Kế hoạch tuần 4 (buổi chiều) lớp 1

I. Mục tiêu: Giúp HS

- Đọc, viết được âm n, m

- Ghép và đọc phân tích tiếng có mang âm n, m

II. Đồ dùng dạy - học:

- Chữ mẫu n, m - Bảng con, vởtập trắng

III. Hoạt động dạy học:

 

doc 10 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 654Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch tuần 4 (buổi chiều) lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH TUẦN 4 ( BUỔI CHIỀU)
THỨ
MÔN
TG
TÊN BÀI DẠY
HAI
14/09/ 09
MT
TD
T Học
35
35
GV chuyên dạy
GV chuyên dạy
Phụ đạo HSY đọc, viết âm m - n
BA
1509/ 09
TV
T Học
T
40
35
35
Ôn : Âm d – đ
Luyện đọc SGK
]uyện tập về bằng nhau, dấu =
TƯ
1609/ 09
ÂN
TV
T Học
35
35
GV chuyên dạy
Phụ đạo HSY đọc, viết âm t – th
Luyện tập: bé hơn, lớn hơn, bằng nhau
NĂM
1709/ 09
T
TC
T Học
35
40
35
Luyện tập: số 6
Ôn: xé dán hình tam giác
Phụ đạo HSY đọc, viết các âm đã học trong tuần
SÁU
14/09/ 09
TH
HĐNGLL
HĐNGLL
40
30
30
Luyện viết: mơ, do, ta, thơ , thợ mỏ vào vở 5 ô li
Truyền thống nhà trường
Sinh hoạt vui chơi ngoài sân trường
NS: 12.09.09 MĨ THUẬT
ND:14.09.09 
 ( GV bộ môn soạn)
THỂ DỤC
( GV bộ môn soạn)
TỰ HỌC
PHỤ ĐẠO HSY ĐỌC, VIẾT ÂM N, M
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Đọc, viết được âm n, m
- Ghép và đọc phân tích tiếng có mang âm n, m
II. Đồ dùng dạy - học:
- Chữ mẫu n, m - Bảng con, vởtập trắng
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Hoạt động 1:Ôn âm 
- GV đính chữ mẫu: n( m)
- GV đọc âm n ( m)
- GV theo dõi HD ( cầm tay) HSY viết 
- GV nx sự tiến bộ của HSY( Vinh, Đạt, Nghĩa, Huyền, Thuật)
- GV viết âm: n - m
2. Hoạt động 2: Ghép tiếng
e
ê
o
ô
ơ
i
a
n
m
- GV theo dõi + sửa sai HSY
- GV nx + tuyên dương
* Thư giãn: Lắng nghe
3. Hoạt động 3:Viết vào vở
- GV viết mẫu + nêu cách viết ( n, m, nơ, me)
- GV theo dõi ( cầm tay) HSY viết
- GV thu vở chấm nx
IV. CC – DD:
- GV nx tiết học + GD
- DD : Tập ghép tiếng có thêm thanh đã học
- HSY, TB nêu cấu tạo( HSK, G bổ sung)
- HS viết bảng con
- HS tuyên dương
- HSY đọc
- HSY đọc( Vinh, Đạt, Nghĩa, Huyền, Thuật)
- HS nx
- HS quan sát
- HS viết vảo vở
- HS chú ý
- HS chú ý
NS: 13.9.09 TIẾNG VIỆT
ND: 15/09/09 ÔN: ÂM d – đ
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Đọc, viết được âm d, đ
- Ghép và đọc phân tích tiếng mới 
II. Đồ dùng dạy - học:
- Chữ mẫu d, đ - Bảng con, vởtập trắng
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Hoạt động 1:Ôn âm 
- GV đính chữ mẫu: d( đ)
- GV đọc âm
- GV theo dõi HD ( cầm tay) HSY viết 
- GV nx sự tiến bộ của HSY( Vinh, Đạt, Nghĩa, Huyền, Thuật)
- GV viết âm: d, đ
2. Hoạt động 2: Ghép tiếng
- GV chỉ bảng
e
ê
i
a
o
ô
ơ
d
đ
- GV theo dõi + sửa sai HSY
- GV nx
* Thư giãn: Đi câu cá
