lại bài, giáo viên nhận xét.
Tiết 2
4.Tìm hiểu bài và luyện đọc:
Hỏi bài mới học.
Gọi học sinh đọc bài và nêu câu hỏi:
Bống đã làm gì giúp mẹ nấu cơm?
Bống đã làm gì khi mẹ đi chợ về?
Nhận xét học sinh trả lời.
Rèn học thuộc lòng bài thơ:
Giáo viên cho học sinh đọc thuộc từng câu và xoá bảng dần đến khi học sinh thuộc bài thơ.
Luyện nói:
Chủ đề: Ở nhà em làm gì giúp bố mẹ?
Giáo viên gợi ý bằng hệ thống câu hỏi, gọi học sinh trả lời và học sinh khác nhận xét bạn, bổ sung cho bạn.
5.Củng cố:
Hỏi tên bài, gọi đọc bài, nêu lại nội dung bài đã học.
6.Nhận xét dặn dò: Về nhà đọc lại bài nhiều lần, xem bài mới.
Giúp đỡ cha mẹ những công việc tuỳ theo sức của mình.
Học sinh nêu tên bài trước.
2 học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi:
Học sinh khác nhận xét bạn đọc bài và trả lời các câu hỏi.
Nhắc tựa.
Lắng nghe.
Lắng nghe và theo dõi đọc thầm trên bảng.
Thảo luận nhóm rút từ ngữ khó đọc, đại diện nhóm nêu, các nhóm khác bổ sung.
Vài em đọc các từ trên bảng.
Đường bị ướt nước mưa, dễ ngã.
Mưa nhiều kéo dài.
Học sinh nhắc lại.
Có 4 câu.
2 em đọc.
3 em đọc
2 em đọc.
3 em đọc
2 em đọc.
Mỗi dãy : 2 em đọc.
Đọc nối tiếp 2 em.
2 em thuộc 2 dãy đại diện thi đọc bài thơ.
2 em, lớp đồng thanh.
Gánh
Đọc câu mẫu trong bài.
Đại diện 2 nhóm thi tìm câu có tiếng mang vần anh, ach.
2 em.
Khéo say khéo sàng cho mẹ nấu cơm.
Ra gánh đỡ chạy cơm mưa ròng.
Học sinh rèn đọc theo hướng dẫn của giáo viên.
Học sinh luyện nói theo gợi ý của giáo viên:
Coi em, lau bàn, quét nhà, 
Nhắc tên bài và nội dung bài học.
1 học sinh đọc lại bài.
--------------------–&—-------------------
TiÕt .3	Toán
CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tt)
Mục tiêu:
- Nhận biết về số lượng; biết đọc, viết, đếm các số từ 50-69; nhận biết được thứ tự các số từ 50 đến 69
- Bµi tËp cÇn lµm: Bài 1, 2, 3, 4.
Chuẩn bị:
Giáo viên:	Que tính, bảng gài.
Học sinh:	Bộ đồ dùng học toán.
Hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
1’
20’
10’
4’
A.Bài cũ:
- Đếm các số từ 40 đến 50 theo thứ tự từ bé đến lớn.
- Đếm ngược lại từ lớn đến bé.
Nhận xét.
B .Bài mới:
1.Giới thiệu: Học bài các số có hai chữ số tiếp theo.
*Hoạt động 1: GT các số từ 50 đến 60.
Yêu cầu lấy 5 chục que tính.
Giáo viên gài lên bảng.
Con lấy bao nhiêu que tính?
Gắn số 50, lấy thêm 1 que tính nữa.
Có bao nhiêu que tính? Ú Ghi 51.
Hai bạn thành 1 nhóm lập cho cô các số từ 52 đến 60.
Giáo viên ghi số.
Đến số 54 dừng lại hỏi.
54 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
Đọc là năm mươi tư.
Cho học sinh thực hiện đến số 60.
Cho làm bài tập 1.
+ Bài 1 yêu cầu gì?
+ Cho cách đọc rồi, mình sẽ viết số theo thứ tự từ bé đến lớn.
*Hoạt động 2: GT các số từ 60 đến 69.
Tiến hành tương tực như các số từ 50 đến 60.
Cho học sinh làm bài tập 2.
Lưu ý bài b cho cách viết, phải ghi cách đọc số.
Hoạt động 3: Luyện tập.
Phương pháp: luyện tập, giảng giải.
Bài 3: Nêu yêu cầu bài.
Lưu ý học sinh viết theo hướng mũi tên chỉ.
