Kế hoạch dạy học Tự nhiên và xã hội Lớp 3 (VNEN) - Bài 8: Các thế hệ trong gia đình và họ hàng của em (Tiết 1)

I.MỤC TIÊU:

Sau bài học em:

-Phân biệt được các thế hệ trong gia đình.

-Nêu được mối quan hệ họ hàng nội, ngoại và biết cách xưng hô đúng.

-Phân tích mối quan hệ học hàng trong một số trường hợp cụ thể.

-Biết kính trọng và thương yêu mọi người.

 

doc 4 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 634Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học Tự nhiên và xã hội Lớp 3 (VNEN) - Bài 8: Các thế hệ trong gia đình và họ hàng của em (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN: TỰ NHÊN VÀ XÃ HỘI
LỚP 3
BÀI 8: CÁC THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH VÀ HỌ HÀNG CỦA EM (TIẾT 1)
Ngày soạn:
Ngày dạy:
I.MỤC TIÊU:
Sau bài học em:
-Phân biệt được các thế hệ trong gia đình.
-Nêu được mối quan hệ họ hàng nội, ngoại và biết cách xưng hô đúng.
-Phân tích mối quan hệ học hàng trong một số trường hợp cụ thể.
-Biết kính trọng và thương yêu mọi người.
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
*Tiết 1:
Mục tiêu:
Â. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1.Ổn định:
-CTHĐTQ giới thiệu
-CTHĐTQ: mời ban đối ngoại làm việc
-BĐN:giới thiệu về HĐTQ của lớp
-BĐN: mời ban văn nghệ làm việc
-BVN: tổ chức cho lớp hát vui
-BVN: mời ban học tập làm việc
-BHT: Mời cô lên lớp
-Cô vừa nghe các em hát một bài hát về gia đình rất hay. Như các em đã biết trong gia đình thường có người nhiều tuổi, người ít tuổi cùng chung sống như: ông bà, cha mẹ, anh chị em.Vậy những người ở các lứa tuổi khác nhau cùng sống chung trong một gia đình được gọi là gì? Cô và các em cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay Các thế hệ trong gia đình và họ hàng của em.
-GV ghi bảng
-HS nhắc lại tựa bài
-HS đọc mục tiêu
-1 HS đọc mục tiêu trước lớp
-GV chốt mục tiêu
*Hoạt động 1: thực hiện nhiệm vụ
-GV đến các nhóm kiểm tra giúp đỡ
-HS thảo luận nhóm :quan sát các hình trong H1
-BHT mời các nhóm trình bày câu a
-Đại diện các nhóm trình bày trước lớp
+Gia đình có 1 thế hệ là gia đình cô Hoa
+Gia đình có 2 thế hệ là gia đình bạn Lan
+Gia đình có 3 thế hệ là gia đình bạn Minh
-Các nhóm nhận xét
-GV nhận xét –khen ngợi
-BHT mời các nhóm trình bày câu b
+Gia đình bạn Minh: người nhiều tuổi nhất là ông bà bạn Minh, kế đến là cha mẹ bạn Minh, Minh và em bạn Minh là người nhỏ tuổi nhất.
+Gia đình bạn Lan: người nhiều tuổi nhất là cha mẹ bạn Lan, kế đến là bạn Lan, em bạn Lan là người nhỏ tuổi nhất.
+Gia đình cô Hoa: chồng cô Hoa là người nhiều tuổi nhất rồi đén cô Hoa.
-Các nhóm nhận xét
-GV nhận xét- kết luận
-BHT mời các nhóm trình bày câu d
-Gia đình cô Hoa : là gia đình có 1 thế hệ đó là cô Hoa và chồng cô Hoa.
-Gia đình bạn Lan có 2 thế hệ:
+Thế hệ thứ nhất có 2 người :Bố và mẹ của bạn Lan.
+Thế hệ thứ hai có 2 người: Lan và em của bạn Lan.
-Gia đình bạn Minh có 3 thế hệ
+Thế hệ thứ nhất gồm 2 người: đó là ông bà của bạn Minh
+Thế hệ thứ hai có 2 ngời: Bố và mẹ của bạn Minh
+Thế hệ thứ ba có 2 người: Minh và em của bạn Minh.
-Các nhóm nhận xét
-Gv nhận xét –Kết luận
-BHT mời các nhóm trình bày điểm khác nhau của 3 gia đình
-Các nhóm trình bày:
+Khác nhau về số thế hệ
+Khác nhau về số người cùng chung sống trong gia đình ( gia đình có ít thế hệ cùng chung sống thì có ít người, gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống thì có nhiều người).
Các nhóm nhận xét
-Gv nhận xét –kết luận
*Hoạt động 2:Giới thiệu về gia đình của em
-HS đem ảnh gia đình đã chuẩn bị sẵn giới thiệu với các bạn trong nhóm về từng thành viên trong gia đình mình từ người nhiều tuổi nhất đến người ít tuổi nhất.
-Vài HS giới thiệu trước lớp
_Nhận xét
-Nhận xét
*Hoạt động 3: giới thiệu về họ nội, họ ngoại của em
-HS thảo luận nhóm
-Các nhóm trình bày
+Họ nội của em, ngoài ông bà nội sinh ra bố em còn có (em của bố) Em gọi là.
+Họ ngoại của em, ngoài ông bà ngoại sinh ra mẹ em còn có (em của mẹ) Em gọi là.
-Những việc em thường làm để giúp đỡ mọi người trong họ nội, họ ngoại của em 
( quét nhà, trông em, giữ nhà)
-Nhận xét
-Nhận xét-Kết luận
-Cô vừa nghe các em nói những việc các em đã làm để giúp đỡ họ nội, họ ngoại của mình, đó là những việc làm rất tốt thể hiện sự quan tâm chăm sóc của những người trong họ hàng của nhau.
-Bây giờ các em hãy viết vài câu nói lên tình cảm của các em về những người trong họ nội và họ ngoại của mình và bỏ vào hộp thư bạn bè.
-Hs viết và bỏ vào hộp thư
-BHT đến hộp thư lất một số thư đọc cho các lớp nghe
Nhận xét
-Nhận xét –khen ngợi
-Các nhóm trưởng báo cáo tiến dộ học tập
-BHT báo cáo tiến độ học tập của lớp
-Kết luận
-Tiết học hôm nay các em cũng biết được đâu là họ nội, đâu là họ ngoại của mình, cô mong rằng các em sẽ luôn biết thương yêu , kính trọng và giúp đỡ họ nội và họ ngaại của mình 
-Qua tiết học hôm nay cô thấy các em học tập rất chăm chỉ và nghiêm túc, các em tích cực thảo luận nhóm, các nhóm trưởng phát huy được vai trò , các em đã hoàn thành được mục tiêu bài học hôm nay.

Tài liệu đính kèm:

  • docTu_nhien_xa_hoi_lop_3.doc