3. Hoạt động 3:Viết vào vở
- GV viết mẫu + nêu cách viết( d, đ, dê, đò)
- GV theo dõi ( cầm tay) HSY viết
- GV thu vở chấm nx
IV. CC – DD:
* Trò chơi: Thi đua ghép tiếng mang âm vừa ôn
- GV nx tiết học + GD
- DD : Đọc, viết âm vừa ôn
- HSY, TB nêu cấu tạo( HSK, G bổ sung)
- HS viết bảng con
- HS tuyên dương
- HSY đọc
- HSY đọc( Vinh, Đạt, Nghĩa, Huyền, Thuật)
- HS 
- HS tuyên dương
- HS quan sát
- HS viết vảo vở
- HS chú ý
* HS ghép bảng cài
- HS chú ý
 TỰ HỌC
 LUYỆN ĐỌC: SÁCH GIÁO KHOA
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Đọc PT âm, tiếng, từ, câu ứng dụng sgk ( HSY) đọc tôi chảy ( HSK, G)
- Biết sử dụng dấu < để so sánh số ( HSY)
II. Đồ dùng dạy – học:
SGK	-SGK
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Hoạt động 1: Dọc theo nhóm đôi
- GV chia nhóm + nêu yêu cầu
- GV theo dõi HS đọc
- GV nx + tuyên dương 
* Thư giãn: Xếp hàng
2. Hoạt động 2: Đọc trước` lớp 
- GV gọi HSY đọc ( HD cách đọc PT rồi đọc trơn)
- GV nx + tuyên dương
IV. CC – DD:
* Trò chơi: Thi đua đọc nhanh, đúng
- GV chia nhóm
- GV theo dõi HS đọc
- GV nx + tuyên dương nhóm có HS đọc hay
- GV nx tiết học + GD
- Nhóm đôi
- Nhóm đôi đọc nhau nghe
- HS báo cáo( bạn nào đọc hay, bạn nào đọc chưa được)
- Những HS đọc yếu mà nhóm báo cáo
- HS nx
- HS tuyên dương
- Nhóm yếu: Đọc âm
- Nhóm TB: Đọc từ
- Nhóm K, G: Đọc câu
- HS nx
- HS chú ý
TOÁN
 LUYỆN TẬP VỀ BẰNG NHAU, DẤU =
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Nắm vững khái niệm “ bằng nhau”
- Biết sử dụng dấu bằng để làm BT
II. Đồ dùng dạy – học:
- Vở BT	- Bảng con, vở BT
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Hoạt động 1:Ôn khái niệm bằng nhau
- GV nêu VD
- HS tìm VD về bằng nhau
- Gv gọi đếm CN 
- GV nx + tuyên dương 
2. Hoạt động 2: Làm bảng con
1 . . . 1, 5 . . . 5, 3 . . . 3, 4 . . . 4, 2 . . . 2 
- GV nx + tuyên dương
* Thư giãn: Chim bay cò bay
3. Hoạt động 3: Làm vở BTT
- GV HD HS nêu yêu cầu
- GV theo dõi + sửa sai HSY
- GV thu vở chấm nx
IV. CC – DD:
* Trò chơi: Câu cá nhanh giải toán đúng ( 4 = )
- GV nx + tuyên dương 
- GV nx tiết học + GD
- HSY TL
- HS thảo luận nhóm đôi
- HSK, G tìm, HSY TL trước lớp
- HS nx
- HSY( Vinh, Thuật, Mĩ Huyền, Đạt, Nghĩa, Cẩm Hiền lên bảng)
- HS nx 
- HSK, G
- HS làm theo HD của GV
- HS chú ý
- 2 HS ( lớp hát cổ động)
- HS nx
- HS chú ý
NS: 14. 9.08	 NHẠC
ND: 18.9.08 ( GV CHUYÊN DẠY)
Tiếng Việt
PHỤ ĐẠO HSY ĐỌC, VIẾT ÂM T - TH
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Đọc, viết được âm t – th và tiếng mang âm t, th
II. Đồ dùng dạy - học:
- Chữ mẫu t, th - Bảng con, vơ ûtập trắng
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Hoạt động 1:Ôn đọc
- GV đính chữ mẫu t,th
