Giáo án Tổng hợp môn lớp 1 - Tuần số 31 năm 2013

TUẦN 31

Thứ hai, ngày 1 tháng 4 năm 2013

 Tiết 1 CHÀO CỜ

 Tiết 2 TẬP ĐỌC

NGÖÔÕNG CÖÛA

A. MUÏC TIEÂU

1. Kieán thöùc:

- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: ngưỡng cửa, nơi này, cũng quen, dắt vòng, đi men. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.

- Hiểu nội dung bài: Ngưỡng cửa là nơi đứa trẻ tập đi những bước đầu tiên, rồi lớn lên đi xa hơn nữa.

- Trả lời được câu hỏi 1 (SGK).

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Tranh minh hoạ nội dung bài tập đọc .

 - Bộ chữ TVTH.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 27 trang Người đăng minhtuan77 Lượt xem 362Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp môn lớp 1 - Tuần số 31 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p viết , tô các chữ hoa . 
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Bảng phụ viết sẵn trong khung mẫu .
 	+ Các mẫu chữ Q, R
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của gv
	Hoạt động của HS
 1-Kiểm tra bài cũ 
 - Viết : trắng muốt, ngọn đuốc
 + GV kết hợp chấm một số vở tập viết về nhà .
 + GV ghi điểm nhận xét .
2-Bài mới : 
a-Giới thiệu : Ghi bảng .
b- Hướng dẫn tô chữ hoa : 
* Hướng dẫn tô chữ : Q,, R
- GV treo bảng có viết sẳn chữ Q, , R
- GV hướng dẫn các nét của các con chữ hoa trên bảng và các qui trình viết 
- Cho HS viết vào bảng con 
 + GV sữa sai những chữ viết xấu của HS .
* Hướng dẫn học sinh viết vần và từ ngữ ứng dụng :
- Gv treo bảng phụ viết sẵn các vần , từ .
 - Gọi HS đọc :
 - Gọi HS nhắc lại cách nối các con chữ .
 - Cho HS viết bài vào bảng con .
- GV cho HS nhận xét và chỉnh sửa
* Hướng dẫn học sinh tập viết vào vở :
 - Gọi HS nhắc lại tư thế ngồi viết ? 
- Cho HS viết bài vào vở .
- Chấm vài bài nhận xét 
 4- Cũng cố : 
 - Gọi HS nhắc lại cách viết hoa các chữ vừa học
 5- Nhận xét -Dặn dò 
 - GV nhận tổng kết tiết học ,tuyên dương , nhắc nhở HS .
- Giao bài tập về nhà : Xem lại bài viết phần Về nhà viết tiếp phần B , các vần và từ còn lại
- Chuẩn bị bài viết hôm sau
 - 2 HS lên bảng viết , đọc lại.
- 2 HS mang vở tập viết kiểm tra
- HS chú ý theo dõi GV hướng dẫn tô chữ Q, 
- HS viết chữ hoa trên không trung .
- Cả lớp viết vào bảng con , 
- HS nhận xét và tự sửa .
- HS đọc các từ ngữ ứng dụng.
- Nối liền mạch 
- Lớp lần lượt viết các từ ngữ ứng dụng vào bảng con 
- HS cùng nhận xét và tự điều chỉnh cách viết
- Cá nhân 2 – 3 HS nhắc lại tư thế ngồi viết .
- Cả lớp viết vào vở .
- HS vài em nhắc lại cách viết hoa các chữ vừa học.
TIẾT 2 CHÍNH TẢ TẬP CHÉP 
NGÖÔÕNG CÖÛA
A. MỤC TIÊU 
Kiến thức:
- Nhìn sách hoặc bảng, chép lại và trình bày đúng khổ thơ cuối bài Ngưỡng cửa: 20 chữ trong khoảng 8-10 phút.
- Điền đúng vần ăt, ăc; chữ g, gh vào chỗ trống.
Bài tập 2, 3 (SGK).
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Bảng phụ chép sẳn khổ cần chép .
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
Hoạt động của gv
	Hoạt động của HS
 1- Kiểm tra bài cũ : 
- GV kiểm tra vở bài tập của HS
- GV nhận xét ghi điểm
 3-Bài mới :
a-Giới thiệu bài : 
- Hôm nay các em sẽ chép bài : 
 Ngưỡng cửa 
b-Hướng dẫn học sinh tập chép : 
-GV treo bảng phụ , yêu cầu học sinh đọc lại bài : Ngưỡng cửa 
+ Nêu ra tiếng khó rồi phân tích . 
