Giáo án Tiếng Việt, Toán Lớp 5 - Tuần 3 - Năm học 2016-2017

Tiết 1: Toán

LUYỆN TẬP CHUNG (tr. 15)

I.Mục đích yêu cầu:

- HS biết Chuyển phân số thành phân số thập phân;hỗn số thành phân số;số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn,số đo có tên 2 đơn vị thành số đo có tên một đơn vị

II.Đồ dùng:

- SGK, SGV, .

III.Các hoạt động:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Bài cũ :

-2 HS lên bảng làm 2 ý sau của BT1 trong sgk.

 GV nhận xét. đánh giá.

2. Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học

Hoạt động2.Củng cố cách chuyển đổi phân số,hỗn số qua các bài tập trang 15sgk.

Bài 1:Tổ chức cho HS chuyển đổi phân số thứ nhất vào bảng con.GV nhận xét bảng con,chữa: = =

Nhắc lại thế nào là phân số thập phân.Chia 3 tổ,mỗi tổ chuyển 1 phân số còn lại thành phân số thập phân và vở.

-Gọi đại diện mỗi tổ 1 HS lên bảng làm,nhận xét chữa bài.

Bài 2:Tổ chức cho HS làm 2 ý đầu vào vở.Gọi 2 HS lên bảng làm.GV nhận xét,chữa bài.HS đổi vở chữa bài:

 8 = = ; 5 = =

Bài 3:GV hướng dẫn HS làm theo mẫu trong sgk

.Cho HS lần lượt làm số của ý a vào bảng con,nhận xét,chữa.Chia 3 tổ,mỗi tổ làm1 số của ýb,1 số ý c vào vở.Đổi vở chữa bài.

Bài 4: Hướng dẫn HS sinh theo mẫu trong sgk.Chia mỗi tổ làm 1 ý còn lại vào vở.Gọi đậi diện 3 HS lên bảng làm.Nhận xét,bổ sung.

3.Củng cố - Dặn dò:

- Củng cố lại bài.

- Nhận xét tiết học.

- HS lên bảng làm BT 1(mỗi HS làm 1 ý)

-HS lần lượt làm các bài tập trang 15 sgk.

-HS làm bảng con,nhận xét bảng con;làmvở chữa bài trên bảng.

-HS làm vở, đổi vở chữa bài

-HS theo dõi mẫu,làm bảng con,ý a,làm ýb,c vào vở.nhận xét chữa bài trên bảng lớp.

-HS theo dõi mẫu.làm bài vào vở.chữa bài trên bảng.

- Lắng nghe.

 