+ Giống : Nét xiên, nét móc ngược, nét ngang ( âm t)
+ Khác : Nét khuyết trên, nét móc 2 đầu ( âm h) 
- GV chỉ bảng
- GV HD HSY ghép phụ âm với âm ô, ơ
- GV theo dõi + sửa sai từng HSY
o
ơ
ô
i
a
e
ê
t
th
- Gv nx sự tiến bộ của từng HS
- GV chỉ bất kì tiếng nào trong bảng
2. Hoạt động 2: viếtbảng con
- GV viết mẫu : t, th, tổ, thỏ
- GV theo dõi + sửa sai HSY
- GV nx bảng đẹp
* Thư giãn: diệt con vật có hại
3. Hoạt động 3:Viết vào vở
- GV viết mẫu + nêu cách viết
- GV theo dõi, chấm điểm chuẩn ( cầm tay) HSY viết
- GV thu vở chấm nx
IV. CC – DD:
- GV nx tiết học + GD
- DD : Tập ghép tiếng có thêm thanh đã học
- HS Y so sánh
- HSY đọc âm
- HSY ghép tiếng( Vinh, Đạt, Nghĩa, Huyền, Thuật)
 - HSK, G đọc cả bảng
- HS tuyên dương
- HSY phân tích
- HS K, G nêu cấu tạo
- HS viết bảng con
- CN + ĐT
- HS theo dõi
- HS viết vảo vở
- HS chú ý
- HS theo dõi
- HS chú ý
Tự học
LUYỆN TẬP LỚN HƠN, BÉ HƠN, BẰNG NHAU 
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Củng cố về KN bé hơn, lớn hơn, bằng nhau
- Biết sử dụng dấu dấu , = để so sánh số
 II. Đồ dùng dạy - học:
- Bảng con, vở BTT
 III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Hoạt động 1: Ôn bé hơn, dấu <
- HS tìm VD về bé hơn
- HS tìm Trước lớp
- GV nx + tuyên dương
2 . . . 4, 4 . . . 5, 1 . . . 3, 3 . . . 5
- GV nx + tuyên dương
2. Hoạt động 2: Ôn lớnù hơn, dấu >
 - GV chia nhóm + Nêu yêu cầu
- Tìm xem trong lớp có đồ vật nào nhiều hơn
- HS TL trước lớp
3 . . . 1, 5 . . . 2, 4 . . . 3, 2 . . . 1
- GV theo dõi 
- GV nx + tuyên dương
* Thư giản: Cô bảo
3. Hoạt động 3: Ôn bằng nhau, dấu =
- GV đưa VD
- 2 số giống nhau thì như thế nào?
* GV HD làm vở BTT
IV. CC – DD:
* Thi đua: Hãy chọn thẻ đúng
- Thẻ xanh: 2 > 2
- Thẻ đỏ: 2 = 2
- Thẻ vàng: 2 < 2
- GV nx + tuyên dương
- GV nx tiết học + GD
- DD: Ôn lại dấu , =
- Nhóm đôi
- HSK, G nêu VD( HSY TL)
- HS nx
- HS làm bảng con
- HSY lên bảng
- HS nx
- Nhóm 4
- 6 nhóm
- HS Y( HSK, G bổ sung)
- HS nx 
- HS làm bảng con
- HSY lên bảng
- HS nx
- HS chú ý
- HSYTL
- HSY( K, G bổ sung)
* HS làm theo HD của GV
* HS chọn thẻ đỏ
- HS chú ý
NS: 13.9.08 TOÁN 
ND: 17.9.08 LUYỆN TẬP SỐ 6 	
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Đọc thông, viết thạo số 6 đã học ( HSY)
- Biết đếm xuôi, ngược từ 1 đến 6, từ 6 về 1 ( HSY)
- Biết so sánh các số trong PV: 6( HSY)
II. Đồ dùng dạy – học:
- Số 6 mẫu -Vở BTT,bảng con
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Hoạt động 1:Viết số 6
- GV đính số 6 mẫu 
- GV viết mẫu 
- GV HD viết số 6 vào vở BTT
- GV theo dõi + sửa sai HSY
2. Hoạt động 2: Đếm
- Đếm xuôi: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Đếm ngược: 6, 5, 4, 3, 2, 1
- Cả xuôi và ngược
* Thư giãn: Mời bạn vui múa ca
