Giáo án tổng hợp môn khối 1 - Tuần 18

HỌC VẦN

IT, IÊT (2 Tiết)

I- Mục tiêu

- Đọc được: it, iêt, trái mít, chữ viết; từ và câu ứng dụng. Viết được: it, iết, trái mít, chữ viết. Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề : Em, tô, vẽ, viết.

- Rèn đọc và viết đúng cho hs .Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trên.

- Giáo dục HS lòng ham mê, yêu thích tô, vẽ, viết đẹp và ý thức cẩn thận.

II-Chuẩn bị: GV : Tranh trái mít, chữ viết và chủ đề : Em, tô, vẽ, viết.

 HS : SGK, bảng con, bộ thực hành tiếng việt.,Vở TV 1/ Tập 1, bút chì

 

doc 18 trang Người đăng hong87 Lượt xem 652Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án tổng hợp môn khối 1 - Tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tổ chức thi tìm tiếng có vần vừa học 
Nhận xét
Nêu tên vần vừa học
3 tổ thi tìm tiếng mang vần vừa học
Tiết 2
1. Kiểm tra bài cũ 
- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
- vần “it, iêt”, tiếng, từ “trái mít, Việt Nam”.
2. Bài mới: Đọc bảng 
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
- cá nhân, ĐT
 + Đọc câu 
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
- đàn vịt đang bơi
- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
- luyện đọc các từ: biết, xuống.
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
- cá nhân, ĐT
+ Viết bảng 
- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao
- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
- tập viết bảng.
 + Luyện nói 
- Treo tranh, vẽ gì?
- các bạn đang vẽ.
- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)
- Em tô, viết, vẽ
- Nêu câu hỏi về chủ đề.
- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV.
 + Viết vở - Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
- Chấm một số bài viết và nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò 
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: uôt, ươt.
- tập viết vở.
HS Thực hiện học bài và làm bài tốt.
--------------------
TIẾT 3: 	 ĐẠO ĐỨC
THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI KÌ I
.I- Mục tiêu 
 - Ôn tập những kiến thức đã học, củng cố kiến thức về: gọn gàng, sạch sẽ, giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập, lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ, nghiêm trang khi chào cờ....
II. Chuẩn bị :
 - Hệ thống câu hỏi. - Đồ dùng sắm vai.
III-Các hoạt động dạy - học : 
Giáo viên
Học sinh
1/Giới thiệu: 1’
2/Hoạt động 2: Hái hoa dân chủ: 15 – 17’
+Mục tiêu: Củng cố kiến thức các bài 6, 7, 8.
+Tiến hành:
- Nêu yêu cầu. 
- Gọi từng H lên bắt thăm câu hỏi và trả lời.
- Bắt thăm câu hỏi.
*Quốc kì Việt Nam có đặc điểm gì?
- Trình bày.
*Tại sao cần phải nghiêm trang khi chào cờ?
- Nhận xét.
*Đi học muộn có hại gì?
*Để đi học đúng giờ em cần phải làm gì?
*Mất trật tự trong giờ học có hại gì?
3/Hoạt động 2: Tập xử lí tình huống: 14 -16’
+Mục tiêu: H biết vận dụng kiến thức đã học vào xử lí tình huống.
+Tiến hành: 
- Đưa lần lượt các tình huống, yêu cầu H 
- Thảo luận cặp – Sắm vai.
 thảo luận, xử lí tình huống. 
- Trình bày.
*Trong giờ chào cừ , thấy bạn chưa nghiêm 
- Nhận xét.
trang em sẽ làm gì?
*Bạn rủ nghỉ học đi chơi.
*Thấy bạn chen lấn xô đẩy bạn khác khi xếp hàng vào lớp.
=>Cần nghiêm trang khi chào cờ, trật tự kki 
ra vào lớp và trong giờ học, đi học đều....
4/Củng cố - dặn dò: 1 – 2’
- Vì sao phải đi học đều và đúng giờ?
HS Thực hiện học bài và làm bài tốt.
--------------------
TIẾT 4	ÂM NHẠC
-------------------------
Thứ ba, ngàytháng.năm 2010
TIẾT 1:	 MĨ THUẬT
----------------------------
TIẾT 2: 	HỌC VẦN	
UÔT, ƯƠT ( 2 Tiết)
I- Mục tiêu 
- Đọc được: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván; từ và câu ứng dụng. Viết được: uốt, ướt, chuột nhắt, lướt ván. Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề : Chơi cầu trượt.