+ Cho HS lên bảng viết , dưới lớp viết vào bảng con các tiếng khó HS vừa nêu .
+ GV chỉnh sửa lỗi cho học sinh .
+ HS đọc lại các từ khó .
- Cho HS viết bài
- Gọi HS nhắc lại tư thế ngồi viết , cách cầm viết , cách viết đề bài .
- Cho HS chép bài vào vở 
+GV quan sát , uốn nắn sửa sai .
c. Hướng dẫn HS soát lỗi 
- Cho HS đổi vở chữa bài 
+ Gv thu vở chấm nhận xét .
 3. luyện tập 
- Hướng dẫn làm bài tập chính tả :
* Bài tập 2 
- Cho HS nêu yêu cầu bài tập
 - Cho HS quan sát tranh và hỏi :
+ Hai người đàn ông đang làm gì ? 
+ Em bé đang làm gì ? 
- Gọi 2 HS lên bảng điền vần , dưới lớp điền vào vở bài tập . 
* Bài 3 : 
- Cho HS nêu yêu cầu bài tập
- GV cho HS điền . 
* Dạy quy tắc chính tả :
- Gh được ghép với nguyên âm nào ? 
- G được ghép với nguyêm âm nào ? 
 3-Cũng cố :
- Gọi HS nhắc lại luật viết chính tả viết g , gh 
 4-Nhận xét -dặn dò : 
- Nhận xét tiết học : Tuyên dương những em học tốt , nhắc nhở những em học chưa tốt , 
- Về nhà xem lại bài viết của mình , tập viết những từ sai ra bảng con
- Chuẩn bị bài viết hôm sau
-2 HS đem vở lên kiểm tra 
HS chú ý 
- 1 HS đọc 
- HS tự tìm và nêu : 
- HS tự phân tích tiếng khó
- Cả lớp ghi vào bảng con 
- HS theo dõi
- HS đọc lại các từ khó vừ nêu
- Ngồi ngăy ngắn , đặt vở thẳng trước mặt , đề bài viết ở dòng đầu khoảng giữa . 
- Cả lớp chép vào vở .
- HS đổi vở để tự soát lỗi
- Điền vần ăc hay ăt
- Họ đang bắt tay chào nhau 
- Bé tre áo lên mắc 
- HS điền 
- Điền g hay gh
- HS lên bảng điền
- Được ghép với nguyên âm : e, ê , i .
- Các nguyên âm còn lại : â, u , ô
 TIẾT 4 TOÁN 
 ĐỒNG HỒ – THỜI GIAN
A. MỤC TIÊU 
-Làm quen với mặt đồng hồ, biết xem giờ đúng, có biểu tượng ban đầu về thời gian.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 	- Mô hình mặt đồng hồ , có kim ngắn , kim dài .
 	- Đồng hồ để bàn có kim ngắn, kim dài .
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của gv
	Hoạt động của HS
 1. Kiểm tra bài cũ : 
 - Kiểm tra vở bài tập của HS 
 2-Bài mới :
a-Giới thiệu bài :Hôm nay các em học bài : Đồng hồ , thời gian . 
b-Giới thiệu mặt đồng hồ và vị trí các kim chỉ giờ đúng trên mặt đồng hồ : 
- Cho HS quan sát đồng hồ để bàn và hỏi :
- Trên mặt đồng hồ có những gì ?
GV : Đồng hồ giúp ta biết được thời gian để làm việc và học tập .
 - GV Hướng dẫn HS nhận biết
+ Đây là mặt đồng hồ : Đồng hồ có kim ngắn , kim dài và các số từ 1 đến 12. Hai kim này đều quay được và quay theo chiều từ số bé đến số lớn .
 ( GV làm thao tác quay kim cho HS xem ) 
* GV hướng dẫn HS nhận biết giờ đúng
- Khi kim dài chỉ số 12 và kim ngắn chỉ vào một số nào đó thì lúc đó ta có giờ đúng 
VD kim ngắn chỉ số 9 thì đồng hồ chỉ 9 giờ 
 - Cho HS xem mặt đồng hồ ở các thời điểm khác nhau 
- Gv hỏi theo thứ tự từ trái sang phải tại thời điểm 5 giờ , 6 giờ , 7 giờ 
-Lúc 5 giờ kim ngắn chỉ số mấy , kim dài chỉ số mấy ? lúc đó em bé đang làm gì ? 