3. Hoạt động 3: Làm vở BTT
- GV HD HS nêu yêu cầu
- GV HD làm vở BTT
- GV theo dõi + sửa sai HSY
- GV thu vở chấm nx
IV. CC – DD:
* Trò chơi: Xếp theo thứ tự
- GV nx + tuyên dương đội nhanh, đúng
- GV nx tiết học + GD
- DD: Tập tách số 6
- HSK, G nêu cấu tạo
- HS quan sát
- HS viết vào vở
- HS Y 
- HS Y
- HSY( K, G)
- HS K, G
- HS làm theo HD GV
- HS chú ý
* 2 đội( mỗi đội 6 HS)
- HS nx
- HS chú ý
THỦ CÔNG
ÔN: XÉ , DÁN HÌNH VUÔNG
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Biết cách xé, dán hình vuông và hoàn chỉnh sản phẩm tại lớp ( HSY) ;( HSK, G xé, dán đều, phẳng)
 II. Đồ dùng dạy - học:
- Mẫu xé, giấy màu, hồ, giấy trắng làm nền
 III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Hoạt động 1: Ôn xé, dán hình vuông
- Nêu các bước vẽ, xé, dán hình vuông
- GV nx + tuyên dương
- 1 HS thực hành
* Thư giản: Mời bạn vui múa ca
2. Hoạt động 2:Thực hành:
- GV chia nhóm
- GV theo dõi + HD HSY hoàn thành sản phẩm
- GV nx từng nhóm
IV. CC – DD:
* Thi đua: Xé nhanh, đẹp
- GV nx + tuyên dương
- GV nx tiết học + GD
- DD: Chuẩn bị giấy màu xé, dán hình tròn
- HS K, G( HSY nhắc lại)
- HS nx
- HS quan sát
- 6 nhóm
- HS trình bày sản phẩm theo nhóm
- HS nx các nhóm
* 2 HS K, G
- HS nx
- HS chú ý
 	TỰ HỌC
PHỤ ĐẠO HSY ĐỌC, VIẾT CÁC ÂM ĐÃ HỌC TRONG TUẦN
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Đọc , viết đúng các âm đã học trong tuần: n, m, d, đ, t, th 
- Biết ghép tiếng mang âm vừa học 
II. Đồ dùng dạy - học:
- Sgk, bảng con, bảng ôn
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Hoạt động 1:Ôn âm 
- GV ghi bảng: n, m, d, đ, t, th
- GV chỉ bảng
- GV đọc âm( chú ý sửa sai HSY)
2. Hoạt động 2: Ghép tiếng
- GV đính bảng ôn
e
ê
o
ô
ơ
i
a
n
m
d
đ
t
th
- GV nx
* Thư giãn: Con thỏ
3. Hoạt động 3: Đọc sgk
- GV nx + tuyên dương
4. Hoạt động 4: Viết bảng con
- GV đọc âm( chú ý sửa sai HSY)
- GV nx bảng đẹp
IV. CC – DD:
* Trò chơi: Đố bạn tôi là ai
VD: Tôi gồm 2 nét: nét móc xuôi và nét móc 2 đầu
- GV nx + tuyên dương 
- GV nx tiết học + GD
- DD : Đọc, viết các âm đã học
- HS kể âm đã học trong tuần 
- HS đọc âm
- HS viết bảng con
- HS đọc
- HS ghép tiếng 
- CN + ĐT
- HS nx
- HSY
- HS nx
- HS viết bảng con
- CN + ĐT
- HSK, G nêu, HSY TL ( âm n)
- HS nx
- HS chú ý
 NS: 14.9.09 TỰ HỌC 
 ND: 18.9.09 LUYỆN VIẾT : mơ, do, ta, thơ , thợ mỏ vào vở 5 ô li 
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Viết đúng các tiếng mơ, do, ta, thơ vào vở 5 ô li ( HSY), HSK, G viết đẹp
II. Đồ dùng dạy - học:
- Bảng con, vở 5 ô li
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Hoạt động 1:Viết bảng con
- GV viết mẫu
- GV gõ thước 
- GV theo dõi + sửa sai HSY
- GV nx bảng đẹp
* Thư giãn: Diệt con vật có hại
