Giáo án trọn bộ các môn học Lớp 5 - Chương trình cả năm

ĐẠO ĐỨC

EM LÀ HỌC SINH LỚP NĂM (TIẾT 1)

I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức:

a. Biết HS lớp 5 là học sinh lớn nhất của trường,cần phải gương mẫu cho các em lớp dưới noi theo.

2. GDKNS: KN Tự nhận thức (Tự nhận thức được mình là học sinh lớp 5).

II. Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Bài cũ:

- Học sinh nhắc lại ghi nhớ trong sgk.

- Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của HS

Bài mới:

Hoạt động 1: Tổ chức thảo luận về kế hoạch phấn đấu:

- Yêu cầu HS trình bày kế hoạch cá nhân của mình trong nhóm nhỏ. Gọi một số HS trình bày trước lớp, cả lớp trao đổi, nhận xét. GV nhận xét

• Kết luận: Để xứng đáng là HS lớp 5, chúng ta cần phải quyết tâm phấn đấu, rèn luyện một cách có kế hoạch.

Hoạt động 2: Tổ chức cho HS kể chuyện về những tấm gương tốt của HS lớp 5s, thảo luận cả lớp về những điều có thể học được từ những tấm gương đó.

• Kết luận: Chúng ta cần học tập theo các tấm gương tốt của bạn bè để mau tiến bộ.

Hoạt động 3: Tổ chức sinh hoạt tập thể thi hát, múa, đọc thơ về chủ đề Trường em.

• Kết luận: Chúng ta vui và tự hào vì mình là HS lớp 5, đồng thời chúng ta cần thấy được trách nhiệm phải học tập,rèn luyện để xứng đáng là HS lớp 5, xây dựng lớp, trường trở thành trường, lớp tốt.

Hoạt động cuối:

• Hệ thống bài.

• Đọc phần ghi nhớ trong sgk.

• Dặn HS tiếp tục phấn đấu theo kế hoạch đã đề ra

• Nhận xét tiết học.

- HS nhắc lại phần ghi nhớ.

- HS chuẩn bị.

- HS trình bày kế hoạch của mình trong nhóm, một số HS trình bày trước lớp.

- Trao đổi, nhận xét.

- HS kể về những tấm gương tốt của HS lớp 5. Thảo luận cả lớp, nêu những điều có thể học được từ những tấm gương đó.

- HS thi hát múa, theo tổ về chủ đề Trường em.

- Đọc ghi nhớ trong sgk.

 

