Kế hoạch Học kì I - Năm học 2015-2015 - Trường Tiểu học Long Trạch 2

II. CÔNG TÁC PHỔ CẬP.

1. Chỉ tiêu:

* Duy trì tốt sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học trong học kì I.

* Các loại hồ sơ sổ sách đủ về số lượng, chính xác về số liệu.

* Bảo quản hồ sơ cẩn thận, chu đáo.

* Báo cáo số lượng đầu năm , cuối kỳ, cuối năm đúng, đủ, chính xác

Lưu ý:

Giấy khai sinh, sổ , học bạ phải thống nhất về các thông tin.

2. Giải pháp

Xây dựng đội ngũ GVCN nêu cao vai trò trách nhiệm đối với học sinh và công tác phổ cập.

Chú ý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy học theo hướng tích cực để thu hút học sinh đến lớp.

 

doc 9 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 621Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch Học kì I - Năm học 2015-2015 - Trường Tiểu học Long Trạch 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD& ĐT CẦN ĐƯỚC
Trường TH Long Trạch 2 
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 
Long Trạch, ngaøy 30 thaùng 9 naêm 2015
KẾ HOẠCH HỌC KÌ I 
Năm học 2016-2017
Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học bậc Tiểu học 2016-2017 của Phòng giáo dục và đào tạo Cần Đước
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016-2017 của trường TH Long Trạch 2, Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch học kì I của khối như sau:
I/ ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH:
1)- Bối cảnh năm học:
-Năm học 2016-2017, Khối Một gồm có 4 lớp/112 HS/49 nữ.
 Bình quân mỗi lớp: 28,0 học sinh.
HS:
LÔÙP
TSHS
NÖÕ
LÖU BAN
BHTL
CON TB
NGHEØO
KH TAÄT
GHI 
CHUÙ
1/1
29
12
1
1
1/2
29
12
1/3
25
14
1/4
29
11
Cộng
112
49
-GV: 04- 100% đạt chuẩn và trên chuẩn: 02.
HOÏ TEÂN GIAÙO VIEÂN
N.SINH
TRÌNH ÑOÄ 
CT
NG.VAØO NGAØNH
VH
CM
Lê Thị Ngọc Nga
1966
12/12
ĐH
1987
Nguyễn Thị Huệ
1965
12/12
THSP
1984
Lê Thị Anh Thi
1984
12/12
CĐSP
Nguyễn Kim Ngọc
1986
12/12
ĐH
2)- Thuận lợi:
- Khối 1 được nhà trường trực tiếp sinh hoạt cùng khối và chỉ đạo hoạt động của khối 1, tạo điều kiên thuận lợi cho tổ hoàn thành nhiệm vụ năm học .
- 100 % giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Tập thể giáo viên nhiệt tình có trách nhiệm.
- Nhiều phụ huynh đã thực sự chăm lo tới việc học tập của con em mình.
- Công tác XHHGD trong tổ có chuyển biến rõ nét, được BĐD.CMHS, chính quyền địa phương, các đoàn thể xã hội, đồng tình ủng hộ quan tâm, tạo tiền đề cho việc phát triển và hoàn thành nhiệm vụ năm học và hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch của khối đề ra.
- Tình hình huy động HS trong đầu năm học đạt nhiều kết quả tốt, không có HS bỏ học giữa chừng, sĩ số nhập học trong các năm học qua đều đúng độ tuổi và luôn đạt 100%, được duy trì và ổn định.
3)- Khó khăn:
-Kinh tế cuộc sống nhân dân còn gặp khó khăn trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi giá cả không ổn định, thời tiết biến đổi thất thường nên cũng ảnh hưởng khá lớn trong việc chăm lo, đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho con em đến trường .
-Đồ dùng dạy học đã được nhà trường tăng cường cung cấp hàng năm song một số đồ dùng học tập của học sinh sử dụng nhiều năm nay hư hỏng, mất mát nhiều, bổ sung chưa kịp thời.
 -Năng lực của giáo viên chưa đồng đều. Tất cả giáo viên soạn bài trên máy vi tính nhưng hiện tại có 4/4 giáo viên có chứng chỉ A tin học căn bản, tự thiết kế bài giảng điện tử vào giảng dạy trên lớp nhưng còn hạn chế.