-Lúc 6 giờ kim ngắn chỉ số mấy , kim dài chỉ số mấy ? lúc đó em bé đang làm gì ? 
-Lúc 7giờ kim ngắn chỉ số mấy , kim dài chỉ số mấy ? lúc đó em bé đang làm gì ?
 3. Thực hành
- Cho HS thực hành xem đồng hồ : Ghi số giờ ứng với mặt đồng hồ 
* Hướng dẫn HS xem : 
- Đồng hồ đầu tiên có kim ngắn chỉ số mấy ? kim dài chỉ số mấy ? 
Vậy lúc đó là mấy giờ ? 
Vậy ta viết số 8 vào dòng kẻ chấm ở dưới . 
- Cho HS đọc lại số giờ tương ứng trên mặt đồng hồ gọi HS nhận xét .
- Giới thiệu với các khoảng giờ ứng với sáng chiều tối 
 3-Củng cố :
- GỌi HS nhắc lại kiến thức vùa học 
 4-Nhận xét -dặn dò : 
- Nhận xét tiết học : Tuyên dương những em học tốt , nhắc nhở những em học chưa tốt , 
- Về nhà tập xem giờ và chuẩn bị bài hôm sau : Thực hành 
- HS nộp vở bài tập để kiểm tra 
- Lớp quan sát mặt đồng hồ và trả lời câu hỏi : 
- Trên mặt đồng hồ có số , kim ngắn , kim dài .
- HS cả lớp theo dõi
- Lớp đồng thanh : 9 giờ 
- HS theo dõi
- Kim ngắn chỉ số 5 , kim dài chỉ số 12 , em bé đang ngủ 
- Kim ngắn chỉ số 6 , kim dài chỉ số 12 , em bé tập thể dục 
- Kim ngắn chỉ số 7, kim dài chỉ số 12 , em bé đến trường .
-Kim ngắn chỉ số 8 , kim dài chỉ số 12 
-8 giờ . 
- HS viết số giờ tương ứng phía dưới
- HS đọc lại .
- HS theo dõi
- HS trả lời 
TIẾT 5 MĨ THUẬT
VEÕ CAÛNH THIEÂN NHIEÂN
I. MUÏC TIEÂU:
 Giuùp HS:
- Taäp quan saùt thieân nhieân
- Veõ ñöôïc caûnh thieân nhieân theo yù thích
- Theâm yeâu meán queâ höông, ñaát nöôùc mình
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:
1. GV chuaån bò:
- Moät soá tranh, aûnh phong caûnh: noâng thoân, mieàn nuùi, phoá phöôøng, soâng, bieån 
- Moät soá tranh phong caûnh cuûa HS naêm tröôùc
2. HS chuaån bò:
- Vôû Taäp veõ 1
- Maøu veõ
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Giôùi thieäu caûnh thieân nhieân 
- GV giôùi thieäu tranh, aûnh ñeå HS bieát ñöôïc söï phong phuù cuûa caûnh thieân nhieân
- GV gôïi yù ñeå HS tìm thaáy nhöõng hình aûnh coù trong caùc caûnh treân:
+ÔÛ caûnh soâng bieån
+Caûnh ñoài nuùi
+Caûnh noâng thoân
+Caûnh phoá phöôøng
+Caûnh coâng vieân
+Caûnh nhaø em
2. Höôùng daãn HS caùch veõ:
- GV gôïi yù ñeå HS veõ tranh nhö ñaõ giôùi thieäu ôû treân. Ví duï: Veõ tranh veà phoá phöôøng:
+Caùc hình aûnh chính
+Veõ hình chính tröôùc
+Veõ theâm nhöõng hình aûnh cho tranh theâm sinh ñoäng hôn
- GV gôïi yù ñeå HS tìm maøu veõ theo yù thích:
+Tìm maøu thích hôïp veõ vaøo caùc hình.
+Veõ maøu ñeå laøm roõ phaàn chính cuûa tranh.
+Veõ maøu thay ñoåi: coù ñaäm, coù nhaït.