doc 823 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 18/06/2021 Lượt xem 371Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án trọn bộ các môn học Lớp 5 - Chương trình cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-GV nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới:
2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.
 2.2.Kiểm tra lấy điếm đọc:
-Kiểm tra lấy điểm đọc của 1/5 lớp:
+ Gọi HS lần luợt lên bốc thăm đọc bài(Tốc độ đọc như yêu cầu tiết 1)
+Nhận xét,ghi điểm từng HS.
 2.3.Nghe -Viết chính tả:
 -GV đọc bài viết.
-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài viết:Em có ấn tượng nhất với những chi tiết miêu tả nào trong bài?
-Hướng dẫn HS viết tiếng từ khó:Ta-sken;trộn lẫn,màu sắc;xúng xính;ve vẩy,..
-Đọc cho HS viết bài (Tốc độ 95chữ/phút)
-Đọc cho HS soát ,sửa lỗi.
-Chấm chữa bài.
 2.4.Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.
Dặn HS luyện đọc ở nhà.Viết lạ bài viết nếu sai nhiều lỗi.
Nhận xét tiết học.
1 số HS tả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.
-HS lên bốc thăm đọc bài.
-HS đọc bài viết,tìm hiểu nội dung bài.
-Luyện viết từ tiếng khó vào bảng con.
-Nghe- viết bài chính tả vào vở,soát sửa lỗi.
 Thứ tư,Ngày soạn 19 tháng 12 năm2011
 Ngày dạy: 21 tháng 12 năm 2011
Tiết 1: KHOA HỌC
Bài36(36): HỖN HỢP
 I.Mục đích yêu cầu:Giúp HS:
 1. Nêu một số ví dụ về hỗn hợp.
 2. Thực hành tách các chất ra khỏi một hỗn hợp.
 *GDKNS: Kỹ năng bình luận đánh giá về các phương án đã thực hiện.
II.Đồ dùng: Hình trang 75sgk -Một số chất để thực hành.
 III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 1.Bài cũ :-HS1:Kể một số chất ở thể rắn,thể lỏng,thể khí?
 -HS2:Nêu ví dụ về sự chiuyẻn thể của chất?
GV nhận xét ghi điểm.
 2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài: nêu yêu cầu tiết học.
Hoạt động2: Hướng dẫn HS cách tạo ra hỗn hợp bằng hoạt động thực hành theo nhóm. Theo mục thực hành trong sgkGhi kết quả thực hành. Đại diện nhóm trình bày kết quả.Lớp nhận xét bổ sung
+GV nhận xét
Kết luận: +Muốn tạo ra một hỗn hợp ít nhất có 2 chất trở lên và các chất đó phải được trộn lẫn với nhau.
+Hai hay nhiều chất trộn lại tạo nên một hỗn hợp,mỗi chất trong hỗn hợp vẫn giữ nguyên tính chất của nó.
Hoạt động3:Nêu ví dụ về một số hỗn hợp bảng thảo luận cả lớp:
+Yêu cầu HS lấy ví dụ,gọi một số Hs trả lời,GV nhận xét.
Kết luận: Trong thực tề ta thường thấy một số hỗn hợp như:gạo lẫn trấu,cám lẫn gạo,đường lẫn cát,không khí,nước và các chất rắn không tan,
Hoạt động4:Tổ chức cho HS thực hành tách một số chất ra khỏi hỗn hợp bằng hoạt động nhóm theo hướng dẫn trong sgk.
Lời giải : Hình 1-làm lắng;hình 2-sảy; Hình 3- lọc.
Hoạt động cuối:	
Hệ thống bài,Liên hệ giáo dục.
Dặn HS chuẩn bị cho tiết sau.
Nhận xét tiết học.
-2 HS lên bảng trả lời.lớp nhận xét bổ sung.
-HS thực hành tạo hỗn hợp.
HS nêu ví dụ.
-HS thực hành tách chất ra khỏi hỗn hợp.
Tiết2: TOÁN
Bài88(89): LUYỆN TẬP CHUNG.
I.Mục đích yêu cầu:
1. Biết : Giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số thập phân.
 Tìm tỉ số phần trăm của hai số.
 Làm các phép tính với số thập phân.
 Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.
2. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học
II.Đồ dùng:Bảng nhóm -Bảng con
