Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần dạy 5 năm học 2012

TUẦN 5

 Thứ hai ngày 24 thỏng 9 năm 2012.

Thực hành Tiếng Việt

 VỞ LUYỆN BÀI 17 : u - ư

I. MỤC TIấU.

- Củng cố cho hs đọc thành thạo các tiếng, từ có vần u, ư.

- Hs biết đọc và nối hình với chữ tương ứng.

- Biết nối các tiếng để tạo thành câu.

II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 Học sinh mở sgk bài u ư và đọc (3 hs).

- Cho hs mở vở luyện .

- Hướng dẫn hs làm lần lượt từng bài.

*Bài 1: Nối hình.

- Hs quan sát và nối với hình tương ứng.

*Bài 2:

- Cho hs đọc từng cột sau đó nối.

- GV hướng dẫn cách nối.

- Hs tự nối - Gv đi kiểm tra giúp đỡ thêm.

*Bài 3:

- Cho 1 hs đọc các chữ: tú, dự.

- H: Phân tích tiếng: tú, dự?

- Hs viết bài vào vở.

- GV thu, chấm 1 số bài - nhận xét.

 

doc 6 trang Người đăng minhtuan77 Lượt xem 447Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài học lớp 1 - Tuần dạy 5 năm học 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 5
 Thứ hai ngày 24 thỏng 9 năm 2012.
Thực hành Tiếng Việt
 Vở Luyện bài 17 : u - ư
I. MỤC TIấU. 
- Củng cố cho hs đọc thành thạo các tiếng, từ có vần u, ư.
- Hs biết đọc và nối hình với chữ tương ứng.
- Biết nối các tiếng để tạo thành câu.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
 Học sinh mở sgk bài u ư và đọc (3 hs).
- Cho hs mở vở luyện .
- Hướng dẫn hs làm lần lượt từng bài.
*Bài 1: Nối hình.
- Hs quan sát và nối với hình tương ứng.
*Bài 2:
- Cho hs đọc từng cột sau đó nối.
- GV hướng dẫn cách nối.
- Hs tự nối - Gv đi kiểm tra giúp đỡ thêm.
*Bài 3:
- Cho 1 hs đọc các chữ: tú, dự.
- H: Phân tích tiếng: tú, dự?
- Hs viết bài vào vở.
- GV thu, chấm 1 số bài - nhận xét.
III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
GV nhận xột tiết học. 
An toàn giao thụng
tìm hiểu về đường phố
I. MỤC TIấU. 
Giúp HS biết được an toàn khi đi trên đường phố .
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. Cho HS quan sát tranh cảnh đường phố .
2. Cho HS thảo luận nhóm các câu hỏi.
+ Trên đường phố có những loại phương tiện giao thông nào đang lưu thông trên đường ? 
+Cảnh đường phố như thế nào ? 
Gọi HS trả lời .
 GV kết luận : đường phố là nơi tập trung rất nhiều phương tiện giao thông lưu .thông trên đường . Do vậy mà khi tham gia giao thông trên đường phố các em phải hết sức chú ý .
III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
GV nhận xột tiết học.
Thứ ba ngày 25 thỏng 9 năm 2012.
Thực hành Tiếng Việt
 Vở Luyện bài 18: x- ch 
.I MỤC TIấU. 
 - Củng cố ôn tâp âm x , ch .
 - Đọc viết tiếng có âm x , ch.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:.
- Gọi 2 hs đọc bài trong sgk.
- Cho hs mở vở luyện .
 - Hướng dẫn hs làm lần lượt từng bài.
Bài 1:Nối hình vẽ với ô chữ .
 -GV hỏi HS trả lời .
 HD HS nối vào vở .
 Bài 2 :Nối chữ vứi chữ thành từ .
Gọi từng HS lên bảng làm .
 xa lạ tủ chè 
 đi chợ thị xã 
BàI 3 :Viết 
GV viết mẫu .
 Gọi HS nhận xét chiều cao các con chữ .
 Cho HS viết ra bảng .
 GV sửa sai .
 HD viết vào vở 
 - GV thu, chấm 1 số bài - nhận xét.
III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
- GV nhận xột tiết học. 
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Thi múa hát về chủ đề nhà trường