3. Thöïc haønh:
- Döïa vaøo yù thích cuûa HS, GV gôïi yù ñeå HS laøm baøi
+Veõ hình aûnh chính, hình aûnh phuï theå hieän ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa thieân nhieân (mieàn nuùi, ñoàng baèng, )
+Saép xeáp vò trí cuûa caùc hình trong tranh.
+Veõ maïnh daïn thoaûi maùi
- Döïa vaøo caùch veõ cuûa HS (caùi ñaõ coù), GV gôïi yù ñeå caùc em boå sung hình aûnh vaø tìm maøu veõ cho thích hôïp vôùi ñeà taøi vaø yù thích, khaû naêng cuûa HS, khoâng goø eùp theo yù mình.
4. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù:
- GV höôùng daãn HS nhaän xeùt veà:
+Hình veõ vaø caùch saép xeáp.
+Maøu saéc vaø caùch veõ maøu.
5. Daën doø:
- Laøm tieáp baøi ôû nhaø (neáu chöa xong).
- Quan saùt quang caûnh nôi ôû cuûa mình.
- HS quan saùt vaø traû lôøi
+Caûnh soâng bieån;
+Caûnh ñoài nuùi;
+Caûnh ñoàng ruoäng;
+Caûnh phoá phöôøng;
+Caûnh haøng caây ven ñöôøng;
+Caûnh vöôøn caây aên quaû, coâng vieân, vöôøn hoa;
+Caûnh goùc saân nhaø em;
+Caûnh tröôøng hoïc 
+Bieån, thuyeàn, maây, trôøi
+Nuùi, ñoài, caây, suoái, nhaø +Caùnh ñoàng, con ñöôøng, haøng caây, con traâu 
+Nhaø, ñöôøng phoá, raëng caây, xe coä
+Vöôøn caây, caên nhaø, con ñöôøng
+Caên nhaø, caây, gieáng nöôùc, ñaøn gaø
- HS quan saùt vaø traû lôøi:
+Nhaø, caây, ñöôøng, 
+Veõ to vöøa phaûi
+Vöôøn hoa, hoà nöôùc, oâtoâ
- Thöïc haønh
- HS quan saùt tranh vaø nhaän xeùt
 Thứ tư, ngày 3 tháng 4 năm 2013
 TIẾT 1 TẬP ĐỌC 
 KỂ CHO BE NGHE
A. MỤC TIÊU 
Kiến thức:
Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ:ầm ĩ, chó vện, chăng dây, ăn no, quay trịn, nấu cơm. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dịng thơ, khổ thơ.
- Hiểu nội dung bài: Đặc điểm ngộ nghĩnh của các con vật, đồ vật trong nhà, ngoài đồng.
Trả lời được câu hỏi 2 (SGK).
Kỹ năng:
- Đọc đúng các từ ngữ: ầm ĩ, chó vện, chăng dây, ăn no, quay tròn, nấu cơm, trâu sắt.
Thái đo:
- Yêu thích con vật.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
- Tranh minh hoạ bài tập đọc .
 	- Bộ chữ HVTH , bảng con , phấn màu .
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của gv
	Hoạt động của HS
 1 .Kiểm tra bài cũ :
- Gọi HS đọc bài : Ngưỡng cửa và trả lời các câu hỏi sau :
+ Em bé qua ngưỡng cửa để đi đến những đâu 
- GV nhận xét ghi điểm 
 2-Bài mới : 
a-Giới thiệu : Hôm nay các em học bài: 
 Kể cho bé nghe 
b- Hướng dẫn học sinh luyện đọc : 
*GV đọc mẫu lần 1 : 
*Hướng dẫn học sinh luyện đọc : 
- Luyện đọc từ : Am ĩ , chó vện , chăng dây , ăn no , quay tròn , nấu cơm , trâu sắt . 
+ Gv ghi từ ngữ lên bảng , gọi HS đọc 
- cho HS Phân tích tiếng : Am , quay , cơm , sắt ,rồi ghép các tiếng trên . 
- Luyện đọc câu .
- Luyện đọc toàn bài . 
- GV nhận xét ghi điểm 
*Ôn các vần: ươc , ươt:
- Tìm tiếng trong bài có vần ươc.
- Cho HS phân tích tiếng vừa tìm 
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ươc
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ươt
- GV và cả lớp nhận xét , tính điểm thi đua .
 (TIẾT 2)
 4. Tìm hiểu bài đọc và luyện nói :
* Tìm hiểu bài đọc :
- GV đọc mẫu lần 2 .