 III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ : -HS làm bài tập số 4 tiết trước.
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài: nêu yêu cầu tiết học.
Hoạt động2 :Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:
Phần 1:Tổ chức cho HS dùng bút chì khoanh vào sgk.Gọi một số HS trả lời.GV nhận xét chữa bài trên bảng.
Đáp án đúng: 1-B; 2-C; 3-C
Phần 2:
Bài 1: Tổ chức cho HS làm vào vở,gọi HS lên bảng chữa bài,nhận xét.
Lời giải: a)39,72 b)95,64 31,05 77,5 2,5
 + 46,18 - 27,35 x 2,6 025 31
 85,90 68,29 18630 0
 6210
 80,730
Bài2:Tổ chức cho HS làm vào bảng con,nhận xét,chữa bài.
Lời giải: 
 a)8m5dm =8,5 m
b)8m25dm2= 8,05 m2
Hoạt động cuối:
Hệ thống bài
Dặn HS về nhà làm bài3,4 phàn 2 vào vở..
Nhận xét tiết học.
Một số HS lên bảng làm bài,Lớp nhận xét bổ sung.
-HS làm vào sgk.đọc kết quả,chữa bài.
 -HS làm vào vở.chữa bài trên bảng .
 .
-HS làm bảng con,chữa bài.
 Tiết 3 KỂ CHUYỆN
 Bài18(18) : ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
I.Mục đích yêu cầu:
1.Tiếp tục kiểm tra lấy điểm đọc.Lập bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vì hạnh phúc con người.
2.Biết trình bày cảm nhận về một số câu thơ theo yêu cầu.
3. GD ý thức tích cực học tập
II.Đồ dùng: -Phiếu ghi tên các bài tập đọc -Bảng phụ.
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinhỌC
1.Bài cũ: Kể tên những bài thơ đã học từ tuần 11 đến tuần 17?
2.Bài mới:
2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu ,nêu yêu cầu tiết học.
 2.2.Kiểm tra lấy điểm đọc:
+Tiếp tục gọi HS lên bốc thăm,đọc lấy điểm(1/4 Lớp)
+Nhận xét Ghi điểm từng HS.
 2.3.Tổ chức cho HS hệ thống bài trong chủ điểm:Vì hạnh phúc con người:
-Yêu cầu HS làm vào vở BT.Đọc hệ thống trên bảng phụ:
TT
Tên bài
Tác giả
Thể loại
1
Chuỗi ngọc lam
Phun-tơn O-xlơ
Văn
2
Hạt gạo làng ta
Trần Đăng Khoa
Thơ
3
Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Hà ĐÌnh Cẩn
Văn
4
Về ngôi nhà đang xây
Đồng Xuân lan
Thơ
5
Thầy thuốc như mẹ hiền
Trần Phương Hạnh
Văn
6
Thầy cúng đi bệnh viện
Nguyễn Lăng
Văn
2.4. Tổ chức cho HS làm bài 3 vào vở.
+GV gọi HS đọc bài trước lớp.
+Cho HS nghe và bình chọn bạn hiểu và trình bày thuyết phục nhất 
+GV nhận xét ,bổ sung.Tuyên dương những HS có cách trình bày thuýet phục.
 3.Củng cố-Dặn dò:
Hệ thống bài.
Nhận xét tiết học.
Dặn HS tiếp tục luyện đọc để kiểm tra lấy điểm đọc.
Một số HS trả lời.
-HS lên bốc thăm đọc các bài tập đọc.
-HS hệ thống bài vào vở.Đọc lại bài trên bảng phụ
-HS viết bài vào vở,trình bày trước lớp.
 Tiết 4: TẬP ĐỌC	
 Bài 36(36): ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
I.Mục đích yêu cầu: 
1.Viết được lá thư gửi người thân kể về kết quả học tập,rèn luyện của em trong học kì I
2.Giáo dục:ý thức tự học,tự rèn.
II.Đồ dùng –Bảng phụ -Vở BT
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ: Gọi HS tìm từ theo yêu cầu BT2 tiết ôn tập 3.
-GV nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới:
2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.
 2.2.Ôn tập,kiểm tra đọc và học thuộc lòng:
-Yêu cầu HS đọc thầm các bài tập đọc đã học.
-Lần lượt gọi HS lên bốc thăm và đọc 1 đoạn trong các bài tập đọc đã học(2/5 lớp)
-GV nhận xét,ghi điểm từng học sinh.
 2.3.Hướng dẫn làm Bài tập:
 -Yêu cầu học sinh đọc đề bài trong sgk:
+Đề bài yêu cầu gì?Em viết thư cho ai?
+ Nội dung chính của bức thư là gì?