- Rèn đọc và viết đúng cho hs. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trên.
- Giáo dục H vui chơi nhưng không quên học tập, đoàn kết khi chơi, chú ý an toàn khi chơi...
II-Chuẩn bị: GV: Tranh minh hoạ: chuột nhắt, lướt ván và chủ đề : Chơi cầu trượt.
 	 HS : SGK, Bảng cài , bộ chữ học vần, bảng con, Tập 1, bút chì
III.Các hoạt động dạy- học :
Tiết 1
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc bài: it, iêt.
- đọc SGK.
- Viết: it, iêt, trái mít, chữ viết.
- viết bảng con.
2. Bài mới: Giới thiệu bài 
- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
- nắm yêu cầu của bài.
 + Dạy vần mới 
- Ghi vần: uôt và nêu tên vần.
- theo dõi.
- Nhận diện vần mới học.
- phân tích vần mới..
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
- cá nhân, tập thể.
- Muốn có tiếng “chuột” ta làm thế nào?
- Ghép tiếng “chuột” trong bảng cài.
- thêm âm ch trước vần uôt, thanh nặng dưới âm ô.
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
- cá nhân, ĐT
- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
- chuột nhắt
- Đọc từ mới.
- cá nhân, ĐT
- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
* Vần “ươt”dạy tương tự.
- cá nhân, ĐT
+ Hướng dẫn HS viết bảng con:
uôt, chuột nhắtươt, lướt ván
- GV nhận xét và sửa sai.
Học sinh viết bảng con:
uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván
 + Đọc từ ứng dụng 
- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS đọc tiếng, từ có vần mới.
- cá nhân, ĐT
- Giải thích từ: trằng muốt, ẩm ướt.
3.Củng cố tiết 1 :
Hỏi tên vần vừa học
Nêu tên vần vừa học
Tổ chức thi tìm tiếng mang vần vừa học 
Nhận xét tiết 1
3 tổ thi tìm tiếng 
Tiết 2
1. Kiểm tra bài cũ 
- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
- vần “uôt, ươt”, tiếng, từ “chuột nhắt, lướt ván”.
2. Bài mới: + Đọc bảng 
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
- cá nhân, ĐT
 + Đọc câu 
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
- con mèo trèo cây cau.
- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
- luyện đọc các từ: chuột, giỗ, mèo.
- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
- cá nhân, ĐT
 + Viết bảng 
- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao
- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
- tập viết bảng.
 + Luyện nói 
- Treo tranh, vẽ gì?
- bạn nhỏ chơi cầu trượt
- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)
- Chơi cầu trượt
- Nêu câu hỏi về chủ đề.
- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV.
 + Viết vở - Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
- Chấm một số bài và nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò 
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà đọc lại bài, xem trước bài: Ôn tập.
- tập viết vở
- theo dõi rút kinh nghiệm
HS Thực hiện học bài và làm bài tốt.
TIẾT 3: TOÁN
 ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG 
I- Mục tiêu 
- Có biểu tượng về “ dài hơn”, “ngắn hơn”, có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng ; biết so sánh độ dài hai đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc gián tiếp.
- Bài tập 1, 2, 3
- Giáo dục học sinh làm bài cần tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.
II-Chuẩn bị: GV: Phiếu BT 4
 HS :SGK, vở Toán, Bảng con, bút..
III-Các hoạt động dạy - học: 
Giáo viên
Học sinh
1/KTBC: 3 - 5’
- Tính: 4 + 6 =
- Làm bảng.
 6 + 4 = 
- Khi đổi chỗ 2 số trong phép cộng thì kết qaur thế nào?
2/Bài mới: 13 – 15’
*Giới thiệu điểm, đoạn thẳng và cách vẽ:
- G chấm 1 chấm – giới thiệu đây là 1 điểm.
- Đặt tên điểm, viết cách ra một chút, viết tên điểm bằng chữ in hoa, đọc tên điểm theo tên chữ cái.
- Giới thiệu điểm: A, B. C, D. đọc mẫu.
- Đọc.
- Yêu cầu H vẽ 2 điểm và đặt tên.
- Làm bảng, đọc.
- G vẽ điểm B, nối 2 điểm A và B, giới thiệu đoạn thẳng AB, đọc mẫu.
- Đọc.
- Qua 2 điểm vẽ được mấy đoạn thẳng?
=>Qua 2 điểm chỉ vẽ được duy nhất 1 đoạn 
thẳng.