- Hướng dẫn học sinh đọc và tìm hiểu bài 
+ Em hiểu con trâu sắt trong bài là gì ? 
+ GV Vì máy cày làm việc thay trâu được gọi là trâu sắt . 
- Gọi 2 HS đọc ( Mỗi em đọc 1 câu ) 
- Gọi HS đọc toàn bài . 
*Luyện nói : 
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài .
- Cho HS quan sát tranh minh hoạ .
- Gợi ý HS hỏi đáp :
+ Hỏi : Con gì mới sáng gọi người thức dậy ?
 + Đáp : Con gà trống .
- Lần lượt GV đưa ra một số hình ảnh con vật để HS hỏi đáp 
- GV nhận xét . 
 3 - Củng cố :
- Gọi HS đọc bài và nhắc lại tên bài vừa học.
 4- Nhận xét -Dặn dò :
- Nhận xét tiết học 
+ Tuyên dương những em học tốt , nhắc nhở những em học chưa tốt 
Học bài ,xem trước bài : Hai chị em 
- 1- 3 HS đọc 
- Cả lớp theo dõi lời nhận xét 
- HS nghe GV đọc 
- 5 HS đọc , lớp đồng thanh 
- HS phân tích , ghép tiếng. 
- HS trả lời , GV gạch chân từ đó 
- HS đọc nối tiếp , mỗi em đọc mỗi câu 
- HS lần lượt đọc toàn bài
- HS nêu : Nước 
- HS phân tích theo sự hiểu biết 
- HS nêu nước , bước .
- Ướt , lướt .
- HS chú ý nghe .
- HS lần lượt độc và trả lời các câu hỏi
- Là chiếc máy cày 
- HS đọc nối tiếp mỗi em 1 câu 
- HS đọc lần lượt toàn bài
- Hỏi đáp về con vật mà em biết. 
- HS thi đua thực hiện hỏi và đáp về các con vật mà em biết 
- HS đọc và nhắc lại tên bài
 TIẾT 3 CHÍNH TẢ (N-V)
KỂ CHO BÉ NGHE.
A. MỤC TIÊU 
Kiến thức:
Nghe viết chính xc 8 dịng đầu bài thơ Kể cho bé nghe trong khoảng 10-15 phút.
- Điền đúng vần ươt, ươc; chữ ng, ngh vào chỗ trống. 
Kỹ năng:
Viết đúng cự ly, tốc độ, các chữ đều và đẹp.
Thái đo:
Luôn kiên trì, cẩn thận.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - Bảng phụ chép khổ thơ đoạn mẫu 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
 Hoạt động của gv
	Hoạt động của HS
 1- Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi HS viết : Buổi đầu ,con đường 
- GV nhận xét ghi điểm . 
 2- Bài mới :
a-Giới thiệu bài : 
- Hôm nay các em sẽ chép 8 dòng thơ đầu trong bài : 
 Kể cho bé nghe . 
b-Hướng dẫn học sinh tập chép : 
- GV treo bảng phụ 8 dòng thơ đầu trong bài : kể cho bé nghe, 
- Gọi học sinh đọc lại bài vừa chép .
- Cho HS tự tìm nêu từ khó
- GV viết từ khó trên bảng 
- Cho HS phân tích tiếng khó , viết ra bảng con 
- Các chữ đầu dòng phải viết như thế nào? 
- GV đọc bài viết.
c. Hướng dẫn HS tự soát lỗi
- Gv cho HS tự đỗi vỡ để soát lỗi
- GV thu vở chấm 
- Nhận xét bài viết của HS
 3-củng cố :
 - GV nhắc một số từ học sinh dể sai 
 4-Nhận xét -dặn dò : 
- Nhận xét tiết học : Tuyên dương những em học tốt , nhắc nhở những em học chưa tốt , 
- Về nhà xem lại bài viết của mình , tập viết lại những từ sai ra bảng con
- Chuẩn bị bài viết hôm sau
- HS viết 
- HS đọc 
- HS tìm từ khó và nêu
- HS nêu, phân tích , viết vào bảng con . 
- Viết hoa . 
- HS chép bài vào vở 
- HS đổi vở để soát lỗi 
- HS nộp vở
 TIẾT 4 TOÁN 
THỰC HÀNH
A. MỤC TIÊU 
Kiến thức:
Biết đọc giờ đúng, vẽ kim đồng hồ chỉ đúng các giờ trong ngày.