+Nhắc lại cấu tạo bài văn viết thư?
-YCHS đọc các gợi ý trong sgk trả lời.
-GV mở bảng phụ cấu tạo bài văn viết thư YCHS đọc lại 
-Yêu cầu HS viết bài vào vở:
+Nhắc nhở HS cách trình bày bài văn viết thư.
+Nội dung thư cần viết trung thực,kể đúng những thành tích và những cố gắng của em trong học kì I vừa qua ;thể hiện được tình cảm với người thân.
-Gọi một số HS đọc bài viết của mình.
+Lớp nhận xét,bổ sung
+GV nhận xét,chữa bài.Tuyên dương những HS có bài viết hay và trinh bày đúng,đẹp. 
 3.Củng cố-Dặn dò:Hệ thống bài.
Dặn HS luyện đọc ở nhà.
Nhận xét tiết học.
Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.
HS Lên bốc thăm đọc bài.
-HS đọc đề bài và các gợi ý trong sgk
-HS nhắc lại cấu tạo bài văn viết thư.
-HS viết bài vào vở.
-HS đọc bìa viết trước lớp.nhận xét baìo viết cảu bạn,
 Thứ năm,Ngày soạn:20 tháng 12 năm 2011
 Ngày dạy:22 tháng 12 năm 2011
Tiết2: TOÁN
 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Tiết 3 TẬP LÀM VĂN
 Bài 35(35) ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I
I.Mục đích yêu cầu: 
Kiểm tra đọc theo yêu cầu tiết 1
Rèn kĩ năng đọc diễn cảm một số bài thơ.
Giáo dục:ý thức tự học,tự rèn.
II.Đồ dùng - Phiếu ghi tên các bài tập đọc - Vở bài tập.
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ: Gọi một số HS đọc bài văn viết thư.
-GV nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới:
2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.
 2.2.Ôn tập,kiểm tra đọc và học thuộc lòng:
-Yêu cầu HS đọc thầm các bài tập đọc đã học.
-Lần lượt gọi HS lên bốc thăm và đọc 1 đoạn trong các bài tập đọc đã học(2/5 lớp)
-GV nhận xét,ghi điểm từng học sinh.
 2.3.Hướng dẫn đọc và trả lời câu hỏi:
+Gọi HS đọc bài thơ.Yêu cầu cả lớp đọc thầm trao đổi nhóm trả lời các câu hỏi.
+Gọi một số HS trả lời,Lớp nhận xét bổ sung.
Lời giải:
a)Từ đồng nghĩa với từ biên cương là:biên giới.
b)Trong khổ thơ1,các từ đầu,ngọn được dùng với nghĩa chuyển.
c)Những đại từ xưng hô được dùng trong bài thơblà:em,ta
d)Viết câu văn miêu tả hình ảnh Lúa lượn bậc thang mây:
+Lúa lẫn trong mây,nhấp nhô uốn lượn như những làn sóng trên những thửa ruộng bậc thang.
 3.Củng cố-Dặn dò:
Hệ thống bài.
Dặn HS chuẩn bị cho tiết kiểm tra.
Nhận xét tiết học.
1số HS đọc bài.Lớp nhận xét,bổ sung.
-HS bốc thăm đọc bài. 
-HS đọc bài thơ,trao đổi nhóm,trả lời các câu hỏi.
Tiết 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 36(36): KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
 Thứ sáu,Ngày soạn:21 tháng 12 Năm 2011
 Ngày dạy:23 tháng 12 năm 2011
Tiết 2: TẬP LÀM VĂN
 Bài 36(36) KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
(Viết) 
Tiết 3: TOÁN
Bài 90(90) HÌNH THANG
I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS
1. Có biểu tượng ban đầu về hình thang.
2. Nhận biết một số đặc điểm của hình thang.Phân biệt hình thang với các hình đã học.
3. GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.
II.Đồ dùng:Bộ đồ dùng toán 5-Bảng con.
 III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ : Chữa bài kiểm tra Học kì I.
 2.Bài mới:.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài : nêu yêu cầu tiết học.
Hoạt động2: Hình thành biểu tượng về hình thang.Nhận biết đặc điểm của hình thang.
+Cho HS quan sát hình cái thang.
+Cho HS quan sát hình thang ABCD.
+Cho HS quan sát mô hình lắp ghép hình thang.