 -Yêu cầu, đòi hỏi của giáo dục ngày càng cao, trong khi đó các điều kiện của nhà trường và chất lượng và điều kiện sinh hoạt của khối, tổ chức hoạt động của các GVCN còn gặp hạn chế, chưa linh hoạt, sáng tạo, chưa chủ động tháo gở những vướng mắc khó khăn mà GV gặp phải trong chuyên môn, việc thiếu kinh phí cho các hoạt động ngoại khoá, NGLL, sẽ làm ảnh hưởng trong các hoạt động phong trào dạy và học.
- Đa số các em còn nhút nhát, sợ sệt, ngại giao tiếp nơi đông người nên ít nhiều hạn chế trong tiếp thu kiến thức trên lớp.
II. CÔNG TÁC PHỔ CẬP.
1. Chỉ tiêu:
* Duy trì tốt sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học trong học kì I.
* Các loại hồ sơ sổ sách đủ về số lượng, chính xác về số liệu.
* Bảo quản hồ sơ cẩn thận, chu đáo.
* Báo cáo số lượng đầu năm , cuối kỳ, cuối năm đúng, đủ, chính xác
Lưu ý: 
Giấy khai sinh, sổ , học bạ phải thống nhất về các thông tin.
2. Giải pháp
Xây dựng đội ngũ GVCN nêu cao vai trò trách nhiệm đối với học sinh và công tác phổ cập.
Chú ý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy học theo hướng tích cực để thu hút học sinh đến lớp.
III. VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:
1. Nhiệm vụ chung:
a. Phân công giáo viên chủ nhiệm, dạy bồi dưỡng học sinh có khó khăn phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, sở trường, điều kiện sức khoẻ theo hướng chuyên sâu,tránh chồng chéo công việc và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên trẻ phấn đấu. 
b. Xếp thời khoá biểu phù hợp với điều kiện từng lớp, đảm bảo theo yêu cầu bồi dưỡng , phụ đạo học sinh. 
2. Kế hoạch nội dung cụ thể như sau:
- Ngày tựu trường 22/8/2016
- Ngày vào chương trình : 29/8/2016
- Ngày khai giảng: 05/9/2015
- Học kì I từ ngày 29/8/2016 đến 30/12/2015 trong đó thời lượng thực học là:18 tuần và nghỉ học kì vào 31/12/2016.
- Phân công nhiệm vụ giáo viên
- Trang trí lớp học.
- Triển khai các văn bản quy định.
- Thao, hội giảng dự giờ
- Hoàn thành các loại sổ theo quy định
- Kiểm tra hồ sơ giáo án (Tổ khối kiểm tra giáo viên 1 lần /2 tuần ;BGH kiểm tra 2 lần / học kì hoặc đột xuất)
- Triển khai ứng dụng CNTT trường học kết nối; Quản lý dữ liệu
- Kiểm tra định kì (theo PPCT –QĐ 16 )
- Bồi dưỡng tập huấn chuyên môn theo KH phòng ,t rường.
-Tập huấn và thực hiện sổ sách,đánh giá nhận xét HS theo TT30(sửa đổi)
- Lập danh sách học sinh có khó khăn đầu năm, lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh khó khăn.
3. Thực hiện quy chế và nhiệm vụ chuyên môn.
-   Giáo viên đến trường và làm việc đúng thời gian quy định, thực hiện tốt qui chế chuyên môn và sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả.
-   Khi lên lớp phải có ý thức rèn chữ viết khi trình bày bảng để làm gương cho học sinh luyện chữ, phải kiểm tra bài cũ, kiểm danh học sinh.
-  Giáo viên phải thường xuyên kiểm tra SGK, vở ghi chép của học sinh, chú ý cách trình bày trong vở ghi, hướng dẫn, quy định cách ghi vở, cách trình bày bài kiểm tra từng môn.
- Chú ý phát hiện học sinh thông minh, học sinh yếu kém để có biện pháp bồi giỏi, nâng kém kịp thời.
-  Đánh giá, xếp lọại học lực phải công bằng theo hướng động viên khuyến khích sự tiến bộ của học sinh, phải chính xác, sạch sẽ và đúng qui định theo TT30/2014(sửa đổi)
- Học sinh phải phát huy tính tích cực, chủ động nhiều trong giờ học, mọi học sinh phải hoạt động. GV phải linh động sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với từng môn.