Lm bi tập 1,2,3,4
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 	- Mô hình mặt đồng hồ . 
 C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
 Hoạt động của gv
	Hoạt động của HS
 1-Kiểm tra bài cũ :
- Gọi HS lên thực hiện trên đồng hồ 
- Xoay kim để có giờ đúng : 8giờ , 10 giờ và đọc giờ .
- Vì sao em biết đồng hồ chỉ 8giờ , 10 giờ . 
+ Gọi HS nhận xét , GV nhận xét , ghi điểm .
 2. Bài mới :
a-Giới thiệu bài : Hôm nay các em thực hành xem giờ . 
b- Hướng dẫn HS thực hành :
*Bài 1 : 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
-Đồng hồ thứ nhất trong mẫu chỉ mấy giờ ?
- Lúc 3 giờ kim ngắn chỉ số mấy ? 
- Lúc 3 giờ kim dài chỉ số mấy ? 
- Cho HS làm bài ,
- Gọi từng học sinh đọc số giờ tương ứng trên mặt đồng hồ . 
* Bài 2 : 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn các em vẽ thêm kim ngắn 
vào các giờ để có giờ đúng
* Bài 3 : 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 
- Cho HS quan sát tranh và nối giờ tương ứng
* Bài 4 : 
- Gợi ý giúp HS đoán tranh, đưa ra giờ hợp lý . Chẳng hạn lúc an đi thì mặt trời mọc , lúc đó có thế là sáu bảy giờ , lúc về không thấy bóng của cây lúc đó là trưa có thể là 12 giờ . 
 4 .Củng cố 
- Cho HS tự xoay đồng hồ , nêu giờ 
 5- Nhận xét - Dặn dò :
- Tuyên dương những cá nhân nhóm học tốt Nhắc nhở những em học chưa tốt .
- Tập xem giờ để hoạt động ở nhà.
- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập
- 2 HS thực hiện và nêu kết quả . 
* Lớp chú ý nghe .
- Viết theo mẫu 
- Chỉ 3 giờ
- Kim ngắn chỉ số 3 
- Kim dài chỉ số 12 
- HS làm bài
- HS nêu giờ 
- Vẽ thêm kim ngắn để chỉ giờ đúng (theo mẫu)
- HS thực hành vẽ 
- Nối tranh với đồng hồ thích hợp 
- HS thi nhau nối
- HS tự đoán và điền số giờ 
- HS tự quay .
 TIẾT 5 THỦ CÔNG 
CẮT DÁN HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN 
	A. MỤC TIÊU 
- Biết cách kẻ, cắt, các nan giấy.
- Cắt được các nan giấy. Các nan giấy tương đối đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng. 
- Dán được các nan giấy thành hình hng ro đơn giản. Hàng rào có thể chưa cân đối.
- Giáo dục tính cẩn thận , an toàn khi sử dụng kéo , vệ sinh trong giờ học 
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
-Tranh vẽ mẫu 
- Bài mẫu .
- HS: giấy màu , kéo , hồ dán 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của gv
	Hoạt động của HS
 1-Kiểm tra bài cũ :
- Kiểm tra dụng cụ học tập của HS 
2-Bài mới :
a-Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta học bài cắt dán hàng rào đơn giản . 
b-Tiến hành bài dạy :
- Gọi HS nhắc lại các thao tác cắt dán hàng rào đơn giản
* Cho Học sinh thực hành kẻ cắt các nan giấy :
- Gợi ý thực hiện theo các bước :
Gv quan sát giúp đỡ các em còn yếu . 
b- Hướng dẫn dán : 
-Dán 4 nan dứng trước , nan cách nan 1 ô 
- Dán 2 nan ngang . 
+ Nan thứ nhất cách đường chuẩn 1 ô .
+ Nan thứ hai cách đường chuẩn 4 ô .
c-Cho HS thực hành dán vào vở thủ công 
- Khuyến khích HS khá giỏi dùng sáp màu vẽ thêm hình ảnh phụ để tôn thêm vẻ đẹp cho hàng rào . 
 3. Củng cố:
- Gọi hS nhắc lại các thao tác cắt dán hàng rào 
 3-Nhận xét -dặn dò :
- Nhận xét về thái độ học tập , tuyên dương những em học tốt , nhắc nhở những
- Về chuẩn bị bài hôm sau
- HS trình bày đồ dùng học tập 
- HS lần lượt nhắc lại
- Thực hiện theo các bước :
+ Kẻ 4 đoạn thẳng cách đều 1 ô dài 6 ô theo đường kẻ tờ giấy màu .