+Cho HS dùng thước,ê-ke để kiểm tra,nhận xét về cạnh của hình thang,đường cao của hình thang.
+Gọi HS nêu nhận xét.GV chốt ý:
Kết luận:Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.Hai cạnh sông song gọi là hai đáy của hình thang.
Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm các bài tập trang 91,92 sgk.
Bài 1:HS trao đổi nhóm đôi chỉ sgk nêu hình thang.Gọi một số HS nêu.
 Lời giải: Các hình thang là:H1.H2,H4,H5,H6 
Bài 2:Tổ chức tương tự như bài 1
Bài 3: Tổ chức cho HS làm vào vở.HS trả lời,nhận xét.
Lời giải: +Hình thang ABCD có hai góc vuông:Góc A,góc D.
+Cạnh bên AD vuông góc với hai cạnh đáy AB và DC 
Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.
Dặn HS về nhà làm bài 3 trong sgk.
Nhận xét tiết học..
-HS chữa bài vào vở.
-HS quan sát,nhân xét.
-HS trao đổi nhóm đôi,trả lời.
-HS nhắc lại đặc điểm của hình thang.
Tiết 4: ĐỊA LÝ
 Bài 18(18): KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 
TUẦN 19
Từ 2/01/2012 đến 06/03/2012
THỨ
MÔN
BÀI DẠY
HAI
CHÀO CỜ
TẬP ĐỌC
TOÁN
LỊCH SỬ
ĐẠO ĐỨC
Người công dân số một
Diện tích hình thang
Chiến thắng lịch sừ Điện Biên Phủ
Em yêu quê hương ( TIết 1)
BA
TOÁN
CHÍNH TẢ
KHOA HỌC
LUYỆN TỪ & CÂU
KỸ THUẬT
Luyện tập
Nghe – viết : Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực
Dung dịch
Câu ghép
Nuôi dưỡng gà
TƯ
KHOA HỌC
TOÁN
KỂ CHUYỆN
TẬP ĐỌC
ÂM NHẠC
Sự biến đổi hóa học
Luyện tập chung
Chiếc đồng hồ
Người công dân số một
NĂM
THỂ DỤC
TOÁN
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TỪ & CÂU
MỸ THUẬT
Hình tròn, đường tròn
Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)
Cách nối các vế câu ghép
SÁU
THỂ DỤC
TOÁN
TẬP LÀM VĂN
ĐỊA LÝ
SINH HOẠT LỚP
Chu vi hình tròn
Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)
Châu Á
 Thứ hai. Ngày soạn 31/12/2011
 Ngày dạy 2/01/2012
 Tiết 2: TẬP ĐỌC
 Bài 37(37): NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT
I.Mục đích yêu cầu:
1.Biết đọc đúng ngữ điệu văn bản kịch,phân biệt lời tác giả với lời nhân vật.
Hiểu:Tâm trạng trăn trở tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành
2.Rèn kỹ năng đọc văn bản kịch.
3.GD lòng biết ơn.kính yêu sâu sắc đối với Bác Hồ.
II.Đồ dùng -Bảng phụ ghi đoạn luyện đọc.
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ: Kiểm tra sách vỏ môn TV HKII.
2.Bài mới:
2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu chủ điểm,giới thiệu bài qua tranh minh hoạ
 2.2.Luyện đọc:-Gọi HS khá đọc bài.NX.
-Chia bài thành 3 đoạn để luyện đọc.Tổ chức cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó.
Lưu ý HS đọc đúng các tiếng dễ lẫn (phắc –tuya,Sa-xơ-lu Lô-ba,Phú Lãng Sa,)
-GV đọc mẫu toàn bài giọng đọc phù hợp với nv.
 2.3.Tìm hiểu bài: Tổ chức cho học sinh đọc thầm thảo luận và trả lời các câu hỏi 1,2,3 trong sgk.
Hỗ trợ câu 3:Sơ dĩ câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê không ăn nhập vì mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau,anh Lê nghĩ đến cuộc sống hàng ngày còn anh Thành nghĩ đến việc cứu nước,cứu dân.
 2.4.Luyện đọc diễn cảm:-Hướng dẫn giọng đọc toàn bài.Treo bảng phụ chép đoạn 2 hướng dẫn HS phân vai đọc vở kịch..
-Tổ chức cho HS phân vai luyện đọc trong nhóm,thi đọc trước lớp.NX bạn đọc.GV NX đánh giá.
 3.Củng cố-Dặn dò:
Hệ thống bài.Chốt ý nêu ý nghĩa của bài
Nhận xét tiết học.