- Nghỉ làm việc phải có giấy xin phép BGH  (trừ lí do đột xuất ) 
–Thực hiện theo thang điểm thi đua đã công bố trên Hội đồng.
- Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
IV. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC.
1. Đối với giáo viên:
Đẩy mạnh phong trào thi đua  “ Hai tốt”. Khuyến khích giáo viên sưu tầm, lựa chọn những phần mềm hỗ trợ, các tài liệu dạy học điện tử phù hợp phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học. 
Tổ chức các chuyên đề, thi đồ dùng dạy học, hội giảng cấp trường, có hiệu qủa. Kiểm tra đánh giá việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở mỗi giáo viên thông qua hình thức kiểm tra, dự giờ,.
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn vào tuần 2 của tháng đối với toàn thể giáo viên.
Mỗi giáo viên dạy ít nhất 1 tiết bằng bài giảng điện tử trong học kì I
Tổ chức khai thác, bảo quản và sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học. Làm tốt công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng đồ dùng dạy học hàng ngày, hàng tuần. Sử dụng đồ dùng dạy học trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi giờ học, mỗi giáo viên.
Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ khối, nội dung tập trung vào việc tổ chức học tập các văn bản chỉ đạo chuyên môn; thống nhất chương trình, học tập, nâng cao năng lực tin học, làm chuyên đề, nhận xét giờ dự;.. 
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho giáo viên trong trường.. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ giáo viên, học sinh được học tập khai thác kiến thức trên mạng; có biện pháp quản lí và động viên giáo viên có trình độ tin học, có phương tiện soạn giáo án bằng máy tính và sử dụng phần mềm trong dạy học. Khuyến khích giáo viên tham gia Hội thi giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin giỏi cấp trường vào dịp 20/11. 
- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Việc đổi mới phương pháp dạy học phải bao gồm việc đổi mới phương pháp giảng dạy của thầy và cả phương pháp  học tập của trò với quan điểm dạy học tích cực “lấy người học làm trung tâm”, phát huy tính độc lập, chủ động, sáng tạo của người học. 
- Giáo viên chuẩn bị kỹ giáo án, đồ dùng dạy học trước khi lên lớp; kế hoạch bài dạy phải bám sát mục tiêu đề ra, chắt lọc, thể hiện rõ hoạt động của thầy và trò, phải phù hợp với đối tượng, vì sự tiến bộ của mỗi học sinh, tránh rập khuôn, quá tải, thực hiện theo QĐ 16 và CV 5842.
2 Đối với học sinh :
Phát huy nôị lực thực hiện có hiệu quả từ khâu phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng đến khâu kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh năng khiếu. Thành lập các nhóm năng khiếu theo môn từ tháng 9, chọn lựa giáo viên giỏi, đam mê hướng dẫn và xây dựng kế hoạch chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, thời gian để tạo sự bứt phá về chất lượng trong các cuộc giao lưu giải toán- qua mạng, viết chữ đẹp,
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Viết chữ đẹp. Thi đua “ Rèn chữ- Giữ vở” ngay từ đầu năm học, giáo dục các em ý thức giữ gìn sách vở, nâng cao chất lượng vở sạch, chữ đẹp.
3. Giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
Quan tâm chăm sóc đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn về bản thân cũng như về gia đình, theo sát giúp đỡ các em tham gia các hoạt động như những học sinh khác, động viên khích lệ các em cố gắng vươn lên học tập đạt kết quả cao.
V. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I 
1. Tiêu chí phấn đấu :
- 100% giáo viên lên lớp có giáo án.
- 100% giáo viên thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học.
- 100% giáo viên chủ nhiệm duy trì sĩ số học sinh (không có học sinh bỏ học)
- 100% học sinh không mắc tệ nạn xã hội, học sinh tham gia BHYT.
 2. Chất lượng cuối kì I :
-100% HS được nhận xét hoàn thành về hoạt động học tập theo chuẩn kiến thức ,kĩ năng từng môn học, hoạt động giáo dục 
- 100% Hs được đánh giá Đạt về năng lực và phẩm chất 
 -Phấn đấu có HS  đạt giải trong các phong trào cấp huyện tổ chức .
VI. Biện pháp thực hiện 
- GV dạy đủ số tiết theo quy định. 
- GV tham gia đăng kí các danh hiệu thi đua đầu năm.
-Tổ khối thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, giáo viên các lớp tăng cường phụ đạo học sinh khó khăn. 
-Phối hợp với thư viện- thiết bị theo dõi việc sử dụng đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng. 
-Thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”
-Phối hợp Ban đại diện cha mẹ HS, chuyên trách CMC, vận động học sinh ra lớp khi có dấu hiệu bỏ học.
-Phối hợp với y tế khám sức khỏe , tiêm ngừa học sinh đầu năm, dạy các bài ngoại khóa theo quy định. 
-Phối hợp với Tổng phụ trách giáo dục đạo đức cho học sinh theo 5 điều Bác Hồ dạy, kể chuyện đạo đức, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giờ chào cờ; tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, kết nạp đội viên mới đợt 1, ôn luyện nghi thức đội. 
Trên đây là kế hoạch học kì I của trường TH Long Trạch 2 trong năm học 2016-2017 
 P. Hiệu trưởng
PHÒNG GD& ĐT CẦN ĐƯỚC
Trường TH Long Trạch 2
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 
Long Trạch, ngaøy 25 thaùng 01 naêm 2016
KẾ HOẠCH HỌC KÌ II 
Năm học 2016-2017
Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học bậc Tiểu học 2016-2017 của Phòng giáo dục và đào tạo Cần Đước
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016-2017 của trường TH Long Trạch 2, xây dựng kế hoạch học kì II của khối như sau:
I/ ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH:
a. Đối với học sinh: Tổng số lớp 20; tổng số học sinh: 681/340 nữ chuyển đi 1 em
b. Đối với giáo viên: Toång soá GV ñöùng lôùp cuûa khối là 6 trong ñoù:
10 giaùo vieân chuû nhieäm lôùp
01 giaùo vieân chuyeân trách Mĩ thuật.
 1/ Thuaän lôïi: 
- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình công tác, trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn 
- Đa số học sinh đều ngoan, có ý thức học tập, phụ huynh quan tâm 
- Tỉ lệ Hs yếu giảm hơn so với đầu năm. 
2/. Khó khăn 
- Còn một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm mua sắm đồ dùng học tập cho con em, chưa có biện pháp phối hợp để vận động con em đi học đều trong các buổi học phụ đạo . 
II. CÔNG TÁC PHỔ CẬP.
1. Chỉ tiêu:
* Duy trì tốt sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học trong học kì II.
* Các loại hồ sơ sổ sách đủ về số lượng, chính xác về số liệu.
* Bảo quản hồ sơ cẩn thận, chu đáo.
* Báo cáo số lượng cuối kỳ, cuối năm đúng, đủ, chính xác
Lưu ý: 
Tham gia cập nhật phần mềm Smas chính xác theo từng thời điểm.
2. Giải pháp
Xây dựng đội ngũ GVCN nêu cao vai trò trách nhiệm đối với học sinh và công tác phổ cập.
Chú ý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy học theo hướng tích cực để thu hút học sinh đến lớp.
III. VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:
1. Nhiệm vụ chung:
a. Phân công giáo viên chủ nhiệm dạy bồi dưỡng , phụ đạo học sinh và tạo điều kiện cho giáo viên tay nghề còn hạn chế lớp 1/3 phấn đấu nhiều hơn để mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất.. 
b. Chỉnh sửa thời khoá biểu phù hợp với điều kiện từng lớp, đảm bảo theo yêu cầu bồi dưỡng , phụ đạo học sinh. 
2. Kế hoạch nội dung cụ thể như sau:
- Ngày vào chương trình HKII : 28/12/2015
- Học kì II từ ngày 28/12/2015 đến 21/5/1016 là hết tuần 35, trong đó thời lượng thực học là:17 tuần 
- Nghỉ giữa 2 học kỳ: 31/12/2015.
- Nghỉ Tết Nguyên đán” từ ngày 05/02/2016 đến 14/02/2016.
- Tuần lễ dự phòng: 16/05/2016 đến 21/05/2016.
- Xét hoàn thành CTTH cho HS lớp 5: trước 28/05/2016.
- Triển khai các văn bản quy định.
- Thao,hội giảng dự giờ
- Hoàn thành các loại sổ theo quy định
- Kiểm tra hồ sơ giáo án ( Tổ khối kiểm tra giáo viên 1 lần /2 tuần ;BGH kiểm tra 1 lần / tháng hoặc đột xuất)
- Triển khai ứng dụng CNTT;
- Kiểm tra định kì (theo PPCT –QĐ 16 )
- Bồi dưỡng tập huấn chuyên môn theo KH phòng ,trường.
- Thực hiện sổ sách ,đánh giá nhận xét HS theo TT30(28/8/2014)
-Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu , phụ đạo học sinh có khó khăn
3. Thực hiện quy chế và nhiệm vụ chuyên môn.
-   Giáo viên đến trường và làm việc đúng thời gian quy định, thực hiện tốt quy chế chuyên môn và sinh hoạt chuyên môn có hiệu quả.
-   Khi lên lớp phải có ý thức rèn chữ viết khi trình bày bảng để làm gương cho học sinh luyện chữ, phải kiểm tra bài cũ, kiểm danh học sinh.
-  Giáo viên phải thường xuyên kiểm tra SGK, vở ghi chép của học sinh, chú ý cách trình bày trong vở ghi, hướng dẫn, quy định cách ghi vở, cách trình bày bài kiểm tra từng môn.
-  Đánh giá, xếp lọại học lực phải công bằng theo hướng động viên khuyến khích sự tiến bộ của học sinh, làm sổ từng tháng, cuối các học kỳ , phải chính xác, sạch sẽ và đúng quy định theo TT30/2014.
- Học sinh phải phát huy tính tích cực ,chủ động nhiều trong giờ học, mọi học sinh phải hoạt động. GV phải linh động sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với từng môn.
- Nghỉ làm việc phải có giấy xin phép BGH  (trừ lí do đột xuất ) 
-Thực hiện theo thang điểm thi đua đã công bố trên Hội đồng.
- Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.
IV. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC.
1. Đối với giáo viên:
Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Hai tốt”. Phong trào “giáo viên chủ nhiệm giỏi” Khuyến khích giáo viên sưu tầm, lựa chọn những phần mềm hỗ trợ, các tài liệu dạy học điện tử phù hợp phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học. 
Tổ chức các chuyên đề, thi đồ dùng dạy học, hội giảng GVG cấp trường, có hiệu qủa. Kiểm tra đánh giá việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở mỗi giáo viên thông qua hình thức kiểm tra, dự giờ, kiểm tra hồ sơ học sinh.
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn 2 tuần 1 lần.
Mỗi giáo viên dạy ít nhất 1 tiết bằng bài giảng điện tử trong học kì II
Tổ chức khai thác, bảo quản và sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học. Làm tốt công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng đồ dùng dạy học hàng ngày, hàng tuần. Sử dụng đồ dùng dạy học trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi giờ học, mỗi giáo viên.
Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ khối, nội dung tập trung vào việc tổ chức học tập các văn bản chỉ đạo chuyên môn; thống nhất chương trình, học tập, nâng cao năng lực tin học, làm chuyên đề, nhận xét giờ dự;.. 
