Phiếu nhập kho

-Họ tên người giao hàng .

-Theo .Số .ngày .tháng .năm 200 .của .

-Nhập tại kho .

Số TT Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất ,vật tư (Sản phẩm hàng hóa ) Mã số Đơn vị tính SỐ LƯỢNG Đơn giá Thành tiền

 

doc 1 trang Người đăng phuquy Lượt xem 869Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu nhập kho", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn vị :....	Mẩu số :01 VT
Địa chỉ:....	phiếu nhập kho Số : .QĐ số :1141 TC/QĐ/CĐKT
	 Ngày tháng năm 200 ngày 1-11-1995 của BTC
 Nợ ;....................
 Có :..
-Họ tên người giao hàng ....................
-Theo ....Số ...ngày ...tháng ..năm 200.của .
....
-Nhập tại kho ....
Số TT
Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất ,vật tư (Sản phẩm hàng hóa )
Mã số
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Theo chứng từ
Thực nhập
A
B
C
D
1
2
3
4
Cộng
Cộng thành tiền (bằng chữ ) ..
	Nhập ,ngày ..tháng...năm 200...
Phụ trách cung tiêu 	Người giao hàng 	 Thủ kho 	 Kế toán 	 Thủ trưởng đơn vị 

Tài liệu đính kèm:

  • docPhieu nhap kho.doc