doc 14 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 557Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng Việt, Toán Lớp 5 - Tuần 3 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3
Sáng thứ hai ngày 12/9/2016
Tiết 1: HĐTT
Chào Cờ 
Tiết 2: Tập đọc
LÒNG DÂN
I.Mục đích yêu cầu:
- Đọc đúng văn bản kịch, ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách của từng nhân vật trong tình huống kịch.
- Hiểu nội dung :Ca ngợi dì Năm dũng cảm,mưu trí lừa giặc cứu cán bộ cách mạng.
II.Đồ dùng: 
-SGV, SGK.
III.Các hoạt động:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. KTBC:
B. Dạy bài mới: 
1. Giới thiệu bài: 
2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài: 
a. Luyện đọc:
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Gọi HS đọc chú giải.
- Y/c HS chia đoạn.
* Đọc nối tiếp đoạn:
- Lần 1:
 + Y/c tìm từ khó đọc.
 + Luyện đọc từ khó.
- Lần 2:
 + Giải nghĩa từ.
 + Luyện đọc câu văn dài.
* Luyện đọc trong nhóm:
- Chia nhóm luyện đọc.
- Gọi các nhóm đọc – N.xét.
- GV n.xét.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- GV đọc mẫu.
b. Tìm hiểu bài:
- HD tìm hiểu bài theo SGV – T.
- ND bài nới lên điều gì?
 *Nội Dung: Ca ngợi dì Năm dũng cảm,mưu trí lừa giặc cứu cán bộ cách mạng.
c. Hướng dẫn đọc diễn cảm:
- HS đọc DC.
- Y/c HS luyện đọc.
- Gọi HS đọc – N.xét.
- GV n.xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- Củng cố lại bài.
- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc toàn bài, lớp đọc thầm. 
- 1 HS đọc.
- Chia đoạn.
- Luyện đọc.
 + Tìm từ khó đọc.
 + Luyện đọc.
- Luyện đọc.
 + Lắng nghe.
 + Luyện đọc.
- Luyện đọc.
- Đọc – N.xét.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc.
- Lắng nghe.
- Trả lời câu hỏi.
- Nêu.
- 2HS đọc.
- Lắng nghe.
- Luyện đọc.
- Đọc – N.xét
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
Tiết 3: Khoa học (IG)
Tiết 4: Đạo đức (IG)
Tiết 5: Toán
LUYỆN TẬP (tr . 14)
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết cộng, trừ,nhân, chia hỗn sốvà biết so sánh hỗn số.
- Làm BT 1(2 ý đầu); 2(a,d); 3.
II.Đồ dùng: 
- SGK, SGV, ...
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Bài cũ:
- Gọi một số HS nêu cách chuyển hỗn số thành phân số.
- GV nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:
2.1.Giới thiệu bài:Giới thiệu bài,nêu yêu cầu tiết học.
2.2.tổ chức, hướng dẫn cho HS làm bài tập:
- Tổ chức cho học sinh lần lượt làm các bài tập tr14 sgk.
 Bài 1: GV Hướng dẫn ,yêu cầu HS làm vở 2 ý đầu.Gọi 2 HS lên bảng làm.Nhận xét,chữa bài.
Đáp án đúng: 
 2 ==; 5==
 Bài 2: Hướng dẫn HS làm,Tổ chức cho HS làm ý a,d vào vở.2 HS lên bảng làm.NX,chữa bài:
Đáp án đúng: a)3và 2
Ta có:3=; 2=.Vì> 
nên:3>2
 d) 3và3
Ta có: 3=;3==.Vậy 3=3
 Bài3: Hướng dẫn HS làm.Cho HS làm vào vở.Gọi 4 HS lên bảng làm.GV nhận xét,bổ sung.
3.Củng cố dặn dò
- Củng cố lại bài.
- Nhận xét tiết học.
- 1HS nêu.
- HS theo dõi.
- HS lần lượt làm các bài tập trong sgk.
- HS làm bài vào vở.
- 2 HS làm bảng lớp.NX bổ sung.
 + Nêu cách chuyển hỗn số thành phân số và cách so sánh phân số.
- HS làm vở ,đổi vở chữa bài
- Lắng nghe.
Sáng thứ ba ngày 13/9/2016
Tiết 1: Toán
LUYỆN TẬP CHUNG (tr. 15)