Bài 4: Nêu yêu cầu bài.
Vì sao dòng đầu phần a điền sai?
74 gồm 7 và 4 đúng hay sai?
Vì sao?
Củng cố:
Cho học sinh đoc, viết, phân tích các số từ 50 đến 69.
Dặn dò:
Tập đếm các số từ 50 đến 69 cho thành thạo.
 - Ôn lại các số từ 20 đến 50.
2 em lên bảng.
Hoạt động lớp, nhóm, cá nhân.
Học sinh lấy 5 bó (1 chục que).
 50 que.
Học sinh lấy thêm.
 51 que.
 đọc năm mươi mốt.
Học sinh thảo luận, lên bảng gài que tính.
Học sinh đọc số.
 5 chục và 4 đơn vị.
Học sinh đọc số.
Đọc các số từ 50 đến 60 và ngược lại.
 viết số.
Học sinh làm bài.
Sửa bài miệng.
2 em đổi vở kiểm tra nhau.
- Học sinh làm bài.
Hoạt động lớp, cá nhân.
 viết số thích hợp vào ô trống.
Học sinh làm bài.
Sửa ở bảng lớp.
Đúng ghi Đ, sai ghi S.
Vì số 408 là số có 3 chữ số.
 sai.
 74 gồm 7 chục và 4 đơn vị.
+ Và ngược lại.
 Thứ n¨m, ngày 4 tháng 3 năm 2010
	TiÕt : 1 +2 	Tập đọc
ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
	- Đọc trơn bài tập đọc Vẽ ngựa. Đọc đúng các từ ngữ: bao giờ, sao em biết, bức tranh. 
	- Hiểu nội dung bài: Tính hài hước của câu chuyện: bé vẽ ngựa không ra hình con ngựa. khi bà hỏi con gì, bé lại nghĩ bà chưa nhìn thấy con ngựa bao giờ. Trả lời câu hỏi 1,2 (SGK)
	HS khá giỏi: Bài kể chuyện cô bé trùm khăn đỏ chuyển thành bài đọc thêm cho những nơi có điều kiện.
II. Đồ dùng dạy học:
GV: SGV, viết mẫu các bài tập đọc.
HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS 
 1. Ổn định
 2. Bài cũ
Gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi
Bống đã làm gì để giúp đỡ mẹ ?
Nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới.
a. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại các bài tập đọc đã học trong tuần.
b.Hướng dẫn ôn tập:
Chúng ta đã học được những bài tập đọc gì ?
Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc lại từng bài.
Đọc nối tiếp theo câu.
Đọc nối tiếp theo đoạn.
Đọc nối tiếp cả bài.
 - Hướng dẫn HS đọc thi đua giữa các nhóm.
 * Nhận xét tuyên dương.
 - Hướng dẫn ôn tập trả lời câu hỏi.
GV hỏi các câu hỏi của từng bài.
4. Củng cố dặn dò.
Hômnay các em học bài gì ?
Về nhà các em đọc lại các bài đó.
Xem trước bài sau: Hoa Ngọc Lan.
TIẾT 2:
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II
- Cái Bống
- 2 HS đọc
- Bống đã biết sàng, sảy gạo để giúp đỡ mẹ nấu cơm.
Kể tên:
Trường em.
Tặng cháu.
Cái nhã vỡ.
Bàn tay mẹ.
Cái bống.
HS đọc 1 lần.
Nhận xét nhóm đọc hay, trôi chảy, lưu loát.
HS trả lời.
- Luyện đọc đồng thanh toàn bài theo nhóm.
- Ôn tập các bài tập đọc.
--------------------–&—-------------------
TiÕt .3 	Toán
CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tt)
Mục tiêu:
-- Nhận biết về số lượng, biết đọc, viết, đếm các số từ 70-99; nhận biết được thứ tự các số từ 70-99.
- Bµi tËp cÇn lµm: Bài 1, 2, 3, 4.
Chuẩn bị:
Giáo viên:	Bảng phụ, bảng gài, que tính.
Học sinh:	Bộ đồ dùng học toán.
Hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
30’
5’
A Bài cũ:
2 học sinh lên bảng điền số trên tia số.
 52
 48
Đếm xuôi, đếm ngược từ 50 đến 60, từ 69 về 60.
B Bài mới:
Giới thiệu: Học bài: Các số có 2 chữ số tiếp theo.
Hoạt động 1: Giới thiệu các số từ 70 đến 80.
Yêu cầu học sinh lấy 7 bó que tính Ú Gắn 7 bó que tính.