I. mục tiêu .
Giáo dục HS tình cảm yêu mến mái trường thân yêu .
II. Các hoạt động dạy học.
1. Tổ chức cho HS hát những bài hát vê trường lớp :Em yêu trường em, Sách bút thân yêu ơi .
 - Hát đồng ca cả lớp .
 - Hát đơn ca tìm ra bạn nào có giọng hát hay .
 -Thi giữa các tổ xem tổ nào hát được nhiều bàt hát về chủ đề nhà trường. 
 -Em nào biết múa bài hát về chủ đề nhà trường lên múa trước lớp .
2. Thi kể truyện .
 Gọi HS kể câu chuyện mình yêu thích nhất .
 - Tuyên dương những HS có giọng kể hay.
III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
- GV nhận xột tiết học.
Thứ tư ngày 26 thỏng 9 năm 2012.
Thực hành Toán
Vở Vở Luyện: SỐ 8 
I. MỤC TIấU. 
- Củng cố về số 8.
- So sánh các số trong phạm vi 8 .
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Cho hs mở vở luyện .
Hướng dẫn các em làm các bài tập.
 Bài 1: viết số 8.
 HS viết số 8 vào vở.
 Bài 2 :Viết số thích hợp vào ô trống .
HS quan sát tranh, đếm số lượng trong tranh và điền số 8 vào ô trống dưới mỗi tranh .
Hình 1: 8 gồm mấy và mấy? (8 gồm 5 và 3)
Hình 2: 8 gồm mấy và mấy? (8 gồm 6 và 2)
Hình 3: 8 gồm mấy và mấy? (8 gồm 7 và 1)
 Bài 3: Gọi 2 HS đếm các số từ 1 đến 8 và từ 8 đến 1.
Điền số vào ô trống theo thứ tự từ 1 đến 8 và từ 8 đến 1.
Gọi 2 HS chữa bài.
 Bài 4: Điền dấu > dấu < dấu = vào ô trống.
Gọi 2 HS lên bảng chữa bài tập.
5<6
6>5
7<8
8>7
8>6
6<8
4<7
8=8
* Gv chấm 1 số bài - nhận xét.
 III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
- GV nhận xột tiết học .
 Thực hành Tiếng Việt
Vở luyện : r ,s
I. MỤC TIấU. 
- Củng cố âm r ,s .
- Đọc tiếng có âm r , s .
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1,Kiểm tra bài cũ
- Gọi 2 hs đọc bài: t, th trong sgk..
- Viết: tơ, thi.
2, Bài luyện:
Cho hs mở vở luyện .
Hướng dẫn hs làm từng bài.
 Bài 1 : Đọc chữ rồi tìm hình để nối .
 - HS quan sát tranh đọc ô chữ rồi nối .
 - Bài 2 :Nối chữ với chữ tạo thành từ .
 Gọi một HS chữa bài .
 Cá rô ra về 
 Lo sợ vỏ sò
 Bài 3 : Nối chữ với chữ .
 Yêu cầu HS tìm những chữ giống nhau để nối .
 Bài 4: 
 - GV viết mẫu : số rủ 
 - Gọi HS nhận xét chiều cao các con chữ (con chữ s, r cao 2 li rưỡi ,con chữ u, ư cao 2 li ).
 - HD HS viết .
- Hs viết theo hướng dẫn của gv.
* Chấm một số bài, nhận xét chung.
III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
- GV nhận xột tiết học. 
Thứ năm ngày 27 thỏng 9 năm 2012.
Thực hành Tiếng Việt
Vở luyện : k - kh
I. MỤC TIấU. 
 - Hs đọc và viết chắc chắn các âm k - kh.
	 - Hs vận dụng vào làm tốt các bài tập đã học.
	 - Rèn chữ viết cho hs.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Cho hs mở vở luyện .
 - Hướng dẫn hs làm từng bài.
 *Bài 1: Nối hình
	 - Cho hs quan sát từng hình, xem hình vẽ gì?
 - Đọc từ nối với hình đúng trong bài.
 *Bài 2: Nối chữ.
	 Hướng dẫn cho hs cách làm .
- Cho hs làm bài.
- Hs đọc lại bài vừa làm (mỗi hs đọc 1 câu).
- Gv nhận xét, bổ sung.
 *Bài 3: Viết
	 - Cho hs đọc và phân tích các tiếng mẫu.
 	 - Hs luyện viết từng dòng vào vở.
*Gv chấm , nhận xét.
III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
- GV nhận xột tiết học.
Thực hành Toán
Vở Luyện: SỐ 9
I. MỤC TIấU. 
-Củng cố ôn tập các số từ 1 – 9 và từ 9 – 1.