3/Luyện tập: 17’
+Bài 1/94
- G nêu yêu cầu.
- Nêu yêu cầu.
- Làm thảo luận cặp.
- Trình bày, nhận xét.
=>Khi đọc tên đoạn thẳng em đọc tên theo âm hay tên chữ cái?
+Bài 2/94
- Nêu yêu cầu.
- Làm SGK. 
=>Qua 2 điểm vẽ được mấy đoạn thẳng?
+Bài 3/94
- Nêu yêu cầu.
- Làm SGK.
4/Củng cố – dặn dò: 3 – 5’
- Đọc tên các điểm sau: A, B, C, D, K, H, U?
HS Thực hiện học bài và làm bài tốt.
--------------------------------
Thứ tư, ngàytháng.năm 2010
TIẾT1: 	HỌC VẦN	
ÔN TẬP ( 2 tiết)
I.Mục tiêu: 
- Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 68 đến bài 75. Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 68 đến bài 75. Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Chuột nhà và chuột đồng.
- Rèn đọc và viết đúng cho hs. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trên.
 - Giáo dục H biết yêu quý những gì do chính tay mình làm ra... 
II.Chuẩn bị: GV: Tranh truyện kể: Chuột nhà và chuột đồng.
HS : SGK, Bảng cài , bộ chữ học vần, bảng con, Tập 1, bút chì
III.Các hoạt động dạy- học :
Tiết 1
Giáo viên
Học sinh
1/KTBC: 3 - 5’
- Ghép: chuột nhắt?
- Ghép thanh cài.
- Đọc bài 74.SGK?
- Đọc SGK.
2/Bài mới:
a/Giới thiệu, đưa mô hình: 1’
- Phân tích, đọc.
b/Ôn tập: 20 - 22’
+Bảng ôn 1:
- Yêu cầu H đọc các âm ở cột dọc, hàng 
ngang.
- Đọc.
- Ghép từng âm ở cột dọc với âm ở hàng ngang? G ghép mẫu: a - t - at. 
- Đọc.
- Ghép các phần còn lại?
- Ghép thanh cài ( miệng ).
+Bảng ôn 2:
- Tương tự.
- Trong các âm vừa đọc âm nào là âm đôi? 
- Đọc những vần có âm đôi?
+Từ ứng dụng:
- Giao việc - kiểm tra.
- Ghép: chót vót, bát ngát.
- Viết bảng: 
 chót vót bát ngát Việt Nam 
- Giới thiệu từ.
- Hướng dẫn đọc, đọc mẫu.
- Đọc từ, cả bảng.
c/Viết bảng: 10 - 12’.GT.
+chót vót:
- Đọc.
- Nêu độ cao các con chữ trong từ chót vót?
- Nêu khoảng cách giữa 2 con chữ?
- Nêu qui trình - tô mẫu: đặt phấn ở dưới đường kẻ li 3 viết con chữ c..kết thúc nét móc ngược của con chữ t ở đường kẻ li thứ 2...
chót vót
HS viết bảng con: chót vót
+bát ngát: Tương tự.
bát ngát
- GV nhận xét và sửa sai.
HS viết bảng con: bát ngát
Tiết 2
3/Luyện tập:
a/Luyện đọc: 10 - 12’
- Gọi H đọc bài tiết 1.
- 5 - 7 H đọc.
- Giới thiệu câu ứng dụng.
- Hướng dẫn đọc, đọc mẫu.
- Đọc.
*SGK:
- Đọc mẫu.
- Đọc trang, bài.
b/Viết vở: 8 - 10’
- Nêu nội dung, yêu cầu bài viết.
- Đọc.
+chót vót:
- Đọc.
- Hướng dẫn viết liền mạch các con chữ, đúng độ cao, khoảng cách các con chữ.
- Đưa mẫu.
- Quan sát.
- Kiểm tra tư thế ngồi.
- Viết vở.	
+bát ngát:
- Tương tự.
+Chấm, nhận xét.
c/Kể chuyện: 15 - 17’.GT.
- Kể lần 1.
- Theo dõi.
- Kể lần 2, 3 kèm theo tranh.
- Hướng dẫn H kể theo tranh, gợi ý:
- Kể theo nhóm 4.
+Tranh 1: Chuột nhà gặp chuột đồng và chuyện gì đã xảy ra?
+Tranh 2: Lần đầu tiên đi kiếm ăn, hai chú chuột đã gặp gì?
- Nhận xét.