Con vừa lấy bao nhiêu que tính?
Gắn số 70.
Thêm 1 que tính nữa.
Được bao nhiêu que?
Đính số 71 Ú đọc.
Cho học sinh thảo luận và lập tiếp các số còn lại.
Bài 1: Yêu cầu gì?
+ Người ta cho cách đọc số rồi, mình sẽ viết số.
Bài 2: Yêu cầu gì?
+ Viết theo thứ tự từ bé đến lớn.
Hoạt động 2: Giới thiệu các số từ 80 đến 90. Tiến hành tương tự.
Nêu yêu cầu bài 2a.
Lưu ý ghi từ bé đến lớn.
C) Hoạt động 3: Giới thiệu các số từ 90 đến 99.
Thực hiện tương tự.
Cho học sinh làm bài tập 2b.
Hoạt động 4: Luyện tập.
Bài 3: Nêu yêu cầu bài.
Gọi 1 học sinh đọc mẫu.
Bài 4: Nêu yêu cầu bài.
Số 96 gồm 9 chục và 6 đơn vị đúng hay sai?
Ghi chữ gì?
Củng cố:
Cho học sinh viết và phân tích các số từ 70 đến 99.
Đố cả lớp: Tìm 1 số lớn hơn 9 và bé hơn 100 gồm mấy chữ số?
Nhận xét.
Dặn dò:
- HDVN
- 2 HS lµm bµi
Hoạt động lớp, cá nhân.
Học sinh lấy 7 bó que tính.
7 chục que tính.
Học sinh lấy thêm 1 que.
 bảy mươi mốt.
Học sih thảo luận lập các số và nêu: 72, 73, 74, 75, .
Học sinh đọc cá nhân.
Đọc thanh.
Viết số.
Học sinh viết số.
Sửa bài ở bảng lớp.
Dưới lớp đổi vở cho nhau.
Viết số thích hợp vào ô trống.
Học sinh làm bài.
Sửa bài miệng: 70, 71, 72, 73, .
Học sinh nêu: Viết số thích hợp.
Học sinh làm bài, sửa bài miệng: 80, 81, 82, 83, .
Học sinh làm bài.
Sửa bài miệng: 90, 91, 92, 93, .
Đổi vở để sửa bài.
Hoạt động lớp, cá nhân.
Viết theo mẫu.
 số 76 gồm 7 chục và 6 đơn vị.
Học sinh làm bài.
Học sinh sửa bài.
 đúng ghi Đ, sai ghi S.
 đúng.
 Đ.
Học sinh làm bài.
Sửa bài miệng.
Học sinh viết, đọc, phân tích.
--------------------–&—-------------------
TiÕt .4 LuyƯn to¸n
 LuyƯn c¸c sè cã hai ch÷ sè
I. Mơc tiªu :
 - Cđng cè cho HS ®äc, viÕt c¸c sè cã hai ch÷ sè .
II. C¸c ho¹t ®éng:
TG
 Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®énh cđa häc sinh
5’
15’
15’
5’
1 . KiĨm tra bµi cđ:
HDHS lµm bµi b¶ng con:
ViÕt c¸csè 25, 87, 77, 98, 59 
2.LuyƯn tËp:
Bµi . 1ViÕt sè:
B¶y m­¬i ba: . T¸m m­¬i l¨m: ..
N¨m m­¬i t¸m: . T¸m m­¬i b¶y: .
S¸u m­¬i t­ : B¶y m­¬i chÝn: .
S¸u m­¬i chÝn: . ChÝn m­¬i chÝn:..
- GVHDHS lµm bµi
Bµi. 2 : ViÕt ( theo mÉu )
 - Sè 86 gåm 8 chơc vµ 6 ®¬n vÞ .
- Sè 96 gåm chơc vµ ®¬n vÞ .
- Sè 67 gåm chơc vµ ®¬n vÞ .
- Sè 91 gåm chơc vµ ®¬n vÞ .
- GVHDHS lµm bµi
 Bµi. 3 : ViÕt sè thÝch hỵp (Dµnh cho HS kh¸ giái)
70; ; .;73; ; ; ; ; 77;; 80;;.; ..; .; .; ..; 87; ; 89.
- GVHDHS lµm bµi 
*- HDHSlµm bµi vë luyƯn
2. Cđng cè : HDVN
- HS c¶ líp lµm b¶ng con.
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi.