2. Hoạt động 2: Viết vào vở
- GV viết mẫu bảng lớp: mơ, do, ta, thơ
- GV gõ thước + sửa sai HSY
- GV thu vở chấm nx
IV. CC – DD:
* Trò chơi: Thi đua viết chữ đẹp ( do)
- GV nx + tuyên dương 
- GV nx tiết học + GD
- DD : Luyện viết bảng con cho đẹp hơn
- HS theo dõi
- HS viết bảng con
- CN + ĐT
- HS theo dõi
- HS viết vào vở ( HSY viết đúng )
- HS chú ý
* 2 HS k, G
- HS nx
- HS chú ý
 HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
 I. Mục tiêu: Giúp HS
- Tiếp tục tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của nhà trường; thực hành làm sạch đẹp trường lớp
II. Đồ dùng dạy - học:
- Tranh ảnh về các hoạt động của HS trong trường
III. Hoạt động vui chơi:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Hoạt động 1: Tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của nhà trường
- GV đưara nhiều loại tranh ảnh giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của nhà trường
+ Ảnh HS tập TD giữa giờ
+ Ảnh HS đang đánh răng
+ Thầy HT đang phát thưởng HSG
+ HS hát chào mừng ngày nhà giáo VN
- 
+ Aûnh HS đi thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng
* Thư giãn: Lý cây xanh
2. Hoạt động 2: Thực hành làm sạch, đẹp trường, lớp.
- Muốn trường, lớp sạch, đẹp em phải làm gì?
- Em đã làm những gì đễ làm trường, lớp sạch, đẹp? 
- Bạn nào chưa biết giữ trường lớp sạch , đẹp trong tuần qua?
- GV nhắc nhỡ:
- GV chia nhóm( tổ)
+ Tổ1: Lượm rác trước , sau lớp học; + Tổ2: Quét lớp
+ Tổ3: Lau bàn ghế
- GV nx + tuyên dương tổ làm tốt
IV. CC – DD: 
- GV nx giờ sinh hoạt
- DD: Luôn giữ gìn trường, lớp sạch đẹp mỗi giờ, mỗi ngày
 - HS quan sát
* HS theo dõi
- HSTL 
- HS kể 
- HS tự giác kể
- 3 nhóm( tổ)
- HS thực hành theo tổ
- HS nx các tổ
- HS theo dõi
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
SINH HOẠT VUI CHƠI NGOÀI SÂN TRƯỜNG
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Tạo sự hứng thú cho HS cho HS sau giờ học mệt nhọc
II. Địa điểm, phương tiện:
Sân trường, còi
III. Hoạt động vui chơi:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Hoạt động 1: Hát múa
- GV cho tập hợp 3 hàng dọc
- GV cho chuyển đội hình vòng tròn
- Cả lớp hát múa: Lý cây xanh
- Cả lớp ngồi xuống xem trình diễn
- GV nx + tuyên dương CN, nhóm hát hay
2. Hoạt động 2: Trò chơi( Gió thổi)
- GV HD cách chơi
- Chủ trò điều khiển( Chú ý cho HSY tham gia điều khiển)
- HS làm sai với khẩu lệnh bị phạt cóc nhảy quanh thành giếng
- GV nx 
IV. CC – DD: 
- GV nx giờ vui chơi
- DD: HSY cần mạnh dạn hơn trong khi điều khiển
- HS tâp hợp
- HS thực hiện
- HS múa hát
- HS CN, nhóm trình diễn 
- HS nx
- HS theo dõi
- HS chơi 
 - HS nx
- HS chú ý

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 1(175).doc