- Kể trước lớp nếu còn thời gian.
+Tranh 3: Chuyện gì đã xảy ra sau đó?
+Tranh 4: Cuối cùng Chuột đồng đã quyết định thế nào?
->Em thấy quyết định của Chuột đồng thế 
nào?
=>Giáo dục H biết yêu quý những gì do chính tay mình làm ra... 
4/Củng cố – dặn dò: 3 – 4’
- Tìm tiếng, từ có vần ut, ot, uôt?
- Đọc bài 75, 76. SGK.
HS Thực hiện học bài và làm bài tốt.
-----------------------------
TIẾT2: 	THỂ DỤC
----------------------------
TIẾT 3: 	 TOÁN
ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG
I- Mục tiêu
- Biết đo độ dài bằng gang tay, sải tay, bước chân, thực hành đo chiều dài bảng lớp học, bàn học, lớp học.
- Thực hành đo bằng que tính, gang tay, bước chân.
-Giáo dục học sinh làm bài cần cẩn thận, chính xác trong tính toán.
II-Chuẩn bị: 1.Gv: Sgk, PHiếu BT . 2. Hs : Sgk , Bộ thực hành toán 1
III-Các hoạt động dạy - học :
Giáo viên
Học sinh
1/KTBC: 3 - 5’
- Đọc tên các điểm và đoạn thẳng?
- Đọc.
 A 	B
 M 
 N
2/Bài mới: 13 – 15’
+Dạy biểu tượng “ dài hơn – ngắn hơn ” và so 
- Nêu yêu cầu.
sánh trực tiếp độ dài 2 đoạn thẳng.
- Làm SGK.
- Dùng 2 chiếc thước, 2 đoạn thẳng, 2 que tính có độ dài khác nhau.
- So sánh cái thước nào dài hơn, ngắn hơn.
- Giáo viên hướng dẫn, làm mẫu.
- So sánh 2 đoạn thẳng, 2 que tính.
+So sánh gián tiếp độ dài 2 đoạn thẳng qua độ 
dài trung gian.
- Hướng dẫn để H thấy được có thể so sánh độ 
- Quan sát hình 3/SGK.
dài của đoạn thẳng với độ dài của gang tay.
- Yêu cầu H quan sát hình 4/SGK, nêu đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn.
- Nêu miệng.
=>Có thể so sánh độ dài 2 đoạn thẳng bằng cách so sánh số ô vuông đặt vào mỗi đoạn thẳng đó.
3/Luyện tập: 17’
+Bài 1/96
- Nêu yêu cầu.
- Làm SGK, nêu miệng theo cặp.
+Bài 2/96
- Nêu yêu cầu.
- Làm SGK.
=>Muốn điền số đúng em dựa vào đâu?
+Bài 3/96
- Nêu yêu cầu.
- Làm SGK.
=>Em tô màu vào băng giấy nào? Vì sao?
4/Củng cố – dặn dò: 2 – 3’
- Tìm đoạn thẳng dài nhất, ngắn nhất?
- Nêu miệng.
HS Thực hiện học bài và làm bài tốt.
---------------------------------
Thứ năm, ngàytháng.năm 2010
TIẾT1: HỌC VẦN
OC, AC (2 Tiết)
I- Mục tiêu 
- Đọc được: oc, ac, con sóc, bác sĩ; từ và câu ứng dụng. Viết được: oc, ac, con sóc, bác sĩ. Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề : Vừa vui vừa học.
- Rèn đọc và viết đúng cho hs. Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trên.
- GD học sinh có ý thức học tập tốt.
II.Chuẩn bị: 
GV: Tranh con sóc, bác sĩ và chủ đề : Vừa vui vừa học.
HS: SGK, Bảng cài , bộ chữ học vần, bảng con, Tập 1, bút chì
III.Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc bài:Ôn tập.
- đọc SGK.
- Viết: chót vót, bát ngát, Việt Nam.
- viết bảng con.
2.Bài mới : Giới thiệu bài 
- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
- nắm yêu cầu của bài.
 + Dạy vần mới 
- Ghi vần: oc và nêu tên vần.
- theo dõi.
- Nhận diện vần mới học.
- phân tích vần mới..
- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
- cá nhân, ĐT
- Muốn có tiếng “sóc” ta làm thế nào?
- Ghép tiếng “sóc” trong bảng cài.
- thêm âm s trước vần oc, thanh sắc trên đầu âm o.
- ghép bảng cài.
- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
- cá nhân, ĐT
- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
- con sóc
- Đọc từ mới.
- cá nhân, ĐT
- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
* Vần “ac”dạy tương tự.
- cá nhân, ĐT
+ Hướng dẫn HS viết bảng con:
 oc, con sóc
 ac, bác sĩ
- GV nhận xét và sửa sai.
Học sinh viết bảng con:
oc, con sóc, ac, bác sĩ
+ Đọc từ ứng dụng
 - Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS đọc tiếng, từ có vần mới. 
- cá nhân, ĐT
- Giải thích từ: bản nhạc, con vạc.
3. Củng cố tiết 1 :
Hỏi tên vần vừa học 
Nêu tên vần vừa học 
Tổ chức thi tìm tiếng có vần vừa học 
- 3 tổ thi tìm tiếng 
Nhận xét 
Tiết 2
1. Kiểm tra bài cũ 
- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
- vần “oc, ac”, tiếng, từ “con sóc, bác sĩ”.
2. Bài mới : Đọc bảng 
- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
- cá nhân, ĐT
 + Đọc câu 
- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
- chùm nhãn
- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
- luyện đọc các từ: cóc, lọc, bột, bọc.
 + Viết bảng 
- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao.
- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
- tập viết bảng.
 + Luyện nói 
- Treo tranh, vẽ gì?
- các bạn đang chơi và học
- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)
- Vừa vui vừa học
- Nêu câu hỏi về chủ đề.
- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV.
 + Viết vở :- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
- Chấm một số vở và nhận xét bài viết.
3. Củng cố - dặn dò 
- Nhận xét giờ học, HD về nhà 
- tập viết vở
- theo dõi rút kinh nghiệm
HS Thực hiện học bài và làm bài tốt.
------------------------------
TIẾT 2:	TOÁN
THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI
I- Mục tiêu
- Biết đo độ dài bằng gang tay, sải tay, bước chân, thực hành đo chiều dài bảng lớp học, bàn học, lớp học.
- Thực hành đo bằng que tính, gang tay, bước chân.
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.
II-Chuẩn bị: 
GV: Phiếu BT 3
 HS: sách giáo khoa, bảng con, vở. 
III-Các hoạt động dạy - học:
Giáo viên
Học sinh
1/KTBC: 3 - 5’
- Đọc tên điểm, đoạn thẳng ?
- Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào 
- Nêu miệng.
ngắn hơn?
2/Bài mới: 13 - 15’
+Giới thiệu độ dài: “ gang tay ”. 
- Gang tay là độ dài ( khoảng cách ) tính từ đầu ngón tay cái tới đầu ngón tay giữa.
- Hướng dẫn vẽ đoạn thẳng AB có dộ dài bằng gang tay.
- Thực hành.
+Hướng dẫn cách đo độ dài bằng gang tay, bước chân, sải tay.
- Làm mẫu.
- Đo cạnh bảng bằng gang tay, sải tay.
- Đo cạnh bàn bằng thước, đo 
bục giảng bằng bước chân.
3/Thực hành: 17’
+Đo độ dài bằng gang tay.
+Đo độ dài bằng bước chân.
+Đo độ dài bằng que tính.
4/Củng cố – dặn dò: 3 - 5'
- Em đã được dùng những đơn vị nào để đo độ dài?
HS Thực hiện học bài và làm bài tốt.
--------------------------------
TIẾT3:	THỦ CÔNG
GẤP CÁI VÍ (Tiết 2)
I- Mục tiêu 
- Biết gấp cái ví bằng giấy
- Gấp được cái ví bằng giấy.
- Giúp HS biết cách gấp và gấp được các ví bằng giấy.
II. Chuẩn bị :
GV: + Mẫu gấp ví bằng giấy mẫu.
HS: +Giấy màu, giấy nháp, vở thủ công.
III.Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Ổn định:
2.KTBC: 
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh theo yêu cầu giáo viên dặn trong tiết trước.
Nhận xét chung về việc chuẩn bị của học sinh.
3.Bài mới:
Giới thiệu bài, ghi tựa.
Học sinh thực hành gấp cái ví
Giáo viên nhắc lại quy trình gấp cái ví tiết trước theo các bước.
Gọi học sinh nêu lại quy trình gấp cái ví.
B1: Lấy đường dấu giữa
Đặt tờ giấy lên mặt bàn, mặt màu ở dưới. Khi gấp phải gấp từ dưới lên, 2 mép giấy khít nhau (H1)
B2: Gấp 2 mép ví:
Gấp mép 2 đầu tờ giấy vào khoảng 1 ô như hình 3 sẽ được hình 4.