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho giáo viên trong trường.. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ giáo viên, học sinh được học tập khai thác kiến thức trên mạng; có biện pháp quản lí và động viên giáo viên có trình độ tin học, có phương tiện soạn giáo án bằng máy tính và sử dụng phần mềm trong dạy học. Khuyến khích giáo viên tham gia Hội thi giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin giỏi cấp trường 
- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Việc đổi mới phương pháp dạy học phải bao gồm việc đổi mới phương pháp giảng dạy của thầy và cả phương pháp  học tập của trò với quan điểm dạy học tích cực “ lấy người học làm trung tâm”, phát huy tính độc lập, chủ động, sáng tạo của người học. 
- Giáo viên chuẩn bị kỹ giáo án, đồ dùng dạy học trước khi lên lớp; kế hoạch bài dạy phải bám sát mục tiêu đề ra, chắt lọc, thể hiện rõ hoạt động của thầy và trò, phải phù hợp với đối tượng, vì sự tiến bộ của mỗi học sinh, tránh rập khuôn, quá tải hoặc hời hợt.(Thực hiện theo QĐ 16 và CV 5842) 
2 Đối với học sinh :
- Tổ chức hội thi như: trò chơi dân gian, thi nghi thức, văn nghệ, Nhằm khuyến khích HS nổ lực học tập, giáo dục kĩ năng sống, tinh thần đoàn kết , thương yêu giúp đỡ bạn bè,
- Tổ chức nhiều hình thức học tập như học nhóm, đôi bạn học tập nhằm tạo hứng thú cho HS 
3. Giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
Quan tâm chăm sóc đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn về bản thân cũng như về gia đình, theo sát giúp đỡ các em tham gia các hoạt động như những học sinh khác, động viên khích lệ các em cố gắng vươn lên học tập đạt kết quả cao.
V. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II 
1. Tiêu chí phấn đấu :
- 100% giáo viên lên lớp có giáo án.
- 100% giáo viên thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học.
- 100% giáo viên chủ nhiệm duy trì sĩ số học sinh (không có học sinh bỏ học)
- 100% học sinh không mắc tệ nạn xã hội, học sinh tham gia BHYT.
- 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm: thực hiện đầy đủ 
 2. Chất lượng cuối kì II :
-100% HS được nhận xét hoàn thành về hoạt động học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng từng môn học ,hoạt động giáo dục 
- 100% Hs được đánh giá Đạt về năng lực và phẩm chất 
-Phấn đấu có HS  đạt giải trong các phong trào cấp huyện tổ chức.
VI. Biện pháp thực hiện 
- GV dạy đủ số tiết theo quy định. 
-Tổ khối thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, giáo viên các lớp tăng cường phụ đạo học sinh yếu 
-Phối hợp với thư viện- thiết bị theo dõi việc sử dụng đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng. 
-Thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”
-Phối hợp Ban đại diện cha mẹ HS, chuyên trách CMC, vận động học sinh ra lớp khi có dấu hiệu bỏ học.
-Phối hợp với Tổng phụ trách giáo dục đạo đức cho học sinh theo 5 điều Bác Hồ dạy, kể chuyện đạo đức, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giờ chào cờ; tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, kết nạp đội viên mới đợt 1, ôn luyện nghi thức đội , văn nghệ chào mừng 26/3 và 30/4 
Trên đây là kế hoạch học kì II của bộ phận chuyên môn trường TH Long Trạch 2 trong năm học 2016-2017 
 P.Hiệu trưởng
	Mai Hoàn Nam

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_HK_120162017.doc