I.Mục đích yêu cầu:
- HS biết Chuyển phân số thành phân số thập phân;hỗn số thành phân số;số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn,số đo có tên 2 đơn vị thành số đo có tên một đơn vị
II.Đồ dùng: 
- SGK, SGV, ...
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài cũ :
-2 HS lên bảng làm 2 ý sau của BT1 trong sgk.
 GV nhận xét. đánh giá.
Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học
Hoạt động2.Củng cố cách chuyển đổi phân số,hỗn số qua các bài tập trang 15sgk.
Bài 1:Tổ chức cho HS chuyển đổi phân số thứ nhất vào bảng con.GV nhận xét bảng con,chữa:==
Nhắc lại thế nào là phân số thập phân.Chia 3 tổ,mỗi tổ chuyển 1 phân số còn lại thành phân số thập phân và vở.
-Gọi đại diện mỗi tổ 1 HS lên bảng làm,nhận xét chữa bài.
Bài 2:Tổ chức cho HS làm 2 ý đầu vào vở.Gọi 2 HS lên bảng làm.GV nhận xét,chữa bài.HS đổi vở chữa bài:
 8 == ; 5 = = 
Bài 3:GV hướng dẫn HS làm theo mẫu trong sgk
.Cho HS lần lượt làm số của ý a vào bảng con,nhận xét,chữa.Chia 3 tổ,mỗi tổ làm1 số của ýb,1 số ý c vào vở.Đổi vở chữa bài.
Bài 4: Hướng dẫn HS sinh theo mẫu trong sgk.Chia mỗi tổ làm 1 ý còn lại vào vở.Gọi đậi diện 3 HS lên bảng làm.Nhận xét,bổ sung.
3.Củng cố - Dặn dò:
- Củng cố lại bài.
- Nhận xét tiết học.
- HS lên bảng làm BT 1(mỗi HS làm 1 ý)
-HS lần lượt làm các bài tập trang 15 sgk.
-HS làm bảng con,nhận xét bảng con;làmvở chữa bài trên bảng.
-HS làm vở, đổi vở chữa bài
-HS theo dõi mẫu,làm bảng con,ý a,làm ýb,c vào vở.nhận xét chữa bài trên bảng lớp.
-HS theo dõi mẫu.làm bài vào vở.chữa bài trên bảng.
- Lắng nghe.
Tiết 2: Thể dục (IG)
Tiết 3: Luyện từ và câu
MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN
I.Mục đích yêu cầu:
- Xếp được từ ngữ cho trước về chủ điểm Nhân dan vào nhóm thích hợp(BT1). Nắm được một số thành ngữ, tục ngữ nói về phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam(BT2); hiểu nghĩa từ đồng hào, tìm được một số từ bằng tiếng đồng, đặt câu với một từ có tiếng đồng. 
II.Đồ dùng: 
- SGK, SGV, ...
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Bài cũ :
-HS đọc lại đoạn văn đã viết theo yêu cầu bài tập 3 tiết trước
- GV nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu, nêu yêu cầu tiết học
Hoạt động2:Tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập trang 27 sgk:
Bài 1:Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 1Chia lớp thành 6 nhóm mỗi nhóm làm 1 ý vào bảng nhóm.trình bày trên bảng lớp.Nhận xét,chữa bài.
Lời giải đúng:
a)công nhân:thợ điện,thợ cơ khí.
b)nông dân:thợ cấy,thợ cày
c)doanh nhân:tiểu thương,chủ tiệm.
d)quân nhân:đại uý,trung sĩ
e)trí thức:giáo viên,bác sĩ,kĩ sư
g)học sinh:học sinh tiểu học,học sinh trung học.
 Bài 2:Cho HS thảo luận nhóm đôi,phát biểu trước lớp.Nhận xét,bổ sung.
Bài 3:Yêu cầu HS đọc thầm câu chuyện.Suy nghĩ trả lời miệng ý a.Thi làm nhóm ý b.làm vở ý c.đọc câu trước lớp.Nhận xét,bổ sung.
Hỗ trợ:Phát cho mỗi nhóm một vài trang từ điển phô tô để làm ý b,nhắc các em tìm từ đồng nghĩa ở mục có từ đồng
3.Củng cố - Dặn dò:	
- Củng cố lại bài.
- Nhận xét tiết học.
-2HS đọc bài.Lớp nhận xét.
-HS lần lượt làm các BT trang 27,28 sgk:
-HS làm vào bảng nhóm.Nhận xét ,bổ sung trên bảng nhóm.Ghi bài vào vở.
-HS thảo luận trả lời.Nhận xét,bổ sung.
-HS đọc thầm làm bài,chữa bài.
- Lắng nghe.
Tiết 4: Kể chuyện
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I.Mục đích yêu cầu:
- HS kể được câu chuyện(đã chứng kiến ,tham gia hoặc được biết qua truyền hình,phim ảnh,hay đã nghe,đã đọc) về người có việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước..
- Biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện đã kể.
II.Đồ dùng: 
- SGK, SGV,...
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ: 
 - Gọi HS kể lại chuyện về anh hùng,danh nhân dân tộc
 +GV nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:
2.1.Giới thiệu bài: Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học
Hướng dẫn HS kể:
a.Tìm hiểu yêu cầu của đề bài:
- Gọi HS đọc đề bài trong sgk tr28.GV gạch chân dưới các từ:chứng kiến,tham gia,việc làm tốt xây dựng quê hương ,đất nước.
b.Hướng dẫn kể:
- Hướng dẫn HS tìm truyện, kể chuyện theo các gợi ý tr28,29 sgk.
- Gọi HS giới thiệu truyện đã chuẩn bị.
GV hỗ trợ :treo bảng phụ ghi gợi ý 3 về cách kể chuyện.Hướng dẫn HS trao đổi về nội dung câu chuyện mình kể với bạn.
2.3.Tổ chức cho HS thực hành kể chuyện.
-Tổ chức cho HS tập kể ,trao đổi trong nhóm.
- Tổ chức cho HS thi kể trước lớp.
- Đặt câu hỏi trao đổi về nội dung câu chuyện bạn kể.Nhận xét bạn kể.
GV hỗ trợ: khuyến khích HS trình bày tranh minh hoạ những việc làm tốt em kể..
-GV Nhận xét.
 3.Củng cố-Dặn dò:
- Củng cố lại bài
- Nhận xét tiết học.
- 1HS lên bảng kể .Lớp nhạn xét.
-HS theo dõi.
- HS đọc đề bài trong sgk.
- HS đọc các gợi ý trong sgk.
- Giới thiệu truyện đã chuẩn bị.
.
- HS tập kể trao đổi trong nhóm.
- HS kể trước lớp.
- Đặt câu hỏi trao đổi về nội dung ý nghĩa câu chuyện.
- Lắng nghe.
Tiết 5: Chính tả
(Nhớ-Viết) THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
 I: Mục đích yêu cầu:
- Viết đúng CT, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.
- Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo vần(BT2). Biết được cách đặt dấu thanh ở âm chính. 
II: Đồdùng 
-SGK, SGV ...
III .Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1:Kiểm tra bài cũ:
- Viết bảng con:Lương Ngọc Quyến,xích sắt,giải thoát...
- GV nhận xét.
2:Giới thiệu bài :
- Nêu yêu cầu của tiết học.
3:Hướng dẫn HS Nhớ –viết bài chính tả:
- Gọi HS đọc thuộc đoạn viết với giọng rõ ràng,phát âm chính xác.
- Nêu câu hỏi tìm hiểu nội dung đoạn viết:
 + Bác Mông mỏi điều gì ở thế hệ HS?
Hướng dẫn HS viết đúng danh từ riêng(Việt Nam);Từ dễ lẫn(kiến thiết,non sông,tựu trường)
- Tổ chức cho HS nhớ-viết,soát sửa lỗi.
- Thu bài, NX, chữa lỗi HS sai nhiều.
4:Tổ chức cho HS làm bài tập chính tả củng cố cấu tạo của vần:
Bài2(tr 26 sgk):Cho HS làm cá nhân vào vở BT.
- GV treo bảng phụ chép mô hình cấu tạo trong sgk 
Gọi HS lên bảng ghi cấu tạo vần của các tiếng vào bảng
- GV nhận xét,bổ sung.
Bài 3(tr26sgk):Cho HS thảo luận nhóm đôi ,phát biểu trước lớp.Gv nhận xét,bổ sung.
5.Củng cố - Dặn dò:
- Củng cố lại bài.
- Nhận xét tiết học.
- HS viết bảng con,nhận xét .
- Lắng nghe.
- HS đọc thuộc đoạn viết.
- Thảo luận nội dung đoạn viết.
- HS luyện viết từ tiếng khó vào bảng con