- HS c¶ líp lµm bµi vë 
- HS ch÷a bµi
- HS c¶ líp lµm bµi vë 
- HS ch÷a bµi nªu miƯng
- HS kh¸ giái lµm bµi
- 2 HS ch÷a bµi
- HS nªu yc bµi to¸n
- HS lµm bµi vµo vë 
- 2HS ch÷a bµi
--------------------–&—-------------------
TiÕt .1 Chính tả (tập chép)
 BÀN TAY MẸ
I.Mục tiêu:	
	- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng đoạn " Hằng ngày, ... chậu tã lót đầy": 35 chữ trong khoảng 15-17 phút. 
 - Điền đúng vần an, at; chữ g, gh vào chỗ trống. Bài tập 2, 3 (SGK)
 II.Đồ dùng dạy học: 
-Bảng phụ, Nội dung đoạn văn cần chép. Nội dung các bài tập 2 và 3.
-Học sinh cần có VBT.
III.Các hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động GIÁO VIÊN
Hoạt động HS
5’
1’
20’
10’
4’
A.KTBC : 
Gọi 2 học sinh lên bảng làm lại bài tập 2 tuần trước đã làm.
Nhận xét chung về bài cũ của học sinh.
B.Bài mới:
1.GV giới thiệu bài ghi tựa bài.
2.Hướng dẫn học sinh tập chép:
Gọi học sinh nhìn bảng đọc đoạn văn cần chép (giáo viên đã chuẩn bị ở bảng phụ)
Cả lớp đọc thầm đoạn văn và tìm những tiếng các em thường viết sai: hằng ngày, bao nhiêu, nấu cơm, giặt, tã lót.
Giáo viên nhận xét chung về viết bảng con của học sinh.
Thực hành bài viết (chép chính tả).
Hướng dẫn các em tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở, cách viết đầu bài, cách viết chữ đầu của đoạn văn thụt vào 2 ô, sau dấu chấm phải viết hoa.
Cho học sinh nhìn bài viết ở bảng từ hoặc SGK để viết.
Hướng dẫn học sinh cầm bút chì để sữa lỗi chính tả:
Giáo viên đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để học sinh soát và sữa lỗi, hướng dẫn các em gạch chân những chữ viết sai, viết vào bên lề vở.
Giáo viên chữa trên bảng những lỗi phổ biến, hướng dẫn các em ghi lỗi ra lề vở phía trên bài viết.
Thu bài chấm 1 số em.
4.Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Học sinh nêu yêu cầu của bài trong vở BT Tiếng Việt.
Đính trên bảng lớp 2 bảng phụ có sẵn 2 bài tập giống nhau của các bài tập.
Gọi học sinh làm bảng từ theo hình thức thi đua giữa các nhóm.
Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
5.Cđng cè dặn dò:
Yêu cầu học sinh về nhà chép lại đọan văn cho đúng, sạch đẹp, làm lại các bài tập.
2 học sinh làm bảng.
Học sinh khác nhận xét bài bạn làm trên bảng.
Học sinh nhắc lại.
2 học sinh đọc, học sinh khác dò theo bài bạn đọc trên bảng từ.
Học sinh đọc thầm và tìm các tiếng khó hay viết sai: 
Học sinh viết vào bảng con các tiếng hay viết sai.
Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.
Học sinh tiến hành chép bài vào tập vở.
Học sinh đổi vở và sữa lỗi cho nhau.
Học sinh ghi lỗi ra lề theo hướng dẫn của giáo viên.
Điền vần an hoặc at.
Điền chữ g hoặc gh
Học sinh làm VBT.
Các em thi đua nhau tiếp sức điền vào chỗ trống theo 2 nhóm, mỗi nhóm đại diện 5 học sinh.
Giải 
Kéo đàn, tát nước
Nhà ga, cái ghế.
Học sinh nêu lại bài viết và các tiếng cần lưu ý hay viết sai, rút kinh nghiệm bài viết lần sau.
--------------------–&—-------------------
TiÕt.2 +3 LuyƯn tiÕng viƯt
 LuyƯn ®äc, viÕt Bµn tay mĐ.
I . Mơc tiªu:
 - Cđng cè cho HS vỊ ®äc viÕt bµi Bµn tay mĐ.
 - VËn dơng lµm bµi tËpTiÕng viƯt.
II C¸c ho¹t ®éng: 
TG
 Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cđa häc sinh
40’
20’
20’
1. LuyƯn ®äc
- GV HDHS ®äc c©u.
- LuyƯn ®äc ®o¹n 
- LuyƯn ®äc c¶ bµi
2. Bµi tËp:
GVHDHS lµm bµi tËp VBT
3. LuyƯn viÕt :
- GV viÕt bµi lªn b¶ng.