Dặn HS chuẩn bị bài:Người công dân số một (phần 2)
HS quan sát tranh,NX.
-1HS khá đọc toàn bài.
-HS luyện đọc nối tiếp đoạn.
Luyện phát âm tiếng ,từ dễ lẫn
Đọc chú giải trong sgk.
-HS nghe,cảm nhận.
-HS đọc thầm thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk.
-HS phát biểu
-HS luyện đọc trong nhóm;thi đọc trước lớp;nhận xét bạn đọc.
-Nêu ý nghĩa của bài.
 Tiết 3: TOÁN
 Bài 91(91) DIỆN TÍCH HÌNH THANG 
I.Mục đích yêu cầu:
1.Biết cách tính diện tích hình thang.
2.Vận dụng giải các bài tập tính diện tích.
3.GD:Tính cẩn thận,trình bày sạch đẹp,khoa học.
II.Đồ dùng: -Bảng phụ,bảng nhóm.
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ: Gọi HS lên bảng làm bt 4 tiết trước.
Kiểm tra vở ,nhận xét, chữa bài trên bảng.
2.Bài mới:
2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yc tiết học. 2.2.Hình thành công thức tính diện tích hình thang:
+Tổ chức cho HS cắt ghép hình nhận biết cách tính diện tích hình thang như hướng dẫn trong sgk.
+Rút công thức và quy tắc tính (sgk)
 2.3 Tổ chức cho HS làm các bài luyện tập:
 Bài 1:Tổ chức cho HS làm bài 1a vào vở,một học sinh làm bảng nhóm.Nx chữa bài,thống nhất kết quả.
Đáp án đúng:
a)Diện tích là =50cm2 
Bài 2: Tổ chức cho HS làm ý a vào vở.một hS lên bảng làm.Nhận xét,chữa bài,thống nhất kết quả.
Lời giải:Diện tích là: =32,5cm2
 2.4.Củng cố dăn dò
Hệ thống bài.Nhắc lại cách tính diện tích hình thang.
Yêu cầu HS về nhà làm bài 3trong sgk.
Nhận xét tiết học.
-1HS lên bảng làm bài tập 4 tiết trước.Nhận xét,chữa bài.
-HS thao tác theo mẫu,nhận biết cách tính diện tích hình thang.
-Đọc quy tăc trong sgk.
-HS làm vở,chữa bài trên bảng nhóm.
-HS làm vở.Chữa bài trên bảng .
-Nhắc lại công thức và quy tắc tính diện tích hình thang.
: Tiết 4: LỊCH SỬ	
 Bài 19(19) CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
 I.Mục đích yêu cầu: Giúp HS :
Tường thuật lại sơ bộ chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Trình bày sơ lược ý nghĩa chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Biết tinh thần chiến đấu anh dũng của bộ đội ta tiêu biểu à anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai
II.Đồ dùng -Phiếu học tập.
 -Các tư liệu,hình ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ.
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ: +Chữa bài kiểm tra cuối kì I
2Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài nêu yêu cầu tiết học
Hoạt động2: Tìm hiểu sơ lược về diễn biến và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ 
+Nêu diễn biến sơ lược cuả chiến dịch Điện Biên Phủ?
+Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ?
-Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận,GV nhận xét bổ sung.
Kết luận. +Chiến dich Điện Biên Phủ diễn ra trong 3 đợt tấn công.Đợt 3 ta tấn công tiêu diệt cứu điểm đồi A1 và khu trung tâm chỉ huy của địch.Ngày 7/5/1954 Bộ chỉ huy của tập đoàn cử điểm ra hàng,chiến dịch kết thúc thắng lợi.
+Ý nghĩa:Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi,kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Hoạt động3: Tinh thần chiến đấu của bộ đội ta trong chiến dịch.
Kết Luận: Tinh thần chiến đấu của bộ đội ta rất dũng cảm,tiêu biểu là anh Phan Đình Giót trong trận đánh ở Him Lam đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai để đồng đội xông lên tiêu diệt địch.