- HS nhớ- viết bài vào vở.
Đổi vở soát sửa lỗi.
- HS lần lượt làm các bài tập:
- HS làm bài 2 vào Vở bài.BT,chữa bài trên bảng phụ.
- HS phát biểu quy tắc đánh dấu thanh
HS nhắc lại cấu tạo vần.
- Lắng nghe.
Sáng thứ tư ngày 14/9/2016
Tiết 1: Tập đọc
LÒNG DÂN (Tiếp theo)
I.Mục đích yêu cầu:
- Đọc đúng ngữ điệu,biết ngắt giọng,thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật và tình huống trong đoạn kịch.
- Hiểu nội dung,ý nghĩa vở kịch:Ca ngợi. mẹ con dì Năm dũng cảm mưu trí lừa giặc cứu cán bộ.
II.Đồ dùng 
- SGK, SGV...
III.Các hoạt động:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. KTBC:
B. Dạy bài mới: 
1. Giới thiệu bài: 
2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài: 
a. Luyện đọc:
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Gọi HS đọc chú giải.
- Y/c HS chia đoạn.
* Đọc nối tiếp đoạn:
- Lần 1:
 + Y/c tìm từ khó đọc.
 + Luyện đọc từ khó.
- Lần 2:
 + Giải nghĩa từ.
 + Luyện đọc câu văn dài.
* Luyện đọc trong nhóm:
- Chia nhóm luyện đọc.
- Gọi các nhóm đọc – N.xét.
- GV n.xét.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- GV đọc mẫu.
b. Tìm hiểu bài:
- HD tìm hiểu bài theo SGV – T.
- ND bài nới lên điều gì?
 *Nội Dung: Ca ngợi. mẹ con dì Năm dũng cảm mưu trí lừa giặc cứu cán bộ
c. Hướng dẫn đọc diễn cảm:
- HS đọc DC.
- Y/c HS luyện đọc.
- Gọi HS đọc – N.xét.
- GV n.xét.
3. Củng cố - dặn dò:
- Củng cố lại bài.
- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc toàn bài, lớp đọc thầm. 
- 1 HS đọc.
- Chia đoạn.
- Luyện đọc.
 + Tìm từ khó đọc.
 + Luyện đọc.
- Luyện đọc.
 + Lắng nghe.
 + Luyện đọc.
- Luyện đọc.
- Đọc – N.xét.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc.
- Lắng nghe.
- Trả lời CH
- Nêu.
- 2 HS đọc.
- Lắng nghe.
- Luyện đọc.
- Đọc – N.xét
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
Tiết 2: Tập làm văn
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I.Mục đích yêu cầu:
- Tìm được những dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến, những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa,tả cây cối,con vật, bầu trời trong bài Mưa rào; từ đó nắm được cách quan sát và chọn lọc chi tiết trong bài văn miêu tả.
- Lập được dàn ý tả cơn mưa.
II.Đồ dùng 
- SGK, SGV ...
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ: 
- Gọi một số HS nhắc lại tác dụng của việc trình bày kết quả thống kê bằng bảng thống kê.
 GV nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
- GV Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.
Hoạt động2: Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài 1:Yêu cầu HS đọc thầm bài Mưa rào,thảo luận nhóm theo nội dung các câu hỏi trong sgk.Gọi đại diện nhóm trình bày,nhận xét bổ sung.
LGGDMT: Cảnh vật thiên nhiên trong bài Mưa rào được tác giả miêu tả rất đẹp.Môi trường trong cơn mưa và sau cơn mưa rất trong lành tươi tắn.Em có thể làm gì để giữ môi trường quê em tươi đẹp nhhư vậy?
Bài 2: Yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 2.GV hướng dẫn HS dựa vào bài Mưa rào lập dàn ý bài văn tả cơn mưa.
-GV yêu cầu HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh vật.