+ Kẻ tiếp 2 đoạn thẳng cách đều 1 ô dài 9 ô làm nan ngang . 
HS cắt các nan ra khỏi tờ giấy . 
Gv quan sát giúp đỡ các em còn yếu
- HS thực hành vẽ , cắt các nan giấy bắng giấy màu theo các bước hướng dẫn 
- HS dán vào vở thủ công
Thứ năm, ngày 4 tháng 4 năm 2013
TIẾT 1 THỂ DỤC
CHUYỂN CẦU THEO NHÓM HAI NGƯỜI
TRO CH¥I
I. Môc tiªu: 
1. KiÕn thøc:
- ¤n chuyÒn cÇu theo nhãm hai ng­êi
- ¤n trß ch¬i“KÐo c­a lõa xΔ
2. Kü n¨ng:
- Thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c vµ n©ng cao thµnh tÝch. Tham gia chñ ®éng vµo trß ch¬i, ch¬i nhiÖt t×nh, ®oµn kÕt, cã kÕt hîp vÇn ®iÖu
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kû luËt, rÌn luyÖn søc khoÎ, thÓ lùc, kü n¨ng khÐo lÐo, nhanh nhÑn
II. §Þa ®iÓm-ph­¬ng tiÖn
1. §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, dän vÖ sinh n¬i tËp
2. Ph­¬ng tiÖn: GV chuÈn bÞ 1 cßi, gi¸o ¸n, c¸c dông cô cho trß ch¬i
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc
Néi dung
Ph­¬ng ph¸p tæ chøc
1. PhÇn më ®Çu
* NhËn líp : Phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc
- ¤n chuyÒn cÇu theo nhãm hai ng­êi
- ¤n trß ch¬i“KÐo c­a lõa xΔ 
* Khëi ®éng: -Ch¹y nhÑ nhµng theo 1 hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
- Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai
C¸n sù tËp hîp b¸o c¸o sÜ sè vµ chóc GV “ KhoΔ
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €€€
 €
 ( Gv) 
HS ch¹y theo hµng däc do c¸n sù ®iÒu khiÓn sau ®ã tËp hîp 3 hµng ngang 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
2. PhÇn c¬ b¶n
*¤n chuyÒn cÇu
* Chia tæ tËp luyÖn
* Thi t©ng cÇu
* Ch¬i trß ch¬i “ KÐo c­a lõa xÎ ”
VÇn ®iÖu: “ KÐo c­a lõa xÎ
 KÐo cho thËt khoÎ
 Cho thËt nhÞp nhµng
 Cho ngùc në nang
 Ch©n tay cøng c¸p
 Hß d«...Hß d« ”
- GV nªu tªn ®éng t¸c cung mét häc sinh lµm mÉu kü thuËt thùc hiÖn t©ng cÇu, sau ®ã cho 3-4 HS t©ng thö GV nhËn xÐt thªm sau ®ã cho líp thùc hiÖn thö GV nhËn xÐt
€ € € € € 
€ € € € €
 (GV)
€ € € € € 
€ € € € €
C¸c tæ vÒ vÞ trÝ tËp luyÖn theo cÆp 2 ng­êi 1 ng­êi t©ng 1 ng­êi ®Õm GV ®i l¹i quan s¸t nhËn xÐt uèn n¾n
€ € € € € 
€ € € € €
 (GV)
€ € € € € 
€ € € € €
 - Mçi tæ cö 2 ng­êi lªn thi t©ng cÇu GV cïng HS quan s¸t nhËn xÐt 
 €€ (GV)
 €€ €
 €€
 €€ €
- GV nªu tªn trß ch¬i, h­íng dÉn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho HS ch¬i thö GV nhËn xÐt thªm, sau ®ã cho HS ch¬i kÕt hîp vÇn ®iÖu GV lµm träng tµi vµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸
€ € € € € 
€ € € € €
 (GV)
€ € € € € 
€ € € € €
3. PhÇn kÕt thóc
- Cói ng­êi th¶ láng
- GV cïng HS hÖ thèng bµi häc
- NhËn xÐt giê häc
- BTVN: ¤n chuyÒn cÇu, «n t©ng cÇu
- C¸n sù ®iÒu khiÓn vµ cïng GV hÖ thèng bµi häc
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €€€€€€
 €
 TIẾT 2 HÁT
 ĐƯỜNG VÀ CHÂN
I.Mục tiêu
1.Kiến thức:
-Trẻ biết tên bài hát ,tên tác giả, trẻ thuộc lời bài hát và thể hiện tình cảm khi hát , kết hợp gõ đệm theo tiết tấu chậm theo lời bài hát