- GV®äc bµi
- GV chÊm mét sè bµi.
4. Cđng cè . HDVN
- HS ®äc c©u nèi tiÕp mçi em mét c©u .
- HS ®äc ®o¹n nèi tiÕp mçi em 1 ®o¹n.
- 1 sè HS ®äc c¶ bµi
- RÌn cho HS yÕu ®äc
- C¶ líp ®äc §T
- HS lµm bµi.
- HS ch÷a bµi- §äc bµi lµm.
- HS viÕt bµi vµo vë « li.
- HS so¸t lçi
- HS viÕt bµi ë nhµ
 Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2010
TiÕt. 1	Toán
SO SÁNH CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
Mục tiêu:
- Biết dựa vào cấu tạo số để so sánh 2 số có 2 chữ số, nhận ra số lớn nhất, số bé nhất trong nhóm có 3 số.
- Bµi tËp cÇn lµm: Bài 1, 2(a,b), 3(cột a,b), 4.
Chuẩn bị:
Giáo viên:	Que tính, bảng gài, thanh thẻ.
Học sinh:	Bộ đồ dùng học toán.
Hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
30’
5’
Bài cũ:
Gọi 3 học sinh lên viết các số từ 70 đến 79, 80 đến 89, 90 đến 99.
Nhận xét.
Bài mới:
Giới thiệu: Học bài: So sánh các số có hai chữ số.
Hoạt động 1: Giới thiệu 62 < 65.
Phương pháp: thực hành, trực quan, đàm thoại.
Giáo viên treo bảng phụ có gắn sẵn que tính.
Hàng trên có bao nhiêu que tính?
Hàng dưới có bao nhiêu que tính?
So sánh số hàng chục của 2 số này.
So sánh số ở hàng đơn vị.
Vậy số nào bé hơn?
Số nào lớn hơn?
Khi so sánh 2 chữ số mà có chữ số hàng chục giống nhau thì làm thế nào?
So sánh các số 34 và 38, 54 và 52.
Hoạt động 2: Giới thiệu 63 > 58.
Phương pháp: trực quan, đàm thoại, động não.
Giáo viên gài vào hàng trên 1 que tính và lấy bớt ở hàng dưới 7 que tính.
Hàng trên còn bao nhiêu que tính?
Phân tích số 63.
Hàng dưới có bao nhiêu que tính?
Phân tích số 58.
So sánh số hàng chục của 2 số này.
Vậy số nào lớn hơn?
63 > 58.
Khi so sánh 2 chữ số, số nào có hàng chực lớn hơn thì số đó lớn hơn.
So sánh các số 48 và 31, 79 và 84.
Hoạt động 3: Luyện tập.
Phương pháp: luyện tập, giảng giải.
Bài 1: Nêu yêu cầu bài.
So sánh 44 và 48 làm sao?
So sánh 85 và 79.
Bài 2: Nêu yêu cầu bài.
Phải so sánh mấy số với nhau?
Bài 3: Nêu yêu cầu bài.
Tương tự như bài 2 nhưng khoanh vào số bé nhất.
Bài 4: Nêu yêu cầu bài.
-Từ 3 số đã cho con hãy viết theo yêu cầu.
Củng cố:
Về nhà tập so sánh các số có hai chữ số.
Chuẩn bị: Luyện tập.
Học sinh lên bảng viết.
3 học sinh đọc các số đó.
Hoạt động lớp.
 62, 62 gồm 6 chục và 2 đơn vị.
 65, 65 gồm 6 chục và 5 đơn vị.
 bằng nhau.
 2 bé hơn 5.
 62 bé hơn 65.
 65 lớn hơn 62.
 so sánh chữ số hàng đơn vị.
Hoạt động lớp.
Học sinh theo dõi và cùng thao tác với giáo viên.
 63 que tính.
 6 chục và 3 đơn vị.
 58 que tính.
 5 chục và 8 đơn vị.
 6 lớn hơn 5.
63 lớn hơn.
Học sinh đọc.
Học sinh nhắc lại.
Hoạt động lớp, cá nhân.
Học sinh nêu: điền dấu >, <, = thích hợp.
Học sinh làm bài, 3 học sinh lên bảng sửa bài.
Khoanh vào số lớn nhất.
 3 số.
Học sinh làm bài.

Tài liệu đính kèm:

 • docGIAO AN LOP 1 TUAN 26 2 BUOI CKTKN.doc