-Cho HS lập dàn ý vào vở.1 HS làm bảng nhóm trình trước lớp.Gọi thêm một số HS đọc dàn ý của mình.Lớp nhận xét
-GV chấm .nhận xét,bổ sung :
Hỗ trợ:Treo bảng phụ có ghi dàn ý mẫu.
- Cho HS đọc lại dàn ý mẫu.
3.Củng cố - Dặn dò:	
- Củng cố lại bài.
- Nhận xét tiết học.
- HS nhắc lại.
- HS theo dõi.
- HSđọc thầm thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
- HS liên hệ giữ gìn môi trường sống của địa phương.
- HS đọc yêu cầu bài, dựa vào những ghi chép về cơn mưa,lập dàn ý tả cơn mưa vào vở.
- Nêu.
- Làm bài, đọc.
- Đọc dàn ý mẫu.
- Lắng nghe.
Tiết 3: Toán
LUYỆN TẬP CHUNG (tr. 15)
I.Mục đích yêu cầu:
- HS biết thực hiện cộng ,trừ phân số,hỗn số. 
- Biết chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo thành số có tên một đơn vị đo.
- giải bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó
II.Đồ dùng:
- SGK, SGV ...
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài cũ :
+HS 1:Thực hiện chuyển 2 phân số còn lại của BT2 tr 15 sgk thành hỗn số
Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.
Hoạt động2. Tổ chức cho HS lần lượt làm các bài luyện tập (trang 15-16 sgk)
Bài 1:Yêu cầu HS làm 2 phép tính ý a, ý b vào vở.Goi HS lên bảng chữa bài,GV NX, bổ sung. 
Bài 2:Cho HS làm ý a, ý b, vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.GV NX bổ sung.
Bài 3: Cho HS làm bảng con.Nhận xét bảng con.(ý đúng: C)
Bài 4: Hướng dẫn mẫu như sgk.Yêu cầu Hs làm số đo 3,4 vào trong vở.Gọi 2HS lên bảng chữa bài. GVNhận xét chữa bài: 
 Đáp án đúng: 8dm9cm = 8dm + dm = 8m; 12cm5mm=12cm+cm=12cm
 Bài 5 : Hướng dẫn HS làm.Cho HS làm vào vở.1 HS làm bảng nhóm.GV chấm chữa 
Giải: Quãng đường AB dài: 
12:= 40( km)
 Đáp số:40 km
3.Củng cố - Dặn dò:
- Củng cố lại bài.
- Nhận xét tiết học.
- 2HS lên bảng.làm bài.Lớp nhận xét bài trên bảng.Chữa bài.
- HS lần lượt làm các bài tập trang 15,16 sgk
- HS làm 2ý bài tập1 vào vở, 2HS chữa bài trên bảng.Nhận xét.
- HS làm 2ý bài tập1 vào vở, 2HS chữa bài trên bảng.Nhận xét.
- HS ghi ý mình chọn vào bảng con.
- HS làm vào vở,2 HS lên bảng làm. Lớp nhận xét,chữa bài đúng vào vở.
-HS làm bài vào vở.NX bài trên bảng nhóm.Chữa bài thống nhất kết quả đúng:
- HS lắng nghe.
Tiết 4: Địa lý (IG)
Tiết 5: Mỹ thuật (GVC)
Sáng thứ năm ngày 15/9/2016
Tiết 1: Âm nhạc (GVC)
Tiết 2: Thể dục (IG)
Tiết 3: Toán
LUYỆN TẬP CHUNG (tr. 16)
I.Mục đích yêu cầu:
- HS biết nhân chia 2 phân số.
- Biết chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn sốvới một tên đơn vị đo.
II.Đồ dùng: 
- SGK, SGV ...
 III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ :
+HS lêm bản:7m3dm=m 
-GV nhận xét.
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.
Hoạt động2: Tổ chức cho HS làm các bài tập thực hành trang 16.17sgk:
Bài 1: GV chia lớp thành 2 nhóm lớn,một nhóm làm ý a,d,một nhóm làm ý b,c vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài,GV nhận xét,bổ sung.
Bài 2:Hướng dẫn HS làm;Cho HS nhắc lại cách tìm thành phần chưa biết của phép tính với số tự nhiên.Tổ chức cho HS làm vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài.nhận xét,bổ sung.
Bài 3: Hướng dẫn HS viết theo mẫu trang 17 sgk.Cho HS làm 1 số vào bảng con,Nhận xét,chữa bài trên bảng con:
1m75cm = 1m + m =1m
- Yêu cầu HS làm 2 số còn lại vào vở.Gọi HS lên bảng chữa bài,GV nhận xét,bổ sung.
3.Củng cố - Dặn dò:
- Củng cố lại bài.
- Nhận xét tiết học.
- 1HS làm.
- Lắng nghe.
- HS lần lượt làm các bài tập trang 16,17 sgk.
- HS làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.
- HS nhắc lại cách tìm thành phần chưa biết của phép tính.Làm bài vào vở,chữa bài trên bảng.
- HS theo dõi mẫu, làm vở, chữa bài.
- Lắng nghe.
Tiết 4: Kỹ thuật (IG)
Tiết 5: Luyện từ và câu
LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA
I.Mục đích yêu cầu:
- Tìm được các từ đồng nghĩa trong đoạn văn(BT1); xếp được các từ vào các nhóm từ đồng nghĩa (BT2 )
- Víêt một đoạn văn tả cảnh khoảng 5 câu có sử dụng một số từ đồng nghĩa.
II. Đồ dùng: 
- SGK, SGV ...
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ :
-HS 1: Vì sao người Việt Nam lại lại gọi nhau là đồng bào?
- GV nhận xét.
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.
Hoạt động2: Hướng dẫn,tổ chức cho họcHS làm bài tập.
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu BT1.Tổ chức cho HS làm cá nhân vào vở BT,1 HS làm trên bảng phụ:Điền những từ thích hợp vào các ô trống trong đoạn văn.Nhận xét,chữa bài.
Lời giải đúng:Thứ tự các từ cần điền là:đeo,xách,vác,khiêng,kẹp
Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu BT2.Giải thích yêu cầu BT nếu HS chưa hiểu.Tổ chức cho HS trao đổi nhóm đôi .Gọi đại diện nhóm trình bày trước lớp.Nhận xét.
Lời giải đúng:Ý nghĩa chung của các câu tục ngữ đó là: Gắn bó với quê hươg là tình cảm tự nhiên.
Bài3: Gọi HS đọc yêu cầu bài 3,hướng dẫn HS hiểu yêu cầu cầu bài:
+ Chọn 1 khổ thơ trong bài Sắc màu em yêu để viết đoạn văn trong đó có dùng một số đồng nghĩa.Lưu ý HS không chọn khổthơ cuối.Yêu cầu HS làm vào vở,1 HS khá viết vào bảng nhóm trình bày trên bảng lớp.Gọi thêm một số HS đọc bài viết của mình. Nhận xét,bổ sung.
3.Củng cố - Dặn dò:	
- Củng cố lại bài.
- Nhận xét tiết học.
- 2HS lên bảng.
- Lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu bài 1.
- HS làm bài vào vở,1 HS làm trên bảng phụ,nhận xét,bổ sung.
- HS trao đổi nhóm đôi.Thảo luận trước lớp,thống nhất ý kiến.
- HS viết đoạn văn vào vở.Đọc bài trước lớp.nhận xét bài của bạn.
- Lắng nghe.
Sáng thứ sáu ngày 16/9/2015
Tiết 1: Tập làm văn
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I.Mục tiêu: Giúp HS:
- Nắm được ý chính của 4 đoạn văn và chọn một đoạn để hoàn chỉnh.
- Dựa vào dàn ý bài Mưa ràoviết được đoạn văn có chi tiết và hình ảnh hợp lý.
II.Đồ dùng 
- SGK, SGV ...
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ : 
- Gọi 1HS đọc lại dàn ý tả cơn mưa của tiết trước.
- GV nhận xét.
2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:
-Giới thiệu,nêu yêu cầu của tiết học.
Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm Bài tập trang 34 sgk
 Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu của bà.Gọi HS phát biểu,GV nhận xét,treo bảng phụ ghi nội dung của từng đoạn:
+Đoạn1:Giới thiệu cơn mưa rào-ào ạt tới rồi tạnh ngay.
+Đoạn 2:Ánh nắng và các con vật sau cơn mưa
+Đoạn3:Cây cối sau cơn mưa.
+Đoạn4:Đường phố và con người sau cơn mưa.