-Trẻ chú ý nghe cô hát biết tên bài hát và làn điệu dân ca xá mượt mà tình cảm
2.Kỹ năng:
Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc của trẻ
-Rèn phong cách biểu diễn âm nhạc cho trẻ
3.Tư tưởng:
-Giáo dục trẻ tình yêu quê hương ,không vứt rác bừa bãi trên đường phố, không chơi đùa dưới mưa khi đi dưới mưa phải đội mũ
IV. Các bước lên lớp
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1. KT
 2. BM. Dạy hát : Đường và chân
 Các con ạ, đường và chân là đôi bạn thân . nhạc sỹ (Hoàng lân ) đã sáng tác bài hát(đường và chân ) nói lên tình cảm của các bạn luôn yêu mến quê hương ,yêu mến con đường hàng ngày cùng các bạn tới trường .Con đường là người bạn thân thiết với các con ,vì vậy các con phải luôn giữ sạch đường phố xanh ,sạch đẹp.các con nhớ không được vứt rác bừa bãi và khi đi đến trường các con phải đi đúng luật giao thông nhé .
- Cho trẻ hát 2 lần vỗ tay theo tiết tấu chậm của bài hát
*Nếu bài hát được các bạn vỗ tay theo tiết tấu chậm bằng dụng cụ âm nhạc sẽ hay hơn đấy
- Cô cho trẻ vỗ tay theo tiết tấu chậm theo lời bài hát 
- Cô cho từng tổ gõ đệm theo tiết tấu chậm theo nhịp bài hát
 *Biểu diễn 
- Hàng ngày trên những con đường thân yêu, chim hót hoa nở,cây cối xanh tươi chào ssón các con đến trường mầm non ở đó có cô giáo và các bạn rất là vui .Sau đây lớp sẽ biểu diễn chương trình văn nghệ thật là hay 
- Cho nhóm bạn trai hát gõ đệm theo tiết tấu chậm thi đua với nhóm bạn gái 
- mời tam ca nữ hát kết hợp nhún theo lời bài hát 
-Thi hát to ,hát nhỏ 
- Cách chơi: cô cho trẻ chia làm 2 đội : một đội hát to gõ đệm theo tiết tấu chậm,một đội hát nhỏ vỗ tay theo nhịp bài hát nếu đội nào hát và vỗ sai sẽ thua cuộc 
- mời đơn ca nữ lên biểu diễn gõ đệm theo tiết tấu chậm
3. Củng cố, dặn dò. 
 - Nhận xét giờ học.
- trẻ hát vỗ tay theo tiết tấu chậm 
- các tổ thi đua hát 
- trẻ biểu diễn tự nhiên vui tươi
- trẻ biết cách hát theo yêu cầu của cô
TIẾT 3 TẬP ĐỌC
HAI CHỊ EM
A. MỤC TIÊU 
Kiến thức:
 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: vui vẻ, một lát, hét lên, dây cót, buồn. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Hiểu nội dung bài: Cậu em không cho chị chơi đồ chơi của mình v cảm thấy buồn chn vì khơng cĩ người cùng chơi.
Trả lời được câu hỏi 1, 2 (SGK).
Kỹ năng:
Phát âm đúng các từ: vui vẻ, một lát, hét lên, dây cót, buồn.
Phát triển lời nói tự nhiên.
Thái đo:
Học sinh không nên ích kỷ.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 	- Tranh minh hoạ bài tập đọc và phần luyện nói .
 	- Bộ chữ học vần 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của gv
	Hoạt động của HS
 1- Kiểm tra bài cũ 
 - Gọi HS đọc hai khổ thơ đầu bài “ kể cho bé nghe”
- Con chó , con vịt , con nhện , cối xay lúa có đặc điểm gì ngộ nghĩnh ?
 - Đọc 8 dòng thơ cuối ?
 + Hỏi : Con trâu sắc là các gì ?
- GV

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 31(1).doc