B3: Gấp ví:
Giáo viên nhắc nhở học sinh gấp đều 2 mép ví, miết nhẹ tay cho thẳng (H4).
B3: Gấp túi ví:
Giáo viên nhắc nhở học sinh cần chú ý:
Khi gấp tiếp 2 mép ví vào trong, 2 mép ví phải sát đường dấu giữa, không gấp lệch không gấp chồng lân nhau.
Gấp hoàn chỉnh cái ví cần trang trí bên ngoài cho ví thêm đẹp.
Học sinh thực hành:
Giáo viên quan sát, uốn nắn, giúp đỡ những học sinh còn lúng túng khó hoàn thành sản phẩm.
4.Củng cố: 
Đánh giá nhận xét sản phẩm của các em.
Tổ chức trưng bày sản phẩm tại lớp.
Hỏi tên bài, nêu lại quy trình gấp cái ví bằng giấy.
5.Nhận xét, dặn dò, tuyên dương:
Nhận xét, tuyên dương các em gấp đẹp.
Chuẩn bị bài học sau.
Hát.
Học sinh mang dụng cụ để trên bàn cho giáo viên kểm tra.
Vài HS nêu lại
Học sinh lắng nghe các quy trình gấp cái ví bằng giấy.
Học sinh nhắc lại quy trình gấp ví bằng giấy.
Học sinh thực hành gấp ví bằng giấy.
Những bài đẹp được trưng bày tại lớp.
Học sinh dán sản phẩm vào vở thủ công.
Học sinh nêu quy trình gấp ví bằng giấy.
HS Thực hiện học bài và làm bài tốt.
-----------------------------
Thứ sáu, ngày............tháng.........năm 2010
 TIẾT 1: 	HỌC VẦN
Ôn tập – Kiểm tra học kì 1 . 2(Tiết)
--------------------------------
TIẾT 2: 	 TỰ NHIÊN XÃ HỘI
CUỘC SỐNG XUNG QUANH
 I.Yêu cầu: 
- Nêu được một số nét về cảnh quan thiên nhiên và công việc của người dân nơi học sinh ở.
-Có ý thức gắn bó yêu thương quê hương.
II-Chuẩn bị: GV: Tranh ảnh cảnh quan thiên nhiên 
 HS: Sách giáo khoa, vở bài tập
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Ổn định :
2.KTBC : - Vì sao phải giữ lớp học sạch sẽ?
Nhận xét bài cũ.
3.Bài mới:
Hoạt động 1 :
Cho học sinh quan sát khu vực quanh trường.
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh:
GV cho học sinh quan sát và nhận xéy về: Quang cảnh trên đường (người qua lại, xe cộ), nhà ở các cơ quan xí nghiệp cây cối, người dân địa phương sống bằng nghề gì?
Bước 2: Thực hiện hoạt động:
Giáo viên nhắc nhở đặt câu hỏi gợi ý để khuyến khích các em nói trong khi quan sát.
Bước 3: Kiểm tra kết quả hoạt động.
Gọi học sinh kể về những gì mình quan sát được.
Hoạt động 2:
Bước 1: 
GV giao nhiệm vụ và hoạt động:
Con nhìn thấy những gì trong tranh?
Đây là bức tranh vễ cuộc sống ở đâu? Vì sao con biết?
Bước 2: Kiểm tra hoạt động:
Gọi học sinh nêu nội dung theo yêu cầu các câu hỏi trên.
Hoạt động 3: Thảo luận nhóm:
Bước 1: Chia nhóm theo 4 học sinh và thảo luận.
Các con đang sống ở đâu? Hãy nói về cảnh vật nơi con sống?
Bước 2: Kiểm tra hoạt động:
Giáo viên nhận xét về hoạt động của học sinh.
4.Củng cố : Nhận xét. Tuyên dương.
Một vài học sinh trả lời câu hỏi.
Học sinh quan sát và nêu:
Học sinh lắng nghe nội dung thảo luận.
Học sinh quan sát và thảo luận theo nhóm 8 em. Nêu nội dung theo yêu cầu của GV
Học sinh xung phong kể về những gì mình quan sát được.
Học sinh khác nhận xét bạn kể.
Học sinh lắng nghe nội dung yêu cầu.
Học sinh quan sát tranh ở SGK để hoàn 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 18.doc