- Yêu cầu HS chọn viết hoàn chỉnh một đoạn vào vở,4 HS khá,giỏi vi ết 4 đoạn vào bảng nhóm(mỗi em một đoạn) trình bày trên bảng lớp.Nhận xét,bổ sung.Gọi thêm một số HS đọc đoạn hoàn chỉnh của mình.GV nhận xét,bổ sung.
Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu bài .GV treo bảng phụ ghi mẫu dàn ý tả cơn mưa..Tổ chức cho HS chọn viết đoạn văn vào vở.1 HS viết vào bảng nhóm.Nhận xét chấm bài bảng nhóm.
- Gọi 1 số HS đọc đoạn văn của mình.
3.Củng cố - Dặn dò:
- Củng cố lại bài
- Nhận xét tiết học.
- HS đọc bài.
- HS đọc yêu cầu,đọc thầm các đoạn tìm ý chính của cac đoạn văn
- Viết hoàn chỉnh đoạn văn vào vở.Nhận xét bài trên bảng nhóm,sửa bài trong vở.
- HS đọc đề,Đọc lại dàn ý tiết trước,chọn một phần trong dàn ý viết đoạn văn tả cơn mưaĐọc ,sửa bài bài,nhận xét bài trên bảng nhóm.
- Đọc.
- Lắng nghe.
Tiết 2: Lịch sử (IG)
Tiết 3: Toán
ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (tr . 17)
I.Mục đích yêu cầu:
- HS làm được bài tập dạng tìm hai số khi biết tổng(hiệu) và tỷ số của hai số đó. 
- Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.
II.Đồ dùng:
- SGK, SGV ...
III.Các hoạt động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Bài cũ :
- HS làm bài tập 4 tiết trước.
- GV nhận xét,chữa bài:ý B
 2.Bài mới:.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài:Giới thiệu,nêu yêu cầu tiết học.
Hoạt động2. Củng cố cách giải toán qua 2bài toán mẫu tr 17,18 sgk:
- Hướng dẫn HS làm 2 bài toán mẫ theo trinnhf tự như trong sgk.
- Gọi HS nhắc lại cách giải toán tìm hai số khi biết tổng(hiệu) và tỉ số
Hoạt động3: Tổ chức cho HS làm bài luyện tập.
Bài 1: Cho HS đọc yêu cầu của đề bài.làm bài vào vở.Hai HS làm trên bảng.Nhận xét chữa bài trên bảng: 
Giải:
a)Tổng số phân bằng nhau là:
7 + 9 = 16(phần)
Số thứ nhát là: 80 : 16 x 7 = 35
Số thứ hai là: 80 – 35 = 45.
b)Hiệu số phần bằng nhau là:
9 – 4 = 5 (phần)
Số thứ nhất là: 55 : 5 x 9 = 99
Số thứ hai là: 99 - 55 = 44
 Đáp số: a)35 và 45
 b)99 và 44.
Bài 2,3:Hướng dẫn HS khai thác đề của đề.Cho HS về nhà làm.
3.Củng cố - dặn dò:
- Củng cố lại bài.
- Nhận xét tiết học.
- HS làm.
- HS quan sát hình,thực hiện theo hướng dẫn.
- Nhắc lại cách giải toán tìm hai số khi biết tổng(hiệu) và tỉ số của hai số.
- HS đọc đề bài tóm tắt,làm bài vào vở.Nhận xét,chữa bài trên bảng.Chữa bài đúng vào vở.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
Tiết 4: Khoa học (IG)
Tiết 5: HĐTT
Sinh hoạt lớp
1. Chuyên cần: 
- Các em đi học đầy đủ, đúng giờ, nghỉ học có xin phép.
2. Học tập: 
- Đa số các em có ý thức trong học tập, học và làm bài đầy đủ khi đến lớp và các bài tập giao về nhà. Trong lớp học sinh hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài học, có ý thức giúp đỡ nhau trong học tập đạt kết quả tốt.
3. Vệ sinh: 
- Thực hiện vệ sinh sạch sẽ, đúng giờ, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
4. Hoạt động đội:
- Tham gia thể dục đầy đủ, nhanh nhẹn.
- Đội viên đeo khăn quàng đầy đủ.
5. Phương hướng: 
- Đi học chuyên cần, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.
- Đội viên đeo khăn quàng đầy đủ.
- Lao động, vệ sinh: sạch sẽ, gọn gàng.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 3.doc