-So sánh các số trong phạm vi 9.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Cho hs mở vở luyện .
Hướng dẫn các em làm các bài tập.
Bài 1:Viết số 9.
Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống.
Có mấy bông hoa?
Có mấy chùm nho?
Có mấy chiếc lá?
Tất cả đều có số lượng là 9 và viết 9 vào ô trống.
Bài 3: HS nối các số từ 1-9 .
GV hướng dẫn HS nối bắt đầu từ số 1, nối với 2. đến 9 tạo thành hình một cái thuyền.
Bài 4: Nối ô vuông với số thích hợp.
GV làm mẫu: 	8 nhỏ hơn số nào? (9)
	Nối ô vuông với số 9
Các phép tính còn lại hướng dẫn như trên.
* Gv chấm 1 số bài - nhận xét.
 III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
- GV nhận xột tiết học .
Thứ sáu ngày 28 tháng 9 năm 2012.
Thực hành Toán
Vở Luyện : Số 0
I. MỤC TIấU. 
	- Đọc viết thành thạo số 0.
	- Đọc viết thành thạo các số từ 0 đến 9 và từ 9 đến 0.
	- Hs vận dụng vào làm tốt các bài tập .
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Cho hs mở vở luyện . Hướng dẫn các em làm các bài tập.
 *Bài 1: Viết số 0.
	- Hs tự viết số 0.
 *Bài 2:
	- GV nêu yêu cầu bài.
- Hướng dẫn cách làm: Viết tiếp các số vào ô trống (mỗi mũ tên viết 1 số). Viết lần lượt từ 0 đến 9 và từ 9 đến 0.
	- Hs tự viết vào ô trống.
 * Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống.
	- Hs tự làm bài .
 * Bài 4:
	- Gv nêu yêu cầu bài.
	- Hướng dẫn cách làm.
	 + Đọc các dòng .
	H: Số nào lớn nhất? (7) -Khoanh tròn vào số đó.
	 + Đọc các số dòng b và hỏi tương tự.
 * Bài 5: Điền ><=.
	- Hướng dẫn hs: Phải so sánh 2 số trước rồi mới điền dấu.
	- Hs tự làm bài.
 III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
GV nhận xột tiết học.
Thực hành Tiếng Việt
 Luyện tập: Các âm đã học
I. MỤC TIấU
 - Nối được chữ với hình và nối chữ với chữ tạo thành câu.
	- Viết đúng mẫu, đúng cỡ chữ các từ: sư tử, rổ khế.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:.
Cho hs mở vở luyện . Hướng dẫn các em làm các bài tập.
* Bài 1: Nối hình.
	- Gv nêu yêu cầu bài.
	- Cho hs quan sát hình vẽ.
	- H: hình vẽ gì?
	- Hs tự nối các từ với từng hình vẽ.
	- Gv quan sát, giúp đỡ hs còn lúng túng.
 * Bài 2: Nối câu.
	- Cho hs đọc lần lượt từng ô chữ.
	- Gv hướng dẫn cách ghép.
	- Hs tự suy nghĩ cách ghép bài và viết bài vào vở.
	- Gọi hs đọc các tiếng sau khi ghép xong.
	- Gv nhận xét, chữa bài.
 * Bài 3: Viết:
	- Cho hs đọc, đánh vần: sư tử, rổ khế.
	- H: Nêu nhận xét về độ cao của từng con chữ trong các từ.
	- Hs tự viết bài vào vở.
III. CỦNG CỐ DẶN Dề : 
GV nhận xột tiết học. 
Luyện chữ
Bài 5: i, a, n, m
I. Mục tiêu 
- Viết đúng viết đẹp: i, a, bi, cá, n, m	.
- Giáo dục tính cẩn thận .
II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1, Kiểm tra; viết bảng con bó cỏ ,bờ hồ .
Nhận xét .
2. Bài mới 
a, GV viết mẫu và nêu cách viết : i, a, n, m.	
- Gọi HS nhận xét chiều cao các con chữ ( đều cao 2 li) .
HD viết bảng -GV sửa sai .
 +GV viết tiếp : bi, cá.
 - Gọi HS nhận xét chiều cao từng con chữ .
 (con chữ b cao 5 li, i, a , c đều cao 2 li ) .
 - HD viết bảng -GV sửa sai .
 (HD như trên ).	
b, GVCho HS tô.
HS viết vào vở. GV Chấm bài .
III. Củng cố dặn dò
- GV nhận xột tiết học. 
BAN GIÁM HIỆU Kí DUYỆT.
 Ngày 24 thỏng 9 năm 2012.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 5 buoi 2.doc