Hoạt động cuối:Hệ thống bài,liên hệ giáo dục HS .
Dặn HS học theo câu hỏi trong sgk
Nhận xét tiết học.
-HS chữa bài.
-HS quan sát tranh ảnh,nhắc lại yêu cầu bài học.
-HS thảo đọc sgk, thảo luận nhóm.đại diện nhóm báo cáo Các nhóm khác nhận xét,bổ sung.thống nhất ý kiến.
-HS đọc sgk,thảo luận phát biểu.
HS nhắc lại KL trong sgk
Tiết 5: 	ĐẠO ĐỨC
Bài 9(T19) EM YÊU QUÊ HƯƠNG (TIẾT 1)
I.Mục đích yêu cầu:
1.Kiến thức:HS biết được những biểu hiện cụ thể của tình yêu quê hương,
2. Kĩ năng:Biết được những việc làm phù hợp với khả năng để góp phần xây dựng quê hương.
3.Thái độ:Yêu mến tự hào về quê hương mình.
4.GDMT: Biết tham gia hoạt động bảo vệ môi trường cũng là biểu hiện của tình yêu quê hương.
II.Đồ dùng: -Hình trong sgk 
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài cũ:-Nhắc lại những bài đã học trong HKI,Nêu yêu cầu cảu HKII.
Bài mới:
Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện Cây đa làng em:
+YC HS đọc thầm truyện,thảo luận các câu hỏi trong sgk.Gọi đại diện nhóm trả lời,nhận xét bổ sung
Kết luận: Bạn Hà đã góp tiền để chữa cây đa khỏi bệnh.Việc làm đó thể hiện tình yêu quê hương của Hà.
Hoạt động 2:thực hiện yêu cầu của bài tập 1sgk:Gọi đại diện các nhóm trình bày nhận xét bổ sung thống nhất ý kiến..GV nhận xét,chốt ý đúng.
Kết luận:Câu a,b,c,d,e thể hiện tình yêu quê hương.
GDMT:Tham gia trồng cây ở đường làng ngõ xóm vừa là hành động bảo vệ môi truờng vừa thể hiện tình yêu quê hương.
Rút ghi nhớ sgk.
Hoạt động3:Kể những việc làm cụ thể thể hiện tình yêu quê hương.Gọi một số HS kể những việc đã làm thể hiện tình yêu quê hương,nhận xét bổ sung.
Kết luận: Khen ngợi những HS đã biết thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm cụ thể.
Hoạt động cuối:
Hệ thống bài.
Dặn HS chuẩn bị tiết sau.
Nhận xét tiết học.
-HS theo dõi.
-HS đọc truyện,thảo luận theo các câu hỏi trong sgk.
-HS thảo luận nhóm đôi,trình bày kết quả thảo luận,nhận xét,bổ sung.
-Đọc gghi nhớ sgk
-HS nối tiếp kể những việc làm của bản thân
HS nhăc lại ghi nhớ trong sgk.
 	 Thứ ba, Ngày soạn:1 tháng 1 năm 2012
 Ngày dạy:3tháng 1 năm 2012
 Tiết 1: TOÁN
Bài92(92) LUYỆN TẬP 
I. Mục đích yêu cầu:
Biết tính diện tích hình thang.
GD tính cẩn thận,trình bày khoa học.
II.Đồ dùng: -GV:Bảng phụ, HS:bảng con,bảng nhóm
 III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Bài cũ :- Gọi HS lên bảng làm bt 4 tiết trước.
 +GV nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học
Hoạt động2:TC cho HS làm các bài luyện tập:
Bài 1: Hướng dẫn khai thác đề.Tổ chức cho HS làm vào vở.Gọi HS làm bài trên bảng .Nhận xét,chữa bài
Lời giải:
a)= 70cm2
b) = m2
c) = 1,15m2
Bài2: Tổ chức cho HS quan sát hình trao đổi nhóm đôi trả lời câu hỏi a.Gọi một số HS trả lời và giải thích.GV nhận xét,chốt câu trả lời đúng:
Lời giải:
a)Đ
+Vì các hình thang đó đều có một cạnh đáy là chiều dài hình chữ nhật,một cạnh đáy đều bằng 3cm và có chung chiều cao là chiều rộng hình chữ nhật.
Hoạt động cuối:
Hệ thống bài
Dặn HS về nhà làm bài 2 trong sgk vào vở.
Nhận xét tiết học.
-1HS lên bảng làm bài.Lớp nhận xét ,bổ sung
-HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.
-HS trao đổi nhóm đôi ,trả lời.
-HS nhắc lại cách tính diện tích hình thang.
 Tiết 2: CHÍNH TẢ
Bài 19(19): (Nghe-Viết NHÀ YÊU NƯỚC NGUYỄN TRUNG TRỰC
 I. Mục đích yêu cầu:
HS nghe -viết đúng,trình bày đúng bài Nhà yêu nước Nguyễn TrungTrực
 Làm được bài tập 2,3a/b
 2. Rèn kĩ năng viết ,trình bày đẹp đoạn văn xuôi.
 3. GD tính cẩn thận.
II.Đồ dùng:Bảng phụ,Vở bài tập Tiếng Việt.Bảng con.
 III..Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1:-HS viết bảng con 2 từ hò reo,chữ
 -GV nhận xét
Hoạt động 2:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu của tiết học.
Hoạt động 3:Hướng dẫn HS Nghe –viết bài chính tả:
-GV đọc bài viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.
-Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:
 +Câu nói nổi tiếng nào của Nguyễn Trung Trực được lưu danh muôn thủa?
Hướng dẫn HS viết đúng các từ dễ lẫn(Nguyễn Trung Trực, Vàm Cỏ ,Tân An,long An,Tây Nam Bộ,Nam Kì,Tây,lãnh đạo,giặc bắt,chài lưới,khảng khái)
-Đọc cho HS nghe-viết ;soát sửa lỗi,
-Chấm,NX, chữa lỗi HS sai nhiều.
Hoạt động 4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả.
Bài2(6sgk):Tổ chức cho HS làm bài vào vở bài tập ,một HS làm bảng nhóm. ,Nhận xét chữa bài.
Lời giải: Thứ tự cần điền là giấc,dim,gom,rơi,giêng,ngọt
Bài 3a(tr 7sgk):Tổ chức cho HS làm bài vào vở BT.nhận xét chữa bài trên bảng phụ.
Lời giải: Các tiếng cần điền là:+ra,giải,già,dành
Hoạt động cuối:
Hệ thống bài,liên hệ GD HS
Dăn HS làm bài 3b ở nhà.
Nhận xét tiết học.
-HS viết bảng con.
-HS theo dõi bài viết trong sgk.
Thảo luận nội dung đoạn viết.
-HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con
-HS nghe-viết bài vào vở,
Đổi vở soát sửa lỗi.
-HS lần lượt làm các bài tập:
-HS làm vào vở bài tập.chữa bài trên bảng nhóm. bảng nhóm.
-HS làm bài vào vở BT ,nhận xét ,chữa bài.
Tiết 3: 
	 KHOA HỌC
Bài37(37) DUNG DỊCH.
 I.Mục đích yêu cầu:
 1. Nêu được ví dụ về dung dịch.
 2. Biết tách các chất ra khỏi một số dung dịch bằng cách chưng cất.
 3. GD ý thức hợp tác nhóm trong học tập.
II. Đồ dùng: -Thông tin và hình trang 76,77SGK
 -Một ít đường,muối,nước,ly ,
 III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ : Nêu cách tạo ra hỗn hợp?GV nhận xét,ghi điểm.
2Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.
Hoạt động2: Hướng dẫn HS cách tạo ra một dung dịch và kể tên một số dung dịch bằng hoạt động nhóm:Các nhóm làm thí nghiệm như SGK.Đại diện nhóm trình bày kết quả thí nghiệm.GV nhận xét,YC HS kể tên một số dung dịch.
Kết Luận:+Muốn tạo ra một dung dịch phải có ít nhất từ 2 chất trở nên,trong đó một chất ở thể lỏng và chất kia phải hoà tan đựơc trong chất lỏng đó.
+Hỗn hợp chất lỏng với chất rắn bị hoà tan và phân bố đều hoặc hỗn hợp chất lỏng với chất lỏng hoà tan vào nhau được gọi là dung dịch.
Hoạt động3: Hướng dẫn HS cách tách các chất ra khỏi một dung dịch bằng hoạt động nhóm theo hướng dẫn trong sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thí nghiệm.cả lớp nhận xét bổ sung,thảo luận trả lời câu hỏi trong sgk
Kết Luận:+Ta có thể tách các chất trong dung dịch bằng cách chưng cất
+Trong thực tế người ta sử dụng phương pháp chưng cất để tạo ra nước tinh khiết dùng trong y tế và một số ngành khác cần nước thật tinh khiết.
Hoạt động cuối: Hệ thống bài.
Dăn HS học theo mục Bạn cần biết sgk.
Nhận xét tiết học.
Một số HS trả lời.Lớp nhận xét,bổ sung.
-HS làm thí nghiiệm.nêu nhậ

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_tron_bo_cac_mon_hoc_lop_5.doc